Kaip atrasti gyvenimo misiją?

Kaip atrasti gyvenimo misiją?

Šri Šri Ravi Šankaras: kad suvoktum savo misiją, tavo protas turi tapti aiškus. Tuščio ir kiauro meditacija padaro protą labai aiškų. Kai protas yra aiškus, tada intuicija sustiprėja. Pamąstyk, kaip geriausiai gali būti naudingas žmonėms? Kai tampi naudingas žmonėms aplink tave, kai tavo gyvenimas yra pašvęstas sevai (tarnystei), tada tu atrandi, kad gyvenimas yra prasmingas ir suteikia daug pasitenkinimo.

Jeigu tavo gyvenimas yra nukreiptas tik į save, man, ką aš gausiu? Kaip galiu turėti dar daugiau džiaugsmo? Jeigu sutelki dėmesį tik į tai, tada tu atsiduri depresijoje.

Pažiūrėk, tavo stiprybės ir talentai yra reikšmingi tada, kai darai gera kitiems. Jeigu gamta davė tau gražų balsą, tai yra naudinga tau ar kitiems? Ar tu dainuoji ir klausaisi savo paties dainų? Jeigu gamta davė tau puikų balsą, jis duotas tam, kad kiti galėtų juo mėgautis.

Taigi bet kokia jėga, kurią tu turi, nėra tau. Ji yra kitiems. Bet kokia jėga ar galia, kurią tu turi, gali būti panaudota dviem būdais. Arba tu naudoji jėgą kovoti su kitais, arba panaudoji ją tarnavimui žmonėms. Šimtmečiais žmonės pasaulyje įgydavo galią tik tam, kad galėtų kovoti su kitais, ar ne taip? Žmogus įgyja galią, kad galėtų nugalėti kitą. Jūs kovojate su tais, kurie yra jums lygūs ir nekovojate su tais, kurie yra silpnesni už jus. Žmonės kovoja tik su tais, kurie yra jiems lygiaverčiai. Niekas neranda laimės kovodami su galia. Jeigu tau duoti sugebėjimai yra naudojami daryti gera, tarnauti, tai atneša tau pasitenkinimą ir laimę. Taigi viskas, ką tu turi – įtaka, grožis, pinigai, išvaizda, balsas, jie visi turi būti panaudoti geriems darbams, tarnavimui kitiems. Tada pastebėsi, kad gyvenimas suteiks tau daug pasitenkinimo.

Guruji, ką turėčiau daryti? Mano partneris atsisako pripažinti savo klaidas ir kartoja jas vėl ir vėl, nepaisydamas, kad jo veiksmai neduoda jam jokių gerų rezultatų ir dažnai sukelia barnius namuose?

Šri Šri Ravi Šankaras:  Žinote, kartais mes sakome kitiems, kad jie daro klaidą, nes jų klaida mus skaudina. Kai mes tai pasakome, jie niekada nepasitaiso ir niekada neklauso patarimo. Tačiau, jei jūs pasakysite, kad tai, ką jie daro, skaudina jus labiau nei bet ką kitą – klausymasis prasidės. Jei norite padėti jiems išeiti iš trūkumų, darydami tai su užuojauta turite daugiau galimybių. Nuolat stenkitės,  kartokite ir turėkite kantrybės. Žmonėms reikia laiko pasikeisti, jie nepasikeičia per naktį. 

Guruji, kada atvyksi į mano namus? Aš noriu išvirti ir pavaišinti tave ryžių pudingu.

Šri Šri Ravi Šankaras: Jeigu tu turi troškimą, turėk jį didelį. Šis troškimas yra mažas. Jeigu daugelis žmonių norės to paties, tada aš turėsiu pakeisti savo vardą į Ganesh. Todėl turėk troškimą, jog kiekvienas sustotų vartoti alkoholį ir narkotikus, ir susidomėtų meditacija. Vis daugiau ir daugiau žmonių pradėtų eiti dvasiniu keliu, pradėtų gyventi žiniose…

Paleisk savo mažus troškimus ir pradėk laiminti žmones su noru, kad jų norai yra išpildyti. Šios žinios turi tokią galią, kad tu gali padaryti pasaulyje viską, ką tik nori. Visi iš mūsų turi tą sugebėjimą. Tu pradedi naudoti savo valios jėgą, proto jėgą. Tai suteiks naudos tau ir kitiems. Kiek iš jūsų jau patyrėte tai? Daugelis žmonių turi tokią patirtį. Žinote, jūs pradedate žengti nuo sėkmės į sėkmę. Čia nėra pasirinkimo žengti žemyn.

Brangus Gurudži, ar galėtum man pasakyti kaip išmokti mylėti ir gerbti save taip, kad aš tapčiau gera mama. Aš žaloju savo kūną kadangi nesijaučiu verta. Ką turėčiau daryti? Labai dėkoju už atsakymą. Jai Gurudev. 

Šri Šri Ravi Šankaras: Pirmiausia, nemanyk, jog tu savęs nemyli. Kas taip sakė? Netgi žmogus, kuris nusižudo myli save per daug, štai kodėl jis nusižudo. Toks žmogus nenori skausmo, jis negali toleruoti skausmo. Taigi, kai žmonės nepakelia nė trupučio skausmo ar kančios, o nori tik laimės, jie nusižudo. Jie myli save per daug. Jie nemyli kitų. Jeigu žmogus, kuris ruošiasi žudytis myli savo mamą ar dukrą, ar žmoną, ar vyrą, ar ką nors jam artimą ir brangų, kaip jis/ji galėtų žudytis? Jeigu žmogus rūpinasi kitais, jis/ji niekada nesižudytų. Jie turėtų žinoti, jeigu pasikars, jie atneš problemas savo artimiesiems padarydami juos kenčiančiais ir liūdnais. Asmuo žudosi dėl per didelės meilės sau. Taigi, niekada neabejokite savo meile sau. Kodėl sakot, kad jūs nemylite savęs? Tai neįmanoma, nes jūs esate meilė.

Šioje planetoje nėra gimusi nei viena mama, kuri būtų bloga. Kaip mama, negalvokite, kad jūs esate bloga mama. Tai neįmanoma! Tiesiog atsipalaiduokite ir judėkite pirmyn su savo darbais. Neanalizuokite per daug to kas įvyko, kadangi bet kuriame veiksme, kurį mes darome visuomet yra netobulumo, tai svarbus dalykas, kurį reikia žinoti. Nėra veiksmo, kuris šioje planetoje būtų tobulas. Kiekvienas veiksmas turi savyje netobulumo tašką, bet mes turėtume tęsti veikimą. Netgi blogiausias veiksmas turi savyje gerą tašką, kaip ir pats geriausias veiksmas turi savyje trūkumą. Yra arba 98 procentai gerai ir 2 procentai blogai, arba 2 procentai gerai ir 98 procentai blogai. Taip atsitinka visuose veiksmuose. Taigi, per daug nesusitelkite į trūkumus, kurie pasireiškia veiksmuose. Veikite toliau, kol bus 98 procentai gerai. Taip?

Scroll to Top