Žinutės

Šri Šri Ravi Šankaro žinutės

Klausimas: Kaip sukontroliuoti mintis, kurios kyla meditacijos metu? Į ką reikia koncentruotis?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:
Ne, ne, ne, meditacija nėra koncentracija ir nekontroliuokite savo minčių. Tiesiog apkabinkite kiekvieną ateinančią mintį. Pamatysite, jos tiesiog išnyks. Mintys bijo jūsų, tačiau, jei jas apkabinate, kviečiate jas – jos visos išnyks. Gerai?

Vis dėlto, jei bandote jas persekioti, jos tampa laba didelės ir pradeda persekioti jus.

Neatiduokite savo gyvenimo valdymo į kieno nors kito rankas. Jei tai padarysite, neturėsite laisvės. Kai netenkate laisvės, kitas dalykas, kurį prarandate, yra meilė ir atjauta, nes užgniaužtas žmogus negali išreikšti savo atjautos ar meilės. Taigi, rūpinkitės varikliu, vadinamu protu, kuris varo jus. Jūs turėtumėte vairuoti protą, o ne protas jus. Išmintis įgalina jus valdyti protą. Kitaip vairuoja protas; tai automatizuotas automobilis, kuris važiuoja savarankiškai.

Klausimas: Gurudevai, gyvenime aš daug kartų susidūriau su emociniu sukrėtimu. Koks būdas valdyti protą tokiu metu yra geriausias?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:

 Jei sukrečiamos tavo emocijos, tegul jos būna supurtytos kiek tik įmanoma. Žinok, čia nėra nieko, kas vadinama atjauta. Aukštesnėse žiniose atjauta yra kvailystė. Kodėl? Gali atjausti tik kažką kitą, kuris nėra tavimi. Tarkime, kad susižeidei ranką, tu nesakai: „aš taip užjaučiu savo ranką“. Ar tu kada nors taip sakai? Kai sakai, kad visi yra dalis tavęs, kur čia užuojauta? Gerai, susižeidei, tai dėl savo kvailumo susižeidei. Patepk gydančiu tepalu ir pamiršk.

Kai jūs būnate įskaudinti, tai yra jūsų karma. Turbūt kažkada ką nors įskaudinote, todėl dabar tai sugrįžo jums. Niekas nevyksta be priežasties. Tai yra aukščiausios žinios.

Taigi, kai kurie Meistrai visada sakys, kad jei patiriate kančią, tai ne dėl kieno nors kito, tai tik dėl jūsų pačių. Geriau atkentėkite ir atsikratykite tuo.

Jei vietoj to sakote: „tas žmogus yra atsakingas už mano kančias“, jūs sukuriate daugiau karmos ir perkeliate ją į kitą gyvenimą. Vis dėlto, jei jūs sakote: „mano kančia yra tik dėl manęs pačio, ir aš prisiimu karmą“, tada jūs tampate laisvi.

Sakydami: „Mano kančia yra dėl to žmogaus“, tęsite karmą, nes tas įspūdis liks jūsų galvoje. Kodėl nežvelgiate į vidų? Kodėl nejudate toliau? Kodėl įsikimbate į praeities įvykį ir kaltinate kitą žmogų dėl savo karmos? Jei tai darysite, jūs ir toliau būsite nelaimingi.

Jei manęs paklaustumėte, ką tokiu metu daryti, pasakyčiau, kad esate tinkamoje vietoje ir elgiatės teisingai. Medituokite, giedokite, dalyvaukite daugelyje tarnystės kitiems veiklų ir praeities karma nusiplaus.

–Šri Šri Ravi Šankaras                                                                                  

Šis laikinas pasaulis yra mirtingas. Čia viskas miršta ir viskas keičiasi. Ar pripažįstate tą subtilų energijos lauką, tą subatominį energijos lygmenį, kuris nekinta? Objektai suyra, bet atomai išlieka tie patys. Atomai ir molekulės suyra, bet subatominės dalelės yra tos pačios. Visi šie žmogiškieji kūnai yra skirtingi, tačiau yra tas pats energijos laukas, protas, kuris teka per kiekveną. Ar suvokiate, kad yra tas pats dalykas, kuris yra kiekviename? Ar atpažįstate tą pačią sąmonę?

–Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas: Gurudevai, ką daryti su žmonėmis, kurie kasdien užsiima krija ir meditacija, bet vis dar turi polinkį į savižudybę?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras: Kai jaučiatės liūdni, prislėgti, linkę žudytis, tuo metu turėtumėte sau pasakyti: „Leiskite man nustoti galvoti tik apie save. Pažiūrėkime, kuo galiu būti naudingas. Bet kokiu atveju, vieną dieną aš turėsiu išeiti. Prieš išeinant, leiskite man čia nuveikti ką nors gero. Kam aš reikalingas? Kur galėčiau padėti?

Gilus noras gyventi be problemų verčia žudytis. Kai gyvenimas tėra žaidimas, o tu iš tikrųjų gyveni gyvenimą, tada natūraliai priimi mirtį, kai ji ateina.

Jei jums kyla minčių apie savižudybę, žinokite, kad taip yra tik todėl, kad jūsų pranos lygis yra žemas, todėl darykite daugiau pranajamų.

Sadhana ir seva visada turi eiti kartu. Labai svarbu, kad tokie žmonės lankytų daugiau kursų ir daugiau laiko praleistų Satsange. Jie turėtų būti užsiėmę, daryti seva (gerus darbus).

#srisrispeaking

 

Klausimas: Gurudevai, mes žinome, kad siela yra amžina, sena ir tyra, tuomet kaip ji apsigavo, kad nebežino apie savo tikrąją prigimtį?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras: Tai vadinama Atiprashna, t.y., klausimas, kuris jums iš tikrųjų nerūpi, ir per daug yra jį klausti.

Taigi, kodėl atsitiko pirmasis nežinojimas, į šiuos klausimus taip ir nebuvo atsakyta. Senuosiuose raštuose taip pat sakoma, kad tai yra Atiprashna.

Ką tu darysi, žinodamas tai? Net jei kas nors pasakys: „Gerai, tai atsitiko prieš du milijardus metų“, kokia iš to nauda? Ką tuo pasieksi ar išspręsi?

Yra daug kitų dalykų, kuriuos reikia žinoti. Pirmiausia sužinok, kas tu esi, ir tada galėsi pasakyti, kaip atsirado pirmasis nežinojimas.

Aukščiausia atleidimo forma yra suvokti, kad kitas padarė klaidą dėl nežinojimo ir atjausti jį.

Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas – Gurudevai, kodėl net ir susituokus su nuostabiu vyru/žmona, kai kurie žmonės vis tiek nesijaučia pasitenkinimo ir juos traukia kiti žmonės?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras – Papasakosiu vieną istoriją apie žmogų, vardu Mullah Nasruddin. Mullah buvo įsimylėjęs labai gražią merginą, bet nusprendė vesti kitą. Kažkas jo paklausė, kas atsitiko, kodėl jis nusprendė susituokti su kita? Nes jo sprendimas atrodė labai keistas! Taigi jie paklausė jo: „Kas tau atsitiko? Ar tu nemyli tos merginos?”

Mullah atsakė: „Aš ją myliu, todėl ir nevedu. Jeigu mes susituoksim, kaip aš tuomet leisiu vakarus?“ Vyras ir žmona dažnai kivirčijasi. Dėl kokios priežasties? Protas mano, kad žmona (ar vyras) jau priklauso jam (ar jai), todėl protas nebelinksta į jos (ar jo) pusę, nes jau užvaldė ją (ar jį), bet kas nors kitas (ar kita) galbūt..

Žmona labai graži, bet protas neina ten, eina kitur. Vyras taip pat nuostabus, bet protas eina ne ten, o kitur. Protas jaučia, kad kitas žmogus yra geresnis. Protas maitinasi arba egzistuoja iliuzija. Jis nori kažko, ko nėra šalia. Norisi kažko neįmanomo.

Kai tai tampa įmanoma, jis nutolsta ir eina toliau. Tai nėra niekieno kaltė. Tai proto prigimtis. Jis įpratęs gyventi iš troškimo, todėl bet kuriuo atveju nusivilia – turėdamas ar neturėdamas, su išsipildžiusiais troškimais ar neišsipildžiusiais.

Tai Maja – iliuzija.

Ar girdėjote apie muskuso elnią? Tai elnias, iš kurio gaunami muskuso kvepalai. Kvepalai gaunami iš liaukos, esančios netoli elnio bambos, tačiau muskuso elnias mano, kad jie sklinda kažkur iš miško. Jis vaikšto po mišką, ieškodamas kvapo šaltinio. Elnias negali jo rasti, nes jis kyla iš jo kūno.

Niekas negali suteikti jums pasitenkinimo. Pasitenkinimas nėra būdvardis, tai daiktavardis. Jūs esate „pasitenkinimas“. Kas gali pasitenkinimui suteikti pasitenkinimą! Niekas! Tai taip paprasta. O visas pasaulis laksto, siekdamas pasitenkinimo.

Jūs visur ieškote pasitenkinimo. Tačiau tai kyla iš jūsų pačių Esaties.

#srisrispeaking

Jumyse yra kažkas, kas nesikeičia, o tai yra visų pokyčių atskaitos taškas. Keičiasi jūsų mintys, jūsų emocijos, jūsų kūnas patyrė tiek daug pokyčių. Jei pažvelgsite į 25 metų senumo nuotrauką, negalėsite pasakyti, kad tai tas pats kūnas. Tai labai skiriasi nuo to, kas esate dabar, bet vis tiek esate tas pats asmuo. Taigi jumyse yra kažkas, kas nesikeičia, nepaisant visų pokyčių. Tas nekintantis aspektas jumyse arba ryšys, pagal kurį atpažįstate pokyčius, kad galėtumėt pasakyti: „tai keičiasi“, turėtų būti kažkas, kas nesikeičia, ir tai yra siela. Kai mes gilinamės į tai, tai yra nuostabu, nuostabu ir nuostabu! Prieš jus atsiveria arena. Ir meditacija yra būdas gilintis į tai.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas : Gurudevai, aš visada susiduriu su kliūtimis, jei yra kažkas, ką labai noriu pasiekti. Ką turėčiau daryti?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:

Kad ir koks būtų tavo ketinimas, jis pasireikš. Neklijuok sau etikečių. Neturėtų būti „visada“. Pripažink, kad nežinai savo potencialo. Gali manyti, kad visada susiduri su sunkumais, tačiau taip galvojant, ketinimas nukreipiamas neigiama linkme. Tiesiog žinok, kad viskas, ko nori, įvyks.

Niekada neteks vargti, jei ketinimai ir veiksmai bus geranoriški.

Viskas, į ką bus nukreiptas tavo dėmesys, pradės reikštis tavo gyvenime.

Ketinimas, dėmesys, pasireiškimas – taip veikia visata.

Gita Jayanti proga Gurudevas Šri Šri Šankaras pasakė: Jūsų protas yra jūsų vergijos priežastis, ir tik jūsų protas gali jus išvaduoti.

Jeigu jūsų protas yra laimingas, bet kokioje veikloje jūs patiriate laimę. Bet jei jūsų protas yra paniūręs ir apsunkęs, tuomet atrodo, kad niekas nekelia susidomėjimo.

Jūsų mintys nuolat keičiasi. Jei jūsų protas Sadhanos (dvasines praktikas) dėka yra gerai išlavintas, jis yra jūsų draugas ir jums padeda. Priešingu atveju, jūsų protas elgiasi kaip priešas.

Gitos aktualumas yra stebėti įvykių tėkmę savo gyvenime. Tai yra „Sakshi“! Pažvelkite į savo praeitį – ar tai ne sapnas? Panašiai, praeis dar 20 metų. Prisimindami tai, užimkite tokią poziciją: „Nesvarbu, kokie dalykai vyksta – malonūs ar nemalonūs, aš esu viso to liudininkas. Į visa tai įsiveliantis mano protas taip pat yra šių įvykių dalis; Aš taip pat esu to liudininkas“. Su tokia pozicija pakilsite virš bet kokios situacijos.

Lygiai taip pat kaip oro gūsis viską išpučia, taip ir visi gyvenimo įvykiai ateina ir praeina. Tačiau svarbiausia – niekur neužstrigti, judėti pirmyn ir dėti pastangas. Kad ir kas yra jūsų (net ir tai, ko dar neturite), visada ateis pas jus.

#srisrispeaking

Apie mirtį

Dalinuosi savo dvasinio mokytojo mintimis.

„Po žmogaus  mirties, 10 dienų galite verkti, raudoti.  11 dieną jau turite švęsti.  Mirusiojo kūnas 3 dienas neturi būti kremuojamas ar užkasamas.

Žmogui mirštant 5 pojūčiai pasitraukia tokia tvarka:

1. Jutimai

2. Skonis

3. Kvapas

4. Šviesa (dažnai juk  degame žvakę)

5. Klausa

Šalia mirštančiojo nereikia leisti  būti naminiams gyvūnams. Prie jų žmogus gali būti labai prisirišęs ir tai nėra gerai.  Kadangi paskutinė pasitraukia klausa, yra palanku giedoti ar leisti klausyti štai tokią OM mantrą, kuri padės mirštančiajam susilieti su sąmone.”

Šri Šri Ravi Šankaras

Penki meditacijos laipteliai

Mes praleidžiame labai daug laiko, rūpindamiesi savo kūno saugumu ir komfortu. Protas įstringa gendančiame kūne.

Ar galite išsaugoti šį kūną amžinai? Vieną dieną jis jus pames. Kol kūnas jūsų neapleido, išmokite paleisti jį. Kai kūnas jus apleidžia, tai yra mirtis; kai jūs apleidžiate kūną, tai yra meditacija. Galiausiai, protas susijungs su dvasia, o kūnas – su žeme.

Pradžioje meditacija atneša atsipalaidavimą.

Antrame žingsnyje meditacija suteikia energijos.

Trečiame žingsnyje meditacija ugdo kūrybiškumą.

Ketvirtajame žingsnyje meditacija sukuria entuziazmą ir džiaugsmą.

Penktasis meditacijos žingsnis yra nenusakomas. Jūs jaučiate vienybę su visa visata.

Nesustokite, kol nepasieksite penktojo laiptelio. Nepasitenkinkite vien tik atsipalaidavimu, džiaugsmu, entuziazmu ar norų išsipildymu. Jūsų gebėjimas mėgautis ir įgyvendinti savo norus didėja medituojant.

Kai pats nieko nenori, sugebi išpildyti ir kitų norus.

Šri Šri Ravi Šankaras

2002 m. liepos 2 d

Vašingtonas, JAV

Klausimas – Gurudevai, kartais ilgiuosi tam tikrų dalykų, bet juos gavęs, vis tiek nejaučiu pasisotinęs. Nesuprantu, kodėl taip yra. Gal galite paaiškinti?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras – Tau pasisekė. Nes jei pasitenkintum, gaudamas daiktus, tuomet tau būtų nepasisekę.

Linkiu, kad nepasitenkintumėte viskuo aplinkui tam, kad suprastumėte, jog jūs jau esate pilnatvėje. Niekas negali jūsų patenkinti, nes jūs patys esate pilnatvė.

Kelias minutes ramiai pasėdėkite meditacijoje, kad patirtumėte pilnatvę. Tiesą sakant, tai leidžia suprasti, kad jau esate pilnatvėje; niekas kitas negali sukelti jums to jausmo.

#srisrispeaking

Klausimas – Gurudevai, ar yra kokia nors priežastis, kodėl mus aplanko tiek daug neigiamų minčių? Patarkite, kaip tai įveikti.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras – tam yra keletas priežasčių ir yra būdų, kaip tai įveikti.

1) Kai blogai tuštinatės, kai užkietėja viduriai, kyla daug neigiamų minčių. Taigi, kūno valymas yra būtinas. Kai virškinimas jūsų organizme veikai gerai, tuomet ir protas tampa aiškus.

2) Turėtumėte daryti pranajamas. Su pranajamomis išnyksta ir neigiamos mintys.

3) Kai visą dieną sėdite, nieko neveikdami, ir organizme nepakanka kraujotakos, tada taip pat kyla daug neigiamų minčių. Norėdami atsikratyti neigiamų minčių, atlikite keletą fizinių pratimų, eikite maudytis ar ilgai pasivaikščioti.

Fiziniai pratimai labai gerai veikia kūną ir protą. Tai pagerina kraujotaką, ir neigiamos mintys pasitraukia.

Kai gyvybinės energijos yra mažai, atlikite pranajamas ir medituokite. Satsangas, gera kompanija, lengvas maistas – visa tai teigiamai veikia mūsų mintis. Jei atlikus visa tai, vis tiek kyla neigiamos mintys, tiesiog būkite šių minčių liudininkais.

#srisrispeaking

Gyvenimas pilnas trikdžių. Turime judėti toliau. Kur nors prisiparkuojame ir vėl pajudame toliau. Dabar, jei pastatote automobilį netinkamoje vietoje, turėsite greičiau išvažiuoti, o jei statote tinkamoje vietoje, turite laisvę pajudėti tada, kada panorėsite. Panašiai, jūs turite „parkuoti” savo mintis saugioje vietoje. Jei pastatėte mintis savo garaže, niekas negali pasakyti, kada turėtumėte jas perkelti. Bet jei „pastatysite” savo mintis kieno nors kito garaže, jie persekios jus.

Neatiduokite savo gyvenimo įgaliojimų į kito žmogaus rankas. Jei tai padarysite, neturėsite laisvės. O kai netenkate laisvės, po to kitas dalykas, kurį prarandate, yra meilė ir atjauta, nes prislopintas žmogus negali išreikšti savo atjautos ar meilės. Taigi, rūpinkitės automobiliu, vadinamu protu, kuris jus vairuoja. Jūs turėtumėte vairuoti protą, o ne protas jus. Išmintis įgalina jus valdyti protą. Kitaip vairuoja protas; tai automatizuotas automobilis, kuris važiuoja savarankiškai.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Pasaulis yra toks, kokį matote

Taip, kaip mes suvokiame žmones, toks tampa mūsų pasaulis. Yra tokia patarlė Sanskrito kalboje „Yatha Drishti, Tatha Srishti“, kuri reiškia „Kaip matai pasaulį, tokiu jis tau ir tampa”.

Taigi, jei matote pasaulį pilną baisių žmonių, jūs susidursite tik su tokio „plauko” dalykais. Jei matysite pasaulį kaip vietą su pilna gerų žmonių, tuomet net ir pačiame didžiausiame nusikaltėlyje įžvelgsite malonų žmogų. Jūs tai tiesiog atpažinsite.

Taigi, nesmerkite žmonių ir nevadinkite jų blogais ar gerais vardais. Yra tik vienas Dieviškumas, kuris išreiškia save daugeliu būdų, per daugelį žmonių, daugeliu nuotaikų, daugeliu spalvų. Tai viena šviesa. Jei tai suvoksime, mūsų širdyse įsivyraus labai gili ramybė, pasitikėjimas ir tikėjimas, kad niekas negali mūsų supurtyti.

Šri Šri Ravi Šankaras

Jei jūsų laimė sutelkta į save, jausitės išsekę ir pavargę. Bet jei esate laimingi, darydami kitus laimingus, tokia laimė tiesiog augs.

Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas – Gurudevai, Jūs puikiai žinote, kad santykiuose esantys žmonės neretai įsivelia į tarpusavio konfliktus. Kaip į tokius santykius įnešti ramybės? Ar turėtume nutraukti tokius santykius ar likti juose?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras – yra 3 būdai, kaip elgtis tokiose situacijose:

1) Kylant konfliktui, atsitraukite – nes kai visi pyksta, viskas aplink įkaista, visi apkursta. Pykti žmonės nesiklauso. Geriausia yra šiek tiek atsitraukti ir palaukti, kol viskas atvės, o tada išspręsti nesutarimus.

2) Būkite kantrūs – pirmiausia susitarkite su žmogumi, pasakykite jam: „Taip, aš sutinku su tavimi“. Tarkime, kai jūsų vyras ar žmona su jumis ginčijasi, nesakykite „Ne“, geriau sakykite: „Taip, tu esi teisus, aš su tavimi sutinku.“ Kai sutinkate, temperatūra nukrenta. Tuomet, karščiui trumpam atslūgus, pasakykite: „Bet….“. Tai yra paslaptis.

Kartais žmonės ateina pas mane su didelėmis idėjomis. Aš jiems sakau: „Jūsų idėja yra puiki, labai gera, bet nepraktiška“.

Pasinaudokite savo įgūdžiais, kad nuramintumėte situaciją, o tada perduokite kitam asmeniui tai, ką norite.

3) Galbūt galvojate manęs paklausti, ar nereikėtų panaudoti skyrybų kaip paskutinės priemonės, jei tokia situacija vyrauja jūsų santykiuose? Sakyčiau ne, visai ne. Bet jei jūsų santykiai ateina į tokią stadiją, kad abiem partneriams tampa sunku tęsti toliau, jei dėl to jūsų gyvenimas virsta pragaru ir jei jokie bandymai negali išgelbėti jūsų santykių, aš siūlyčiau abiems partneriams taikiai išsiskirti ir judėti į priekį savo asmeniniuose gyvenimuose.

Tačiau pirmiausia abu partneriai turi atiduoti 100%, kad pataisytų ir pagerintų santykius, prieš priimdami sprendimą skirtis.

Reikėtų suprasti, kad santuoka yra įsipareigojimas. Atiduokite savo 100%, kad santuoka pavyktų. Jei du žmonės nori suteikti vienas kitam laimę, tai pavyks; jei du žmonės nori gauti laimę vienas iš kito, tokia sąjunga sugrius.

#srisrispeaking

Po 8,4 milijonų kūnų jūs gaunate žmogaus kūną.

Tik įsivaizduokite, nuo bakterijų, paukščių, gyvūnų ir t. t., vėliau po 8,4 milijonų gyvybių  ateina žmogaus gyvenimas. Šiame žmogaus gyvenime nedaugelis aptinka tikrąjį dvasinį kelią. Ir iš jų nedaugelis eina tuo keliu ir jie yra laimingieji.

Adi Šankara taip pat yra sakęs, kad labai sudėtinga gimti žmogumi.

Gimus žmogumi, troškimą eiti dvasiniu keliu taip pat yra labai sunku pasiekti. Nedaugelis žmonių tai gauna. Ir net įgyjus šį troškimą eiti dvasiniu keliu, tik nedaugelis gauna galimybę tai daryti; jie aptinka teisingą kelią.

Taigi, žmogaus gimimas, troškimas rasti kelią ir tai, kad kelias prieinamas (dvasinio mokytojo gavimas), šie trys dalykai yra reti ir sunkiai pasiekiami. Jei turite visus tris, jums pasisekė.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas – Gurudevai, ar reikia tapti „Art of Living” organizacijos mokytoju, norint pasiekti didesnį progresą dvasiniame kelyje? Kas eina pirmiau – žinios, patirtis ar tikėjimas?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras – Nedidelė patirtis gimdo daugiau žinių, o tada atsiranda tikėjimas. Visi jie susiję. „Art of Living” organizacijoje sakome, kad pirma eina patirtis, o tada žingsnis po žingsnio einate aukštyn.

Tapti mokytoju yra gerai, nes tuomet galite sistemingai mokyti kitus to, ką žinote, ir tai teikia didžiulį pasitenkinimą. Taip yra todėl, kad mokydami žmones, priverčiate juos šypsotis širdimi, tiesa? Jei paklaustumėte bet kurio mokytojo, kuris skleidžia šias žinias, jis galėtų tai patvirtinti.

Kai gaunamų žinių dėka žmonės šypsosi ir nusimeta nuo pečių visas slegiančias naštas, jūs patiriate didžiulę laimę ir jaučiatės labai gerai. Be to, kitų mokymas yra geriausias būdas prisiminti žinias ir tobulėti.

Tačiau nemanykite, kad visi turi tapti mokytojais. Net ir nebūdami mokytojais, galite daryti bet kokią seva (tarnystę, gerus darbus) ir būti laimingais bei džiuginti kitus. Nesvarbu, ar esate mokytojas, ar ne, jūs vistiek turite tą patį statusą.

Nemanykite, kad esate labiau priekyje dėl to, kad esate mokytojas.

#srisrispeaking

Klausimas – Gurudevai, jaučiuosi nusivylęs savo gyvenimu. Nebenoriu gyventi. Prašau, padėk man išsivaduoti iš polinkio į savižudybę.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras – Būk naudingas man, tu čia dėl manęs, dirbk mano darbą; tu negali išeiti, kol esi man reikalingas.

Troškimai yra begaliniai, nepaverskite jų savo tikslu. Aš visada su jumis. Jei jums kyla minčių apie savižudybę, žinokite, kad taip yra tik dėl to, kad jūsų prana yra žema, todėl darykite daugiau pranajamų ir medituokite.

Gilus noras gyventi be problemų verčia nusižudyti. Kai gyvenimas tėra žaidimas ir iš tikrųjų gyvenate gyvenimą, tuomet natūraliai priimate mirtį, kai ji ateina.

Kai jaučiatės liūdni, prislėgti, linkę nusižudyti ar nelaimingi, tuo metu turėtumėte sakyti sau: „Noriu nustoti galvoti apie save. Leiskite man pamatyti tai, ką aš galiu čia padaryti. Bet kokiu atveju, vieną dieną aš turėsiu išeiti. Prieš išeinant, leiskite man čia nuveikti ką nors gero. Kam aš reikalingas? Kur galiu padėti?”

————-

Klausimas – Gurudevai, ką daryti su žmonėmis, kurie kasdien užsiima krija ir meditacija, bet vis dar turi polinkį į savižudybę?

Gurudevas – Jie turėtų lankyti daugiau kursų ir praleisti daugiau laiko satsange. Jie turėtų būti užsiėmę, daryti sevą (tarnystę, gerus darbus).

Vertė Tomas Key

Klausimas – Gurudevai, koks yra geriausias būdas suvaldyti savo klajojantį protą?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras – Kodėl jūs norite kontroliuoti protą? Jūs norite, kad jūsų protas liktų vienoje vietoje, tiesa? Štai ką jūs turite galvoje, kalbėdami apie proto kontrolę.

Kodėl protas juda tai šen, tei ten? Jei per televiziją rodoma įdomi laida, ar jums reikia valdyti savo protą, norint ją žiūrėti? Kai mylite savo vaiką, sutuoktinį, ar turite stengtis sutelkti savo protą į juos? Ne!

Kad ir ką mylėtumėte, jūsų protas jau sutelktas į tai!

O kuomet reikia sutelkti dėmesį? Kai jums kažkas nepatinka. Bet net ir tuo atveju, kai kažkas nepatinka, jums nereikia susikaupti, nes protui tai jau nepatinka.

Dėmesys reikalingas tuomet, kai jūsų protas ieško kažko kito, ko nėra dabar šiame momente. Tokiose situacijose jums padės kvėpavimas, Sudaršan Krija, Meditacija ir Joga.

#srisrispeaking

Klausimas: Aš suvokiu, kaip esu prisirišęs prie kai kurių savo troškimų ir svajonių, pavyzdžiui, turėti šeimą. Ar turiu praktikuoti atsiskyrimą, kad tai įvyktų? Ar dvasinis kelias apima atsiribojimą nuo visų mūsų troškimų?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:

Žiūrėk, jei turi per daug troškimų, tai yra problema. Tai per daug padrika. Vienu metu sutelk dėmesį į vieną norą.

Ar tikrai nori susituokti? Kodėl iki šiol to nepadarei? Ar esi per daug smulkmeniškas ir išrankus? Kai ateina laikas, neparodai iniciatyvos, o vėliau galvoji, kad nieko negali surasti.

Kartą vienas ponas, kuriam buvo 60 metų, atėjo pas mane ir pasakė: „Gurudevai, aš ieškau sielos draugės, bet neradau tokios“.

Aš pasakiau: „Palauk dar 15 metų, surasi ją danguje“.

Žinai, nesijaudink dėl to. Ieškok gero žmogaus ir susituok. Net jei jie nėra tokie geri, galite juos pakeisti, padaryti geresnius!

Noriu papasakoti jums istoriją apie Indijos Šekspyrą. Ar girdėjote apie jį? Jo vardas buvo Kalidasa ir jis vadinamas Indijos Šekspyru, nes parašė keletą geriausių kūrinių Sanskrito literatūroje.

Jei kas nori išmokti sanskrito kalbos, negali apeiti Kalidasos. Labai įdomu, kaip jis tapo Kalidasa.

Buvo didis karalius, labai gerai žinomas Indijos imperatorius. Jis turėjo dukrą ir jo dukra buvo labai graži. Ji buvo labai protinga, labai sumani ir viską žinojo tobulai. Taigi karaliui buvo labai sunku rasti jai tinkamą porą, nes ji turėdavo su jais pasikalbėti.

Matote, Indijoje senovėje moterys turėjo visą galią! Būtent moteris rinkdavosi vyrą, kaip Sita dalyvavo savo Swayamvaroje. Swayamvara yra ceremonija, kurios metu moteris gali pasirinkti asmenį, su kuriuo ji nori susituokti.

Taigi, istorijoje pasakojama, kad buvo pakviesti visi princai iš karalysčių. Princai iš daugelio vietų plūdo čia, nes buvo girdėję apie jos intelektą ir grožį. Kai kurie labai baiminosi, nes ji užduos jiems klausimą, ir niekas negalėdavo atsakyti į jos klausimus.

Taigi, ji atstūmė visus, ir metai iš metų tai kartojosi. Karalius buvo šiek tiek susirūpinęs, bet ministras pirmininkas buvo gana suirzęs. Ji tikriausiai buvo jį įžeidusi, ir istorija byloja, kad jis buvo dėl jos suirzęs. Ministras pirmininkas manė: „Aš turiu pamokyti šią gudruolę, turiu ją sutramdyti“.

Taigi kartą jis ėjo per mišką ir pamatė medkirtį, kuris sėdėjo ant medžio šakos ir pjovė šakos galą!. Staiga jam šovė į galvą mintis ir jis pasakė: „Ei, nulipk!”

Medkirčiui nulipus, jis pasakė: „Tu eik su manimi“.

Medkirtys sutiko ir ministras paprašė jo tylėti ir į klausimus atsakyti tik rankos mostais. Taigi jis šiek tiek perrengė medkirtį ir nusivedė į rūmus. Ministras pirmininkas nuėjo pas princesę ir pasakė: „Aš tau atvedžiau tikrai puikų vaikiną“.

Ji pasakė: „Gerai, aš jam užduosiu tris klausimus“.

Taigi ji paklausė medkirčio, kokia yra pasaulio tiesa, jis atsakė rodydamas smilių.

Tada ji paklausė, kaip kūrinija buvo sukurta, o jis atsakė, parodydamas pirštais skaičių du.

Į trečią klausimą taip pat buvo atsakyta panašiai, ir ji buvo labai sužavėta. Taigi, ji ištekėjo už medkirčio. Kai ji ištekėjo, suprato, kad jis net nemokėjo abėcėlės. Jis tik kirsdavo medžius  miške. Ji jautėsi apgauta, bet tais laikais Indijoje, jei susituoki, viskas. Tu susituoki, ir visi penki elementai yra liudytojai, ir tuomet susituoki visam gyvenimui.

Dabar ji pasijuto labai apgauta. Ji nuėjo į šventyklą ir verkė prieš Dieviškąją Motiną. Tada ji suprato, kokia arogantiška ji buvo. Ji atstūmė tiek daug žmonių ir daug kam sukėlė skausmą, nes bandė pasirinkti ką nors geresnį, ką nors, kas galėtų ją nugalėti, bet štai kas atsitiko. Ji norėjo būti nugalėta kitokia prasme, bet buvo nugalėta kita prasme. Po to ji pasinėrė į gilią meditaciją.

Sakoma, kad tuo metu atėjo Dieviškoji Motina ir paprašė šio vyro, kuris sėdėjo visiškai sutrikęs, iškišti liežuvį. Taigi, jis iškišo liežuvį ir ji ant jo užrašė Om. Gavęs šį patyrimą, jis iškart pradėjo deklamuoti poemą Smalaya Tandegam, ir nuo tada buvo žinomas kaip Kalidasa.

Kalidasa parašė nuostabiausią literatūrą ir nuostabią poeziją; joje toks gilus aprašymas, tiek sumanumo ir tiek daug kalambūro. Tai laikoma labai gražiu.

Taigi, jei gaunate ką nors, kas neatitinka jūsų lygmens, sakau jums, jūs turite galimybę juos pakeisti! Štai kodėl aš papasakojau šią istoriją. Tikėkite tuo (gebėjimu) ir judėkite toliau. Jei tai neatsitinka per kelerius metus, jūs turite savo kelią, o jie turi savo kelią.

Šri Šri Ravi Šankaras

Gyvenimas kaip upė. Kartais upę užpildo purvinas, kartais skaidrus vanduo; kartais upėje plaukia visi rudens lapai, o kartais – rąstai, bet upė niekada nesustoja. Upė turi ko mus išmokyti, tai yra – tiesiog judėkite toliau. Viskas.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Gurudevai, kai mus kažkas kritikuoja, kaip mums elgtis?

Šri Šri Ravi Šankaras: Nustebinkite tą žmogų. Sakykite: „Tikrai, jūs pasakojate nuostabius dalykus! Kaip jūs supratote tai?“ Pabandykite taip pasakyti ir pažiūrėkite, kas įvyks. Jeigu jūs kritiuoja, o jūs priešpastatote jam dar daugiau kritinių argumentų – kritikos grandinėlė tęsiasi. Geriau padėkokite žmogui už gerą žodį ir pažiūrėkite, kas įvyks. Tada, kai jūs nustosite gintis, kritikuojantis žmogus nuleis galvą nuo sumišimo ir gėdos. Jis neras, ką atsakyti, nežinos, kaip reaguoti. Štai, kaip reikia sutrikdyti tuos, kurie kritikuoja. Pasilinksminkite toje situacijoje. Kas smagaus iš kaltės ieškojimo kituose? Mūsų gyvenimas neturi tapti futbolo kamuoliu kitų žmonių nuomonėse. Pasitikėkite savuoju Aš!

# Gurudev Sri Sri Ravi Shankar

Klausimas – Gurudevai, kodėl tik kai kuriems žmonėms pasiseka gyvenime, nors visi sunkiai dirba?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras – Ne, negalvokite taip. Kaip jau esu sakęs, yra du variantai: arba tu laimėsi, arba priversi laimėti kitus. Nepraraskite širdies, kai pralaimite. Kiekvienas iš mūsų šioje planetoje yra unikalus, todėl nelyginkite savęs su kitais. Jūs nežinote, kiek turite galimybių, ir niekas nežino, kada jos atsiskleis.

Ar žinote Svamį Prabhupadą, Harė Krišnos (Bhakti) judėjimo įkūrėją?

Jis buvo paprastas žmogus, dirbęs nedideliame farmacijos versle. Jis išėjo į pensiją, sulaukęs 60 metų, ir pasinėrė į dvasingumą. Jis susitiko su Guru, ir šis jam pasakė: „Tu turėtum eiti ir skleisti pasauliui Viešpaties Krišnos žinią“.

Būdamas 70 metų, jis krovininiu laivu atvyko į į Niujorką, apsistojo kažkieno rūsyje ir pradėjo judėjimą, kuris šiandien populiariai vadinamas ISKCON arba „Tarptautinė Krišnos sąmonės bendrija”.

Iki jam sukakus 70 metų, niekas nežinojo, kas yra Prabhupada. Būdamas tokio garbingo amžiaus, jis išleido daugiatomį 18 000 posmų „Šrimad-Bhagavatam“ („Bhagavata Puranos“) vertimą su komentarais, kuris įkvėpė tūkstančius žmonių.

Taigi, niekas nežino, kada ir kaip jūs galite atsiskleisti. Todėl nenuvertinkite savęs. Jūs esate unikalūs. Vien ateiti į satsangą ir medituoti – tai jau daug ką pasako apie jus. Tai suteikia labai teigiamų vibracijų jums ir visam pasauliui.

#srisrispeaking

Dažnai savo prisirišimą, aistrą, susižavėjimą painiojame su meile. Be jokios abejonės, visame tame yra meilės periodas, bet tai nėra tyra meilė. Prieš suteikdami savo potraukiui ir susižavėjimui meilės titulą, tiesiog pažvelkite į vidų ir paklauskite savęs, ar tai paprasčiausias potraukis, kurį vadinate meile, arba kokios nors kito žmogaus savybės vertinimas. Ar tai truks ilgai, ar tai pasiliks su jumis? Tai klausimai, kuriuos turite sau užduoti ir juos apmąstyti.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas – Gurudevai, jei Dievas yra visur, kodėl mums sakoma melstis tik maldos kambaryje?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras – Galite melstis bet kur, bet meldžiantis vienoje vietoje, ta erdvė prisipildo maloniomis vibracijomis.

Valgyti irgi galite bet kur – verandoje, svetainėje, bet paprastai valgome valgomajame, nes ten yra paruošta vieta atsisėsti prie stalo, ten yra vanduo ir visa kita, kas reikalinga valgomojo erdvei. Taigi, valgymui yra tam skirta vieta. Lygiai taip pat malonu turėti vietą, kur galima sėdėti ir melstis.

Kodėl jūs einate miegoti tik į miegamąjį, jei galite miegoti svetainėje, ant sofos? Nes yra tam tikra tvarka.

Panašiai, ir toje vietoje, kur atliekama pudža, yra tam tikra tvarka – ten dega lempa, yra gėlių, jūs galite sėdėti ir melstis.

Nešti džiaugsmą ten, kur viskas, rodos, yra apgailėtina, kad žmogus suprastų, jog gyvenimas yra kupinas juoko ir džiaugsmo, kai čia visur aplink yra komplikacijų ir problemų – tai Dieviškumo įgūdis. Atrasti harmoniją tarp chaoso, palaimą tarp kančios, išmintį tarp kvailybės, šviesą tamsoje ir nemirtingumą ten, kur viskas miršta, tai yra Gita.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas – Gurudevai, kodėl žmonės skirtingais laikais elgiasi skirtingai?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras – Šiame pasaulyje yra labai daug žmonių. Kiek jus pažįstate žmonių, kurie be jokios priežasties tapo jūsų priešais? Kartais jūsų geri draugai tampa jūsų priešais, ar ne taip?

Panašiai, daugybė mums nežinomų žmonių tam tikru momentu mums padėjo. Galbūt mes nieko jiems nepadarėme, bet jie mums padėjo.

Taigi, draugai ar priešai yra mūsų karmos priežastis. Jei mūsų laikas netinkamas, draugai gali tapti priešais, o jei mūsų laikas tinkamas, priešai gali virsti draugais.

#srisrispeaking

Klausimas – Gurudevai, koks yra Sadhanos (dvasinių praktikų) tikslas?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras – būti savimi! Kai pranos lygis žemas – jautiesi nusiminęs, piktas, prislėgtas, jautiesi blogai. Kai pranos lygis dar žemesnis – jauti, kad apskritai gyventi neverta. Kai pranos lygis normalus – jautiesi savimi, kaip normalus žmogus. Kai prana yra šiek tiek aukštesnė nei įprasta – jaučiatės kūrybiškesni, entuziastingesni ir džiaugsmingesni. O jei pranos lygis dar didesnis, suvokiate gilesnius dalykus.  

Sadhana yra skirta padidinti jūsų pranos lygį. Jei jūsų pranos lygis nuolat aukštas – tuomet jums nereikia daryti sadhanos – štai kas yra Nušvitimas; tai jūsų optimali prana.

Prisimenu, kaip prieš kokius 40 metų, pagyvenęs džentelmenas manęs paklausė: „Ar tu pavargęs?” Su manimi buvo kitas 86 metų džentelmenas, kuris šiam žmogui pareiškė: „Nagi! Jogas nepavargsta!”

Tai yra tiesa! Nuovargis yra tada, kai mūsų juslės eina į išorę. Tą akimirką, kai juslės nukreipiamos į vidų, mes prisijungiame prie amžinojo energijos šaltinio.

#srisrispeaking

Klausimas: Geismas, troškimas, pyktis, prisirišimas ir godumas – visa tai sukurta žmonių ar Dievo?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:

Dievas įdėjo šias tendencijas į mūsų gyvenimus, kad mes pakiltume virš jų. Be šito gyvenime nėra daugiau ką veikti.

Mums taip pat buvo suteikta išmintis ir įrankiai, kad pakiltume virš to. Taigi, pirmiausia buvo pateiktas sprendimas, o tada problema, ir mums reikia pritaikyti tinkamą problemos sprendimą.

Jei nematome sprendimo, ir liekame įstrigę problemoje, tai yra neišmanymas.

Klausimas – Gurudevai, aš gana aiškiai prisimenu, kaip daugelyje išminties kalbų sakėte, kad kiekvienas, įskaitant mane, yra unikalus šioje planetoje. Dėl kokios priežasties taip sakėte?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras – Buvo laikas šiame pasaulyje, kai reikėjo Krišnos ir jis buvo atsiųstas. Buvo laikas, kai reikėjo Kristaus ir jis buvo atsiųstas; buvo laikas, kai reikėjo Mahatmos ir jis buvo atsiųstas.

Atėjo laikas, kai jūsų reikėjo šioje planetoje, todėl buvote atsiųsti. Būkite geriausios savo versijos. Per visą visatos istoriją nebuvo nei vieno kito tokio kaip jūs ir niekada nebus ateityje per amžių amžius.

Pagalvokite, kaip dieviškumas turėjo jus mylėti, kad po jūsų sukūrimo užtikrino, kad daugiau niekada nebūtų sukurtas toks pat kaip jūs.

Kiekvienas iš jūsų esate originalus. Jūs esate reti. Esate unikalūs. Jūs esate stebuklas. Esate šedevras. Jūs esate Meistro kūrinys. Švęskite savo unikalumą.

#srisrispeaking

NIEKAS NEVYKSTA BE PRIEŽASTIES

Klausimas: Kaip suvaldyti emocijas ir būti sąmoningam? Ką daryti, kai emocijos supurtomos?

Šri Šri: Taip, jei tavo emocijos supurtomos, tegu jos būna supurtomos kiek tik galima. Žinai, čia nėra nieko, vadinamo užuojauta. Pasiekus aukščiausias žinias, užuojauta yra kvailumas. Kodėl? Gali užjausti tik kažką, kas nėra tu. Sakykim, susižeidei ranką. Nesakai: aš taip užjaučiu savo ranką. Ar kada nors taip sakai? Kai sakai, kad kiekvienas yra dalis tavęs, kur čia užuojauta? Gerai, susižeidei. Tai dėl tavo paties kvailumo. Užsitepk tepalo ir pamiršk. Kai tave įskaudina, tai tavo karma. Turbūt kažkada kažką įskaudinai, ir dabar tai tau sugrįžta. Niekas nevyksta be priežasties. Tai yra aukščiausios žinios. Taigi, kai kurie Mokytojai visada sakys, jog jei kankiniesi, niekas dėl to nekaltas, tik tu pats. Geriau iškęsk ir atsikratyk to.

Jei sakai “Tas žmogus kaltas dėl mano kančių,” tada susikuri daugiau karmos ir ją pasiimi į kitą gyvenimą. Tačiau, jei sakai “Pats esu savo kančių priežastis, prisiimu atsakomybę už savo karmą,” tampi laisvas. Sakydamas “Tas žmogus yra mano kančių priežastis,” pratęsi karmą, nes tas įspūdis tebėra tavo prote. Kodėl nežiūri į vidų? Kodėl nejudi į priekį? Kodėl laikaisi įsikibęs praeities įvykio, kaltindamas kitą žmogų dėl savo karmos? Jei taip darysi, ir toliau būsi nelaimingas.

Klausimas – Gurudevai, kaip elgtis su žmonėmis, kurie mane įžeidinėja ar blogai apie mane kalba visuomenėje? Kaip elgtis tokiose gyvenimo situacijose?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras – jei kas nors pasako ką nors blogo apie jus, mintyse vis apie tai galvojate ir tampate neramūs, vis galvojate, kodėl taip pasielgė jūsų atžvilgiu, kodėl išdavė.

Bet atkreipkite dėmesį, kad tokie žmonės elgėsi tik pagal savo prigimtį! Tas, kurio prigimtis yra išduoti, jis ir išduos. Ką kito jis darys?

Dabar galvodami apie tai, kodėl jis tai padarė ir kodėl taip pasielgė su jumis, tik sugadinsite savo protą. Tai nėra intelekto požymis. Kodėl nerimaujate dėl to, ką kiti galvoja apie jus ir kaip elgiasi jūsų atžvilgiu? Neleiskite savęs varginti kitų veiksmų ar jausmų. Edukuokite save ir ignoruokite tai. Jūs supantys sudėtingi žmonės  išryškins geriausias jūsų savybes. Turėkite kantrybės.

Kai kaltinate kitus ir susierzinate ar pykstate dėl to, ką jie jums sako, sukuriate naują karmą; vietoj to, priimkite tą situaciją ar asmenį kaip karmą ir judėkite toliau. Paleiskite tai. Saugokite savo protą bet kokia kaina.

Atsiminkite, kad matydami klaidas kituose ar savyje, ir toliau sėjate tas pačias sėklas. Bet kai matote tai tokiu kampu, kad viskas turi tikslą – kad kažkoks netobulumas pas ką nors ar mumyse turi tikslą – tuomet pakilate virš netobulumo.

Kiekvienas turi teisę būti netobulas. Užuot laukę tobulumų žmonėse, situacijose ar savyje, pakeiskite savo suvokimą. Vien tik pripažinimas, kad toks yra pasaulis, atneša susitaikymą, ir jūs tampate centruoti ir ramūs. Meditacija gali čia padėti susitelkti ir likti nepaveiktam kitų žmonių elgesio ar veiksmų.

#srisrispeaking

„Meilė gali sužydėti tik laisvėje. Kai laisvė apribojama, meilė dūsta. Jums reikia būti laisviems. Dažnai meilė yra užslopinama. Kai patiriate meilę arba mylite ką nors, jaučiatės smaugiami, nes jaučiatės susaistyti. Kai yra tiek daug įpareigojimų, kuriuos turite įvykdyti, šie įpareigojimai tampa tarsi krūvis ant jūsų galvos, ir papildomai prisideda atsakomybė neskaudinti žmonių, kuriuos mylite, ir tų, kurie myli jus. Subtilia prasme, tai atima laisvę ir palengva jumyse sukyla reikalavimai. Žinokite, kad tą momentą, kai jumyse sukyla reikalavimai, meilė yra mirties guolyje. Meilė yra su deguonies kauke, ir ji negyvena ilgai.

Reikalavimas sugriauna meilę. Laisvė yra esminė.

Taigi, ar pasaulyje, religijoje ar dvasiniuose dalykuose verčiau laikykitės meilės nei taisyklių.”

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Iš „Narada Bhakti sutrų” komentaro

Klausimas – Gurudevai, kaip mes galime ištaisyti kitų žmonių klaidas?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras – klaidų pasitaiko nuolat. Dažnai jus erzina klaidos ir norite jas ištaisyti, bet kiek jų galite ištaisyti? Jūs taisote kitų klaidas dėl dviejų priežasčių.

Pirma, kai kito klaidos jus vargina; antra, kai klaidas taisote ne dėl to, ka jums tai trukdo, o pačių žmonių labui, kad jie galėtų augti.

Klaidų taisymas dėl pirmosios priežasties – kai klaida jus vargina – neveikia.

Norint ištaisyti klaidas, reikia ir valdžios, ir meilės. Atrodytų, kad valdžia ir meilė prieštarauja vienas kitam, bet iš tikrųjų taip nėra. Valdžia be meilės yra troški ir neveikia. Meilė be valdžios yra lėkšta. Jums reikia abiejų, tačiau jų derinys turi būti tinkamas, kad galėtumėte sėkmingai ištaisyti kitų klaidas.

Taip gali nutikti tada, jei turite beaistriškumo ir esate savo centre.  Kai leidžiate įvykti klaidoms, galite būti ir autoritetingi, ir mieli. Štai toks yra Dieviškumas – teisinga abiejų pusiausvyra. Krišna ir Jėzus turėjo abu. Mylintys žmonės taip pat naudoja valdžią tiems, kuriuos myli. Valdžia ir meilė egzistuoja visuose santykiuose.

#srisrispeaking

Kieno nors netektis yra emocinis dalykas. Jūs negalite to ištaisyti protu. Emocijos niekada negali būti suvaldytos intelektualiai. Jos yra skirtingų dimensijų. Emocijas turi valdyti emocijos, o savo mintis, intelektą ir emocijas galite valdyti tik meditacijos pagalba.

Meditacija yra raktas. Medituodami galite valdyti emocinį vakuumą arba skausmą, kurį jaučiate.

Šri Šari Ravi Šankaras

#srisrispeaking

Visi tie, kurie fiziškai suaugę, bet norite vėl būti vaikais arba manote, kad  jais esate, tiesiog pirmyn! Nesijaudinkite dėl to, ką kiti galvoja apie jus. Jei pasaulis mus vadina pakvaišusiais, tegul kalba, bet jūs būkite laimingi. Būkite dabartyje ir būkite natūralus. Svarbiausia pasaulyje yra nekaltumas drauge su intelektu.

Šri Šri Ravi Šankaras

„Shakti chakra sandhane vishwasamharaha.“

Tik tuomet kai jūs suderinate save su chakromis, jūs galite įveiktį savo susikurtą pasaulį. Nėra kito būdo tai padaryti.

Yra istorija apie šaltkalvį, kuris labai garsėjo savo darbu. Niekas niekada negalėjo pagaminti tokių spynų kaip jis. Kartą, kai karalius ir spynų meistras vaikštinėjo naktį, juos užpuolė kažkokie plėšikai ir surakino. Buvo labai tamsu, ir plėšikai plėšikavo toliau. Tuomet karalius pasakė: „Aš nepergyvenu, kadangi tu esi čia.“ Ėmus švisti, spynų meistras pamatė antrankius ir ėmė verkti. Jis pasakė karaliui: „Aš neįstengsiu atrakinti šios spynos. Aš šią spyną pagaminau. Aš niekada negaminu antrarūšio gaminio. Niekas niekada negalės atrakinti šios spynos. Vienintelė alternatyva yra sulaužyti šią spyną, bet net ir tai nėra paprasta. Dėl to, kad tą spyna pagaminau aš .“

Lygiai taip mes surakiname save ir sėdime šiame savo pasaulyje. Niekas nesukūrė jums spynų, jūsų vergijos, jūs patys visa tai sukūrėte. Pabuskite ir supraskite tai. Kas yra jūsų pasaulis? Kas yra jūsų pasaulyje? Kas tokio puikaus visose veiklose, kuriomis esate užimti? Mes tiek visko darome, kad palaikytumę savo gyvenimą ir mes manome, kad visa tai yra pagrindinis dalykas. Visa tai yra mūsų

iliuzija. Jūs visą savo gyvenimą dirbate dėl kelių trupinių, tačiau galvodami apie Dievą, sakote, tegul tai atsitinka, jei tokia Dievo valia. Jūs maksimaliai parakaituojate ir uoliai dirbate su kiekvienu įkvėpimu, kad įgytumėt žemiškus dalykus. Tačiau jei jums reikia įdėti kiek pastangų tyrinėjant savo tikrąjį Aš, ar atlikti kažkokias praktikas, jūs sakote: „Tai atsitiks, jei tokia Dievo valia. Tam mums reikalinga Dievo malonė.“ Ar suprantate tai?

Viskas, ką jūs gaunate pasaulyje, yra dėl jūsų „prabdha karmos“ (jūsų poelgių praeityje vaisių), o ne tik dėl jūsų darbo ar tik jūsų

pastangų. Tai neatsitinka tik dėl darbo. Visi malonumai, malonumų objektai, komfortas, gyvenimo sąlygos, gerovė; viskas yra dėl jūsų praeities „karmos“ vaisių.

Aiškumas jūsų prote ir aukštesnis savęs įsisąmoninimo būvis padidės jūsų pastangų dėka. Tačiau mes darome priešingai. Mes

pasirengę prakaituoti iki paskutinio lašo ir dirbti iki paskutinio atodūsio dėl žemiškų dalykų, bet tam, kad pamedituotumę, sakome: „Mes tai padarysime, jei mus lydės Dievo malonė.

Įveikti pasaulį – nereiškia palikti pasaulį ir pabėgti. Tai kvailystė – palikti žmones, namus, nuosavybę ir išbėgti slėptis kokioje nors oloje Himalajuose. Tai nėra kelias. Jūs nerasite laimės ar palaimos sėdėdami oloje. Pasaulis, kurį jūs sukūrėte, yra jūsų galvoje ir tik jūs galite išsinerti iš antrankių ir išlaisvinti save nuo jo.

Tai dėl to, „Shakti chakra sandhane vishwasamharaha“. Visas pasaulis yra energijos centras. Žvelkite į tai nauju požiūriu. Kas yra šis pasaulis? Kas yra šis kūnas? Visa tai yra energija ir kiekviena lastelė šiame kūne yra energija. Viskas, ką kasdien valgome, paverčiama energija. Ši energija vėlgi grįžta atgal į pasaulį. Visi penki elementai šiame pasaulyje yra energija. Šis energijos ciklas tebesitęsia.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Iš „Šivos sutrų” komentaro

Mūsų gyvybinė jėga lengvai teka visuose šiuose septyniuose energijos centruose arba „čakrose“. Kai patiriame stresą arba įtampą, šiuose energijos centruose susidaro blokai. Tuomet energijos tėkmė tuose energijos centruose yra susilpnėjusi. Nukreipkite savo dėmesį į šiuos energijos centrus ir medituokite ties jais. Tuomet visos negatyvios emocijos ištirpsta ir jūs būsite išvaduoti iš daugelio problemų, bei jumyse padidės „sattvaguna“. Kai jaučiate pavydą, tiesiog sutelkite dėmesį už bambos ir medituokite ties tuo, jūsų pavydas nuslops. Savaime tampa ramu. Kartais mes daug darbų darome iš pavydo ir toliau įrodinėjame, kad tai, ką padarėme, buvo teisinga. Tačiau viskas kilo, nes energijos centruose buvo defektų. Ar suprantate tai?

„Shakti chakra sandhane vishwasamharaha.“ Kai jūs išvystote sutarimą su šiomis čakromis ir medituojate ties jomis, pasaulis tampa nugalėtas ir tampa ramu. Kasdien, kai miegate, jūsų pasaulis nuslopsta. Niekada negalėsite užmigti kai pasaulis alsuoja jums į pakaušį. Kas yra miegas? Miegant, tuo metu esate tik jūs vieni. Tik kai jūs liekate vieni, jūs užmiegate. Jūs nemiegojote visais tais kartais kai laikėtės įsikibę pasaulio. Tuomet tais kartais jūs arba pabusdavote, arba krisdavote. Medituodami ties čakromis jūs tai pergalėjote. Tai labai svarbi „sutra“.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Iš „Šivos sutrų” komentaro

Klausimas – Gurudevai, man labai neramu dėl visų mano praėjusio gyvenimo karmų. Prašau patarti.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras – Tiesiog žinokite, kad visų tokių praėjusių gyvenimų karmų sėklos sudega, kai tik žengiate dvasingumo keliu. Taigi, tiesiog atsipalaiduokite ir būkite laimingi.

Tarkime, kad turite namą, kuris buvo užrakintas 100 metų. Dabar jūs paklausite: „Gurudevai, kaip galima per vieną dieną panaikinti 100 metų buvusią tamsą?“

Sakau Jums, tą pačią akimirką, kai jūsų širdyje užsidega žinių šviesa, visa tamsa (nežinojimo ir negatyvumo) akimirksniu išnyksta. Lygiai taip pat visos jūsų praeities karmos sėklos išdega, vis giliau einant į Savęs pažinimą.

Kai suprasite, kad „aš nesu šis kūnas, aš esu amžinoji dvasia“, tuomet bet koks neigiamas jūsų praeities karmos poveikis tiesiog išnyks, nepaveikdamas jūsų.

Vertė Tomas Key

Vienintelis patrauklus dalykas gyvenime yra laimė. Galėjote pastebėti, kad kai kurie tikrai gražūs žmonės jūsų netraukia.  Kiti, nors nėra tokie ganėtinai gražūs, yra labai patrauklūs, ir jūs norite būti jų kompanijoje. Tai dėl džaugsmo vibracijų juose – „Swaatmaananda prakasha”.

Vaikai – ar jie būtų kinai, afrikiečiai ar amerikiečiai – visi vibruoja palaima. Jų protai nekalti, laimingi ir sąmonė pilnai pražydusi. Tai yra gyvenimo tikslas. Taigi, mes turime užbaigti gyvenimą tokiu pat būdu kaip jį pradėjome. Tuo padarydami jį pilnu palaimos ratu. „Anandena jataane jeevante“ – visas gyvenimas vyksta palaimoje. Šią palaimą turi patirti visi, kas susisiekia su mumis. Tai yra tikrasis „sadhanos“ (praktikų) ženklas.

Kai kurie žmonės tvirtina praktikuojantys „yogą“, „pranayamas“ ir kitas praktikas per dieną. Visgi, jei ateina vaikas ir sutrukdo jiems,  jie susierzina ar įniršta. Kokios rūšies „sadhana“ tai yra? Tokia tikrai neverta sekti.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Iš „Šivos sutrų” komentaro

Yra anekdotas apie turtą. Kartą žmogus laimėjo loterijoje milijoną. Žmona baiminosi pranešti jam naujieną, bijodama, kad staigmena ir džiaugsmas gali sukelti širdies smūgį. Taigi, ji nuėjo į šventyklą ir paprašė šventiko patarimo. Šventikas sutiko prisiimti užduotį pranešti  naujieną. Taigi, jis sekmadienį aplankė namus ir pokalbio metu paklausė: „Jei Dievas nuspręs tave pamaloninti ir duos tau šimtą tūkstančių rupijų, ką tu darytum?“ Žmogus atsakė: „Penkiasdešimt tūkstančių skirčiau tavo šventyklai, Tėve.“ Šventikas patyrė širdies smūgį!

Taigi, turtas turėtų atnešti ramybę. Jis neturėtų jokiu būdu apsukti galvos, paversti arogantišku, pavydžiu, apimtu neapykantos ar nuobodulio. Dėl šios priežasties turto šaltinis yra svarbus. Ar pastebėjote, kad kartais kieno nors dovana sukelia jūmyse nuotaikos pasikeitimą. Taip yra todėl, kad priimdami objektą, jūs sugeriate duodančiojo jausmą. Būtent todėl senais laikais žmonės buvo labai išrankūs iš ko nors priimdami dovanas. Net, jei jie turėdavo kažką priimti dėl tam tikrų aplinkybių, jie nedelsdami atiduodavo tai kam nors kitam. Vyresnieji pasakytų: „Tai kažkieno kito turtas, mes jo nenorime.“ Jie žinojo, kad ramybė arba kančia ateina su turtu.

Šiandien mes pamiršome mūsų tradicijas ir jų prasmę. Kai mes kviečiame svečius pietums susijusiems su kokia nors ceremonija – laiminga ar liūdna, kaip dovaną įteikiame vienos rupijos monetą. Tai išreiškia dėkingumą svečiams už tai, kad jie atėjo į ceremoniją ir valgo jiems pateiktą maistą. Tikima, kad svečiai suteikė jiems ramybę ir išsinešė jų nerimą.  Jų blogos karmos buvo pašalintos, o geros karmos išliko.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Iš „Šivos sutrų” komentaro

Kaip kyla troškimas?

1.Troškimas kyla prisiminus malonią patirtį ar įspūdžius iš praeities.

2.Troškimas gali kilti besiklausant.

3. Troškimą gali sukelti asociaciją su tam tikrais žmonėmis ar vieta.

4. Kieno nors kito poreikis ar troškimasas gali pasireikšti jumyse kaip jūsų paties troškimas, pvz., kai kas nors yra alkanas, atsiranda noras jį pamaitinti arba kažkas nori su jumis pasikalbėti, ir jūs užsinorite su jais pasikalbėti.

5. Likimas ar įvykis, kuriame jūs turite atlikti savo vaidmenį, gali sukelti troškimą, apie kurį neturite supratimo.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas – Gurudevai, kiek pinigų žmogus turėtų uždirbti per savo gyvenimą? Ar uždirbti daugiau nei reikia, reiškia kaupti pinigus?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras – dėkite visas pastangas ir uždirbkite tiek, kiek galite. Tačiau laikykitės tam tikrų taisyklių. Nedera uždirbti pinigų, darant nusikaltimus ar kitomis netinkamomis priemonėmis.

Nėra blogai būti turtingu, bet neteisinga išnaudoti žmones ir planetą. Jei tai darysite, rezultatas bus tik vargas ir kančia. Jei pasirinksite netinkamas priemones uždirbti pinigus, jūsų sąžinė pervers jus iš vidaus ir jūs jausitės lyg kažką pavogę. Tai sugnybs jus iš vidaus.

Taigi nenaudokite netinkamų būdų pinigams uždirbti. Turėtumėte dėti visas pastangas, kad užsidirbtumėte jų, kuo geriau išnaudodami turimą laiką.

Problema yra ne pinigai, o jūsų protas! Žvelkite į pinigus kaip į „priemonę“, o ne kaip į „tikslą“.

Ir netapatinkite sėkmės su pinigais. Jūsų sėkmė slypi jūsų laimėje.

Kurti turtą yra svarbu, bet didžiausias turtas yra gėris, geraširdiškumas ir laimė. Kokia prasmė turėti turtui, neturint laimės. Laimei reikia dvasingumo. Laimė auga kartu su dvasingumu.

Galiausiai, 2-3 procentus savo pajamų skirkite įvairiems paslaugų projektams. Tai būtų didžiulė nauda jums ir tiems, kuriems to reikia.

Klausimas: Gurudevai, tu mokai mus nuteikti savo protą sakyti „taip“. Kartais aš per daug dalykų sakau „taip“, ir tuomet nepajėgiu jų užbaigti. Patiriu konfliktą tarp „taip proto“ ir gero laiko suplanavimo.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:

Tarp to nėra nekonflikto. Nuteikti protą sakyti „taip“ nereiškia aklai sakyti „taip“ viskam. Tai reiškia pozityvų išmintingą mąstymą. „Taip protas“ visada susijęs su išmintimi, o ne su kvailumu. Jei kas nors sako, kad ežeras labai šiltas, gali į jį įšokti, negali sakyti „Taip“. Turėtumei pasakyti: „Manau, kad jūsų suvokimas yra kitoks, jūs galvojate apie vasarą. Šiuo metu labai šalta. Taigi, „taip protas“ – tai ne tik linksėti viskam, ką kas nors sako, o visada žvelgti su išmintm.

Kad ir kokia buvo tavo praeitis, dabar tu esi nekaltas.

Turėtume tikėti dabarties nekaltumu.

Mes darome klaidas, kai esame neišmanantys. Tai atsitiko dėl neišmanymo. Jei to nepaleisi, ir toliau ‘draskysi’ suklydimus, prisidarysi žaizdų. Nėra prasmės, ir niekas iš to nelaimės – nei tu, nei kas nors kitas.

Pažvelkite, tai Indijos ypatumas, kai mama dainuodama lopšinę, savo vaikui sako, kad jis yra amžinas, tyras ir nesuteptas. Nepriglobkite kaltės, būkite laimingi ir judėkite į priekį.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas – Gurudevai, dėl ko santykiuose su mylimais žmonėmis palaipsniui atsiranda pavydas, neapykanta ir kitos neigiamos tendencijos?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras – Paprastai, kai ką nors mylime, norime tai turėti. Jei jums patinka paveikslas, norite jį nusipirkti ir laikyti savo namuose. Surandate gražų drabužį ir nors žinote, kad vilkėsite jį vos porą kartų, nusiperkate ir dedate į spintą. Jūs žinote tik vieną būdą mylėti – pamėgti, savintis ir pamiršti. Kai bandote savintis meilę, atimate iš jos grožį, o tada ta pati meilė jums sukelia skausmą. Kad ir ką mylite, stengiatės jiems diktuoti sąlygas. Labai subtiliai bandote juos valdyti. Tai, ką bandote suvaldyti, praranda grožį.

Jūs niekada nieko nemylėjote, nebandydami to užvaldyti. Tai prasideda vaikystėje. Kai gimsta antras kūdikis, pirmasis kūdikis nori viso dėmesio. „Kodėl parsivežėte šį kūdikį namo? Atiduokite jį.” Daugelis vaikų sako: „Tu priklausai man vienam“. Tai gili samskara, gilus įspūdis, baimė prarasti vietą mylimo žmogaus širdyje.

Pirmiausia atsiranda patrauklumas. Ar pastebėjote tai? Jei tu tiesiog gauni tai, kas tave traukia – tiesiog taip paprastai, be pastangų – neatsiranda meilė tam. Turi kilti ilgesys. Tai veda į meilę. Tačiau meilė sukelia praradimo baimę. O meilė, turinti praradimo baimę, nežydi. Tai veda prie kitų bjaurių pojūčių ir jausmų. Ateina pavydas. Yra kažkas, ką tu labai myli – draugą, vaikiną, merginą, bet jo dėmesys nukreiptas į ką nors kitą. Atkreipkite dėmesį, kas darosi jūsų pilve – jį suka.

Jūs bandote įvairiausius triukus, kad paneigtumėte tai, kas vyksta jumyse. Daug bjaurumo kyla, kai yra baimė prarasti. Jūs niekada nemylite to, kas yra didelis, kas yra milžiniškas, nes jūs patys dar netapote dideliais. O kol esi labai mažas, nėra džiaugsmo, nėra laimės, nėra ramybės. Džiaugsmas yra išsiplėtimas, tapimas dideliu savo širdyje. Tai gali atsitikti tik tada, kai esate labai įsimylėjęs, bet negalite turėti to, ką mylite.

#srisrispeaking

Gyvenimas yra trapus; Trumpalaikis…Supraskite tai ir atsipalaiduokite…

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas: Kodėl Dieviškasis vieniems atsako į jų maldas ir apdovanoja, o kitų maldos lieka neatsakytos?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:

Na, aš nežinau, kodėl į kai kurias maldas atsakoma, o į kitas – ne. Neturiu supratimo. Galbūt tai gerai jums. Galbūt pakeisite savo nuomonę dėl to, ko norite. Žmonės eina apsipirkti, tai dažnai atsitinka bent Indijoje, ir klausia parduotuvės savininko: „Ar galiu ateiti vėliau ir pasikeisti, jei man tai nepatiks“. Jie grįžta namo ir jiems tai nepatinka, ir kitą dieną pasikeičia. Iš jūsų turimų dalykų labiausiai nepatikimas yra jūsų pačių protas, nes nežinote, kas jam patinka, kada jam tai nepatinka. Štai kodėl taip svarbu yra nukreipti protą į jo šaltinį. Jo centruotumas yra svarbiausias dalykas dvasinėje evoliucijoje. Supratimas, kas yra laikina, o kas yra pastovu; kas teikia ilgalaikį džiaugsmą, o kas sukelia laikiną naudą ir ilgalaikę kančią; kas sukelia laikiną diskomfortą ir pastovų džiaugsmą, o kas sukelia ilgalaikį diskomfortą. Tai vadinama viveka, veiksmų laivės pajautimu, išmintis – atskirti tai.

Ar kada susimąstėte, kas įtakoja mūsų nuotaikų kaitą?

„Penki pojūčiai visatoje turi penkis aspektus. Visą visatą galime suskirstyti į penkis elementus su juos atitinkančiomis funkcijomis:

– Užuodimas ir žemės elementas.

– Skanavimas (liežuvis) ir vandens elementas.

– Lytėjimas ir oro elementas.

– Girdėjimas ir eterio elementas.

– Pavidalai bei formos ir ugnies elementas (šviesa arba ugnis – tai tas pats).

Ar pasaulyje yra kas nors šešta anapus šito? Ne, yra tik penki elementai, penki pojūčiai, penkios dimensijos. Kiekvieno iš šių penkių elementų yra vienas kitame labai nedaug ir subtiliu būdu. Pasaulis, visata, žinoma, susideda iš penkių elementų; taip irgi šis kūnas ir šis protas. Mūsų protas susideda iš penkių subtilių elementų. Ir tai yra natūralus dėsnis, kad jie paeiliui dominuoja. Kurį laiką dominuoja viena, paskui kita, tada trečia, ketvirta ir penkta dimensijos. Jos dominuoja paeiliui.

Yra penki pagrindiniai kylačių pojūčių ir nuotaikų tipai. Vienas iš jų yra susikaustymo, sunkumo pojūtis ar jausmas, kai dominuoja žemės elementas. Kitas yra deginimo jausmas arba karštligiškumas, tuomet dominuoja ugnies elementas. Judrumas ar noras pabėgti ir kur nors eiti; dominuoja oro elementas. Daug pykčio, įsitempimas ar deginanimo pojūtis; dominuoja ugnies elementas.  Vyrauja bendrumo, apsijungimo, vienybės jausmas; viešpatauja takus plaukiantis vandens elementas. Baimė, meilė, diskomfortas arba visiškas komfortas; eterio elementas.

Niekas nelieka dominuoti amžinai. Ateina lietus. Jūs negalite sustabdyti lietaus. Pučia vėjas. Jūs negalite sustabdyti vėjo. Saulė šviečia. Jūs negalite sustabdyti saulės. Visa tai „vyksta“. Ir tai subtiliai valdo protą. Šie penki elementai taip pat dominuoja prote, kiekvienas sukelia skirtingas nuotaikas ir pojūčius. Tai labai įdomu. Tai tokios vertingos žinios!

Dominuoja skirtingi elementai ir sukuria tokius skirtingus pojūčius, jausmus, emocijas ir kūno veiksmus. Žmogus gali sėdėti labai ramiai, bet tą akimirką, kai pradeda dominuoti oro stichija, jis to padaryti negali! Jis pradeda judinti rankas ir kūną, stojasi ir be tikslo juda šen bei ten. Kai kurie žmonės nuolat juda arba krato rankas ir kojas. Ar matėte žmonių, sėdinčių ir purtančių galvas? Jų sistemoje dominuoja oro elementas. Juos užvaldžius oro stichija. Jūs galite ramiai sėdėti, kai kas nors įeina į jūsų kambarį, ir staiga pradeda dominuoti ugnies stichija. Tai kyla tiesiog jūsų galvoje, ir jūs norite ant jų šaukti! Kas nutiko? Juose dominavo ugnies stichija. Kai jie atėjo, tai paveikė jus. Jūs buvote pasirengę ir ugnies elementas pradėjo dominuoti. Jūs pastebėjote, kad labai supykote ir taip pat vėliau susimąstėte, kodėl tai padarėte. Tačiau netikėtai buvote visiškai apimti ugnies stichijos!

Eterio elementas – ateinate į meditacijos vietą, o ten yra akaša, yra erdvė. Iš karto pajusite erdvumą. Kas nutiko? Eterio elementas – erdvė išryškėja arba dominuoja.

Mus pagauna visi šie elementai, jei tapatinamės su jais.”

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

„Aštavakra Gitos” komentaras

Koks yra geriausias būdas priimti mylimojo mirtį?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:

Laikas tai sutvarko. Nemėginkite nieko priimti ar daryti. Jei skausmas yra, vadinasi yra, bet jis išnyks. Laikas yra didžiausias gydytojas. Bėgantis laikas veda jus tolyn. Taigi, nesistenkite nieko daryti, laikas tuo pasirūpins. Arba pabuskite ir pamatykite, kad vieną dieną visi išeis. Vieni išskrenda ten ankščiau, jūs išskrisite vėliau. Tik tiek. Taigi, žmonėms, kurie jau išvyko, pasakykite: „Po kelerių metų susitiksime ten”. Tiesiog trumpam atsisveikinkite. Vėliau juos pamatysite kitoje vietoje.

Klausimas:  Žmogus planuoja, Dievas juokiasi. Kaip turėti tą patį planą kaip Dievas?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:

Na, išmokite klausytis. O būdas klausytis yra meditacija. Maldoje prašoma: Dieve, duok man tai, duok man tą, duok man aną. Meditacija tai – aš esu čia tam, kad išgirsčiau, ką siūlai Tu. Ar turi man geresnių idėjų? Ar man jas pasakysi? Taigi, jei klausysitės, pasisemsite geresnių idėjų. Supratote?

Klausimas 2022.10.17:

Gurudevai, kaip žmonija gali užkirsti kelią karams? Kokius žingsnius gali atlikti kiekvienas žmogus, siekdamas taikos pasauliniame lygmenyje?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:

Visų pirma ramybė yra aktualesnė tuomet, kai aplink tvyro neramumai. Kai viskas gerai, ir sakai, kad esi ramus, tai nėra didelis pasiekimas. Tačiau kai šiuo metu galite išlaikyti ramybę, galite išlaikyti savo proto pusiausvyrą, tai yra kažkas labai vertingo. Kodėl? Nes tada ateina tinkamos idėjos, teisingos mintys, ką daryti susidariusioje situacijoje, kaip galite padėti. Šios mintys, idėjos gali kilti tik tada, kai mūsų protas yra ramus ir blaivus. Jei į situaciją žvelgiame patys būdami sutrikdyti, nebus naudos, nei sau, nei aplinkiniams nelabai padėsime.

Taigi, pirmiausia išlaikykite ramybę, antra – medituokite su intencija,  kad įsivyraus ramybė. Dabar, mūsų ketinimai yra gana galingi. Vertinkite savo ketinimus ir nenuvertinkite mažų šalių galios.

Maža šalis Kuba, o Amerika nieko negalėjo padaryti. Maža šalis Vietnamas, o tokia didžiulė supervalstybė pasaulyje nieko negalėjo padaryti Vietname. Paimkime Afganistaną, Afganistane nepavyko padaryti, turiu omenyje, kad ten niekas nepasikeitė, nors dvidešimt metų Amerika  bandė. Dabar Ukraina, maža šalis, daug mažesnė už Rusiją, ir jų galia auga kiekvieną dieną.

Taigi, šie konfliktai ir toliau egzistuoja pasaulyje, o tai daro įtaką pasaulio ekonomikai, gnaibo žmonių kišenes, be jokios abejonės, problemų daug. Dar priedo, globalus atšilimas.

Taigi, per visą sudėtingą laiką visų pirma turime siekti savo tikslo. Tai pirmas numeris. Antra, pagalvokite, ką aš galiu padaryti, kad ir mane supantys žmonės būtų ramūs. Gerai? Ir skleiskite pozityvias vibracijas, tai labai svarbu. Skatinkite žmones būti pozityvesniais. Kitu atveju klausomės negatyvo ir tada, suprantate, mūsų gyvenimas bus darkomas. Buvo atliktas tyrimas, jei neigiamų naujienų klausysitės ryte, tai neigiamai paveiks 27% jūsų dienos. Taigi, geriau nesiklausyti neigiamų naujienų ryte arba prieš pat einant miegoti. Kartais reikia jas išklausyti, bet ne tuo metu. Gerai?

Klausimas: Kaip atpažinti savo sielos draugą?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:

Pirmiausia turėtumei atpažinti savo sielą, o tada savo sielos draugą. Jūs nieko nežinote apie save, nežinote, kas jūs esate. Jūs nepažįstate savo proto. Jūsų pačių protas varo jus iš proto. Vieną minutę jis nori vienoo, o kitą minutę nori kažko kito. Štai kodėl sakoma: „Tavo paties protas yra atsakingas už tavo vergiją ir tavo išsilaisvinimą, niekas daugiau“.

Santykiai gali įgauti stiprybės arba silpnumo pavidalą, priklausomai nuo proto. Jei protas yra stiprus, tuomet santykiai gali būti tarsi dovana, bet jei protas silpnas ir nekontroliuojamas, santykiai gali būti juntami kaip vergovė.

Nebūkite per daug išrankūs, ir toliau laukiantys tobulo gyvenimo draugo. Jei gausite tobulą asmenį, jis taip pat ieškos tobulo gyvenimo draugo. Ar jūs esate tas tobulas žmogus? Ieškokite gero žmogaus ir susituokite. Net jei gausite ką nors, kas neatitinka jūsų žymens, sakau jums, jūs turite galimybę pakeisti juos! Tikėkite tuo ir judėkite toliau.

Kai esate centruoti, kai nesate besirenkantys, tuomet viskas atsitinka pagal jus.

Kai kas nors sako: „Tu paskendęs Majoje“, tai reiškia, kad esi paskendęs mažuose dalykuose, kurie nėra pastovūs, nes Maja reiškia tai, kas nuolat keičiasi. Nuolat besikeičiantys įvykiai ir aplinkiniai dalykai yra Maja. O jei esi paskendęs tame, kas nuolat kinta, ir nesi prisijungęs prie to, kas nekinta, gyvenimas yra labai nestabilus. Stabilumas atsiranda, kai prisijungi prie to, kas tavyje nesikeičia – tai išlieka pastovu visą laiką. Tai vadinama „išsikapstymu iš Majos tinklo“.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas: kodėl dažnai jauni žmonės miršta anksčiau už senesnius? Ar tai karma?

Šri Šri Ravi Šankaras: tai yra viena iš penkių amžinų paslapčių, todėl neklausk manęs.. Kodėl neprinokęs vaisius nukrenta ant žemės? Kodėl mažas pumpuras nukrenta net nepražydęs? Tai yra gamtos dalis.. Darykime tai, ką galime tam, kad apsaugoti nuo panašių dalykų, tarsi būtume sodininkai, kurie apsaugo mažą kokosą nuo kritimo dar prieš jam sunokstant.. Už visų ligų ir priežasčių, kodėl tai atsitinka, žengti dar vieną žingsnį, ir tai yra už karmos.. Karma yra labai gili ir jeigu gilinsies į tai labai giliai, prote atsiras baimė.. Šitas pilnas gyvenimo fenomenas amžinai tęsiasi ir užprogramuota, kuriuo laiku turime gimti ir kuriuo išeiti.. Viskas, ką galime padaryti, tai pabandyti užkirsti kelią mirčiai, o po to viską palikti Dieviškajam įstatymui.. Negali iškart viską palikti vien Dieviškajam įstatymui ir nieko pats nedaryti. Kadangi esame žmogiškajame buvime, turime daryti viską, kad išsaugotume tai, ką galime išsaugoti..

Dabar jeigu pasakysi „Aš niekada nemirsiu“, galiu pritarti: “Gerai, tikra tiesa. Juk vanduo vandenyne visuomet yra. Tik bangos tai pakyla, tai atslūgsta. Panašiai ir mūsų kūnai lyg bangų raštai vandenyno paviršiuje.. O siela tarsi vandenyno vanduo, amžinai pasilieka. Bet, antra vertus, visuomet atsimink, kad šitas pasaulis yra laikinas ir vieną dieną Tu išnyksi kaip rasos lašas nuo žolės paviršiaus.Tuomet pavydas, pyktis, gobšumas išnyks…“

Sri Sri Ravi Šankaras apie savižudybę:

Mūsų kūnai turi daug sluoksnių. Subtilus kūnas yra daug didesnis už fizinį. Praninis kūnas didesnis už fizinį per maždaug pusę metro. Gydytojai nežino tokiais atvejais, ką daryti. Jeigu tai būtų tik fizinė ranka, būtų galima užtepti tepalo, bet rankos nėra, o skausmas lieka.. Tai yra praniniame ar subtiliame kūne.. Praktikuojant Pranayama, Sudarshan Kriya ir meditaciją tai galima pakeisti.

Taigi, mūsų subtilus kūnas yra didesnis už fizinį ir kai šis kūnas susitraukia, mes jaučiamės depresuoti. Kai susitraukia nedaug, jaučiamės liūdni, kai daugiau-depresuoti ir, kai jis tampa mažesnis už fizinį, tuomet ateina savižudybės tendencijos.. Kas tai yra Savižudybė? Kai rūbas yra perankštas, norime jį nusimesti. Tuomet, kai apsivelki pora dydžių mažesnį rūbą, argi nenori jo atsikratyti? Taip ir įvyskta, kai žmogų pagauna savižudybės tendencijos. Tiesiog subtilus kūnas taip susitraukė, kad tapo mažesnis už fizinį kūną.. Bet kai darai Sudarshan Kriya, pranayama, medituoji, subtilus kūnas išsiplečia ir šios tendencijos išnyksta..

Kai užsiimi yoga, pranayama, Sudarshan Kriya ir meditacija, subtilus kūnas tampa stipresniu ir didesniu. Netgi jeigu iki tol jautiesi laimingas, po to jauties dar laimingesnis. Toliau, kai  išsiplečia ir kauzalinis kūnas, tampi palaimintu ir labai labai laimingu visą laiką.

Problemos pasaulyje buvo sukurtos tam, kad neužstrigtumėte ir neprisirištumėte prie šio pasaulio. Jūs įstringate šiame pasaulyje, nors jame tiek daug problemų. Įsivaizduokite, jei problemų nėra, tada niekada nenorėtumėt paliti šio materialus pasaulio!

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Restorane Swamis Vivekananda sėdėjo prie vieno stalo su profesoriumi. Profesorius paprieštaravo: „Kiaulė ir paukštis negali pietauti prie vieno stalo“.

Swamis Vivekananda atsakė: „Pone, kai tik man pasakysite, aš nuskrisiu“.

Intelektas apima gebėjimą kiekvieną konfliktą paversti humoru. Humoras yra dar vienas intelekto požymis. Jei humoras jums nesvetimas, įveiksite bet kokią konfliktinę situaciją.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Jūsų proto šaltinis yra meilė, ir viskas, ką darote, kad patektumėt į tą šaltinį, yra dvasinė praktika.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Nerimas nesustabdys blogų dalykų nutikimo, jis tiesiog neleidžia jums džiaugtis gėriu.

Kiekvienas sutrikdymas yra trumpalaikis. Taigi nieko nereikia daryti, tiesiog duokite šiek tiek laiko, palaukite ir viskas susitvarkys.

Taip yra su viskuo gyvenime, kartais jums reikia išmokti būti su tuo ir leisti tam nusistoti. Jei skubinsite, kad vanduo tvenkinyje nusistotų, tai nenusės, jis taps nešvaresnis…

Šri Šri Ravi Šankaras

Žmonės žvelgia į Dievą kaip į kažką nusileidžiantį iš dangaus. Ištikrųjų, ten nėra rojaus. Jei yra rojus, jis yra čia pat, jūsų viduje.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Nustokite ieškoti!

Kuo jūs ieškote? Savo mažu protu? Ar manote, kad šis mažas protas suvoks Dieviškumą, Dievą, bet ką? Jei tai padarys, tai haliucinacija. Šis mažas protas negali apimti begalybės. Taigi paieškos gali tęstis amžinai. Sakau jums, užuot bėgioję aplinkui, iškart to atsisakykite. Tai vadinama pasidavimu.

Pasidavimas yra atsisakymas ieškoti tiesos. Jūs visada girdėjote atvirkščiai. Ieškokite, ieškokite tiesos! Bet aš jums sakau, nustokite ieškoti. Vandens jums reikia ieškoti šaltinyje. Jei toliau ieškosite vandens upėje, tik tolsite nuo šaltinio. Kad ir kur būtumėte, tiesiog dabar, tiesiog čia nustokite ieškoti. Atsipalaiduokite išsipildyme, kuris yra tikroji jūsų prigimtis.

Tai du skirtingi keliai. Vienas yra ieškojimas, kitas yra atsidavimas. Siekis ir ieškojimas galiausiai turėtų atvesti jus į bejėgiškumo padėtį. Kai tampate tokie bejėgiai, jūs pasiduodate. Tada kyla atsidavimas. Ir kai kyla atsidavimas, kai jūs pasiduodate, jūs turite tai čia pat.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas – Gurudevai, sudalyvavus meditacijos pažengusiesiems kurse, jaučiuosi tuščiaviduris ir tuščias. Tačiau po savaitės vėl suprantu, kad esu pilnas norų ir rūpesčių. Kaip galėčiau visą laiką būti tuščiaviduris ir tuščias?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras: Tai panašu į klausimą – „Kaip galėčiau vieną kartą pavalgęs daugiau niekada gyvenime nevalgyti?“ Na taip, tai labai nuobodus darbas. Kiekvieną dieną reikia gaminti ir valgyti. Jei valgote šiandien, rytoj vėl jaučiatės alkani. Jei valgote ryte, vakare vėl išalkstate. Bet negalite nustoti valgyti po vieno karto, nes kūnas turi savo prigimtį.

Tas pats yra su jūsų protu. Vienos pramogos neužtenka. Ar klausytumėtės manęs, jei pasakyčiau, kad pakanka per gyvenimą pažiūrėti tik vieną filmą? Pramogų reikia vėl ir vėl. Kūnui vėl ir vėl reikia maitintis. Norėdami numalšinti alkį, valgome maistą. Geriame vandenį troškuliui numalšinti. Ilsimės, kai esame pavargę.

Lygiai tas pats su dvasingumu. Norėdami numalšinti dvasinį sielos alkį, turime vėl ir vėl medituoti.

#srisrispeaking

Klausimas: Gurudži, kokios žinios yra svarbiausios, kurias reikėtų atsiminti išgyvenant sunkius laikus?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:

Jei gyvenime susidūriate su problemomis, nekaltinkite kitų. Nes tai jūsų karma atneša šias blogas patirtis.

Geras ieškotojas ar mokinys tai supranta ir nesiskundžia.

Jei situacija, kurioje esate, yra neišvengiama, toleruokite ją.

Jei to galima išvengti, išeikite iš jos.

Jei manote, kad galite išplėsti savo gebėjimus, šypsokitės.

Kiekviena nepatogi situacija išplečia jūsų komforto zoną. Kiekviena nepatogi situacija yra jūsų žinių patikrinimas. Pamėkite kažkokią nepatogioje situacijoje. Tai išplės jūsų komforto zoną.

Kai jūsų komforto zona padidėja, niekas negalės spaudyti jūsų mygtukų, ir jūs tapsite tokie susitelkę ir nepalaužiami. Kiekvienas skausmas bando jus supurtyti, patikrinti, esate stiprūs, ar ne. Išbandykite savo jėgas. Tai padaro jus stipresnius.

Kas atsitiko, turėjo atsitikti, nesėdėkite ir nemąstykite, kad galėjote padaryti tą ar aną, tai nieko verta. Ženkite pirmyn. Atsiminkite, kad gyvenime, kai susiduriame su iššūkiais, sukyla mūsų vidiniai gebėjimai ir talentai, todėl esame novatoriškesni ir kūrybiškesni.

Jūsų ramybės įrodymas galimas tik tuomet, kai yra kliūčių. Vertinkite kliūtis. Palikite visus nusiskundimus ir dėkokite už visas tas karčias dienas, nes jos suteikė jums stiprybę.

Kas yra jūsų, ateis pas jus, tai liks su jumis! Jūs negalite išeiti to negavę. Net jei Viešpats Indra ateitų, jis negali to iš jūsų atimti; tai, kas yra jūsų, tikrai gausite.

Neskubėkite pabėgti nuo audrų, būkite su jomis. Jei esate taikūs, viskas aplinkui tampa ramu. Jūs esate šios visatos centras.

Visų svarbiausia – ne visos audros ateina tam, kad sutrikdytų jūsų gyvenimą, kai kurios ateina tam, kad pravalytų jums kelią.

Tiems, kas eina išminties keliu, nieko nestinga. Sunkumai ateina, tačiau visada yra globa, apsauga ir dieviška malonė.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Jūs studijavote fiziką: „Į kiekvieną veiksmą yra tolygus atoveiksmis!” Ar ne?

Pabuskite!!!

Jei kas nors be jokios priežasties elgiasi su jumis abejingai, nesvarbu…

Žinokite, kad galbūt taip elgėtės anksčiau, gamta į tai atliepia jums atgal.

Tai yra aukščiausios žinios…

Paleiskite visą neapykantą, pavydą, baimę ir nesaugumą.

Atsipalaiduokite…

 Šri Šri Ravi Šankaras

Gyvenimas yra karas. Gydytojai kovoja su ligomis. Teisininkai kovoja su neteisybe. Mokytojai kovoja su neišmanymu.

Depresija atsiranda tuomet, kai prarandi norą kovoti. Ardžuna buvo prislėgtas ir nenorėjo kautis. Lankas iškrito jam iš rankų, ir jo pirštai drebėjo. Krišna paragino jį pabusti ir kovoti!

Apsisprendimas kovoti gali pašalinti tavo depresiją, kaip tai padarė Ardžunai.

Net tavo kūnas yra mūšio laukas.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Kodėl visatoje dalykai yra sferiniai? Taip yra dėl tamsiosios materijos spaudimo aplink viską, todėl viską matome sferiškai. Kodėl Saulė yra apvali? Kadangi aplink saulę yra tiek daug tamsios energijos, ji suspaudžia Saulę. Tai tarsi dujų dalelės vandens butelyje. Jei papurtysite gazuotą gėrimą, susidarys burbuliukai. Viduje esantys burbuliukai yra apvalūs, nes aplink juo spaudžia vanduo. Panašiai, ši visata susideda iš nematomos tamsios energijos. Jie tai vadina tamsiąja energija, nes jūs jos nematote. Būtent dėl šios tamsiosios energijos buvimo visa kita materija, įskaitant žvaigždes ir planetas, yra sferinės. Be to, tai, ką matome, šios žvaigždės, planetos sudaro tik 10% kūrinijos; 90% yra tamsioji energija, tamsioji materija, ir būtent tai yra Šiva Tatva.

Šri Šri Ravi Šankaras

Begalinė Kantrybė ir sumanus Apsipirkimas

Šri Šri Ravi Šankaras:

Tarkime, ateinate pas Dievą, gaunate palaiminimą ir išeinate. Kai jūsų ketinimas yra gauti malonę, jūs skubate. Kitas žmogus, žinantis, kad jam priklauso Dievas, dėl nieko neskuba. Jame atsiranda begalinė kantrybė.

Kai žinote, kad jums priklauso Dievas, jūs neskubate kažką iš Dievo gauti. Jūsų skubėjimas kažką gauti išmuša jus iš pusiausvyros ir padaro jus menkus. Būkite „amžinam laukime“, turėkite begalinę kantrybę. Kai turėsite begalinę kantrybę, suprasite, kad Dievas priklauso jums. Arba per sąmoningumą, arba per praktiką pasieksite tą patį tašką.

Klausimas: Ką reiškia „Dievas priklauso man“?

Šri Šri: Dieviškasis priklauso tau. Tai nėra taip, kaip paskubomis apsipirkti prekybos centre ir skubiai grįžti namo. Kai pamatai, kad visa parduotuvė yra namie, neskubi apsipirkti. Esi ramus.

Klausimas: Ar norėdami išsiugdyti kantrybę, mes tiesiog stebime nekantrumą?

Šri Šri: Tiesiog stebėkite savo mintis ir jausmus ir nesigailėkite dėl jų.

Kai žinai, kad esi dieviškojo plano dalis, nustoji reikalauti. Tuomet žinai, kad viskas padaroma dėl tavęs. Tavimi rūpinamasi. Paprastai mes elgiamės kitaip: skubiname protą ir esame lėti veiksmuose. Nekantrumas reiškia skubėjimą mintyse; letargija reiškia veiksmų lėtumą. Kantrybė prote ir dinamiškumas veikloje yra teisinga formulė.

Klausimas – Gurudevai, dažnai žmonės kalba apie kažko siekimą šiame kelyje (kyla klausimai: kas aš esu? kas yra tiesa?). Aš jaučiuosi taip, lyg nieko neieškau, ar tai yra gerai?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:  Taip, nes kartais ieškojimas vyksta ne sąmoningame lygmenyje, o giliai viduje. Kodėl jūs esate čia apskritai? Jūs esate čia, nes siela kažko nori, ji nori susijungti su Savimi.

Tai kyla iš prigimties, jums nereikia sąmoningai sakyti: „Aš noriu pažinti save, aš noriu pažinti save!“ Jei nuolat tai kartosite, išprotėsite. Tokius žmones mes vadiname mėlynosiomis žvaigždėmis. Jie yra geri žmonės, bet nepakankamai įsižeminę. Jei sąmoningai nejaučiate „noriu žinoti, kas aš esu“, tai tampa nesvarbu.

Suvokite, kad yra ieškojimas ir tokiu būdu jūs mėgaujatės žiniomis, meditacija ir pačiu keliu. Tai yra kiekviename, bet kartais tai užgožiama, o kartais tai tampa akivaizdu. Tai nebūtinai turi būti intelektualiniame lygmenyje, tai vyksta egzistenciniame lygmenyje.

#srisrispeaking

Klausimas: Gurudevai, kai viskas keičiasi, kaip tai gali būti prasminga?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:

Viskas keičiasi ir tas pokytis yra prasmingas. Viskas keičiasi, ir yra kažkas, kas nesikeičia. O kintantis ir nekintantis yra dvi tos pačios monetos pusės. Tai, kas nekinta, tapo kintančiu, tokia yra to prasmė. Jei esate sumišę, tai reiškia, kad supratote! Jei manote, kad  tai supratote, vadinasi, to nesupratote!!

Paprasta ar sudėtinga?

Gyvenimas yra visiškai paprastas ir kartu nepaprastai sudėtingas. Jūs turite vienu metu atsižvelgti į abu gyvenimo aspektus.

Kai gyvenimas atrodo labiausiai sudėtingas, atsigręžkite į paprastumą. Paprastumas atneša ramybę.

Kai esate ramūs, atkreipkite dėmesį sudėtingumą, esantį jumye. Tai suteiks jums sumanumo.

Jei esate tik su paprastumu, tai daro jus tingiais ir bukais. Būvimas tik su sudėtingumu, paverčia jus piktais ir nusivylusiais.

Protingieji tai subalansuoja ir džiaugiasi abiem. Jei žiūrite tik į paprastumą, nėra augimo. Žvelgiant tik į sudėtingumą, visai nėra gyvenimo.

Viskas, ko jums reikia, yra sumani pusiausvyra. Jei atpažinsite abu, ir gyvenimo paprastumą, ir sudėtingumą, būsite meistriškai ramūs!

Spalvos yra gyvenimo sudėtingumas. Balta yra paprastumas. Kai tavo širdis tyra, tavo gyvenimas tampa toks spalvingas.

Šri Šri Ravi Šankaras

Yra gražus kupletas Kanadų kalba, kuriame sakoma: „Kai tavo kvėpavimas yra kvapnus, kam reikalingos gėlės?”

Kada kvėpavimas tampa kvapnus? Tik tada, kai medituojate kiekvieną dieną. Kai esate agresyvūs, jūsų kvėpavimas yra aštrus. Kai esate apsėsti troškimų, jūsų kvėpavimas yra drebantis. O kai kam nors jaučiate neigiamą jausmą ar neapykantą, jūsų kvėpavimas kvepia blogai. Negatyvumas paverčią kvėpavimą smirdančiu.

Kai jūsų protas yra giliai panyręs meilėje, labai subtilus, labai taikus ir patenkintas, jūsų kvėpavimas tampa kvapnus. Tai gražus dalykas.

Kam reikalinga Samadhi ir meditacija, kai yra ramybė, atleidimas, atjauta ir kantrybė. Jei turite visas šias savybes savyje, kam jums reikia meditacijos? Tada nereikia Samadhi, jūs jau esate Samadhyje.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Meilė yra kažkas, kas yra visur.

Kartais ji gali kilti iš vaizduotės, kartais ji gali atsirasti spontaniškai be jokios priežasties. Kartais ji gali atsirasti tiesiog ką nors pamačius arba ilsintis. Kartais, vaikštinėjant vakare ar saulei leidžiantis kažkas gali iškilti jūsų mintyse, arba tai taip pat gali nutikti medituojant. Meilė yra jūsų tikroji prigimtis; ji yra jumyse ir aplink  jus, amžinai. Tad kada, kas taps priežastimi meilei sužydėti, pasakyti negalima.

Šri Šri Ravi Šankaras

Problema yra tame, kad susikuriame savo įvaizdį ir įsikimbame į jį. Jei kas nors mano, kad esate pakvaišę, tegul sau mano! Tai kas? Jų mintys yra momentinės. Jie užsiėmę savo pačių mažais pasauliais.

Tiesiog atverkite rankas ir pamatysite, kad jūsų rankose yra dangus. Tiesiog paleiskite. Tuomet pražysite. Jokia galia planetoje negali atimti jūsų šypsenos.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Klestėjimas gyvenime ir atmintis

Atmintis – tai patyrimų atpažinimas ir jų išsaugojimas atmintyje. Ar kada nors stebėjote atminties prigimtį? Ji kabinasi į negatyvą. Gyvenimas suteikia jums šimtą pasirinkimų būti laimingiems, ir 10 liūdnų atvejų. Bet prie ko prilimpa atmintis? Tie keli neigiami atvejai šen ir ten! Atmintis yra labai keista! Jei jums bus pasakyta dešimt komplimentų ir vienas įžeidimas, ką labiausiai įsiminsite?

Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas: Kaip sukurti tikrus, tyrus santykius?

Šri Šri Ravi Šankaras:

Geriausia nebandyti kurti santykių, tiesiog būkite savimi; būkite natūralūs ir paprasti ir santykiai klostysis natūraliai. Jei bandote užmegzti santykius, tuomet tampate šiek tiek dirbtini. Tada jūsų elgesys tampa dirbtinis, nenatūralus.

Įsivaizduokite, kad kažkas bando padaryti jums įspūdį, argi to nepastebite? Jei kas nors bando padaryti jums įspūdį, ką jūs darote? Jūs pasitraukiate. Kas patinka jums, tas taip pat patinka ir kitiems. Jums patinka, kad su jumis būtų labai sąžiningi, atviri, natūralūs, nepretenzingi, tiesa? Būtent to iš jūsų nori ir kiti. Nesistenkite padaryti įspūdžio savo merginai ar vaikinui. Geriausia yra būti savimi, būkite atlaidūs ir būkite dabartiniam momente.

Nėra tokio darbo ar veiklos, kurie keltų stresą. Tai jūsų nesugebėjimas valdyti savo kūną, protą ir emocijas iššaukia stresą.

Šri Šri Ravi Šankaras

Jei kas nors jus suerzina, tiesiog pasakykite: „Et! Bangų funkcionavimas! Dažnis pasikeitė.” Jei kas nors yra laimingas, jis turi skirtingą dažnį. Jei yra pavydas: „O, jie pasikeitė į trečią dažnį.” Jei kas nors yra nusiminęs ar prislėgtas, „dažnis vėl pasikeitė”. Ar kas nors nusimintų dėl besikeičiančių dažnių? Ne. Taigi į kiekvieną žiūrėkite tik kaip į dažnius. Tada niekas jūsų nepalies. Mėgaukitės įvairove, mėgaukitės skirtumais ir nepraraskite šypsenos.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas: Kaip sužinoti, ar mano širdies moteris tikrai myli mane 100%?

Šri Šri Ravi Šankaras:

Aš neturiu supratimo, nei tu turi supratimą. Tiesiog pasinaudok galimybe. Net jei ji tave myli 90%, tai yra pakankamai gerai.

Tarkime, kas nors užduos tau tą patį klausimą, ką atsakytumei? Negali garantuoti, kad tavo meilė kažkam yra 100%. Galbūt šią akimirką, taip, gali, bet kokia garantija kitą mėnesį? Sakau tau, negali garantuoti už savo protą. Jūs nepažįstate savo proto. Kaip tikitės sužinoti kas kažkieno kito prote?

Kai nekontroliuojate savo proto, negalite kontroliuoti ir kažkieno kito proto.

Tai neįmanoma! Tiesiog žinokite vieną dalyką – tai, kas yra jūsų, visada bus jūsų. Tai, kas tolsta nuo tavęs, niekada nebuvo tavo. Jei tai žinosite, būsite ramūs. Ir kai  viduje jaučiatės ramūs, tada visas pasaulis priklauso jums. Bet jei nesate ramūs, kad ir kaip stengtumėtės kažką suturėti, tai tiesiog išslys. Štai kodėl šios dvasinės žinios yra tokios svarbios, nes jos ne tik suteikia jums vidinę stiprybę, bet taip pat daro jus jūsų visatos centru. Būsite taip susitelkę, kad viskas ateis pas jus natūraliai.

Bhagavad Gitoje yra graži eilutė, kurioje sakoma: „Tas, kuris yra įsitvirtinęs aukštesnėje sąmonėje, išsipildymas atplūs į jį kaip upė, įtekanti į vandenyną“. Visos upės įteka į vandenyną, tai natūralu. Lygiai taip pat to, kuris yra įsitvirtinęs didžiajame prote, visi jo norai išsipildo be pastangų. Štai kodėl joga, meditacija ir dvasinės žinios yra svarbios.

Žmogus, kuris bėga paskui troškimus, į rankas nieko negauna. Taigi, paleiskite ir raskite prieglobstį ramiame savo širdies kampelyje, ir tuomet viskas bus jūsų.

Jus sujaudina kitų žmonių žodžiai. Jei kas nors ką nors pasako, jūs įsiuntate ir prarandate save. Kodėl jus taip sukrėtė tie žodžiai? Kai kas nors sako, kaip stipriai jus myli, tuomet taip pat būnat sukrėsti! Jūs parsiduodate už žodžius.

Čia yra raktas – nutraukite savo priklausymą nuo kitų pasakytų žodžių, t. y. nebūkite kitų žmonių nuomonių futbolo kamuoliu.

Savo gyvenime kiekvieną dieną, kiekvieną minutę turite vis priminti sau apie tai. Ar priimate kiekvieną situaciją? Ar esate kitų žmonių nuomonių futbolo kamuolys?

Šios paprastos sutros ir paprastos sentencijos neturėtų būti vertinamos lengvabūdiškai. Jei žiūrėsite į jas nerimtai, nugrimzite. Įsidėkite šiuos žodžius į savo širdį, o ne vien tik į galvą“.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas:

Ar galėtumėte aptarti sąryšį tarp kvantinės fizikos ir jogos?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:

Kvantinė fizika atrado, kad materija neegzistuoja. Tai, kas egzistuoja, tėra tik bangos funkcionavimas.

Atrodo, kad čia yra viskas: stalas, grindys, lubos, bet visa tai tėra bangos funkcionavimas. Jei imsite vieną materijos gabalėlį ir gilinsitės į jį, pamatysite, kad tai tik erdvė. Viskas yra tik erdvė. Taigi tai, ką matote, neegzistuoja.

Žinote, vienas puikus fizikas, kvantinės fizikos žinovas, susitikęs su manimi, pasakė nuostabų dalyką. Jis pasakė: „Žinai, Gurudevai, keturiasdešimt metų aš studijavau materiją tik tam, kad suprasčiau, kad jos tiesiog nėra. Dabar, jei aš kalbu apie kvantinę fiziką, žmonės mano, kad kalbu apie Budizmą.”

Pasakiau jam, kad jogoje jie kalba apie penkis elementus. Jis pašoko nuo kėdės. Jis buvo šokiruotas. Jis pasakė: „Graikai žinojo tik keturis elementus: Ugnį, Vandenį, Orą ir Žemę“. Aš pasakiau: „Joga kalba apie penktąjį elementą, kuris yra Erdvė“.

Skaitydami Joga Vashishtha, jaučiatės lyg skaitote kvantinę fiziką. Jogoje viskas yra apie sąmonės vienovės suvokimą ir būtent apie tai kalba fizika.

Taigi, vienas yra materialistinis požiūris, o kitas yra požiūris iš sąmonės lygmens, ir jie susieina tame pačiame taške.

Dvasingumas tėra mokslo pratęsimas, tai nėra antimokslas.

Klausimas – Gurudevai, kodėl buvo sukurtas šis pasaulis?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras: Jis buvo sukurtas man! (juokas) Ir jei paklaustumėte, kodėl šiame pasaulyje yra tiek daug problemų, sakyčiau, kad jos buvo sukurtos jums! (vėl juokas).

Šios problemos buvo sukurtos tam, kad neužstrigtumėte ir neprisirištumėte prie šio pasaulio. Jūs įstringate šiame pasaulyje, nors yra tiek daug problemų. Įsivaizduokite, jei nebūtų problemų, tuomet niekada nenorėtumėte palikti šio materialaus pasaulio! Tiesa?

Siekdami laimės, atkreipkite dėmesį į visus malonumus, kuriuos gaunate iš pasaulio. Jie visi turi tam tikrą mokestį, ir tas mokestis yra liūdesys.

Dieviškumas suteikė jums visus mažus pasaulio malonumus, bet palaimą pasiliko sau. Norėdami gauti didžiausią palaimą, turite eiti pas jį ir tik jį. Paslaptis, kaip patirti šią palaimą, yra meditacija.

Pasaulietinė meilė gali būti kaip vandenynas, tačiau vandenynas turi dugną. Dieviškoji meilė yra kaip dangus, kuris yra beribis. Iš vandenyno dugno pakilkite į beribį dangų.

#

Jūs nuspirkote 24 šviežius obuolius.

Jei juos suvalgote, esate protingi.

Jei juos išmetate į šiukšliadėžę, nesate protingi.

Pabuskite!

Gyvenimas suteikia jums 24 valandas per dieną …

Naudokite jas, kad galėtumėte padaryti kažką naudingo …

Protingi žmonės naudoja savo energiją juokui, muzikai ar literatūrai.

Neprotingi švaisto savo energiją ginčams, kovoms ir buvimui nelaimingiems.

Skleiskite meilę, skleiskite šypsenas!

Nieko nežeiskite žodžiais ar veiksmais. Tas pats dieviškumas gyvena kiekvienoje būtybėje!

Šri Šri Ravi Šankaras

Visi jutiminiai pasaulio malonumai yra tarsi įpakavimo popierius, o tikroji palaima – tai viduje esanti dovana. Dieviškoji meilė yra dovana, tačiau mes laikomės įsitvėrę popieriaus ir tikime, kad jau mėgaujamės dovana. Tai yra nelyginant įsidėti burnon supakuotą šokoladą. Mažas šokolado gabalėlis gali prasiskverbti į tavo burną, tačiau vyniojamasis popierius sukelia nepatogumą.

Išvyniok dovaną. Visas pasaulis yra tam, kad patirtum malonumą. Išmintingasis žino, kaip mėgautis viduje esančia dovana, o neišmanėlis užkliūva už popieriaus.

Šri Šri Ravi Šankaras

Dirbkit ir ilsėkitės, ilsėkitės ir dirbkit, štai kodėl Dievas sukūrė dieną darbui ir naktį poilsiui; mums reikia daryti abu. Negalėsite nieko įgyvendinti, būdami pavargę. Štai kodėl būdami pavargę turite leistis į vidų.

„Antarmukhi sada sukhi“ – tas, kuris žvelgia į vidų, medituoja kurį laiką, visada yra ramus. Mes taip pasikrauname, tiek daug Shakti (energijos) kyla mumyse ir mūsų įgūdžiai labai patobulėja! Įgūdžių neturinčiam žmogui nepaprastai svarbu medituoti, kad taptų sumanus.

Įgudęs žmogus taip pat turi medituoti, kad išlaikytų savo įgūdžius. Mumyse esantys gebėjimai neturi sumažėti. Štai kodėl įgudęs žmogus taip pat turi medituoti kiekvieną dieną.

Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas:

Gurudevai, kaip dvasiniame kelyje išlikti kryptingam? Tiek daug trukdžių traukia mus atgal.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:

Grįžk su išmities pagalba. Pats šis klausimas parodo, kad grįžti, iš tikrųjų jau grįžai ir nebesiblaškai. Jūs grąžinami į centrą per išmintį arba per kančią.

Kai nutolstate nuo centro, esate mušami; pradedate verkti, ir tuomet grįžtate į centrą savyje. Išmintingieji grįžta į centrą per išmintį. Ne tokie išmintingi susiduria su problemomis šen ir ten, o tada grįžta į centrą. Tai gamtos dėsnis. Štai kaip viskas yra.

Satsange abu dešinys ir kairys smegenų pusrutuliai grįžta į pusiausvyrą. Klajojantis protas sugrįžta į dabarties akimirką ir patiria gilesnį gyvenimo išmatavimą.

Visa visata yra sudaryta iš ritmų. Kai garsai yra harmonijoje, yra muzika; neharmoningi garsai sukuria chaosą. Panašiai, kai yra ritmas arba harmonija gyvenime, širdis sužydi; yra žmogiškumas. Šis ritmas grąžina mus atgal į ištakas. Mes galime tapatinti save su tarnautoju, namų šeimininke, mokytoju, bet tai tėra išorinės tapatybės. Satsangai padeda mums judėti už tokių tapatybių link savo šaltinio, iš kur mes atėjome.

-Šri Šri Ravi Šankaras

Jei šiuo metu susidūriate su problema, prašau, supraskite, jūs turite žinoti, jog vyksta didžioji transformacija. Problemos ateina tam, kad suteiktų mums galios. Galite pasirinkti – matyti problemą arba matyti transformaciją.

Šri Šri Ravi Šankaras

Būk dabartyje. Jei gyveni dabartimi, rytojus pats pasirūpins savimi. Tai yra gyvenimo menas!

Šri Šri Ravi Šankaras

Iš intensyvių Šri Šri kelionių po JAV

Klausimas.: Aš esu toks apkrautas mano gyvenime, kaip galiu pastoviai rasti laiko praktikoms?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:

Pirma, mums nekyla tokia problema, kai kalbame apie dušą, dantų valymą ar valgymą. Taigi, jūs turite susieti kvėpavimo praktikas, meditaciją su kažkuo, kas yra svarbu kasdienėje veikloje, pavyzdžiui, neatlikę kvėpavimo praktikų ir meditacijos nevalgykite jokių pusryčių ir t.t.!

Antra, taikydami šiuos metodus, neprarasite laiko, iš tikrųjų sutaupote daugiau laiko. Praėjusią naktį aš miegojau pusantros valandos. Pabudau antrą valandą, nusiprausiau ir pradėjau dirbti. Mano įprastas trumpas vidurdienio miegas taip pat dingo, nes skridome į Sietlą. Būdamas toks užsiėmęs ir rūpindamasis daugybės klausimų bei problemų sprendimu, meditaciją laikau ypač svarbia.

Taigi galvokite, kad galite tai padaryti, ir jūs tai padarysite. Nemanykite, kad jūs to negalite.

Joga – nusilenkimas begalybei…

Viena iš labiausiai paplitusių klaidingų nuomonių apie jogą yra ta, kad tai tik dar viena fizinių pratimų forma. Visame pasaulyje žmonės man dažnai nekaltai užduoda tą patį klausimą. Nors asanos arba fizinės pozos daugeliui yra įėjimo taškas, jogos mokslas yra labai platus ir gilus. Pagrindinis jogos mokymas yra apie pusiausvyros išlaikymą. Gebėjimas atlikti bet kokį veiksmą sąmoningai, suvokimas, ką sakote ar darote, daro jus jogu. Mokslas yra sistemingas, logiškas supratimas to, kas yra. Joga taip pat yra mokslas, sistemingas dalyko supratimas. Žinojimas „kas tai yra“ yra mokslas. Žinojimas „kas aš esu“ yra dvasingumas.

Joga yra apie tai, kaip suteikti gyvenimui ritmą. Tai mūsų vidinių gebėjimų tyrinėjimo ir harmonizavimo disciplina. Šis sveikas gyvenimo įgūdis gali pagerinti žmogaus gyvenimo ir jo aplinkos kokybę. Tai sustiprina vidinę stiprybę ir ryšį su išoriniu pasauliu.

Joga gali padėti pasiekti visišką asmenybės pusiausvyrą; ji koreguoja kylančius kraštutinumo kompleksus ir tendencijas. Tai taip pat padeda surasti daugybę sprendimų, kurių šiandien ieško su elgsena susiję mokslai.

Ieškantiems galutinės tiesos, joga yra būdas suvokti pilnutinio žmogaus potencialo sužydėjimą, kelias į aukščiausią susijungimo su begalybe tikslą. Yra graži Maharišio Patanjali sutra, kuri perteikia tai: „Prayatna-Shaithilya-Ananta-Samaapattibhyaam“. Mokydamasis meno, kaip jogos pagalba atmesti pastangas, žmogus patiria visiško vienijimosi su begalybe būseną.

Šiandien visame pasaulyje jogą praktikuoja beveik 2 milijardai žmonių. Tarptautinei jogos dienai populiarėjant, likusieji gyventojai taip pat turėtų patirti teigiamą jogos poveikį. Žmonės, užsiimantys joga dėl bet kokios priežasties, yra teigiamas ženklas. Tikrai nesvarbu, nuo ko pradedama. Nesvarbu, ar tai būtų fizinis, ar protinis, aukštas ar įprastas lygis, vienos praktikos papildo kitą.

Tikiu, kad joga gali paversti realybe svajonę apie pasaulį, kupiną atjautos ir laimės. Kreipiuosi į tuos, kurie dar nepradėjo, taikyti jogos savo gyvenime, ir linkiu rasti sveikatą, laimę ir klestėjimą.

Šri Šri Ravi Šankaras

Su Tarptautine jogos diena!

Šri Šri Ravi Šankaro išmintis

Kl: Gurudevai, kaip kontroliuoti savo aroganciją, kai jaučiuosi sėkmingas ir laimingas? Kokie yra kiti būdai, išskyrus meditaciją, protui nuraminti ir padaryti jį laimingu?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:

Arogantiški žmonės jaučiasi nesaugūs. Jie neturi pakankamai žinių.

Bet plečiantis gyvenimo akiračiui, nelieka vietos arogancijai.

Pažvelgus į gyvenimą iš holistinės perspektyvos, arogancijos nėra. Į žemę atėjo milijardai žmonių, jie visi mirė ir išėjo, ateis dar daugiau žmonių.

Ką tokio didelio nuveikėte, kad jaustumėtės arogantiški?

Visi pateks į tą patį purvą po žeme. Manau, kad jūs nesuvokiate, kad mirsite. Turėtumėte pasivaikščioti po kapines ir suvokti, kad būtent čia vieną dieną pateksite. Jokia arogancija negali išlikti.

Nuolankumas, priklausymo jausmas yra natūralus reiškinys. Tai tiesiog savo gyvenimo suvokimas. Jums nereikia nieko daryti, kad tai įvyktų.

#srisrispeaking

——–

Klausimas: Gurudevai, kada aš esu tikrai laimingas?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:

Tikra laimė yra tada, kai atrandi vidinį stabilumą, vidinį komfortą ir kai žinai, kad esi susijęs su kažkuo daug didesniu nei gali įsivaizduoti.

Tikra laimė yra tada, kai žinai, kad tavyje yra nepajudinamos jėgos. Meilė arba Dievas, kuris yra giliai jūsų viduje, yra tas, kuris valdo arba palaiko tvarką visoje kūrinijoje.

Kai tai žinai, niekas negali atimti tavo laimės.

*****

Nors mada kinta kiekvienais metais, išmintis niekada neišeis iš mados; tokios savybės kaip autentiškumas, gilumas ir jautrumas visada išliks madingos. Išmintis yra suvokimas to, kas nesensta nenutrūkstamoj laiko tėkmėj, nekinta besikeičiančių įvykių vidury, ir erdvės be minčių, prasiskverbiančios pro visus tuščius pokalbius.

Šis atpažinimas suteikia kontekstą viskam, ką matote vykstant aplink jus, kas kitaip atrodytų kaip atsitiktiniai įvykiai. Negalite atskirti laiko ir įvykio, tačiau galite atskirti protą nuo abiejų — įvykių ir laiko, ir meditacija yra būdas tai padaryti.

Šri Šri Ravi Šankaras

Kai medituojate ar meldžiatės, kai esate tvarumo, ramybės ir meilės erdvėje, jūs skleidžiate tam tikras vibracijas — ir šios vibracijos neapsiriboja vien jumis ar jūsų aplinka. Jūs ne tik sukeliate harmoniją savyje, bet darote įtaką subtiliems kūrinijos sluoksniams. Jūsų malda peržengia fizinę realybę ir paliečia visų sielų, kurios yra už jūsų fizinės realybės ribų, protus ar kūnus, pasiekdama visų skirtingų kūrinijos egzistencijos lygmenų subtilius kūnus.

Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas: Kokiu būdu protas ir širdis gali manyti vienodai?

Šri Šri Ravi Šankaras:

Širdis nemąsto, mielasis, ji tik pajaučia! Protas tik galvoja, jis nejaučia. Abu yra svarbūs. Laikykite juos savo vietoje. Versle vadovaukitės protu, o gyvenimą gyvenkite širdimi.

Klausimas: Jei viskas buvo nulemta, tai kodėl mes turime visur pasirinkti?

Šri Šri Ravi Šankaras:

Tai taip pat yra likimo dalis.

Jūs esate priklausomi nuo daugybės jus supančių dalykų. Jūs mylite ką nors ir esate priklausomi nuo jų jausmų ir emocijų. Jei tai šiek tiek sutrinka, jūs taip pat esate sutrikdomi. Ir jūs esate priklausomi nuo daugybės aplinkinių dalykų; jūs nepažįstate savo laisvės; jūs nežinote savo prigimties; jūs nežinote kokie tuščiaviduriai ir kokie tušti, ir kokie gražūs jūs esate. Ir Meistras primena jums šį giliai jūsų viduje esantį grožį.

Šri Šri Ravi Šankaras

Indijoje yra patarlė: „Jei Dievas džiaugiasi tavimi, Jis duoda tau daug, o jei Jis labai džiaugiasi tavimi, tada jis plekšteli tau.“ Taip yra todėl, kad kiekvieną kartą, kai Dievas plekšteli tau, Jis atgręžia tave nuo materialaus pasaulio į Jį; Jis nori patraukti tave į Save. Mesk viską ir žvelk į Jį. Jis plekšteli tau todėl, kad jis yra itin atjaučiantis ir itin džiaugiasi tavimi.

Viskas gyvenime yra galimybė. Jei esi laimingas ir patenkintas, tai yra galimybė tau atpažinti tiesą ir pasidalinti ja. Jei susidūri su kančia, pasinaudok ja kaip galimybe atsigręžti į vidų, ir tapti labai stipriu iš vidaus, ir atpažinti tiesą, Visatos realybę, t.y., kad viskas keičiasi, kiekvienas santykis yra trumpalaikis.

Visa tai veda į tą vieną realybę, kad viskas yra niekas.

Šri Šri Ravi Šankaras

Šiame pasaulyje nėra tobulybės, sakau jums. Šis pasaulis kupinas netobulumų. Tiesiog priimkite tai, jūs būsite ramūs.

Šri Šri Ravi Šankaras

Netrukus norėčiau suteikti jums gilesnes žinias. Pasinersime į gilesnes žinias, tačiau pirmiausia turite būti patenkinti.

Žiūrėkite, pasaulyje nėra pabaigos problemoms. Iškyla vienokios ar kitokios problemos, ar finansinės, ar su sveikata arba santykiais susijusios problemos. Ir jei tokių nėra, problema tampa tai, kad kažkas jums ką nors pasakė ir jūs dėl to nusimenate. Protas nuolat įsikimba į problemas. Turėtumėte pakilti aukščiau to ir suprasti, kad pasaulio prigimtis yra tokia.

Žiūrėkite, jei jūsų namai, šalia greitkelio, kaip galite skųstis dėl triukšmo? Panašiai, jei kieno nors namai yra miške, ir jie bijo gyvūnų, ką tada galite pasakyti? Jei kieno nors namai prie vandenyno, ir jie bijo vandens, ką jiems pasakyti? Panašiai, jums būnant pasaulyje, bus ir malonių išgyvenimų, ir nemalonių potyrių. Bus kažkokių kaltinimų ir pagyrimų, visa tai vyks, tačiau niekas iš to neturėtų jūsų paliesti, turėtumėte tiesiog judėti į priekį. Taigi, sėdėkite džiaugsmingai, ženkite džiaugsmingai ir viską darykite džiaugsmingai.

Kažkas manęs vakar paklausė: „Koks buvo laimingiausias laikas tavo gyvenime?“ Aš paklausiau: „Ką? Laimingiausias laikas? Kodėl „laiką“ sieji su „laime“? Aš esu laimė “.

Laikas keičiasi, kartais būna geri, o kartais būna ir blogi laikai. Jei siejate „laimę“ su „laiku“, tai laimė taip pat pasikeis keičiantis laikams. Bet kai žinai, kad laimė neturi nieko bendra su laiku, tada visada gali būti laimingas. Ir tai yra žinios!

Mes siejame savo laimę su žmonėmis, vietomis, situacijomis ar laiku. Viskas, ką jums reikia padaryti, yra nutolti nuo to ir suvokti, kad jūsų prigimtis yra laimė, ir tai neturi nieko bendra su laiku. Tai yra aukščiausios žinios. Tai gali atrodyti labai sunku, bet tai nėra neįmanoma. Bet koks kvailys gali būti nelaimingas, kai viskas klostosi prastai. Tačiau būti laimingam net tada, kai viskas subyra, reikia drąsos. O jūs visi esate drąsūs ir stiprūs!

Šri Šri Ravi Šankaras

Šri Šri išmintis

Klausimas: Gurudevai, aš esu tavo sekėjas pastaruosius 15 metų, ir gyvenimas tapo didžiai nuostabus. Tačiau man dažnai kyla klausimas, ką aš įgysiu su sadhana, seva, siddhi (nepaprasti sugebėjimai) ir moksha (išsilaisvinimą)? Kas bus toliau?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:

Tiesiog atsiminkite šią paprastą formulę. Tie, kurie nesivaiko karštligiškai džiaugsmo ir paguodos, pasiekia mokšą. O tie, kurie netrokšta net mokšos, pasiekia Dieviškąją meilę ir atsidavimą.

Kai turite meilę, tada tikrai įgyjate visa kita. Po to nebelieka ko siekti. Tada belieka dalintis ir skleisti šią meilę ir džiaugsmą.

Ar tai yra tai, ko tu nori?

Jūsų norams ir troškimams nėra galo. Nėra ribų norams būti turtingu. Bet tapęs turtingu ir nusipirkęs du automobilius, po kurio laiko nori turėti keturis automobilius, o tada ir keturis vasarnamius. Tada norite, kad jūsų verslas vis labiau plėstųsi.

Ar tam yra pabaiga?

Žmogus, besivaikantis turtų, vis dirba ir dirba, siekdamas įgyti vis daugiau turto, o galiausiai pavargsta ir miršta. Po jo mirties vaikai kovoja dėl jo turtų. Tai nėra protinga. Yra gerai plėsti savo verslą ir stengtis, kad viskas klostytųsi gerai, bet gyvenimas tampa beprasmis, kai tai tampa vieninteliu jūsų gyvenimo tikslu.

**********

Kaip formuojamas mūsų likimas

Gyvenimas yra varomas dvejopų veiksnių: vidinių tendencijų ir išorinių poveikių.

Vidinės tendencijos formuoja jūsų nuostatas ir elgesį, o išoriniai poveikiai palieka stiprius įspūdžius prote. Dažnai jūsų tendencijos sukelia išorines situacijas, o aplinkinės situacijos gali formuoti jumyse tendencijas. Tai vadinama karma.

Abu šie veiksniai — vidinės tendencijos ir išoriniai poveikiai — gali būti naudingi arba kenksmingi.

Būtent sąmoningumas filtruoja neigiamas išorines įtakas, ir būtent sąmoningumas koreguoja ir panaikina nesveikas vidines tendencijas. Šis sąmoningumas vadinamas Gyana (žiniomis). Švietimo tikslas yra ugdyti šį sąmoningumą, kad galėtumėte atrinkti savo tendencijas ir poveikius.

Praktiškai neįmanoma atsispirti išoriniam poveikiui ir vidinėms tendencijoms, nepakylėjant savo sąmonės. Tai gali vykti laipsniškai arba staiga. Taip pasireiškia abu — žmogaus laisva valia ir likimas.

Laisvė yra tuomet, kai jūsų balsas lemia jūsų tendencijas ir išorines įtakas. Šią laisvę gali suteikti tik sąmoningumas ir nepriekaištingas atsidavimas.

Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas: Kodėl mes esame netobuli?

Šri Šri Ravi Šankaras:

Kad galėtume tobulėti. Gyvenimas yra judėjimas nuo netobulumo link tobulumo. Sėkloje slypi medis, tačiau sėkla turi nustoti būti sėkla, kad taptų medžiu. Sėkla nėra tobula. Daigelis nėra tobulas. Jis turi nustoti būti daigu, kad taptų medžiu. Taigi, gyvenime jūs arba galite matyti netobulumą kiekviename žingsnyje, arba judėjimą nuo vieno tobulumo link kito.

Kur tik nukreipsite dėmesį, tai augs. Jei nukreipsite dėmesį į kažkokį trūkumą, trūkumas didės.

Klausimas: Gurudevai, kartais net prisiminti žinias tampa našta. Kaip galime gaunamas žinias pakylėti iš „manana” (apmąstymo vėl ir vėl)  lygmens į „nidhidhyaasa” (visiškas žinių įsisavinimas) lygmenį?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:

Kodėl didinate savo naštą, užduodami ir šį klausimą? (Juokiasi). Tiesiog atsipalaiduokite ir kurį laiką pabūkite tyloje.

Žinių tikslas yra perkelti protą nuo jo riboto supratimo ir sąvokų į labiau išplėstą sąmoningumo būseną. Visų žinių tikslas yra priversti protą sutikti ir pasakyti „Taip!” Kai klausotės žinių, protas pirmiausia sako: „O, taip! Ir tada pamažu protas plečiasi ir nutyla. Tuomet jūs sakote: „Tai yra!”

Intelekto darbas yra priversti jus pasakyti „taip”. Kai intelektas ilsisi ir sutinka su žiniomis, tada jumye sušvinta išsiplėtęs suvokimas ir jūs suvokiate savo tikrąją egzistenciją, kad esate ne kas kita, kaip sąmonė.

Tuomet iš tos būsenos mes plečiamės toliau, kad suvoktume, jog visur yra vien Tikrasis Aš. Jūs jaučiate, kad vien Tikrasis Aš yra viskas, kas yra. Taigi jūs pereinate iš individualizuotos sąmonės būsenos, t.y. „Aš esu“, į išsiplėtusią suvokimo būseną, kad viskas tiesiog yra. Tai yra kilimas, kaip mūsų sąmoningumas plečiasi su žiniomis.

Išplėsk savo viziją apie save, apie gyvenimą ir apie šią visatą. Ši visata egzistuoja mažiausiai 19 milijardų metų, ir tai yra milijardų galaktikų dalis. Viena iš tų milijardų galaktikų yra mūsų Paukščių Takas. Paukščių Take yra mūsų saulės sistemą, kuri Paukščių Take yra taško dydžio, ir joje yra mūsų planeta Žemė, o joje esi tu! Kažkas, norintis tave pamatyti, turėtų paimti linzę, ir kol jie tave pamatys, tu jau būsi išėjęs.

Kas yra tavo gyvenimas, palyginus su kūrinija? Šioje multivisatoje Žemės planeta yra tokia nereikšminga, o jūs esate dar labiau nereikšmingi. Kitas veiksnys yra laikas. Milijardai žmonių vaikščiojo šioje planetoje. Šiandien šioje planetoje yra septyni milijardai žmonių, ir kasdien daugelis gimsta ir daugelis miršta. Tada kas yra tavo gyvenimas? Tai tarsi akies mirksnis, ir tu jau išėjai! Kai matote savo gyvenimą šiame platesniame kontekste, suprantate, kad visa tai yra niekis!

Jūs gyvenate 80 metų šioje planetoje, vadinamoje Žeme. Iš jų 35 metus praleidžiate miegodami, 10 metų praleidžiate vonioje, 10 metų praleidžiate valgydami, 25 metus praleidžiate dirbdami. Būdravimo laikas jūsų gyvenime yra toks trumpas. Kokia prasmė per tą trumpą laiką kartoti: „Aš, aš, aš?“ Tai yra niekas! Kai matote gyvenimą platesniame kontekste, visas nerimas pradingsta ir atsiveria nauja dimensija.

Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas: Kaip mes galime ištrūkti iš gyvenimo ir mirties rato?

Šri Šri Ravi Šankaras:

Kodėl jūs to norite? Todėl, kad pavargote nuo to. Štai kodėl sakau jums – pradėkite medituoti ir atrasite ramybę.

Kai žaisdami pavargstate, einate namo ir ilsitės. O pailsėję vėl galite žaisti. Štai kas yra išsilaisvinimas.

Mes atėjome čia (į šį pasaulį) žaisti. Tas, kuris yra išsilaisvinęs, mėgsta sugrįžti čia dar kartą. Šankarčarya tą patį pasakė Bhaja Govindam: „Mano namas yra danguje, jis vadinamas Surataru; čia aš atėjau tik trumpam pažaisti“.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Klaidos yra niekieno

Tai yra didelė, nerašyta tiesa: klaidos yra niekieno – nei tavo, nei mano. Taigi, tokiu būdu jūs patvirtinate klaidą ir tuo pat metu nesupykstate arba nesijaučiate kalti. Mes nesakome, kad nėra jokios klaidos. Klaida yra klaida. Mes nepateisiname klaidos. Pripažįstame klaidą. Jei nepripažįstate klaidos, jums nėra galimybės tobulėti, tačiau mes neturime omeny, kad klaida yra „mano“, „jo“ ar „jos“.

Šios žinios atneša didelį palengvėjimą! Tai gelbsti jus nuo įstrigimo purve. Net jei esate purve, ženkite ir judėkite kaip debesis. Jūs pereinate kiaurai medį, bet vis tiek išliekate pilnutiniai. Lengvai ženkite šia planeta. Pamojuokite visiems, ateinantiems priešais jus, tiems, kurie yra prieš jus, juda link jūsų, pamojuokite jiems visiems. Jūs esate čia tik trumpam, pamojuokite jiems visiems.

Tačiau ką mes darome vietoj to? Mes norime galinėtis su žmonėmis, kurie yra priešais mus. Mes norime tempti atgal žmones, kurie yra priekyje mūsų, sulaikyti žmones, kurie juda į priekį. Ar galite įsivaizduojate, apie ką aš kalbu (kaip konvejerio juostos oro uoste!)?

Judėkite toliau kaip debesis.

Šri Šri Ravi Šankaras

Viskas kinta! Įsikibkite į šią paprastą… bet gilią tiesą. Nuo žvaigždžių aukštybėse iki mažų atomų, mūsų kūnų, mūsų minčių ir emocijų – visa tai kinta… tuomet klauskite: kas yra tas, stebintis šiuos pokyčius?

Kas yra visų šių pokyčių regėtojas? Savo viduje, tyrinėkite, kas yra tai, kas yra anapus pokyčių proceso ribų.

Šri Šri Ravi Šankaras

Tęsiant atsakymą į klausimą: Kas yra meilė ir kas esame mes?

Šri Šri Ravi Šankaras:

Intuicija yra būtina. Jei esate verslininkas, jums reikia intuicijos, kad žinotumėte, į kurias akcijas investuoti. Jei esate poetas ar literatas, jums reikia intuicijos. Jei esate gydytojas, jums reikia intuicijos. Gydytojai grindžia savo įžvalgas ne tik stebėjimu. Yra dar kažkas, kas taip pat prisideda prie to, ką jie paskiria. Visi čia esantys gydytojai pritars man. Intuicija gali atsirasti, kai žvelgiame giliai į vidų. Be intuicijos ir dvasinio ryšio tai, kaip naudotis mobiliuoju telefonu be SIM kortelės. Mes meldžiame, bet visai nėra ryšio. Tada stebimės, kodėl į mūsų maldas neatsakoma. Viduje nėra dvasingumo ir vertybių, vadinasi, nėra ir jokio ryšio. Taip daugelis žmonių tampa ateistais. Jų gyvenime įvyksta incidentas. Galbūt, į jų maldas nebuvo atsakyta, ir jie nugrimzta į iliuzijas.

Kiekvienas iš mūsų turi didžiulį potencialą. Jūsų mintys turi didelę galią. Galite sukurti tai, ko norite. Nėra taip, kad jūs galite nukeliauti į Mėnulį, kai tik apie tai pagalvojate. Tačiau, kad tai įvyktų, pirmiausia turi išryškėti vizija. Turi būti intuityvi galia. Pirma, tikėkite, kad jūs galite gyventi besąlygiškos meilės, ramybės ir tylos būsenoje. Būdami vaikai gyvenote šioje būsenoje. Būdami vaikai, mes visi tai darėme. Mes tryškome entuziazmu.

Vėl ir vėl skirkite keletą akimirkų, kad tiesiog priimtumėte viską, kas vyksta aplink jus. Priešingu atveju esame linkę skųstis. Turėtume tai daryti kaip pratimą dažnai. Žinau, kad tai nėra lengva (todėl tai vadinama Maya), bet vėl grįžkite prie to, kai tai darote, tai suteikia jums atokvėpį.

Aš esu ne kas kita, kaip sąmonė. Aš esu ne kas kita, kaip šviesa. Aš esu tai. Man patinka tas ir nepatinka anas. Man patinka šis žmogus ir nepatinka anas žmogus. Aš nekenčiu šito, aš ne…  Apie ką visa tai, kodėl jūs nekenčiate? Viskas, ko nekenčiate, jus trikdys. Žinote, jei žiurkė nekenčia katės, ji gimsta kate. Jei katė nekenčia šuns, ji gimsta šunimi. Taigi, jūs tapsite tuo, ko nekenčiate, todėl nejauskite niekam neapykantos. Atmeskite visas savo neapykantas dabar. Jūs esate įstrigę savo neapykantoje. Tai yra vieta, kur reikia būti meilėje ir džiaugsme. Atmeskite visas savo neapykantas. Nepykite ant nieko dėl nieko. Išmeskite visą savo pyktį ir neapykantą.

Gyvenime yra tik meilė ir meilė… Gyvenkite taip, lyg būtumėt niekas. Gyvenkite taip, tarsi būtumėte šviesos spindesys, ir  jūs pamatysite  iš to kylančią palaima, kuri negali būti prilyginta jokiam kitam iš bet kokių pojūčių kylančiam džiaugsmui. Tam niekas neprilygsta.

Visos Upanišados visur, visi nušvitę meistrai skelbė, kad savojo Aš, susijungimo su Savastimi  džiaugsmas yra šimtą kartų didesnis už bet kokį kitą džiaugsmą.

Šri Šri Ravi Šankaras „Astavakra Gitos” komentaras

Jei gali nugalėti savo protą, gali nugalėti visą pasaulį.

Šri Šri Ravi Šankaras

Viskas kinta! Įsikibkite į šią paprastą… bet gilią tiesą. Nuo žvaigždžių aukštybėse iki mažų atomų, mūsų kūnų, mūsų minčių ir emocijų – visa tai kinta… tuomet paklauskite: kas yra tas, stebintis šiuos pokyčius?

Kas yra regėtojas visų šių pokyčių ? Klauskite, viduje savęs, kas yra tai, kas yra anapus pokyčių proceso ribų.

Iš Ashtavakra Gitos

Šri Šri Ravi Šankaro išmintis

Klausimas: Aš noriu išsilaisvinimo, bet viskas šiame pasaulyje mane pririša. Ar galiu kada nors būti laisvas?

Šri Šri: Jūs klausiate apie tokį išsilaisvinimą, kai jums tampa nesvarbu, ar yra dalykų, kurie jus pančioja, ar ne. Bet tikrasis išsilaisvinimas yra būti laisvam nuo ateities ir taip pat nuo praeities.

Kai nesate laimingas dabarties momente, jūs laukiate gražios ateities. Melstis reiškia, kad dabartinis momentas jus nevisiškai tenkina. Tai sukelia stresą galvoje.

Kiekvienas troškimas sukelia paniką. Tokiomis aplinkybėmis nėra jokių sąlygų meditacijai. Sėdite užmerkę akis, bet jus budina kylantys norai, mintys. Apgaudinėjate save, kad medituojate, nes iš tikrųjų jūs svajojate.

Kol galvoje sukasi įvairūs norai, negalite patirti visiško atsipalaidavimo. Šri Krišna Gitoje sako: „Jūs negalite pereiti į jogos būseną, jei nepaaukosite visų savo norų ar troškimų.” Kol jūs nuolat kuriate galvoje kokius nors planus, jūsų protas negali būti ramus. Kiekvienas noras ar ambicija yra tarsi smėlio krislas, įkritęs į akį. Tuomet negalite nei užsimerkti, nei atsimerkti, nes bet kuriuo atveju skauda. O pastangos ištraukti tą smėlio krislą iš akies nėra paprastos ir sukelia skausmą. Kita išeitis – išplėsti savo norus ir padaryti juos didesniais, kad netrukdytų. Tik maža smėlio dalelė gali varginti, o didelis akmuo ar uola negali įkristi į akis!

Kai norite atsisėsti ir medituoti, palikite viską nuošaly. Geriausias būdas tai padaryti yra patirti būseną „šis pasaulis nyksta arba blanksta… Aš esu miręs.” Kol nesijaučiate miręs, negalite medituoti! Daugeliui žmonių protas nenurimsta netgi po mirties. Išmintingi tie, kurie ramina protą būdami gyvi!

Kai viską paleidžiate ir susikoncentruojate tik į tai, kas jumyse kyla, niekas negali jūsų išvesti iš pusiausvyros. Priešingu atveju, įvairios smulkmenos, įvairūs žodžiai jus purto ir liūdina.

Gyvenimas moko jus paleidimo meno kiekviename įvykyje. Kuo daugiau išmoksite paleisti, tuo laisvesni ir laimingesni būsite.

Su kuo visada galite palaikyti ryšį? Jūs netgi negalite amžinai likti susiję su šiuo kūnu! Kad ir kaip jums tai rūpėtų, vieną dieną jis su jumis atsisveikins! Be jokio išankstinio įspėjimo būsite priverstinai išmesti iš šio pasaulio! Kad ir ką planuotumėte, kad ir ką darytumėte, jūsų paskutinė stotelė yra ugnis! Nesvarbu, ar esi geras, ar blogas, verki ar juokiesi, kad ir ką darytum, galų gale visi turės išeiti. Nesvarbu, ar esi nusidėjėlis, ar šventasis, turėsi eiti į laužą. Nesvarbu, ar tu turtingas, ar vargšas, išmintingas ar kvailas, turėsi mirti. Nesvarbu, ar tu myli, ar jauti neapykantą, teks eiti į ugnį. Nesvarbu, ar ką nors mylite, ar nekenčiate, turėsite mirti. Pacientai miršta, miršta ir gydytojai. Tie, kurie pralaimėjo karą, mirė, o tie, kurie laimėjo karą, taip pat mirė.

Tai yra didžiausia tiesa! Išmokite palikti kūną anksčiau nei kūnas paliks jus.

Tai yra tikrasis išsigelbėjimas.

Gurudevas

Apie sėkmę

Klausimas apie sėkmę nekyla, jei nesiekiate kažką gauti. Nėra ką gauti, jei atėjote tik duoti ir tarnauti. Sėkmė reiškia ne pranašumą. Ką reiškia sėkmė? Tai reiškia, kad yra nesėkmės tikimybė. Jei kažkas yra aukščiausia, nėra ką prarasti. Sėkmės besivaikantys žmonės, tik parodo savo ribotumą.

Sėkmė reiškia ribos peržengimą. Kad peržengtumėte ribą, turite manyti, kad esate apriboti. Darydami prielaidą, kad riba yra, nuvertinate save. Jei neturite ribų, kur jūsų sėkmė? Jei turite neribotą prieigą, tuomet nėra sėkmės. Nesakote, kad sėkmingai išgėrėte stiklinę vandens, nes tai puikiai atitinka jūsų galimybes. Bet kai darote tai, kas jūsų supratimu viršija ribas, vadinate sėkme.

Kai suvokiate, kad esate beribiai,  joks veiksmas nėra pasiekimas.

Kiekvienas, kuris teigia esąs sėkmingas, tik atskleidžia savo ribotumą. Jei jaučiatės labai sėkmingi, tai reiškia, kad nuvertinote save. Visi jūsų laimėjimai gali būti tik mažesni už jus. Didžiuodamiesi bet kokiais laimėjimais menkinate save.

Šri Šri Ravi Šankaras

Šri Šri išmintis

Gurudevai, girdėjau, kad po daugelio metų meditacijos visas gyvenimas tampa nuolatine meditacija. Ar galite tai paaiškinti?

Šri Šri: Taip! Ta vidinė ramybė išlieka, kad ir ką darytumėte. Jūs vaikštote, kalbate, valgote, šnekučiuojatės, žiūrite naujienas, o jūsų viduje visiška ramybė. Ir jūs prie to priprantate. Tai jūsų nepalieka.

Bet neklausinėkite „Kada aš vėl turėsiu tokią patirtį?“. Tai gali atsitikti bet kada! Kam dėl to jaudintis! Toks turėtų būti jūsų požiūris. Todėl geriausia manyti: „Gerai, tebūnie kaip yra“.

Indijos šventasis Kabyras, gyvenęs viduramžiais, yra gražiai pasakęs: „Aš visą laiką ieškojau Dievo šen bei ten, klausinėdamas kur Dievas? Kur yra Dievas? Ieškodamas Dievo, neradau Jo, bet kai viską paleidau ir atsipalaidavau, Dievas rado mane ir dabar seka paskui mane. Dievas bėga paskui mane sakydamas: „Kabyrai, Kabyrai, Kabyrai!“

Taigi, kai jis nustojo bėgti paskui Dievą, tada Dievas pradėjo bėgti paskui jį. Tai tikra tiesa!

Jums tereikia žinoti, kaip giliai atsipalaiduoti. Nereikia jokių pastangų, nes viskas, ką gaunate per pastangas, yra materialu ir ribota. Tam, ką norite gauti dvasinės plotmėje, kažką aukštesnio, pastangų nereikia. Priešingai, reikia paleisti visas pastangas, visai nesistengti, ir tik tada galite įgyti kažką tauresnio.

Materialioji plotmė sudaro tik 1/10 visos egzistencijos, o 9/10 sudaro dvasinis pradas.

Turite suvokti, kad negalite meilės ugdyti pastangomis, negalite būti atjaučiantys, ar ne? Ar galite pasakyti: „Aš labai stengiuosi būti gailestingas“? Jūsų didelės pastangos tampa kliūtimi. Jūs tampate atjaučiantys tada, kai atsipalaiduosite. Jūs didelės pastangos būti laimingu trukdo jums tai pasiekti. Taigi pastangos yra materialaus pasaulio kalba.

Jei nedėsite pastangų, neuždirbsite pinigų, negalėsite mokytis ir gauti gerus įvertinimus. Negalėsite įgyti studijų laipsnio, jei neįdėsite pastangų. Taigi viskas, kas susiję su materija, reikalauja pastangų. Norėdami pastatyti namą, turite įdėti daug pastangų. Tai neatsitinka tik sėdint ir galvojant. Tačiau norint pasiekti kažką dvasingo, reikia kaip tik elgtis priešingai – jokių pastangų! Keletas akimirkų atsisėdus ir visai nesistengiant.

Žinau, kad galite man pasakyti, kad sunku nieko nedaryti. Sunku tylėti. Bet taip tik atrodo. Keletas dienų ir pamatysite, kaip tai yra paprasta, taip paprasta!

Kl: Gurudevai, labai daug žmonių pradeda eiti dvasiniu keliu ir išeina. Kodėl taip atsitinka? Jie stipriai įsitraukia ir staiga dingsta.

Šri Šri Ravi Šankaras:

Kiek žmonių tai padarė? Jų išties yra tik keletas, o priežasčių gali būti įvairių.

Kai kurie žmonės ateina kaip į restoraną. Pavalgęs restorane, apie jį ilgai negalvoji, tiesa? Taigi, jie prisipildo ir negrįžta. Yra ir tokių žmonių, kurie išgyvena sunkų laikotarpį, todėl galbūt pasitraukia dėl žalingų įpročių. Bet jie taip pat grįžta. Mačiau, kaip žmonės grįžta į kelią po 15, 20 ar net 25 metų pertraukos. Mes neturime dėl to jaudintis. Jūsų darbas yra išmesti sėklas į dirvą. Jos auga ten, kur auga. Neįmanoma stebėti, ar kiekviena sėkla išaugo, ar ne.

ISHAVASYA UPANIŠADOS KOMENTARAS

Visą šią visatą persmelkia dieviškumas. Tai nėra Dievas, kuris kažkur sėdi, kurio pirštą bandote sučiupti, ir jis pabėga. Dievas nėra asmuo ar kažkas, kas sukūrė šį pasaulį ir kažkur nuo jo slepiasi. Dievas yra čia, visame kame. Nėra nieko, kas galėtų nutolti nuo Dievo, kad ir ką matytumėte šioje visatoje – ne tik tai, kas pastovu, bet ir tai, kas kinta, kas greitai sudyla, taip pat ir tai, kas atrodo nenusakoma. Visą šią visatą kažkas persmelkia, ir tai galite vadinti Dievu. Skamba kvailai, kai žmonės trokšta Dievo pasirodymo, tarsi jis būtų kažkur lauke ir galėtų ateiti priešais jus ir pasakyti: „O, mano brangusis sūnau, aš esu tavo pamalonintas. Ko tu nori? Aš čia“. Ne, jei tai atsitiks, tai tik jūsų protinė nuokrypa, vaizduotė. Visa ši visata yra persmelkta dieviškumo galios.

………………………………………………………….

Viskas yra čia. Tuomet iškart kyla klausimas, kaip Dievas gali būti Osama bin Ladeno asmenyje? Kaip Dievas gali būti Hitleryje? Kaip Dievas gali būti tame, kas bloga? Jūs, kaip fizikai, kvantinės fizikos žinovai pasakykite, ar Osamos kūne buvo atomų, molekulių, ar ne? Ar jame buvo energijos, ar ne? Mes esame užstrigę sąvokose – gera arba bloga, teisinga arba neteisinga. Kol esate šiame dualume, niekada negalite pažinti Dievo, pamirškite apie jį. Jei filme matote tik didvyrius ir niekšus, niekada negalite atpažinti režisieriaus. Režisierius vienodai gerbia tiek herojų, tiek piktavalį. Pabuskite, pabuskite ir pamatykite. Tuomet jūs pakylate į kitą dimensiją, dimensiją, esančią anapus gera ir bloga, teisinga ir klaidinga, kuri atskleidžia priešais jus egzistenciją tokią, kokia ji yra, iš kurios nėra galimybės ištrūkti.

Šri Šri Ravi Šankaras

Pasaulio prigimtis yra sukelti jumyse susierzinimą!

Jei pasaulis nesukelia jums susierzinimo, tai nėra pasaulis. Jis jums nepadeda, antraip būtumėt įstrigę amžiams. Jūs įstrigote pasaulyje, kuris jus erzina.

Pagalvokite apie pasaulį, kuris jūsų niekada neerzina, įstrigtumėt jame amžiams.

Taigi, visi šie dalykai pasaulyje yra tam, kad padėtų jums atsigręžti į vidų, vardan jūsų pačių augimo; kad pažvelgtumėt į Būtį.

Šri Šri Ravi Šankaras

Daryk tai, kol tapsi tuo!

Dorybes reikia praktikuoti tol, kol jos taps jūsų prigimtimi. Draugiškumas, atjauta ir meditacija turėtų tęstis kaip praktika, kol suprasite, kad tai yra jūsų prigimtis.

Atliekant kažką kaip veiksmą, trūkumas yra tai, kad siekiate rezultato. Kai tas veiksmas kyla iš jūsų prigimties, jūs neprisirišate prie rezultato ir darote tai toliau. Veiksmas, kylantis iš jūsų prigimties, nei vargina, nei nuvylia. Pavyzdžiui, tokia kasdienė rutina kaip dantų valymas ar maudymasis net nelaikomi veiksmais, nes jie taip integruoti į žmogaus gyvenimą. Visa tai darydami, nesijaučiat darytojais. Kai Seva (Tarnystė) pavirsta jūsų prigimties dalimi, ji atsitinka be darymo pojūčio.

Klausimas:

Kada suvoki, kad atjauta, meditacija ir Seva yra tavo prigimtis?

Atsakymas:

Kai negali be to.

Išmintingi žmonės tęsia praktikas, nors jiems nereikia jokių praktikų, tik norėdami parodyti pavyzdį.

Šri Šri Ravi Šankaras

Kaip dažnai dabar, bombarduojami žiniasklaidos, pasiklausiame širdies, ar tai tiesa?

„Galva nerimauja, o širdis jaučia. Jos negali funkcionuoti vienu metu. Kai dominuoja jausmai, nerimas pradingsta.

Jei labai nerimaujate, jausmai yra mirę, ir esate įstrigę galvoje. Nerimas paverčia protą ir širdį inertiškais ir bukina. Nerimas yra tarsi uola galvoje. Jis jus supančioja. Nerimas uždaro jus į narvą.

Apimti jausmų, nejaučiate nerimo. Jausmai yra tarsi gėlės, jos suželia, sužydi ir numiršta. Jausmai pakyla, nuslūgsta, o tuomet pranyksta. Kai jausmus išreiškiate, jaučiate palengvėjimą. Kai pykstate, išreiškiate savo pyktį ir kitą akimirką jums viskas gerai. Arba esate nusiminę, paverkiate ir išsivaduojate.

Jausmai trunka trumpai, o paskui jie išsenka, tačiau nerimas ėda jus ilgą laiko tarpą ir galiausiai suėda. Jausmai padaro jus spontaniškus. Vaikai jaučia, todėl yra spontaniški.

Suaugusieji varžo savo jausmus, ir pradeda nerimauti. Nerimas dėl bet ko, trukdo veikti, o jausmai skatina veikti. Nerimas dėl kylančių negatyvių jausmų yra palaiminimas, nes tai suvaržo tuos jausmus ir neleidžia jums veikti pagal juos. Paprastai niekas nesijaudina dėl pozityvių jausmų.

Nerimas sukelia abejones. Jis atima energiją; nerimaudami negalite aiškiai mąstyti. Atiduoti savo nerimą yra malda, o malda sugrąžina jums jausmus.”

Šri Šri Ravi Šankaras

7 klestėjimo mantros

1. Vėl ir vėl apmąstykite savo gyvenimą sąryšyje su kosmosu. Tai net nėra lašas jūroje. Su to suvokimu paprasčiausiai atkris visa tai, kas nereikšminga jums, ir galėsite gyventi kiekviena savo gyvenimo akimirka.

2. Priminkite sau aukščiausią savo gyvenimo tikslą. Jūs nesate čia, kad bambėtumėt ar skųstumėtės. Jūs esate čia dėl kažko daug didesnio.

3. Tarnaukite! Įsitraukite į visuomeninį darbą kiek įmanoma.

4. Tikėkite, kad Dieviškasis jus labai myli ir jumis rūpinasi. Pasitikėkite, kad gausite viską, ko reikia gyvenime.

5. Kaip verčiam kalendorių, taip turime peržvelgti ir savo mintis. Dažnai mūsų dienynuose gausu prisiminimų. Įsitikinkite, kad neužpildėte ateisiančių dienų praeities įvykiais. Pasimokykite ir palikite, ir eikite pirmyn.

6. Daugiau šypsokitės! Tikras klestėjimo ženklas — besąlyginė šypsena jūsų veide.

7. Skirkite šiek tiek laiko pasivaikščiojimui vienumoje. Palepinkite save muzika, malda ir tyla. Skirkite keletą minučių meditacijai, pranajamai ir jogai. Tai jus gydo ir atjaunina, suteikia gelmės ir stabilumo.

Šri Šri Ravi Šankaras

Yra tokių, kurie ilgisi pokyčių. Jausdami, kad jų gyvenime viskas stagnuoja, jie nori pakeisti partnerius, karjerą, būstus. Ir yra tokių, kurie bijo pokyčių. Jie jaučiasi saugūs, būdami tame, kaip yra. Yra tokių, kurie mato pokyčius, tačiau iš baimės jų nepripažįsta. Yra tokių, kurie visiškai nepastebi pokyčių. Yra tokių, kurie nemano, kad yra ką keisti. Ir yra tokių, kurie supranta, kad viskas keičiasi, tačiau mato, kad yra kažkas, kas nekinta. Tie, kurie atpažįsta tai, kas nekinta, pokyčių metu, yra protingiausi iš visų.

Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas: Kaip ir kodėl siela pasirenka konkretų kūną gimti?

Šri Šri Ravi Šankaras:

“Tai viena iš penkių paslapčių, kuriomis negalima dalintis; tai vadinama „Didžiosiomis paslaptimis“, kurios negali būti suvoktos; mirtis yra viena, gimimas yra kita.

Vieną dalyką galiu jums pasakyti — jūsų paskutinė mintis gali sąlygoti jūsų kitą gimimą. Prieš pat mirtį, jei galvojate apie viščiuką, greičiausiai aptiksite save išsilupantį iš kiaušinio paukščių fermoje. Panašiai, jei pernelyg stipriai mylite šunis, kitame gyvenime būsite vienas iš jų. Taip yra todėl, kad giliausias, stipriausias įspūdis prote nukelia į kitą gyvenimą. Tai yra priežastis, dėl kurios pelė, kuri bijo katės, tampa kate kitame gyvenime. Kirminas, kuris bijo paukščio, taps paukščiu. Taigi, jūsų baimės ar troškimai atneš jums kitą gimimą! Negaliu daugiau pasakyti.

Gyvenimas visada judės link to, kas geriausia. Pakeliui galite aptikti duobėtus kelius, tačiau jie atves jus į geresnį gyvenimą. Sunkumai suteikia jums gelmę, o džiaugsmas padeda jums plėstis. Išmintingas žvelgia į savo praeitį kaip į likimą, ateitį — kaip laisvą valią, ir yra laimingas dabartyje. Neišmintingas apgailestauja dėl praeities, mano, kad ateitis yra nulemta ir yra nelaimingas dabartyje. Pasirinkimas yra jūsų.

Nenustokite šypsotis. Praeitis suteikė mums daug pamokų; ką turėtume daryti ir ko neturėtume. Kiekvienas skausmas, kurį perėjome, atnešė mums gelmę, o visi džiaugsmai ir malonumai suteikė mums naują gyvenimo viziją ir viltį ateičiai.

Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas: Gurudevai, kaip sukurti tikrus, tyrus santykius?

Gurudevas Sri Sri Ravi Šankaras:

Geriausia yra nebandyti kurti santykių, tiesiog būk savimi; būk natūralus ir paprastas, ir santykiai klostysis natūraliai. Jei bandote sukurti santykius, būtent tada tampate šiek tiek dirbtini. Tuomet jūsų elgesys tampa dirbtinis, ne natūralus.

Įsivaizduokite, kad kažkas bando padaryti jums įspūdį, ar to nepastebite? Jei kas nors bando padaryti jums įspūdį, ką jūs darote? Jūs pasitraukiate. Kas patinka jums, patinka ir kitiems. Jum patinka, kad kažkas su jumis būtų labai sąžiningas, atviras, natūralus, nepretenzingas, tiesa? Būtent to taip pat iš jūsų nori kitas. Nesistenkite penelyg padaryti įspūdį savo merginai ar vaikinui. Geriausia yra būti savimi, būti atlaidžiam ir būti dabartiniame momente.

Aštuoniolika tavo gyvenimo skyrių

Klausimas: Prieš tūkstančius metų (Mahabharatos laikais) žmonių problemos buvo tokios pat kaip dabar. Nėra didelio skirtumo.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:

Prieš tūkstančius metų taip pat buvo pilnatis ir jaunatis, žiema ir pavasaris. Taigi, kiekvieno gyvenime yra ir 18 Bhagavadgitos skyrių.

• Pirmame skyriuje apgailestauji ir sakai: “Aš bejėgis, aš pasiduodu.”

• Antrasis gyvenimo skyrius prasideda, kai kažkas tave pažadina ir sako: “Nagi! Nieko gyvenime nereikia gailėtis. Tavyje yra kažkas, kas nekinta, ir tau užtenka jėgų viską įveikti.” Tada prabundi ir pasijunti puikiai.

• Trečias skyrius tau liepiama veikti. Gana sėdėti ir nerimauti: “O kaip gi aš? O kaip gi aš?” Veik – tai yra Karma Joga.

• Ketvirtas skyrius moko, kad ėmęs veikti, taip pat turi klausytis žinių. Netapk vien tik veikiančia mašina, taip pat klausykis žinių. Juk yra kažkas daugiau.

• Penktasis skyrius tau pasakoja apie žemiškas ir dvasines žinias. Negalite sakyti: “Viskas vyksta, man nereikia nieko daryti.” Taip pat negalite galvoti: “Viską darau aš. Padariau tą, padariau aną.” Pabuskite ir suvokite, ar viskas tiesiog vyksta, ar jūs kažką darote.

• Šeštame skyriuje išmokstate medituoti.

• Septintas skyrius sako, kad jei jau medituoji, turėtum pažinti meditacijos autorių – tą, kuris medituoja tavyje. “Kas aš? Kas yra laikas?” Pažinti mokslą.

• Ir taip toliau! Kai medituojate, gyvenime vyksta stebuklai. Pabuskite, ir pamatykite stebuklus! Daugelis nepastebi stebuklų, ir jais netiki. Jei atpažįstate juos ir tikite jais, jų vyksta dar daugiau! Suteikite galimybę stebuklams, nebūkite taip pasinėrę į priežastis ir pasekmes: “Aš padariau taip, todėl dabar atsitiks tas,” arba “aš pasielgiau anaip, todėl gali atsitikti tik tai”, ne! Pasielgėte vienaip, tačiau netikėtai gali atsitikti kažkas netikėta! Atpažinti tą “kažką kitą” yra Vibhuti. Vibhuti reiškia įsileisti stebuklus į savo gyvenimą, juos tyrinėti.

•Po to pažįstame visuotinę esatį ir suvokiame, jog viskas yra manyje, ir aš esu visame kame.

•Tada prabunda meilė ir atsidavimas. Žinote ir suprantate visa tai, bet kas tada? To negana. Turite giliai mylėti! Kai žinote, jog dieviškumas jus myli, negalite nepamilti dieviškumo! Tai yra 12 skyrius.

•Tada suprantate, kokios yra dieviškos ir kokios yra demoniškos savybės, ir suvokiate, kad turite visas dieviškąsias savybes.

•Viskas – protas, ego ir maistas – turi tris savybes, arba Gunas (Sattva, Rajas ir Tamas). Satvinis ego yra: “Aš esu viskas ir kiekvienas.” Tamasinis ego yra žinojimas, kad esi tik šis kūnas, o radžasinis ego yra ribotos mąstysenos ir pasiduoda troškimams bei bjaurėjimuisi.

• Paskutinis skyrius yra suvokti, jog negali nusiplauti savo nuodėmių. Nusimesk jas ir suprask, kas sakoma: “Aš čia tam, kad pasirūpinčiau tavo nuodėmėmis. Pajusk, jog esi mano, jog mes susieti, ir aš pasirūpinsiu viskuo. Tiesiog atsipalaiduok!” Tai yra sanyaasa, arba išsilaisvinimas.

Tai yra 18 skyrių ir šie skyriai yra kiekvieno gyvenimo dalis. Kartais nepasiekiame aštuoniolikto skyriaus. Jį pasiekti užtrunka daugelį gyvenimų!

Bet kuriuo atveju, neverta švaistyti laiko tam, ką žmonės galvoja apie tave. Jei jie galvoja, jog esi angelas, puiku! Jei jie galvoja, jog esi velnias, puiku! Jeigu jie galvoja, kad esi kvailas ir paikas, tegu jie galvoja, ką nori. Tau tai neturėtų rūpėti.

Šri Šri Ravi Šankaras

Žmogui, kuris ginčijasi, neturėtų būti duodamos žinios. Besiginčijantis protas nėra imlus žinioms. Kai kas nors nusiteikęs ginčytis, tada žinių ar patarimų davimas yra bergždžias. Nusiteikęs ginčytis, jautiesi, kad viską žinai. Tada nesi pasiruošę žinioms. Štai kodėl išmintingi žmonės neduoda patarimų, būdami aplinkoje, kur kažkas ginčijasi.

Ginčas turi tikslą. Jis gali atskleisti tiesą, jei nėra susietas su emocijomis ar „Aš“ jausmu. Ginčas taip pat gali būti nenaudingas. Jis gali sudaryti regimybę, kai netiesa gali atrodyti tiesa. Išmintingas žmogus į ginčus nežiūrės rimtai; jam tai tebus pramoga. Išmintis yra anapus visų ginčų.

Šri Šri Ravi Šankaras

Nėra prasmės būti centruotam, kai aplink viskas ramu ir taiku. Tai yra buka ir nuobodu, tačiau, kai viskas griūva, reikšminga yra būti ramiam ir taikiam. Vandens butelis yra vertingesnis dykumoje, nei ten, kur esi apsuptas vandens. Kai sėdi prie šaltinio, vandens butelis tau yra nereikšmingas. Troškuliui numalšinti pakanka saujos šaltinio vandens.

Kai aplink chaosas ir sumaištis, kai iš visų pusių tave supa problemos, tuomet labiausiai reikalinga ramybė, tuomet išmintis yra vertingiausia.

Kai žmonės tave kaltina, kai jie tavęs nesupranta, tuomet tau reikia vidinės stiprybės, kad priimtum tai su šypsena. Kai viskas klostosi ne taip, kaip norėtum, tuomet tau reikalinga ištvermė, stiprybė ir drąsa, kad išliktum nesutrikdytas.

Šri Šri Ravi Šankaras

Būti laimingam, kai viskas klostosi gerai, nėra pasiekimas. Kai viskas klostosi blogai, ištikus nelaimei, jei galite šypsotis, vadinasi, pasiekėte kažką labai vertinga.

Šri Šri Ravi Šankaras

Jei suprasite šią paprastą tiesą, liksite nepalaužiami!

Dieviškoji sąmonė yra visur, pasireikšdama įvairiomis formomis. Tai primena projektuojamą šviesą kine, kur skirtinguose filmuose ta pati sklindanti šviesa atspindi ekrane skirtingus įspaustus personažus. Be šviesos nėra filmo. Nėra nei herojaus, nei herojės, nei piktadario, nieko! Jie visi tėra ta pačia šviesa kine projektuojamos figūros. Ta pati šviesa yra herojus ir herojė bei daug skirtingų charekterių ekrane. Ta pati šviesa gali būti pelė ir liūtas. Už visų šių charakterių yra tik vienas baltos šviesos spindulys. Drąsus yra tas, kuris gali pamatyti, kad jei vienas žmogus vienokio būdo, o kitas žmogus yra kitokio būdo, tai tėra vienos sąmonės žaismas ir pasireiškimas.

Atpažinkite, kad viena sąmonė, kuri kažkur atrodo tobula iš tikrųjų nėra tobula, o ta, kuri kažkur atrodo netobula ištikrųjų nėra netobula. Visa yra sutverta iš vienos būties, vieno energijos lauko. Tas, kuris sutelkia dėmesį į tai ir suvokia tai giliai viduje, žengia iš šio mirties pasaulio į nemirtingumą. Niekas negali jo ar jos sukrėsti. Efemeriniai įvykiai nepaliečia to, kuris yra susijęs su universalia energija.

Taigi, vietoj savo proto projektavimo į kiekvieną, jūs matykite visus kaip tos vienos sąmonės projekciją. Tai yra gyvenimo kelionė, nuo neišmanymo iki nušvitimo. Neišmanyme jūs projektuojate savo emocijas į kitus, pykstate ant visų, sakote ir manote, kad visi ant jūsų pyksta. Jūs turite ego, jūs manote, kad visi kiti taip pat turi ego. Jūs esate negatyvūs, jūs manote, kad kiti yra negatyvūs. Jūs negerbiate žmonių ir manote, kad kiti negerbia jūsų. Jūs nemylite kitų ir manote, kad kiti jūsų nemyli. Jūs projektuojate savo mintis į kitus, ir tai yra neišmanymas.

Pamatykite visą visatą kaip sąmonės projekciją. Tai ne individas yra tas, kuris daro tą ar aną. Visa tai yra universalaus fenomeno žaismas ir pasireiškimas, visi yra kaip skudurinės lėlės. Suprasti tai yra nušvitimas. Tai yra kažkas, ką reikia padaryti čia pat.

Mirdami, nešitės su savimi visą savo atmintį, troškimus, pasibjaurėjimą ir neapykantą. Jums tai didelis praradimas, nes protas skirtas patirti begalybę. Užuot įtvirtinę begalybę ribotame prote, jūs velkate protą per purvą. Jūs kritikuojate ir skundžiatės, ir to neverta nešiotis. Leiskite kitiems formuoti savo idėjas, leiskite jiems būti netobuliems. Tačiau neturėtumėte to nešiotis ir kenkti sau.

Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas: Gurudevai, kaip meditacija gali atnešti Taiką, kai vyrauja smurtas? Kaip meditacija veikia aplinką ten, kur vyksta karas?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:

Karas prasideda žmogaus galvoje. Kai kažkieno širdyje užstrigo klausimas, jis prasiveržia išorėn kaip smurtas, kaip agresija. Agresija ir smurtas nekyla iš oro, tai kyla žmonių širdyse ir mintyse. Tai prasideda nuo individo, vėliau apima šeimą, o paskui visuomenę. O po to tarsi gaisras pasiglemžia ištisas tautas. Turime pamatyti pirminę priežastį. Tai tarsi epidemija, kuri negali plisti be žmonių. Liga prasideda žmonėse. Lygiai taip karas prasideda žmonių protuose. O meditacija turi paveikį būtent protui, žmogaus asmenybei ir jo elgesiui. Be to, ji skleidžia aplinkt Taikos vibracijas. Jei medituojate, be jokios abejonės, jums tai naudinga. Jūsų protas nurimsta. Bet ne tik tai. Kuriate aplink save harmoniją, skleidžiate pozityvumo ir Taikos vibracijas. Ir tai veikia kitų žmonių protus. Egzistuoja toks dalykas kaip masinė psichologija, minios psichologija. Jei vieno žmogaus pyktis gali paveikti daugelį, išprovokuodamas masinį smurtą, galima ir grupinė taika bei ramybė. Tai tas pats principas. Minios smurtas prasideda vieno, dviejų ar trijų žmonių prote, o paskui apima visą grupę. Tas pats gali atsitikti ir su Taika, tai tas pats principas. Tokiu būdu turime išlaisvinti visuomenę nuo dviejų rimtų problemų. Iš vienos pusės – tai agresija, o iš kitos – depresija. Agresija sukelia smurtą visuomenėje, o depresija – prievartą prieš save, polinkį į savižudybę ir t.t. Ir meditacija yra išeitis.

Laikas keičiasi, kartais būna geri, o kartais – blogi laikai. Jei susiejate „laimę“ su „laiku“, keičiantis laikams, laimė taip pat pasikeis. Tačiau kai žinote, kad laimė neturi nieko bendra su laiku, jūs galite būti laimingi visais laikais. Ir tai yra išmanymas!

Mes siejame savo laimę su žmonėmis, vietomis, situacijomis arba laiku. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai atsitraukti nuo to ir suprasti, kad jūsų prigimtis yra laimė ir tai neturi nieko bendra su laiku. Tai yra aukščiausias išmanymas. Tai gali atrodyti labai sunku, bet tai nėra neįmanoma. Bet kuris kvailys gali būti nelaimingas, kai viskas nėra gerai. Tačiau reikia drąsos būti laimingam net tada, kai viskas griūva. Ir jūs visi esate drąsūs ir stiprūs!

 Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Vidutiniškai žmogus gyvena apie 80 metų. 30 metų praleidžiame miegodami ir beveik tiek pat laiko praleidžiame dirbdami bei transporte. Apie 10 metų praleidžiama valgant ir 5 metus – vonioje! Kiek laiko lieka meilei ir šypsenai? Vos keletas metų. Per visą mūsų gyvenimą tai yra laikas, kai iš tikrųjų gyvename. Vėl ir vėl turime savęs paklausti: ko mes iš tikrųjų norime gyvenime? Ar norime tik maisto, pinigų ir sėkmės? Kas mes esame? Iš kur mes atėjome? Kokia yra gyvenimo prasmė? Kai kyla tokie klausimai, tai reiškia, laikas atėjo. Žmogaus nebetenkina paviršutiniškumas ir gyvenime jis ieško kažko gilesnio. Už tai paplokite sau per petį.

Šri Šri Ravi Šankaras

Daužyk į duris

Tu bendrauji su pasauliu pro kelerias duris. Išties šis kūnas yra rūmas su daugeliu durų. Pro kiekvienas duris tu priimi ir skleidi. Pasaulis smelkiasi į tavo protą pro vienas duris ir išeina pro kitas. Išties šių akių pora matai pasaulį. Tu įsileidi šį pasaulį į save. Pažvelk į gėlę. Kas gi vyksta? Gėlė yra išorėje, bet tu fiksuoji ją viduje. Žvelgdamas į žmones visus įspūdžius apie juos sukaupi viduje. Jūs ne tik sėdite čia prieš mane. Jūs, kaip esate, esate mano sąmonėje, mano prote. Tai palieka pėdsaką. Viską, ką matai, sugeri į save.

Akys yra tos durys, pro kurias pasaulis įeina į tave. Ausys yra tos durys, pro kurias visas pasaulis įžengia pasitelkęs kalba. Žodžio skambesys – mango, bananas, maistas, asilas, beprotybė – visas tas formas pro ausis sukelia tavo prote. Penki pojūčiai yra penkerios durys, pro kurias pasaulis patenka į tave.

Durys yra puikios. Durys yra filtrai, kurių norime ir kurių reikia. Kartais jas svetingai atveriame, o kartais užveriame.

Tam tikra prasme, mūsų durys niekada neužsiveria. Jos nėra naudingos, neatlieka savo paskirties. Tai tarsi gyvenimas atviroje erdvėje, gyvenimas be apsaugos. Kita prasme, mūsų durys niekada nebuvo atvertos. Jos niekada nebuvo atvertos į mūsų slapčiausiąjį Aš. Mūsų racionalumas sulaiko mus. Žmonės, būdami natūralūs ir paprasti, galėjo viską jausti. Jie galėjo jausti gėlę. Jie galėjo pažvelgti į vaiką ir jaustis tarsi vaikai. Jie galėjo žvelgti į spalvas ir jausti džiaugsmą.

Mūsų jausmai paprasčiausiai tapo žodžiais. Dažnai mūsų jausmai nėra autentiški, nėra tikri. Jie nėra kylantys iš šaltinio. Žvelgdamas į gėlę iš tikrųjų nejauti jos grožio, tik protas sako: „O, tai gražu.“ Grožis tampa veikiau koncepcija, nei tavyje kylančiu pojūčiu, nuostabos proveržiu, grožio protrūkiu tavyje.

………………………

Užverk tas duris, pro kurias skverbiasi dulkės, ir atverk tas duris, pro kurias sklinda šviesos fragmentai ir meilė. Kai tu užveri vienas duris, kitos atsiveria savaime. Tu esi pripildytas šviesos fragmentų, pripildytas meilės.

Mes pažįstame tik du būvius. Atmerkę akis, pasimetame pasaulyje, atvėrę savo duris, paskęstame dulkėse. Užvėrę savo duris, užmiegame.

Daužyk į savo vidines duris. Suprask, kad tavyje netrūksta meilės, tavo viduje visiškai nieko nestinga.

Šri Šri Ravi Šankaras

Kai viskas klostosi ne taip…

Kai viskas klostosi ne taip, kaip norėjote – visada turėtumėte vertinti tai, ką turite, o ne tai, ką praradote – būkite dėkingi už viską, nesvarbu, kaip gerai ar blogai jaustumėtės. Tikra laimė – tai ne sėkmingos ateities iliuzija ir ne problemų nebuvimas, o mokėjimas su jomis susitvarkyti ir požiūris į save bei kitus.

Kartais gyvenimas uždaro duris, nes laikas judėti. Ir tai gerai, nes dažnai nepradedame judėti, nebent aplinkybės verčia. Kai ateina sunkūs laikai, priminkite sau, kad joks skausmas neatsiranda be tikslo. Atsitraukite nuo to, kas jus skaudina, bet niekada nepamirškite pamokos, kurią tai jums suteikia, ir išmokite ją iki galo, įveikdami baimę.

Atminkite, kad yra skausmas, kuris žeidžia, ir skausmas, kuris jus keičia. Eidami per gyvenimą, užuot jam priešindamiesi, padėkite jam tobulinti jus. Viskas gyvenime yra laikina. Po tamsos visada ateina šviesa – apie tai jums primenama kiekvieną rytą, bet vis dėlto dažnai atrodo, kad juodas ruožas tęsis amžinai. Ir kiekvieną kartą, kai jums sukeliamas skausmas, žinokite, kad žaizda užgis, niekas netrunka amžinai.

Taigi, jei dabar viskas gerai, mėgaukitės tuo, bet žinokite, kad tai nesitęs amžinai. Bet jei viskas blogai, nesijaudinkite, nes tai taip pat nesitęs amžinai. Tai, kad gyvenimas šiuo metu nėra lengvas, nereiškia, kad negalite juoktis. Tai, kad kažkas dabar jus neramina, nereiškia, kad negalite šypsotis. Kiekviena akimirka atneša jums naują pradžią ir naują pabaigą. Kiekvieną sekundę gaunate antrą šansą. Tiesiog pasinaudokite juo. Tie, kurie skundžiasi daugiausiai – pasiekia mažiausiai iš visų, nerimas ir skundai nieko nepakeis.

Visada geriau yra pabandyti padaryti ką nors didesnio ir patirti nesėkme, nei bandyti tapti sėkmingam nieko nedarant. Niekas nesibaigia, jei pralaimėjote, viska baigta, jei iš tikro tik skundžiatės. Jei kažkuo tikite, bandykite toliau. Ir nepriklausomai nuo to, kas benutiktų, galiausiai atsiminkite, kad tikras džiaugsmas ateina tik tada, kai nustojate skųstis savo problemomis ir pradedate būti dėkingi už visas problemas, kurių neturite.

Niekada nesigėdykite savo nesėkmių ir randų, primenančių jas, tai taip pat ir jūsų stiprybės simboliai, palikti jums gyvenimo. Randas reiškia, kad skausmo nebėra ir žaizda užgijo. Tai reiškia, kad įveikėte skausmą, išmokote pamoką, tapote stipresni ir pažengėte – tai tėra priminimas. Randas yra triumfo tatuiruotė. Neleiskite, nesėkmėms laikyti jus įkaitais, neleiskite, kad jos priverstų jus gyventi baimėje. Pradėkite į viską žvelgti iš patyrimo pozicijos.

Gyvenime kantrybė ir  laukimas nėra tas pats  – tai gebėjimas išlaikyti gerą nuotaiką bet kokioje būsenoje. Bet kokia neigiama kitų žmonių reakcija – tai ne jūsų problema. Džiaukitės, kai kiti bando jus nugalėti, išlikite savimi ir niekada neleiskite, kad kieno nors kalbos jus pakeistų. Negalite visko imti giliai į širdį, net jei tai atrodo labai asmeniška. Nemanykite, kad žmonės daro kažką dėl jūsų. Iš esmės jie viską daro dėl savęs.

Niekada nesikeiskite vardan to, kad padarytumėte įspūdį žmogui, kuris sako, kad nesate pakankamai geri. Keiskitės, jei tai šiaip daro jus geresnius – dėl savęs. Žmonės visada kalbės, nesvarbu, ką darote ir kaip gerai tai darote. Rūpinkitės savimi, o ne kitų nuomone, jei tikite savimi, nebijokite už tai kovoti. Didelė vidinė jėga atsiranda įveikiant tai, kas neįmanomą. Įgausite jėgą, galėsite pakeisti „savo juostos“ spalvą tik tuomet, kai nustosite šaukti bei skųstis ir imsite šypsotis bei vertinti savo gyvenimą. Tai, kas turi atsitikti, atsitiks.

Jūs negalite priversti kažką įvykti, galite tik lengvai pakeisti savo požiūrį. Tam tikru momentu jūs turite paleisti situaciją ir leisti įvykti tam, kas turi įvykti. Mylėkite save, aplinkinius ir savo gyvenimą, pasitikėkite savo intuicija ir pojūčiais, rizikuokite, praraskite ir atraskite – be šito niekaip. Tai ilga kelionė. Turite nustoti nerimauti, stebėtis ir abejoti kiekvieną momentą. Juokitės, mėgaukitės kiekviena savo gyvenimo akimirka. Galite nežinoti, kur ketinote eiti, bet galiausiai ateisite ten, kur turite būti – tiesiog turite eiti toliau. Nebijokite išnaujo pamilti, neleiskite, kad įtrūkimai jūsų širdyje virstų randais.

Supraskite, kad jūsų jėga kasdien auga tik tada, kai gyvenate savo gyvenimą. Atraskite savo širdyje tai, kas verčia kitus nusišypsoti ir nesiekite turėti daug „draugų“. Būkite savimi, kad ir kas benutiktų, net kai bus labai sunku. Atminkite, kad Visata ir Erdvė visada daro tai, kas jums yra būtina. Pripažinkite savo trūkumus ir pasimokykite iš to. Gyvenkite paprasčiau ir nenustokite žengti pirmyn…

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Esi čia ne tam, kad priverstum kitus tave suprasti, tu esi čia, kad suprastum save.

Šri Šri Ravi Šankaras

Žmogus turi polinkį ką nors valdyti. Kai jis valdo kažką mažo, jo protas lieka mažas. Jo gyvenimas užslopinamas ir visa jo sąmonė pasineria į jo namus, automobilį, sutuoktinį, vaikus ir pan. Atsiskyrėlis palieka savo namus ir išvyksta toli. Ten jis taip pat ima turėti savo asaną, rožinį, knygas, koncepcijas ir savo žinias.

Nuo daiktų ir žmonių nuosavybė tiesiog perėjo prie idėjų ir praktikos. Tačiau išmintingas žino, kad jam priklauso saulė, mėnulis, žvaigždės, oras, visa erdvė ir  Dieviškasis pilnutinai. Kai tau priklauso kažkas didingo, tavo sąmonė taip pat tampa didinga! O kai valdai kažką mažo, tada pradeda kilti visos mažos neigiamos emocijos, tokios kaip pyktis, godumas ir pan.

Šri Šri Ravi Šankaras

Visi esame gimę šiame pasaulyje, kad padarytume kažką nuostabaus ir nepakartojamo. Nepraleiskite šios galimybės. Suteikite sau laisvę svajoti ir mąstyti plačiai. Turėkite drąsos ir ryžto įgyvendinti tas svajones, kurios jums brangios. Dažnai  iš žmonių, kurie svajojo plačiai, buvo tyčiojamasi, tačiau jie išliko stiprūs, kad pasiektų savo tikslus. Darykite ką nors kūrybingo. Nei vieneri metai neturėtų prabėgti nieko kūrybingo nedarant.

Šri Šri Ravi Šankaras

Tam tikrą karmą galima pakeisti, o kai kurių – ne.

Ruošdami desertą, jei cukraus ar ghi yra per mažai, galite pridėti daugiau. Jei kažkurio  kito ingrediento yra perdaug, visa tai galima pakoreguoti ir ištaisyti. Tačiau kai jis yra jau iškeptas, jo nebegalima pakeisti.

Jei pasukos yra rūgščios, galima įpilti pieno ir druskos, kad jas būtų galima gerti. Bet jų niekada nebegalima paversti atgal pienu.

Prarabdha karma negali būti pakeista. Sanchita karma gali būti pakeista dvasinių praktikų pagalba. Satsangas (Tiesos kompanija) sudegina visos neigiamos karmos sėklą.

Kai ką nors giriate, prisiimate jo gerą karmą. Kai ką nors kaltinate, prisiimate jo blogą karmą.

Žinokite tai ir atiduokite tiek gerą, tiek blogą karmą Dieviškajam, ir būkite laisvi.

Šri Šri Ravi Rankaras

Priežastis, dėl kurios kai kurie žmonės stojo prieš tave ir be priežasties tave paliko, neturi nieko bendra su tavimi. Aš pats juos pašalinau iš tavo gyvenimo, nes jie negali eiti ten, kur toliau tave vesiu. Kitame tavo lygyje jie tik trukdys tau, nes jie jau atliko savo paskirtį tavo gyvenime. Leisk jiems eiti ir nesustok. Ateis kažkas didesnio.

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Gyvybė turi labai unikalų gebėjimą išgydyti ir vystytis pati. Sąmonės potencialas yra nuostabus. Sudygsta viena sėkla ir sėkloje yra visa struktūra, kaip augalas vystysis – kas turi būti kieta, kas minkšta, ir kas turi būti viduje. Kiekvienoje sėkloje yra visa augalo struktūra. Lygiai taip pat, kiekvienoje mūsų kūno ląstelėje esančioje DNR yra visa mūsų esybės programa.

Veikiantys pokyčiai sėklos lygmenyje gali turėti įtakos visam stiebui, visam žiedui, visam augalui. Ką reiškia veikiantys pokyčiai mūsų esybės lygmenyje, pačioje mūsų sąmonės šerdyje? Mes turime grįžti prie šaltinio. Tas šaltinis yra mūsų sąmonė, mūsų protas. Egzistuoja begalinis potencialas iš ten valdyti kūną, jo atsparumą, galią ir viską.

Sveikatą galima atgauti įsiklausius į proto šaltinį, sąmonę, nes tyra sąmonė yra gryna meilė. O meilė yra aukščiausias gydytojas planetoje, tai aukščiausia jėga.

Šri Šri Ravi Šankaras

Gurudevas pasakė apie Valentino dieną!

Nepainiokite Meilės su savo poreikiais ir malonumais. Meilė yra kažkas, kas pranoksta jus ir jūsų poreikius. Dažnai mes painiojame savo prisirišimus, susižavėjimus, įsimylėjimus su Meile. Be jokios abejonės, visame tame yra Meilės gyslelė. Tačiau tai nėra grynoji Meilė. Nes visa tai gali po truputį apsiversti ir tapti problemiška.

Taigi prieš suteikdami Meilės vardą savo potraukiams, aistroms ir įsimylėjimams, tiesiog pažvelkite į savo vidų ir paklauskite savęs. Ar tai yra tiesiog potraukis arba tam tikrų savybių vertinimas, kurį vadinate Meile? Kas tai yra? Ar tai ilgalaikiška? Ar tai liks su jumis? Apmąstykite šiuos klausimus.

Žmonės Valentino dieną švenčia kartą per metus. Tačiau tiems, kurie pažįsta Meilę, kiekviena akimirka yra Valentino akimirka. Ji tavęs nepalieka. Kai esi del kito (-ų). Arba Tavęs visai nėra. Yra tik MEILĖ.

Turime 2 knygas – „Švenčiant tylą” ir „Švenčiant meilę”. Pirmoji švenčia tylą, antroji švenčia meilę. Ne tik kelti triukšmą lauke! Gėrimas ir rožės laikymas iš tikrųjų nesukuria Valentino dienos. Ji kyla iš nuoširdaus rūpesčio jausmo, tikro vienio jausmo.

Šiandien per satsangą buvo užduotas klausimas: „Kaip ištverti artimo žmogaus netektį?”

Šri Šri Ravi Šankaras:

Tai aktualu (todėl atsakymas buvo pateiktas angliškai).

Kieno nors praradimas yra emocinis dalykas, negalite to atitaisyti intelektualiai. Emocijos niekada negali būti valdomos per intelektą. Tai turi skirtingas dimensijas. Emocijos turi būti valdomos per emocijas, ir tik medituodami galite valdyti abu – savo mintis, intelektą ir emocijas. Meditacija yra sprendimas. Per meditaciją galite suvaldyti jaučiamą emocinį vakuumą ar skausmą. Per meditaciją, o ne per intelektualinį supratimą. Taip pat jūs negalite koreguoti minčių per emocijas, ir atvirkščiai emocijų per mintis. Viskas gali būti tvarkoma, abu gali būti tvarkomi per meditaciją.

Šri Šri: Jei negalite medituoti, jūsų protas per daug tauškia ir niekas neveikia, tiesiog jauskite, kad esate šiek tiek kvaili. Tada galėsite nugrimzti gilyn.

Jūsų intelektas yra nedidelė visos jūsų sąmonės dalis. Jei esate užstrigę intelekte, daug ką praleidžiate. Laimė yra tada, kai transcendentuojate intelektą. Taip pat, pagarbume ar jausdamiesi kvaili, jūs transcendentuojate intelektą. Ar pastebėjote, kad protiškai atsilikę žmonės yra laimingesni?

Klausimas: Kaip peržengti intelekto ribas?

Šri Šri: Elgiantis kvailai!

Visi vengia būti kvaili, niekas nenori atrodyti kvailas. Tai tikrai kvaila. Po kvailumo turėtų sekti meditacija, kitaip gali kilti depresija.

Džanel: Ar galiu užduoti kvailą klausimą?

Šri Šri: Šiaip visi klausimai yra kvaili.

Maikis: Kaip tapti kvailu?

Jaš: Užduodant klausimą.

Radžšri: Tiesiog būk savimi!

Kaip kyla troškimas?

Troškimas kyla prisiminus malonią patirtį ir praeities įspūdžius.

Troškimas gali kilti besiklausant.

Troškimas gali atsirasti per asociacija su tam tikrais žmonėmis ir vieta.

Kieno nors kito poreikis ar troškimas gali pasireikšti jumyse kaip jūsų paties troškimas, pvz. kai kas nors yra alkanas, atsiranda noras jį pamaitinti arba kažkas nori su jumis pasikalbėti, ir jūs užsinorite su jais pasikalbėti.

Likimas ar vyksmas, kuriame jūs turite atlikti savo vaidmenį, gali sukelti troškimą, apie kurį jūs neturite supratimo. Pavyzdžiui, ponas Kvebeke, Kanadoje, 30 metų tiesė kelius ir dirbo ūkyje, nežinodamas kam – nes jam buvo lemta tapti mūsų ašramu Kanadoje.

Šri Šri Ravi Šankaras

KAI MES DŽIAUGSME

Kai džiaugiamės, mes neieškome tobulumo. Jei ieškote tobulumo, nesate prie džiaugsmo ištakų. Džiaugsmas yra suvokimas, kad nuo išminties nėra atostogų. Pasaulis iš pažiūros atrodo netobulas, bet gilumoje viskas yra tobula. Tobulumas slepiasi; netobulumas stengiasi pasirodyti.

Išmintingas neliks paviršiuje, o tyrinės gelmę. Ne dalykai yra neryškūs; jūsų matymas yra miglotas. Sąmonės visumoje vyrauja begalė veiksmų. Ir vis dėlto sąmonė išlieka tobula, nepaliesta. Būdami kompanijoje su tiesa, supraskite tai dabar ir jauskitės Namie.

 Šri Šri Ravi Šankaras

Natūralu, kad protas puoselėja troškimus. Norai neprašo jūsų leidimo, jie tiesiog užsuka ir pasilieka. Kai jie užsuka ir pasilieka, tuomet jie sukelia jums problemų. Kai jie užsuka, turėtumėte juos paleisti.

Jei norai visai nekyla, neturite ko atsikratyti. Jie turi ateiti, todėl jie ateina. Bet jūs turėtumėte su jais atsisveikinti. Neįsikibkite į troškimus ir neverkite dėl jų; tiesiog priimkite juos tokius, kokie jie ateina, ir nesilaikykite už jų. Noras neturėti  gyvenime troškimų yra kitas noras. Būkite laimingi, pasitenkinę ir centruoti.

Ar žinote, ką sakydavo senovės šventieji ir guru? „Kai ateina saulės šviesa, žvakė neturi reikšmės“. Jums nereikia užpūsti žvakės, tiesiog padėkite ją saulės šviesoje, ir žvakė pati praras savo reikšmę. Panašiai, jei turite didesnę viziją, mažesni norai praras savo reikšmę.

Šri Šri Ravi Šankaras

Šri Šri išmintis

Klausimas: Gurudevai, kada aš sužinosiu, kas aš esu?

Šri Šri Ravi Šankaras:

Pirmiausia pagalvok, kas tu NESI. Kol kas atsisakyk klausimo „Kas aš esu?“

Jei ateini pas mane ir sakai: „Gurudevai, aš žinau, kas aš esu iš tikrųjų“, tai reiškia, kad vis tiek nežinai. Ir jei sakai: „Aš vis dar nežinau, kas aš esu“, tai taip pat nėra visiškai tiesa. Sakyčiau, pirmiausia pabandyk suprasti, kas tu NESI.

Ir vis tęsk užduodamas sau klausimą: „Kas aš nesu?“ Kai pamatysi, kad viskas, kuo NESI, išnyksta ir atkrenta, tada tavyje nušvis gili tyla. Tuomet suprasi, kad iš tikrųjų ESI tik TU, ir nėra nieko kito, išskyrus TAVE.

Frustracija stovi šalia prisirišimo durų, kad prasmuktų, esant menkiausiam šansui. Kantrybė ir beaistriškumas yra sargybiniai, kurie gali ją sulaikyti.

Šri Šri Ravi Šankaras

Šri Šri išmintis:

Klausimas: Gurudži, kaip galime atsisakyti troškimų, kurie kenkia mums ir mūsų santykiams?

Šri Šri Ravi Šankaras: Pakeldami savo pranos (energijos) lygį.

Esant geismui, kyla jausmas, kai norima imti, gauti. Vyraujant meilei, atsiranda jausmas, kai norisi duoti. Kaip geismo jausmą paversti meile? Pakeliant energijos lygį mūsų sistemoje.

Kai energija užstringa apatinėje čakroje (šiek tiek virš stuburo pagrindo), atsiranda geismo jausmas. Tačiau atsivėrus energijos kanalams, energija pakyla. Tuomet atsiranda daugiau meilės, atjautos, sąmoningumo. Kitos gražios, subtilios emocijos taip pat atsiveria. Tuomet smurtas pasitraukia iš sistemos.

Rytuose turėti mokytoją laikoma pasididžiavimo vertu dalyku. Mokytojas yra saugumo, meilės simbolis ir didelių turtų požymis. Būti su mokytoju – tai tarsi būti su aukštesniuoju Aš. Į neturintįjį mokytojo buvo žiūrima iš aukšto, tai buvo laikoma nesėkmės ženklu. Žodis „anata” sanskrito kalba reiškia asmenį be meistro. Našlaičiai buvo ne tie, kas neturėjo tėvų. Našlaičiais buvo laikomi neturintieji mokytojo.

Vakarų šalyse turėti mokytoją laikoma gėdingu dalyku ir silpnumo požymiu. Manoma, kad mokytojai pavergia žmones. Rytuose žmonės didžiuojasi turėdami guru kiekvienam gyvenimo aspekTui: religinį guru – darmaguru, šeimos guru – kulaguru, karalystės guru – radžguru, konkrečios disciplinos guru – vidjaguru ir dvasinį guru – satguru.

Rytuose mokytojai mokiniams suteikia galimybę pasijausti galingiems, o Vakaruose manoma, kad mokytojai padaro žmones silpnus. Vakaruose laikomasi nuomonės, kad mokytojas skatina ir provokuoja konkurenciją. Rytuose mokytojai sukteikia žmonėms gilų priklausymo jausmą, įgalinantį juos ribotą savo tapatybę ištirpdyti begalybėje.

ŠRI šri Ravi Šankar

******

2001 m. rugpjūčio 9 d.

Europos ašramas, Bad Antogast, Voiketija

Klausimas: Kaip elgtis, kai įvyksta ego kaktomuša?

Šri Šri Ravi Šankaras:

Jų susikirtimas neišvengiamas. Nėra kitos išeities. Bet išminties pagalba pakilsite virš bet kokio menkaverčio požiūrio skirtumo, ginčų ir vertinimų.

Jūs visą laiką vertinate žmones, bet jei atsigręšite atgal ir pažvelgsite į savo sprendimus, aš jums sakau, kad 80–90% atvejų jie buvo neteisingi. Kartais žmonės karštligiškai ką nors pasako ar išsiunčia laišką ar žinutę, bet po to nori atsiimti, kol tas asmuo dar neperskaitė. Juk jums yra taip nutikę, ar ne? Tai parodo, kokie prasti jūsų sprendimai.

Mes susikuriame didžiulį burbulą, kuriame yra viskas, bet ne tiesa, ir  jame įkaliname save. Nuolat ir nuolat. Jūs laikote pyktį žmonių atžvilgiu, prisikuriate koncepcijų apie juos ir įklimpstate į tai. Turite pabusti. Suvokite, kad jeigu jūsų laikas yra geras, pats pikčiausias priešas elgsis kaip draugas, bet jei jūsų laikas yra blogas, jūsų artimiausias draugas elgsis kaip priešas. Taigi, jūsų sėkmė ar laikas yra visiškai atsakingi už jūsų draugus ir priešus. Jūsų karma yra atsakinga už tai, ką išgyvenate. Taigi, turėtumėte atitraukti savo mintis nuo kitų vertinimo ir sutelkti dėmesį į save.

Dažnai žmonės, kurie skundžiasi, kad kiti turi didelį ego, patys turi didelį ego. Dažnai tie, kurie skundžiasi, kad kiti yra nemandagūs, kažkur viduje patys yra tokie. Turėtumėte tai apmąstyti. Jūs negalite pakeisti kitų, bet kiti suteikia jums galimybę pakeisti save.

Rišis Nityapragya apie Sąmonę

Sąmonė yra vidinė erdvė mumyse, kurioje kyla jausmai, mintys ir t.t. Vienų sąmonė yra veikiama kitų sąmonės. Tačiau tik nedaugelis suvokia, kad jų pačių smonė gali pakeisti kitų sąmonę. Taip pat kitų žmonių sąmonė gali atspindėti mūsų sąmonę. Žmonės su panašia sąmone paprastai sutaria vieni su kitais.

Kartais, kai mes kažką sutinkame, tarsi kažkas spragteli. Taip gali būti todėl, kad viena sąmonė atpažįsta kitą iš ankstesnio gyvenimo, nors mes to neprisimenam.

6 sąmonės tipai, kurių reikėtų vengti:

1) Aukos Sąmonė: žmogus jaučiasi taip, lyg kažkas su juo neteisingai pasielgė. „Vargšas aš” sąmonė. Galite turėti svarias priežastis jaustis auka. Tačiau visgi tai yra nenaudinga jums.

2) Kaltės Sąmonė: kai atsitinka klaida, mes jaučiamės kalti. Taipogi mūsų visuomenė yra tokia, kad jei kažkas kitas padaro klaidą, ji verčia tą asmenį jaustis kaltu. Geriau yra pasimokyti iš klaidų ir pasakyti sau, kad ateityje būsiu atsargesnis bei nesijausiu kaltas.

3) Atakuojanti sąmonė: agresyvumas kitų atžvilgiu ir panašiai.

4) Besiginanti sąmonė: savo pozicijos ginimas. Jei kažkieno sąmonė yra atakuojanti, tačiau kitas asmuo nesileidžia į besiginančią sąmonę, agresyvumas negali išsilaikyti. Jis baigiasi šnipštu.

5) Besiskundžianti sąmonė: pvz., žmona gali skųstis, kad vyras neskiria jai pakankamai dėmesio. Gali būti svarios priežastys skųstis, ir gali atrodyti, kad tai teikia trumpalaikę naudą, bet galiausiai jūsų protui tai nėra gerai.

6) Atsiskyrusi Sąmonė: laikymasis atokiai nuo kitų ir panašiai.

Žmogus pakliūna į kažkurią iš šių  sąmonių, nes mato tame kažkokią nereikšmingą naudą. Pvz., žmogus renkasi aukos sąmonę, nes nori dėmesio.Penki faktoriai, turintys įtakos protui

Šri Šri Ravi Šankaras:

Vieta, laikas, maistas, praeities įspūdžiai, asociacijos ir veiksmai

Kiekviena vieta, kurioje esate, turi skirtingą poveikį protui. Net savo namuose galite pamatyti, kad skirtingose patalpose jaučiatės skirtingai. Vieta, kurioje buvo dainuojama, giedama ir medituojama, turi skirtingą įtaką protui. Tarkime, kad jums patinka konkreti vieta; galite pastebėti, kad šiek tiek vėliau tai nebebus taip pat.

Laikas taip pat yra faktorius. Skirtingas paros ir metų laikas turi skirtingą įtaką protui.

Įvairių rūšių maistas, kurį vartojate, veikia jus keletą dienų.

Praeities įspūdžiai – Karmos – turi skirtingą poveikį protui. Sąmoningumas, budrumas, žinios ir meditacija padeda ištrinti praeities įspūdžius.

Asociacijos ir veiksmai. Žmonės ir įvykiai, su kuriais esate susiję, daro įtaką jūsų protui. Jūsų veiksmai ir asociacijos veikia jūsų protą. Tam tikroje kompanijoje jūsų protas elgiasi vienaip, o su kitais – kitaip.

Klausimas: ar turėtume dėl jų nerimauti?

Atsakymas: Nereikia dėl to būti paranojiškais. Tiesiog pažinkite juos!

Nors šie penki faktoriai daro įtaką gyvenimui ir protui, žinokite, kad Savastis yra daug galingesnė. Augdami žiniomis, darysite jiems įtaką.

Visur pasaulyje vyksta konfliktas. Panašiai ir jūsų viduje konfliktuoja širdis ir protas. Širdis atjaučia, bet protas yra logiškas ir viską svarsto. Kai protas sako: „Tai teisinga“, širdis nenori to daryti. Kai širdis nori kažką daryti, protas sako: „Tai nėra gerai“. Kova tarp proto ir širdies – tarp simpatijų ir antipatijų – kelia jums rūpestį. Tai audros, kurios kyla jūsų viduje ir neleidžia jūsų protui nurimti. Nerimas, konfliktas, liūdesys, nelaimingumas – visos šios emocijos yra didžiuls apsunkinimas meditacijai atsitikti ir neleidžia jums būti ramiems. Kai kelias akimirkas esate ramūs ir laimingi, kažkas vėl iškyla, ir tai sugriauna jūsų ramybę. Yra šimtas ir viena priežastis, dėl kurių galite būti nelaimingi, o jei nesate supratingi, jūsų protas suranda tūkstantį ir vieną priežastį būti nelaimingam. Kartais esate nelaimingi, nes kyla konfliktas, o kartais esate nelaimingi vien dėl to, kad praradote proto ramybę. Tai tęsiasi visą gyvenimą. Galvodami, kodėl ateina šios blogos mintys, jūs prisikviečiate konfliktą, ir tai daro jus silpnus. Leiskite joms ateiti ir išeiti. Išlaikykite protą rėmuose, kad neturite su jomis nieko bendra. Tai strategija vidiniam konfliktui įveikti. Kai kyla vidiniai konfliktai, ši strategija yra skirta priminti, kad esate daug galingesni ir daug didesni už konfliktą. Tuomet pakylate virš to, sklendžiatei virš debesų, prasiskverbiatate pro juos ir pasiekiate giedrą dangų. Ramiai prisėskite savo vidinėje erdvėje, nepaisydami jokių konfliktų, minčių ar emocijų. Jei tai ateina, leiskite ateiti ir išeiti, ir kai galvojate: „Man nerūpi, kaip aš jaučiuosi“, tai suteikia jums stiprybės.

Šri Šri Ravi Šankaras

Beaistriškumas pradeda atsitikti natūraliai. Kai užaugate, jūsų protas nebeužstringa prie smulkmenų. Būdami maži buvote labai prisirišę prie saldainių, tačiau kai lankėte mokyklą ar koledžą, prisirišimas natūraliai sumažėjo. Panašiai ir su žaislais ar net draugais. Kai užaugate, vis dar turite draugų, bet pakylate virš šio įsipainiojimo. Natūralu, kad įsipainiojimas pradeda jus palikti. Jei baistriškumas neatsitinka, jūs patiriate liūdesį. Bet jei gyvenate žiniomis, neigiami jausmai yra nežymūs. Be to teigiami jausmai egzistuoja ne kaip troškimas, o kaip meilė.

Viešpats Šankaračarja taip pat sakė, kad nėra pasaulyje laimės, kurios nebūtų galima gauti per beaistriškumą. Beaistriškumas nereiškia išeiti į miškus. Tai buvo taip neteisingai interpretuota. Palaima ir laimė beaistriškume yra čia.

Kaip lotosas yra vandenyje, bet vis tiek išlieka nesušlapęs, lygiai taip pat ir gyvendami visuomenėje, neleiskite visuomenei brautis į jūsų protą. Paukščiai skraido virš jūsų, tai gerai, bet neleiskite jiems susikurti lizdo jūsų galvoje.

Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas: Kas yra meilė?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:

Na, jei to nepažinote, nėra būdo tai sužinoti! Šioje planetoje nėra nė vienos būtybės, kuri nežinotų, kas yra meilė. Viena vertus, tai tiesa, kita vertus, meilės niekas neperprato.

Meilė nėra kažkas, ką tu žinai, tai yra kažkas, ką jauti. Kodėl norite tai išanalizuoti ir pažymėti?

Galite aprašinėti meilės atspalvius ar egzistuojančius meilės tipus, bet kokie to padariniai? Tiesą sakant, visos neigiamos emocijos tėra meilės iškraipymai. Jūsų pyktis kyla iš meilės. Mylite tobulumą, todėl pykstate dėl trūkumų. Pernelyg mylite žmones, todėl tai tampa pavydu ar savinimusi. Jūs pernelyg mylite save, ir tai tampa arogancija. Kai jūs mylite daiktus labiau nei žmones ar labiau už viską, tada tai yra godumas. Meilė plius žinios arba išmintis veda jus į palaimą. Meilė atėmus žinias ar išmintį, veda jus į kančią. Mes galime toliau tai analizuoti, bet kokia iš to nauda?

Jei namuose turite šuniuką, jis jums pasakys, kas yra meilė. Jei namuose turite šunį, jums sugrįžus namo, jis parodys, kas yra meilė. Jis nepasakys: „Pasisveikinau su tavimi vakar, man nebereikia to daryti dabar“. Kiekvieną dieną, jums grįžus namo, šuo arba kūdikis gali pasakyti, kas yra meilė. Valandos paskaitų negali perteikti to, ką kūdikis gali perteikti per sekundės dalį.

Kalbant apie meilę, tūkstantis žodžių negali prilygti vienam žvilgsniui, o milijonas žvilgsnių negali prilygti tylos akimirkai, vienai to vidinio ryšio akimirkai. Tai yra meilė! Jūs esate sutverti iš substancijos, vadinamos meile, ir viskas pasaulyje susideda iš to vieno dalyko, vadinamo meile.

Šri Šri Ravi Šankaro Naujųjų metų žinutė

„Naujųjų metų sveikinimai! Tūkstančiai žmonių visame pasaulyje švenčia su išmintimi, tyla ir meditacija.

Šiais Naujaisiais metais padarykite savo protą neprisviliančia keptuve ir mėgaukitės šviežiais ir naujais blynais. Ir net negalvokite, kad anksčiau niekada neplovėte keptuvės; tų (svilėsių) irgi nebėra. Šia prasme kiekviena diena jums yra Naujųjų metų diena – kiekviena diena yra šventė. Šiandien yra šiandien. Tuomet kalendorių ir skaičiavimų nėra.

Kai esi laimingas, nejaučiate, kad senstate. Nejaučiate, kad laikas velkasi. Jūs visiškai nejaučiate laiko – tai gali būti milijonai metų; niekas jūsų nepalietė ir nesukrėtė, ir jūs neturite jokių planų. Ir net jei turite planą, laikas bėga taip greitai. Kai laikas bėga taip greitai, jis taip pat sustoja.

Ryte, kai atsibundi, tiesiog sėdėk ir pajusk, kaip laikas sustoja. Kai laikas sustoja, tai – meditacija.

Kai laikas bėga greitai, tu to nejauti; tai yra karma joga. O kai laikas sustoja, tai yra dhyan joga, meditacija.  Jei nesate pripratę prie Laiko ramybės, jei visą laiką tik bėgate, susirgsite depresija. Mes turime šį nepaprastą gebėjimą mėgautis abiem – bėgimu ir buvimu ramiai.

Senstant kūnas turi savo apribojimų. Jei nesugebate būti ramiai ir nemėgstate būti ramiai net trumpą laiką, jausite nuobodulį, sutriksite ir būsite prislėgti. Taip atsitinka visiems vadinamiesiems labai aktyviems žmonėms, kai jų kūnas nebeleidžia būti aktyviems, bet negali būti ramūs taip pat.

Štai čia jūsų protas nėra susijęs su laiku. Taigi, jūsų protas turėtų būti su laiku.

Tegul šie metai būna kupini išminties!

Meilė ir palaiminimai

Šri Šri Ravi Šankaras

TRYS ŽINGSNIAI

Akimirka po akimirkos, gyvenimas tęsiasi. Kiekvieną akimirką jūsų gyvenime yra du pjūviai – išorinis pasaulis ir vidinis pasaulis. Išorinis pasaulis susideda iš žmonių, situacijos, reikalų. Vidinį pasaulį sudaro protas, intelektas, atmintis ir ego.

Su skirtingais žmonėmis ir skirtingose situacijose jumyse atsiranda skirtingi pomėgiai. Jei stebite savo vidinius pomėgius, tame yra daug pasikartojimo. Tie patys pomėgiai atsiranda jumyse vėl ir vėl ir vėl. Tai vadinama įpročiais, tendencijomis arba šablonais (Vrittis).

Pavyzdžiui, jei turite įprotį supykti, nepaisant to, kad galite pajusti, kad kažkieno elgesys jus pykdo. Faktas yra tai, kad jūs jau turite polinkį ar įprotį pykti. Jei neturėtumėte įpročio pykti, toks pat kieno nors elgesys neverstų jūsų supykti. Atsitiktų kitokia patirtis.

Kartais jaučiate, jog yra galimybė, kad kažkas negero gali atsitikti situacijoje, kuri verčia jus nerimauti, Sakau, kad nerimaujate dėl savo įpročio nerimauti. Jei neturite polinkio nerimauti, ta pati situacija neprivers jūsų nerimauti, patirsite ką nors kita.

„Žmonės, situacijos ar išorinio pasaulio dalykai tik sužadina jumyse jūsų įpročius“.

Yra dviejų tipų įpročiai (Vrittis). Įpročiai, kurie kenkia jūsų gyvenimui (Klisht Vrittis) ir įpročiai, kurie yra naudingi jūsų gyvenimui (Aklisht Vrittis). Žalingi ir naudingi įpročiai yra visuose trijuose jūsų gyvenimo aspektuose:

proto lygmenyje („Mansa“ )

kalbėjimo lygmenyje („Vacha“ )

veikimo lygmenyje („Karmana“ )

Šie įpročiai daro didelę įtaką jūsų gyvenimo kokybei. Dabar pažiūrėkime, kaip formuojasi šie įpročiai. Šiuos įpročius sukuria jūsų pasikartojantis mėgavimasis bet kurioje veikloje Mansa, Vacha ar Karmana lygmenyje. Pykčio, nerimo, entuziazmo ar atsakomybės įpročiai atsiranda dėl to, kad praeityje mes pakartotinai patyrėme šiuos pomėgius. Jei norite išsivaduoti iš bet kokio įpročio ir pareigingai nuolat išmetate tą pomėgį iš savo proto, pamažu tas įprotis nustos veikti jūsų protą.

Jei norite išsivaduoti nuo žalingų tendencijų, yra paprastas, tačiau itin galingas 3 žingsnių procesas.

1 ŽINGSNIS: STEBĖKITE: Stebėkite savo vidinę atmosferą. Įvairiose situacijose su skirtingais žmonėmis, kad ir kokie pomėgiai jumyse kiltų, stebėkite juos.

2 ŽINGSNIS: FILTRAS: Kad ir kas bevyktų jūsų vidinėje atmosferoje, pritaikykite jai intelekto filtrą (Vivek). Jūs nusprendžiate, ką verta pasilikti, o ko neverta. Šie pomėgiai atsiranda dėl jūsų polinkių, tačiau išmokę pritaikyti išminties filtrą įgyjate laisvę pasirinkti, ką norite pasilikti ir ko atsisakyti.

3 ŽINGSNIS: PALEIDIMAS: Gamta suteikė jums šį fantastišką sugebėjimą paleisti, pasiduoti, mesti ir  išlaisvinti. Yra paprasta technika – ilgi pilni įkvėpimai ir su kiekvienu iškvėpimu paleisti bet kokią mintį, emociją, prisiminimą, nuomonę ar ego, kuriuos norite paleisti. Atminkite, kad jei failas yra didelis, gali prireikti šiek tiek laiko jį ištrinti, bet trynimo mygtukas visada veikia ir tai yra jūsų iškvėpimas.

Vienintelė kliūtis paleidimo procese yra jūsų paties ego. Ego nenori paleisti šlamšto ir būti laisvas. Ego nori kaltinti ir šlovinti mūsų pačių kančias. Ego, kuris kaltina kitus, vadinamas „aukos sąmone“, o ego, kuris kaltina save, vadinamas „kaltės sąmone“. Apsaugokite savo mintis nuo pavojingų ego pomėgių, t.y. Kaltės ir Aukos. Jei jūsų ego nenori kažko paleisti, joks kvėpavimas jums nepadės.

Būti laimingais yra mūsų pačių atsakomybė. Išmokime vykdyti šią atsakomybę.

Stebėkime, filtruokime ir atsisakykime visų nelaimingumo, neigiamų emocijų, praeities šiukšlių, nebūtino ego (viršenybės ir nepilnavertiškumo kompleksų) priežasčių ir būkime laisvi.

Viskas, ko jums reikia, yra įsipareigoti dėti sumanias pastangas stebėti, filtruoti ir atiduoti!

Rishi Nitypragya

„Subtili sąmonė turi daug sluoksnių. Dvasia yra viena, tačiau dvasia nėra vienoda. Yra daug dvasios sluoksnių. Visa visata yra persmelkta dvasia, Brahmanu, tačiau skirtingu laipsniu. Akmuo turi vieną gyvybės vienetą. Akmenys turi gyvybę, ir akmenys turi lytį. Yra vyriški akmenys ir yra moteriški akmenys. Senovėje kiekvienos kultūros žmonės tai žinojo. Akmenys turi vieną gyvybės vienetą. Vanduo turi du gyvybės vienetus, o ten, kur yra ugnis, yra trys gyvybės vienetai. Ore yra keturi gyvybės vienetai, erdveje penki gyvybės vienetai, medžiai turi šešis gyvybės vienetus, gyvūnai turi septynis gyvybės vienetus, žmogiškos būtybės turi aštuonis gyvybės vienetus, todėl jie vadinami ashta vasu. Išskirtiniai žmonės ar genijai pražysta devyniais gyvenimo vienetais. Tai žmonės, dirbantys išimtinį darbą. Nebūtinai, tai turi būti teigiama, kaip pvz, Hitleris.

Tas, kuris daro dalykus, kurie abiem prasmėmis yra nebūdingi žmonėms, turi daugiau gyvybės vienetų – devynis. Taigi, žmonės gali išsivystyti nuo devynių iki šešiolikos gyvybės vienetų. Kai mes mirštame, tampame galingesni, tam tikru būdu. mes įgauname nuo devynių iki dešimties gyvybės vienetų. Tai keista, bet yra tiesa. Štai kodėl protėviai yra garbinami. Tą akimirką, kai paliekame šį kūną, dvasia tampa laisva ir turi daugiau galimybių, nebėra sienų, durų ir niekas negali jos sustabdyti, ir dvasia juda laisvai. Apriboti kūno jūs turite tik aštuonis gyvybės vienetus, jums prieinama tik kai kas. Kai turite devynis vienetus, jūs turite šiek tiek daugiau galios. Bet  numirus jums pasiekiamas devintas ir dešimtas vienetai, taigi prieinama daugiau galimybių planetoje. Štai kodėl mirę žmonės turi galimybę jus palaiminti. Jie turi daugiau gyvybės nei jūs, nes jų dvasia, išlaisvinta iš riboto kūno, gali atpažinti ir gali jus palaiminti. Galite jausti jų buvimą. Jie gali suteikti jums kai kuriuos palaiminimus, tačiau ne visus. Tik tiek, kiek jie turi galios, gali suteikti jums palaiminimus. Tai viena iš priežasčių, kodėl palaikai laidojami šalia bažnyčios. kad ta vieta būtų galingesnė. Taigi, protėviai turi viena pakopa daugiau galios.”

Šri Šri Ravi Šankaras

Kiekvienas iš jūsų yra ypatinga dovana šioje planetoje!

Jūs esate Kalėdų eglutė.

Kalėdų eglutė rodo į viršų, o jos šakos auga į visas puses, ir mes visi turime šią galimybę pražysti pilnu žmogaus potencialu. Tuo metų laiku, kai nei vienas medis nieko neteikia, Kalėdų eglutė gali pasiūlyti daugybę dovanų, ir ji žaliuoja ištisus metus.

Kalėdų eglutė neša dovanas ir šviesas ne sau, o visiems. Dovanos, kurias gyvenime nešate, yra skirtos kitiems.

Pasiūlykite tarnystės dovaną kažkam, kam to reikia, ir jūs stebėsitės, kaip bus pasirūpinta jūsų poreikiais!

Šri Šri Ravi Šankaras

Šri Šri: Tarkime, tu eini pas Dievą, gauni palaiminimą ir tada pasišalini. Kai ketinimas yra gauti palaiminimą, tu skubi. Kitas žmogus, žinantis, kad  Dievas yra jo, dėl  nieko neskuba. Jame kyla begalinė kantrybė.

Kai žinai, kad Dievas yra tavo, tu neskubi kažką gauti iš Dievo. Tavo skubėjimas kažką gauti išmuša tave iš pusiausvyros ir padaro tave mažą. Būk „amžinam laukime“, turėk begalinę kantrybę. Turėdamas begalinę kantrybę, suprasi, kad Dievas priklauso tau. Arba per sąmoningumą, arba per praktiką pasieksi tą patį tašką.

Klausimas: Ką reiškia „Dievas yra mano“?

Šri Šri: Dieviškasis priklauso tau. Tai nėra taip, kaip skubant apsipirkti prekybos centre  ir nuskubėti namo. Kai pamatai, kad visa parduotuvė yra namie, neskubi apsipirkinėti. Esi ramus.

Klausimas: Ar norėdami išsiugdyti kantrybę, mes tiesiog stebime savo nekantrumą?

Šri Šri: Tiesiog stebėkite savo mintis ir jausmus ir dėl jų nesigailėkite.

Kai žinai, kad esi dieviškojo plano dalis, nustoji reikalauti. Tada žinai, kad viskas yra daroma tau. Tavimi rūpinamasi. Paprastai mes darome kitaip: skubiname protą, o mūsų veiksmai yra lėti. Nekantrumas reiškia skubėjimą mintyse; letargija reiškia veiksmų lėtumą. Kantrybė prote ir dinamiškumas veikloje yra teisinga formulė.

Intelektas

Šri Šri: Būtent intelekte slypi slopinimas, mėgimas ir nemėgimas, pritarimas ir nepritarimas, ir vėlgi intelekte slypi išmintis, jis pagimdo intuiciją.

Kl.: Ar intuicija yra anapus intelekto ribų?

Šri Šri: Taip, bet ji sklinda per intelektą. Išmintis glūdi būtent intelekte.

Kl.: Ar emocijos ir intelektas yra prieštaringi?

Šri Šri: Jie gali būti prieštaringi.

Kl.: Kai kyla konfliktas, kas yra geriau?

Šri Šri: Nėra geresnio konflikto, konflikte. Tyras intelektas pakyla virš konfliktų. Tyras intelektas neįsitraukia į emocinę proto turbulenciją. Priešingu atveju intelektą dažnai nuspalvina emocijos, ir jis tampa netyras kaip purvinas vanduo. Tuomet jis negali atspindėti Tikrojo Aš. Tuo tarpu tyras intelektas, tylus ir ramus, atspindi Tikrąjį Aš.

Kl.: Ar intelektą veikia karma?

Šri Šri: Karma netrukdo tyram intelektui. Išsilaisvinimas apvalo intelektą. Sanskrite intelektas vadinamas Buddhi, o išsilaivinęs vadinamas Buda.

Sugrįžimo priežastis

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:

Dauguma iš mūsų ateina į šį pasaulį su sėkla savyje: „Tai nėra gerai“. Ir visą savo gyvenimą mes bandome taisyti įvykius, žmones ir situacijas. Kiek jūs galite pakoreguoti? Tai tarsi bandymas surikiuoti debesis danguje. Ši sėkla neleidžia jums būti laimingiems, šypsotis iš širdies, būti mylintiems ir mylimiems. Ji nuolatos yra čia kaip dyglys – dirginantis, dirginantis.

Ši sėkla „Tai nėra gerai“ vėl ir vėl sugrąžina jus į šį pasaulį. Kaip sudeginti šią sėklą?

Pirmiausia atpažinkite, kad ji yra. Tai gali nutikti gilioje savistaboje ir meditacijoje. Kartais jūs jaučiate, kad jūsų kūnas, protas, intelektas, atmintis ir ego taip pat nėra tvarkoje. Jūs tai pateisinate arba randate kaltininką. Tai taip pat yra pasaulio dalis. Priimkite tai, ką matote kaip netobulumą, ir atiduokite tai Dieviškajam. Tikėkite begaline organizuojančia Aukščiausiojo Intelekto galia ir nuoširdžiai pajauskite: „Tebūnie tavo valia“. Tada sėkla „Tai nėra gerai“ sudeginama. „Tebūnie Tavo valia“ yra visiško pasitenkinimo būsena, tiesiog meilės būsena. Mums net nereikia pareikšti apie ateitį. „Tavo valia vyksta dabar“.

Klausimas: Tai viskas, kas vyksta, yra Dievo valia?

Gurudevas: Taip, įskaitant mintį: „Tai neturėtų atsitikti“.

Klausimas: Minėjote, kad išsilavinimas yra būtinas kovojant su terorizmu. Ar galėtumėte paaiškinti, kaip galime šviesti kažką, kas nejaučia poreikio šviestis?

 Šri Šri Ravi Šankaras:

Sumaniai. Būtent tuomet svarbus jūsų sumanumas. Kaip sumaniai galite manevruoti situaciją.

Švietimas nėra vien techninis išsilavinimas. Kai žmonės sako, kad švietimas yra priešnuodis terorizmui, aš su jais nesutinku, nes visi didžiausi teroristai šioje planetoje yra labai išsilavinę. Vienas iš jų buvo inžinierius, kitas buvo gydytojas, ir net ir šiandien visi sulaikyti teroristai nėra beraščiai. Techniškai jie yra išsilavinę ir atitinka šiuolaikinius standartus. Tačiau tai, ko jiems stinga yra dvasinis išsilavinimas. Čia turime būti labai konkretūs. Būtent dvasinis išsilavinimas, kuris praplečia protą, sustiprina žmogaus gebėjimą gerbti bei atsižvelgti į kiekvieną ir jo religiją. Dvasinis išsilavinimas suteikia žmogaus širdžiai gailestingumo. Reikia tokio dvasinio išsilavinimo, o ne vien išsilavinimo.

Žinios yra penkių pojūčių prigimtis

Šri Šri:

Kiekviena jūsų kūno ląstelė turi visų penkių jutimų gebėjimą. Jūs galite matyti ne akimis. Regėjimas yra sąmonės dalis; štai kodėl sapnuose jūs galite matyti be akių pagalbos. Jūs galite apčiuopti be odos; štai kodėl žmonės netekę galūnių vis dar gali jų vietoje jausti niežulį. Galite užuosti ne nosimi; paragauti ne liežuviu.

Penki pojūčiai bei gebėjimas mąstyti, visa tai yra sąmonėje. Taigi kiekviena kūno ląstelė turi potencialų gebėjimą atlikti visų juslių funkcijas. Kai kas nors ką nors sako; jūs tarsi virstate ausimis, jūs klausotės kiekviena savo kūno ląstele. Yra posakis „žiūri tūkstančiu akių“; žmogus tarsi tampa akimis. Visos ląstelės sudarytos iš tos pačios medžiagos, kiekviena DNR turi gebėjimą atlikti visas organizmo funkcijas.

Visoms ląstelėms yra būdiga sąmonė. Kiekvienas jutiminis dirgiklis suteikia žinias, kurios yra sąmonės prigimtis. Regėjimas suteikia tam tikras žinias – mėlyna, raudona, žalia. Žinios yra sąmonės prigimtis.

Vikas sako: Kai kurie žmonės, praradę vieną jutimą, pastebi, kad kiti sustiprėja.

Šri Šri atsako: Nereikia prarasti vieno, kad paaštrintumėte kitus…gilioje tyloje  galite paaštrinti juos visus.

Maikas klausia: kas atsitinka, kai neturi pojūčių (nematai prasmės)?

Šri Šri atsako: Tu tampi kaip Maikas!! (kambarys sprogsta iš juoko)

Smurtas ir nesmurtas priklauso ne nuo veiksmo, o nuo už to stovinčio ketinimo. Smurto pagrindas yra pyktis, geismas, neapykanta, pavydas, godumas, frustracija ar agresija. Chirurgas perpjauna žmogaus pilvą; tai padaro ir nusikaltėlis. Veiksmas panašus. Tačiau chirurgo tikslas yra išgelbėti, o nusikaltėlio – sunaikinti.

Smurtą ar nesmurtą lemia požiūris, o ne poelgis. Netgi karas gali būti nesmurtinis, jei jame nėra pykčio, neapykantos, pavydo ar godumo ir jis skirtas šviesti kažką, kurių negalima išmokyti kitaip. Netgi labdara gali būti smurto aktas, jei ji atima savigarbą ir sukelia vergiją, o karas gali būti atjautos aktas, jei jis padeda viską pakreipti į teisingą perspektyvą. Keista, bet tai yra tiesa!

Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas: Ką manote apie mokymą namuose?

Šri Šri Ravi Šankaras:

Spręskite patys. Jei norite atlikti keletą vaidmenų, galite tai daryti. Bet aš manau, kad vaikai turėtų eiti į mokyklą ir bendrauti su kitais vaikais.

Pamatykite dalykus iš platesnės perspektyvos. Pasaulis yra tarsi sapnas. Jei įstrigote įvykiuose, niekada nepamatysite būties. Būtis yra anapus įvykių, todėl jūsų tikslas gyvenime yra suvokti būtį ir laikytis būties, o ne įvykių. Įvykiai tėra tarsi drama. Aktorius ateina apsirengęs skirtingais drabužiais, suvaidina vaidmenį ir grįžta atgal už uždangos. Jei jūsų protas įstrigo įvykyje, nėra didesnio neišmanymo. jei esate tokie neišmanantys, tuomet gyvenate siauroje skylėje, turi išmesti įvykius iš galvos. Malonius, nemalonius, visus įvykius. Ar suprantate, ką sakau?

Viskas, kas nutiko šį rytą – jūs stovėjote oro uoste, kai išėjau iš VIP salės, ar dabar tai nėra sapnas? Kas yra sapnas? Tai įspūdis prote. Kas yra atmintis? Tai įspūdis, tik tiek. Viskas, kas įvyko iki šios akimirkos, yra tarsi sapnas.

Kodėl mes sakome, kad tai tarsi sapnas, nes pabudimo būsenoje jūs patiriate, kad tai sapnas. Sapne jūs neturite kontrolės. Tačiau būdravimo būsenoje galite kurti, prisiminti ar susiprasti, todėl tai yra tarsi sapnas, tačiau tai yra įspūdis. Taigi, pasaulio panašumo į sapną prigimties suvokimas perkelia jus į kitą dimensiją, ir čia prasideda tikrovė.

Turėtumėte prisiminti, jog esate dovana šiam pasauliui. Jūs esate čia tam, kad įneštumėt šviesos, išminties ir laimės į Žmonių gyvenimus.

Šri Šri Ravi Šankaras

Mes paprastai darome tik tai, kas yra tikslinga, naudinga ir racionalu. Viską, ką matote, matote per racionalų protą. Tačiau intuicija, atradimai, naujos žinios panoksta racionalų protą. Tiesa yra anapus racionalaus proto ribų.

Racionalus protas yra kaip geležinkelio bėgiai, pritvirtinti prie pabėgių. Lėktuvas neturi pabėgių. Jis gali skristi bet kur. Balionas gali plaukti bet kur. Kai kurie žmonės peržengia racionalų protą, norėdami maištauti prieš visuomenę. Jie nori pažeisti socialines nuostatas, tačiau vardan ego. Jie tai daro iš pykčio, neapykantos, maištingumo ir norėdami dėmesio. Tai nėra racionalaus proto peržengimas (nors jie mano, kad taip yra).

Mes peržengiame racionalų protą, kai darome tai, kas neturi tikslo. Priėmus tai ir veikiant, tai virsta žaidimu. Gyvenimas tampa lengvesnis. Jei esate įstrigę tik racionaliuose veiksmuose, gyvenimas tampa našta. Tarkime, kad žaidžiate žaidimą negalvodami apie laimėjimą ar pralaimėjimą, tiesiog veikite neracionaliai. Atlikti aktą, nesiejant jo su jokiu tikslu – tai laisvė – kaip šokis.

Taigi, tiesiog perženkite racionalų protą ir atrasite didesnę laisvę, neaprėpiamą gelmę ir akis į akį susidursite su realybe. Tikrovė pranoksta logiką ir racionalų protą. Kol neperžengsite racionalaus proto, nepasieksite kūrybiškumo ir begalybės .

Bet jei atliekate neracionalų veiksmą tam, kad atrastumėt laisvę, tai jau turi tikslą ir prasmę. Tai jau nebėra iracionalu. Ši žinutė jau paneigė save pačią.

Perženkite racionalaus proto barjerą ir tuomet atraskite laisvę sau.

Šri Šri Ravi Šankaras

Dalykai ateina ir praeina, ir viskas, kas ateina ir išeina, turi tikslą. Spiglys ir švelnus rožių žiedlapis – jie abu turi savo paskirtį.

Net jei jus sutrikdė, nesvarbu! Viskas gerai. „Gerai, mane sutrikdė, tai kas?“ Judėkite pirmyn. Manau, kad tai vyksta palaipsniui. Kartais jūs net nepastebit, kad staiga tapote besąlygiškai laimingi!

Noriu matyti visus besišypsančius ir laimingus. Tiesiog sukurkite laimės bangas, visa kita yra nesvarbu.

Šri Šri Ravi Šankaras

Kodėl dieviškasis vieniems atsako ir apdovanoja, o kitų maldos lieka neatsakytos?

Šri Šri Ravi Šankaras:

Na, aš nežinau, kodėl į kai kurias maldas atsakoma, o į kitas – ne. Neturiu supratimo. Galbūt tai gerai jums. Galbūt pakeisite savo nuomonę dėl to, ko norite. Žmonės eina apsipirkti, tai dažnai atsitinka bent Indijoje, ir klausia parduotuvės savininko: „Ar galiu ateiti vėliau ir pasikeisti, jei man tai nepatiks“. Jie grįžta namo ir jiems tai nepatinka, ir kitą dieną pasikeičia. Labiausiai nepatikimas jūsų turimas dalykas, yra jūsų pačių protas, nes nežinote, kas jam patinka, kada jam tai nepatinka. Štai kodėl taip svarbu yra nukreipti protą į jo šaltinį. Jo centruotumas yra svarbiausias dalykas dvasinėje evoliucijoje. Supratimas, kas yra laikina, o kas yra pastovu; kas teikia ilgalaikį džiaugsmą, o kas sukelia laikiną naudą ir ilgalaikę kančią; kas sukelia laikiną diskomfortą ir pastovų džiaugsmą, o kas sukelia ilgalaikį diskomfortą. Tai vadinama viveka, diskretiškumo pajautimas, išmintis – žinoti tai iš to.

Kartą du kaimiečiai sėdėjo po medžiu ir stebėjo saulėlydį.

Jie buvo labai artimi draugai. Kurį laiką ramiai pasėdėjus, vienas paklausė kito: „Ką tu manai? Ketinu nusipirkti penkis hektarus žemės, sodą “. Antras draugas iškart atsakė: „Nepirk sodo!”

Pirmasis nustebo. Jis paklausė „kodėl“? Antrasis atsakė: „Ketinu pirkti buivolą. Tuomet mano buivolas pateks į tavo sodą ir mes kovosime, turėsime nesusipratimų ir prarasime draugystę. Aš nenoriu prarasti mūsų draugystės “.

Pirmasis pasakė: „Tuomet atšauk savo buivolo pirkimo planą. Aš ketinu nusipirkti savo sodą “. Antrasis pasakė: „Ne, ne, ne. Aš jau nusprendžiau nusipirkti buivolą “. Pirmasis pasakė: „Kaip tavo buivolas pateks į mano sodą? Aš jį kruopščiai aptversiu “.

Antrasis pasakė: „Ne, matai, jis gali tiesiog įeiti; buivolas yra buivolas. Kas gali jį sustabdyti? Jis gali padaryti bet ką “.

Tuomet užvirė tokia kova, kad jie sulaužė viens kitam galūnes!

Nebuvo nupirkti nei buivolas, nei jokia žemė. Nieko neįvyko. Tik proto varžytuvės, ir abu dėl to susilaužė galūnes! Mūsų baimės taip pat yra tokios. Ateitis kol kas neatėjo. Bet jūs tiesiog sėdite ir galvojate: „O! Kas nutiks?” Tiek daug nerimo dėl ateities! Šiame bėgime protas taip susijaukia. Jis negali matyti kaip atsiskleidžia dabarties akimirka!

Šri Šri Ravi Šankaras

Matykite pasaulį širdimi, ir tuomet atrasite, kad žmonėse yra tiek daug grožio, meilės, nekaltumo ir gerų ketinimų.

Jei matome tą patį pasaulį galva, tuomet atrandame daug klastingumo, nepasitikėjimo ir abejonių. Jei matote pasaulį širdimi, jis yra visiškai kitoks.

Tačiau reikia abiejų. Negalite būti naivūs ir matyti pasaulį tik pro širdies akinius. Kartais turite žiūrėti galva.

Yra tokių, kurie yra įstrigę galvoje, ir tokių, kurie visada yra emocinėje maišatyje. Abu yra netobuli. Joga yra ta tobula pusiausvyra tarp galvos ir širdies.

Šri Šri Ravi Šankaras

Mūsų nuodėmės nėra giliai mūsų viduje. Jos yra paviršutiniškos. Jos net neįsiskverbia į odą. Štai kodėl senovės Indijoje buvo sakoma: „Jei pasielgei neteisingai, eik prie Gango ir nusimaudyk. Kaip muilas nuplauna nešvarumus nuo tavęs, nuodėmė yra tokia paviršutiniška, kad ji bus nuplauta “.

Kad ir kokia būtų buvusi praeitis, kad ir kokia klaida nutiko, dabartyje, nelaikyk savęs nusidėjėliu ar tos klaidos kūrėju, nes dabartinę akimirką vėl esi naujas, grynas ir tyras. Viena nuoširdi, tikra malda gali atleisti tave nuo nuodėmių.

Šri Šri Ravi Šankaras

Visur pasaulyje vyksta konfliktas. Panašiai ir jūsų viduje konfliktuoja širdis ir protas. Širdis atjaučia, bet protas yra logiškas ir viską svarsto. Kai protas sako: „Tai teisinga“, širdis nenori to daryti. Kai širdis nori kažką daryti, protas sako: „Tai nėra gerai“. Kova tarp proto ir širdies – tarp simpatijų ir antipatijų – kelia jums rūpestį. Tai audros, kurios kyla jūsų viduje ir neleidžia jūsų protui nurimti. Nerimas, konfliktas, liūdesys, nelaimingumas – visos šios emocijos yra didžiuls apsunkinimas meditacijai atsitikti ir neleidžia jums būti ramiems. Kai kelias akimirkas esate ramūs ir laimingi, kažkas vėl iškyla, ir tai sugriauna jūsų ramybę. Yra šimtas ir viena priežastis, dėl kurių galite būti nelaimingi, o jei nesate supratingi, jūsų protas suranda tūkstantį ir vieną priežastį būti nelaimingam. Kartais esate nelaimingi, nes kyla konfliktas, o kartais esate nelaimingi vien dėl to, kad praradote proto ramybę. Tai tęsiasi visą gyvenimą. Galvodami, kodėl ateina šios blogos mintys, jūs prisikviečiate konfliktą, ir tai daro jus silpnus. Leiskite joms ateiti ir išeiti. Išlaikykite protą rėmuose, kad neturite su jomis nieko bendra. Tai strategija vidiniam konfliktui įveikti. Kai kyla vidiniai konfliktai, ši strategija yra skirta priminti, kad esate daug galingesni ir daug didesni už konfliktą. Tuomet pakylate virš to, sklendžiatei virš debesų, prasiskverbiatate pro juos ir pasiekiate giedrą dangų. Ramiai prisėskite savo vidinėje erdvėje, nepaisydami jokių konfliktų, minčių ar emocijų. Jei tai ateina, leiskite ateiti ir išeiti, ir kai galvojate: „Man nerūpi, kaip aš jaučiuosi“, tai suteiks jums stiprybės.

Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas: Kaip turėtume apsaugoti savo protą?

Šri Šri Ravi Šankaras:

Kada nerimaujame dėl to, ką apie mus kalba kiti žmonės, reiškiasi ego. Net kai jūs elgiatės gerai, atsiras žmonių, kurie įžvelgs kaltę. Taip pat bus giriančių žmonių, net tuomet, kai asmuo yra korumpuotas. Taigi, nesijaudinkite dėl to. Jei padarote klaidą, pripažinkite ją. Tai yra išmintinga. Lygiai taip pat kiti gali padaryti klaidų. Nelaukite, kol jie paprašys atleidimo. Jūs atleidžiate ir judate toliau. Įvyko klaida. Palikite tai. Negalvokite apie praeities klaidas ir nekramtykite to kaip gumos. Tai tas pat, kaip knaisiotis šiukšlių krūvoje. Jūs turite apsaugoti savo protą bet kokia kaina.

Klausimas: Kodėl egzistuoja kančia, kai yra Dievas?

Šri Šri Ravi Šankaras:

Kad galėtumėte pakelti akis virš šio materialaus pasaulio. Kančios tikslas yra sujungti jus su pačiais savimi. Kančia rodo, kad per daug įsivėlėte ir esate pagauti šių reliatyvių ir praeinančių jus supančių dalykų. Būtent tai yra kančia. Kai suprantate, kad visa tai yra laikina, jūsų akys pakyla į kažką, kas yra amžina. Būtent tada gyvenime sušvinta tikrasis džiaugsmas.

Adi Shankaracharya pasakė; „Mano tikroji vieta yra danguje, atėjau čia tik kelioms dienoms, norėdamas pasilinksminti. Šiandien aš tik atėjau atsipalaiduoti, bet tai nėra mano prigimtinė vieta, ji yra kažkur kitur. “

Pati mintis — mano namai yra kažkur kitur, tik atėjau aplankyti, jumyse sukuria atstumą.

Šis pasaulis yra tranzito poilsio salė. Žinote, oro uostuose ir geležinkelio stotyse yra laukimo salės, o ką jūs veikiate laukimo salėje? Pasidedate savo bagažą ir užkandžiaujate. Jūs naudojatės tualetu ir kitkuo, bet neatidarote savo lagamino ir neiškabinate visur drabužių. Jūs to nedarote tranzito poilsio salėje. Jūs laikote daiktus supakuotus.

Taigi šis pasaulis yra tik tranzito poilsio salė. Neapsigaukite, kad tai jūsų nanai.

 Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas: Gurudevai, kodėl žmonės priešinasi pokyčiams?

Šri Šri Ravi Šankaras:

Žmonės priešinasi pokyčiams, nes bijo, kad praras kažką brangaus, arba pokyčiai atneš jiems nelaimę. Bet jei jūs paaiškinate jiems, kad dėl pokyčių jiems bus geriau, jie tikrai tai priims. Niekam nepatinka lipti aukštyn kopėčiomis. Žmonės nori kažko pozityvaus, daugiau laimės ar kažko. Turime geriau su jais bendrauti, kalbėti jų kalba ir paaiškinti, kad pokyčiai atneš pagerėjimą. Tai užtruks šiek tiek laiko, tai negali atsitikti per naktį, reikia įtikinėti, bet tai atsitiks.

Daugelis mūsų trošta laisvės nuo aplinkybių, situacijų ar mus supančių žmonių, tačiau tai visai nėra laisvė. Tikra laisvė yra suvokti, kad niekas negali atimti jūsų laisvės.

Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas: Ar yra „teisingas“ kelias, ar visa tai yra iliuzija? Ar yra kas nors, ką čia reikia ATLIKTI, ar tiesiog BŪTI čia yra pakankamai gerai? Kaip žinoti, ką žmogus turi daryti toliau? Ar turėtume laikytis to, kas saugu, ar išbandyti tai, kas nežinoma? Jei mes nuoširdžiai neturime supratimo ką daryti, ką tuomet turėtume daryti? Kaip atsikratyti šios sumaišties?

Šri Šri Ravi Šankaras:

Nenoriu prisidėti prie jūsų sumaišties, brangieji. Mano darbas yra sukelti sumaištį. Tiesą sakant, aš čia ne tam, kad jus įtikinčiau. Žinote, sumaištis yra kaip ugnis, kurioje labai gerai išdegate.

Ką reiškia Sumaištis? Tai reiškia, kad sudužo eilė koncepcijų, ir taip jūs atsidūrėte vakuume. Tai ženklas gero augimo, jei jis trunka trumpai. Taigi, tiesiog būkite su tuo. Jūs esate teisingoje vietoje.

Kas vyksta tiesiog dabar? Ar dabar turite klausimų? Žiūrėkite, ką turėtume suprasti apie klausimus. Kada galvoje kyla daugiau klausimų? Kai pranos lygis yra žemas, jūsų galvose kyla per daug klausimų. Kai Pranos lygis yra aukštas, tada klausimas virsta šūksniu (nuostabos jausmu). Jūs sakote „Oho!“, ir tai tampa jogos pradžia. Taigi, tiesiog būkite su klausimu ir paverskite jį nuostaba. To mokė ir Viešpats Buda: „Anuttaro bhava“, tai reiškia „būkite be atsakymų! (Nuostabos būsenoje).

Pasidavimas – gėda ir drovumas

Pasiduodant, galva nulinksta ir susitinka su širdimi. Nenusilenkianti galva neturi jokios vertės, ir nelanksti galva kada nors turės nusilenkti, arba pasiduodama, arba iš gėdos. Galva, kuri nusilenkia pasiduodama, niekada neturės lenktis iš gėdos. Gėda lydi aroganciją. Drovumas lydi Meilę. Pažiūrėkite, kaip vaikai apdovanoti drovumu, tai natūralu. Drovumas yra įgimtas. Gėda yra visuomenės primetama ir išsiugdoma. Gėda sukelia kaltę, o drovumas pabrėžia žmogaus grožį. Išsaugokite savo drovumą ir atmeskite gėdą.

Šri Šri Ravi Šankaras

Taip prasideda nauja praktika

Už įvykio slypi žinios.

Už asmens slypi meilė.

Už objekto slypi begalybė.

Žinios yra ne įvykyje; jos yra anapus įvykio.

Jei paimsite vieną įvykį ir padarysite išvadą iš vieno įvykio – taikysite kaip žinias — tai bus klaidingos žinios. Tarkime, Nancy supyksta ir kažką apšaukia. Jūs priskiriate pyktį Nancy, bet iš tikrųjų jis buvo perkeltas nuo kažko kito. Pirmiausia supyko kažkas kitas, ir kažkas dar, ir dar kažkas, ir taip toliau.

Kai žvelgiate anapus įvykio, tik tada sušvinta tiesa. Vienas atskiras įvykis suteikia klaidingą supratimą. Taigi jūs turite apsvarstyti įvykių visumą, visų įvykių visumą, neapsiribodami. Anapus įvykio slypi žinios.

Ką mes vadiname asmeniu? Asmuo — tai kūnas, protas, besikeičiančios elgsenos kompleksas. Meilė yra nekintanti. Anapus asmens slypi meilė.

Kai prarandate savo asmeniškumą, tampate meile. Jei negalite savęs prarasti, negalite atrasti savęs. Taigi, praraskite savo asmeniškumą; atrasite save!!!

Už kiekvieno objekto slypi begalybė. Objektas yra ribotas. Paimkite objektą ir mažinkite, mažinkite, mažinkite, ir jūs turite atomą. Atomas yra begalybė. Kiekviename atome telpa begalybė. Už objekto slypi begalybė.

Objektas už objekto yra begalybė. Asmuo už asmens yra meilė.

Maya — tai būti įsitraukusiam į įvykį, asmenį, objektą. Žinios, meilė, Brahmanas — tai reiškia matyti anapus įvykio, asmens ar objekto. Suprantate? Tik nedidelis poslinkis.

Šri Šri Ravi Šankaras

Kaip žemą energiją transformuoti į aukštesnę

1) Prisiminkite, kad mirsite. Tai gali atsitikti bet kurį momentą. Pats prisiminimas transformuoja žemą energiją į aukštesnę.

2) Pažinkite savo tikrąją prigimtį — jūs esate erdvė, o ne šis kūnas.

3) Paleiskite visus vardus ir formas.

4) Bet ką, kas jus traukia, matykite kaip dieviškumo pavidalus. Matykite dieviškumą širdyse tų, kas jus traukia. Noras valdyti nuslūgs…Geismas transformuojamas į meilę.

5) Šokite ir dainuokite…tučtuojau energija pakyla.

6) LIAUKITĖS  kalbėtis su kitais žmonėmis apie pasaulietiškus dalykus.

Ei, kaip tu? Ar turi merginą…Tas bereikalingas dalykas, kuriuo mėgaujatės, kalbėdami apie kitų žmonių gyvenimą, yra blogiausias dalykas, kuris traukia žemyn visą jūsų energiją. Prie manęs jūs kalbate apie žinias, tačiau, pasišalinę mėgaujatės visom tom nereikalingom kalbom. Visos tos nereikalingos pasaulietiškos kolektyvinės kalbos sekina kiekvieno energiją.

Nueikite ir pasėdėkite kapinėse. Pažvelkite, kiek palaidotų kūnų, ir pajusite, kaip kyla energija. Jei nesuvokiate to dabar… O nuolatos galvoti apie geismą yra Mithyachara. Tai nepatartina. Tuomet nesate PRIBRENDĘ šiam keliui. Eikite į pasaulį, pabaikite visą tai ir tuomet ateikite. Bet leiskite man jums pasakyti, tai nesibaigs niekada, kadangi tai ta pati energija kris ir kils aukštyn.

Taip pat nekaltinkite savęs. Nesipriešinkite…laikykitės bet kurio iš šešių aukščiau išvardintų kelių.

Kiekvienam, kas kalba apie dalykus, kurie traukia jūsų energiją žemyn, pasakykite, kad tai yra Samsara. Prastos kalbos. Nedelsdami juos nutraukite. Net nekalbėkite su jais. Nusigręžkite, nes jau pati jų energija gali veikti jūsų kūną ir mąstymo būdą.

Būkite santūrūs, nebūkite drovūs ir nebūkite pernelyg mandagūs. Priešingu atveju, jūs esate labai mandagūs — o, aš nenoriu to asmens suerzinti. Ir jie niekada nesustos. Jie tiesiog tęs. Niekada nesu kalbėjęs taip griežtai…

Sakau jums, su šiomis žiniomis (Dvasiniu keliu), jūs niekada nenugrimzite. Padidinkite savo Satvą ir judėkite pirmyn.

Šri Šri Ravi Šankaras

Jei suprasite šią paprastą tiesą, liksite nepalaužiami!

Dieviškoji sąmonė yra visur, pasireikšdama įvairiomis formomis. Tai primena projektuojamą šviesą kine, kur skirtinguose filmuose ta pati sklindanti šviesa atspindi ekrane skirtingus įspaustus personažus. Be šviesos nėra filmo. Nėra nei herojaus, nei herojės, nei piktadario, nieko! Jie visi tėra ta pačia šviesa kine projektuojamos figūros. Ta pati šviesa yra herojus ir herojė bei daug skirtingų charekterių ekrane. Ta pati šviesa gali būti pelė ir liūtas. Už visų šių charakterių yra tik vienas baltos šviesos spindulys. Drąsus yra tas, kuris gali pamatyti, kad jei vienas žmogus vienokio būdo, o kitas žmogus yra kitokio būdo, tai tėra vienos sąmonės žaismas ir pasireiškimas.

Atpažinkite, kad viena sąmonė, kuri kažkur atrodo tobula iš tikrųjų nėra tobula, o ta, kuri kažkur atrodo netobula ištikrųjų nėra netobula. Visa yra sutverta iš vienos būties, vieno energijos lauko. Tas, kuris sutelkia dėmesį į tai ir suvokia tai giliai viduje, žengia iš šio mirties pasaulio į nemirtingumą. Niekas negali jo ar jos sukrėsti. Efemeriniai įvykiai nepaliečia to, kuris yra susijęs su universalia energija.

Taigi, vietoj savo proto projektavimo į kiekvieną, jūs matykite visus kaip tos vienos sąmonės projekciją. Tai yra gyvenimo kelionė, nuo neišmanymo iki nušvitimo. Neišmanyme jūs projektuojate savo emocijas į kitus, pykstate ant visų, sakote ir manote, kad visi ant jūsų pyksta. Jūs turite ego, jūs manote, kad visi kiti taip pat turi ego. Jūs esate negatyvūs, jūs manote, kad kiti yra negatyvūs. Jūs negerbiate žmonių ir manote, kad kiti negerbia jūsų. Jūs nemylite kitų ir manote, kad kiti jūsų nemyli. Jūs projektuojate savo mintis į kitus, ir tai yra neišmanymas.

Pamatykite visą visatą kaip sąmonės projekciją. Tai ne individas yra tas, kuris daro tą ar aną. Visa tai yra universalaus fenomeno žaismas ir pasireiškimas, visi yra kaip skudurinės lėlės. Suprasti tai yra nušvitimas. Tai yra kažkas, ką reikia padaryti čia pat.

Mirdami, nešitės su savimi  visą savo atmintį, troškimus, pasibjaurėjimą ir neapykantą. Jums tai didelis praradimas, nes protas skirtas patirti begalybę. Užuot įtvirtinę begalybę ribotame prote, jūs velkate protą per purvą. Jūs kritikuojate ir skundžiatės, ir to neverta nešiotis. Leiskite kitiems formuoti savo idėjas, leiskite jiems būti netobuliems. Tačiau neturėtumėte to nešiotis ir kenkti sau.

Šri Šri Ravi Šankaras

Gyvenimas nėra teisingas ir lengvas kiekvienam.

Bet jūsų protui (sąmonei) žinoma, kas yra teisinga (Dharma). Nesvarbu kiek neteisybės patyrėte, kiek buvote pažeminti, kiek kartų žlugote, svarbu yra tai, kaip į tai atsakėte.

Gyvenimo neteisingumas nesuteikia laisvės rinktis klaidingą kelią …

Visada atminkite, gyvenimas kai kuriais momentais gali būti sunkus, bet likimą  sukuria ne batai, kuriuos mes dėvime, o žingsniai, kuriuos žengiame …

Šri Šri Ravi Šankaras

Kaip įveikti nusivylimą

Žiūrėkite, diena iš dienos dėl įvykių visuomenėje, pasaulyje jūs gaunate tiek daug šansų nusivilti. Tiek daug šansų nusivilti, kodėl? Ir kai atsitinka tokie incidentai, kas vyksta, ką mes galime padaryti? Mūsų nusivylimas atsiranda todėl, kad atsitiko viena ar kita dėl ko galima nusivilti. Suprantate, ką sakau?

Jūs norite tobulumo, o tobulumas nėra pasiekiamas, todėl jūs nusivyliate. Jūs norite, kad kažkas ką nors padarytų. Jie to nepadaro, jūs nusivyliate. Jūs norite, kad viskas būtų atlikta taip, kaip jūs norite, jei to neatsitinka, jūs nusivyliate. Tiesa?

Taigi, tiesiog pažvelkite atgal į savo gyvenimą, kiek daug incidentų buvo jūsų gyvenime, kai nusivylėte. Negalite net suskaičiuoti? Kartais jaučiate, kad tai nepriklauso nuo jūsu, nesugebate to padaryti. Nuo mažų iki didelių dalykų.

…………………………………………………………………………………………………………………

Pasaulyje galite surasti šimtą ir vieną priežastį nusivilti. Gali būti labai talentingų žmonių, bet jie gali turėti neigiamų punktų. Jei žiūrėsite į jų neigiamus punktus, jų talentai nublanksta. Ar ne taip? Taigi, jūs nematote tobulų žmonių, bet ieškote tobulumo kiekviename.

Kai ieškote tobulumo kituose pamirštate apie netobulumą savo viduje. Mes norime, kad visa kita butu tobula, ar jūs patys pasiekėte tokį tobulumą? Reik pažvelgt į tai.

Kai matote, kad esate tobuli, nustojate rodyti i kitų netobumą ir nebenusivyliate. Jei nusivyliame dėl kitų netobulumo, negalime prisidėti prie jų augimo, kad jie taptų tobuli.

Tai mūsų dilema. Kokia? Mes norime, kad kiti – organizacijos būtų tobulos, nacijos būtų tobulos, žmonės būtų tobuli. Ir šiam kelyje mes pamirštame pamatyti, kaip galime patobulinti save. Kaip manote? Tiesa?

Kai pradedame žvelgti i vidų, prieš mus atsiveria visai naujas lygmuo – kad  jūs galite ugdyti  žmones nenusivildami.

Šri Šri Ravi Šankaras

Apie beaistriškumą

Proto prigimtis yra svyruoti, panašiai kaip vandens.

Kaip sumažinti šį svyruojantį proto pobūdį?

Tai pasiekiama per praktiką (abhyaasa) ir beaistriškumą (vairagya).

Kas yra beaistriškumas?

Kartais, kai esi sutrikęs, sakai: „Aš nieko nenoriu. Užteks (kančios)!“

Tai yra viena iš beaistriškumo rūšių, kurią patiriate, kai esate sutrikęs. Ji vadinama Smashana (mirties) Vairagya.

Antroji beaistriškumo rūšis yra tada, kai sąmoningai sakote: „Aš nieko nenoriu. Man užtenka (pasitenkinimo)! Viskas pasaulyje keičiasi, nieko nėra amžino. Man vienodai gerai, ar aš turiu kažką, ar ne.“

Ši beaistriškumo rūšis vadinama Gyana (žinių) Vairagya.

Taigi turime siekti Gyana Vairagya, o ne Smashana Vairagya.

Protas visada juda link malonumo. Jei taikome žinias ir esame įvaldę beaistriškumą, tuomet visi malonumai ateis pas mus.

Taip pat sakoma, kad malonumas, kilęs iš Abhyaasa (praktika), yra pats didžiausias.

Kiekvienas žmogus turi patirti bent vieną iš šių dviejų beaistriškumo rūšių. Geriau, jei „man jau gana“ kyla iš sąmoningumo ir pilnatvės. Tai yra aukštesnio lygio beaistriškumas!

Šri Šri Ravi Šankaras

Kuo skiriasi turistas nuo piligrimo?

Abu yra kelionėje. Kai turistas tenkina jausmus, piligrimas ieško tiesos. Turistas pavargsta ir įdega, o piligrimas spinduliuoja dvasia. Kiekvienas žingsnį piligrimas žengia su šventumu ir dėkingumu, o turistas dažnai būna susirūpinęs ir nesąmoningas. Turistas lygina tai su kitomis patirtimis ir vietomis, todėl nėra šiame momente. O piligrimas jaučia sakralumą, todėl yra linkęs būti dabartinėje akimirkoje.

Dauguma žmonių gyvenime yra tik turistai, to net nežinodami. Tik nedaugelis savo gyvenimą paverčia piligrimine kelione. Turistai ateina, apsižvalgo, užfiksuoja mintyse, tik tam, kad vėl sugrįžtų. Piligrimai visur jaučiasi kaip namuose, bei yra tuščiaviduriai ir tušti. Kai  laikote gyvenimą šventu, gamta laukia jūsų.

Esi turistas ar piligrimas?

Šri Šri Ravi Šankaras

Penkios paslaptys

Yra penkios šventos paslaptys, kurias šioje kūrinijoje saugo subtilios esybės ir angelai. Tai yra:

Jananarahasya (gimimo paslaptis): Gimimas yra paslaptis. Tai, kaip siela įgauna kūną, gimimo vietos, gimimo laiko, kūno tipo, tėvų pasirinkimo kriterijai, visa tai yra paslaptis.

Maranarahasya (mirties paslaptis): Mirtis yra labai saugoma paslaptis. Mirtis tebėra slėpinys. Dvasios atsiskyrimo nuo materijos procesas ir jos tolimesnė kelionė yra paslaptis.

Rajarahasya (karališkoji paslaptis, valdymo paslaptis): Valdymo principai; tvarkos kūrinijoje palaikymo principai yra paslaptis.

Prakritirahasya (gamtos paslaptis): gamta yra paslaptis. Kuo daugiau žinote apie gamtą, tuo labiau paslaptis gilėja. Kuo daugiau mokslininkas žino, tuo labiau jis jaučia, kad žymiai daugiau reikia sužinoti. Nors atrodo, kad mokslas išsklaido kūrinijos slėpinį, ištikro jį pagilino. Žinios apie daleles, bangų funkcijas, juodąsias skyles, vakuumo būseną ir kt. tik pagilino paslaptį.

Mantrarahasya (mantrų paslaptis): mantros ir jų poveikis, įtaka, veikimo metodas ir būdas yra paslaptis. Mantros yra sąmonės impulsai arba ritmai, kurie patys yra paslaptis.

Šri Šri Ravi Šankaras

Vėl naujai suskamba nūdienos kontekste

„Dalis mūsų sąmonės yra anapus trijų laikų (praeities, dabarties, ateities). Tas aspektas jau žino viską, kas vyksta. Gyvenimas yra pakartojimas, kaip filmas. Jūs žiūrite jį, mes manome, kad kuriame filmą, bet jis jau buvo nufilmuotas. Tai jau buvo parodyta. Tai pat kaip gyvenimas. Jis jau nufilmuotas, tai jau įvyko. Ar galime pakeisti filmą? Kitas filmavimas, dar vienas gyvenimas. Toliau filmuokite.

Yra daug egzistencijos lymenų. Kvantinė fizika taip pat sako, kad tai, ką matote, jau įvyko. Prieš tai suvokiant, tai jau atsitiko. Tai yra nežinoma sąmonės sritis. Tai jau atsitiko, ir vis dėlto tai vyksta dabar. Kaip ir greitkelis, jei esate automobilyje, matote išvažiavimą, kai jį pravažiuojate, bet kai esate drone, matote visą kelią ir visus išvažiavimus.

Visata yra ypač patraukianti, jums reikia prisitaikyti prie realybės.

Egzistuoja visata, kur viskas keičiasi labai greitai. Jūs įsidėjote maisto į savo dubenėlį ir prieš pradedant valgyti, jis virto smėliu. Norite pasikalbėti su savo žmona, o ji pavirsta tigru. Galite įsivaizduoti? Žmonės išprotėja!

Klausimas: Guruji, ar matai visas visatas?

Šri Šri: Na, ne visas, bet matau daug. Tuo ką žinau, aš pasidalinau, nekalbu apie tai dažnai. Tai, ką matome, yra tik nedidelė visos egzistencijos dalis.”

Šri Šri Ravi Šankaras

2015 m. Liepos 20 d.

Klausimas: Kodėl mes esame netobuli?

Šri Šri Ravi Šankaras: kad galėtume tobulėti. Gyvenimas yra judėjimas nuo netobulumo į tobulumą. Sėkla turi savyje medį, tačiau sėkla turi nustoti būti sėkla, kad taptų medžiu. Sėkla nėra tobula. Daigelis nėra tobulas. Jis turi nustoti būti sodinukas, kad taptų medžiu. Taigi gyvenime jūs galite kiekviename žingsnyje matyti netobulumą arba galite matyti judėjimą iš vieno tobulumo į kitą.

Kur tik nukreipsite dėmesį, tai augs. Jei nukreipsite dėmesį į kažkokį stygių, stygius didės.

Kodėl žmonės trokšta valdžios?

Žmonės trokšta valdžios, nes nori dėmesio ir pripažinimo. Valdžia yra priemonė, kaip ir pinigai. Aistra yra susijusi su tikslu. Žmonės, kurie nelaiko valdžios ar pinigų priemone, bet mato tai kaip tikslą savaime, negyvena, jie tiesiog egzistuoja.

Jei nesuvokiate, kad esate GALIA — kitaip sakant, kad esate nušvitęs, tada trokštate valdžios.

Trokštate dėmesio ir pripažinimo, jei:

Neturite jokių talentų.

Neturite meilės ar aistros.

Nesate nekalti ir tyri kaip vaikai.

Jei neturite jokio talento ir neprisidedate prie ko nors reikšmingo visuomenei, kaip menininkas ar mokslininkas, GM mokytojas ar savanoris, tuomet trokštate valdžios.

Jei nejuntate meilės ar aistros nešti visuomenei transformaciją, tada trokštate valdžios.

Jei nesate nekalti bei tyri ir neturite priklausymo visam pasauliui jausmo, tuomet trokštate valdžios.

Tie, kurie neturi nė vieno iš išvardinto, kaip ir kai kurie politikai, trokšta valdžios. Tikroji galia yra dvasios galia; tikrasis pasitikėjimas, stiprybė ir laimė kyla iš dvasios. Tas, kuris tai žinano ir turi tai, visai netrokšta valdžios.

Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas: Kaip nustoti nerimauti?

Šri Šri Ravi Šankaras:

Suprask vieną dalyką — vieną dieną atsidursi po žeme. Bus baigta. Su visais kitais taip pat bus baigta. Dėl ko nerimauji? Tave jaudina pinigai? Jaudina kažkieno nuomonė? Jaudina prestižas? Jaudina tavo sveikata? Žmonėms rūpi keturi dalykai — pinigai, santykiai, prestižas ir sveikata! Visa tai vieną dieną pranyks. Tuomet kam nerimauti.

Žvelk į gyvenimą iš platesnio konteksto. Ar prieš dešimt metų nerimavai? Tu vis dar gyvas. Ar prieš penkerius metus nerimavai? Tu vis dar gyvas. Prieš trejus metus nerimavai. Šis nerimas nieko tau nepadarė. Tik savo kūne sukaupei daugiau toksinų. Šiaip ar taip gyvenimas tęsiasi.

Gyvenimas yra balansas tarp laisvos valios ir likimo. Keliems iš jūsų kilo klausimas apie laisvą valią ir likimą? (Daugelis auditorijoje pakelia rankas). Ar gyvenime viskas nulemta, ar visa tai yra laisva valia? Sakau jums, gyvenimas yra laisvos valios ir likimo kombinacija. Jūsų ūgis yra jūsų likimas, bet jūsų svoris yra jūsų valia.

Negalite sakyti, kad mano likimas yra sverti 100 kilogramų. Aš jums liepsiu stotis ant bėgimo takelio. Ir nevalgyti tų mėsainių. Taigi, jūsų svoris yra jūsų laisva valia, o jūsų ūgis — jūsų likimas. Panašiai, lyjantis lietus yra likimas, sušlapsite ar ne yra jūsų laisva valia.

Jūs privalote žinoti – kuomet jūs viską paleidžiate, pas jus ateina tai, kas geriausia. Tai, kas pažymėta jūsų vardu. Tai, kas skirta būtent jums. Nieko nesivaikykite. Nieko nebijokite.

Šri Šri Ravi Šankar

Į kai kuriuos klausimus galima atsakyti tik Tyloje. Visų atsakymų tikslas yra Tyla. Jei atsakymas nenutildo proto, tai — „nėra“ atsakymo.

Pačios mintys nėra tikslas. Jų tikslas yra Tyla. Kai užduodi klausimą „Kas aš esu?”, negauni atsakymo, stoja tyla. Tai yra tikrasis atsakymas. Nes tavo siela yra sutirštinta tyla. Ši sutirštinta tyla yra išmintis, yra žinojimas.

Lengviausias būdas nutildyti mintis yra sužadinti jausmus. Nes tik per jausmus sušvinta ramybė, džiaugsmas ir meilė. Ir tai yra tikroji jūsų prigimtis.

Į klausimą „Kas aš esu?” vienintelis tinkamas atsakymas yra tyla. Turite atmesti visus žodinius atsakymus, įskaitant „Aš esu Niekas“, „Aš esu kosminis Aš“ arba „Aš esu Savastis“ — ir tiesiog likite su klausimu „Kas aš esu?“. Visi kiti atsakymai yra tik mintys. Mintys niekada negali būti išbaigtos. Tik tyla yra pilna.

Šri Šri Ravi Šankaras

Dar pora citatų:

„Jūs negalite kažko išduoti, kol neįgyjate pasitikėjimo. Nedoras žmogus pirmiausia įgyja pasitikėjimą, o tada išduoda. Išmintingo žmogaus net apgaulė atneš tik aukščiausią gėrį.”

„Baimintis nedoro žmogaus yra blogo įpročio požymis, o baimintis pasielgti blogai — gero įpročio požymis.”

Galva nerimauja, o širdis jaučia. Jos negali funkcionuoti vienu metu. Kai dominuoja jausmai, nerimas pradingsta.

Jei labai nerimaujate, jausmai yra mirę, ir esate įstrigę galvoje. Nerimas paverčia protą ir širdį inertiškais ir bukina. Nerimas yra tarsi uola galvoje. Jis jus supančioja. Nerimas uždaro jus į narvą.

Apimti jausmų, nejaučiate nerimo.  Jausmai yra tarsi gėlės, jos suželia, sužydi ir numiršta. Jausmai pakyla, nuslūgsta, o tuomet pranyksta. Kai jausmus išreiškiate, jaučiate palengvėjimą. Kai pykstate, išreiškiate savo pyktį ir kitą akimirką jums viskas gerai. Arba esate nusiminę, paverkiate ir išsivaduojate.

Jausmai trunka trumpai, o paskui jie išsenka, tačiau nerimas ėda jus ilgą laiko tarpą ir galiausiai suėda. Jausmai padaro jus spontaniškus. Vaikai jaučia, todėl yra spontaniški.

Suaugusieji varžo savo jausmus, ir pradeda nerimauti. Nerimas dėl bet ko, trukdo veikti, o jausmai skatina veikti. Nerimas dėl kylančių negatyvių jausmų yra palaiminimas, nes tai suvaržo tuos jausmus ir neleidžia jums veikti pagal juos. Paprastai niekas nesijaudina dėl pozityvių jausmų.

Nerimas sukelia abejones. Jis atima energiją; nerimaudami negalite aiškiai mąstyti. Atiduoti savo nerimą yra malda, o malda sugrąžina jums jausmus.

Šri Šri Ravi Šankaras

Penki veiksniai, darantys įtaką protui

Vieta, laikas, maistas, praeities įspūdžiai ir asociacijos bei veiksmai

Kiekviena vieta, kurioje esate, skirtingai veikia protą. Net būdami savo namuose, galite pamatyti, kad skirtinguose kambariuose jaučiatės kitaip. Vieta, kur buvo dainuojama, giedama ir medituojama, turi skirtingą įtaką protui. Pavyzdžiui, toje vietoje, kuri kažkada jums patiko, po kurio laiko galite jautis kitaip.

Laikas taip pat yra veiksnys. Skirtingas dienos ir metų laikas skirtingai veikia protą.

Įvairių rūšių maistas, kurį vartojate, veikia jus keletą dienų.

Ankstesni įspūdžiai – „karmos“ – daro skirtingą poveikį protui. Sąmoningumas, budrumas, žinios ir meditacija – visa tai padeda ištrinti praeities įspūdžius.

Asociacijos ir veiksmai. Žmonės ir įvykiai, su kuriais esate susiję, daro įtaką jūsų protui. Jūsų veiksmai ir asociacijos veikia jūsų protą. Tam tikroje kompanijoje jūsų protas elgiasi vienaip, o su kitais – kitaip.

Klausimas: Ar turėtume dėl jų jaudintis?

Atsakymas: Nereikia būti paranojišku. Tiesiog pažinkite juos!

Nors šie penki veiksniai daro įtaką gyvenimui ir protui, žinokite, kad „Aš” yra daug galingesnis. Augdami žiniose, darysite įtaką jiems visiems.

Šri Šri Ravi Šankaras

Kiekvienas patyrimas pasibaigia. Baigimasis reiškia vedimą į tuštumą arba nieką. Gyvenimo eigoje, paliksite kiekvieną patyrimą sakydami: „Tai yra niekas“. Bet kas, kas pasibaigė, praranda savo svarbą. Tai reiškia, kad tai veda jus į tuštumą — tai yra niekas.

Kaip greitai jūs pasiekiate šį supratimą, yra intelekto požymis. Panagrinėkite gyvenime viską ir pasakykite: „Tai yra niekas“, o tai, kas po viso to lieka, yra Meilė, ir tai yra viskas.

Kai „Tai yra niekas“ nekyla iš žinių, tai kyla iš kančios. Arba per žinias, arba per kančią, jūs pasiekiate prasmę: „Tai yra niekas, tai yra niekas“. Kaip jūs pasieksite šią esmę, yra jūsų pasirinkimas.

Jei supratote tai, tai tikrai yra NIEKAS. Jei to nesupratote, nesvarbu — tai yra niekas. (Juokiasi)

Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas: Kaip būti laimingam, kai esi vienišas?

Šri Šri Ravi Šankaras: Turėtum pajusti laisvę! (juokiasi) Pažvelkite į paukščius, kaip jie skraido.

Kas yra vienišumas? Kai nėra to, kuris tave jaudina, kuris neklausia, kur ėjai, ką darei, į ką pažiūrėjai? Jokios kontrolės, jokio įsipareigojimo, nieko! Esi tarsi laisvas paukštis, tiesiog šokinėk aplink kaip paukštis. Pasileisk šiek tiek muzikos ir šok, tiesiog padaryk tai!

Ką reiškia jaustis vienišam? Vien tik partnerio turėjimas nepanaikina vienatvės! Yra milijonai žmonių, kurie turi partnerius, sielos draugus, yra įsimylėję, bet vis tiek jaučiasi vieniši! Dauguma to nepripažins, bet jei paklausite idealių porų: „Pasakyk man vieną paslaptį – ar kada nors jautiesi vienišas ar panašiai?“ Jie pasakys: „Taip!” Tik tie nesijaučia vieniši, kurie yra susiję su būtimi, Savastimi. Tas, kuris yra įsitvirtinęs savyje, nejaučia vienatvės. Vienatvę gali panaikinti tik dvasinis pakylėjimas, o ne sielos draugija.

Klausimas: Kaip aš galiu įveikti pyktį ir susierzinimą?

Šri Šri Ravi Šankaras:

Nebandyk įveikti abiejų. Griebk juos po vieną. Sakau, atsisakyk susierzinimo ir leisk sau pykti. Pyktis ir sysierzinimas turi grandininę reakciją  — supyksti, o paskui piktinies; tuomet susierzinimas virs pykčiu. Arba pyksti ant kažko, arba pyksti ant savęs. Pyksti ant savęs, ir tai sukelia pyktį kažkam kitam. Gali pykti ant kažko kito, bet tada, kai tik tavo pyktis praeina, piktinies savimi: „Kaip aš galėjau taip prarasti savitvardą?“ Taigi, pirmiausia nuspręsk tiesiog pykti. Nesvarbu. Tiesiog atsikratyk susierzinimo. Tai yra pirmas žingsnis, kurį gali žengti. Pyktis yra jūsų gyvenimo dalis. Vaikystėje labai supykdavai. Pažvelkite į mažą vaiką, kuris turi žaislą; tiesiog atimkite iš jo žaislą ir pamatykite jo reakciją. Visas jo kūnas dreba ir jis supyksta. Jis verkia ir šaukia, bet jau po akimirkos jis nurimsta. Vaikui tai padaryti netrunka labai ilgai. Supykai, bet kitą akimirką susigrąžink šypseną. Nebūk susierzinęs. Juokis iš savo pykčio: „O, šiandien sprogau! Neįtikėtina. Labai juokinga stebėti kitų veidus, kai esu supykęs! Kaip jie reagavo į mano pyktį! Kaip greitai jie ant to užkibo!“ Netrukus pamatysi kad pyktis tavyje virsta budrumu; sąmoningumu. Štai kur pranajama ir krija gali tau padėti kurį laiką. Pradžioje atsisakai susierzinimo, tuomet palaipsniui išnyks pyktis.

Klausimas: koks egzistuoja ryšys tarp kūno ir penkių elementų.

Šri Šri Ravi Šankaras: Žemė, vanduo, ugnis, oras, eteris, tai — penki elementai. Jei kurio nors iš šio elemento trūksta, šis kūnas negali išlikti. Ar ne? Žemės elementas — maistas, vandens elementas, tada jums reikia ugnies elemento arba šilumos. Be šilumos šis kūnas negali išgyventi. Tada yra oras — neįmanoma, kad kūnas be jo egzistuotų, ir erdvė arba eteris. Šio kūno egzistavimo pagrindas arba priežastis buvo penki elementai ir kas atsitinka šiam kūnui? Jis atsirado iš penkių elementų ir grįš atgal į penkis elementus, tai yra mokslas.

Negyvame kūne taip pat yra penki elementai. Taigi, kuo skiriasi gyvas ir negyvas kūnas? Gyvame kūne yra gyvybė ir kokia yra ši gyvybė?

Kai atsiranda klausimas, pamatai: „O! PRANA“ — egzistuoja gyvybinė jėga, tada giliau tyrinėji  „PRANĄ“  ir pamatai, kad yra kažkas daugiau nei „PRANA“.

Kas tai yra, tai yra protas! O! Kas tada yra protas? Kiek egzistuoja proto tipų? Kiek yra proto funkcijų? Šis smalsumas atveda tave į „Gyvenimo meną“.

Gilus poilsis

Jūs negalite nurimti, kai turite padaryti tai, ko negalite. Ir jūs negalite nurimti, kai jaučiate, kad turite būti tas, kuo nesate. Jums nereikia daryti to, ko negalite. Jūsų nebus paprašyta duoti tai, ko negalite duoti. Iš jūsų nesitikima nieko, ko negalėtumėte padaryti. Tarnystė apima tik tai, ką galite padaryti. Niekas nenori, kad būtum tuo, kuo nesi.

Šis suvokimas suteiks jums gilų poilsį. Jūs negalite nurimti, jei turite ambicijų ar esate vangus. Tai kliūtys geram poilsiui. Tingus žmogus nakties metu vartysis lovoje ir nepailsės, o ambicingas žmogus degs iš vidaus.

Šis poilsis atskleidžia jūsų talentus ir sugebėjimus bei priartina jus prie savo prigimties. Net mažytis jausmas, kad Dieviškasis yra su jumis, suteikia jums gilų poilsį. Malda, meilė ir meditacija yra gilaus poilsio savybės.

Šri Šri Ravi Šankaras

Matai tik vandens kritimą. Nematai, kaip vandenynas tampa Debesimi. Vandenyno virsmas debesimi, yra paslaptis, bet debesų virsmas vandenynu yra akivaizdus.

Pasaulyje tik nedaugelis gali pastebėti tavo vidinį augimą ir aukštumas, tačiau tavo išorinės išraiškos yra akivaizdžios.

Niekada nepergyvenk, kad žmonės tavęs nesupranta. Jie gali matyti tik tavo išorinę išraišką!

Šri Šri Ravi Šankaras

Tą dieną kai jautiesi siaubingai, jautiesi nelaimingas, išlįsk iš savo kambario ir paklausk žmonių: „Ką galiu dėl jūsų padaryti?” Tarnavimas tą dieną sukels tavo viduje revoliuciją. Jis pakeis visą tavo „gramofono plokštelę”.

Šri Šri Ravi Šankar

Daužyk į duris

Tu bendrauji su pasauliu pro kelerias duris. Išties šis kūnas yra rūmas su daugeliu durų. Pro kiekvienas duris tu priimi ir skleidi. Pasaulis smelkiasi į tavo protą pro vienas duris ir išeina pro kitas. Išties šių akių pora matai pasaulį. Tu įsileidi šį pasaulį į save. Pažvelk į gėlę. Kas gi vyksta? Gėlė yra išorėje, bet tu fiksuoji ją viduje. Žvelgdamas į žmones visus įspūdžius apie juos sukaupi viduje. Jūs ne tik sėdite čia prieš mane. Jūs, kaip esate, esate mano sąmonėje, mano prote. Tai palieka pėdsaką. Viską, ką matai, sugeri į save.

Akys yra tos durys, pro kurias pasaulis įeina į tave. Ausys yra tos durys, pro kurias visas pasaulis įžengia pasitelkęs kalba. Žodžio skambesys – mango, bananas, maistas, asilas, beprotybė – visas tas formas pro ausis sukelia tavo prote. Penki pojūčiai yra penkerios durys, pro kurias pasaulis patenka į tave.

Durys yra puikios. Durys yra filtrai, kurių norime ir kurių reikia. Kartais jas svetingai atveriame, o kartais užveriame.

Tam tikra prasme, mūsų durys niekada neužsiveria. Jos nėra naudingos, neatlieka savo paskirties. Tai tarsi gyvenimas atviroje erdvėje, gyvenimas be apsaugos. Kita prasme, mūsų durys niekada nebuvo atvertos. Jos niekada nebuvo atvertos į mūsų slapčiausiąjį Aš. Mūsų racionalumas sulaiko mus. Žmonės, būdami natūralūs ir paprasti, galėjo viską jausti. Jie galėjo jausti gėlę. Jie galėjo pažvelgti į vaiką ir jaustis tarsi vaikai. Jie galėjo žvelgti į spalvas ir jausti džiaugsmą.

Mūsų jausmai paprasčiausiai tapo žodžiais. Dažnai mūsų jausmai nėra autentiški, nėra tikri. Jie nėra kylantys iš šaltinio. Žvelgdamas į gėlę iš tikrųjų nejauti jos grožio, tik protas sako: „O, tai gražu.“ Grožis tampa veikiau koncepcija, nei tavyje kylančiu pojūčiu, nuostabos proveržiu, grožio protrūkiu tavyje.

………………………

Užverk tas duris, pro kurias skverbiasi dulkės, ir atverk tas duris, pro kurias sklinda šviesos fragmentai ir meilė. Kai tu užveri vienas duris, kitos atsiveria savaime. Tu esi pripildytas šviesos fragmentų, pripildytas meilės.

Mes pažįstame tik du būvius. Atmerkę akis, pasimetame pasaulyje, atvėrę savo duris, paskęstame dulkėse. Užvėrę savo duris, užmiegame.

Daužyk į savo vidines duris. Suprask, kad tavyje netrūksta meilės, tavo viduje visiškai nieko nestinga.

Šri Šri Ravi Šankaras

7 klestėjimo mantros

1. Vėl ir vėl apmąstykite savo gyvenimą sąryšyje su kosmosu. Tai net nėra lašas jūroje. Su to suvokimu paprasčiausiai atkris visa tai, kas nereikšminga jums, ir galėsite gyventi kiekviena savo gyvenimo akimirka.

2. Priminkite sau aukščiausią savo gyvenimo tikslą. Jūs nesate čia, kad bambėtumėt ar skųstumėtės. Jūs esate čia dėl kažko daug didesnio.

3. Tarnaukite! Įsitraukite į visuomeninį darbą kiek įmanoma.

4. Tikėkite, kad Dieviškasis jus labai myli ir jumis rūpinasi. Pasitikėkite, kad gausite viską, ko reikia gyvenime.

5. Kaip verčiam kalendorių, taip turime ir peržvelgti ir savo mintis. Dažnai mūsų dienynuose gausu prisiminimų. Įsitikinkite, kad neužpildėte ateisiančių dienų praeities įvykiais. Pasimokykite ir atmeskite, ir eikite pirmyn.

6. Daugiau šypsokitės! Tikras klestėjimo ženklas — besąlyginė šypsena jūsų veide.

7. Skirkite šiek tiek laiko pasivaikščiojimui vienumoje. Palepinkite save muzika, malda ir tyla. Skirkite keletą minučių meditacijai, pranajamai ir jogai. Tai jus gydo ir atjaunina, suteikia gelmės ir stabilumo.

Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas: Kodėl mes visi esame šiame pasaulyje?

Šri Šri Ravi Šankaras:

Tai labai geras klausimas. Tai milijono dolerių vertas klausimas. Noriu, kad šį klausimą pasiliktum sau. Niekada nepaimsiu jo iš tavęs, nes šis klausimas yra tarsi įrankis tau pakeisti savo gyvenimą, priversti nepageidaujamus dalykus pasišalinti iš tavo gyvenimo ir padėti tau pasiekti Aukščiausią ribą. Taigi laikyk šį klausimą savyje. Eini teisingu keliu.

Klausimas: Koks yra meditacijos tikslas?

 Šri Šri Ravi Šankaras:

Ar manęs klausiate, kodėl turėtumėte medituoti?

Leiskite paklausti, kodėl turėtumėte miegoti?

Kodėl turėtumėte mokytis?

Kodėl norite pramogų?

Kodėl norite būti sveiki?

Kodėl norite būti laimingi?

Jūs vis tiek galite egzistuoti, būdami laimingi ar nelaimingi.

Meditacija yra maistas sielai, ji ugdo jūsų egzistencijos esmę. Meditacija turi daug privalumų. Tai išlaiko jus fiziškai pasirengusį ir sveiką, psichiškai susikaupusį ir sveiką protą. Intelektualiai tai atneša ryškumą, dėmesingumą ir stebėjimą. Emociškai jautiesi lengvesnis, minkštesnis ir grynesnis. Jūs galite paleisti visas praeities šiukšles. Tai sukuria teigiamą vibraciją aplink jus, daro įtaką jūsų elgesiui su kitais ir kitų elgesiui su jumis. Meditacija suteikia giliausią poilsį per trumpiausią laiką.

Baimė yra tvarkos pagrindas. Baimė yra kaip druska, truputis jos palaiko žmogaus budrumą. Ar pastebėjote, kas vyksta apėmus baimei? Jūs tampate labai budrūs dabartiniame momente. Baimės akimirkomis pilnai esate čia ir dabar. Nemalonu tame yra tai, kad tai griauna šį fizinį kūną. Tolimesnis baimės poveikis yra labai nemalonus. Baimė sukuria milžinišką kiekį toksinų, griaudama šį fizinį kūną, ir būtent su tuo baimė yra susijusi! Pagrindinė mūsų baimė yra prarasti šį kūną. Tai vienintelė baimė. Visgi, baimė grąžina jus į patį momentą, dabartinę akimirką, ir yra taip glaudžiai susijusi su kūnu.

     Baimė kūne atsiranda vaikystėje, kai atsiranda ego. Kai vaikas pradeda atpažinti save, baimė taip pat pradeda busti. Būtent baimė saugo gyvybę. Visiškai priešingos vertybės, susijusios su vienu dalyku — baime. Jei nebūtų baimės, jūs tiesiog šoktumėt nuo bet kur, ir labai susižalotumėt kūną. Baimė, kai jos kiekis yra ribotas, yra būtinybė kūnui apsaugoti. Šiek tiek daugiau druskos maiste ir maistas tampa nevalgomas, negalite jo valgyti, tik tinkamas kiekis palaiko tvarką visame. Tuomet  žmogus veikia tvarkingai, budriai ir sąmoningai.

Šri Šri Ravi Šankaras

Apie sėkmę

Nekyla klausimas apie sėkmę, jei nesieki kažką gauti. Nėra ką gauti, jei atėjai tik duoti ir tarnauti. Sėkmė reiškia ne pranašumą. Ką reiškia sėkmė? Tai reiškia, kad yra nesėkmės tikimybė. Jei kažkas yra aukščiausia, nėra ką prarasti. Sėkmės besivaikantys žmonės, tik parodo savo ribotumą.

Sėkmė reiškia ribos peržengimą. Kad peržengtumėte ribą, turite manyti, kad esate apriboti. Darydami prielaidą, kad riba yra, nuvertinate save. Jei neturite ribų, kur jūsų sėkmė? Jei turite neribotą prieigą, tuomet nėra sėkmės. Nesakote, kad sėkmingai išgėrėte stiklinę vandens, nes tai puikiai atitinka jūsų galimybes. Bet kai darote tai, kas jūsų supratimu viršija ribas, vadinate sėkme.

Kai suvokiate, kad esate beribiai,  joks veiksmas nėra pasiekimas.

Kiekvienas, kuris teigia esąs sėkmingas, tik atskleidžia savo ribotumą. Jei jaučiatės labai sėkmingi, tai reiškia, kad nuvertinote save. Visi jūsų laimėjimai gali būti tik mažesni už jus. Didžiuodamiesi bet kokiais laimėjimais menkinate save.

Šri Šri Ravi Šankaras

Kuo labiau pasineri į subtilumą, tuo esi grynesnis.  

Kuo jautresnis tampi, tuo labiau junti kiekvieną pasaulyje.

Ne tik žmones, bet ir medžius, gyvūnus, ir taip pat augalus.

Šri Šri Ravi Šankaras

Atsidavėlis niekad neprapuls: net ir nelaimei atsitikus, pats Dievas pastatys Jį ant kojų. Nesijaudinti- tai visų svarbiausia! O jei jaudulys yra, atiduokit jį Dieviškumui. Ne gėlių girliandos Jis laukia, o Jūsų nerimo ir Jūsų norų. Jei Jūs atiduosit Jam, jie visi su laiku išsipildys savaime.

Šri Šri Ravi Šankaras

Turėkite platų matymą!

Kuo platesnis mūsų pasaulio matymas, tuo mažiau mumyse vidinio nerimo.

Šri Šri Ravi Šankaras

Svajokit apie tai, kas neįmanoma. Žinokit, jog Jūs atėjot į šį pasaulį tam, kad atlikti kažką puikaus ir nepakartojamo; nepraleiskit šios galimybės. Leiskit sau svajot ir mąstyt globaliai.

Šri Šri Ravi Šankaras

Klausimas: Jaučiuosi labai tuščiai ir beprasmiškai. Ką turėčiau daryti?

Šri Šri Ravi Šankaras: Tai sielos nerimas.

Kai viskas atrodo tuščia ir beprasmiška, žinok, kad tau labai pasisekė. Šis ilgesys ir nerimastis yra sielos nerimas.

Nesistenk nuo to pabėgti. Apglėbk tai, pasveikink tai.

Paprastai žmonės daro įvariausius dalykus, kad nuo to pabėgtų. Jie keičia vietas, darbus ar partnerius, daro tą, daro aną.

Atrodo, kad tai padeda kurį laiką, tačiau neilgam.

Vien šis sielos nerimas gali sukelti tavyje nuoširdžią maldą. Tai veda į tobulumą, siddhi ir stebuklus gyvenime. Taip vertinga yra pajusti giluminį Dieviškojo ilgesį. Satsangas, nušvitusiojo būvimas šalia gali sušvelninti sielos nerimą.

„Jus skaudina ne žmonės. Tai jūsų pačių kvailumas, jūsų protas, jūsų pažeidžiamumas ir jūsų emocijos, kurios jus įpainioja ir priverčia jaustis įskaudintais. Mielieji, pabuskite ir pagalvokite, ar išties kiti turi ketinimą jus įskaudinti? Tik nuo jūsų pačių priklauso, kaip tai priimate.” Šri Šri Ravi Šankaras

Ar verta sėdėt ir kankintis dėl to, kas nutiko praeity?

Šri Šri Ravi Šankaras

Nėra prasmės būti centruotam, kai aplink viskas ramu ir taiku. Tai yra buka ir nuobodu, tačiau, kai viskas griūva, reikšminga yra būti ramiam ir taikiam. Vandens butelis yra vertingesnis dykumoje, nei ten, kur esi apsuptas vandens. Kai sėdi prie šaltinio, vandens butelis neturi tau reikšmės. Troškuliui numalšinti pakanka saujos šaltinio vandens.

Kai aplink chaosas ir sumaištis, kai iš visų pusių tave supa problemos, tuomet labiausiai reikalinga ramybė, tuomet išmintis yra vertingiausia.

Kai žmonės tave kaltina, kai jie tavęs nesupranta, tuomet tau reikia vidinės stiprybės, kad priimtum tai su šypsena. Kai viskas klostosi ne taip, kaip norėtum, tuomet tau reikalinga ištvermė, stiprybė ir drąsa, kad išliktum nesutrikdytas.

Šri Šri Ravi Šankaras

Ar verta sėdėt ir kankintis dėl to, kas nutiko praeity?

Šri Šri Ravi Šankaras

Vienintelis dalykas, kurį turite atsiminti, yra tai, kaip jums pasisekė. Kai tai pamirštate, jums pasidaro liūdna. Šri Šri

Gyvenime kyla daugybė situacijų, kai jūsų tikėjimas supurtomas. Jei, nepaisant sukrėtimo, tikėjimas stiprėja, jūs einate teisingu keliu.

Šri Šri Ravi Šankaras

Dievas- tai Jūsų būties esmė. Skirtumas tarp Aš ir Dievo tolygus skirtumui tarp bangos ir vandenyno. Ar banga gali būt be vandenyno? Lygiai taip pat, kaip Jūsų kūnas susideda iš baltymų, riebalų ir angliavandenių, jūsų protas  ir siela susideda iš meilės.

Jūs sukurti iš meilės, o meilė – tai Dievas. Taigi Jūs, sukurti Dievo! Nemanykit, kad Dievas kažkur debesyse.

Dievas čia ir dabar.

Šri Šri Ravi Šankaras

„Jei tavyje kilo bent menkiausias troškimas būti laisvam, turėtum paploti sau per petį. Tau labai pasisekė. Milijardai gyvybių šioje planetoje neturi šio palaiminimo. Jos net negyvena. Jos egzistuoja, miršta ir išnyksta. Jos nejunta nuobodulio. Net jei junta nuobodulį, tai dėl kažko labai menko. Dėl menko pokyčio jos gali pasijusti vėl labai patogiai. Taigi, palaiminti yra tie, kuriems tampa nuobodu!”

Šri Šri Ravi Šankaras

Šri Šri Ravi Šankaras: TU ESI LAIMĖ

Norėčiau jus nuvesti į gilesnes žinias, bet tam pirmiausia reikia pasitenkinti.

Matai, pasaulyje nėra galo problemoms. Vienos ar kitos problemos vis atsiranda finansinės, ar su sveikata susijusios, ar su santykiais susijusios problemos. Ir jei nė vieno iš jų nėra, yra problema, kad kažkas kažką tau pasako ir tu dėl to jautiesi nusiminęs. Protas vis įsivelia į problemas. Turėtum pakilti virš šito ir suprasti, kad pasaulio prigimtis tokia.

Pažiūrėkite, jei turite namus, esančius šalia autostrados, kaip galite skųstis triukšmu? Panašiai, jei kažkas miške turi namus ir bijo gyvūnų, tai ką galima pasakyti? Jei kažkas turi namus prie vandenyno ir bijo vandens, ką jiems galima pasakyti? Panašiai, kai esi pasaulyje, bus ir malonių patirčių, ir nemalonių patirčių. Bus šiek tiek kaltės ir pagyrimų, visa tai įvyks, bet nė vienas iš jų neturėtų tavęs paliesti, turėtum judėti pirmyn. Taigi, sėdėkite laimingai, vaikščiokite laimingai ir darykite viską laimingai.

Kažkas vakar manęs paklausė: ′′ Koks buvo laimingiausias tavo gyvenimo laikas ′′ Aš atsakiau Ką? Laimingiausias laikas? Kodėl ′′ laiką ′′ siejate su ′′ laime Aš esu laiminga

Laikas keičiasi, kartais būna geri laikai, o kartais būna blogi laikai. Jei ′′ laimes ′′ pririši prie ′′ laiko laimė pasikeis ir laikai. Bet kai žinai, kad laimė neturi nieko bendro su laiku, tada gali būti laimingas visada. Ir tai yra žinios!

Savo laimę pririšame prie žmonių, vietų, situacijų ar laiko. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai atitrūkti nuo to ir suprasti, kad jūsų prigimtis yra laimė, ir tai neturi nieko bendra su laiku. Tai aukščiausios žinios. Gali skambėti labai sunkiai, bet tai nėra neįmanoma. Bet kuris kvailys gali būti nelaimingas, kai viskas nėra gerai. Bet būti laimingam reikia drąsos net tada, kai viskas griūna. Ir jūs visi drąsūs ir stiprūs!

– Šri Šri Ravi Šankaras

`Joks darbas nėra stresas. Tai tavo nesugebėjimas suvaldyti savo proto, kūno ir emocijų kelia stresą.

Į gyvenimą galima žvelgt dvejopai.

Iš vienos pusės:

„Būsiu laimingas, kai pasieksiu numatytą tikslą”

Iš kitos pusės:

„Kas be nutiktų, aš esu laimingas!”

Su kuriuo iš jų Jums norisi gyvent?

Šri Šri Ravi Šankaras

Šioj planetoj gyvenimas vyksta savaime.

Viskas yra judėjime. Jūsų protas išgyvena pakilimus ir nuosmūkius, liūdesį ir džiaugsmą-jis savam kely, savam laike.

Yra tik vienas būdas būti laimingam: gebėjimas matyti, jog esi ne veikėjas, jog viskas vyksta savaime.

Šri Šri Ravi Šankaras

Laimė sutiekia Jums Тikrąjį atsipalaidavimą, atskleidžia Jumyse žmogiškąsias vertybes, aštrina Jūsų intelektą, atveria kūrybiškumui ir žinojimui.

Šri Šri Ravi Šankaras

Kuomet Jūs giriate kažką, paimat sau Jo gerą karmą.

Kuomet kaltinat- prisiimat blogąją karmą.

ŠRI Šri Ravi Šankaras

Nėra prasmės sėdėti ir galvoti: „Kodėl kiti yra tokie…?“

Jūs nerimaujate dėl to, kas vyksta: „O!  Kodėl tai vyksta?  Kodėl šis žmogus toks? Nustokite taip daryti.  Turėtumėte atsisukti į save ir žiūrėti, ką galite padaryti ir darote pats, nes tik tai jūs galite kontroliuoti. Jūs negalite kontroliuoti to, kas vyksta su kitais ar situacijų.

Jūs darote viską atvirkščiai. Visiškai neatkreipiate dėmesio į tai, ką darote patys, kaip elgiatės, koks yra jūsų požiūris ir kas vyksta jūsų viduje.

Jūs nežiūrite į tai, ką jūs galite kontroliuoti, bet bandote kontroliuoti kitus.  Bandote valdyti situaciją ir imate kaltinti kitus, kai paaiškėja, kad nieko negalite joje padaryti.

Ar supratote?  Jūs neturite galios kontroliuoti kitų protų, nepaisant to, jūs bandote tai daryti.  Jūs galite pažvelgti į savo protą, bet į jį visiškai nežiūrite.  Ar ne?

Pasaulis dėl to ir yra nelaimingas.

 Žinote, jei nustosite bandyti kontroliuoti tai, kas vyksta aplink, ir stebesite, ką darote patys, tapsite stipresni, labiau efektyvūs, galingesni, sėkmingesni ir laimingesni.  Viskas.

Kažkas tebėra nesusituokęs. Kažkas susituokė ir dešimt metų delsė prieš susilaukdamas vaiko, yra tokių, kurie susilaukė vaiko metų bėgyje po vedybų.

Kažkas gavo diplomą 22-iejų, tačiau delsė penkerius metus prieš užsitikrindamas gerą darbą; ir yra tokių, kurie baigė mokslus 27-rių ir nedelsdami užsitikrino darbą pagal profesiją!

Kažkas tapo vadovu 25-rių ir mirė 50-ies, tuo tarpu kitas tapo vadovu 50-ies ir gyveno iki 90-ies.

Kiekvienas veikia pagal savo „Laiko zoną”.

Žmonės gali viską išspręsti tik savo tempu. Veikite savo „Laiko zonoje”.

Gali atrodyti, kad jūsų kolegos, draugai, jaunesnieji jus aplenkė.

Gali atrodyti, kad kažkas nuo jūsų atsilieka.

Nepavydėkite vieniems ir nesišaipykite iš kitų, tai jų „Laiko zona”. Jūs esate savoje!

Ištverkite, būkite stiprūs ir likite ištikimi sau. Viskas kartu veiks jūsų labui. Jūs nevėluojate…jūs nepaskubėjote…jūs esate labai punktualūs!

Šri Šri Ravi Šankaras

Kai žmonės tave nuolat skaudina, galvok apie juos kaip apie švitrinį popierių. Jie braižo ir sukelia tau skausmą, bet galų gale tu tampi nušlifuotas ir skaudinancių tave žmonių, kaip ir to švitrinio popierius, nebelieka…

 Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras

Paklausus, kaip išsilaisvinti iš emocijų audrų, Šri Šri Ravi Šankaras atsako:

Prisimink, kad yra jėga, kuri tavimi rūpinasi.

Mūsų gyvenimą dažnai užklumpa audros. Ir tose audrose mes nesame savimi:  visos dvasinės praktikos, koncepcijos ir idealai netenka reikšmės; mums atrodo, kad meilė, džiaugsmas ir visi dalykai, kuriuos vertiname – tiesiog dingo. Viduje kyla viesulas ir išmuša mus iš vėžių. Tampame karštligiški, neramūs, įsitempę.

Gyvenimas yra kaip vandenynas: banga po bangos, audra po audros, ir tai yra neišvengiama. Jos kyla ir nurimsta, bet jokia audra negali tęstis amžinai. Tai neįmanoma. Šitai suvokus, audra nurimsta. Reikia nustoti priešintis audrai: priimk ją, pasinerk į jos gilumą ir pamatysi, kad tai – niekis.  Ir tik tarp audrų, toje ramybės akimirkoje, mes esame ramūs ir laimingi. Tarp audrų, galime pažinti tikrąjį save.

Klausimas: Kas yra meilė?

Gurudevas Šri Šri Ravi Šankaras:

Na, jei to nepažinote, nėra būdo tai sužinoti! Šioje planetoje nėra nė vienos būtybės, kuri nežinotų, kas yra meilė. Viena vertus, tai tiesa, kita vertus, meilės niekas neperprato.

Meilė nėra kažkas, ką tu žinai, tai yra kažkas, ką jauti. Kodėl norite tai išanalizuoti ir pažymėti?

Galite aprašinėti meilės atspalvius ar egzistuojančius meilės tipus, bet kokie to padariniai? Tiesą sakant, visos neigiamos emocijos tėra meilės iškraipymai. Jūsų pyktis kyla iš meilės. Mylite tobulumą, todėl pykstate dėl trūkumų. Pernelyg mylite žmones, todėl tai tampa pavydu ar savinimusi. Jūs pernely mylite save, ir tai tampa arogancija. Kai jūs mylite daiktus labiau nei žmones ar labiau už viską, tada tai yra godumas. Meilė plius žinios arba išmintis veda jus į palaimą. Meilė atėmus žinias ar išmintį, veda jus į kančią. Mes galime toliau tai analizuoti, bet kokia iš to nauda?

Jei namuose turite šuniuką, jis jums pasakys, kas yra meilė. Jei namuose turite šunį, jums sugrįžus namo, jis parodys, kas yra meilė. Jis nepasakys: „Pasisveikinau su tavimi vakar, man nebereikia to daryti dabar“. Kiekvieną dieną, jums grįžus namo, šuo arba kūdikis gali pasakyti, kas yra meilė. Valandos paskaitų negali perteikti to, ką kūdikis gali perteikti per sekundės dalį.

Kalbant apie meilę, tūkstantis žodžių negali prilygti vienam žvilgsniui, o milijonas žvilgsnių negali prilygti tylos akimirkai, vienai to vidinio ryšio akimirkai. Tai yra meilė! Jūs esate sutverti iš substancijos, vadinamos meile, ir viskas pasaulyje susideda iš to vieno dalyko, vadinamo meile.

Klausimas: Kaip mes galime valdyti protą?

Šri Šri:

Per kvėpavimą. Jei galite kontroliuoti savo kvėpavimą, tada žinokite, kad galite valdyti savo protą. Darykite pranajamą ir tęsdami šią praktiką, pradėsite kontroliuoti savo mintis. Jūs negalite tiesiogiai valdyti proto, tai neįmanoma. Kai jums kažkas patinka, jūsų protas ten nukreipia visą dėmesį.

Tarkime, jums patinka filmas, ir jūs esate ties juo susifokusavę 2–3 valandas. Jūsų dėmesys yra nukreiptas į ekraną, nes ten jums kažkas patinka. Protas susikaupia, kai jums kas nors patinka. Kai jums nepatinka, bet vis tiek turite susikaupti, pasitelkite kvėpavimą. Kvėpavimas gali padėti sutelkti mintis.

Jei jums patinka kas nors, jums nereikia susikaupti, jūsų dėmesys ten nukreipiamas automatiškai. Meilė savaime „įjungia” dėmesį. Gobšumas ir baimė taip pat gali padėti susikaupti. Jei nė vienas iš šių trijų dalykų neveikia, tai ketvirtasis, sakyčiau, yra beaistriškumas. Tai gali padėti sutelkti dėmesį.

Žodžiai per daug riboti, kad perduotų Esmę.

Vienok, jie gali įžiebti išminties liepsną,

Atnešančią paguodą tam, kas aistringai siekia Žinių.

Perpildydama juos džiaugsmu ir užpildydama tikėjimu,

Kad jų meilė man brangi.

Tarsi Dievas savo kūrinijoje,

Tarsi šaknis  savame stiebe

Nežinomas, negirdėtas, nematomas,

Tyliame širdies kampelyje

Aš esu tavyje, tarsi tu

Tu esi manyje, tarsi aš.

Cha! Kokia Palaima!

Už įvykių ribų -Žinios

Už objekto ribų – Begalybė

Už asmenybės ribų – Meilė.

Kl. Gurudevai, aš sakau, kad atleidau, bet kai medituoju, praeitis grįžta ir jaučiu, kad patirtas skausmas ima viršų. Atleisti yra lengviau pasakyti nei padaryti. Prašau, padėk man atleisti ir būti laisvai, nes tai vis dar skaudu.

Šri Šri Ravi Šankaras: Atleisti yra ne tik sunku, tai beveik neįmanoma, jei manote, kad kažkas yra kaltas. Bet jei matote tą žmogų, kuriam norite atleisti, ne kaip kaltininką, bet kaip situacijų auką, neišmanymo auką ar tiesiog paštininką, kuris pristato tai, kas jums priklauso, jums nereikia atleisti. Tuome jie tiesiog dingsta iš jūsų akiračio. Kai paštininkas pristatė jums siuntinį, jūs juk nebegalvojate daugiau apie paštininką. Jūs esate tik su siuntiniu, nesvarbu ar patinka jums tai, ar ne. Būtent tokio požiūrio turėtumėte laikytis. Kai gaunate nemalonų elektroninį laišką, juk nedaužote dėl to kompiuterio. Nepaisant to, koks el. laiškas jus pasiekė, kompiuteris tiesiog tai atspindėjo. Ir viskas! Panašiai, žmonės yra kaip kompiuteriai. Jums nereikia jiems atleisti. Tiesiog reikia geriau suprasti. Jei kartais jų paklaustumėte, jie taip pat gali nežinoti, kodėl taip elgėsi, kodėl padarė veiksmus, kurie jus įskaudino.

Žinios yra už įvykių ribų. Kiekvienas įvykis kažkokiu būdu nuspalvina jūsų sąmoningumą:

Pasitenkinimas, skausmas, džiaugsmas, liūdesys, pyktis, pavydas. Kiekvienas įvykis suteikia jums melagingą suvokimą apie tai, kokia yra realybė. Esmė yra už visų konkrečių įvykių svarbos.

Už kiekvieno objekto ribų slypi amžinybė. Objektai yra riboti ir ir kintantys, vienok jie egzistuoja bekraštėje erdvėje, kuri nekinta. Sumažinkite bet kokį objektą ik atomo; jūs pastebėsite, kad kiekvieno atomo viduje – yra begalinė erdvė. Už Visų objektų egzistuoja begalybė.

Už kiekvienos asmenybės asmeniškai stovi meilė. Asmeninės savybės kinta. Kūnas, protas, elgesio manieros pastoviai keičiasi. Už kiekvienos asmenybės ribų, stovi nesikeičianti meilė, meilė yra tai, kas mes esame. Kai mes pametam savo mažąjį aš, jūs surandate savo didįjį Aš.

Įvykiai už įvykių -tai žinios. Objektai už objektų – tai begalybė. Asmenybė už asmenybės – tai meilė.

Maja, iliuzija, kai jūs esate užtvindyti įvykiais, asmeniškumais arba objektais. Brahmanas – dieviškoji sąmonė – tai gebėjimas matyti už visų šių ribų.

Matote, tai tiesiog nedidelis pasikeitimas supratime.

Liepos 21, 1995 metai.

Kalifornija

Klausimas: Kodėl egzistuoja kančia, kai yra Dievas?

Šri Šri Ravi Šankaras: „Kad galėtumėte pakelti akis virš šio materialaus pasaulio. Kančios tikslas yra susieti jus su savimi pačiu. Kančia parodo, kad jūs pernelyg įsitraukėte ir esate pagauti visų jus supančių reliatyvių ir laikinų dalykų. Būtent tai yra kančia. Kai suprantate, kad visa tai praeina, jūsų akys pakyla į tai, kas amžina. Štai tuomet gyvenime sušvinta tikrasis džiaugsmas.”

3 – iasis žinių lapelis

Prarabha ir Sančita Karma

Kai kurias karmos rūšis galima keisti, o kai kurių – ne.

Kai ruošiamas desertas ir įdedama mažai cukraus arba Ghi, galima papildomai įdėti dar. Jei kažkurių kitų ingridientų per daug, tai taip pat galima sureguliuoti ir pataisyti. Bet kai patiekalas jau paruoštas, jo jau neįmanoma grąžinti į pirmapradę būseną.

Pienas gali tapti saldžiu arba rūgščiu jogurtu. Rūgštų jogurtą galima pasaldinti, bet nei vieno, nei kito neįmanoma vėl paversti pienu.

Sančita karmą galima pakeisti ir sureguliuoti dvasinių praktikų pagalba. Prarabha karmos pakeisti neįmanoma.

O Satsangas degina  visų negatyvių karmų sėklas, neduodamas joms sudygti.

Liepos 29, 1995,

Kalifornija

4 – asis žinių lapelis

Kalbėkite tik apie žinias; raskite komfortą konfliktuose

Kalbėkite tik apie žinias. Nekartokite svetimų pasakojimų apie tai, kad kažkas yra blogas. Ir neklausykite to, kuris jums perduoda kažkieno nuomonę apie jus. Netikėkite tuo. Jei kažkas pas jus ateina tam, kad tai pasakytų, neskatinkite jų. Netikėkite tuo.

Jeigu žmonės jus kaltina, netikėkite tuo, ką jie kalba. Tiesiog žinokite, kad jie pasiima jūsų blogą karmą, ir tegul jie išeina. Ir jeigu jūs esate iš artimųjų Meistrui, tuomet priimsite visus pasaulio iššūkius su šypsena.

Kai jūs ką nors kaltinate, pasiimate jų blogąją karmą.

Kai ką nors giriate, pasiimate jų gerąją karmą.

Atiduokite ir gerąją, ir blogąją karmas Dieviškumui – ir būkite laisvi.

Konfliktas būdingas pasaulio prigimčiai, komfortas – Aukščiausiojo Aš prigimtis. Tarp konflikto ieškokite komforto.

Jei pavargote nuo konfliktų ir pasaulio žaidimų, panirkite į Aukščiausiojo Aš komfortą. Jeigu jums atsibodo komfortas, užsiimkite pasaulio žaidimais. Jeigu jūs esate vienas iš Meistrui artimų

žmonių, tada jūs darote ir viena, ir kita tuo pačiu metu. Žmonės, kurie myli pasaulį, nenori kovoti, o tie, kurie kovoja, stokoja taikos ir ramybės… O reikia štai ko: būti ramiu viduje – ir tada kovoti. Pastanga užglaistyti konfliktą jį tik pratęsia. Vietoj to drąsiai pasitikite konfliktą, siekiant komforto, kurį duoda Aukščiausiasis Aš.

Būtent tai ir atneša pergalę. Argi ne taip? Tam ir yra sudaryta Bhagavad Gitos žinia: Krišna pataria Ardžūnai būti savo centre, būti ramiu ir tuo pačiu kovoti. Dievas gyvena pasaulyje ir susitaiko su visais konfliktais  daugelio amžių bėgyje. Jeigu Dievas gali susitaikyti su visais konfliktais, tai ir jūs galite. Tą momentą, kai tik sutiksite būti su konfliktu, jis jau nebebus jums konfliktu. Šio pasaulio prigimtis tokia, kad kai tik jūs išsprendžiate vieną konfliktą, atsiranda kitas. Pavyzdžiui, išsisprendžia problema Rusijoje, kyla Bosnijoje. Jūs peršalote, po to jums pasidarė geriau, jums pradeda skaudėti nugara, po to jums tampa lengviau. Jūsų kūnas sveikas, tada kažkur pabėga protas. Juk šiame pasaulyje viskas taip ir vyksta. Argi ne taip?

Nesusipratimai ir konfliktai paprastai kyla be kažkokių ketinimų. Ne jūsų reikalas spręsti konfliktus. Tiesiog būkite su jais ir gyvenkite.

Liepos 4, 1995,

Kanada

5 – asis žinių lapelis

Meistras – tai durys

Jūs pasiklydote lauke. Lauke lietus, perkūnija, vėjas, šalta jums būtina pastogė. Jūs apsižvalgote aplinkui ir surandate duris. Jūs einate prie tų durų todėl, todėl kad jos labiau viliojančios, labiau žavinčios, labiau džiaugsmingos, negu bet kas kita lauke.

Kai jūs įeinate į Meistro duris, jūs pareinat  Namo. Jūs matote pasaulį iš kitos perspektyvos. Iš vidaus jūs vis dar girdite griaustinį ir matote lietų, bet tai jūsų nebejaudina.. Viduje šilta ir saugu. Pasaulis atrodo žymiai geriau – tai jau ne atstumianti vieta. Tai vieta, pilna Meilės, bendradarbiavimo, atjautos. Jūsų baimė pasitraukia.

Kai jūs galite matyti pasaulį Meistro akimis, tai yra požymis to, kad jūs atėjote pas Meistrą, jūs įėjote į tas duris. Tame ir yra tikslas „turėti Meistrą“.

Jei jūs vis dar matote pasaulį kaip prieš tai, tada jūs dar neatėjote pas Meistrą, jūs vis dar stovite lauke, sušalęs ir sušlapęs; jūs tik žiūrite į duris, jūs dar per jas neįėjote.

Ką reiškia žiūrėti Meistro akimis? Tai reiškia tai, kad kiekvienoje situacijoje su kuria mes susiduriam, jūs galvojate „Jeigu šioje situacijoje atsidurtų Meistras, kaip jis pasielgtų? Jei Meistrą ištiktų šitas sudėtingumas, kaip jis jį priimtų? Jei kas kaltintų Meistrą, ką jis darytų?

Svarbiausia – jausti Meistro buvimą. Meistras – tai Buvimas, o ne tarpusavio santykiai. Santykius galima nutraukti, atnaujinti ir vėl nutraukti. Kiekvienuose santykiuose yra trauka ir antipatija. Tai ir yra sansaros ratas, kančios pasaulyje. Visi santykiai dėliojasi išvirkščiai, tada kai Buvimas neaprėpiamas, bekraštis, stabilus ir centruotas.

Nestatykite su Meistru kasdieniškų santykių: „ o! Jis pažiūrėjo į mane“, „Jis nepažiūrėjo į mane“, „o, jis pasakė tai“. Kažkas tai jam yra artimas, aš jam nesu artimas“. Visos šios šiukšlės maišomos į santykius su juo.

Tiesiog įeikite į Meistro duris ir pareikite Namo. Tik Meistro Buvimas įneš užbaigtumą į jūsų gyvenimą – ir į visus jūsų santykius.

Liepos 12, 1995 metai.

Guru Purnimos rytas, Monrealio Ašramas

6 – asis žinių lapelis

Abejonės

Abejonės – tai pilka zona.

Pilka – tai kažkas tokio, kas nei balta, nei juoda

Priimkite abejones – kokiomis jos bebūtų: juodos ar baltos.

Suvokite savo abejones kaip baltas, ir abejonių nebėra. Suvokite abejones kaip juodas, ir priimkite jas. Visada priimkite jas ir eikite toliau.

Priimkite žmogų kaip sąžiningą, arba nesąžiningą – ir priimkite jį. Tada jūsų protas ramus. Tada jūs nesate pilkoje abejonės zonoje. Turėkite prieglobstį: „ Jis nesąžiningas, bet vis dėlto, jis mano dalis. Aš jį priimu tokiu, koks jis yra.“ Štai taip. Štai ir viskas.

Abejonės – tai nepastovi būsena, kai nestovi kojomis nei tame, nei kitame krante. Iš to kyla įtampa. Vis tiek pasirinkite vieną kryptį ir vėl tvirtai stokitės ant kojų.

Ar pastebėjote, kaip paprastai, jūs abejojate teigiamais jūsų gyvenimo reiškiniais? Neigiamais reiškiniais mes neabejojame. Jūs abejojate žmogaus sąžiningumu ir tikite jo nesąžiningumu. Kai kada kas nors kas nors ant jūsų pyksta, jūs neabejojote jo pykčiu. Bet kai jums sako, kad jus myli, atšliaužia abejonės: „ Jis ką, tikrai mane myli mane?“ Kai jūs esate depresijoje, ar jūs kada nors pagalvojote: „ Ką, ar aš iš tikrųjų depresijoje?“ Ne, jūs suvokiate savo depresiją kaip faktą. Kai jūs laimingi, jūs abejojate: „ Ar aš tikrai laimingas; ar tai iš tiesų tai, ko aš norėjau?“. Jūs abejojote, kad jūs gabūs, o ar jums kada nors teko abejoti savo negabumu?

Pastebėkite savo gyvenime šią tendenciją abejoti teigiamu. Statykite savo abejones į reikiamą vietą – ir abejokit abejonėmis. Abejokit neigiamu ir daugiau tikėkite teigiamu.

7 -asis žinių lapelis

Ugnis

Jausmai yra panašūs į ugnį. Visa, ką jūs įdedate į savo jausmus, sudega šioje ugnyje. Toksinių medžiagų ugnis iššaukia užterštumą ir blogą kvapą. Bet jeigu jūs deginate sandalo medį, tai duoda malonų kvapą. Ta pati ugnis, kuri palaiko gyvenimą, gali atnešti taip pat ir sunaikinimą. Ugnis gali šildyti jūsų namus arba juos sudeginti. Prie laužo mes švenčiame.

Kita ugnis – kremavimo ugnis – atneša mums liūdesį. Laužas, uždegtas bet kokiam deginimui, duoda toksišką dūmą. Ghi lempa apšviečia kelią ir apvalo supančią aplinką.

Ar jūsų ugnis kuria dūmus ir teršia – ar jūs kaip kamfaros ugnis spinduliuojate šviesą ir skleidžiate aromatą? Šventasis dovanoja šviesą ir aromatą. Jis – gyvenimo draugas.

Ugnis, dovanojanti šviesą ir šilumą – aukštos kokybės ugnis. Ugnis, dovanojanti dūmus ir tamsą – žemos kokybės. Mokykitės atskirti šias ugnies rūšis.

Jeigu jūsų jausmai užimti gerais darbais, tai jūs kursite šviesą ir aromatą;

Jeigu jūs užimti purvinais reikalais, tai sukuriate dūmus ir tamsą.

Ugnies kokybę jumyse gali pakeisti sanjama. Sekančią savaitę mes diskutuosime – kas yra sanjama.

Liepos 24, 1995,

Kanada

8 – asis žinių lapelis

Įpročiai ir įžadai

Kaip atsikratyti vasanų (įspūdžių)? Tai klausimas visiems, kas nori atsikratyti įpročių. Jūs norite atsikratyti įpročių todėl, kad jie suteikia jums skausmą ir jus apriboja. Vasanos prigimtis – trukdyti ir jus apriboti, o noras būti laisvu – tai gyvenimo siekis. Kada siela nežino, kaip išsilaisvinti, ji klaidžioja nuo gyvenimo prie gyvenimo, siekdama tapti laisva.

Atsikratyti  įpročių  galima įžadų pagalba. Įžadas turi būti apribotas laike. Pavyzdžiui, vienas žmogus sako: „Aš mesiu rūkyti“, ir jis negali to padaryti. Jis gali sau duoti žodį nerūkyti  penkias dienas. Kitas žmogus įpratęs keiktis. Jis gali duoti sau žodį nekalbėti blogų žodžių dešimties dienų laikotarpyje. Nereikia duoti įžado visam gyvenimui – jūs jį tuoj pat sulaužysite. Jeigu taip nutiks, kad jūs jį sulaužysite, nesijaudinkite, pradėkite iš naujo. Jeigu jūs jį išpildysite, skirkite sau dar laiko ir jį atnaujinkite. Palaipsniui didinkite pažado laiką, kol tai taps jūsų natūra.

Tai – sanjama. Kiekvienas žmogus apdovanotas nedideliu kiekiu sanjamos. Jei protas grįžta prie savo senų modelių, galimi du variantai. Pirmas: jūs atsikalbinėjate, kaltinate save, jaučiate, kad visai nepažengėte. Antras: tame jūs matote galimybę sanjamai ir tuo esate patenkinti. Blogi įpročiai jums trukdo ir atima jūsų gyvybinę energiją. Be sanjamos gyvenimas nebus laimingas ir laisvas nuo ligų. Pavyzdžiui, jūs žinote, kad neturite suvalgyti trijų porcijų ledų arba valgyti ledų kasdien. Jeigu jūs tai darote, tada galite susirgti. Tiesiog sukurkite pozityvią savo gyvybinės energijos kryptį ir jūs galėsite sanjamos pagalba pakilti virš bet kokių įpročių.

Įpročius, kurie jus neramina, apribokite sanjamos pagalba. Šiandien pat duokite sau įžadą, nustatytą laike, ir pasižymėkite. Jeigu jūs sulaužysite pažadą, pažymėkite tai sau ir sekančiame Satsange papasakokite, kiek laiko jūs išsilaikėte. Ir taip tęskite. Apribokite įpročius, kurie jums atneša skausmą, sanjamos pagalba.            

9 – asis žinių lapelis

Kaip elgtis, kai jus kaltina

Ką paprastai darote, kai jus kažkuo kaltina? Atsakydami jūs juos taip pat kaltinate arba jūsų viduje bręsta pasipriešinimas. Kaip jaučiatės, kai jus kažkuo kaltina? Nuskriaustas, nelaimingas, liūdnas, jaučiate sunkumą? Visa tai todėl, kad jūs priešinatės. Tai, kam jūs priešinatės, išlieka.

Jūs įsižeidžiate todėl, kad priešinatės kaltinimui.

Žinokite, jeigu jus bet kuo kaltina, tai iš jūsų pasiima blogą karmą. Net jeigu išoriškai jūs nereaguojate, jūsų viduje yra pasipriešinimas.

Iš tiesų geriau išreikšti išorinį pasipriešinimą, bet vidumi nesipriešinti. Jums iš karto pasidarys lengviau. Jūs net pasijusite laimingi: nuostabu, mane kaltina, pasiima blogą karmą!

Neišmanėlis sako „Nekaltinkit manęs“, todėl kad tai jį žeidžia. Nušvitęs taip pat sako: „Nekaltinkit manęs“. Žinote kodėl? Todėl, kad tai gali jus įžeisti. Jūs galite kažkam sakyti nekaltinti jūsų, todėl kad tai jus pykdo, arba iš atjautos.

10 – asis žinių lapelis

Šiandien Krišnos gimimo diena: Traukos centro gimimas

Krišna reiškia pats patraukliausias. Tai Dieviškumas, energija, kuri viską prie savęs pritraukia. Krišna – tai beformis centras, kuris yra visur.

Bet koks patrauklumas, iš kur jis beateitų, išeina tiktai iš Krišnos.

Dažnai žmonės nepajėgūs įžvelgti dvasios už išorinio patrauklumo ir laikosi tik išorinio apvalkalo. Tą momentą, kada jūs suvoksite tą apvalkalą, jūs pamatysite, kad Krišna su jumis pajuokavo. Jūs liekate su tuščiu kiautu rankose ir su ašaromis akyse.

Nepasiduokite Krišnos gudrybei, būkite protingi kaip Radha. Krišna negalėjo pabėgti nuo Radhos, nes jai visas pasaulis buvo užpildytas Krišna. Jeigu jūs galite visame patrauklume pamatyti Krišną, tada jūs tampate Radha. Tada jūs visada liekate savo centre.

Protas juda grožio, laimės, tiesos link. Krišna sako Ardžunai: „ Aš esu grožis grožyje, jėga stiprume, išmintis išmintingume“.

Tokiu būdu jis privilioja protą ir neleidžia jam nuo jo nueiti. Krišna atveria šią išmintį Ardžunai, todėl, kad jis – anasuja. Sekančią savaitę mes pakalbėsime apie tai, kas yra anasuja.

Rugjūčio 16, 1995, Roterdamas, Nyderlandai.

11 – asis žinių lapelis

Asuja ir Anasuja

Yra tam tikras mąstymas, kurį turintis žmogus visą laiką prie ko nors kimba, net jei yra pačiose geriausiose sąlygose. Jei tokiam žmogui duodi geriausia, jis kabinėjasi. Net pačiame geriausiame drauge arba pačiame nuostabiausiame meno kūrinyje, jis ras kažką blogo. Šis proto tipas vadinasi asuja: toks žmogus nepasiekia šventų Žinių.

Asuja – tai sugebėjimas prie visko kabinėtis ir visame matyti piktus ketinimus. Tarkim, pučia vėjas ir jūs uždarote duris, bet tuo metu koks nors žmogus ketino įeiti pro jas. Jis pagalvos, kad jam užtrenkė duris prieš jo nosį. Tai – asuja.

Jūs draugavote su kokiu nors žmogumi ir po dešimt metų jūs prie ko nors prikibote ir nusprendėte nutraukti šią draugystę. Dabar jūs nematote tuose santykiuose  nieko gero. Tai asuja.

Tą momentą, kai jūs pasitraukėte iš dvasinio Kelio, jūs jaučiate, kad viskas šiame kelyje buvo ne taip. Tai asuja.

Asuja taip pat yra tada, kai vaikas sako: „Mama, tu manęs nemyli!”. Vaikas turi neteisingą suvokimą; jei mama nemyli vaiko, tai tada – kas gi jį myli? Tai nuliūdina mamą.

Asuja, kai kas nors ateina pas mane ir sako: „Gurudži, tu manęs nemyli!”. Jeigu aš nemyliu šio žmogaus, tai kas daugiau šiame pasaulyje jį mylės? Vienok meistras niekada nenusimena.

Skirtinguose sąmonės lygiuose žinios skirtingos. Tam tikru momentu jūs tampate anasuja.

Anasuja reiškia būti laisvu nuo priekabumo.

Krišna  sako Ardžunai, kad jis jam skelbia Karališką Paslaptį, todėl, kad Ardžuna – anasuja: „Tu nematai manyje trūkumų, net būdamas taip arti manęs.“

Per atstumą labai paprasta nematyti bet kame trūkumo, bet kada jūs su kuo nors esate artimi, nei vienas trūkumas nepraslys nuo jūsų. Iš tolo nesimato net kraterio; iš arti net lygiam paviršiuje galima rasti trūkumų. Jeigu žmogų domina tik duobės, jis nemato dalykų žymiai gilesniame matavime.

Jeigu viskas jums turi tik trūkumus, tai nėra prasmės jums duoti Žinių, todėl, kad jos jumyse nesužydės.

Jeigu veidrodis dulkėtas, jį galima nuvalyti. Bet jeigu jūsų akyse katarakta, kiek jūs bevalytumėte jį nuo dulkių, tai nepadės. Pirma reikia pašalinti kataraktą. Tada jūs galite pamatyti, kad veidrodis jau švarus.

Asuja – išrankumas – tai toks įsivaizdavimas, kad visas pasaulis prarado savo aštrumą, visas pasaulis blogas.

Anasuja – tai, kai žmogus žino: „Tai mano pasaulio matymas ir jis miglotas.“. Ir kai tik jūs sužinosite, kad jūsų matymas neteisingas, pusė problemų kaip mat išnyks.

Rugpjūčio 24, 1995

12 -asis žinių lapelis

Neišmanėlio žmogaus meilė ir nušvitusiojo pyktis

Neišmanėlio žmogaus meilė gali būti žalinga, bet nušvitusiojo pyktis net nekenkia.  Jis gali būti tik naudingas! Bangalore, Ašrame, yra mokykla. Ten yra 250 žmonių, bet tik 200 iš jų vaikšto į užsiemimus kiekvieną dieną. 50 vaikų nesirodo! Kodėl? Jie namuose verkia: „Mama, aš nenoriu eiti į mokyklą“.

Mama sako: „ Neverk… gerai“. Ji galvoja: „ Pasaulyje nėra nė vieno tokio vaiko, kaip mano“. Ji nusileidžia vaikui ir jį užstoja. Ji nesupranta mokytojo požiūrio taško.

Ir taip, kas vyksta? Vaikas išauga sugadintas. Vaikas niekada neišmoks abėcėlės, neišmoks skaityti ir rašyti. O mama sako:“ Nereikia proto tam, kad ganyti avis arba saugoti lauką“. Jos meilė – neišmanėlio žmogaus, sugadino vaiką.

Bet yra ir kita.

Nušvitusiojo rūstybė – tai palaiminimas.

Puranose yra su tuo susijusių pavyzdžių. Kartą Meistras su savo mokiniais keliavo po vidurines Indijos provincijas. Keletas grubių ir neišauklėtų  berniukų ėmė į juos mėtyti akmenis ir erzinti juo įvairiais žodžiais. Tam tikrą laiką berniukai persekiojo Meistrą ir mokinį, kol tie atėjo prie upės.

Meistras ir mokinys sėdo į valtį, kad perplaukti upę. Berniukai  sėdo į kitą valtį, kuri pradėjo skęsti upės viduryje.

Meistras davė mokiniui antausį. Mokinys buvo labai nustebęs todėl, kad nebuvo atsako į įžeidinėjimus ir jis berniukams nepasakė nė žodžio. Jis buvo toks pavyzdingas mokinys ir vis dėlto Meistras jam trenkė!

Meistras pasakė: „Tai tavo kaltė. Tu esi atsakingas už tai, kad jų valtis skęsta. Tu neatsakei į jų įžeidinėjimus. Dabar gamta nubaudė juos blogiausiu būdu, todėl kad tu neturėjai pakankamai atjautos, kad sustabdytum jų įžeidinėjimus.“

Duodamas antausį Meistras nuėmė šio įvykio karmą tam, kad tai neatsilieptų berniukų ateičiai. Antausis taip pat padėjo išvengti to nedidelio džiaugsmo, kurį galėjo patirti mokinys, matydamas berniukų skęstančią valtį! Tokiu būdu Meistras nuėmė šio įvykio karmą taip pat ir mokiniui.

Taigi, nušvitusiojo pyktis yra netgi palaiminimas.

Rugjūčio 30, 1995

13 – asis žinių lapelis

Melagis nekaltas

Brangus jums žmogus, kuriuo pasitikite, meluoja jums ir sugautas tai darant. Ką jūs jaučiate?

Liūdesį

Pyktį

Jūs apgauti

Nusivylę

Užuojautą

Pažeminimą

Pagarbos praradimą

Nustebimą

Sukrėtimą

Sumišimą

Nesenai, kai vienas žmogus man pamelavo, aš pajutau džiaugsmą ir daug meilės, todėl, kad tas žmogus pasirodė blogas melagis. Jeigu jis būtų geras melagis, tai aš jo nebūčiau pagavęs. Aš pagalvojau: „Jis tiek nekaltas, kad negali netgi kaip reikiant sumeluoti. Jis sumelavo ir pakliuvo“. Jei jis būtų nepakliuvęs, tai kaip gi sužinotume, kad jis melagis?

Taigi… gero melagio niekada neatpažinsi.

Žmogus, kurį jūs vadinate melagiu, nėra geras melagis… ir jis nekaltas. Argi ne taip?

Ir todėl (juokas) jums nereikia praktikuoti visų šių samprotavimų.  Vietoj to, ištirpkite  meilėje.

14 – asis žinių lapelis

Būkite GOPAL

Jūs einate, kol prieinate vandenyną. Jūs nevaikštote ir nebėgiojate po vandenyną, jūs laikotės paviršiuje ir plaukiojate. Taip pat, kai tik jūs ateinate pas Meistrą, ieškojimai baigiasi, ateina palaima.

Jūs ieškote, kol ateinate pas Meistrą.

Ieškojimas – tai noras. Noras – tai mintis. Mintys – mūsų prote. Protas yra Didžiojo Proto dalis. Manyje Didysis Protas – tai Meilė. Emocijos – tai bangos Meilėje. Meilė – tai žinios. Kiekvienas Didžiojo Proto atomas perpildytas Žiniomis. Tai žinodami jūs nutraukiate paieškas.

Jūs esate Žinios. Kiekvienas jūsų atomas mirga Žiniomis. Tai vadinasi „GO“. „ GO“ turi keturias reikšmes:

Žinios

Judėjimas

Pasiekimai

Laisvė arba išsilaisvinimas.

„PAL“ reiškia draugas arba gynėjas – tas, kas jumis rūpinasi. Būkite kaip GOPAL ( go – pal); Būkite draugu Žiniose. Jūs dažnai tampate draugais:

Skleisdami paskalas apie blogus dalykus,

Skundžiantis,

Turint panašius siekius ir antipatijas,

Turint bendrus priešus ir bendras problemas,

Turint bendrus tikslus ar bendrus polinkius.

Jūs tampate draugais todėl, kad turite kažką bendro. Vienok, Žinios jus apjungia retai. Būkite draugais Žiniose. Padėkite vienas kito augimui Žiniose. Visi Satsangai – tai GOPAL, kai primenama vieni kitiems apie Žinias, renkamasi drauge dėl Žinių. Tai GOPAL.

Būkite šių Žinių Gynėjas.

Rugsėjo 13, 1995 m.

Melburnas, Australija…

15-asis žinių lapelis

Tylėjimas

Malda  kvėpavime  – tylėjimas

Meilė  begalybėje – tylėjimas

Išmintis be žodžių – tylėjimas.

Atjauta be tikslo – tylėjimas.

Veiksmas be veikėjo – tylėjimas.

Šypsotis drauge su visa Egzistencija – tylėjimas!

Rugsėjo 21, 1995,

Bangaloro Ašramas, Indija

16 -asis žinių lapelis

Didysis Protas

Ar žinote, kad yra Didysis Protas ir mažasis protas? Kartais Didysis Protas laimi prieš mažąjį protą, o kartais – atvirkščiai.

Kai mažasis protas pasiekia pergalę, tai – nelaimė, o kai laimi Didysis Protas – tai yra džiaugsmas.

Mažasis protas žada džiaugsmą ir palieka jus tuščiomis rankomis. Didysis Protas pradžioje gali iššaukti pasipriešinimą, bet po to jus užpildo džiaugsmu.

„Džei“ – reiškia pergalę.

„Guru“ – reiškia didis.

„Deva“ – reiškia Dieviškumas, kuris myli linksmumą, yra lengvas ir linksmas.

Džei Guru Dev reiškia Didžiojo pergalę jumyse, Didžiojo Proto pergalę, kuris pilnas orumo, o taip ir linksmumo jumyse.

Paprastai tas, kas linksmas, neturi orumo jausmo, o tas, kuris turi orumo jausmą, tas nebūna linksmas. Bet Dieviškumas jumyse – Didysis Protas turi ir to, ir kito.

„Jai Guru Dev“ – negalvokite, kad tai reiškia pergalę prieš Meistrą. Greičiausiai tai jūsų aukščiausiojo Aš, jūsų asmeninio Didžiojo Proto pergalė prieš verkiantį mažąjį protą.

Rugsėjo 27, 1995 m.

Bangaloro Ašramas, Indija.

17 – asis žinių lapelis

Viena, ką jūs turite prisiminti

Viena, ką jūs turite prisiminti, yra tai, kaip jums sekasi. Kai jūs užmirštate apie tai, jums pasidaro liūdna. Liūdesys reiškia:

jūs prisirišę prie neigiamų savybių, ir

jūs prisirišę prie teigiamų savybių.

Jūsų neigiamos savybės priverčia jus liūdėti. O kai jūs galvojate, kad jūs labai geri, pradedate kaltinti kitus ir tada jums vėl pasidaro liūdna.

Liūdesio paskirtis yra tame, kad jus vėl grąžintų prie savojo Aš, kuris yra tiktai džiaugsmas. Bet prie šio supratimo galima ateiti tik per Žinias  – sąmoningumą. Žinios liūdesį veda prie savojo Aš. Be žinių liūdesys nesibaigia, vietoj to – jis padidėja.

Žinių pagalba jūs pranokstate liūdesį.

                Šiame kelyje jūs turite viską. Šios nuostabios Žinios apjungia savyje visą puokštę : išmintį, juoką, tarnystę, tylą, dainavimą, šokius, šventimą, jagijas, skundus (!), problemas (!), sudėtingumą (!) ir haosą „skonio“ sustiprinimui…

Gyvenimas – toks spalvingas!

Spalio 5, 1995 m.

Bangaloro Ašramas, Indija.

18 – asis žinių lapelis

Laisvė ir disciplina

Laisvė ir disciplina yra suprantami priešingai. Bet jie yra susiję vienas su kitu.

Apsaugos tikslas apginti laisvę. Bet ar yra laisvė apsaugoje? Argi kariai turi laisvę? Ne, jie priklausomi, jie net negali žengti dešine koja, jeigu skamba komanda „kaire“! Jų žingsniai išmatuoti ir jie net negali vaikščioti natūraliu ritmu. Apsaugoje  – visiškas laisvės nebuvimas, bet tuo pačiu būtent ji užtikrina šalies laisvę!

Laisvė be disciplinos panaši  į šalį be apsaugos. Disciplina saugo laisvę. Jos eina koja kojon. Supraskite tai ir judėkite per gyvenimą pirmyn. Jūs turite tam tikrus apribojimus, kurie jums ir užtikrina laisvę. Jūs galite skirti daugiau dėmesio laisvei ar disciplinai ir priklausomai nuo to būti laimingi, arba nelaimingi.

Tvora turi tam tikrą vietą ir paskirtį. Jei tvora užtversite visą nuosavybę, tai kur tada statyti namą? Vis tik teisingai įkurta tvora saugo nuosavybę. Meilė stato jus į teisingą kelią. Baimė taip pat jus grąžina į reikalingą kelią, kaip tai yra religijų atveju, kuriose baimė yra pagrindinė motyvuojanti jėga.

Pati prigimtis vaikuose tam tikrame amžiuje iššaukia baimę. Kai vaikas visai mažas, jam nežinoma baimė, todėl, kad mama atiduoda savo meilę ir dėmesį 100 procentų. Kai vaikas pamažu tampa nepriklausomas, Gamta įneša kažkokią dalį baimės; jis mokosi būti atsargus. Didėjant laisvei vaikas pradeda vaikščioti atsargiai.

Egzistuoja absoliučios laisvės būsena, neribotos palaimos, laisvės, apie kurią kalbama Advaitoje. Vienok, Advaitos Žinios buvo visiškai neteisingai panaudotos pagal užgaidas ir žmonių patogumui. Mums būtina būti praktiškiems. Mūsų protas turi būti laisvas, širdis – pilna meilės, o veiksmuose mes turime laikytis disciplinos.

Baimė prarasti laisvę gimdo discipliną ir apsaugą, apsaugos paskirtis – pašalinti baimę.

Šiame kelyje Žinios – tai jūsų laisvė, o taip pat – jūsų apsauga.

Spalio 10, 1995 m.

Bangaloro Ašramas, Indija.

19 – asis žinių lapelis

Buvimo mokiniu pabaiga

Žinios yra išbaigtos. Jos turi savo pabaigą. Buvimo mokiniu laikas taip pat baigiasi, kadangi mokinio tikslas yra įsisavinti Žinias. Kuomet perplaukiate vandens telkinį, kad ir kokia gera valtis būtų, jūs išlipate iš jos.

Po 12 metų mokinys baigia savo mokymosi procesą.  Meistras atlieka ritualą, kuris vadinasi Samavarta. Tada jis paprašo savo mokinį egtis su juo lygiaverčiai ir leisti pasireikšti Dieviškajam – Brachmanui; taip baigiasi buvimas mokiniu.

Sakha – tai mylimas draugas tiek gyvenime, tiek mirtyje. Sakha nori būti tik su mylimu, jis aistringai trokšta tik mylimo. Jo nejaudina Žinios ar išsilaisvinimas. Jo meilė tobula savo amžiname neišbaigtume. Meilės kelyje nėra ribų…

Ardžuna buvo sakha Krišnai, ir nors Krišna buvo tobulas Meistras, jis taip pat buvo sakha.

O kas jūs esate?

Šišja (mokinys) ar sakha (mylimas draugas)?

17 spalio, 1995 m.

Galifaksas, Naujoji Zelandija, Kanada.

20 – asis žinių lapelis

Sakha – mūsų patikimas jutimo organas

Yra trys žodžiai sanskrito kalba: sukha – džiaugsmas; dukha – liūdesys ir sakha – draugas. Visi šie žodžiai turi vieną tapačią dalį – tai yra „kha”, tai reiškia „jausmai”.

Mūsų aukštesnysis Aš jausmų dėka pažįsta aplinkinį pasaulį. Kai jausmai yra kartu su aukštesniuoju Aš – tai yra sukha (džiaugsmas), nes aukštesnysis Aš yra viso džiaugsmo arba malonumo šaltinis. Kai jausmai yra atskirai nuo aukštesniojo Aš, jie yra purve, pasimetę objektuose – tai dukha (kančia). Purvas, kančia, protas – visa tai yra tampriai surišta.

Pasaulis                                    Aukštesnysis Aš

Liūdesys<—-jutimų organai   („Kha”)—->Džiaugsmas

(Dukha)                                            (Sukha)

(Sukha) – Aukštesnysniojo Aš prigimtis. O visi jutimo organai – tai lyg tramplynas tam, kad sugrąžinti jus pas Aukštesnįjį Aš. Jūs užsimerkiate iš malonumo, įkvėpdami gėlės aromatą, ragaudami arba liesdami kažką malonaus. Sukha – tai yra kažkas, kas atveda jus pas Aukštesnysnįjį Aš.

Dukha – tai yra kažkas, kas nuveda jus nuo Aukštesnysniojo Aš. Kai jūs esate apimtas liūdesio, tai reiškia, kad jūs esate užvaldytas objekto, nuvedusio jus nuo Aukštesniojo Aš.

Sakha – tai draugas, kuris visada yra su jumis  visuose jūsų išgyvenimuose ir sukha, ir dukha. Žinios – tai jūsų draugas, o Meistras – žinių įsikūnijimas. Jei esate užvaldytas objekto, jo išmintis atitraukia jūsų dėmesį ir veda atgal link jūsų Aukštesnysniojo Aš.

Sakha (sa-kha) taip pat reiškia: “Jis – tai yra jausmai”. Sakha – tai yra tas, kuris tapo jūsų jutimo organais. Tai reiškia, kad jūs per jį gaunate Žinias; jis – tai jūsų šeštas jutimo organas. Jūs pasitikite juo, kaip pasitikite ir savo protu. Paprastai draugas yra jūsų jausmų objektas, bet sakha tapo jūsų jausmais.

Sakha reiškia: „Jis – tai mano jausmų organai, aš regiu pasaulį per jo išmintį”.

Jūsų galva po keletos metų bus purve; kol esate gyvi, nekimškite savo galvos „purvu”! Stebėkite pasaulį Meistro akimis ir pamatysite, kad visas pasaulis yra persmelktas Dieviškuoju.

„Karštosios“ naujienos:

22 spalio Šri Šri sakė kalbą Jungtinių tautų organizacijos 50-metyje. Žemiau rasite keletą ištraukų iš jo kalbos:

„Dvasinis išsilavinimas būtinas tam, kad atverti mumyse žinias apie tai kuom mes iš tiesų esame: pirma – mes esame dalis Dieviškumo, antra – mes esame žmogiškosios būtybės”.

Dabartiniame pažangių technologijų amžiuje, mes labai mažai laiko skyrėme žmonių emociniams ir dvasiniams poreikiams. Nei namuose, nei mokykloje mūsų nemokė kaip išsilaisvinti nuo negatyvių emocijų. Mes arba galimės dėl praeities, arba nerimaujame dėl ateities, arba užstringame negatyve”.

„Protas, laisvas nuo streso ir kūnas be ligų, – tai neatsiejama kiekvienos žmogiškos būtybės teisė. Tik tikros dvasinės žinios gali mums padėti susitvarkyti su savo protu ir sugrąžinti mus į dabartinį momentą.”

„Kvėpavimo technikos, meditacija ir joga, tai galingi instrumentai, skirti pašalinti įtampą ir negatyvias emocijas, tai žmogui suteikia galimybę labiau išgyventi dabartinį momentą.

24 spalio, 1995 m.

Manrealio ašramas (Kanada).

21 žinių lapelis

Skepticizmas

Neišmanymas – tai būti skeptiku ir nežinoti, kad jūs skeptikas. Jei jūs laikote save skeptiku, tai jūs jau skeptikas! Jūs jau turite raktą, kad galėtumėte suprasti kažką, kas yra anapus. Todėl iš tikrųjų jūs galite niekada ir nesužinoti, skeptikas jūs ar ne!

Skeptikas prisirišęs prie senų stereotipų, kurie uždaro bet kokias galimybes. Bet ši kūrinyja turi visas galimybes. Kai jūs suprantate, kaip keičiasi stereotipai, skepticizmas praeina.

Tikras mokslininkas niekada negali leisti sau būti skeptiku, todėl kad skepticizmas neduoda galimybės ištirti nežinomas egzistencijos sritis. Skepticizmas – tai kada žmogus pareiškia: „Aš visa tai žinau“, o toks požiūris nėra mokslinis. Skepticizmas išsisklaido Žinių pagalba.

Neakcentuokite  skepticizmo žmoguje ir nesistenkit ir nebandykit su juo ginčytis. Ginčas tik sustiprina skepticizmą. Baimė prarasti laisvę pagimdo dar didesnį pasipriešinimą ir sustiprina skepticizmą.

Giliai kiekvieno žmogaus viduje yra tikėjimas ir meilė. Skepticizmas tai tik plonas sluoksnis.

Jeigu jūsų prote susidaro įspūdis, kad šis žmogus skeptikas, tai jūs tik sustiprinate jo ar jos skepticizmą.

Jūsų tylėjimas ir šypsena, einanti iš širdies, išsklaido bet kokį skepticizmą. Nėra nieko geresnio, kaip tylėjimas, tam, kad sugriauti skeptizmą. Tylėjimas reiškia sąmonės kokybę, o ne tiesiog, kai jūs laikote sandariai užčiauptas lūpas.

Skepticizmas sutinkamas tik žmonėse, pilnuose apribojimų. Vaikai neturi skepticizmo. Jie gyvena savo fantazijos pasaulyje, daugelio galimybių pasaulyje. Jų pasaulis – tai nekaltumo, džiaugsmo, grožio ir meilės pasaulis.

Spalio, 1995 m.

Londonas, Didžioji Britanija.

22 – asis žinių lapelis

Šaučia ir Ašaučia

Jūs nelaimingi – kas nutiko? Jūs nutolote nuo savo Aukščiausiojo Aš. Tai vadinasi Ašaučia. Tai reiškia, kad jūs tapote  nešvarūs.

Indijoje, kai kas nors numiršta, tada sakoma, kad jo artimieji giminaičiai 10 dienų tampa ašaučia todėl, kad jie labai liūdni. Jie nešvarūs todėl, kad nutolo nuo savo Aukščiausiojo Aš. Dešimt dienų jie būna su šiuo pergyvenimu, skaito Gitą, yra Žiniose ir sugrįžta į savo Aukščiausiąjį Aš. Po to juos vadina šaučia. Jie apsivalė nuo visos tos taršos, kuri atėjo tų įvykių metu.

Gyvenime tai vyksta pastoviai. Jūs tampate ašaučia ir turite grįžti į šaučia būseną. Panirkite giliau į savąjį Aš. Tada ir ateina tikroji šaučia.

Šaučia duoda tokius pranašumus kaip intelekto aiškumas, maloni proto būsena, sutelktas sąmoningumas, jausmų kontrolė, o tai reiškia – ir galimybė suvokti Aukščiausiąjį Aš.

Šaučia – tai siekių įprastiems jūsų jutimo organams nebuvimas. Jūs suprantate: „ O taip! Ir vėl ta sena, pažįstama tendencija. Ir ką gi, aš jau pakankamai turėjau tokių išbandymų ir vis tik kūnas vėl jų siekia“.

Tiesiog akimirkai: intereso savo kūnui ir jausmams nebuvimas – kaip idėja, kažkas panašaus į pasibjaurėjimą. Ir jūs pamatysite, kaip pasikeis situacija.

Kodėl stipriai mylintys ir artimi vienas kitam žmonės staiga ima pyktis? Ateina ašaučia.

Jeigu nerodote pasibjaurėjimo jūsų jutimo organų siekiams, tada tuoj pat kyla pasibjaurėjimas jausmų objektui ir jūs pradedate kaltinti žmogų arba jausmų objektą.

Jūsų trauka arba aistringas noras išlieka iki tol, kol jūs kažką priimat kaip „kitą“. Jeigu jūs juos laikote jūsų dalimi, trauka praeina. Štai kodėl žmonos ar vyro netraukia vienas prie kito, o prie kažkokio kito žmogaus, todėl kad jie jau tapo vienas kito dalimi.

Kai jūs suvokiate, kad viskas yra jūsų Aukščiausiojo Aš dalis, jūs mėgaujatės visu pasauliu, nejausdami aistringo noro.

Kai ateina ašaučia, greičiau grįžkite į šaučia būseną. Tarkim jūs panirote į kažkokius kasdieniškus reikalus. Paprasčiausiai atsiminkite: „Aš tapau ašaučia – štai kodėl aš patiriu kančią“. Po to grįžkite į šaučia būseną. Jums padės praktikos, meditacija, Sudaršan Krija, Tarnavimas ir Satsangas.

Lapkričio 9, 1995 m.

Naujasis Delis, Indija.

23 – iasis žinių lapelis

Nuobodulys ir Sadhana

Kas yra nuobodulys? Pasikartojimas be intereso arba be meilės. Tai skatina protą nuobodžiauti ir užtemdo aukštesnįjį Aš.

Dvesinės praktikos (Sadhana) – tai taip pat kartojimas, kurio tikslas panaikinti nuobodulį ir susijungti su aukštesniuoju Aš. Pati praktika atneša nuobodulį, bet tęsdami ją jūs pereinate per nuobodulį ir sunaikinate jį visiems laikams. Nesvarbu, ar praktika jums suteikia džiaugsmą ar nuobodulį – ją reikia tęsti. Tik jūsų praktika, jūsų sadhana, gali įveikti protą.

Aukštesnysis Aš – tai meilė, o meilėje visada yra pasikartojimas. Meilės laiškai – tai pasikartojimas ir juose nėra jokio nuobodulio.

Jeigu jums nuobodu būti savo paties draugijoje, tuomet, kiek gi nuobodus jūs esate kitiems! Panaikinkite nuobodulį savyje giliai ir ilgą laiką medituodami. Pabuskite ir aukite.

Lapkričio 15, 1995 m.

Bangaloro Ašramas, Indija.

24 – asis žinių lapelis

Kas jūs: Brahmanas, Višnu, Šyva ar Guru?

Egzistuoja trys jėgos: Brahma Šakti, Višnu Šakti ir Šyva Šakti. Jumyse gali vyrauti viena iš jų.

Brahma Šakti – kurianti jėga.

Višnu Šakti – sugebėjimas palaikyti.

Šyva Šakti – įžiebti naują gyvenimą, arba griauna sena ir atneša pasikeitimus.

Kai kuriuose jūsų vyrauja Brahma Šakti. Jūs galite sukurti kažką gero, bet jūs galite būti nepajėgus tai išsaugoti. Pavyzdžiui, jūs galite labai greitai susirasti draugų, bet tai neilgam.

Tarp jūsų yra ir tie, kurie negali kurti, bet jums pavyksta ilgą laiką išsaugoti. Pavyzdžiui, jūs galite ilgą laiką draugauti, bet jums sunku surasti naujų draugų. Šiuo atveju vyrauja Višnu Šakti.

Kai kuriuose vyrauja Šyva Šakti. Jūs galite atnešti naują gyvenimą arba pasikeitimus arba galite sugriauti visą sistemą.

Su Guru Šakti visos trys šakti (jėgos) pilnai pražįsta. Taigi, atpažinkite, kuri Šakti vyrauja jumyse, ir siekite Guru Šakti.

Guru sukuria grupę, bet grupė negali sukurti Guru.

Lapkričio 23, 1995 m.

Bangaloro Ašramas, Indija.

25 – asis žinių lapelis

Kaip išsaugoti artumą?

Kas mažina artumą?

Ego arba užimama pozicija.

Norai.

Kai artumas suvokiamas kaip kažkas savaime suprantamo.

Lūkesčiai.

Jautrumo stoka arba pernelyg didelis jautrumas.

Viveka arba Vairagijos stoka (protingumo ir beaistriškumo) stoka.

Smerkimas.

Bambėjimas ir dėkingumo nebuvimas.

Kaip išsaugoti artumą?

Artumas ištirpsta begalybėje, tai jus atveda į dabartinį momentą. Jūs einate anapus įvykių.

Žūrėkit už įvykių ribos, ištirpkite begalybėje ir būkite dabartiniame momente. Tai ir yra galimybė išsaugoti artumą.

Jeigu jūs lankotės Satsange, tai jūs negaunate labai daug. Bet jeigu jūs nesilankote, tai jūs daug ką prarandate. Paprasčiausiai, kad palaikyti tai, kur jūs esate, jums būtina lankyti kassavaitinius Satsangus.

Dabar pradėkite daryti tokį pratimą: Kiekvieną dieną surenkite individualų Satsangą, dešimt minučių su bet kuriuo žmogumi kalbėkite apie Žinias. Jūs įpratote liežuvauti. Tuomet dvi savaites dalinkitės Žiniomis – ypač su tais, kurie nelanko kassavaitinių Satsangų.

Pavyzdžiui: „Viskas yra laikina, viskas keičiasi“. Kalbėkite apie besikeičiančią pasaulio prigimtį.

Lapkričio 29, 1995 m.

Bangaloro Ašramas, Indija.

26 – asis žinių lapelis

Visi yra saldumo paieškose, tas kas tai suranda, atiduoda.

Šri Šri Ravi Šankaras  yra verandoje su grupe žmonių. Jis paragino Kašį atnešti saldumynus iš Jo namelio, bet grįžęs Kašis pasakė, kad jų nerado. Jis ten ėjo vėl ir vėl net tris kartus, bet vis nesugebėjo rasti. Tuomet Šri Šri nuėjo pats, grįžo su saldumynais ir juos visiems išdalino.

Būtent taip vyksta ir gyvenime. Dagelis gyvenime nori saldumo. Kai kurie atkakliai jo ieško, tačiau nedaugelis suranda. O kai suranda, tai pradeda dalinti visiems.

Kiekvieno prigimtyje yra vidinė palaima, o kai kurie ta palaima netgi dalinasi!!!

Gruodžio 7, 1995 m.

Bangaloro Ašramas, Indija.

27 – asis žinių lapelis

Eiti anapus įvykių

Visos gyvenime atsirandančios problemos vyksta todėl, kad jūs per daug sureikšminate įvykius. Įvykiai auga vis labiau, palikdami jus visiškai nereikšmingais.

Pavyzdžiui jūs motociklu važiuojate keliu, daug mašinų, ir prieš jus kitas automobilis, kuris išskiria išmetamąsias dujas.

Jūs turite tris pasirinkimus:

Jūs skundžiatės, susitaikote su tuo, kas vyksta ir toliau važiuojate paskui šį automobilį;

Jūs sumažinate greitį arba kurį laiką laukiate, leisdami automobiliui nutolti nuo jūsų;

Panaudodami savo įgūdžius, aplenkiate automobilį ir pamirštate apie jį.

Kaip ir pirmuoju atveju, dauguma jūsų prisiriša prie įvykių ir jaučiasi nelaimingi, kvėpuodami išmetamosiomis dujomis visos savo kelionės metu.

Antruoju atveju, jūs nejaučiate visiško palengvėjimo, nes jus gali aplenkti kitas toks pat automobilis. Siekis išvengti įvykių, neatveda prie galutinio sprendimo. Išmintingi žmonės naudoja savo įgūdžius, įvykiams nugalėti. Jeigu automobilis yra geros būklės, tuomet ir įgūdis turės efektą.

Priemonės, taikomos tam, kad palaikyti automobilį geroje būklėje, tai – Sadhana arba praktika, o įgūdžiai – tai Guru malonė.

Klaidos, kurias padarėte praeityje, sukėlė jums nepalankias aplinkybes. Reiktų vengti daryti klaidas tam, kad išvengti nepalankių aplinkybių ateityje.

14 gruodžio, 1995 m.

Bangaloro ašramas, Indija

28 – asis žinių lapelis

Skalbimo mašina

Mūsų kūnas – lyg mašina. Mūsų protas tarsi skalbiniai. Meilė kaip tyras vanduo. Žinios – tai skalbimo priemonė. Kiekvienas gyvenimas – tai lyg vienas skalbimo ciklas.

Protas įeina į kūną tam, kad jį (protą) išplautų ir apvalytų. Bet jeigu įdėti purvo vietoj skalbimo priemonės, tai jūsų skalbiniai taps dar labiau purvinesni nei buvo prieš tai.

Vėl ir vėl jums teks dėti skalbinius į skalbimo mašiną, tam kad juos išskalbti. Ir procesas kartojasi.

Šitaip jums teks gimti dar daugybę kartų, kol nesustosite kartoti klaidas, kurias darėte prieš tai.

Gruodžio 21, 1995 m.

Bangaloras, Indija.

29 žinių lapelis

Dieviškumas – tai nuolatinis šventimas.

Neturtingas žmogus švenčia Naujus Metus kartą metuose. Turtingas žmogus švenčia kiekvieną dieną. O pats turtingiausias žmogus švenčia kiekvieną momentą.

Kiek jūs esate turtingas? Ar jūs švenčiate kartą metuose, kartą per mėnesį ar kiekvieną dieną? Jeigu jūs švenčiate kiekvieną momentą, tai jūs – visatos Viešpats. Švęsdami atsigręžkite į praėjusius metus. Tai – jūsų namų darbai. Ką jūs padarėte? Ko pasiekėte? Ką naudingo padarėte per praėjusius metus?

Pasėdėkite valandą ir pagalvokite apie kiekvieną savaitę, kiekvieną minutę savaitėje ir mažiau nei valandą, kiek jūs per šiuos metus užaugote.

Naujaisiais metais drauge su gėlėmis pasiūlykite Dieviškumui visus metus.

Aromato paskleidimas

Praeitame Satsange Šri Šri Ravi Šankaras atidarė vieną gražiai supakuotą dovaną. Tai buvo mažas jazminų kvepalų buteliukas. Jis atsuko buteliuką ir pauostė nuostabų aromatą.

Po to jis įpylė truputį kvepalų ant mažo popierėlio ir juo pamojavo ore, paskleisdamas kvapą po visą salę. Ir visi galėjo šiuo kvapu mėgautis.

Guruji paaiškino, kad nepakanka tik turėti aromatą. Mes turime žinoti, kaip jį paskleisti. Gėlės turi aromatą, bet jį paskleidžia vėjas. Taip pat kiekvienas iš mūsų vidumi yra nuostabus, jūs visi nuostabūs, rūpestingi ir mylintys. Bet mums reikia žinoti, kaip paskleisti savo aromatą.

Satsangas ir yra tas vėjas, kuris paskleidžia šį aromatą kiekvienam.

Gruodžio 27, 1995 m.

Šveicarija.

30 – asis -žinių lapelis

Naujųjų  Metų šventimas

Naujųjų metų šventimas buvo įspūdingas…Kaip ir kiekvieną dieną! Ir visi buvo pašėlę… kaip ir kiekvieną dieną. Šri Šri buvo visiškai žavus… kaip ir kiekvieną dieną.

Ir ant sofos stovėjo pintinė, pilna šokoladinių saldainių… kaip ir kasdien. Šiandien jie buvo bitutės formos. Ir jie pradėjo skraidyti iš Gurudži rankų.

TIESIOG BŪKITE

Džiaugsmas išsisklaido… ir jūs prarandate savo tapatybę.

Poilsis išnyksta… ir jūs prarandate savo tapatybę.

Meilė ištirpsta… ir jūs prarandate savo tapatybę.

Žinutė 1996 metams – Atsipalaiduokite ir TIESIOG BŪKITE.

Tai nereiškia būti tingiais… Ne!

Būkite labai užimti… ir tiesiog būkite.

Įvykiai ateina ir praeina, jie nuvysta kaip gėlės. Bet kiekviename įvykyje ir kiekviename žmoguje esti dalelė medaus.

Kaip ir bitė, tiesiog rinkite medų iš kiekvieno įvykio, iš kiekvieno momento, ir skriskite toliau.

Būkite kaip darbštuolė bitė ir tiesiog likite būtyje.

Klausimas: Kas yra gyvenimo nektaras?

Šri Šri: Begalybė… Dieviškumas.

Sausio 5, 1996 m.

Šveicarija.

31 – asis žinių lapelis

Pakavimo popierius

Šiame pasaulyje visi jausminiai malonumai panašūs į pakavimo popierių, o tikroji palaima – vidinis Buvimas. Dieviškoji Meilė – tai dovana. Nepaisant to, mes laikomės įsikibę pakavimo popieriaus ir galvojame, kad mėgaujamės dovana. Tai yra tas pats kaip dėti sau į burną vis dar suvyniotą folijoje šokoladą. Įmanoma, kad kažkiek šokolado pateks į burną, bet vyniojamasis popierius padarys joje žaizdas.

Išpakuokite dovaną. Visas šis pasaulis egzistuoja tam, kad juo mėgautumėtės. Išmintingas žino, kaip gauti malonumą iš esančios viduje dovanos, kai tuo metu kvailas laikosi įpakavimo.

Volli (vardas) pasakė Gurudevui : Aš turiu turtą, kurį jūs galite panaudoti Amerikos ašramui.

Gurudevas: Aš noriu, kad kiekvienas namas būtų kaip ašramas. Kas iš jūsų laiko savo namus ašramu? Jei ne, tai kas trukdo jūsų namams tapti ašramu? Kame kliūtys? Kokiomis savybėmis, jūsų požiūriu, pasižymi ašramas?

Sausio 11, 1996 m.

Šveicarija

32 – asis žinių lapelis

Ar Guru patenkintas ar ne?

Mokinio užduotis – patenkinti Meistrą. Bet kaip jūs galite patenkinti tą, kuris jau pasitenkinęs?

Jeigu Guru pasitenkinęs, tada jūsų augimas sustabdytas.

Jeigu Guru nepasitenkinęs, tai jis toli nuo Aukščiausiojo Aš.

Jeigu Guru pasitenkinęs, tai kas jus gali įkvėpti augimui?

Jeigu jis nepasitenkinęs, tai jis negali būti Guru.

Tai koks gi klausimas?

Sausio 16, 1996 m.

Slovėnija.

33 – iasis žinių lapelis

Patarimas iš Havajų

Kokį laiką skiriate Dieviškumui?

Įprastai jūs skiriate tą laiką, kuris liko, kurio nėra kuom užpildyti, tai laikas, kada jūs nelaukiate svečių, kai nėra vakarėlių, nėra gerų filmų, nėra vestuvių. Štai tokį laiką jūs skiriate. Tai nekokybiškas laikas.

Skirkite Dieviškumui kokybišką laiką. Už tai bus atlyginta. Jeigu jūsų maldos nebuvo išgirstos, tai atsitiko todėl, kad jūs skyrėte joms nekokybišką laiką. Satsangui ir meditacijai skirkite pirmaeilį dėmesį.

Pirmiausia skirkite laiko Dieviškumui.

Ir jūs būsite apdovanoti.

Sausio 24, 1996 m.

Havajai

34 – asis žinių lapelis

Pati nuostabiausia vieta visatoje

Yra viena vieta, kur jūs galite ateiti ir ten viskas yra nuostabu. Turistai, ieškodami grožio, keliauja iš vienos vietos į kitą. Jie stengiasi išsivežti grožį su savimi į namus  nuotraukų ir suvenyrų pavidalu.

Jie tik pavargsta ir įdega saulėje.

Ir vis dėlto pati gražiausia vieta yra tiesiog čia, kur ji bebūtų.  Kai čia ateinate, jūs pastebite, kad viskas nuostabu, kur bebūtumėte.

Kurgi yra ši vieta?

Nesižvalgykite į šalis, eikite į save. Kai jūs čia ateinate, tai bet kuri vieta tampa nuostabia.

Jeigu esate nelaimingi, tai net mėnulis jus erzina, malonus atrodo šlykštus, muzika sukelia nerimą. Kai jūs ramūs ir susitelkę į save, tai triukšmas tampa muzika, debesys – stebuklingi, lietus – meilės tėkmė.

Užsisakykite bilietą į šią pačią gražiausią vietą visatoje ir tada pastebėsite, kad kiekviena diena – atostogos ir šventimas.

Vasario 1, 1996 m.

Honolulu, Havajai.

35 – asis žinių lapelis

Skola ar gausa?

Klausimas :

Dievas – tai visiška gausa, o mes visi susiję su Dievu. Tai kodėl mes jaučiamės skolingi, išskyrus kai kuriuos? Kodėl jie turi, o mes neturime?

Šri Šri: Negi jums trūksta tik pinigų? Kai jūs sakote, kad esate skolingi, tai reiškia, kad jūs esate kažką gavę! Priešingai – kaip galima būti skolingu? Tas, kuris gavo, turi jaustis skolingu. Būkite dėkingi už tai, ką gavote. Kuo daugiau gausos, tuo labiau jausitės skolingi. O kai jaučiatės skolingi ir esate pilni dėkingumo, tuo pas jus bus daugiau gausos.

Jauskitės skolingi. Jauskite dėkingumą. Tada ir auga gausa.

Gausa ir skolos jausmas egzistuoja kartu.

Iš salės: Gausa – skolos pojūtis!

Šri Šri: Jūs galvojate, kad esate skolingi, bet iš tikrųjų yra ne taip. Ir vis dėlto geriau jausti, kad esate pilnai skolingi, todėl, kad bet kokiu atveju, kiekviena smulkmena, kurią jūs turite, jums nepriklauso, įskaitant jūsų fizinį kūną. Kai jūs jaučiatės begalinėje skoloje už jūsų kūną, už Žinias, už viską, ką jūs gavote, už savo nuosavą gyvenimą, tuomet jūs mėgaujatės gausa, kurią jums duoda Kūrėjas.

Iš salės: Aš jaučiuosi visiškai skolingu. Ačiū!

Vasario 8, 1996,

Majamis, Florida.

36 – asis žinių lapelis

Likti ištikimu savąjam Aš

Likite ištikimi savo aukščiausiam Aš ir jūs tapsite viso pasaulio mylimuoju. Dvasia yra materijos mylimoji, o materija – dvasios mylimoji. Jos sutvertos viena kitai. Jeigu laikotės materijos ir negerbiate dvasingumo, tai materialumas bus nepatenkintas. Jeigu jūs gerbiate dvasingumą, tai jūs rūpinsitės viskuo pasaulyje, o kai jūs rūpinatės pasauliu, tai pasaulis rūpinasi jumis.

Aš viso pasaulio mylimasis, ir aš esu kiekvieno širdyje. Jeigu jūs mano mylimasis, tai jūs pamatysite mane visur.

Mylėkite kiekvieną tokia pačia meile, bet su skirtingais atspalviais. Jūs negalite elgtis vienodai su visais, bet jūs galite juos visus mylėti. Meilė peržengia elgesio ir etiketo ribas.

Vasario 14, 1996 m.

Londonas, Didžioji Britanija.

37 – asis žinių lapelis

Žinios ir tikėjimas

Moksle jūs visų pirma įgyjate žinias, o po to ateina tikėjimas. Dvasingume pirma ateina tikėjimas, o po to seka Žinios.

Pavyzdžiui, žinios apie pesticidus ir chemines trąšas augalams atėjo dėka mokslo ir žmonės jomis patikėjo – pradėjo jas naudoti visame pasaulyje. O po to pasirodė kitos žinios, kad cheminės trąšos neatneša naudos ir tikėjimas perėjo prie organinės žemdirbystės. Tas pats atsitiko ir su antibiotikais.

Tam tikros žinios atneša tikėjimą, keičiasi žinios, keičiasi ir tikėjimas. Žinios ir tikėjimas moksle pasiskirsto į atskirus „atsitiktinumus“, o ne į pilną Žinių apie gyvenimą pražydėjimą.

Dvasingume pirmiausia ateina tikėjimas, po to seka Žinios. Visų pirma jūs patikėjote Sudaršan Krija, pranajama, jogos asanomis ir meditacija, o po to seka Žinios. Pavyzdžiui, jeigu jūs su pasitikėjimu atliekate pranajamą, tai jūs gaunate Žinias apie praną; jeigu jūs atliekate savo meditaciją su tikėjimu, tai po to seka Žinios apie sąmonę. Net neraštingas žmogus dėka tikėjimo pasiekia gilių Žinių.

Mokslas net žmoniją traktuoja kaip materiją; o kalbant apie dvasingumą, net žemė laikoma motina, net upės ir kalnai – kaip gyvos esybės.

Mokslas pasaulį suvokia per materiją, o dvasingumas net materiją vertina kaip gyvastį.

Vasario 14, 1996 m.

Oslas, Norvegija.

38 – asis žinių lapelis

Pagarba

Už ką jūs gerbiate žmogų? Už jo geras savybes, argi ne taip? Tokias kaip sąžiningumas, išmintis, meilė, talentai, elgesio maniera. Bet visos šios savybės laikui bėgant keičiasi. O kai jos keičiasi, prarandama ir pagarba tam žmogui.

Aš labai gerbiu bet kurį iš jūsų. Ne todėl, kad jūs puikus, išmintingas ar talentingas – aš gerbiu pačią asmenybę. Aš gerbiu absoliučiai visus. Todėl niekada ir neprarasiu pagarbos bet kam, kokie jie bebūtų.

Žmogui nereikia būti didžiu tam, kad jį gerbtų. Tai, kas daro tave didžiu, yra pagarba gyvenimui. Neieškok kitų pagarbos. Tai daro tave silpnu.

Gerbkite savo aukščiausiąjį Aš, ir niekas negalės atimti jūsų savigarbos.

Vasario 29, 1996 m.

Bangaloro ašramas, Indija.

39 – asis žinių lapelis

Norai ir džiaugsmas

Visi norai nukreipti į laimės siekimą. Tai kiekvieno noro tikslas, taip? Kaip dažnai jūsų norai atveda prie šio tikslo? Ar jūs susimąstote apie norų prigimtį? Tai reiškia rytojaus, o ne dabartinį džiaugsmą, juk taip?

Džiaugsmas niekada negali būti rytoj. Jis visada dabar.

Argi jūs turite norų, kai esate džiaugsmingi? Ir kaip jūs galite būti džiaugsmingais tiesiog dabar, jei turite norų?

Norai kyla tam, kad atvestų jus į laimę.

Jie faktiškai to padaryti negali. Štai kodėl norai – tai maja…

Ką jūs apie tai pasakysite?

Kovo 6, 1996 m.

Bangaloro Ašramas, Indija.

40 – asis žinių lapelis

Tikėjimas ir meilė

Dievas nenori, kad turėtumėte daugiau tikėjimo, kitaip Jis turės daugiau darbo. Tada jūs pradėsite Jį valdyti ir Jis turės paskui jus bėgti.

Dievas yra tarnas savo atsidavusiems tarnams; Jis nenori, kad per daug tarnų Jam kalbėtų, ką jis turi daryti!

Meilė – tai aukščiausia jėga, tačiau ji jus daro visiškai silpnais.

Todėl Dievas – Nušvitusysis – Gamta nenori, kad jūs turėtumėte daugiau tikėjimo arba meilės. Turėdami per didelį tikėjimą ar meilę, jūs darote Dievą silpnu.

Todėl Dievui geriau, kad jūs tikėtumėte mažiau. Viskas gali būti taip, kaip yra. Kam kažką keisti? Būkite laimingi.

Meditacija – matyti Dievą savyje.

Meilė – tai matyti Dievą šalia esančiame žmoguje.

Žinios – regėti Dievą visame kame.

Tarnavimas – tai meilės išraiška.

Jūsų šypsena – tai džiaugsmo išraiška.

Meditacija – tai ramybės išraiška.

Dievo apraiška – sąmoningas veiksmas.

Kovo 13, 1996 m.

Rišikešas, Indija.

41 – asis žinių lapelis

Klausimai ir kaip susitvarkyti su noru

Vienas jaunas žmogus uždavė klausimą ir Šri Šri dar nesuspėjus atsakyti, pas jį jau buvo ir antras klausimas.

Į tai Šri Šri atsakė: „Jeigu jūs laikotės klausimo, tai kaip jūs priimsite atsakymą?“

Atiduokite klausimą man ir tada atrasite, kad jūs jau gavote atsakymą.

Norai kyla savaime…  Ar taip? Argi jie jūsų klausia prieš ateidami? Kai jie ateina, ką jūs su jais darote? O jeigu nenorite turėti jokių norų, tai – savaime dar vienas noras.

Ir štai raktas:

Jeigu jūs norite patekti į lėktuvą arba į kiną, tai jums būtina nusipirkti bilietą, kitaip kaip jūs pateksite į vidų?

Jeigu jūs norite, kad jus priimtų į kolegiją, tai jums reikia užpildyti pareiškimo formą, o po to jį paduoti peržiūrėjimui; jūs negalite jo pasilikti sau.

Gyvenimo kelionėje jums būtina pastoviai atiduoti savo norus, o ne jų laikytis. Vis atiduodant norus, jų kyla vis mažiau.

Nelaimingi tie, kurie be perstojo nori, tačiau jų norai nėra įvykdomi.

Truputį laimingesni tie, kurių norai išsipildo per ilgesnį laiką.

Labiau laimingi tie, kurių norai išsipildo, kai tik jie atsiranda.

Patys laimingiausi tie, kurie neturi norų, nes pasitenkinimas ateina ankščiau nei kyla norai.

Kovo 20, 1996 m.

Rišikešas, Indija.

42- asis žinių lapelis

Kaltinimai ir kančia

Kai kenčia pasaulietis, jis kaltina aplinkinius, sistemą ir aplamai visą pasaulį. Kai kenčia ieškotojas, tai jis kaltina ne tik pasaulį, bet ir Kelią, Žinias ir save.

Geriau nebūti ieškotoju, tada jūs mažiau kaltinate. Bet ieškantis ( sadakas) taip pat ir džiaugiasi viskuo daug labiau. Gyvenime daugiau meilės ir daugiau skausmo. Kai džiaugsmo daugiau, tada stipresnis kontrastas.

Būtinas tam tikras brandos lygis, kad matyti daiktus tokius, kokie jie yra, ir nekaltinti Kelio, aukščiausiojo Aš arba pasaulio.

Ar suprantate – apie ką kalbu?

Jeigu žmogus peršoka per kaltinimų ir kančios bedugnę, tada nėra kritimo. Tai yra kaip kvantinis šuolis.

Dieviškumas nesuteikia jums išbandymų. Išbandymai – tai dalis neišmanymo. Kas kažką ims bandyti? Tas, kas kažko nežino. Dievas žino jūsų sugebėjimus, tai kodėl Jis turi jus bandyti?

Tai iš kur kančia? Tai dėl titikšos (kantrumo) jumyse. O kantrumas gali sustiprėti dėka maldingo nuolankumo, o taip pat dėka to, kas meta stiprų iššūkį jūsų kantrybei (juokas).

Kovo 26, 1996 m.

Bangaloro Ašramas, Indija

43 – iasis žinių lapelis

Prisirišimai

Prisirišimai sukelia įaudrintą kvėpavimą, o įaudrintas kvėpavimas atima proto ramybę, tada jūs tarsi susiskaidote į dalis ir tampate kančios auka.  

Kol jūs dar stipriai susiskaidę, susitelkite ir išlaisvinkite savo kvėpavimą nuo jaudulio nuolankumo ir sadhanos (dvasinių praktikų) pagalba. Nelaimei, daugelis žmonių nepastebi, kas vyksta, kol nepasidaro per vėlu.

Kai kas nors skęsta prisirišimo vandenyne, nuolankumas yra gelbėjimosi liemenė, kurią galima užsidėti ir laukti gelbėtojų komandos. Nekovodami su prisirišimais stebėkite įaudrintą kvėpavimą ir eikite į vėsią vidinės tylos erdvę.

Jūsų pirmas žingsnis – tai nukreipti savo prisirišimą į Žinias ir Dieviškumą.

Jūsų prisirišimo prie pasaulio nebuvimas – tai jūsų žavesys.

 Jūsų prisirišimas prie Dieviškumo – tai jūsų grožis.

Bandžio 3, 1996 m.

Sidnėjus, Australija

44 – asis žinių lapelis

Viveka

Jeigu jūs sakote, kad šiame pasaulyje pas jus nieko nėra, tai jūs nepripažįstate manęs. O jeigu jūs manęs nepripažįstate, tai aš nieko negaliu dėl jūsų padaryti.

Viveka, reiškia nuovokumas – žinojimas, kad viskas pasikeis. Laikas nuo laiko jums būtina iš naujo prisiminti apie tai, kad šis pasaulis, žmonės, jūsų kūnas, emocijos, visa tai pastoviai keičiasi.

Kai jūs patiriate liūdesį, žinokite, kad jūsų žinios apie besikeičiančią pasaulio prigimtį yra užtemdytos.

Klausimas: Ką aš čia turiu daryti?

Šri Šri: Pirmiausia išsiaiškinkite, ko jūs neturite daryti.

1.       Jūs čia ne tam, kad kaltintumėte.

2.       Jūs čia ne tam, kad verktumėte.

3.       Jūs čia ne tam, kad miegotumėte.

4.       Jūs čia ne tam, kad pūstumėte miglą į akis.

5.       Jūs čia ne tam, kad bartumėtės.

6.       Jūs čia ne tam, kad kentėtumėte.

7.       Jūs čia ne tam, pyktumėte.

8.       Jūs čia ne tam, kad jaudintumėtės.

Kai eisite pasilinksminti, paskui jus seks nelaimingumas.

Kai eisite pasisemti Žinių, jus lydės linksmybės.

10 Balandžio, 1996 m.

Džakarta, Indonezija.

45 – asis  žinių lapelis

Žodžiai

Mes įprasminame žodžius ir juos iškraipome. Pavyzdžiui žodžiai „smegenų plovimas“. Kaip jūsų kūną, taip ir jūsų smegenis kartais reikia praplauti. Jūs nenorite  vaikščioti su purvinomis smegenimis, su užterštu protu. Kas blogo žodžiuose „smegenų plovimas“? Tai reiškia, kad smegenys tampa švarios, protas – švarus. Bet šie žodžiai naudojami niekinančia prasme.

Arba žodis „nusivylęs“. Tai gerai, kad esate nusivylęs. Jūs praradote iliuziją ir grįžote į realybę.

Žodis Purana reiškia : „tai, kas mieste naujausio, šiuolaikiškiausio“. Bet šiandien jis reiškia kažką labai seno. Su laiku žodžių reikšmė, kinta. Žodžiai „būti susižavėtam“ atkeliavo iš Graikijos ir reiškia „Dievas su mumis“. Po to jis įgavo prasmę „išprotėjęs”, o dabar jo reikšmė vėl pasikeitė.

Neprisiriškite prie žodžių. Jūsų nerimas tai tik žodžiai. Jūsų idėjos – tai tik žodžiai. Išmintis glūdi už žodžių. Tai jūsų Būtis, visų žodžių esmė. Supraskite, užmegzkite su ja ryšį, ir eikite už žodžių. Tada jūsų gyvenime nebus melo.

Jeigu jūs manipuliuojate žodžiais – tai melas.

Jeigu jūs žaidžiate žodžiais – tai pokštas.

Jeigu jūs pasitikite žodžiais – tai neišmanymas.

Jei jūs peržengėte žodžių ribas – tai išmintis.

Balandžio 19, 1996 m.

Bali, Indonezija.

46 – asis žinių lapelis

Karma

Keisti karmos keliai. Kuo daugiau jūs suprantate, tuo daugiau nustembate. Ji apjungia žmones ir juos išskiria. Dėl jos vieni tampa silpnais, kiti – stipriais. Kažką ji padaro turtingu, kažką vargšu. Visi karai pasaulyje, kokie jie bebūtų, priklauso nuo Karmos. Jos keliai prieštarauja bet kokiai logikai ir bet kokiems samprotavimams.

Supratimas to, dvasine prasme, jus pakylėja ir neleidžia prisirišti prie įvykių ar asmenybių. Tai savo ruožtu padeda jums jūsų kelyje į savo aukščiausiąjį Aš.

Klausimas: Tai ką, vagis gali pasakyti „Vogti – tai mano karma”?

Šri Šri: O policijos karma – jį gaudyti! (juokas)

Tik žmogiškame gyvenime galime išsilaisvinti nuo karmos. Ir tik keletas tūkstančių siekia nuo jos išsilaisvinti. Atliekant veiksmus, negalima pašalinti karmos…

Tik Malonė gali sudeginti karmos pančius.

24 Balandžio, 1996 m.

Bangaloro Ašramas, Indija.

47 – asis žinių lapelis

Sanjasis ir jūsų draugijos

Aš esu niekas ir nieko nenoriu, arba

Aš esu viskas, ir aš turiu viską.

Sanjasis taip pat reiškia „būti bespalviu ir daugiaspalviu“.

Jūsų draugijos arba kompanijos gali arba skatinti jūsų dvasinį augimą arba traukti žemyn. Kompanija visų pirma pritraukia, o po to – klaidina. Tuo metu jūsų protas sūpuojasi tarp dviejų kraštutinumų:

meile ir neapykanta. Žinių ir Satsango galia padės jums pakilti iš šios dilemos.

Gegužės 2, 1996 m.

Bangaloro Ašramas, Indija.

48 – asis žinių lapelis

Iliuzija

Iliuzija reiškia neteisingą suvokimą, o  iliuzijos supratimas kaip iliuzijos – tai Žinios. Mūsų pasaulio pažinimas remiasi klaidingu suvokimu, todėl mūsų pasaulio pažinimas – tai iliuzija. Ir kiekviena gyvenimiška patirtis palieka intelektą nustelbiančią patirtį.

Tik vienas žinovas yra tikras. Ieškokite žiūrinčiojo (pažįstančiojo) pasaulio pažinimo patyrime.

Pabuskite šį momentą. Papurtykite galvą nuo visų praeities patirčių ir pažvelkite į grynąją Būtį, kuria esu aš ir jūs.

Klausimas: Kaip atskirti patirties išgyvenimą nuo patiriančio patirtį?

Šri Šri: Jūs visi iš tikrųjų esate čia? Jūs klausotės? Dabar užsimerkite ir pagalvokite, kas klauso, kas užduoda klausimus, kas sėdi ir kas kažko nori? Kas pasimetęs? Jūs galite negauti jokio atsakymo, bet tai yra gerai. Nekreipkite dėmesio.

9 gegužės, 1996 m.

Bangaloro Ašramas, Indija.

49 – asis žinių lapelis

Aukščiausiasis Aš

Aukščiausiasis Aš – nėra tik proto – kūno junginys. Tai yra klaidinga nuomonė. Nei kūnas, nei protas nėra aukščiausiasis Aš.

Visos jogos asanos, kurias jūs darote, skirtos kūnui. Visos meditacijos, skirtos protui. Tas kūnas egzistuoja tam, kad priverstų jus suvokti, kokie esate nuostabūs ir duotų jums galimybę išgyventi visas dorybes, kurias jūs vertinate, ir sukurtų dievišką pasaulį aplink save.

Esate ramus ar nusiminęs,

Jūsų protas lieka protu.

Sergate ar esate sveikas,

Jūsų kūnas lieka kūnu.

Aukščiausiasis Aš apima savyje viską.

Tarnystė be nuostatos

Meilė be priežasties

Žinios be intelekto

Gyvenimas anapus laiko ir įvykių

ŠTAI, KAS JŪS ESATE.

16 Gegužės, 1996 m.

Bangaloro Ašramas, indija.

50 – asis žinių lapelis

Nušvitimas

Nušvitimas nepriklauso nuo sezono kaip ir amžinai žaliuojantis kokoso medis. Kartais kyla klausimas: „Kokia nauda nuo visų šių kursų, jeigu žmogaus elgesys nesikeičia!“

Juk  žmogaus įgytų Žinių neįmanoma išmatuoti ir apie žmogų negalima spręsti pagal jo išorinį elgesį. Kai kurie gali elgtis taip, tarsi jie savyje sugėrė visas Žinias, bet viduje nieko nėra. Taip pat būna ir priešingai. Tas, kuris atrodo visai nepasikeitęs, galbūt pasiekė gana daug.

Paprasti žmonės žiūri į elgesį: bet išmintingas žmogus žvelgia už elgesio ribų ir žavisi sąmonės žaidimu (Brahmano).

Elgesys veikia santykius;

Požiūris daro įtaką elgesiui;

Žinios arba nežinojimas veikia požiūrį;

Malonė veda į Žinias.

Vidumi jūs tarsi medis – vienu metų laiku jūs bevaisis, o kitu metų laiku jūs žydite. Nušvitimas nepriklauso nuo sezono – kaip ir amžinai žaliuojantis kokoso medis, kuris yra derlingas ištisus metus.

21 Gegužės, 1996 m.

Bangaloro Ašramas, Indija.

51 – asis žinių lapelis

Samadhi

Viena vienintelė ląstelė tampa visu kūnu. Kažkurioje jos vietoje yra nagų užuomazgos, kažkurioje ji yra nosis ir liežuvis, bet visa tai yra vienos ląstelės apraiška. Taip pat visa Visata yra sudaryta iš vienos medžiagos.

Įsisąmoninimas ir Pajautimas, kad viskas yra vienio dalis, gydo kūną ir protą bei balansuoja došas kūne (vata, pitta, kapha). Tai savitarka – samadhi (dvasinė pusiausvyra su loginiu sąmoningumu).

Sąmoningumas gilaus miego metu – tai džada – samadhi (pusiausvyra su inercija). Taigi, miegas yra  gijimo pagrindas. Netgi vaistai nepadės, jei stokojama miego ir poilsio. O džada- samadhi duoda gilesnį poilsį negu įprastas miegas.

Samadhi su ekstaze yra anapus logikos. Tai nivitarka – samadhi (sąmoningumas su palaima).

Nivitarka – samadhi yra anapus palaimos patirties ir nenusakoma žodžiais.

29 gegužės, 1996 m.

Nyderlandai, Haga

52 – asis žinių lapelis

Ką jūs žinote?

Apie ką mes kalbėsime šiandien? Koks tikslas kalbėti apie tai, ko jūs nežinote? Nėra jokio tikslo kalbėti ir apie tai, apie ką jūs jau žinote… ir nėra jokio tikslo kalbėti apie tai, apie ko jūs nežinote. (Juokas)

Stefanas iš salės : Ką daryti, kai galvoji, kad kažką žinai, o iš tikrųjų nežinai?

Šri Šri: Mes galime kalbėtis apie tai, ką jums atrodo, kad žinote, bet jūs nežinote, arba apie tai, ko jums atrodo, kad jūs nežinote, bet jūs žinote. ( Juokas)

Žinojimui nėra pabaigos, bet nežinojimas turi savo pabaigą. Štai tada jūs tampate visiškai tuščiais ir kiaurais.

Mįslė: Kas yra tas brangakmenis, kurį kažkur pameti ir kažkur randi? (Atsakymas bus sekančią savaitę).

5 birželio, 1996 m.

Vokiečių Akademija (Bad Antogastas, Vokietija)

53 – iasis žinių lapelis

Tarnystė yra gelbėtojas

Išsiplėtimas nuo individualios sąmonės iki visatos vyksta tada, kai jūs dalinatės kitų liūdesiu ir džiaugsmu. Augant laike, turėtų augti ir jūsų sąmonė. Kai pasineri į Žinias už laiko ribų, depresija tampa neįmanoma. Tavo vidinis šaltinis yra džiaugsmas.

Tam, kad įveiktumėte asmenines kančias, įsigilinkite į visuotines kančias! Asmeninio džiaugsmo sustiprinimui dalinkitės visuotiniu džiaugsmu. Vietoj to, kad galvotumėte: “Kas bus su manim? Ką galiu pasiimti iš šio pasaulio?”, galvokite: “ Ką galiu duoti šiam pasaului?”. Jei kiekvienas eis iš ketinimo padaryti kažką visuomenės labui, tai mūsų visuomenė taps Dieviška.

Mums svarbu išmokti pakelti savo individualios sąmonės kultūrą, kuri laikui bėgant, Žinių pagalba išsiplės… nuo “Kas bus su manim?” iki “Kuo aš galiu būti naudingas?”

Jeigu jūs neturite geros patirties meditacijoje, tada daugiau tarnaukite žmonėms – jums tai bus užskaityta kaip nuopelnas ir jūsų meditacija taps gilesnė.

Kai kažkam savo pagalbos dėka ar tarnavimo būdu atnešate palengvėjimą ar laisvę, pas jus ateina geros vibracijos ir palaiminimai.

Tarnystė atneša nuopelnus.

Nuopelnai padeda eiti giliau į meditaciją, o meditacija jums grąžina jūsų šypseną.

Atsakymas į praeitos savaitės mįslę: Jums labai brangi jūsų šypsena ir džiaugsmas. Jūs pametėte savo šypseną pasaulio šurmulyje ir radote ją aukščiausiame Aš, Satsange. Jeigu jūs jos nesugebėsite rasti net

Ašrame, tai užmirškite apie ją. Jūs negalėsite jos rasti niekur.

Jai Guru Dev !

13 Birželio, 1996 m.

Sent Luisas, Misūris

54 – asis žinių lapelis

Kada mes patiriame džiaugsmą

Kai mes pajuntame džiaugsmą, mes nesiekiame tobulumo. Jeigu jūs siekiate tobulumo, tada jūs nepasiekiate džiaugsmo šaltinio.

Pasaulis atrodo netobulas paviršiuje, bet giliai viskas yra tobula.

Tobulumas slepia save, o netobulumas atsiskleidžia.

Išmintingas žmogus neužsibus paviršiuje, bet tyrinės gylį. Objektai nėra sutepti, tai jūsų matymas aptemęs. Visaapimančioje sąmonėje yra be galo daug veiksmų ir, vis dėlto, sąmonė išlieka tobula ir nepaliesta. Kaip Satsango dalyviai supraskite tai dabar ir būkite Namuose.

Džiaugsmas – tai suvokimas to, kad išmintis yra neišvengiama.

19 Birželio, 1996 m.

Kanada

55 – asis žinių lapelis

Vertinimai ir gera kompanija

Nors jūs girdėjote „neteisk“, visgi, kasdieniniame gyvenime vertinimai iškyla neišvengiamai. Žiūrėdami į elgesį ir veiksmus, jūs juos patvirtinate arba nepatvirtinate.

Bet visada atsiminkite, kad viskas keičiasi ir neprisiriškite prie vertinimų. Kitaip jūsų vertinimai sustingsta kaip uola. Jie atneša nelaimę jums ir kitiems.

Jeigu vertinimai lengvi kaip oras, kaip šviežias vėjas, jie atneša aromatą, o po to praeina. Jie gali atnešti ir nemalonų kvapą, o po to išnykti. Bet jie negali likti amžinai.

Vertinimai tokie subtilūs, kad jūs net neįtariate apie jų egzistavimą. Polinkis vertinti arba klijavimas kitam etiketės „tu esi linkęs vertinti“ , taip pat yra vertinimas.

Tik Būties būsenoje, kai esate pilni meilės ir atjautos, jūs galite visada būti laisvi nuo visų vertinimų.

Tačiau pasaulis negali egzistuoti be vertinimų. Iki kol neapibrėžiate kažko kaip gera ar bloga, jūs negalite imtis jokių veiksmų. Jeigu turguje matote supuvusius obuolius, tai sakote : „Jie blogi“. Jūs nupirksite tik gerus obuolius. Jeigu kas meluoja jums jau dešimtą kartą, tai sekantį kartą, kai jis kalba, jūs galvojate, kad tai taip pat melas. Vertinimai kyla automatiškai.

Apsvarstykite galimybę, kad žmonės ir dalykai bet kokiu momentu gali pasikeisti ir nesilaikykite vertinimų.

Jums būtina teisingai įvertinti savo kompaniją. Jūsų kompanija gali tempti jus žemyn arba padėti jums augti. Ta kompanija, kuri sustiprina jumyse abejones, neviltį, kaltės jausmą, nepasitenkinimą, pyktį, kliedesius ir norus, yra bloga kompanija. Ta kompanija, kuri prisideda prie džiaugsmo pasireiškimo tavyje, entuziazmo, noro tarnauti, meilės, iššaukia tikėjimą ir Žinių siekimą, yra gera kompanija.

Kai kas nors skundžiasi, pirma jūs klausotės, po to linksite galva, po to užjaučiate, po to skundžiatės jūs.

Denisas: Noriu pripažinti, kad jūs visiškai teisus. ( Juokas)

Robertas: Pritariu nuomonei!

Šri Šri: Jūsų kompanija jums gali sukurti pragarą danguje, arba rojų pragare.

Turėkite asmeninę nuomonę…!

26 birželio, 1996 m.

Monrealio Ašramas (Kvebekas, Kanada)

56 – asis žinių lapelis

Dievas – labai geras verslininkas

Dieviškumas jums atidavė visus įmanomus pasaulio malonumus, o Sau pasiliko palaimą. Tam, kad pasiektumėte aukščiausios palaimos, reikia eiti pas Jį ir tik pas Jį.

Nebūkite per daug protingas su Dieviškumu ir nesistenkit Jo apgauti. Dauguma jūsų maldų ir ritualų – viso tik bandymai apgauti Dieviškumą. Jūs bandote Jam duoti kiek galima mažiau, o gauti kiek galima daugiau. Ir Jis tai žino. Jis sumanus verslininkas. Jis pergudraus jus. Jeigu tu slėpsi po kilimu, tai Jis paslėps po grindimis…

Būkite nuoširdūs, nebandykite pergudrauti Dievo. Kai patirsite palaimą, visa kita bus persmelkta džiaugsmu. Be palaimos joks džiaugsmas pasaulyje netrunka ilgai.

3 Liepos, 1996 m.

Monrealio Ašramas. (Kvebekas, Kanada)

57 – asis žinių lapelis

Nuolankumas ir atsakomybė

Nustatydami tikslą tam tikram laikui, mes suteikiame kryptį gyvybinei energijai. Dauguma žmonių turi siaurą matymą ir jame užstringa. Dėl to jie yra nusivylę.  Bet jeigu tu esi atsidavėlis, tu sakai „Tebūnie Tavo Valia!” ir po to lengvai pasieksi tikslą. Čia reikia įnešti aiškumo. Nuolankumas sako: „ Tebūnie Tavo Valia“, o „Tavo Valia“ reiškia prisiimti atsakomybę už visą pasaulį! Tai gali atrodyti prieštaringai, bet tai faktiškai yra dvi medalio pusės. Kuo labiau jūs esate nuolankūs, tuo labiau atsakingais jūs tampate. Neatsakingas žmogus negali būti nuolankiu. Kodėl yra neatsakingų žmonių? Jie yra tingūs arba pilni baimių, arba – ir tai, ir tai. Jeigu esate tingūs arba pilni baimių, jūs negalite susitaikyti meilėje.

Pilna atsakomybė yra pilnas nuolankumas. Tai šiek tiek sunkoka „sukramtyti“, bet tai – tiesa.

Žmonės paprastai sako : „ Aš imuosi atsakomybės“ arba „ Aš susitaikau“. Sakau jums – nuolankumas ir atsakomybė eina kartu. Pavyzdžiui, jūs susitaikėte su šiomis Žiniomis. Tai reiškia, kad jūs imatės atsakomybės dalintis jomis su kitais ir jūs prisiimate atsakomybę už tai, kad jos klestėtų.

Imtis atsakomybės arba susitaikyti be veikėjo yra išmintingumo įgūdis. Atsakomybė – dinamiška gyvenimo išraiška dabartiniame momente.

Kai jūs prisiimate atsakomybę ir patiriate kliūtis, atminkite – reikia susitaikyti.

Kai jūs esate sukrėsti, prisiminkite, kad atsakomybės pagrindas yra susitaikymas. Tai išlaisvina jus nuo veikėjo sunkumo ir suteikia jėgų judėti pirmyn.

Visiškas neatsakingumas yra neįmanomas.

Ribota atsakomybė jus daro silpnais;

Truputis vandens išgaruos nuo saulės, bet vandenynas niekada neišdžius. Ribota atsakomybė jus suriša.

Begalinė atsakomybė atveria prieš jus galimybę ir atneša džiaugsmo.

11 Liepos, 1996 m

Kalifornija, JAV

58 – asis žinių lapelis

Gerbkite visus taip, kaip gerbiate mane

Gerbkite visus, kaip gerbiate mane, bet nesitikėkite iš visų to, ko tikitės iš Manęs. Įprastai darote kitaip. Su visais nesielgiate pagarbiai kaip su Manimi, bet jūs tikitės, kad jie jums teiks džiaugsmą ir elgsis idealiai. Kai jie negyvena taip, kaip jūs tikitės, jūs susinervinate ir juos kaltinate arba barate. Bardami juos jūs prarandate savo dvasinę energiją. Kai jūs laiminate, jūsų energijos lygis auga.

Pasaulis pilnas skirtumų ir ginčai neišvengiami. Santūriai, kantriai, išmintingai ir sumaniai keliaukite aukštyn.

Kvaili žmonės padarys jus išmintingesniu. Kvailių skaičius aplink jus rodo, kaip stipriai esate savo centre. Nebandykite atsikratyti kvailių! Jei paliksite savo centrą , neturėsite kantrybės jų ištverti! Kai jūs įsitvirtinsite savajame Aš, jūs pamatysite, kad net kvailiai suteikia jums išminties!

Kvailys suteikia jums nusivylimo ir išminties bei daro jūsų gyvenimą spalvingu.

Klausimas: Kaip nustoti galvoti, kad kiti žmonės yra kvailiai?

Šri Šri: Nereikia nustoti. Jūs galite visus žmones pasaulyje laikyti kvailiais. Tai turi savo pranašumą: prie kvailų žmonių jūs neprisirišate. (Juokas). Jei manote, kad žmonės yra šventi, tuomet norite būti kartu su jais. Jūs galite galvoti, kad visi yra kvaili ir likti šaltakraujiškais.

17 Liepos, 1996 m.

Vokiečių Ašramas, Bad Antogastas, Vokietija.

59 – asis žinių lapelis

Veikimas/darymas prieš atsitikimą

Matyk visą praeitį kaip „atsitikimą“, o  dabartį kaip „veikimą“. Jeigu pažvelgiate į praeitį kaip į „veikimą“, tai drauge su tuo kyla ego ir apgailestavimas. O jei mes laikome dabartį „atsitikimu“, tada įsitvirtina tingumas ir nesąmoningumas.

Jei tu pritaikai „veikimą“ ateičiai, tai sukelia įtampą ir nerimą. Jei „atsitikimą“ pritaikai ateičiai, tai gali paskatinti kažkiek pasitikėjimo, bet ir letargijos.

Tegul  „atsitikimas“ lieka praeičiai. Tegul „veikimas“ būna dabarčiai. O ateitis yra abiejų jungtis.

Išmintingas matys „veikimą“ „atsitikime“ ir „atsitikimą“ „veikime“ vienu metu. Tik tas, kas 100 %  yra “veikime”, gali atpažinti “atsitikimą“. Ar dabar jūs susipainioję? (Juokas).

Tas, kuris daro daug, niekada nepasakys, kad jis daug padarė. Kai kas nors sako, kad jis padarė „daug“ darbo, tai reiškia, kad jis galėjo net daugiau – jis padarė nepakankamai.  Darbas jūsų nenuvargina tiek, kiek nuvargina „veikimo” jausmas. Būk šimtą procentų „veikime“ be veikimo jausmo.

Visi gabumai, kuriuos jūs turite, yra skirti kitiems. Jei turite gražų balsą, tai jis skirtas kitiems. Jeigu jūs esate geras virėjas, tai yra kitiems. Jeigu jūs rašote gerą knygą, ji yra kitiems. Jūs nesėdite ir neskaitote savo knygos! Jei esate geras dailidė, tai skirta kitiems. Jeigu jūs esate geras chirurgas, tai – dėl kitų: jūs gi negalite atlikti operacijos pats sau. Jeigu jūs mokyklos mokytojas, tai skirta kitiems. Visi jūsų talentai ir darbai naudingi kitiems.

Panaudokite savo talentus, kitaip jie nebus jums vėl suteikti.

4 Liepos, 1996 m.

Vokietijos Ašramas, Bad Antogastas, Vokietija

Ši diena yra Dievo dovana (angl. present), todėl ji vadinama dabartimi (angl. present).

60 – asis žinių lapelis

Nebūk dėkingas

Dėmesio! Būkite atsargūs! Šis Žinių lapelis pavojingas dėl savo sprogstamosios galios! Jis gali jums nunešti galvą arba suplėšyti širdį! Jeigu nuo jo plyš širdis, tada viskas dingo! Jeigu jis jums nuneš galvą, tada viskas pasiekta!

Šri Šri: Kiek žmonių iš čia dalyvaujančių patiria dėkingumą? (Visi kelia rankas)

Jeigu jūs dėkingi, tada jūs man nepriklausote!

(Visi sutrikę)

Kai žmogus jums kažką duoda, jūs šiam žmogui jaučiate dėkingumą. Tai reiškia, kad jūs jam nejaučiate bendrumo. Jūs gi nejaučiate dėkingumo sau pačiam. Dėkingumo jausmas reiškia, kad jūs nejaučiate Meistro savo dalimi.

Maiklas: Jūs nejaučiate dėkingumo savo rankai, su kuria jūs valgote.

Anželika: Maži vaikai kol jaučia bendrumą, nepatiria dėkingumo. Jie viską priima kaip savaime suprantama.

Šri Šri: Kai einama anapus dėkingumo, atsiranda vienovė. Nebelieka nei „aš“, nei „tu“. Jūs esate Meistro dalis. Jūs esate viena būtybė su tūkstančiais galvų ir tūkstančiais rankų, bet su viena širdimi.

Dėkingumas neišvengiamas. Kelyje jums būtina būti dėkingais, bet jums reikia peržengti dėkingumą. Geriau nustokite būti dėkingais. (Juokas)

Kai jūs dėkingi, dėmesio centru tampate jūs, jaučiatės labiau svarbūs.

Kai jūs dėkingi Dievui už tai kad gavote kažką nuostabaus, pavyzdžiui už puikų regėjimą, tai kas čia svarbus – jūs ar Dievas? Jūs! Jūsų dėkingumas liudija apie ego buvimą.

Ričardas: Na bet argi jūs nesate dėkingas?

Šri Šri: Aš esu palaima ir aš esu jos užsipildytas! (Juokas) Nebūk dėkingas; tiesiog būk kupinas palaimos! Šios Žinios gali būti pavojingos nesant atsidavimo!

Kai jūs esate Meistro dalis, tai jūs turite visapusišką teisę būti laimingais. Jūs turite visapusišką teisę į Žinias, laimę ir į visą visatą!

Bolderis: Gal Jūs galėtumėte duoti palyginimą mūsų santykio su kitais ir mūsų santykiu su Meistru?

Šri Šri:

Jūsų draugai pririša jus prie pasaulio, prie materijos. Meistras jus pririša prie Dieviškumo ir dvasingumo.

31 liepos, 1996 m. Guru Purnima  

Vokiečių Ašramas, Bad Antogastas, Vokietija

61 – asis žinių lapelis

Tikėjimas, atsidavimas ir meditacija

Tikėjimas yra galvos reikalas.

Atsidavimas – širdies reikalas

O meditacija liečia galvą ir širdį, ji jas apjungia.

Brandžiam intelektui yra būdingas atsidavimas. Brandi širdis pilna Žinių. Meditacija veda į intelekto ir širdies brandą.

Džonas: Panašu, kad žmonėse su išlavintu intelektu, mažiau tikėjimo.

Šri Šri: Galva labiau pasitiki materija, konkretumu, o širdis labiau tiki abstraktumu. Beveik neįmanoma, kad žmogui visiškai trūktų tikėjimo arba jam visiškai trūktų atsidavimo. Vienintelis klausimas yra – kokia jų proporcija ir kiek subrendęs žmogus.

7 Rugpjūčio, 1996 m.

Los Andželas, Kalifornija.

62 -asis žinių lapelis

Nesibaigianti kantrybė ir malonus apsipirkimas

Tarkim, kad jūs einate pas Dievą, gaunate bet kokios naudos ir išeinate. Kai ketinate gauti naudos, tada jūs skubate.

Kitas žmogus žino, kad Dievas jam jau priklauso, ir jis neskuba kažką gauti, jis turi begalinę kantrybę.

Klausimas: Ką jūs turite omenyje, kai sakote „priklausyti“ Dievui?

Suvokimą, kad Dieviškumas ir viskas, kas Jo sukurta, priklauso jums. Prekybos centre paprastai jūs apsiperkate skubėdami ir greitai grįžtate namo. Bet kai visa parduotuvė jau yra pas jus namuose, jūs neskubate apsipirkti ir esate atsipalaidavę.

Jūsų skubėjimas kažką gauti atima pusiausvyrą ir padaro jus mažais. Įgykite „amžiną laukimą“ – begalinę kantrybę. Suvokite, kad Dievas priklauso jums. Per šį suvokimą arba praktikų pagalba jūs pasiekiate begalinę kantrybę.

Klausimas: Ką reikia daryti  tam, kad lavintumėte kantrybę? Stebėti nekantrumą?

Tiesiog stebėkite mintis bei jausmus ir dėl jų nesigailėkite.

Kai jūs žinote, kad esate dieviškojo plano dalis, jūs nustojate reikalauti. Jūs žinote, kad viskas daroma dėl jūsų. Jumis rūpinamasi.

Paprastai mes skubame prote ir esame lėti veiksmuose. Nekantrumas reiškia skubėjimą; apatija – lėtas veikimas. Geriau, kai viskas atvirkščiai.

Kantrumas prote ir dinamiškumas veiksme – tai teisinga formulė.

 Rugpjūčio 14, 1996 m. Santa Monika, Kalifornija

63 – asis žinių lapelis

Nuolankumas, gėda ir drovumas

Nuolankume galva lenkiasi ir susitinka su širdimi. Galva, kuri nenusilenkia, neturi jokios vertės. Net nepalenkiamai galvai vieną dieną teks nusilenkti arba iš nuolankumo, arba iš gėdos. Galvai, kuri palinksta iš nuolankumo, niekada neteks nusilenkti iš gėdos.

Gėdą lydi pasididžiavimas. Gėda mėgaujasi visuomenė ir ji yra įgyjama.

Drovumą lydi meilė. Atkreipkite dėmesį – vaikams būdingas drovumas ir tai jiems natūralu.

Gėda iššaukia kaltės jausmą, o drovumas puošia. Išlaikykite drovumą ir atmeskite gėdą.

22 rugpjūčio, 1996 m.

Londono AOL centras, Anglija

64 – asis Žinių lapelis

Ypatingi… ar įprasti?

Jūs ypatingi ar įprasti? Kas daro jus ypatingais Kelyje? (visi tyli). Jūs ypatingi, todėl kad jūsų suvokimas, stebėjimas ir raiška pasikeitė į gerąją pusę.

Įprastais jus daro tai, kad jūs esate ypatingas! (Juokas). Kiekvienas žmogus galvoja, kad jis kažkuria prasme ypatingas!

Jūsų suvokimas pagilėjo, argi ne taip? Jūs matote, kad už kiekvienos priežasties stovi Dieviškumas. Ir jūs matote, kad už kiekvieno mažo plano stovi Didis planas. Jūs neįžvelgiate blogų ketinimų kitų žmonių klaidose ir jūs nesate „Fama nevernyj“(netikintis Tomas, iš Biblijos)

Kiranas: Kas tas netikintis Tomas?

Šarli: Tomas suabejojo Kristumi.

Bhanu: Bet atrodo jis taip pat nušvito!

Stefanas: Taip, bet jis nebuvo tuo tikras! (Juokas salėje)

Iki tol, kol jūs nebuvote Kelyje, jūs niekada nestebėjote savo emocijų. Dabar jūs stebite savo emocijas: teigiamas ar neigiamas, meilę ir neapykantą, skausmą ir malonumą. Jūsų sugebėjimas stebėti, pagerėjo.

Ir pagerėjo jūsų išraiška. Kiekvieno žmogaus šerdyje yra visos gerosios savybės. Nelaimingi ir sukaupę streso žmonės nerado savo gerųjų savybių išraiškos. O jūs išreiškiate šias puikias savybes.

Ir todėl… jūs – ypatingai… įprasti!

28 Rugpjūčio, 1996 m.

Grimstadas, Norvegija

65 – asis žinių lapelis

Laimite jūs ar pralaimite?

Po Satsango nedidelė grupelė žmonių, maždaug 150 žmonių, susitiko Su Guruji. Jie juokaudami su juo ginčijosi, priekaištavo dėl to, kad nors jis mažai laiko praleidžia su jais, vis tiek pavogė jų širdis. Guruji kaip visada išėjo nugalėtoju , sulaužydamas jų argumentus ir sukeldamas pritariantį juoką.

Šri Šri: Laimite ar pralaimite ginčą, jūs vis tiek juokiatės. Kodėl? Tai vyksta todėl, kad yra visiškas priklausymo jausmas. Kai yra priklausymo jausmas, tada įvyksta tikras žaidimas. Tada nesvarbu – laimėjote jūs ar pralaimėjote.

Kas paprastai su jumis vyksta? Esate nusivylęs, nusiminęs, įžeistas ir piktas. O kai jūs ginčydamiesi su manimi laimite arba pralaimite, jūs džiaugiatės.

Kodėl taip yra?

Yra priklausomybės jausmas;

Išryškėja jūsų meilė (o ne tobulumas, patogumas, norai).

Jūs statote „Buvimą“ aukščiau nei „ įvykį“;

Jūsų pasitikėjimas yra nepaprastai geras.

Ar jūs galite tokį pat nusistatymą turėti kiekvieno atžvilgiu?

Krišnos gyvenimas buvo pilnas konfliktų, bet vis dėlto, jis nenustojo šypsotis ir šokti.

Taip ir jūs, praeikite per konfliktus šokdami ir darykite gera šiai planetai.

Jūsų pasitikėjimas yra nepaprastai geras.

5 Rugsėjo, 1996 m.

Bangaloro Ašramas, Indija

Gerai išdegtas ąsotis

Įpylus vandenens į blogai išdegtą ąsotį, prarandamas ir ąsotis ir vanduo. Jeigu ąsotis gerai išdegtas ir pakankamai tvirtas, tai jis atlaikys –  įpilsite į jį vandens ar jį panardinsite į vandenį.

Tą vakarą, Satsango metu vienas iš atsidavėlių, padovanojo Šri Šri nuostabų rankų darbo ąsotį. Kitas atsidavėlis padovanojo puokštę rožių. Dėdamas gėles į ąsotį, Guruji pasakė: „ Jei ąsotis išdegtas gerai, tai jis nesubyrės, pamerkus į jį gėles“.

Po to Šri Šri padovanojo saldainių ir jis dar pasakė: „Kai jūs žydite, pas jus ateina saldainiai“.

Po to jam padovanojo dar vieną „Sandeš“ saldainių dėžutę ir Guruji apibendrino: „Tai šiandieninis „sandeš“ (Sandeš Hindi kalba reiškia „pranešimas“).

Rugsėjo 12, 1996 m. Bangalorao Ašramas, Indija

67 – asis žinių lapelis

Krioklys, krentantis aukštyn

Jūs matote tiktai tai, kad vanduo krenta. Jūs nematote, kaip  vandenynas virsta debesimi. Vandenyno virsmas debesimi vyksta paslaptingai, o debesies virtimas vandenynu yra akivaizdus.

Labai nedaugelis pasaulyje gali pastebėti, kaip stipriai paaugote savo vidumi, kai tuo tarpu išorinės augimo apraiškos yra akivaizdžios. Niekada neliūdėkite, kad žmonės jūsų nesupranta. Jie mato tik tai, kaip jūs save išreiškiate!

Rugsėjo 19, 1996,

Bangaloro Ašramas, Indija

68 – asis  žinių lapelis

Kas brangiau: jūsų šypsena ar pyktis?

Mahešas : Ar būna, kad Jūs pykstate?

Šri Šri: Aš galiu pykti, bet tai brangiai kainuoja.

Įprastai jūs laisvai išreiškiate savo pyktį, o šypsotės retai – lyg šypsena brangiai kainuotų. Neišmanantiems pyktis yra pigesnis, o šypsena – brangi. Žiniose šypsena yra nemokama kaip saulė, oras ir vanduo, o pyktis yra brangus kaip deimantas.

Padarykite savo šypseną pigesne, o pyktį – brangiu.

Rugsėjo 25, 1996 m.

Bangaloro Ašramas, Indija

69 – asis žinių lapelis

Pusiausvyra ir drausmė

Laisvę turintys žmonės, liūdi dėl drausmės trūkumo, jie nenuilsdami tvirtina, kad jie taps drausmingesni.

Drausmingi žmonės laukia, kada tai baigsis; disciplina nėra galutinis tikslas, ji yra būdas tikslui pasiekti.

Pažiūrėkite į nedisciplinuotus žmones. Jie nelaimingi. Laisvė be drausmės – tai nelaimė. O drausmė be laisvės – dusinanti. Tvarkingumas yra monotoniškas, o chaosas pervargina nervų sistemą. Turime drausmę padaryti laisva, o laisvę – drausminga.

Tie, kurie pastoviai yra tarp žmonių, ieško ramybės ir privatumo. Tie, kurie yra vienumoje, jaučiasi vieniši ir jiems norisi būti tarp žmonių. Tie, kurie yra šaltyje, nori šilumos. Tie, kurie yra šilumoje, nori vėsos. Tai gyvenimo dilema. Kiekvienas  ieško idealios pusiausvyros.

Tobula pusiausvyra yra tarsi skustuvo ašmenys.

Ją galima rasti tik Aukščiausiame Aš.

Spalio 2, 1996 m.

Vokietijos Ašramas, Bad Antogastas, Vokietija

70 – asis žinių lapelis

Devynios Navaratri naktys

Navaratri reiškia devynios naktys ir nauja naktis. Kūryba vyksta tamsoje, motinos žemės įsčiose. Devyni mėnesiai įsčiose tai kaip ilgos devynios naktys per kurias dvasia įgyja žmogus formą.

Naktis suteikia poilsį  ir atstato jėgas. Žmonės vakare grįžta iš darbo, ir švenčia, džiaugiasi ir meldžiasi. Naktį visa kūrinija ilsisi. Naktinis Ašramo sargas, ilsisi – taip pat.

Šios devynios Navaratrio naktys labai vertingos, jos pripildytos subtiliosios energijos. 64 Dieviškosios Motinos impulsai, skatinantys kūrybą subtilioje plotmėje, taip pat atsako už visų žemiškų ir dvasinių gėrybių atstatymą. Šie impulsai yra pažadintoje žmogaus sąmonėje. Šios devynios naktys švenčiamos tam, kad vėl pažadinti tuos Dieviškuosius impulsus ir atnaujinti intymiausią mūsų gyvenimo gylį.

Išvalykite savo kūną ir apvalykite savo sielą.

Kūną apvalykite vandeniu;

Apvalykite savo sielą Žinių, Sudarsan Krijos ir meditacijos pagalba.

Spalio 9, 1996 m.

Mumbajus, Indija

71 – asis žinių lapelis

Tylos šventimas

Tas, kas jums viską davė, suteikė jums ir laisvę. Vertinkite laisvę ir tinkamai naudokitės tuo, kas jums duota.

Jūsų sankalpa (ketinimas) ir aistringi norai atskiria jus nuo Dievo.

Siūlykit juos visus Dieviškumui. Tada jūs – Dieviški… jūs – Dievas… jūs – laisvi, ir jums nieko nereikia.

Jūsų protas jums nepriklauso. Nesmerkite jo. Tegul Didysis Aš jį apkabina.

Pastangos – tai raktas; pastangų nebuvimas – raktas į Absoliutą.

Spalio 6, 1996 m. Bangaloro Ašramas, Indija

72 – asis žinių lapelis

Nuoširdumas ir palaiminimas

Klausimas: Daugelis prašo palaiminimo, o jį gauna tik keletas. Kodėl taip yra?

Šri Šri: Duodantis visada duoda, o štai gaunantis – ne, jam trūksta nuoširdumo. Tas, kuris duoda palaiminimą, duoda jį laisvai, ir tas, kuris jį gauna, turi būti nuoširdus.

Nuoširdumas – tai būtina sąlyga palaiminimui gauti. Ir kiekvienas žmogus yra laisvas būti nuoširdžiu bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje.

Klausimas: Kodėl žmonės būna nuoširdūs tik retkarčiais?

Šri Šri: Nes jie klaidingai tiki, kad praleis kokį nors pasaulietišką malonumą. Aistra malonumui juos priverčia būti nenuoširdžiais. Kai žmogus nuoširdus, jis paprasčiausiai mėgaujasi malonumais be aistringo noro jiems.

Vargšai kovoja dėl maisto. Turtingi žmonės dalinasi savo maistu. Turtingesni yra tie, kurie dalinasi valdžia, dar turtingesni tie, kurie dalijasi šlove. Patys turtingiausi yra tie, kurie dalinasi savimi.

Turtingo žmogaus požymis yra ne tai, ką jis sukaupė, bet jo sugebėjimas dalintis tuo, ką jis sukaupė.

Nuoširdumas yra ryšys su savo gelme.

Spalio 24, 1996 m. Bangaloro Ašramas, Indija

73 – asis žinių lapelis

Vienyje su savo aukščiausiuoju Aš

Ne Buda sėdi viršūnėje, o greičiausiai viršūnė yra po Buda. Tas, kuris pasiekia viršūnę, po to nusileidžia, o viršūnė ieško to, kas įsikūrė aukščiau, savo vidinėje erdvėje.

                Šyvą vadina Čandrašekhara, kas reiškia – „tas protas, kuris yra Šyvoje (transcendentinis) ir visada yra aukščiau viršūnės“.

Žmonės mėgsta vaikščioti į iškilmes ir šventes, o iškilmės ir šventės eina paskui tuos, kurie jų nesivaiko.

Jeigu jūs bėgiojate paskui šventes, jus aplanko vienatvė.

Jeigu jūs esate vienyje su savo aukščiausiuoju Aš, jus supa šventės.

Spalio 31, 1996 m. Honkongas

74 – asis žinių lapelis

Pamatyti Dieviškumą savyje

Jeigu jūs negalite pamatyti Dieviškumo manyje, atsimerkite! Jeigu jūs matote Dieviškumą manyje, tai jūs esate dalis manęs – jūs negalite būti atskiri nuo manęs. O jeigu jūs jaučiatės, kad jūs – mano dalis, tai jūs pamatysite Dieviškumą savyje. O jeigu jūs matote dieviškumą savyje, tai jūs pamatysite Dieviškumą kiekviename.

Lapkričio 6, 1996 m. Kiotas, Japonija

75 – asis žinių lapelis

Šalinkite konfliktus

Kai esate harmoningoje aplinkoje, jūsų protas stveriasi bet kokio pasiteisinimo konflikto sukėlimui. Dažnai užtenka bet kokios smulkmenos tam, “kad užvirtumėte daug košės”. Ar pastebėjote tai?

Kai jūsų gyvenimui gresia pavojus, nesiskundžiate, kad jūsų niekas nemyli. Bet jeigu jums joks pavojus negresia ir jūs apsaugoti, tuomet pradedate reikalauti dėmesio. Daugelis sukelia konfliktus tam, kad atkreiptų į save dėmesį.

Užduokite sau tokį klausimą: „Ar aš ieškau kiekvienoje situacijoje harmonijos, ar aš stengiuosi pabloginti esamus konfliktus ir įrodyti esąs teisus?“.

Negatyvumo sėklą ir polinkį konfliktams galima pašalinti tik Sadhanos (kasdieninių praktikų) pagalba.

Lapkričio 14, 1996 m.

Kvala Lumpūras, Malaizija

76 – asis žinių lapelis

Stiprus noras ir maldinga būsena

Kad tavo malda išsipildytų, noras turi būti stiprus. Kuo stipresnis noras ir kuo vėliau jis išsipildo, tuo bus didesnis dėkingumo jausmas.

Kad noras taptų stiprus, tam reikia laiko ir poreikio. Stiprus noras atveda jus į atsidavimą. Kai noras išsipildo, jis praranda savo patrauklumą ir reikšmę didžiulio dėkingumo prasme.

Stambaus ūkininko sūnaus noras buvo keliauti į Angliją ir jis iš visos širdies meldėsi, kad jo noras išsipildytų. Kai pagaliau jo kelionė tapo reali, jis buvo taip perpildytas dėkingumo, kad jam buvo vis tik – važiuos jis ten, ar ne.

Dažnai žmonės, kurių norai neišsipildo taip greitai, laiko save nevykėliais. Stiprus noras gali jus nuliūdinti arba nuvesti į maldos būseną. Maldos būsenoje yra dėkingumas ir atsidavimas. Gilūs išgyvenimai daro žmogų pilnatvišku.

Jūsų sąmonė yra tarsi grūdas, veikiant Žinių karščiui, sąmonė pasireiškia ir tampa balta ir puri.

Lapkričio 20, 1996 m.

Kolkata, Indija

77 – asis žinių lapelis

Tikėjimas ir laimė

Tik per savo nuopelnus galite įgyti tikėjimą. Kai jums nepakanka tikėjimo, tai laimės nėra nei jūsų vidiniame, nei išoriniame pasaulyje.

Laimė kyla iš tikėjimo. Laimė yra tada, kai sąmonė pareina kūno lygmenį. Liūdesys ar skausmas kyla tada, kai sąmonė išlaikoma kūno lygmenyje. Kai jūs esate laimingi, jūs nejaučiate savo kūno, o kai nelaimingi, jūs patiriate skausmą.

Klausimas: Tokiu atveju, kodėl meditacijos metu dėmesys nukreipiamas į skirtingas kūno dalis?

Šri Šri: Tam, kad strėlė skristų pirmyn, ją reikia įtempti atgal. Panašiai, kai jūs nukreipiate dėmesį į skirtingas kūno dalis, tai jus išlaisvina nuo sąmonės kūno lygmenyje.

Lapkričio 28, 1996 m.

Delis, Indija

78 – asis žinių lapelis

Kaip reaguoti į grubumą

Ką jūs darote, kai kažkas elgiasi su jumis grubiai?

Nusimenate

Atsakote grubumu

Nuliūstate

Pabėgate arba vengiate to žmogaus ar situacijos

Kaltinate tą žmogų

Tą žmogų mokote

Nė viena iš išvardintų situacijų jokiu būdu nedaro jus stipresniais. Tai kaipgi pasielgti? Pažvelkite į nemandagų elgesį šioje šviesoje:

Tai nušviečia jų įsipareigojimo tam tikroms pažiūroms intensyvumą

Jie nurodo įtampų skaičių ir jų intensyvumą.

Tai atspindi asmens išsiauklėjimą

Tai rodo jo elgesio modelį

Tai rodo žinių trūkumą

Tai rodo nepakankamą proto ir pojūčių stebėjimą

Tai rodo ko reikėtų vengti savo elgesyje

Tai rodo galimybę pasveikinti ir sugerti grubumą

Tai stiprina jūsų protą

Tai rodo, kad jūs esate besąlygiška meilė

Sekantį kartą, kai kažkas bus su jumis grubus, atsakydami, tiesiog nusišypsokite plačia šypsena. Jeigu sugebate suvirškinti grubumą, tada visiškai niekas jūsų negali sukrėsti.

Gruodžio 5, 1996 m.

Kerala, India

79 – asis žinių lapelis

Malonumas

Protas, ieškantis malonumų, negali būti centruotas. Kai esate savo centre, vienaip ar kitaip visi malonumai jūsų laukia, bet jie jūsų netraukia. Protas, ieškantis malonumų, niekada negali pasiekti aukščiausio. Jei jums patinka jūsų kančios, jūs taip pat negalite būti savo centre ir jūs esate toli nuo Kelio.

Jeigu jūsų tikslas yra malonumai, tai užmirškite apie Satsangą. Kam jums gaišti laiką? Tai ir yra Gyvenimo Menas.

Arba jūs ieškote malonumų, arba jūs ateinate pas mane.

Siuzana: Ką mums daryti, kai žmonės kalba apie negatyvą?

Šri Šri: Savo ruožtu leiskite visiems kalbėti apie bet ką, bet kur ir bet kada.

Pratimas: Per visą šią savaitę kalbėkite, kiek tik galima daugiau negatyvaus apie visus. Tai iššūkis.

Gruodžio 12, 1996 m.

Bangaloro Ašramas, Indi

80 – asis žinių lapelis

Penki Visatos aspektai

Jūsų žinioje yra penki aspektai: 1. asti (tai yra); 2. bhakti (žinios, išraiška); 3. preti (meilė); 4. nama (vardas) ir 5. rupa (forma).

Materija turi du aspektus: nama ir rupa (vardą ir formą).

Sąmonė turi tris aspektus: asti (tai yra), bhakti (tai žino ir išreiškia save); ir preti (tai myli).

Tai yra visos Visatos paslaptis.

Maja (nežinojimas ar kliedesys) tai yra tada, kai žmogus nesuvokia šių trejų sąmonės aspektų ir užstringa ties vardu ir forma.

Klausimas: Kodėl esame netobuli?

Šri Šri: Kad galėtume augti tobulumo link. Gyvenimas yra judėjimas nuo netobulumo iki tobulumo. Sėkloje yra medis, tačiau norint virsti medžiu, sėkla turi nustoti būti sėkla. Gyvenime jūs galite pamatyti netobulumą kiekviename žingsnyje ir judėjimą iš vieno tobulumo į kitą. Į ką nukreipiate dėmesį, tai auga. Jeigu jūs nukreipiate dėmesį į kažko trūkumą, to dar labiau trūks.

Gruodžio 19, 1996 m.

Bangaloro Ašramas, India.

81 – asis žinių lapelis

Nuolankumas ir pasitikėjimas savimi

Pasitikėjimas savo jėgomis reikalauja daug drąsos. Jeigu nėra nieko kito arba jūs norite priklausyti tik nuo savęs, jums reikia daugiau drąsos. Nuolankumui reikia mažiau drąsos. Asmuo,kuris negali būti nuolankus, taip pat negali pasitikėti savimi. Jeigu turite nepakankamai drąsos, kad susitaikytumėte, tada neįmanoma pasitikėti savimi – jūs tiesiog save apgaudinėjate. Jeigu jūs neturite šimto dolerių, tai jūs negalite turėti ir tūkstančio dolerių. Net mažiausia baimė atima pasitikėjimą savimi.

Pasitikėjime savimi yra ir nuolankumas. Penkiasdešimtyje dolerių yra ir dešimt dolerių.

Dažnai žmonės tiki, kad nuolankumas yra galimybė išvengti atsakomybės ir viskas baigiasi tuo, kad jie dėl visų savo problemų kaltina Dieviškumą. Iš tikrųjų tikrasis nuolankumas yra sugebėjimas prisiimti už viską pilną atsakomybę.

Siuzana: Kaip mes  galime tai padaryti?

Šri Šri: Prisiimkite atsakomybę ir melskite pagalbos.

Nuolankumas galiausiai veda į pasitikėjimą savimi, todėl, kad nėra  nieko kito, tik Didysis Aš.

25 gruodžio, 1996 m. Kalėdos

Keturių kantonų ežeras, Šveicarija

82 – asis žinių lapelis

Naujųjų Metų šventimas

1997 metai yra laimingi, todėl kad tu gyveni šiuo metu. Tu gyveni ne sau, bet pasauliui. Ko jam reikia ar ko jis nori, tam tu esi čia. Šie metai yra laimingi tuo, kad tu gyveni šiuo metu žemėje.

Paprastai Naujiems Metams žmonės sugalvoja norą. Šiais metais negalvok norų. Tegul Naujieji Metai švenčia tave. Jei jie nori tau atnešti gražesnius dalykus, leisk jiems.

Paprastai tu pasimeti švęsdamas. Kai leidi laikui švęsti tavo buvimą, tada tu esi liudininkas dalyvaujantis šventėje.

Tegul laikas švenčia tavo buvimą.

O tu kaip visada toliau šypsokis.

Sausio 1, 1997 m. pirmoji Naujųjų Metų diena

Liucernos ežeras, Šveicarija

83 -asis žinių lapelis

Padmanabha: lotoso žiedo dydžio bamba

Skirtingus mūsų kūno organus valdo skirtingos dievybės. Saulės rezginys susijęs su saule, todėl jis vadinasi saulės rezginiu. Kai pirmieji saulės spinduliai krenta ant saulės rezginio, tai labai gerai veikia jūsų kūną. Štai kodėl yra labai gerai anksti ryte atlikti jogos asaną Surya Namaskar ( saulės pasveikinimas).

Saulės rezginys turi didelį poveikį mūsų centrinei nervų sistemai, regos nervams, skrandžiui ir į tam, ką mes vadiname instinktu. Tai yra antrosios mūsų kūno smegenys. Paprastai saulės rezginys yra šiek tiek didesnis už migdolą. Tiems, kurie atlieka jogos asanas, meditaciją ir Sudaršan Kriją, saulės rezginys gali tapti abrikoso dydžio. Tada jis veikia daug geriau. Jis subalansuoja kūno funkcijas.

Kai saulės rezginys susitraukia, žmogus jaučiasi siaubingai, jis būna liūdnas, prislėgtas; jis turi visus negatyvius jausmus.

Kai saulės rezginys išsiplečia, pagerėja intuicija, protas tampa aiškus ir sutelktas.

Krišną vadino Padmanabha, tai reiškia „tas, kurio bamba lotoso žiedo dydžio“. Jei jūs tampate Padmanabha, tai jumyse pilnai pražysta kūrybinga asmenybė. Sakoma, kad Brahma Kūrėjas, gimęs iš pražydusio saulės rezginio. Šiomis dienomis saulės rezginys žmonėms išlieka nedidelis, tačiau pilvas ir toliau didėja.

Sausio 8, 1997 m.

Vokiečių Ašramas, Bad Antogastas, Vokietija

84 – asis žinių lapelis

Bhakti

Žodis Bhakti (Bhakti – atsidavėlio meilė) sudarytas iš keturių skiemenų: „bha“, „ka“, „ta“, ir „i“. „Bha” reiškia išsipildymą ir mitybą, „ka“ reiškia žinojimą, žinių gavimo priemones; „ta“ simbolizuoja gelbėjimą, apsaugojimą, atpirkimą ; ir „i“ reiškia šakti, jėgą.

Taigi Bhakti yra keturi dalykai: išsipildymas ir mityba, žinių gavimo priemonės, „tarana” arba atpirkimas ir energija. Bhakti –  apsaugo tave. Bhakti maitina tave. Bhakti tai yra pažinimo priemonė, teisingos žinios.  Kai yra Bhakti, abejonės neateina. Tai duoda tau daugiausia energijos.

Bhati kaip sėkloje yra visos keturios savybės.

Visi emociniai sukrėtimai, kuriuos išgyvena žmogus, kyla todėl, kad jis nepažįsta bhakti. Kai visi intenstyvūs jausmai teka viena kryptimi, tai yra Bhakti, tai tampa Bhakti. Koks skirtumas tarp kanalo ir užlieto lauko? Potvynyje vanduo neturi krantų, kurie nukreiptų srovę. Kai vanduo teka tarp krantų, tai vadini upe. Kai vanduo išsilieja aplinkui, tai yra potvynis. Kai emocijos išsilieja, tavo protas yra netvarkoje. Jei jos plaukia su jėga viena kryptimi, tada tai yra Bhakti. Ir tai yra galingiausia.

Išminties ženklas yra nuolankumas arba bhakti.

Sausio 15, 1997 m.

85 – asis žinių lapelis

Priimkite pasaulį jo blogiausioje formoje

Tarkime, kad jums duota blogiausia, kas yra šiame pasaulyje.  Ką jūs tokiu atveju darytumėte?

Jeigu jūs gaunate tai, kas blogiausia, jūs neturėtumėt skųstis. Jei jums tenka tai, kas blogiausia, tokiu atveju gali atsitikti tik gerėjimas. Ir jūs esate čia, kad pasaulį padarytumėte geresniu.

 Džimas: Kai viskas klostosi  blogiausiai kaip gali būti, tada lieka tik laikas ir erdvė. (Juokas)

Pety: Kai matai, kad gyvenimas yra kančia, tada eini gilyn.

Paula: Tai tarsi oras, kurio trūksta ir tu turi įkvėpti.

Kas atsitinka, kai viską tenka padaryti pačiam ir niekas neateina padėti? Yra trys variantai:

Patirti nusivylimą  ir skųstis;

Padėkoti kitiems už tai, kad nepadėjo, nesuteikė pagalbos kad galėtumėte visus nuopelnus prisiimti sau;

(Juokas) Būkite dėkingi, giliai melskitės ir žinokite, kad jūs gaunate visą energiją, reikalingą tam, kad viską atliktumėte pats. Yra tik vienas atlikėjas.

Sausio 22, 1997 m.

Dalasas, Teksasas, JAV

86 -asis žinių lapelis

Žinių nesuvirškinimas

Žinių nesuvirškinimas veda į atsiradimą netikro ego, kuris yra nepagydomas. Žinios turi būti tinkamai suvirškintos.

Kai žinios nesuvirškinamos, tai veda į:

1. Netikrą ego.

2. Nesidomėjimą; priėmimą dalykų savaime suprantamais; sąmoningumo trūkumą.

3. Familiarumą be supratimo, be gilumo – paviršutiniškumą.

4. Polinkį pamokslauti.

5. Širdgėlą.

6. Žinių panaudojimą savo smulkiems tikslams.

7. Kietumą.

Jūsų nesugebėjimas kažką daryti (atsisakyti įpročio), gali sukelti skausmą; kai jus kažkas labai įskaudina, tai paskatina mesti įprotį. Jei jus skaudina jūsų trūkumai, vadinasi, esate sadhakas (ieškantis). Skausmas išveda jus iš potraukių.

Jei esate įsimylėjęs Dieviškumą, tuomet galite įsisavinti žinias. Meilė yra tai, kas sukelia apetitą – seva yra mokymasis – be meilės ir sevos, žinios pasidaro nesuvirškinamos.

Todėl kiekvienas iš jūsų išvardinkite viską, ką su meile padarėte visuomenei.

Marielė: Jei meilė yra užkandis, kas yra pagrindinis patiekalas?

Guruji: Žinios

Danielis: O kas desertui?

Guruji: Aš pats !! (Juokas)

P.S. Sekančią savaitę kiekvienas jūsų parašykite žinių lapelį su savo žinių blyksniu ir nusiųskite į savo nacionalinį centrą, nurodydami savo vardą.

Sausio 30, 1997 m.

Angelų miestas – Los Andželas, Kalifornija, JAV

87 -asis žinių lapelis

Nežinomos žinios

Ar prisimenate kas buvo parašyta praėjusios savaitės Žinių Lapelyje?

„P.S. Kitą savaitę visi parašykite po Žinių Lapelį su savo asmeninėmis „karštomis“ naujienomis ir išsiųskite  savo nacionaliniam centrui.”

Panašu, kad Gurudžis kalbėjo rimtai. Vakar vakare jo paklausė – kodėl nėra žinių ir jis pasakė, kad jis labiau laukia, kada galės paskaityti Žinių Lapelius, parašytus kitų žmonių, nei siųsti juos faksu. Jis sakė, kad žmonės skaito Žinias ir jas pamiršta, todėl jis nori, kad žmonės šį kartą parašytų savo asmeninius Žinių Lapelius.

Vasario 7, 1997 m.

Jai Guru Dev

88 -asis žinių lapelis

Būk mylimas

Kai žinios jumyse  yra Išminties pavidalu, jos niekada jūsų nepaliks. Išmintis gyvena širdyje. Padarykite Dieviškumą savo Valentinu (savo  mylimuoju). Tai yra paskutinis dalykas ir pirmas dalykas, kurį reikėtų padaryti.

Laikyk savo širdį saugioje vietoje, ji per daug subtili.  Įvykiai, maži dalykai suteikia stiprų įspūdį. Ir jūs negalite rasti geresnės vietos kaip Dieviškumas. Ten nei laikas, nei įvykiai negali jūsų paliesti, tai nepaliks nė vieno rando.

Norint turėti brangų akmenį, reikalingas aukso arba sidabro įtvirtinimas; Išmintis ir Žinios yra įtvirtinimas, kuris išlaikys jūsų širdį Dieviškume.

Paverskite Dieviškumą  savo mylimuoju.

Tiesiog būkite … ir žinokite, kad esate mylimi.

Tai ir reiškia būti mylimu.

 Vasario 2, 1997 m.

Florida, JAV

89 – asis žinių lapelis

Sevos palaiminimai

Kai atliekate sevą, negalvokite, kad darote  kažkam paslaugą. Padarius sevą, atlygis už tai grįžta iš karto. Ir tas atlygis ateina tikrai ir visada daugiau, nei jūs padarėte.

Jei jūs tikitės atlygio už padarytą sevą, tuomet seva tampa darbu. Jeigu jūs manote, kad padarėte daug, tai jūs padarėte mažai. Jei pažvelgsite į tai, kad padarėte nedaug, tada padarysite daugiau.  

Jūsų lūkesčiai dėl atlygio už sevą paverčia sevą darbu. Seva yra net tada, kai nematote tiesioginio atlygio ir dėl to nesiskundžiate, o darbas yra tada, kai yra skundų net jei iš karto gaunate atlygį.

Būkite dėkingi už bet kokią galimybę atlikti sevą.

Vasario 20, 1997 m.

Maui, Havajai Jai Guru Dev

90 – asis žinių lapelis

Dalinkitės savo džiaugsmu

Jei su kažkuo dalijatės savo nelaime, jos nemažėja, o jei nesidalinate džiaugsmu, jis mažėja.

Dalinkitės savo problemomis tik su Dieviškumu. Nesidalinkite jomis su Tomu, Diku arba Hariu, nes tai tik apsunkins problemą.

Dalinkitės savo džiaugsmu su visais.

Darenas: Kokiu būdu jūs padedate žmonėms, kurie dalinasi savo kančia?

Guruji: Aš turiu tūkstantį ir vieną būdą. Dažnai nutinka taip, kad kai jie pasidalina savo problema su manimi, ji iškart išsisprendžia. Kitais atvejais tam reikia šiek tiek kantrybės. Tiesiog žinokite, kad viskuo bus pasirūpinta.

Marija: Kaip galime padėti žmonėms, kurie dalijasi savo kančia su mumis?

Guruji: Klausykitės jų, bet tuo pačiu neklausykite. Todėl, kad jūsų protas taip pat užstrigs kančioje, tada bus nelaimingi ne tik jie, bet ir jūs. Būkite rūpestingi ir dalinkitės su jais Žiniomis.

Jai Guru Dev

Vasario 26, 1997 m.

Honolulu, Havajai

91 – asis žinių lapelis

Angelai

Angelai yra Didžiojo Aš dalis. Begalybė turi įvairių savybių, o atskiros savybės įgauna savo vardus. Jos vadinamos Angelais. Angelai yra ne kas kita, tik jūsų Didžiojo Aš spinduliai. Jie yra čia, kad tarnautų jums, kai esate centruoti.  

 Kaip šaknys, stiebai ir lapai atsiranda iš sėklos, kai ji pradygsta, taip visi angelai jūsų gyvenime pasireiškia, kai esate centruoti.

Angelai džiūgauja jūsų draugijoje, bet jūs nieko negaunate iš jų. Jie telkiasi tik aplink tuos, kuriems nieko nereikia iš jų. Angelai yra kaip ištiestos rankos. Kaip visos spalvos yra baltoje saulės šviesoje, visi angelai yra jūsų Aukštesniąjame Aš.

Palaima yra jų kvėpavimas, beaistriškumas – jų buveinė. Sąmonė, kuri yra palaima, tyrumas, visur buvimas ir beaistriškumo įsikūnijimas yra Šiva. Krišna yra išorinė Šyvos apraiška. O Šyva yra vidinė Krišnos tyla.

Jai Guru Dev

92 – asis žinių lapelis

Vienuoliktasis įsakymas

Būti minioje, kai jautiesi vienišas, yra neišmanymas. Nušvitimas – tai jaustis vienu, būnant minioje. Vienybės jausmas minioje yra išminties ženklas.

Kai kurie gali švęsti, būdami minioje, kiti džiaugiasi tik vienatvėje ir tyloje.  Sakau jums, darykite ir viena ir kita. Gyvenimo pažinimas atneša pasitikėjimo savimi, o Žinios apie mirtį padaro jus bebaimiais ir atveda į savo centrą.

Švęskite būdami vieni

Švęskite, būdami su žmonėmis.

Švęskite tylą

Švęskite triukšmą.

Švęskite gyvenimą

Švęskite mirtį.

Tai vienuoliktas įsakymas!

Jau Guru Dev

93 -asis žinių lapelis

Draugas yra priešas, o priešas – draugas

Draugų kompanijoje jūs prarandate savo centrą. Būtent jūsų priešas grąžina jus atgal į savąjį Aš. Jūsų draugas užjaučia jus ir priverčia jus tikėti materija. Jūsų priešas priverčia jus pasijusti bejėgiu ir atveda į dvasingumą.

Taigi jūsų priešas yra jūsų draugas, o jūsų draugas yra jūsų priešas!

Krišna sakė Ardžunai: Visiems nedraugiško (įskaitant ir patį save) sąmonė yra stabili ir jo sąmoningumas yra giliai įsišaknijęs!..

Kovo 17, 1997 m.

Rišikešas, Indija

94 – asis žinių lapelis

Paprastas ar sudėtingas?

Gyvenimas yra visiškai paprastas ir vis dėlto labai sudėtingas. Jūs turite vienu metu rūpintis abiem gyvenimo aspektais.

Kai gyvenimas atrodo sudėtingas, grįžkite į paprastumą. Kai esate ramus, atkreipkite dėmesį sudėtingumą jumyse. Tai padarys jus sumanesniu.

Jei esate tik su paprastumu, tai daro jus tingiu ir nuobodžiu. Buvimas tik su sudėtingumu jus supykdo ir nuvilia. Išmintingas abu subalansuoja  ir mėgaujasi jais. Jei žiūri tik į paprastumą, nebelieka augimo. Žiūrint tik į sudėtingumą, nebelieka gyvenimo. Viskas, ko jums reikia, yra sumanus balansas. Jei pripažinsite gyvenimo paprastumą ir sudėtingumą, jūs galėsite sumaniai išlaikyti ramybę!

Spalvos yra gyvenimo kompleksiškumas. Balta spalva yra paprastumas.

Kai tavo širdis tyra, tavo gyvenimas tampa labai spalvingas.

Vikramas: Guruji, tu esi visiškai baltas ir tuo pačiu toks spalvingas.

Pramila: Kaip ir mūsų žinios, kurios yra tokios gilios ir vis dėlto tokios paprastos!

Jai Guru Dev

Kovo 26, 1997 m. Rišikešas, Indija

95 – asis žinių lapelis

Išplėskite savo ydas

Jei negalite atsikratyti ydų, padidinkite jas. Nerimas, išdidumas, pyktis, pavydas, širdgėla – suteikite jiems didesnę dimensiją ir kitą kryptį.

Pyktis – kokia prasmė pykti dėl mažų įvykių? Pykite ant begalybės, ant Brahmos.

Ego, išdidumas – jei negalite atsikratyti išdidumo, didžiuokitės turėdami Dieviškumą.

Godumas – būkite godūs Satsangui.

Troškimas – trokškite tiesos.

Pasibjaurėjimas – bjaurėkitės bjaurėjimusi.

Pavydas – pavydėkite Sevos.

Apsvaigimas – svaikite Dieviškumu.

Prisirišimas – prisiriškite prie Guru.

Džiaugsmas yra meilė tam, kas yra. Liūdesys yra meilė tam, ko nėra.

Jai Guru Dev

Balandžio 3, 1997 m.

Rišikešas, Indija

96 -asis žinių lapelis

PAGRINDINIS INSTINKTAS

Baimė yra praeities įspūdis, atspindintis dabarties ateitį. Kai žmonės neigia baimę, jie tampa egocentriški, atpažinę ir priėmę baimę, ją peržengia … išsivaduoja.

Visiškas baimės trūkumas galimas tik esant visiškam chaosui ar esant didžiausiam tvarkingumui. Baimė nežinoma tik šventajam arba kvailiui. Tarp šių dviejų kraštutinumų visada yra baimė. Baimė yra pagrindinis instinktas būtinas tvarkai palaikyti pasaulyje. Tai pirminis instinktas.

Mirties baimė išsaugo gyvenimą.

Baimė pasielgti neteisingai, palaiko  teisingus poelgius.

Baimė susirgti atveda prie higienos laikymosi.

Nelaimės baimė palaiko jumyse dorybę.  

Vaikas turi tam tikrą baimę, todėl jis elgiasi atsargiai ir išlieka budrus, kai pradeda vaikščioti. Kad sklandžiai judėti, būtinas žiupsnelis baimė.

Kadangi baimė yra ta pati meilė, tik apversta aukštyn kojom, viskas, ką galima interpretuoti meilės prasme, galima aiškinti ir baimės prasme. Pavyzdžiui, vaiko elgesį, kai jis kabinasi į savo mamą, galima paaiškinti dvejopai. Tai gali ateiti iš Meilės arba gali kilti iš Baimės.

Šis pirminis instinktas gali būti visiškai transformuotas per Dieviškos meilės suvokimą.

Nebandykite išvengti baimės!

Tiesiog medituokite ir žinokite, kad esate niekas arba, kad jūs priklausote kažkam ypatingam …

Balandžio 10, 1997 m.

Rišikešas, Indija

97 – asis žinių lapelis

Satsangas – tai prieglobstis

Kodėl žmonėms reikia namų? Ar jie gali gyventi kaip gyvūnai miške be pastogės? Net protingi gyvūnai pasidaro sau namus. Žmogui reikia apsaugos nuo besikeičiančios gamtos. Todėl jis pastato pastogę fiziniam patogumui. Lygiai taip pat dvasiniam ir psichiniam komfortui – Satsangas yra prieglobstis.

Tas, kuris nedalyvauja  Satsange, yra tarsi laukinis gyvūnas. Pats Satsangas paverčia žmogų civilizuotu. Satsangas yra prieglobstis nuo besikeičiančio laiko ir jo skaudžios įtakos gyvenimui.

Satsangas yra lizdas, kuriame galite ilsėtis.

Jei esate laimės ėmėjas, jūs gaunate kančią.

Jei esate laimės davėjas, jūs gaunate džiaugsmą ir meilę.

Balandžio 17, 1997 m.

Kalkuta, Indija

98 – asis žinių lapelis

Yra trys Meilės rūšys:

Meilė, kuri gimsta iš žavesio, Meilė, kuri gimsta iš komforto, ir Dieviškoji Meilė.

Meilė, atsirandanti iš žavesio, trunka neilgai. Ji gimsta iš nepažinimo arba dėl traukos. Šiuo atveju trauka greitai praeina, ir atsiranda nuobodulys, kaip ir daugumoje meilės santuokų. Ši meilė gali sumažėti ir sukelti baimę, netikrumą, nesaugumą ir liūdesį.

Meilė, atsirandanti iš komforto ir pažinimo, auga. Tačiau ši Meilė neturi jokio jaudulio, entuziazmo, džiaugsmo ar ugnies. Pavyzdžiui, jūs geriau jaučiatės šalia seno draugo, kuris yra jums pažįstamas žmogus, o ne šalia naujo žmogaus.

Dieviškoji meilė peržengia abu aukščiau išvardintus meilės tipus. Dieviškajai meilei būdingas nuolatinis naujumas. Kuo arčiau jos esate, tuo daugiau žavesio ir gelmės patiriate. Dieviškoji meilė teikia paguodą, entuziazmą ir pažinimą. Ši meilė niekada nėra nuobodi ir visus išlaiko budriais.

Pasaulietinė meilė gali būti panaši į vandenyną, tačiau vandenynas turi dugną. Dieviškoji meilė yra tarsi dangus – beribis, begalinis. Kilkite Iš vandenyno dugno į neaprėpiamą dangų.

Norite sužinoti daugiau apie Dieviškąją meilę? Skaitykite mūsų Bhakti sutras.

Balandžio 24, 1997 m.

Bangaloro ašramas, Indija

99 – asis žinių lapelis

KAS PADIDINA JŪSŲ GROŽĮ?

Kai jūsų protas nesiskundžia, yra atsakingas, drąsus, pasitikintis savimi, kiauras ir tuščiaviduris, Jūs esate neapsakomai gražus.

Asmuo, negalintis ko nors pakeisti ar veikti, neturi teisės skųstis. O kai žmogus gali pakeisti ar veikti, jis niekada nesiskųs. Skųstis reiškia būti silpnam. Skųstis reiškia būti visiškame neišmanyme, kai žmogus nepažįsta tikrojo Aš. Besiskųsdami jūs užtemdote savyje įgimtą Grožį. Tai dar stipriau pasireiškia tiems, kurie eina šiuo keliu.

Pasaulietinis protas yra besiskundžiantis protas; Dieviškasis protas yra šokantis protas. Tiesiog skųstis, nepateikiant sprendimo, yra neatsakingumas. Kai esami sprendimai neveikia, surasti alternatyvius sprendimo būdus yra Drąsa.

Dėl išorinio grožio jūs dėvite tam tikrus dalykus; dėl tikro Grožio jūs turite atsisakyti visų šių dalykų. Išoriniam grožiui jūs turite pasidaryti makiažą (make-up); savo tikrajam grožiui reikia tik suvokimo, kas tokie esate (MADE-UP)!

Balandžio 30, 1997 m.

Bangaloro Ašramas, Indija

100 – asis žinių lapelis

Atsisakykite savo įvaizdžio

Kašiap: „Kaip jūs padarote visus laimingus?”

Gurudži: „Tapkite manimi.”

Rama: „Kaip mums tapti tavimi?”

Tai, kas stovi tarp jūsų ir manęs, yra jūsų asmeninis įvaizdis. Jūsų įvaizdis atriboja jus nuo manęs. Savęs įvaizdis, geras ar blogas, sukelia kančias.

Kai manote gerai apie save, labai subtiliu būdu jūs manote blogai apie kitus. Tuomet seka pyktis, pavydas, neapykanta.

Kai manote blogai apie save, jūs jaučiatės menki ir vėl pradėdate pykti ir nekęsti visų kitų. Jei manote gerai apie save, jūs patenkate į bėdą, o jei manote blogai apie save, jūs esate dar didesnėje bėdoje.

Taigi atsisakykite savo asmeninio įvaizdžio.

1997 m. gegužės 7 d.

Mauritijus

101 – asis žinių lapelis

Pasaulis priklauso jums

Malonumas ar skausmas tai yra stiprūs kūno pojūčiai. Kai šie pojūčiai neapima mūsų, tada mes tikrai ir nuoširdžiai galime pasakyti: „Aš priklausau tau“. Štai tada visi potraukiai ir vengimai, norai ir abejonės atkrenta – ir akimirksniu pasaulis priklauso jums. Visi jūsų vargai supa „Aš, Aš, Aš …“, „Aš noriu šito, man tai patinka, man tai nepatinka“.

Tiesiog paleiskite tai. Saulė teka ir leidžiasi, žolė auga, upė teka, mėnulis šviečia ir aš čia amžinai!

Kaip jaučiatės, jei kas nors jus giria?

Atsakymas: „Droviai, laimingas, puikiai, susigėdęs …”

Tai kažkaip jus veikia, ar ne? Manęs jie neveikia! Kai giriate mėnulį, kalnus, Liucernos ežerą, Juodąjį mišką. . .jiems nieko nedaro. Jie išlieka tokie patys.

Lygiai taip pat aš esu gamtos dalis. Jei jums patinka mane girti, galite tai daryti. Tiesą sakant, jūs neturite kito pasirinkimo! (Juokas)

Su manimi galite daryti viską, kas jums patinka. Aš čia dėl jūsų. Aš esu jūsų žaislas! (Juokas)

Gegužės 14, 1997 m.

Vokietijos Ašramas, Bad Antogastas, Vokietija

102 – asis žinių lapelis

Atsidavimas ir  įsipareigojimas

Lygiai taip pat, kaip automobilyje baigiasi degalai,  jūs turite juos vėl ir vėl papildyti. Taip pat yra su jūsų atsidavimu ir įsipareigojimais.  Bėgant laikui jie baigiasi ir juos reikia nuolat atnaujinti!

Svarbu dar ir dar kartą sustiprinti savo atsidavimą.

Dažnai žmonės savo atsidavimą laiko savaime suprantamu dalyku, o tada protas ima reikalauti ar skųstis. Kai jūsų atsidavimas yra nepakankamas, tai sukelia niurnėjimą ir skundus.

Visiškas atsidavimas atneša didžiulį entuziazmą, kruopštumą, tikėjimą, iššūkių priėmimą ir nepalieka vietos ego.

Gegužės 21, 1997 m.

103 – iasis žinių lapelis

Kaip išsivaduoti iš liūdesio

Jei jaučiatės nelaimingi, tada turite patikrinti, ar turite šias 3 savybes:

Tapas (atgaila);

Vairagija (beaistriškumas);

Sharanagati (pasidavimas).

– Tapas – tai yra šio momento priėmimas, tai yra visiškas malonių ar nemalonių situacijų priėmimas.

– Vairagya reiškia, kad „Aš nieko nenoriu ir aš esu niekas“.

– Sharanagati reškia, kad „Aš čia dėl jūsų, dėl jūsų džiaugsmo“.

Jei jūs niurzgate, tada jūs neturite šių savybių arba jų trūksta. Kai jūs priimate situaciją, jūs negalite niurzgėti, kai jūs priimsite ją kaip tapasą, kantriai, tada jūs neniurzgėsite. Kai jūs esate beaistriškas („Aš nieko nenoriu“), tada jūs neniurzgate; ir jei jūs pasiduosite,  tuomet nebus nusiskundimų.

Visos trys savybės: kantrybė užuojauta ir nuolankumas apvalo protą ir dvasiškai pakylėja džiaugsmui.

Jei to nepadarysite laisva valia, tai darysite iš beviltiškumo. Liūdėdamas sakysite „Nieko negaliu padaryti“. Tada supykę ir susijaudinę sakysite: „Aš pasiduodu, nieko nenoriu, neturiu kito pasirinkimo“.

Gegužės 28, 1997 m.

Marselis, Prancūzija

104 – asis žinių lapelis

Dieviškumas už laiko ribų

Neišmanantis asmuo arba tiki kitais žmonėmis, arba netiki. Išmintingasis ir netiki kitais ir neabejoja. Jo tikėjimas priklauso nuo Kalos (laiko). Kai laikas bus geras, priešas elgsis kaip draugas. Kai laikas bus nepalankus, net draugas elgsis kaip priešas. Protingas žmogus tiki Mahakala (didžiuoju laiku arba Šiva). Dieviškumas yra už laiko ribų.

Laiko pasaulyje visada yra kur tobulėti.

Tik Būtis yra visada tobula.

Raskite prieglobstį Būtyje ir tapkite „Aš esu“ nekintantis.

Birželio 3, 1997 m.

Autobusas, keliaujantis po Prancūziją

105 – asis žinių lapelis

Kiekvienas akmuo yra brangus

Skulptorius šventyklai naudoja visų rūšių akmenis.

Tam tikrus akmenis jis naudoja pamatams.

Jie yra nematomi išoriškai.

Iš akmenų, kurie puikiai tinka perdirbimui, skulptorius daro šventyklos sienas ir kolonas.

Iš kitų akmenų jis daro laiptelius.

Tam tikri akmenys tampa šventyklos bokštu.

Tik tie akmenys, kurie yra ypač tinkami tašymui, taps Dievybėmis ir bus įrengti šventykloje.

Kai akmuo tampa Šventyklos dalimi, jis nustoja būti akmeniu, jis tampa skulptūra, meno kūriniu, jis tampa Gyvąja Dievybe.

Lygiai taip pat daugelis žmonių ateina pas Mokytoją. Mokytojas skiria jiems vietą pagal jų atsidavimo laipsnį.

Visi yra svarbūs.

Jei nebūtų laiptų, kaip žmogus galėtų pasiekti Šventyklą?

Jei nebūtų jokio pagrindo, kaip išvis Šventykla galėtų egzistuoti?

O kaip laikytųsi bokštas be stulpų?

Skulptoriui kiekvienas akmuo yra svarbus.

Birželio 11, 1997 m.

Monrealis, Kanada

106 žinių lapelis

Jautrumas ir stiprumas

Tie, kurie yra jautrūs, dažnai jaučiasi silpni. Tie, kurie jaučiasi stiprūs, dažnai būna nejautrūs.

Kai kurie žmonės yra jautrūs sau, bet nejautrūs kitiems. Jie dažnai mato kitus blogais.

Žmonės, jautriai reaguojantys į kitus, bet ne į save, dažnai pradeda savęs gailėtis: „Vargšas aš“.

Kai kurie daro išvadą, kad geriau nebūti jautriam, nes jautrumas sukelia skausmą. Jie užsidaro. Tačiau nepamirškite, kad jei nesate jautrus, prarasite ir visus smulkesnius dalykus gyvenime – intuiciją, grožį ir meilės ekstazę.

Nejautrūs žmonės paprastai nepripažįsta savo silpnumo. O jautrūs žmonės nepripažįsta, kad jų jautrumas yra jų stiprybė.

Šis kelias ir šios Žinios daro tave tvirtą ir jautrų.

Jautrumas yra intuicija.

Jautrumas yra atjauta.

Jautrumas yra meilė.

Jautrumas yra tikra jėga:

ramybė, ištvermė, tyla, mokėjimas nereaguoti, pasitikėjimas, tikėjimas ir šypsena.

Būkite ir jautrūs, ir stiprūs.

Birželio 25, 1997 m.

Monrealio Ašramas, Kanada

107 – asis žinių lapelis

Asmeniškas ir beasmenis

Kaip  galime suderinti asmenišką ir beasmenį?

Mylėdami, jūs pakylėjate objektą ligi gyvybės. Kai mylite, objektas  tampa gyvas.

Vaikams viskas yra suasmeninta. Vaikai, imdami kiekvieną daiktą, su kuriuo žaidžia, jį visiškai suasmenina. Net akmuo turi veidą; net saulė juokiasi. Kai suteikiate emociją, visa kūrinija tampa suasmeninta.

Kai emociją atmetate, net žmonės tampa objektais. Smurtas atmeta emociją. Kaip žmogus gali nužudyti kitą žmogų: tai atsitinka tuomet, kai jis nemato jo kaip asmens, jis mato jį kaip daiktą. Tačiau net akmuo yra gerbiamas, kai jis suasmeninamas.

Dynas sako: Karinio parengimo metu jie moko kareivius žiūrėti į žmones, kaip į artėjančius juos žudančius objektus, kuriuos jie turi nužudyti pirmi.

Susana sako: Šventykloje net akmuo pakylėjamas iki dvasios lygmens.

Tai, kas nėra suasmeninta, negali pritraukti pagarbos. Daugelis žmonių Dievą laiko beasmeniu, todėl jie neprogresuoja.

Dynas ir Susana sako: „Štai kodėl mums reikia Guru!”

Čanas sako: Kai mes sakome, kad kažkas nėra tikra, tai nėra suasmeninta. Kai mes kažką suasmeniname, tai mums tampa tikra. Tuomet kas yra realybė?

Jūs esate realybė. Jūs nesate mintys, jūs nesate emocijos ar veiksmai. Jūs esate net ne asmenys …!

Pratimas: Tai, ką dabar matote kaip beasmenį, pamatykite kaip suasmenintą. O kai pajuntate kam nors bet kokią neigiamą emociją, žiūrėkite į juos kaip beasmenius. Ir apsimeskite, kad jūs patys esate robotai.

Jai Gurudev

Liepos 2, 1997 m.

Monrealio Ašramas, Kanada

108 – asis žinių lapelis

AUKSINIS ŠYDAS

Troškimai kyla skatinant mintis apie malonumą.

Tikroji malonumo patirtis gali būti ne tokia maloni kokią jūs atsimenate.

Džordžija: Štai kodėl mes praleidžiame tiek daug laiko savo mintyse!

Nesvarbu, ar jūs skatinate pasaulietinę, ar dieviškąją mintį, abi teikia jums malonumą. Pasaulietinė mintis veda į pasimėgavimą, kuris galiausiai nubloškia jus nuo malonumo į nusivylimą ir prislėgtumą.

Dieviškoji mintis pakelia jus nuo malonumo iki Palaimos, iki Intelekto ir gyvenimo pažangos.

Pasaulietinė mintis teikia malonumą tik per atmintį, o Dieviškoji mintis pasireiškia kaip Tikrovė.

Klausimas: kas yra Dieviškoji mintis?

„Aš nesu kūnas; Aš esu palaima, Satchitananda; Aš esu neribota erdvė; Aš esu meilė; Aš esu ramybė; Aš esu šviesa”.

Klausimas: kas yra pasaulietinė mintis?

Tai susiję su pinigais, seksu, maistu, galia, būsena ir savęs įvaizdžiu.

Tiesą slepia auksinis kasdienybės šydas.

Perverkite tą žvilgantį šydą ir atraskite, kad esate Saulė.

P.S. Pasaulyje visi vaikosi aukso (GOLD); kai kurie vaikosi gėrio (GOOD); bet tik nedaugelis seka paskui Dievą (GOD). Perženkite auksą, perženkite gėrį (GOOD) ir pasiekite Dievą (GOD).

1997 m. liepos 2 d.

Kvebeko Ašramas, Kanada

109 – asis žinių lapelis

Su kuo jums lengva?

Su kuo jaučiatės tikrai patogiai ir lengvai?

Jaučiatės patogiai su žmogumi, kuris neabejoja jūsų meile, su žmogumi, kuris savaime supranta, kad jį mylite. Ar ne taip?

Jei kas nors abejoja jūsų meile ir jūs nuolat turite tai įrodinėti, tai tampa jums sunkia našta.

Abejojantys jūsų meile pradeda jūsų klausinėti ir reikalauti paaiškinimų visiems jūsų veiksmams.

Paaiškinti viską, ką darote, yra našta. Jūsų prigimtis yra atsikratyti naštos, todėl jūs nesijaučiate patogiai.

Kai jūs abejojate veiksmo priežastimi, prašote teisingumo sau. Prašydami teisingumo, jūs sukuriate atstumą. Nors jūsų ketinimas yra priartėti, jūs sukuriate atstumą.

Jūs esate visų savo veiksmų liudininkas. Jūs nepažįstate savo veiksmų lygiai taip pat kaip ir kažkieno kito. Jūs esate Amžinasis Liudininkas.

Kai kas nors prašo pasiaiškinimo, jis kalba iš darytojo pozicijų ir primeta jums tą poziciją. Tai įneša nepatogumo.

Jei kas nors yra šalia jūsų, tarsi jūsų pačių dalis, jis jūsų neklausia. Jie yra lyg jūsų ranka. Vyrauja totalus supratimas ir klausimų nekyla.

Nei reikalaukite paaiškinimų iš kitų, nei patys teikite pasiaiškinimus.

1997 m. liepos 9 d.

Kvebeko Ašramas, Kanada

110 – asis žinių lapelis

Leiskite meilei būti

Leiskite meilei būti. Nereikia jai duoti vardo. Kai jai suteikiate vardą, tai tampa santykiu, o santykiai riboja meilę.

Tarp jūsų ir manęs yra meilė. Tiesiog leiskite tam būti. Jei meile jūs pavadinate, pavyzdžiui, brolį, sesę, motiną, tėvą, guru, jūs paverčiate tai santykiu. Santykiai riboja meilę. Leiskite meilei būti. Neduokite jai vardo.

Koks yra jūsų santykiai su savimi? Ar jūs esate žmona, brolis, vyras, guru?

1997 m. liepos 16 d.

Topanga Kanjonas, Kalifornija, JAV

111 – asis žinių lapelis

Paverskite viską asmeniniu ir universaliu

Manatha Šri Jagan Natha Mano Viešpats yra Kūrinijos valdovas

Mad Guru Šri Jagad Guru Mano Guru yra Visatos šeimininkas

Madathma Sarva Bhutatma Mano siela yra kiekvienos gyvos būtybės siela

Tas Mai Sri Guruve Namah Aš nusilenkiu savo Gurudevo garbei

Dažnai tai, kas yra universalu, nėra asmeniška, o tai, kas asmeniška, priklauso ne visiems. „Mano“ ir „universalu“ yra visiškai priešingi dalykai. Tai yra godumo, baimės, pavydo ir nepasitenkinimo priežastis.

Per šią Guru Purnima pabuskite ir supraskite, kad Visatos Viešpats yra labai asmeniškas su jumis. Jūsų asmeninis Guru yra viso pasaulio Guru. Guru yra jūsų Savasties Savastis, o jūsų Savastis yra pats gyvenimas kiekvienoje būtyje. Paverskite universalų asmeniniu; tai padarys jus turtingesniais, išmintingesniais, stipresniais. Paverskite asmeninį universaliu; taip rasite laisvę, atjautą, meilę.

Jai Guru Dev

1997 m. liepos 23 d.

Tahoe, Kalifornija

112 – asis žinių lapelis

Apie pagarbą

Klausimas: Ką daryti, jei žmonės negerbia tavęs?

Šri Šri Ravi Šankaras: Padėkokite jiems. Jie suteikė jums laisvę. (Juokas ir nuostaba) Kai žmonės gerbia jus, jie dažnai atima jūsų laisvę. Jie tikisi, kad jūs šypsositės jiems, pripažinsite juos, elgsitės su jais tam tikru būdu.

Jei jie negerbia jūsų, jūs nesate įpareigoti atsakyti į jų klausimus ir galite atsisakyti visų formalumų. Galėsite natūraliai šypsotis arba raukytis. Taigi jūs būsite pilnatvėje.

Kai žmonės myli ir gerbia jus, jūs privalote būti su jais mandagūs, nes nenorite jų įžeisti. Kai jie negerbia ar nemyli jūsų, jų neįžeis jūsų veiksmai ir išraiškos. Taigi jie jus išlaisvina.

Kai užsitarnaujate pagarbą, dažnai tai pasiekiate savo laisvės kaina. Išmintinga yra pirmiausia susitelkti į laisvę ir nesijaudinti dėl pagarbos.

Klausimas: Ar laisvė nesukelia arogancijos?

Atsakymas: Tikrai laisvei nebūdingas „man nerūpi” požiūris. Tai lengvumas iš vidaus, tikra šypsena ir kai nėra kietumo.

Kai kas nors yra kietas ir arogantiškas, jis tikrai nėra laisvas. Tikra meilė sužydi tik tokioje laisvėje.

O kai vyrauja tikra meilė, pagarba tiesiog seka jus

113 – asis žinių lapelis

Aukojimasis

Aukotis reiškia paleisti tai, į ką esate įsikibę arba paleisti prisirišimą prie to, kas teikia malonumą, iškeičiant tai į kažką didesnio, kas suteiks gėrio.

Pasiaukojimas suteikia jėgos gyvenime. Gyvenimas be aukos yra sustingęs. Aukojimasis suteikia jums kvantinį šuolį. Jis užkelia jus ant didesnio pjedestalo.

Dažnai žmonės mano, kad aukojimasis daro gyvenimą nuobodžiu ir ne džiaugsmingu. Tiesą sakant, būtent pasiaukojimas suteikia gyvenimui prasmės.

Pasiaukojimas išryškina jūsų didybę ir padeda jums išeiti iš kančių.

Gyvenimas be aukos yra nieko vertas. Užsidegimas, entuziazmas, jėga ir džiaugsmas yra susiję su pasiaukojimu.

Klausimas: Kai kurie žmonės skundžiasi, kad labai daug pasiaukojo.

Atsakymas: Tai yra gerai. Mintis apie didelę auką suteikė jiems jėgų skųstis ir taip apsaugojo juos nuo savęs kaltinimo, kas būtų sukėlę dar didesnę depresiją.  

Pasiaukojimai niekada nelieka neapdovanoti.

Be aukos nėra meilės, nėra jokios išminties ir jokio tikro džiaugsmo.

PASIAUKOJIMAS PAVERČIA JUS ŠVENTAIS. Tapkite tokiais!

1997 m. rugpjūčio 6 d.

Bad Antogast, Vokietija

114 – asis žinių lapelis

Langų užvėrimas

Kai esate prabudę, visa, kas jus supa, suteikia jums žinių. Jei nesate prabudę, net ir brangiausios žinios atrodys jums nereikšmingos.

(Staiga pasigirdus dideliam triukšmui lauke, mokytojas Kiranas uždarė langą)

Šri Šri: Sąmoningumas priklauso nuo jūsų sugebėjimo uždaryti savo „langus”. Kilus audrai, turite užverti langus, kitaip sušlapsite.

Kai viduje yra karšta ir tvanku, jums reikia atidaryti savo „langus”. Jūsų pojūčiai panašūs į langus. Jeigu galite savo valia atidaryti ir uždaryti savo „langus”, tuomet esate laisvi ir prabudę. Kai jūsų „langai” negali būti uždaryti arba atidaryti, esate susaistyti.

Šiam suvokimui reikalinga sadhana arba praktikos.

1997 m. rugpjūčio 13 d.

Stokholmas, Švedija

115 – asis žinių lapelis

Rakša Bandhan

Ši pilnatis yra skirta žiniams – rišiams. Ji taip pat vadinama Rakša Bandhan. Bandhan reiškia prisirišimą, o Rakša – apsaugą.

Prisirišimas, kuris jus saugo. Jūsų prisirišimas prie žinių, mokytojo, tiesos, Savęs, viso to, kas jus saugo. Virvė gali būti surišta taip, kad jus apsaugos arba supančios. Mažasis protas ir kasdieniai dalykai gali jus supančioti. Didysis protas ar žinios saugo jus.

Rakša Bandhan yra tas prisirišimas, kuris jus apsaugo.

Jūs esate prisirišę prie Satsango. Jūsų prisirišimas prie mokytojo, tiesos, prie senovės rišių žinių yra jūsų gelbėtojas.

Prisirišimas yra svarbus gyvenime. Leiskite dieviškumui būti prisirišimu gyvenime be prisirišimo.

Klausimas: Kas yra ateistas?

Atsakymas: Tas, kuris turi Dievo koncepciją.

Klausimas: Kas yra taika?

Atsakymas: Nedalomas protas.

1997 m. rugpjūčio 20 d.

Kopenhaga, Danija

116 – asis žinių lapelis

Atrasta Tiesa

Tai intelektas, kuris dalija ir jungia. Kai kurios būtybės pasaulyje tik sujungia dalykus, kai kurios tik padalija. Tačiau žmogus turi abu gebėjimus.

Skruzdėlės tik sujungia – jos surenka įvairius reikmenis į krūvą ir iš jų surenčia skruzdėlyną. Tačiau beždžionės negali sujungti, jos gali tik padalyti viską. Pavyzdžiui, duokite beždžionėms kokį nors vainiką, ir jos suplėšys jį į gabalus ir išmėtys visur aplinkui. Beždžionės gali tik padalyti arba analizuoti. Bet bebras sujungia – jis surenka visą medieną į vieną vietą ir stato užtvanką. Paukščiai taip pat sujungia dalykus, pvz. audėjiniai paukščiai.

Žmogus tiek analizuoja, tiek sujungia. Taigi jūs analizuojate, būdami reliatyviame pasaulyje, ir sujungiate dalykus, norėdami jį surasti. Intelektas dalija, siekdamas rasti tiesą. Kartą surasta Tiesa sujungia viską.

Kai intelektas tampa tylus, išmintis manifestuoja. Dažnai žmonės mano, kad informacijos rinkimas padaro juos išmintingais. Tai nėra. Tai Samadhi, kuris manifestuoja intelektą.

Neišmanantis žmogus, nepaisant visos surinktos informacijos, negali būti kūrybingas. Išmintingas žmogus gali būti kūrybingas be daugumos tos informacijos.

Išminties ženklas yra pamatyti vieną daugelyje ir daugelį viename.

Sena sanskrito patarlė sako: Pirmasis išminties ženklas yra nieko nepradėti. Antrasis išminties ženklas – jei kažką pradėjote, turite tai tęsti iki galo.  

Taigi, jei ką nors suerzinote, nesustokite vidury kelio, patikrinkite jo ribas. (Juokiasi)

1997 m. rugpjūčio 27 d.

Bad Antogast, Vokietija

117 – asis žinių lapelis

Didžioji dilema

Jei vyrauja visiškas tikėjimas, nėra jokių klausimų. Jei neturite jokio tikėjimo, nėra jokios prasmės užduoti klausimus, nes tuomet netikėsite jokiu atsakymu.

Klausimas: O kaip dėl klausimų, kuriuos užduodame su visišku tikėjimu?

Šri Šri: Jei tikite Dievu ar savimi, ar savo šeima bei draugais, klausimų negali kilti. Kai žinote, kad kažkas jumis rūpinasi, dėl ko reikia užduoti kokį nors klausimą? Pavyzdžiui, jei jūs įsėdote į traukinį, važiuojantį į Bangalorą, negi kiekvienoje stotelėje klausinėsite „kur važiuoja traukinys?” Kai yra kažkas, kas rūpinasi jūsų poreikiais, koks tikslas eiti pas astrologą?

Klausimas: O jeigu vyrauja aklas tikėjimas?

Šri Šri: Tikėjimas yra tikėjimas … jis negali būti aklas. Kai tai vadinate aklu, tai nėra tikėjimas – bent jau ne jūsų tikėjimas! Aklumas ir tikėjimas negali eiti kartu. Praradę tikėjimą, tampate akli.  

1997 m. rugsėjo 3 d.

Mumbajus, Indija

118 – asis žinių lapelis

Kaip tapti centruotu

Perkelkite dėmesį nuo patirties į tą, kuris patiria,  

nes visos patirtys yra periferijoje ir jos kinta;

Patiriantysis yra centre.

Vėl ir vėl grįžkite į tą, kuris patiria.

Jei esate suirzę, klauskite savęs Kas yra suirzęs, užuot visą laiką patiriant susierzinimą.

Panašiai, jei esate nelaimingi, klauskite, Kas yra nelaimingas?

Jei manote, kad kažką žinote, paklauskite, Kas tai žino? (Juokiasi)

Jei manote, kad esate nušvitęs, paklauskite, Kas yra nušvitęs? (Juokiasi)

Jei manote, kad esate neišmanėlis, paklauskite, Kas yra neišmanėlis?

Jei manote, kad esate vargšas, paklauskite, Kas yra vargšas?

Jei manote, kad esate labai atsidavęs, paklauskite, Kas yra atsidavęs?

Meskite šalin visus savo veidus ir išvyskite tikrąjį Save.

Tuomet tikrai ateisite pas mane!

1997 m. rugsėjo 10 d.

Bangaloras, Indija

119 – asis žinių lapelis

Penkios įžvalgos

Meilė yra jūsų prigimtis.

Jos išraiškos procese jūs dažnai įstringate objekte. Tai įvyksta tada, kai jūsų akys nukreiptos į išorę. Norint grįžti į savo prigimtį, reikalinga įžvalga.

Skausmas yra pirmoji įžvalga.

Jis atitolina jus nuo objekto ir nukreipia jus kūno ir proto link.

Energija yra antroji įžvalga.

Energijos blyksnis grąžina jus į save.

Dieviškoji meilė yra trečioji įžvalga.

Dieviškosios meilės blykstelėjimas išbaigia jus ir įveikia visus laikinus malonumus.

Ekstazė yra ketvirtoji įžvalga.

Sąmonės pakylėjimas ir dalinis fizinės tikrovės suvokimas yra Ekstazė.

Neduali egzistencija, kurią sudaro tik vienas, yra penktoji įžvalga.

Kai meilė švyti, tai yra palaima,

Kai ji teka, tai užuojauta,

Kai ji sklaidosi, tai pyktis,

Kai ji fermentuojasi, tai pavydas,

Kai ją neigia, tai neapykanta,

Kai meilė veikia, tai yra tobulumas,

Kai meilė Žino, tai esu AŠ!

120 – asis žinių lapelis

Penki Satguru („tikrojo Guru”, vert.pastaba) požymiai

Satguru akivaizdoje:

1. Žinios išsiskleidžia

2. Sumažėja sielvarto

3. Džiaugsmas kyla be priežasties

4. Sumažėja stokos jausmas, apima pilnatvė

5. Visi talentai pasireiškia

Nuo jūsų ryšio su Guru priklauso kaip šios savybės pasireiškia jūsų gyvenime.

Atsisėskite užmerktomis akimis, pajauskite ryšį su Guru ir pradėkite kurti savo žinių lapelius.

Taigi,

1. Sudarykite žinių lapelį

2. Prisiimkite įsipareigojimą dėl sevos (tarnystės).

Kuo daugiau duosite, tuo daugiau jėgų įgysite.

Pratimas: atsisėskite minutei užmerktomis akimis ir atsisakykite savo vardo. Kaip

jaučiatės . . . ?

Vardo ištirpimas yra sąmoningumas.

Formos ištirpimas yra meditacija.

Pasaulis yra vardas ir forma.

Palaima peržengia vardą ir formą.

******

1997 m. rugsėjo 24 d.

Bangaloro ašramas, Indija

121 – asis žinių lapelis

6 tikrojo ieškotojo požymiai

1. Pripažinimas, kad žinau labai mažai.

Daugelis žmonių mano, kad jie žino, nors išties nežino, arba jie įstringa savo ribotame žinojime. Todėl jie niekada neišmoksta. Taigi pirmasis dalykas yra pripažinti, kad žinome labai mažai.

2. Noras sužinoti.

Daugelis žmonių pripažįsta, kad nežino, bet nėra pasirengę mokytis.

3. Kitų neteisimas ir ir buvimas atviram.

Kai kurie žmonės norėtų įgyti žinių, bet jų kritiškas požiūris ir siauras akiratis neleidžia pasiduoti mokymui.

4. Visiškas atsidavimas ir vienakryptis požiūris į pasirinktą kelią.

Kai kurie žmonės yra plataus akiračio, bet jiems trūksta atsidavimo vienai krypčiai. Jie nuolat užsiima dvasiniu „šopingu” ir todėl niekada nepasiekia pažangos.  

5. Tiesos ir tarnystės pirmenybė prieš malonumus.

Kartais netgi atsidavę ir viena kryptimi einantys žmonės lieka atokiau nuo kelio, siekdami trumpalaikių malonumų.

6. Kantrybė ir atkaklumas.

Kai kurie žmonės nėra palenkti malonumų, yra atsidavę ir išlaiko kelią, bet jei jiems trūksta kantrybės ir atkaklumo, jie tampa neramūs ir prislėgti.

1997 m. spalio 1 d.

Bangaloro ašramas, Indija

122 – asis žinių lapelis

Jagjos (angl. Yagnas)

Jagjos yra senas būdas praturtinti subtilųjį. Jos taip pat išvalo individualią ir kolektyvinę sąmonę.

Jagjos turi 3 aspektus:

1. Deva Pudža: Dieviškumo pripažinimas ir garbinimas visomis formomis.

2. Sangatikarana: Evoliucijos proceso paskatinimas, sutelkiant visus kūrinijos elementus ir žmones.

3. Dana: Dalinimasis tuo, kuo kiekvienas yra apdovanotas.

1997 m. spalio 8 d.

Bangaloro ašramas, Indija

123 – asis žinių lapelis    

Dievas kaip vaikas

Ar galite matyti Dievą kaip vaiką? Jūs visada galvojote apie Dievą kaip apie tėvą, sėdintį kažkur danguje. Ar galite matyti Dievą kaip vaiką?

Dievas yra pati jūsų egzistencijos šerdis. Jūsų įsčiose yra Dievas. Jūs turite rūpintis savo nėštumu ir atvesti vaiką į pasaulį. Daugelis žmonių net to nepadaro. Tas, kuris tai padaro, gali taip pat pildyti norus.

Dievas yra jūsų vaikas. Jis / ji laikosi jūsų kaip kūdikis, kol pasensite ir numirsite. Dievas vis šaukiasi maitinimo. Dievas laikosi įsikibęs atsidavusio žmogaus. Jam / jai reikia, kad jį maitintumėte šiame pasaulyje. Sadhana, Satsangas ir Seva yra maistas.

Jūs visada galvojate apie Dievą kaip apie tėvą. Tuomet norite reikalauti ir imti iš Dievo. Bet kai matote Dievą kaip vaiką, jūs nekeliate jokių reikalavimų.

Belma sako: Galima melstis tik savo tėvui, o ne vaikui.

Šri Šri: Kodėl norite melstis? Kodėl norite paklausti? Geras tėvas žino, ką turi duoti.

Belma: O kaip pasidavimas?

Šri Šri: Jūsų pasidavimas vaikui yra daug autentiškesnis, nes yra besąlyginis.

Rūpinkitės savo Dievu! Ateistai yra už kampo! Abejonės, netikėjimas ir neišmanymas yra ateistai, todėl geriau pasirūpinkite savo Dievu!

1997 m. spalio 16 d.

Bangaloro ašramas, Indija

124 – asis žinių lapelis

Jauskitės palaiminti

Prasiskinkite kelią per visas kliūtis ir jauskitės, kad esate Palaiminti. Tai tas vienintelis žingsnis, kurį turite žengti – visa kita nutiks savaime.

Šis gilus suvokimas, kad „esu palaimintas” gali padėti jums įveikti bet kokias kliūtis gyvenime. Tai suteikia jums drąsos ir pasitikėjimo bei atveria jus malonei.

Suvokus, kad esate Palaiminti:

Visi skundai išnyksta

Visi niurzgėjimai liaujasi

Bet koks nesaugumo jausmas pradingsta

Išnyksta jausmas, kad tavęs nemyli

Išnyksta meilės ieškojimas.

Jei nesuvokiate, kad esate palaiminti, tuomet prasideda veikimas. Jei norite pakeisti savo gyvenimą, pajauskite, kad esate palaiminti. Ypač tiems, kurie yra šiame kelyje,  nėra jokios priežasties nesijausti palaimintais.

Taigi, pajauskite, kad esate Palaiminti.

Tai yra pirmasis žingsnis į Save.

1997 m. spalio 23 d.

Greitkelis Nr. 7 tarp Bangaloro ir Šimogos, Indija

125 – asis žinių lapelis

Divali

Laikas ir erdvė yra begaliniai. Smėlio grūdeliai yra nesuskaičiuojami. Atomai visatoje yra nesuskaičiuojami. Taip pat žvaigždės, galaktikos. Tas pats yra ir su gyvybe šioje planetoje. Nėra pradžios, nei pabaigos, nes viskas sferiška. Sfera neturi nei pradžios, nei pabaigos, nei tikslo, nei krypties. Tiesa neturi krypties, neturi jokio tikslo. Tiesa pati savaime yra tikslas, ir tiesa yra begalinė.

Jausti ar patirti begalybę šiame baigtiniame kūne, išgyventi amžinybę per savo gyvenimo tarpsnį, atrasti palaimą kančioje. Tam jūs čia esate.

Spalio 30 d. Indijoje švenčiama Divali – šviesų šventė. Gatvės ir pastatai apšviesti spalvomis. Keturios Divali išraiškos:

1. Šviesos: žinių skleidimo simbolis.

2. Petardos: kai sprogimas įvyksta išorėje, jis pasklinda ir viduje.

3. Keitimasis dovanomis ir saldumynų dalijimas: saldumynai išsklaido kartumą ir atnaujina draugystę.

4. Gausos pajautimas: suvoki ir esi dėkingas už tai, ką turi.

Kai išaušta tikra išmintis, ji pakylėja šventimą, o švęsdamas tu gali prarasti dėmesį ar suvokimą. Senovės rišiai tai žinojo, todėl kad išlaikytų sąmoningumą šventės įkarštyje, jie įnešė šventumą ir pudžą į kiekvieną šventimą.

Švęskite Žinias ir pajauskite gausą, nes „tiems, kas turi, bus duota daugiau”!

1997 m. spalio 30 d.

Rišikešas, Indija

Kasdieninės žinutės nuo Šri Šri Ravi Šankaro

126 – asis žinių lapelis

Meilė yra jūsų egzistencija

Tarkime, kas nors jums rodo daug meilės, ką jūs darote?

1. Dažnai jūs nežinote, kaip į tai atsakyti.

2. Jūs jaučiatės įpareigoti ir susaistyti.

3. Susigūžtate ar nutolstate.

4. Jaučiatės kvailai ir nepatogiai.

5. Bandote kažkaip atsakyti, bet tai darote nenatūraliai.

6. Abejojate išreikšta meile ir tuo, ar esate jos verti.

7. Bijote prarasti pagarbą, nes meilė neleidžia susidaryti atstumui, o pagarba linkusi išlaikyti atstumą.

8. Jūsų ego padidėja ir neleidžia jums priimti meilę ir jai atsakyti.

9. Visa kita (įrašykite savo nuožiūra).

Gebėjimas priimti tikrą meilę ateina su įgūdžiu suteikti meilę. Kuo labiau esate centruoti ir iš patirties žinote, kad esate meilė, tuo labiau jaučiatės esą namuose, nepriklausomai nuo meilės kiekio ir jo išraiškos, nes giliai viduje žinote, kad:

Meilė nėra emocija!

Tai yra jūsų Egzistencija !!!

1997 m. lapkričio 6 d.

Rišikešas, Indija

127 – asis žinių lapelis

Jūsų meilės išraiškos

Jūs jaučiate daug meilės kam nors, bet jie to nepriima. Ką jūs darote?

1. Nusiviliate

2. Paverčiate meilę į neapykantą ir siekiate keršto

3. Vėl ir vėl primenate, kaip stipriai juos mylite ir kaip mažai jie jus myli

4. Tampate nervingu ir kaprizingu

5. Prapliūpstate įniršiu

6. Jaučiatės pažeminti ir siekiate apsaugoti savo garbę

7. Apsisprendžiate daugiau niekada nemylėti

8. Jaučiatės įskaudinti ir nenusipelnę tokio elgesio su jumis

9. Stengiatės būti nuošalyje ir abejingi

… ir galiausiai pastebite, kad nei viena iš šių reakcijų neveikia. Tai tik pablogina situaciją. Kokia išeitis? Kaip išlaikyti savo meilę?

1. Apsišarvokite kantrybe ir pakeiskite savo meilės išraišką.

2. Būkite sutelkti ir apribokite savo meilės išraišką. Kartais pernelyg intensyvi meilės išraiška atstumia žmones.

3. Laikykite savaime suprantama, kad jie taip pat jus myli ir priimkite jų išraiškos būdą. Paimkime, pavyzdžiui, mamą su trimis vaikais. Vienas vaikas kalba, kitas nekalba, trečias elgiasi įnoringai. Motinos meilė yra vienoda visiems trims, nepriklausomai nuo jų elgesio.

4. Nuoširdžiai pripažinkite kitų meilę sau. Tai pavers jūsų reikalavimus dėkingumu, o kuo daugiau būsite dėkingi gyvenime, tuo daugiau meilės jus pasieks.

5. Žinokite, kad skausmas yra meilės dalis ir prisiimkite atsakomybę už tai. Kai jūs tolstate nuo savo centro, jus tikrai įskaudins, nes kančia yra pasaulietinio gyvenimo prigimtis.

1997 m. lapkričio 13 d.

Džaipuras, Radžastanas, Indija

128 – asis žinių lapelis

Ego

Kada egzistuoja ego?

 1. Kai negaunate dėmesio.

 2. Kai atrodo, kad prarandate žmonių dėmesį.

 3. Kai gaunate dėmesio. (Juokiasi)

Ego yra sunkumo, diskomforto priežastis. Jis neleidžia meilei tekėti. Ego galima peržengti žinant Tiesą, klausiant „Kas aš esu?“ Dažnai į savanaudišką žmogų žiūrime su panieka ar pavydu. Tačiau verčiau turėtumėte jam jausti užuojautą ar netgi gailestį, ar ne?

Ego taip pat turi ir teigiamą aspektą. Jis priverčia žmones padirbėti. Žmogus darbą dirbs iš gailesčio arba iš savanaudiškumo. Daugelis visuomenės darbų atliekami paskatinus ego. Tačiau satsange darbas atliekamas iš meilės. Ego yra atskirumas, nepriklausymas. Jis nori įrodyti ir turėti.

O kai pabundate ir pamatote, kad nereikia nieko įrodyti ir turėti, ego išnyksta.

1997 m. lapkričio 20 d.

Bangaloro ašramas, Indija

129 – asis žinių lapelis

Atmintis

Tai atmintis paverčia jus nelaimingu arba išmintingu. Prisiminimai apie įvykius ir patirtis, susijusias su kintančiu ribotumu, pririša jus, o savo prigimties atmintis jus išlaisvina. Besikeičiančių ribotų dalykų, gerų ar blogų, atmintis sukuria prisirišimą. Nekintančios Savasties atmintis pakelia sąmoningumą. Praeities įvykių atmintis ir pasaulietinės problemos suvaržo Savasties didybę. Visa tai susiję su tuo, kur esate ir kas esate. Jei to nežinote, tai yra dėl jūsų atminties. Jei esate nušvitę, tai yra dėl jūsų atminties.

Pamiršti kasdienius nereikšmingus dalykus reiškia ekstazę.

Pamiršti begalybę reiškia kančią.

Kl. Kaip atsikratyti nemalonių prisiminimų ir apribojimų?

1. Suvokite pasaulio ir įvykių laikinumą.

2. Suvokite, kad praeities įvykiai neegzistuoja dabarties momente ir priimkite tai.

3. Būkite beaistriai ir sutelkti. Prisiminimai apie Savastį atgyja per tarnystę Aukštesniajam.

4. Padidinkite pranos lygį – So Ham! Tai kas (So what)!!

5. Būkite dieviškumo draugijoje.

6. Kilkite į mėnulį !!

1997 m. lapkričio 27 d.

Bangaloro ašramas, Indija

130 – asis žinių lapelis

Intelektas

Intelektas slepia slopinimus, polinkius ir nemėgimus, pritarimus ir prieštaravimus, ir vėlgi tame pačiame intelekte glaudžiasi išmintis, kuri pagimdo intuiciją.

Klausimas: Ar intuicija yra anapus intelekto?

Atsakymas: Taip, bet ji pereina intelektą. Tai intelekte gyvena išmintis.

Klausimas: Ar emocijos ir intelektas prieštarauja vienas kitam?

Atsakymas: Jie gali prieštarauti.

Klausimas: Kai kyla prieštaravimas, kuris yra geriau?

Atsakymas: Nėra geresnio prieštaravimo prieštaravime. Grynas intelektas pakyla virš prieštaravimų. Gryno intelekto nepagauna emocinis proto sūkurys. Priešingu atveju intelektą dažnai nuspalvina emocijos, ir jis tampa nešvarus kaip purvinas vanduo. Tada jis nesugeba atspindėti tikrojo Aš. Tuo tarpu grynas intelektas, nejudantis ir ramus, atspindi tikrąjį Aš.

Klausimas: Ar intelektą veikia karma?

Atsakymas: Karma nesukelia skausmo grynam intelektui. Išsivadavimas yra intelekto gryninimas. Sanskrito kalba intelektas vadinamas Buddhi, o išvaduotasis yra Buddha.

1997 m. gruodžio 3 d.

Kalkuta, Indija

131 – asis žinių lapelis

Laikas ir protas

Kai esi nelaimingas, protas susitraukia, ir atrodo, kad laikas slenka per lėtai. Kai esi laimingas, protas išsiplečia, ir atrodo, kad laikas lekia per greitai. Kai protas nurimęs, jis peržengia laiką.

Kai protas nuobodžiauja ar yra nesąmoningas, jis negali patirti savęs. Kai tau atrodo, jog laikas lekia per greitai, esi arba neramus, arba išplėstos suvokties būsenoje. Kai tau atrodo, jog laikas slenka per lėtai, jautiesi arba labai nelaimingas, arba karštligiškas. Kad išvengtų šių dviejų kraštutinumų, daugelis randa prieglobstį alkoholyje, miegodami ir t.t.

Kai esi laimingas, ir tau patinka tai, ką darai, tiesiog nejauti laiko. Kaip nejauti laiko ir tuomet, kai miegi.

Giliai medituojant, apima pojūtis, jog tu esi laikas ir viskas vyksta tavyje. Įvykiai tavyje nutinka taip, kaip dangumi atplaukia ir nuplaukia debesys. Kai aplenki laiką, tai nuobodu ir kliudo. Kai laikas aplenkia tave, tai stebina ir trikdo. Tu negali suvokti įvykių.

Samadhi, bemintiškumas arba nelaikiškumas, yra ramybė, Tikra Ramybė. Tai yra didžiausias gydytojas. Laikas yra didžiausias gydytojas.

Taip, kaip protas patiria laiką, ši akimirka turi savo protą, Didijį Protą, kuris turi milžinišką ir begalinę organizuojančią galią. Mintis yra ne kas kita, kaip akimirkos bangelė, o kelios Samadhi akimirkos suteikia protui daugybę energijos.

Prieš pat užmigdamas arba vos prabudęs, sąmonės prieblandos akimirką, patirk nelaikiškumą!!

1997 m. gruodžio 10 d.

Bangaloro ašramas, Indija

132 – asis žinių lapelis

Begalybės veidai

Jūs turite daug veidų, tik nesusiduriate su jais. Kai susiduriate su savo veidais, kyla konfliktai, sumaištis ir chaosas.

Skirtingose situacijose pasirodo skirtingi veidai. Tačiau tau artėjant prie savo būties, visi veidai ištirpsta ir palieka tave, nes tu esi erdvė.

Šiurkščiame lygmenyje tapatinate save su kuo nors. Subtiliame lygmenyje tapatinate save su energija arba angelo, šventojo ar pranašo įsikūnijimu.

Tačiau, jeigu išaugate ir šitą tapatybę, tampate visuma, šventumu, Brahman – Purna Brahma Narajana.

1997 m. gruodžio 17 d.

Bangaloro ašramas

133 – asis žinių lapelis

Šventimas

Šventimas yra gryna vibracija

Žmogaus gyvenimas yra materijos, t.y. kūno ir dvasios arba vibracijos derinys. Ar ne? Malonumas ar džiaugsmas tampa intensyvia vibracija. Džiaugsmas reiškia pamiršti, kad esi materija, ir tokiu būdu tampi intensyvia vibracija.

Visi kūniški instinktai taip pat privers jus trumpam pajusti intensyvias vibracijas. Taip jie leidžia patirti džiaugsmo akimirką. Bet toks džiaugsmas yra trumpalaikis ir galiausiai atbukina. Satsango teikiamas malonumas yra aukštesnės prigimties. Mantra ir dainavimas sukuria dvasios virpesius. Štai kodėl dainuojant ekstazė išlieka ilgam. Malonumas subtiliame yra ilgalaikis, energingas, atgaivinantis ir išlaisvinantis. Materijos sąlygotas malonumas yra trumpalaikis, varginantis ir įpareigojantis.

Kai žinai, kad esi elektra (vibracija / energija), dingsta potraukis, godumas, geismas ir pyktis. Ir tu tampi tikru šventimu.

1997 m. gruodžio 24 d.

Bad Antogast, Vokietija

134 -asis žinių lapelis

Išmintingas žmogus laimingas net ir blogu laiku, o kvailys nelaimingas net geru laiku.

Norintys tarnauti žmonės gerai jausis ir blogais laikais. Ištikus tokioms problemoms kaip badas ar karas, Raudonojo Kryžiaus žmonės jaučiasi gerai, nes tarnauja. Kuo didesnę pagalbą jie suteikia, tuo laimingesni jaučiasi. O egoistiški žmonės, kurie nori tik patys mėgautis, bus nelaimingi net ir gerais laikais. Dažnai vakarėlių organizatoriai patys nesimėgauja pobūviu, nes trūksta kokio nors nereikšmingo dalykėlio, nes pamiršo ką nors pakviesti, kas nors neatvyko arba kokia nors detalė nepasisekė.

Išmintingas žmogus yra laimingas ir blogais laikais, o neišmanėlis nelaimingas ir gerais. Nuo jūsų pačių priklauso, ar laikas bus geras, ar blogas. Žmonės paprastai kaltina blogus laikus ir tiesiog laukia geresnių. Net jei atrologas pasako, kad šis metas tau beviltiškas, vie tiek galite jį padaryti geru!

Laikas, kaip ir oras, jus veikia. Satsangai ir sadhana yra jūsų skydas, jūsų apsauga. Taigi suvokite, kad esate daugiau negu laikas, ir kad savo ryšio su Dieviškumu dėka galite laiką pakeisti.

Nesidrovėkite kalbėti apie žmogiškąsias ir dvasines vertybes. Dabar atėjo laikas kviesti visą pasaulį!

Visi šaukia,

Kamuolys rieda!

Laikas mala,

Siela trokšta…

136 – asis žinių lapelis

Politikos

Neleiskite politikoms paklaidinti jus nuo (kelionės) tikslo. Jei bijote politikų, negalite būti sėkmingi dvasinėje srityje. Jūs turite peržengti politikų užtvarą. Tai jūsų jėgos, atsidavimo ir dėmesio išbandymas. Negalite išvengti politikų, bet ar tai laikysite savo mintyse, ar ne, tai jūsų pasirinkimas.

Politikų netruko nei 12 apaštalų tarpe, nei Budos aplinkoje. Krišna buvo politikoje nuo galvos iki kojų. O jūs sakote, kad nenorite politikų? Kuo daugiau to nenorite, tuo labiau tai nešiojatės savo sąmonėje. Kai atpažįstate politikas bet kurioje grupėje ar Satsange, tai yra palaiminimas jums būti savo centre ir skverbtis gilyn į savo vidų. Jūs galite tai pasiekti nekaltindami grupės ir nebėgdami nuo žmonių. Tai gali sustiprinti jūsų įgūdžius veikti ir neprisirišti.

Politikų privalumai:

– Suteikia žmonijai įvairovės.

– Atskleidžia skirtingus požiūrius, kelius ir tendencijas.

– Pagerina jūsų įgūdžius bendrauti ir veikti.

– Suteikia centruotumą ir atjautą.

– Sukrečia ir priverčia laikytis žinių.

– Sustiprina jūsų gebėjimą priimti ir toleruoti.

– Leidžia suvokti, kad visas gyvenimas yra žaidimas.

Perženkite politikų slenkstį ir ateikite pas Dieviškąjį.

Stiprieji šypsosis politikų metu, o silpnieji – dejuos.

1998 m. sausio 14 d.

Paramaribo, Surinamas

137 – asis žinių lapelis

Nei priimkite žmones tokius, kokie jie yra, nei toleruokite juos

Dauguma žmonių mano, kad tolerancija yra gera savybė, tačiau iš tikrųjų tolerancija yra neigiamas terminas. Jeigu ką nors mėgstate, jums nereikia to toleruoti. Tolerancija reiškia gilų priešiškumo jausmą, kuris kiekvieną akimirką gali išaugti į neapykantą. Ji reiškia atskirumo jausmą, siauraprotiškumą ir sąmonės apribojimą.

Kai toleruojate, tai tik laikina būsena. Tolerancija yra potencialus vulkanas. Jeigu toleruojate, vadinasi, jūs paprasčiausiai susilaikote. Priėmimas taip pat yra neigiamas. Jūs priimate tą, kurio negalite mylėti. Tolerancija ir priėmimas eina drauge su vertinimu ir atskyrimu.

Klausimas: „Ar nereikia pirmiausia įsitikinti savimi, o tada eiti ir mylėti žmones?”

Tai yra mūsų draugija. Savęs įtikinimo draugija. Tėra tik Tikrasis aš, kuris visada įtikinėja. Niekas kitas.

Tolerancija ir priėmimas ateina su vertinimu ir atskyrimu. Tie žodžiai, kuriuos pavartojau, tolerancija ir priėmimas, manoma yra teigiami. Sakau, kad jie tokie nėra.

Klausimas: „Tačiau ar mes neturime priimti žmones tokius, kokie jie yra?”

Jeigu jų nemylite, tuomet turite juos priimti. Aš jums sakau: nepriimkite žmonių tokių, kokie jie yra. Tiesiog mylėkite juos tokius, kokie jie yra.

******

1998 m. sausio 21 d.

Florida, JAV

138 – asis žinių lapelis

Apgaulingas saugumas

Apgaulingas saugumas neleidžia jūsų tikėjimui augti. Kai numetate visas apsaugas, tada jūsų tikėjimas auga. Kai savo gyvenimą apstatote gynybinėmis sienomis, tikėjimą vis tiek pasiliekate. Tikėjimas jums atneša tobulybę. Tikėjimas yra didžiausia apsauga.

Jei esate visiškai saugūs materialiai, tačiau neturite tikėjimo, vis tiek suksitės baimės rate. Turite paleisti visą prote laikomą nuosavybę. Laikydami daiktus ten, kur jiems būti nepriklauso, klaidingai jaučiamės saugūs. Turėti darbą, namus ir draugus tėra tik saugumo iliuzija. Namus laikykite ten, kur jie priklauso – ne savo prote. Pinigus laikykite banke arba kišenėje, tačiau ne prote. Draugus ir šeimą laikykite ten, kur jie priklauso, o ne prote.

Dieviškumas yra jūsų vienintelė apsauga.

Tikėjimas – tai supratimas, kad visuomet gausite tai, ko jums reikia.

Tikėjimas – tai šanso suteikimas Dievui veikti.

Jūsų kūnas priklauso pasauliui. Jūsų dvasia priklauso Dievui.

1998 m. sausio 28 d.

Kalifornija, JAV

139 – asis žinių lapelis

Atsidavimas ir organizacija

Organizacija yra kontrolė, atsidavimas – tai chaosas!

Organizacija reikalauja dėmesio detalėms, materialaus suvokimo. Organizacija – tai būti pasaulietišku.

Atsidavimas – tai sutrikti, užmiršti pasaulį ir būti ekstazėje.

Organizacija ir atsidavimas yra priešybės savo prigimtimi. Jos nebūna kartu, tačiau negali būti atskirai arba egzistuoti viena be kitos. Jokia organizacija neatsiranda be atsidavimo. Kai yra tiek daug atsidavimo, jūs paprasčiausiai norite organizuoti. Atsidavimas teikia tikėjimą, atjautą ir atsakomybę. Su atsakomybe ir rūpesčiu jums norisi dalintis žiniomis, išmintimi ir meile. Tuomet organizacija įvyksta savaime. Taigi organizacijos pagrindas – atsidavimas.

Jeigu esate atsidavę, nesėdėsite šiaip sau. Atsidavimo prigimtis yra duoti. Jei galvojate, kad esate atsidavę, bet nesirūpinate pasauliu, esate tiesiog savanaudžiai. Tikras atsidavimas reiškia vienovę su Dieviškumu, o Dieviškumas rūpinasi pasauliu.

Dažnai organizuodami prarandate atsidavimą. Neretai atsidavimo vardan kuriate chaosą ir nepaisote organizacijos. Turi būti šventais, kad būtumėte ir organizuoti, ir atsidavę. Jei šie abu jums būdingi, esate teisingi. Todėl…

Pasimeskite ir leiskitės vedami!

1998 m. vasario 3 d.

Kauai, Havajai, JAV

140 – asis žinių lapelis

Palaiminti yra tie, kurie klaidos nemato kaip klaidos

Palaiminti yra tie, kurie klaidos nemato kaip klaidos…!!!

Tačiau savo pačių klaidų nematyti yra sunku. Iš išorės galite save pateisinti ar įrodyti savo nekaltumą kam nors kitam, tačiau klaida duria į sąžinę. Neteisinkite savęs. Vietoje to, pajauskite klaidos dūrį. Vienas žnybtelėjimas iškels jus iš klaidos.

Klaida reiškia, kad kažkas galiausiai jums sukelia kančią. Tad kodėl kas nors tyčia padarytų klaidą?

Kai kitam parodote jo klaidą, ar jums atrodo, kad jis yra kitoks nei jūs ir nuolat baksnojate į tą klaidą, ar elgiatės taip, kad kitas pasijustų esantis jūsų dalimi? Kai kam nors parodote jo klaidą, ar dėl to jis jaučiasi labiau įsitempęs, ar tai tam žmogui sukelia daugiau supratimo? Dažnai kitam neparodote jo klaidos, kai to reikia. Neparodyti klaidos, atsižvelgiant į laiką ir vietą,  taip pat yra klaida.

Kai padarote naują klaidą, tai nėra klaida – jūs išmokote vertingą pamoką. Tačiau jei klaidą vis kartojate, tai – DIDŽIULĖ klaida. Klaida paprasčiausiai reiškia, kad neišmokote pamokos, kurią gavote.

Nesisielokite dėl savo klaidos. Tiesiog pasimokykite iš jos. Teisiami būsite ne dėl savo klaidų, bet dėl savo dorybių. Klaidos yra žemiškos. Dorybės yra Dieviškos.

Protingas yra tas, kuris mokosi iš kitų klaidų.

Ne toks protingas yra tas, kuris mokosi iš savo paties klaidų.

Kvailys klaidas vis kartoja ir niekada iš jų nepasimoko.

1998 m. vasario 12 d.

Singapūras

141 – asis žinių lapelis

Pagarba

Žmonės tave gerbia ne dėl kokių nors tavo dorybių, o dėl savo pačių kilnumo ir didingumo. Sakydamas, kad Dievas yra didis, TU pats tampi didis. Dievas pats savaime yra didis, tavo pasakymas Jo neveikia.

Ką nors gerbdamas, tu parodai savo paties didžiadvasiškumą. Tačiau kiek negerbi žmonių pasaulyje, tiek tavo gerovė sumažėja. Jeigu gerbi kiekvieną pasaulyje, tiek pakyla ir tavo vertė. Išmintingas gerbia visus.

Klausimas: „Tačiau kaip galima gerbti teroristą ar nusikaltėlį?”

Turite gerbti teroristą, nes jis savo kaina parodo jums kelią. Pagarba yra taurios sąmonės bruožas. Pagarba tikrajam Aš yra tikėjimas, o tikėjimas yra būti atviram.

Jei esi atviras, esi artimas (close).

Jei esi uždaras (close), gali tik atsiverti.

1998 m. vasario 18 d.

Bangaloro ašramas, Indija

Kasdieninės žinutės nuo Šri Šri Ravi Šankaro

142 – asis žinių lapelis

Mahašivratri

Visas pasaulis veikia pagal gamtos dėsnį, ir kas tai yra? Tai yra Šiva!

Visas pasaulis juda palankiu tyrumo ir išminties ritmu. Šis palankumas yra dieviškumas. Šiva yra harmoningas tyrumas, kuris nepažįsta kontrolės.

Šiva yra priešingas Vaši. Vaši reiškia kontrolę, ir kontrolė priklauso proto sričiai. Kontrolė reiškia, kada tu nedarai kažko natūraliai, bet darai spaudimą. Dažnai žmonės galvoja, kad jie valdo savo gyvenimus, savo situacijas. Kontrolė yra iliuzija. Kontrolė arba Vaši yra laikinas energijos įtempimas prote.

Šiva yra priešinga tam. Šiva yra pastovus ir amžinas energijos šaltinis, amžina buvimo būsena.

Dvilypumas yra baimės priežastis, o Šiva – tas harmoningas tyrumas – ištirpina dvilypumą.

Kai akimirka yra pilna ir užbaigta, tokia akimirka yra Dieviškasis. Ši akimirka reiškia neapgailestauti dėl praeities, neturėti norų ateičiai. Laikas sustoja, protas sustoja.

1998 m. vasario 24 d.

Bangaloro ašramas, Indija

143 – asis žinių lapelis

Formalumas yra svetimas tikrajam Aš

Nuoširdumas yra tikroji prigimtis

Negalite panaikinti visuomenės formalumo. Jam turi būti skirta tam tikra vieta. Tačiau formalumas, atskirtas nuo nuoširdumo, tampa veidmainiškas. Vienas pats nuoširdumas gali būti chaoso priežastis, o kartais net gali pasirodyti nerūpestingas.

Formalumas tobulina bendravimą, nuoširdumas tobulina bendriją – vienybę. Bendravimas reikalingas tik ten, kur esama dviejų. Formalumas palaiko dualumą.

Struktūros paremtos formalumu, o meilės ir žinių pagrindas yra nuoširdumas. Kad pražystų meilė ir žinios, reikalinga neformali, nuoširdi aplinka.

Jei nėra formalumų, nėra nei organizacijos, nei tvarkos.

Visi veiksmai yra vertinami formalumų pakopomis. Atsidavimas yra neformalus ir visiškai chaotiškas.

Nuoširdumas yra žmogaus egzistencijos pagrindas. Formalumas yra išorinis kiautas. Jeigu jis plonas, tai gali atspindėti vidinę šviesą, panašiai, kaip lempos gaubtas, sušvelninantis šviesą. Tačiau jei gaubtas yra per daug tamsus, nematyti šviesos. Lygiai taip pat mes turime siekti pusiausvyros tarp formalumo ir nuoširdumo.

1998 m. kovo 4 d.

Rišikešas, Indija

144 – asis žinių lapelis

Jūs esate dešimtasis

Dešimt žmonių vyko iš vieno kaimo į kitą. Pakeliui jie turėjo kirsti upę. Kirtę upę, jie norėjo įsitikinti, kad visiems pavyko. Taigi kiekvienas pradėjo skaičiuoti ir suskaičiavo tik devynis. Jie labai nuliūdo ir pradėjo verkti, praradę dešimtąjį.

Išmintingas žmogus priėjo ir paklausė jų: „O mano brangūs draugai, kodėl jūs verkiate?”

„Mūsų buvo dešimt, bet dabar likome tik devyniese”, – šie atsakė.

Išmintingas žmogus pastebėjo, kad jų yra dešimt, todėl paprašė jų suskaičiuoti. Kiekvienas suskaičiuodavo kitus devynis, o savęs neįtraukdavo. Tuomet išmintingas žmogus liepė jiems atsistoti ir skaičiuoti, ir tarė paskutiniam asmeniui: „Tu esi dešimtasis!”

Ir jie visi džiaugėsi, atgavę dešimtąjį.

Panašiai, mūsų penkios juslės ir keturi vidiniai lygmenys (protas, intelektas, atmintis, ego) sielojasi, kai praranda save. Tuomet Mokytojas ateina ir parodo, kad Tu esi dešimtasis! Skaičiuokite, bet niekada nesustokite, kol neišvysite dešimtojo. Džiaugsmas yra atrasti Visuomet Esantįjį.

Su žiniomis apie vidinį AŠ viskas tampa džiaugsmu.

1998 m. kovo 11 d.

Rišikešas, Indija

145 – asis žinių lapelis

Išvirkščias

Dažnai žmonės sako: „Būk toks pat išorėje, koks esi viduje.” Bet aš klausiu tavęs, kaip tai įmanoma?

Viduje tu esi didžiulis vandenynas, beribis dangus. Išoriškai tu esi ribotas – tik maža ribota forma, normalus kvailas žmogelis su trūkumais ir klaidomis.

Viduje tavęs – meilė, grožis, atjauta, Dieviškumas – išoriškai neperteikiami. Tai, kas pasirodo išorėje, yra tik elgsenos pluta.

Paklausk savęs: ar aš iš tikrųjų esu tik elgesio modeliai? Ar aš iš tikrųjų esu ribotas kūno – proto derinys? Ne! Tavo vidus neatitinka išorės. Nepainiok išorinės plutos su tuo, kas esi viduje. Ir nerodyk savo beribio viešpatavimo išoriškai, nes Dieviškumas nėra lengvai suprantamas. tegul būna šiokia tokia paslaptis.

NEBŪK TOKS PATS VIDUJE IR IŠORĖJE!!

1998 m. kovo 19 d.

Rišikešas, Indija

146 – asis žinių lapelis

Sapnai

Kai kas nors yra neįtikėtinai gražu ar džiaugsminga, klausiate savęs – ar tai ne sapnas. Dažnai tai, ką suprantate kaip realybę, nėra džiaugsminga, todėl atsiradus kančiai, niekada neklausiate, ar tai sapnas. Esate tikri, jog tai – realybė. Tokiu būdu realius dalykus priimame kaip nerealius, o nerealius – kaip realius.

Iš tiesų visos kančios yra netikros. Protingas žmogus žino, kad laimė yra tokia pat tikra, kaip ir kiekvieno iš mūsų prigimtis. Liūdesys yra netikras, nes jį primeta atmintis. Kai viską matote kaip sapną, tuomet tvirtai laikotės savo tikrosios prigimties.

Klausimas: „O kaip dėl košmarų?“

Šri Šri Ravi Šankaras: Košmaras – tai sapnas, klaidingai priimamas kaip realybė. Sapne nėra jokios painiavos. Ir toliau klausinėkite, ar visa tai tik sapnas, ir atsibusite realybei.

1998 m. kovo 28 d.

Lake Side, Chandikarh, Indija

147 – asis žinių lapelis

Įspūdis ir išraiška

Nesistenkite padaryti kitiems įspūdžio ar išreikšti savęs. Jūsų pastangos padaryti įspūdį bus tuščios. Jūsų pastangos išreikšti save tampa kliūtimi. Jeigu nebandote padaryti įspūdžio, natūraliai atsiranda išraiška. Kuomet ateinate iš tikrojo Aš, jūsų išraiška bus tobula, o įspūdis truks amžinai.

Dažnai atrodo, kad negalite kontroliuoti savo įspūdžių ir išraiškų. Išmintis yra atsirinkti savo įspūdžius ir išraiškas. Nušvitimas yra tuomet, kai neturite jokių nei gerų, nei blogų įspūdžių. Tuomet esate įvaldę išraiškos meną. Daugybė proto įspūdžių sukelia:

·             sumaištį

·             išsiblaškymą

·             chaosą

·             negebėjimą susitelkti

·             ir galiausiai pamišimą

Gamta mumyse įtaisė sistemą, kurios pagalba mes išsilaisviname nuo kai kurių įspūdžių. Tai yra sapnai ir meditacija.

Piktnaudžiaudami išraiška netenkate gelmės, žavesio ir savo ramybės. Meditacija ištrina įspūdžius ir pagerina išraišką.

1998 m. balandžio 2 d.

Kalkuta, Indija

148 – asis žinių lapelis

Tarka, Vitarka ir Kutarka

Kad pažintumėt save ar vertintumėt savo veiksmus, turite žinoti tris logikos rūšis: Tarka, Vitarka ir Kutarka.

Kutarka yra klaidinga logika. Daugelis žmonių taiko šią logiką ir įklimpsta į nežinojimą. Pavyzdžiui: durys yra pusiau atidarytos reiškia, kad durys yra pusiau uždarytos. Todėl durys yra pilnai atidarytos reiškia, kad durys yra pilnai uždarytos!

Arba: Dievas yra meilė. Meilė yra akla. Todėl Dievas yra aklas !!!

Tarka yra nuoseklus loginis supratimas. Jis padidina mokslines žinias. Kuomet kinta nuoseklus loginis supratimas, tuomet pasikeičia ir mokslinės išvados. Pavyzdžiui, pesticidai ir antibiotikai buvo laikomi labai naudingais praeityje, o dabar įrodyta, kad jie yra žalingi. Tarkoje keičiasi modelis.

Vitarka yra uždavimas klausimų, į kuriuos nėra aiškaus atsakymo…. Kas aš esu? Kur aš esu? Ko aš iš tikrųjų noriu? Šie filosofiniai klausimai pagimdo dvasines žinias, padidina jūsų sąmoningumą ir atneša sąmonės sužydėjimą. Atma Gyan (žinios apie tikrąjį Aš) padidėja.

Išmintingieji žino, kaip atskirti šiuos tris. Vitarkai jie netaikys kutarkos ar tarkos, o tarkai – vitarkos.

1998 m. balandžio 9 d.

Bangaloro ašramas, Indija

149 – asis žinių lapelis

Minkštumas ir jėga

Kai kurie žmonės yra švelnūs, tačiau jų švelnumą sukelia drąsos ir tvirtumo trūkumas. Yra ir kita žmonių švelnumo rūšis, atsirandanti iš brandos, didžiadvasiškumo ir žinių apie tikrąjį Aš.

Žmonės, kurie yra švelnūs dėl drąsos trūkumo, labai kenčia ir galiausiai tampa nepastovūs.

Lygiai taip pat būna dvejopas tvirtumas: arba agresyvus, arba atkaklus. Kai kurių žmonių tvirtumas yra agresyvus ir atsiranda iš silpnumo, stiprumo trūkumo arba baimės. Kiti tvirti ar atkaklūs yra iš rūpinomsi, meilės, atjautos.

David: Agresyvi kontrolė ir agresyvus palaikymas.

Gurudži: Taigi pasižiūrėkite į save ir suvokite, koks yra jūsų švelnumas ir tvirtumas.

1998 m. balandžio 15 d.

Bad Antogast, Vokietija

151 – asis žinių lapelis

Sprendimas ir sumišimas

Sprendimo reikia tik esant painiavai. Kuomet nėra painiavos, nereikia ir sprendimo. Pavyzdžiui, jeigu ant tavo stalo guli gabalėlis medžio ir sausainis, ar tau reikia spręsti, kurį valgyti?

Sprendimas visada yra susijęs su pasirinkimu, o pasirinkimas visuomet sukelia sumaištį. Taigi visi sprendžiantieji yra susipainioję! (juokiasi)

Kai nėra veikėjo, veiksmas yra spontaniškas. Tavyje yra veikėjas ir yra liudininkas. Veikėjas yra arba sutrikęs, arba ryžtingas, tačiau liudininkas suvokia, kad veiksmas yra spontaniškas, ir šypsosi.

Kuo daugiau sprendimų priimi, tuo labiau sutrinki, o rezultatas toks, kad lieki svyruoti tarp skausmo ir malonumo. Kuo labiau išaugi kaip liudininkas, tuo žaismingesnis ir nepaliečiamas tampi. Tuomet tavyje ir šalia tavęs pasireiškia pasitikėjimas, tikėjimas, meilė ir džiaugsmas.

Ar dabar esi sumišęs, apsisprendęs ar laimingas?

Eberhardas: Sumišimas yra per stiprus išreiškimas. Ar tai ne labiau „pasirinkimas”?

Urmila: Mes nusprendėme, kad pasirinkimas yra painiava. (Visi juokiasi)

Hans Peter: Ar yra laisvė be painiavos?

Šri Šri: Kai esi susipainiojęs, nėra laisvės.

Hans Peter: Kas yra pasirinkimo laisvė?

Šri Šri: Painiava! (Juokiasi)

1998 m. balandžio 29 d.

Hamburgas, Vokietija

152 – asis žinių lapelis

Tu esi privilegijuotas

Tarp visų Saulės sistemos planetų žemei suteikta ypatinga teisė turėti tiek daug gyvybės formų, o tarp visų gyvybės rūšių žmogus turi išskirtinę teisę gauti Žinias. Tarp visų, gaunančių žinias, tu esi labiausiai privilegijuotas….. spėk kodėl?

Vėl ir vėl prisimink, kad esi ramybė, meilė, džiaugsmas, ir kad priimi į svečius Kūrėją. Jei nesuvoki, kad esi šeimininkas, tu gyveni kaip vaiduoklis.

Tie, kurie nesuvokia esą privilegijuoti, vis dar yra šeimininkai. Tačiau tai, ką jie priima į svečius, yra negatyvumas.

Kaip paukščiai vėl ir vėl grįžta į savo lizdus, taip ir tu grįžk atgal į savo ištakas. Tik ten suprasi, kad pas tave svečiuojasi Kūrėjas.

*****

1998 m. gegužės 6 d.

Roma, Italija

153 – asis žinių lapelis

Giedojimo vertė

Visas jūsų kūnas yra sudarytas iš atomų.

Žinant šią tiesą, jumyse sukyla energija ir iškyla sąmoningumas. Kai dainuojate badžanas, kiekvienas jūsų kūno atomas sugeria garso energiją.

Kaip mikrofonas sugeria garsą ir paverčia jį elektra, taip ir kūnas sugeria garsą ir paverčia jį sąmone. Jums dainuojant badžanas, visas kūnas pasineria į energiją, ir įvyksta transformacija.

Jeigu sėdite ir klausote apkalbų ar įnirtingos muzikos, visa tai sugeria jūsų kūnas ir jaučiatės puikiai. Bet jei klausotės žinių ar iš visos širdies dainuojate – tai pakylėja jūsų sąmonę.

Senovinė sanskrito patarlė sako, kad rišių ir nušvitusiųjų žodžiai iš karto išverčiami į patirtį.

Bava sako: Mes skaitėme ir girdėjome iš tokios daugybės žmonių, tačiau kai Guruji kalba, ta pati išmintis iš karto tampa suprantama.

1998 m. gegužės 14 d.

Bangaloro ašramas, Indija

154 – asis žinių lapelis

Sustiprinkite savo ilgesį

Ar pasieksite Dieviškumą priklauso ne nuo tam skirto laiko ar įgūdžių, o nuo  to, kaip stipriai ilgitės.

Indijoje žmonės turi posakį: „Norint priskinti gėlių, reikia šiek tiek laiko, tačiau jo nereikia susitikimui su Dieviškuoju.” Jūsų sugebėjimai ir įgūdžiai nėra kriterijus – tai paprasčiausiai jūsų ilgesio jėga.

Nedelsdami sustiprinkite Dieviškumo ilgesį. Tai atsitinka suvokus, jog esate niekas ir nieko nenorite.

Sunyta: Jei mes esame niekas ir nieko nenorime, kaip gali kilti ilgesys?

Sidapa: Žinant, kad esi niekas ir nieko nenori, paskatina priklausymo jausmą:

… ir priklausymo jausmas sustiprina ilgesį.

Bilas: Koks skirtumas tarp troškimo ir ilgesio?

Šri Šri: Troškimas – tai karštligė galvoje. Ilgesys tai širdies verksmas.

1998 m. gegužės 21 .

Bangaloro ašramas, Indija

155 – asis žinių lapelis

Tikėjimas yra jūsų turtas

Tikėjimas yra turtas. Jei galvojate, kad tikėdami Dievu, darote paslaugą Dievui, labai klystate. Tikėjimas jums iš karto suteikia jėgų. Tikėjimas suteikia stabilumo, susikaupimo, ramybės ir meilės.

Jei tikite Guru ar Dievu, nuo to nei Guru, nei Dievas nieko negauna ir nepraranda. Jūsų tikėjimas jums iš karto suteikia jėgų. Tikėjimas yra didžiulis turtas.

Jei jums trūksta tikėjimo, turite melstis, kad įgautumėte tikėjimo. Tačiau, kad galėtumėte melstis, jums reikalingas tikėjimas. Argi ne paradoksas? (Juokas)

Žmonės tiki pasauliu, tačiau visas pasaulis yra tik muilo burbulas. Žmonės tiki savimi, tačiau jie patys nežino, kas esą. Žmonės galvoja, kad jie tiki Dievu, tačiau neturi nė menkiausio supratimo, kas yra Dievas. Jei norite abejoti, turite abejoti viskuo.

 Tikėjimas gali būti trijų rūšių: tikėjimas savimi, tikėjimas pasauliu ir tikėjimas Dievu.

Turite tikėti savimi – be tikėjimo galvojate „aš negaliu to padaryti. Tai skirta ne man. Niekada šiame gyvenime nebūsiu išlaisvintas“.

Turite tikėti pasauliu. Be šio tikėjimo pasaulyje negalėsite žengti nė žingsnio. Bankai jums suteikia paskolas, tikėdami, kad jas grąžinsite. Jūs dedate pinigus į banką, tikėdami, kad jie jums bus grąžinti. Jei abejojate viskuo pasaulyje, nieko neatsitiks.

Tas pats nutinka ir su tikėjimu Dievu – tikėkite Dievu ir jūs evoliucionuosite. Visi šie tikėjimai yra susiję. Kad nors vienas iš jų būtų stiprus, turite turėti juos visus.

Klausimas: Ateistai tiki savimi pačiais bei pasauliu, tačiau ne Dievu.

Šri Šri: Jie nėra visiškai tikintys savimi. Tikėjimo Dievu, pasauliu ar savimi trūkumas įneša baimės. Tikėjimas pasauliu negali būti pastovus, nes visada vyksta pokyčiai. Tikėjimas jus užpildo – tampate tikinčiaisiais. Jei turite tikėjimą, esate pilni.

Radžešas: Koks yra skirtumas tarp tikėjimo ir pasitikėjimo?

Šri Šri: Pasitikėjimas yra rezultatas. Tikėjimas yra pradžia.

Tikėjimas savimi atneša laisvę.

Tikėjimas pasauliu atneša dvasios ramybę.

Tikėjimas Dievu jumyse pažadina meilę.

Galite būti ramūs, tikėdami pasauliu, bet neturėdami tikėjimo Dievu, tačiau tai nėra visiška ramybė. Jei turite meilę, esate automatiškai ramūs ir laisvi. Itin neramūs žmonės tikriausiai tiki tik Dievu.

1998 m. gegužės 28 d.

Bangaloro ašramas, Indija

156 – asis žinių lapelis

Kuris prabunda pirmas?

Kuris prabunda pirmas? Tu ar Dievas?

Tu prabundi pirmas, kol Dievas dar miega! Pabudęs patiri malonumą ir skausmą, suvoki pasaulio grožį ir ydas. Tuomet, kai ieškai galutinio tikslo, tavo pagalbos verksmas pažadina Dievą, o Jam pabudus tavyje, nebelieka „dviejų”.

Kai abu Dievas ir tu miegate, yra inercija. Kai „aš” miega, nėra patyrimų.

Dievas tavyje yra kaip sėkla, o Jam pabudus, tu išnyksti.

Dievas miega kiekvienoje visatos dalelytėje. Tai tu prabundi pirmas, ir tada pažadini Dievą. Ir kai Dievas prabunda, nelieka nei tavęs, nei pasaulio.

Rišiai sukūrė juokingą Dievo žadinimo rytais praktiką. Jie pavadino ją Suprabhatam tarnavimu. Daugelis žmonių nesuvokia praktikos gelmės, todėl vadina ją juokinga. Tačiau tik pažadintas Dievas gali pamatyti visur miegantį Dievą. (Juokas)

Brinda: Kodėl mes turime prabusti?

Šri Šri: Nes tu nemiegi. Jei tu miegotum, kaip galėtum užduoti klausimą?

Bilas: Kai jau esi budrus, ar gali grįžti miegoti?

Šri Šri: Jei negėrei arbatos, žinoma.

Bilas: Kas mus pažadina?

Šri Šri: Jūs tai suvokite.

1998 m. birželio 3 d.

Kiurpipas, Mauritijus

157 – asis žinių lapelis

Anapus racionalaus proto: sulaužyk barjerą

Paprastai mes darome tai, kas tikslinga, naudinga ir racionalu. Viską matuojame racionaliu protu. Tačiau intuicija, atradimas, naujos žinios yra anapus racionalaus proto.

Racionalus protas yra tarsi pritvirtinti geležinkelio bėgiai. Lėktuvas neturi bėgių. Jis gali skristi bet kur. Balionas gali sklisti bet kur.

Kai kurie žmonės atsisako racionaliai mąstyti tik tam, kad galėtų maištauti prieš visuomenę. Jie nori suardyti visuomenės taisykles dėl savojo ego. Jie tai daro apimti pykčio, neapykantos, maištingumo ir nori atkreipti į save dėmesį. Jie neatsisako (neišeina iš) racionalaus proto (nors gal būt mano atvirkščiai).

Darydami betikslius dalykus, išeiname už racionalaus proto ribų. Priimdami tai kaip veiksmą, paverčiame jį žaidimu. Gyvenimas prašviesėja (palengvėja).

Jei esi užstrigęs tik ties protingais veiksmais, gyvenimas tampa našta. Tarkime, žaidi žaidimą, negalvodamas nei apie laimėjimą, nei apie pralaimėjimą, o tiesiog veiki logiškai nemastydamas. Laisvė yra veiksmas be jokio tikslo, panašiai kaip šokis.

Taigi tiesiog atsisakyk logiško proto ir atrasi didesnę laisvę, neišmatuojamą gylį, akis į akį susitiksi su tikrove. Tikrovė peržengia logikos ir racionalaus mastymo ribas. Kol nenustosi racionaliai mąstyti, nepasieksi kūrybiškumo ir begalybės.

Tačiau jeigu neprotingai (iracionaliai) veiki tik tam, kad taptum laisvas, toks veiksmas turi tikslą ir reikšmę. Jis jau nebėra neprotingas (racionalus). Jis jau prarado savo galimybę.

Perženk (sulaužyk barjerą) racionalaus mąstymo (logiško proto) ir tada atrasi sau laisvę.

1998 m. birželio 8 d.

Niujorkas, JAV

158 – asis žinių lapelis

Jei negali medituoti, būk kvailas

Jei dėl plepančio proto negali medituoti, tiesiog pasijausk truputį kvailas. Tada galėsi panirti giliai į meditaciją.

Tavo intelektas yra tik maža dalis visaapimančios tavo sąmonės. Jeigu jame įstringi, daug prarandi. Tik peržengęs intelekto ribas būni laimingas. Pagarbiai bijodamas arba jausdamasis kvailas, tu išaugi intelektą. Ar pastebėjote, kad sutrikusio intelekto žmonės yra laimingesni?

Klausimas: Kaip eiti už intelekto?

Atsakymas: Elgiantis kvailai!

Visi vengia būti kvailiais, niekas nenori atrodyti kvailas. Tai tikrai kvaila. Po kvailumo turėtų būti meditacija, priešingu atveju gali sekti depresija.

Džanael: Ar galiu užduoti kvailą klausimą?

Šri Šri: Visi klausimai bet kuriuo atveju yra kvaili.

Maiki: Kaip tapti kvailu?

Jaš: Užduodant klausimą.

Radžšry: Tiesiog būk savimi!

1998 m. birželio 17 d.

Baltimorė, Merilendas, JAV

159 – asis žinių lapelis

Atiduokite savo teises

Kovotojai už savo teises yra silpni, nes jie nežino savo vidinės jėgos, savo didžiadvasiškumo. Kuo silpnesnis esi, tuo labiau reikalauji savo teisių. Gindamas savo teises tampi atsiskyręs ir apgailėtinas. Kovojantieji už savo teises tuo didžiuojasi. Tai yra neišmanėliškas pasididžiavimas. Turi suprasti, kad niekas negali atimti tavo teisių. Jos yra tavo.

Drąsieji patys atiduos savo teises. Tai, iki kokio laipsnio gali atsisakyti savo teisių, parodo tavo laisvę ir stiprumą. Kuo stipresnis esi, tuo uoliau atiduodi savo teises. Tik turintieji teises gali jas atiduoti! Reikalaudamas teisių iš tikrųjų jų neįgyji, o atsisakydamas neprarandi.

·             Vargšai yra tie, kurie reikalauja savo teisių.

·             Turtingesni žino, kad jų teisės negali būti atimtos.

·             Turtingiausieji atiduoda savo teises.

·             Reikalauti teisių yra neišmanymas ir kankinimasis.

·             Žinoti, kad niekas negali atimti tavo teisių, yra laisvė.

·             Atiduoti savo teises – meilė ir išmintis.

1998 m. birželio 24 d.

Sent Luisas, Misūris, JAV

160 – asis žinių lapelis

Dosnumas yra dvasios savybė

Ką darai, kai jauti, jog įstrigai gyvenime, kad nebeaugi, kad tave puola troškimai, kai jautiesi neturįs entuziazmo, gyvybės syvų, kai jautiesi džiūstąs?

Štai tau sprendimas: būk dosnus! Tiesiog dabar. Ne rytoj, bet tiesiog dabar.

Ir princesė ir elgeta gali būti dosnūs. Dosnumas yra dvasios savybė. Kai jautiesi dosnus, tavo gyvenimas tampa turtingas – kupinas atjautos ir meilės.

Klausimas: „Ar dosnumas yra tas pats, kas dėkingumas?”

Atsakymas: „Ne. Dėkingumas visada kyla iš asmeninio intereso. Jautiesi dėkingas už tai, ką turi, ką gavai. Dosnumas nepriklauso nuo išorinių aplinkybių. Niekas tavęs negali priversti pajusti dosnumą. Tai gali tik pats. Iš esmės, dosnumas nėra veiksmas. Tai sąmonės būsena, bet jis visada pasireiškia per veiksmą.

Klausimas: „O kaip aistra?”

Atsakymas: Aistra liudija nepriteklių. Beaistriškumas yra gausa. Būdamas beaistris, bet ne dosnus, tampi egocentriškas ir sausas.

Apmąstymai apie tai, kokie dosnūs buvome praeityje, daro mus veikėjais.

Atmeskite visa tai ir tiesiog būkite dosnus.

1998 m. liepos 1 d.

Vankuveris, Britų Kolumbija, Kanada

161 – asis žinių lapelis

Pasidavimo kelias yra meilės kelias

Krišna sako Ardžunai: „Tu esi man labai brangus.”  Po to jis sako Ardžunai, kad šis turi pasiduoti. Pasidavimas prasideda nuo prielaidos. Privalai manyti, kad esi labiausiai Dievo mylimas, ir tuomet nutinka pasidavimas.

Pasidavimas nėra veiksmas. Tai – prielaida. Nepasidavimas yra neišmanymas ir iliuzija. Pasidavimas prasideda kaip prielaida, po to jis atsiskleidžia kaip realybė, o galiausiai pasirodo, jog tai iliuzija, kadangi nėra dviejų, nėra dualumo. Nėra nieko, egzistuojančio nepriklausomai, taigi nėra pasiduodančiojo, ir nėra kam pasiduoti.

Klausimas: Ar reikia pereiti pasidavimą, kad suprastum, kad tai iliuzija?

Atsakymas: Taip, neabejotinai.

Klausimas: Kur tada pasirinkimas?

Atsakymas: Pasirinkdamas nulemi savo gyvenimą.

Pradžioje Krišna neliepia Ardžunai pasiduoti. Pirmiausia jis sako: „Tu esi man labai brangus.” O paskui priduria: „Tu neturi kito pasirinkimo, tu privalai pasiduoti. Arba padarysi tai dabar, arba vėliau.” Tai yra meilės keli. as

1998 m. liepos 9 d.

Tahou ežeras, Kalifornija, JAV

162 – asis žinių lapelis

Reikia drąsos pasakyti „Aš esu”

Dieviškumas gali ateiti tik giliai ilsintis, tačiau ne veikiant. Visa veikla padeda pasinerti į tylą, o kai nesidžiaugi palaima ir ramybe, gali panirti dar giliau. Jeigu gyvenimas tai suteikia – puiku, priimk. Reikia drąsos pasakyti „aš esu”. Tikroji tavo prigimtis yra palaima. Tačiau bandydamas mėgautis palaima, tu žengi žemyn nuo „yra” į „aš esu”, į „aš esu ramus”, „aš esu laimingas”. O įkandin seka „aš esu nelaimingas”.

„Aš esu” – tai beaistriškumas. Tu gali būti bet kur ir būti beaistris. Beaistriškumas priima viską. Energijos kibirkštį įžiebia centruota būsena. Mėgavimasis palaima paskatina inerciją. Jei esi beaistris, palaima yra vis dar (rami) ten. Kai šaldiklis pilnas valgomųjų ledų, tu dėl to nesijaudini. Beaistriškumas pašalina trūkumo jausmą. Aistra – tai nepritekliaus jausmas. Kuomet visko yra sočiai, ateina beaistriškumas, o jam esant, visko yra sočiai.

Klausimas: Ką mums daryti, kai pagauname save besimėgaujant palaima?

Gurudži: Tada jaučiamės kvailai. Tiesiog supratimas, kad mes ja mėgaujamės, sukuria pokytį. Nėra pastangų. Žinios išlaisvina geriau už veiksmą.

1998 m. liepos 15 d.

Alpine Meadows, Kalifornija, JAV

163 – asis žinių lapelis

Gailestingumas

Gailestingumas rodo intymumo trūkumą. Jis rodo atstumą; bendrumo trūkumą. Jums nereikia gailestingumo, bendraujant su artimais ir brangiais žmonėmis. Niekada neišgirsite tėvų sakant „Aš gailiuosi savo vaikų.“ Jūs gailitės tų, kurie, jūsų manymu, jums nepriklauso.

Gailestingumas rodo pyktį, nuosprendį ir valdžią. Kai prašote pasigailėjimo, esate egocentriški. Norite, kad jums būtų netaikomas priežasties ir pasekmės įstatymas. Tai taip pat rodo drąsos ir narsos trūkumą.

Kartais gailestingumas yra kliūtis augimui. Žinoma, gailestingumas atneša komforto ir paguodos, tačiau jis gali pakenkti transformacijos procesui. Jei lapai prašytų pasigailėjimo nekristi, jie nebūtų transformuoti.  

Kai žinote ir pasitikite kūrybos procesu, tiesiog džiaugsitės. Mažasis protas savo prigimtį perkelia į Dieviškąjį protą. Tik padarę klaidą, galvojate, kad Dievas pyksta ir jus teisia, tik tuomet prašote pasigailėjimo. Dievas yra visažinis ir visus mylintis; gailestingumui nelieka vietos.

Ar žinote, kad nejaučiu gailesčio? Kai yra artimumas, gailesčiui nelieka vietos.

1998 m. liepos 23 d.

25 greitkelis tarp Boulderio ir Denverio

Kolorado valstija, JAV

164 – asis žinių lapelis

Ego tėra atomas

„Aš“ arba ego jumyse yra mažytis atomas. Jei šis atomas sudedamas kartu su kūnu, su medžiaga, jis susitapatina su medžiaga. Jei šis atomas sudedamas kartu su Būtimi, su Begalybe, jis susitapatina su Begalybe.

Kai šis atomas, šis ego, yra sutapatinamas su materialiu pasauliu, jis tampa žemišku. Kai jis susiejamas su dvasia, jis tampa Dievišku. Jis tampa shakti, jį susiejus su Būtimi, su Savuoju aš. Jis tampa menkas, kai yra sutapatinamas su kūnu.

Matote, didžiuliame atominiame reaktoriuje susprogdinamas tik vienas mažytis

atomas. Tokiu pačiu būdu mūsų visame kūne tėra vienas mažytis atomas „Aš“. O kai šis „Aš“ sprogsta, tuomet jis tampa Savojo Aš šviesa.

Paprastai sakome „Man liūdna“ arba „Man linksma“.

Perkelkite šį atomą iš susitapatinimo su kūnu ir abstraktaus pasaulio į susitapatinimą su Realiu Pasauliu.

1998 m. liepos 30 d.

Monrealio ašramas, Kanada

165 – asis žinių lapelis

Lojalumas

Lojalumas – tai būdas, kuriuo elgiasi subrendęs ir integruotas protas. Lojalumas rodo nedalomą sąmoningumo vientisumą ir proto turtingumą. Kai protas nėra integruotas, jis yra karštligiškas, išdavikiškas ir oportunistinis. Nelojalumas kyla iš oportunizmo. Oportunizmas yra žmogaus likimo trumparegiškumas. Integralumas arba vientisumas yra būtinas, norint būti sveikam. Padalytas protas palaipsniui priveda prie šizofrenijos ir kitų fizinių bei dvasinių sutrikimų. Lojalumas yra tikroji jėga ir galiausiai visuomet palaikys prigimtį.

Baimė ir per didelės ambicijos yra kliūtys lojalumui. Lojalumo reikia ir materialioje, ir dvasinėje plokštumoje. Norint naikinti, kurti ar išlaikyti kurią nors instituciją, grupę ar visuomenę, lojalumas yra būtinas.

Lojalumas reiškia tikėjimą įsipareigojimų tęstinumu. Pagarba įsipareigojimams yra lojalumas. Jis jus perkelia anapus troškimo ir pasibjaurėjimo ribų.

Atsakomybė, atsidavimas ir įsipareigojimas yra lojalumo atšakos.

Ištikimas protas yra „taip“ protas. Klausimų uždavimo tikslas yra gauti atsakymą. Visų atsakymų tikslas – sukurti … „taip“ … „Taip“ – tai išminties pripažinimas. „Taip“ protas yra tylus, holistinis ir džiugus protas. „Ne“ protas yra sunerimęs, dvejojantis ir nelaimingas protas. Lojalumas prasideda nuo „taip“ proto ir pradeda mirti nuo „ne“ proto.

1998 m. rugpjūčio 4 d.

Bad Antogast, Vokietija

Kasdieninės žinutės nuo Šri Šri Ravi Šankaro

166 – asis žinių lapelis

Meilė, kylanti iš artumo jausmo

Ar mylite kažką todėl, kad jie yra puikūs arba unikalūs? Aš jums sakau – jūs beviltiški!

Už ką mylite žmones? Dėl jų savybių ar dėl artumo ar intymumo jausmo? Galite kažką mylėti už jų savybes, bet nejausti artumo jausmo.

Tokio tipo meilė iškelia konkurenciją ir pavydą. Taip nenutinka, kai meilė kyla dėl artumo jausmo.

Jei kažką mylite už jų savybes, tuomet pasikeitus tai savybei ar jums pripratus prie tos savybės, taip pat pasikeičia ir meilė. Tačiau jei žmogų mylite iš artumo jausmo, kadangi jis jums priklauso, tuomet ta meilė išlieka visą gyvenimą.

Žmonės sako „Aš myliu Dievą. Jis nuostabus.“ Čia nieko tokio. Jei Dievas būtų paprastas, vienas iš mūsų, tuomet jūsų meilė Dievui žlugtų! Jei mylite Dievą todėl, kad Jis yra jūsų, tuomet nesvarbu, koks Jis bebūtų – kurtų ar griautų – vis vien Jį mylėtumėte. Meilė, kylanti iš artumo jausmo, yra tarsi meilė pačiam sau.

Klausimas: Daugelis žmonių savęs nemyli…

Šri Šri Ravi Šankaras: Ne! Visiškai atvirkščiai. Jie save taip myli, kad nori turėti geresnių savybių ir geriau atrodyti. Ši savybių meilė priverčia žmones elgtis griežtai su pačiais savimi.

Jei meilė grindžiama žmogaus savybėmis, tuomet meilė nėra stabili – po kurio laiko savybės pasikeičia, o meilė tampa nestabili. Mylėti kažką už jų didingumą ar unikalumą yra „trečiojo laipsnio“ meilė. Mylėti žmogų už tai, kad jis jums priklauso – ar jis bebūtų nuostabus, ar ne – yra besąlygiška meilė.

Išmintis, Sadhana, Seva ir Satsangas padeda akimirksniu sukelti priklausymo jausmą. Kai meilė kyla iš priklausymo jausmo, tuomet veiksmai ir savybės neaptemdo meilės. Nei savybės, nei veiksmai visą laiką negali būti idealūs. Meilė ir artumo jausmas gali būti idealūs patys savaime.

1998 m. rugpjūčio 13 d.

Nice Antogast, Vokietija

167 – asis žinių lapelis

Dainavimas, komunikavimas ir ego

Yra trys komunikacijos metodai: galvų komunikacijoje kalbate, širdžių komunikacijoje dainuojate, o sielų komunikacija vyksta tyloje.

Kai susitinkate su žmonėmis, dažnai bendraujate „galvomis“. Kai esate gamtoje, pradedate dainuoti, su gamta bendraujate iš širdies. Dažnai, kai esate su žmonėmis, nepaliaujate kalbėti, liežuvauti, o bendravimas vyksta tik galvos lygmenyje. Tačiau kai esate su gamta, pradedate niūniuoti, ir jūsų bendravimas prasiskverbia iš širdies. Kai esate su Guru, jūsų galva tampa tuščia ir pamirštate visus klausimus. Tada bendraujate sielomis, tyloje.

Kai susitinkate su žmonėmis, mėgstate išlikti galvoje, retai kada su žmonėmis dainuojate (nebent tada, kai tai būna suorganizuota). Jūsų ego neleidžia jums dainuoti. Daugelis jaučiasi nepatogiai, dainuodami su žmonėmis. Kai dainuojate su žmonėmis, nusileidžiate iki širdies arba jausmų lygio. Kai kurie jaučiasi patogiai, tiesiog klausydamiesi muzikos. Kai kurie patogiai jaučiasi tik tuomet, kai jie yra vieni. Kai kurie dainuoja, kad atkreiptų į save dėmesį ar sužavėtų kitus. Kai kurie nori prisijungti tik tuomet, kai dainuoja visi kiti. Visas šis dainavimas kyla iš ego.

„Bhajan“ reiškia dalijimąsi, dalijimąsi iš giliausių mūsų egzistavimo lygmenų. „Bhajan“ yra autentiškas dalijimasis. Jei galėtumėte dainuoti su žmonėmis, jūsų ego būtų sugriautas. Vaikai gali dainuoti su žmonėmis, nes jie neturi ego. Kad galėtumėte dainuoti su nepažįstamuoju, turite neturėti ego. Ego neleidžia dainuoti su nepažįstamuoju. Galvos lygmuo yra apsaugotas nuo ego – širdies lygmuo ego sudaužo – sielos lygmuo ego ištirpdina. Visos bendravimo spragos atsiranda dėl ego.

Pratimas: būdami su žmonėmis, vietoje plepėjimo tiesiog pradėkite dainuoti ir pajusite vykstantį energijos pasikeitimą. Jei norite daugiau pasilinksminti, nepažįstamąjį sutikite su daina.

1998 m. rugpjūčio 19 d.

Geilo, Norvegija

168 – asis žinių lapelis

Sąmonės plėtimasis yra ramybė

Kūno paviršiumi judanti sąmonė sukelia pasitenkinimą. Sąmonei traukiantis ir mažėjant, atsiranda skausmo ir kančios pojūtis.

Kai sąmonė juda ribotais kūno kanalais, patiriamas pasitenkinimas. Kai stimulų sukelti malonumai vis kartojasi, atsiranda bukumas ir inercija. Dažnai virėjai nesidžiaugia savo pačių pagamintu maistu. Muzika, kurios klausai vėl ir vėl, praranda žavesį. Sekso industrijoje dirbantys žmonės nesidžiaugia seksu.

Stebint dirgiklius, išsiplečia sąmonė, ir ateina ramybė. Įsisąmoninti dirgikliai praranda savo reikšmę. Nebėra skirtumo, ar jie yra, ar jų nėra. Kai šviečia saulė, jokio skirtumo, ar žvakė uždegta. Suvokus, kad visi malonumai yra tik dirgikliai, o tu esi daugiau negu jie, ateina laisvė.

Skausmas yra ne kas kita, kaip norinti plėstis ir išsilaisvinti sąmonė. Laisvė yra išsivadavimas nuo dirgiklių troškimų. Skausmas nesitęsia amžinai. Natūrali sąmonės tendencija yra plėstis, tapti palaima. Kaip vanduo natūraliai teka žemyn, o oras gali būti suspaustas, taip ir sąmonė linkusi plėstis ir patirti ramybę. Kaip žmogus, negalintis miegoti, užmiršo kaip miegoti, daugelis iš mūsų užmiršo būti ramiais ir palaimoje.

Klausimas: O malonumas Satsange?

Atsakymas: Satsango malonumas tave plečia.

1998 m. rugpjūčio 26 d.

Hamburgas, Vokietija

169 – asis žinių lapelis

Priklausymas, nepriklausomybė, tarpusavio sąveika ir Vienis

Kūnas priklausomas nuo visos kūrybos. Visuomenėje kas nors turi siūti drabužius, gaminti elektrą, pumpuoti naftą. Kūnas negali būti nepriklausomas nuo pasaulio – jis yra absoliučiai priklausomas.

Kai Dvasia tapatinama su kūnu, ji suvaržoma, todėl ieško nepriklausomybės. Protas, intelektas, ego – jie visi ieško nepriklausomybės.

Ieškodamas nepriklausomybės, dažnai įstringi ego ir dar labiau kenti. Dauguma žmonių net nesuvokia savo priklausomybės. Kai tik jie suvokia savo ribotumą ir priklausomybę, tuojau kyla nepriklausomybės troškimas.

Nepriklausomybės nepasieksi tol, kol neatsigręši į savo vidų. Eidamas vidun, atrandi abipusę priklausomybę. Individualusis Aš reiškia abipusę priklausomybę. Iš tiesų kiekvienas išmintingas žmogus žino, kad viskas tarpusavyje susiję, o nepriklausomybės apskritai nėra.

Jeigu ieškotojas neturi priklausymo jausmo, jo gyvenimas yra nepastovus. Tada ego ieško preteksto grįžti prie mažų dalykų, nes dar nepasinėrė į žinių visumą.

Kadangi ego nepratęs priklausyti, protas pasinaudoja kiekviena mažiausia dingstimi sugrįžti prie ego ir likti abejingam, nepriklausomam ir atsiskyrusiam. Jis mėgina surasti nors mažiausią trūkumą ir neproporcingai jį išpučia.

Suvok šias tendencijas ir, kad ir kas atsitiktų, būk ištikimas savo įsipareigojimui dalyvauti Satsange, eiti dvasiniu keliu.

1998 m. rugsėjo 3 d.

Mušyna, Lenkija

Poilsis ir aktyvumas

Aktyvumas ir poilsis yra dvi gyvybiškai svarbios gyvenimo pusės. Rasti jų tarpusavio pusiausvyrą jau pats savaime yra menas. Išmintis – tai žinojimas, kada ilsėtis, o kada būti aktyviam, ir koks turi būti šis santykis. Gebėjimas atrasti juos vieną kitame – aktyvumą ilsintis ir poilsį, kai esi aktyvus, – yra didžiausia laisvė.

Labiau pavargsti ne sunkiai dirbdamas, o prisimindamas tai. Vien mintis, kad teko sunkiai dirbti, trukdo kokybiškai ilsėtis. Yra žmonių, kurie didžiuojasi sunkiu, tačiau nevaisingu darbu. Yra reikalaujančių ilgo poilsio ir nežinančių, kad tikrasis poilsis yra tuomet, kai nėra veikėjo. Net ir trumpas, tačiau kokybiškas poilsis, sugrąžina jėgas.

Kai reikia poilsio, kūnas automatiškai pradeda ilsėtis. Labiau pailsi, kai ilsėdamasis negalvoji apie poilsio būtinybę. Troškimų nebuvimas, beaistriškumas ir samadhi yra giliausias poilsis.

Klausimas: Mūsų darbe labai daug įtampos. Mums neužtenka laiko šeimai. Ką mums daryti?

Atsakymas: Ar laiką su šeima praleidi kokybiškai? Net jei praleidi pusę valandos, ar esi nuoširdus ir pilnai įsiklausai į savo šeimos poreikius? Svarbu ne kiek laiko praleidi su savo šeima. Svarbu, kad su jais praleistum laiką kokybiškai.

Galvodamas, kad tau reikia poilsio, tampi neramus.

Galvodamas, kad reikia daug dirbti, pavargsti.

Galvodamas, kad sunkiai dirbai, imi gailėtis savęs.

1998 m. rugsėjo 10 d.

Bangaloro ašramas, Indija

171 – asis žinių lapelis

DARYKITE, KOL TUO TAPSITE!

Dorybes reikia praktikuoti tol, kol jos taps tavo prigimtimi. Draugiškumas, atjauta ir meditacija turėtų tęstis kaip praktika, kol suvoksi, kad tai yra tavo prigimtis.

Kažką daryti, laukiant rezultato, yra klaidinga. Kai daroma iš savo prigimties, tu nesi prisirišęs prie rezultato. Veiksmas, kylantis iš jūsų prigimties, nei vargina, nei erzina. Pavyzdžiui, tokie kasdieniai įpročiai kaip dantų valymas ar maudymasis net nelaikomi veiksmais, nes taip jie integruojami į žmogaus gyvenimą. Visa tai daroma be darymo. Kai Seva paverčiama prigimties dalimi, tai įvyksta be darymo.

Klausimas: Kada supranti, kad atjauta, meditacija ir Seva yra tavo prigimtis?

Atsakymas: Kai negali būti be to.

Išmintingi žmonės tęsia praktiką tik tam, kad būtų pavyzdžiu, nors jiems nereikia jokių praktikų.

1998 m. rugsėjo 17 d.

Bangaloro ašramas, Indija

Kasdieninės žinutės nuo Šri Šri Ravi Šankaro

171 – asis žinių lapelis

DARYKITE, KOL TUO TAPSITE!

Dorybes reikia praktikuoti tol, kol jos taps tavo prigimtimi. Draugiškumas, atjauta ir meditacija turėtų tęstis kaip praktika, kol suvoksi, kad tai yra tavo prigimtis.

Kažką daryti, laukiant rezultato, yra klaidinga. Kai daroma iš savo prigimties, tu nesi prisirišęs prie rezultato. Veiksmas, kylantis iš jūsų prigimties, nei vargina, nei erzina. Pavyzdžiui, tokie kasdieniai įpročiai kaip dantų valymas ar maudymasis net nelaikomi veiksmais, nes taip jie integruojami į žmogaus gyvenimą. Visa tai daroma be darymo. Kai Seva paverčiama prigimties dalimi, tai įvyksta be darymo.

Klausimas: Kada supranti, kad atjauta, meditacija ir Seva yra tavo prigimtis?

Atsakymas: Kai negali būti be to.

Išmintingi žmonės tęsia praktiką tik tam, kad būtų pavyzdžiu, nors jiems nereikia jokių praktikų.

1998 m. rugsėjo 17 d.

Bangaloro ašramas, Indija

173 – asis žinių lapelis

(172 lapelio nebuvo, nes Gurudevas buvo tyloje)

NETAISYK SAVO KLAIDŲ!

Noras ištaisyti klaidą paskatina veikimą, o veikimas yra klaidų pamatas. Tie, kurie bando ištaisyti klaidas, prikrečia jų dar daugiau, o tie, kurie jas pripažįsta, išsilaisvina.

Kuomet pripažįsti klaidą, stengiesi ją pateisinti ir neprisiimti atsakomybės už ją. O kartais tu pripažįsti, kad padarei klaidą, ir jautiesi dėl to kaltas. Klaidos liaujasi, kai sunerimsta tavo sąžinė – viveka – arba kai patiri sielvartą.

Kiekvienas veiksmas, kiekviena situacija, kiekvienas žmogus gali turėti ydų. Į ydą žvelk kaip į gėlės žiedą: lygiai taip pat, kaip bėgant laikui gėlė nuvysta, išnyksta ir yda.

1998 m. spalio 2 d.

Bangaloro ašramas, Indija

 yra klaidinga. Kai daroma iš savo prigimties, tu nesi prisirišęs prie rezultato. Veiksmas, kylantis iš jūsų prigimties, nei vargina, nei erzina. Pavyzdžiui, tokie kasdieniai įpročiai kaip dantų valymas ar maudymasis net nelaikomi veiksmais, nes taip jie integruojami į žmogaus gyvenimą. Visa tai daroma be darymo. Kai Seva paverčiama prigimties dalimi, tai įvyksta be darymo.

Klausimas: Kada supranti, kad atjauta, meditacija ir Seva yra tavo prigimtis?

Atsakymas: Kai negali būti be to.

Išmintingi žmonės tęsia praktiką tik tam, kad būtų pavyzdžiu, nors jiems nereikia jokių praktikų.

1998 m. rugsėjo 17 d.

Bangaloro ašramas, Indija

174 – asis žinių lapelis

JAGJA

Jagja sukuria energiją, energija sukuria sąmonę, sąmoningumą. Padidėjęs sąmoningumas priartina jus prie tikrovės, o tikrovė yra liudytojas.

Norint suvokti, kad viskas vyksta, reikia didesnio sąmoningumo. Norint sustiprinti sąmoningumą, turite pakelti pranos lygį.

Praną padidina:

Pasninkas, šviežias maistas

Pranajamos, Krija, meditacija

Tyla

Šalto vandens vonios

Visiškas išsekimas, neleisti miegui perimti kontrolę

Emocinės viršūnės

Meistro buvimas

Dainavimas ir giedojimas

Duoti be davimo, tarnystė be darymo

Visa tai kartu yra Jagja.

1998 m. spalio 7 d.

Lonay, Šveicarija

175 – asis žinių lapelis

SKIRTINGOS SUPRATIMO RŪŠYS

Yra trys supratimo būdai: intelektinis supratimas, patyrimu pagrįstas supratimas ir egzistencinis suvokimas.

Intelektinis supratimas sako „taip” ir sutinka. Patyrimu pagrįstas supratimas jaučia – „tai akivaizdu”. Egzistencinis suvokimas nepaneigiamas. Jis tampa pačia tavo prigimtimi.

Jeigu nėra per patyrimą atėjusio supratimo, jis veikiau jausminis nei intelektinis – viskas, ką tu girdi, liks tik žodžių kratinys. Gali suprasti protu, kad esi tuščias ir kiauras, tačiau visai kas kita yra sėdėti ir jaustis tuščiam ir kiauram.

Ką nors patyręs, nori apie tai sužinoti daugiau, ir tada tampi ieškotoju. Jei turi tik intelektinį supratimą, galvosi, kad viską žinai. Dauguma teologų priklauso šiai kategorijai.

Egzistencinis suvokimas apima ir patyrimu pagrįstą, ir intelektinį supratimą. Tačiau jis yra anapus pastarųjų.

Klausimas: Kaip pasiekti egzistencinį suvokimą?

Šri Šri: Nėra būdo jam pasiekti. Kai vaisius prinoksta, jis nukrenta.

Klausimas: Kas yra abejonė?

Šri Šri: Kai viena proto dalis prieštarauja kitai proto daliai.

1998 m. spalio 14 d.

Monrealio ašramas, Kanada

176 – asis žinių lapelis

SUGRĮŽIMO PRIEŽASTIS

Dauguma mūsų ateina į pasaulį turėdami savyje „tai negerai” sėklą. Visą savo gyvenimą stengiamės taisyti įvykius, žmones ir situacijas. Tačiau kiek galima taisyti? Tai tarsi mėginimas surikiuoti debesis danguje. Ši sėkla neleidžia būti laimingam, šypsotis iš visos širdies, mylėti ir būti mylimam. Tai tarsi krislas akyje, visą laiką erzinantis.

Ši sėkla „tai negerai” vėl ir vėl grąžina tave į šį pasaulį. Taigi kaip sudeginti šią sėklą?

1. Pirmiausia pripažink, kad ji yra. Tai gali įvykti giliai medituojant ar stebint save.

2. Kartais taip pat jauti, kad ne viskas gerai su tavo kūnu, protu, intelektu, atmintimi ir ego. Tu juos teisini arba ieškai priekabių. Tačiau jie irgi yra pasaulio dalis. Tai, ką matai, pripažink kaip netobula ir pasiūlyk Dieviškumui.

3. Tikėk Aukščiausiojo Proto begaline organizuojančia jėga ir nuoširdžiai pajausk: „Tebūnie tavo valia”. Tuomet sudegs „tai negerai” sėkla. „Tebūnie tavo valia” yra visiško pasitenkinimo, išsipildžiusios meilės būsena.

Šis teiginys nebūtinai yra apie ateitį: „Tegul tai vyksta dabar.”

Klausimas: ” Taigi viskas, kas vyksta, yra Dievo valia? „

Gurudevas: ” Taip. Įskaitant ir mintį: „To neturėtų būti.” „

1998 m. spalio 21 d.

Kvebeko ašramas, Kanada

177 – asis žinių lapelis

ĮVERTINIMAS

Kada įvertinate žmones? Tada, kai jie padaro ką nors neįprasto, neeilinio, ką nors tokio, kas nėra jiems būdinga. Argi ne?

Pavyzdžiui, kuomet blogas žmogus nesukelia tau problemų, tu jį įvertini. Arba jeigu, tavo manymu, negeras žmogus, padaro ką nors gero, tu jį įvertini. Taip pat, jei geras žmogus padaro ką nors ypatingo, tu jį įvertini. Jeigu vaikas paruošia arbatos puodelį, tai įvertini, tačiau kai mama padaro tą patį, tu nelinkęs to įvertinti, nes tai jai įprasta. Lygiai taip pat įvertini, kai tave paveža koks nors nepažįstamas žmogus, tačiau visai to neįvertini, kai veža autobuso vairuotojas.

Visais šiais atvejais tu giri laikinus veiksmus, kurie nebūdingi to žmogaus būdui ar prigimčiai. Taigi įvertindamas už ką nors, duodi suprasti, jog paprastai tai nėra jam įprasta.

Robin: „O jeigu žmogus nori būti įvertintas?”

Šri Šri: Tai reiškia, kad tas veiksmas nėra jam įprastas, ir būtent todėl jis nori būti įvertintas. Kai veiksmas nekyla iš žmogaus prigimties, jis yra primestas.

Taigi ką nors įvertindamas, tu leidi suprasti, jog tai nėra jų prigimtis, ir paprastai tai nėra jiems būdinga. Tai retas veiksmas ar savybė. Įvertinimas reiškia atskyrimo jausmą arba atstumą. Taigi būk atsargus ką nors įvertindamas!

1998 m. spalio 28 d.

Vankuveris, Kanada

178 – asis žinių lapelis

MEILĖS POŽYMIAI

Meilės požymis yra tai, kad tuose, kuriuos myli, neįžvelgi nieko blogo. Jeigu net ir pamatai jų trūkumą, kokiu nors būdu jį pateisini: „visi taip daro, tai normalu.”  

Tau atrodo, kad nepakankamai dėl jų padarei, o kuo daugiau darai, tuo daugiau nori padaryti dėl jų. Nuolatos apie juos galvoji. Net eiliniai dalykai tampa nepaprasti.

Kūdikio mirkčiojimas močiutei yra nepaprastas įvykis. Tu nori, kad jie būtų išskirtinai tavo. Tuos, kuriuos myli, visuomet nori matyti laimingus ir linki sėkmės. Tave užgauna net maži dalykai.

33% papildomų žinių !!! (Juokiasi)

Šri Šri: Tu nori kažko, ko jie neturi? Teisingai?

Atsakymas: Taip!

Šri Šri: Kai linki geriausio, tu duodi suprasti, kad jie nėra geriausi DABAR. Sakau tau, DABAR yra geriausia. Jei suvoksi tai, rytojus gali būti tik geresnis.

1998 m. lapkričio 5 d.

Naujasis Delis, Indija

179 – asis žinių lapelis

GYVENIMO TIKSLAS

Mūsų pirmasis ir svarbiausias įsipareigojimas pasauliui yra seva (tarnavimas).

Jeigu tave vargina baimė, taip yra dėl to, kad tau trūksta įsipareigojimų.

Jei yra painiava tavo gyvenime, taip yra dėl to, kad tau trūksta įsipareigojimų.

Mintis, kad esu čia tam, kad tarnaučiau, ištirpdo „aš”, o kai „aš” ištirpsta, išnyksta ir rūpesčiai. Daryti ką nors, siekiant patogumo ar malonumo, nėra seva. Galutinis gyvenimo tikslas yra būti naudingam.

Neįsipareigojęs protas yra varganas. Įsipareigojęs kartkartėmis gali patirti ir sunkių laikų, bet jis skins savo darbo vaisius.

Kai tarnystė tau tampa vienintelis gyvenimo tikslas, išnyksta baimė, protas ir tikslingumas, veiksmas ir ilgalaikis džiaugsmas susitelkia, ir gali kilti trumpalaikių problemų!

1998 m. lapkričio 12 d.

Bangaloro ašramas, Indija

180 – asis žinių lapelis

ASKETIZMAS

Asketizmas dažnai klaidingai suprantamas kaip skurdas ar savęs išsižadėjimas. Tai nei viena, nei kita.

Asketizmas atsiranda iš brandos. Jis yra visuomenės sveikatos požymis.

Asketiški žmonės dažnai piktinasi dėl prabangos. Tai apmaudi būsena. Šitoks asketizmas kyla ne iš brandos, o iš prievartos. Tikrasis asketizmas toleruoja prabangą ir niekada nesipiktina.

Iš tiesų, subrendęs žmogus jaus gailestį tam, kuris nėra asketiškas. Asketizmas neprieštarauja šventimui, tačiau tuštybė pati viena negali būti švenčiama.

Šventimą prabudina dvasia. Tik turtingas dvasia gali asketiškai gyventi. Jei žmogus turtingas materialiai, tačiau skurdžios dvasios, jis nei švenčia, nei vystosi.

Tuštybė yra dvasios skurdas, o asketizmas išlaisvina nuo išdidžios tuštybės. Tačiau didžiavimasis paprastumu taip pat yra tuštybė!

Asketizmas kyla iš gausos ir dovanoja gausą. Jei jauti stygių kurioje nors gyvenimo srityje, nedelsdamas pradėk asketiškai gyventi. Asketizmas ne tik išlaisvina, bet ir ugdo atjautą bei moko dalintis.

1998 m. lapkričio 19 d.

Bangaloro ašramas, Indija

181 – asis žinių lapelis

DĖMESYS IR IŠSIPLĖTIMAS

Dėmesys sustiprina protą, o atsipalaidavimas jį išplečia. Vien tik išsiplėtęs, bet aštrumo stokojantis protas negali paskatinti holistinio vystymosi. Tuo pat aštrus, bet neišsiplėtęs protas sukelia įtampą, pyktį ir nusivylimą.

Pusiausvyra tarp sutelkto proto ir išsiplėtusios sąmonės suteikia tobulumo.

Tiek Sudaršan Krija, tiek Tylos kursų metodai ugdo aštrią ir neribotą sąmonę.

Seva ir įsipareigojimas vaidina svarbų vaidmenį. Maistas ir požiūris taip pat turi įtakos.

Išsiplėtusi sąmonė yra ramybė ir džiaugsmas. Sutelkta sąmonė yra meilė ir kūryba.

Sutelktos sąmonės esmė yra Individualusis Aš.

Kai kiekvienas išsiplėtusios sąmonės atomas tampa aštrus ir sutelktas, tada pabunda Dieviškumas.

1998 m. lakpričio 26 d.

Bangaloro ašramas, Indija

182 – asis žinių lapelis

SUDVASINANT GEISMĄ

Geismas yra vienas iš rūpesčių, su kuriuo daugelis susiduria. Geismas pagauna protą ir nuvargina kūną, atbukina intelektą.

Geismas, kai į jį įsitraukiama, sukelia inerciją, o užgniaužtas sukelia pyktį. Geismas yra niekas kita, kaip neįkinkyta energija. Ta pati energija, kuri suvaržyta pasireiškia kaip entuziazmas, gyvybingumas, intelekto aštrumas ir meilė.

Kas gali įdvasinti arba transformuoti geismą į meilę?

1. Žaismingumas: geismo apsėsti žmonės negali būti nuoširdžiai žaismingi. Kai tu nuoširdžiai žaismingas, tada nėra geismo.

2. Dosnumas: kai tu suvoki, kad esi čia tik duoti ir duoti, ir tu jautiesi labai dosnus, geismas pakylėjamas. Geismas padaro žmogų savininkišku ir nedosniu.

3. Vidutiniškas ar mažesnis maisto suvartojimas.

4. Mirties prisiminimas

5. Dieviškojo romantika

6. Šalto vandens vonios

7. Kūrybingi iššūkiai

1998 m. gruodžio 3 d.

Kočis, Indija

183 – asis žinių lapelis

NETIKRUMAS

Suvokęs sąmonės tikrumą, gali būti ramus dėl netikro pasaulio. Dažnai žmonės elgiasi atvirkščiai. Jie neabejoja pasauliu, tačiau nėra tikri dėl Dievo. Jie pasikliauja kuo nors nepatikimu ir nusivilia. Netikrumas sukelia pastovumo troškimą, tačiau pats pastoviausias dalykas pasaulyje yra mūsų tikrasis Aš.

Pasaulis kinta, tikrasis Aš – ne. Turi pasikliauti nekintančiu bei priimti kitimą. Kuomet esi tikras, jog viskas nepastovu – išsilaisvini. Kai neišmanai ir abejoji, tampi neramus ir įsitempęs. Kai suvoki netikrumą, pakyla sąmoningumas, ir tu gali šypsotis.

Barat sako: užtikrinta šypsena!!!

Dažnai žmonės galvoja, kad tikrumas yra laisvė. Tikroji laisvė yra tada, kuomet nežinai ir jautiesi laisvas. Dažnai tavo tikrumas ar netikrumas remiasi santykiniu pasauliu. Kai suvoki, kad sąlygiška nėra tikra, įsitikini absoliuto egzistavimu ir įgyji neabejotiną tikėjimą juo.

Nitin sako: Taip, kad šitai suprastum, tau reikia būti sąmoningam!!!

Klausimas: Ar nebūdami tikri, mes vis dar galime būti entuziastingi?

Šri Šri: Taip. Turėdamas žinias, gali būti entuziastingas net nebūdamas tikras. Dažnai žmonės, nebūdami tikri, nieko nedaro, o paprasčiausiai sėdi ir laukia. Kai veiki, neturėdamas tikrumo jausmo, gyvenimas tampa žaidimu, iššūkiu. Nežinodamas paleidi. Kai esi tikras dėl santykinio pasaulio, nuobodžiauji, o netikrumas dėl tikrojo Aš sukelia baimę. Netikrumo jausmas dėl materijos sukuria sąmonės tikrumą.

1998 m. gruodžio 10 d.

Bangaloro ašramas, Indija

184 – asis žinių lapelis

ORGANIZACIJA

Visa kūrinija yra didžiulė organizacija. Viskas susideda iš atomų. Visas pasaulis yra ne kas kita, kaip organizacija, kurioje atomai yra susitelkę pagal tam tikrą modelį ir suformavę tam tikrą substanciją. Tie konkretūs modeliai suteikia jiems specifinių savybių.

Mirtis / nykimas / transformacija įvyksta tada, kai atomams pabosta modeliai, ir jie nusprendžia pažinti save.

Pavyzdžiui, kai obuolio atomai sako „užtenka būti obuoliu“, tada ir prasideda puvimas. Jei modeliai niekada nebūtų nuobodūs, nebūtų irimo.

Judėjimas iš vienos organizuotos būsenos į kitą taip pat yra organizuotas. Tai laikina organizacija, kurią mes vadiname chaosu. Šiai laikinai organizacijai gali prireikti postūmio. Žinios yra toks postūmis.

Taigi, jūs niekaip negalite pabėgti nuo organizacijos.

1998 m. gruodžio 17 d.

Bangaloro ašramas, Indija

185 – asis žinių lapelis

PERDIRBIMAS IR HIGIENA

Viskas pasaulyje perdirbama iš naujo. Žemė yra 200 milijonų metų senumo – Alpės, vanduo, oras. Milijardai žmonių kvėpavo tuo pačiu oru.

Tu irgi esi ne naujas. Visos tavo kūno dalelės yra senos, tu esi perdirbtas. Tavo mintys ir emocijos yra perdirbtos, protas yra perdirbtas. Tu esi perdirbtas asmuo.

Viskas čia yra perdirbta. Perdirbta ir sąmonė. Juk tai ta pati sena sąmonė. Primink sau, kad viskas čia yra perdirbta medžiaga, ir atsipalaiduok! Viskas grįžta ten, iš kur atėjo. Perdirbimas grąžina švarą ir higieną. Žinios perdirba protą.

Tarah sako: Perdirbimas padaro viską nauju, todėl protas, kurį perdirbo žinios, atranda, kad viskas yra šviežia.

Žinių dėka viskas išlieka šviežia. Štai kodėl tu vėl ir vėl gali naudoti tai, kas buvo sukurta. Protas, padedamas žinių, viską suvokia naujai. Jeigu nepapildai proto žiniomis, jis sugenda. Žinios protui vėl suteikia grynumą. Perdirbimas grynina ir švarina.

Higiena palaiko sveikatą, o per daug higienos naikina sveikatą. Kai situacija per daug higieniška, imuninė sistema kūne tampa tingi, kaip neįdarbinti kareiviai. Žmonės, gyvenantys lūšnynuose, dažnai nesuserga, nes jų imuninė sistema tampa kaip gerai parengtas kareivis. Dažnai žmonės, kurie per daug nerimauja dėl savo higienos, yra prastos sveikatos. Kartais nehigieniškos sąlygos sukuria sveikatą. Jos išlaiko tavo imuninę sistemą aktyvią, gyvą ir stiprią, tuo tarpu Žinios išlaiko tavo protą šviežią.

1998 m. gruodžio 30 d.

Bad Antogasto ašramas, Vokietija

186 – asis žinių lapelis

PALAIMA

Palaimos negalima suprasti, ir ypač sunku ją pasiekti. Po daugelio gyvenimų pagaliau pasieki palaimą. Kartą pasiekus, dar sunkiau ją prarasti. Visa, ko ieškai savo gyvenime, yra palaima, toji dieviška jungtis su savo ištakomis. Visa kita pasaulyje atitraukia tave nuo šio tikslo. Milijonai dalykų įvairiausiais būdais atitraukia tave nuo tikslo. Tiek daug nesuprantamų, nepaaiškinamų būdų, trukdančių pareiti namo.

Troškimai ir antipatijos palaiko proto gyvybę. Tik mirus protui, išaušta palima. Palaima yra visų dievybių, visų devų buveinė. Palaima suprantama ir puoselėjama tik šiame žmogaus kūne. Todėl daug prarandi, jeigu gyvendamas žmogaus gyvenimą ir pažindamas šį dvasinį kelią, šito vis dar nesuvoki. Dėl troškimų ir antipatijos tampi kietaširdžiu. Nėra prasmės šiurkščiai elgtis, jeigu širdis kieta. Galima priimti nemandagų tavo elgesį, tačiau ne šiurkščią širdį. Pasauliui nerūpi, koks tavo vidus. Jis mato tik tavo elgesį. Tačiau Dieviškumui nerūpi tavo išorė. Jis žvelgia tik vidun. Niekuomet neleisk širdyje apsigyventi net mažiausiai antipatijai ar troškimui. Tegul širdis išlieka gaivi, minkšta ir kvapni kaip rožė.

Tai tik iliuzija, kai tu ko nors nemėgsti. Dėl to tampi storžieviu, o tam storžieviškumui išnykti prireikia daug laiko. Troškimai ir antipatijos – tai spąstai, neleidžiantys tau rasti lobio.

Šiame materialiame pasaulyje niekas negali suteikti pasitenkinimo. Protas, ieškodamas pasitenkinimo išorėje, tampa dar labiau nepatenkintas. Nepasitenkinimas auga, skundai ir negatyvumas bukina protą (smegenis), užtemdo sąmoningumą (aurą) ir formuoja neigiamos energijos debesį. Kai blogis pasiekia aukščiausiąjį tašką, jis sprogsta kaip perpildytas balionas ir sugrįžta į Dieviškumą.

Niekuomet nepabėgsi nuo Dieviškumo – ar eitum ilgu negatyvumo keliu, ar priartėtum per trumpą pozityvų akimirksnį. Kai Dieviškumas išaušta, įvyksta perėjimas iš melo į tiesą, iš tamsos į šviesą, iš apatijos ir inertiškos materijos į žėrinčią dvasią. Kai širdis kieta, nėra lengvumo, tu negali patirti malonumo.

Bad Antogast, Vokietija

1999 m. sausio 6 d.

187 – asis žinių lapelis

KALTINIMAI, KANČIA IR IŠBANDYMAI

Kai žemiškiems dalykams atsidavęs žmogus kenčia, jis kaltina kitus žmones, sistemą ir pasaulį apskritai.

Kai kenčia ieškotojas, jis kaltina ne tik pasaulį, bet ir pasirinktą kelią, žinias ir save.

Taigi geriau nebūti ieškotoju, kad mažiau tektų kaltinti. Tačiau ieškotojas – sadhakas – malonumo patiria irgi žymiai daugiau. Kuo daugiau gyvenime yra meilės, tuo daugiau yra ir skausmo. Kuomet yra daugiau džiaugsmo, išryškėja kontrastas. Reikalinga tam tikra branda, kad pamatytume daiktus tokius, kokie jie yra, ir nekaltintume pasirinkto kelio, savęs ar pasaulio. Ar suprantate, ką sakau?

Tai tarsi kokybinis šuolis. Jei kas nors peržoka šį slenkstį, nebėra daugiau kritimo.

Dieviškasis nebando jūsų. Tai neišmanymas. Kas bandys? Tas, kuris nepakankamai žino, ar ne? Dievas žino jūsų sugebėjimus, jūsų praeitį ir jūsų ateitį, jūsų stiprybes ir silpnybes, nes tik jis suteikia jums jėgos. Tad kodėl turėtų jus bandyti? Jis jūsų nebando.  Labai keista, kad žmonės susigalvoja tokius dalykus.

O gal jūs išbandote Dievą?

Dievas niekada neišlaikys jūsų bandymo, nes jis niekuomet šiam tikslui neapsireikš. Jei Jis pasirodys jūsų išbandymui, vadinasi jis nėra Dievas (juokas).

Nesvarbu, ar suprantate tai, ar ne – tiesiog nusijuokite!

1999 m. sausio 13 d.

Bad Antogastas, Vokietija

188 – asis žinių lapelis

PRIĖMIMAS IR PRIEŠINIMASIS

Ar priimi viską, kas pas tave ateina, ar viskam priešiniesi? Jeigu niekam nesipriešini, negali nieko ir priimti! Tu negali viskam priešintis ir negali visko priimti!

Tu nepriimi visų į galvą ateinančių minčių. Jeigu priimi mintį, vadinasi, manai, kad ji gera, ir veiki pagal ją. Tačiau jeigu veiktum pagal visas mintis, ateinančias į galvą, gyvenimą užbaigtum psichiatrinėje ligoninėje arba kalėjime. Taigi vienoms mintims priešiniesi arba jas ignoruoji, o kitas priimi. Turi mokti jas atskirti gyvenime. Priėmimas ir priešinimasis yra gyvenimo ritmo dalys. Kad sąmonė plėstųsi ir augtų – būtina priimti, o norint, ką nors palaikyti – reikia priešintis.

Klausimas: „Tačiau, kam priešiniesi, tas persekioja!”

Gurudži: „Jeigu priešiniesi šalčiui, jis nepersekioja! Jeigu kūnas nesipriešintų, tu neišgyventum. Kūnas vieniems dalykams priešinasi, o kitus priima.

Persekiojimas būna tik silpnai priešinantis. Kai pasipriešinimas silpnas, ima persekioti priešingybė, o stiprus pasipriešinimas ją panaikina. Stiprus pasipriešinimas veda į narsą, stiprybę ir samadhi – dvasinę pusiausvyrą. Jis įkvepia kario stiprybę. Tavęs niekas negali sugundyti ar sutrukdyti, o pergalė pasiekiama be kovos. Kuomet stipriai priešiniesi arba absoliučiai priimi, pergalė pasiekiama be jokios kovos.

1999 m. sausio 21 d.

Bad Antogastas, Vokietija

189 – asis žinių lapelis

SIELOS ŽADINIMAS

Stimuliuojama kūno dalis sukelia malonumą, o sužadinta siela pagimdo meilę. Meilė neturi pabaigos, priešingai nuo malonumo. Dažnai žmonės mano, kad malonumas yra meilė. Skirtumą tarp malonumo ir meilės supras tik patys laimingiausi.

Muzika stimuliuoja ausis, o regėjimas – akis taip, lyg valgytumėte cukrų ir žadintumėte gomurį. O kas žadina sielą? Sadhana ir Satsangas yra tai, kas sužadina sielą!

Viskas, ko kiekvienas nori, yra sužadinti sielą. Net menkiausia mintis apie tai suteikia gyvenimui prasmę. Visi kiti dirgikliai yra paviršiniai. Sielos dirgiklis suteikia energijos, o kūno dirgiklis sukelia nuovargį. Kiekvienas dirgiklis turėtų jus artinti prie Savasties taip, kaip klausydamiesi muzikos, jūs peržengiate muziką, o klausydamiesi Žinių, patenkate į Tylą.

1999 m. sausio 26 d.

Bad Antogast, Vokietija

190 – asis žinių lapelis

TUŠTUMOS IŠTĘSIMAS

Ištęstas garsas yra muzika.

Ištęstas judesys yra šokis.

Ištęsta šypsena yra juokas.

Ištęstas protas yra meditacija.

Ištęstas gyvenimas yra šventimas.

Ištęstas atsidavėlis yra Dievas.

Ištęstas jausmas yra ekstazė.

Ištęsta tuštuma yra palaima.

Klausimas: Kas yra tuštuma?

Šri Šri: Tuštuma yra durys tarp materialaus ir dvasinio pasaulių. Tai vieta, kur ateini suvokti dvasios prigimties. Jeigu nepažįsti tuštumos, negali pažinti ir būties džiaugsmo. Būties patyrimo įgūdis sukelia tuštumą. Nuo tuštumos prasideda pilnatvė.

Vienoje tuštumos pusėje yra kančia, o kitoje – džiaugsmas. Štai, ką Buda turėjo omenyje, sakydamas: „Visas pasaulis yra kančia, o viskas, ko reikia siekti – tai tuštuma.”

1999 m. vasario 3 d.

Bangaloro ašramas, Indija

191 – asis žinių lapelis

MEILĖS IŠMINTIS

Aš giedu savo mylimojo vardą kiekvienu įkvėpimu. Mylimasis yra be trūkumų – tobulas. Bet būdamas įsimylėjęs, aš praradau savo gerą vardą.

Kuomet jauti tiek daug meilės, prisiimi visišką atsakomybę už bet kokį nesusipratimą. Galbūt tik tą akimirką išoriškai nerimauji. Tačiau jeigu nejauti nerimo širdyje, tu pasieki tobulą suvokimą. Patiri būseną, kuomet išnyksta visos problemos ir visi skirtumai, o šviečia tiktai meilė.

Paprastai mes užstringame ties mūsų skirtumais, nes nebesuvokiame savęs. Meilės vardu mes bandome manipuliuoti ir kontroliuoti kitą žmogų. Natūralu, jog mylėdami norime, kad tas žmogus būtų tobulas.

Nuo kalno viršūnės niekada nepamatysi žemės duobių. Iš lėktuvo ji atrodo tokia lygi. Taip pat jausdamasis pakylėtai, tu nematai kitų trūkumų. Tačiau nusileidęs ant žemės, tu visuomet regi duobes. Jeigu nori jas užpildyti, turi jas matyti. Negali pastatyti namo, kybodamas ore. Negali dirbti žemės, nepastebėdamas duobių, neužpildydamas jų, neišnešdamas akmenų…

Būtent todėl ką nors mylėdamas, būdamas arti, pastebi visas ydas. Tačiau suradę trūkumus, mes sunaikiname meilę, o užuot padėję užpildyti spragas – pabėgame. Ką nors mylėdamas ir matydamas jų ydas, pasilik su jais ir padėk užpildyti spragas. Tai yra išmintis.

1999 m. vasario 12 d.

Bangaloro ašramas, Indija

192 – asis žinių lapelis

TAPTI BEGINKLIU

Kai peržengiama riba, atsiranda baimė. Ši baimė sukelia bjaurėjimąsi, kuris, savo ruožtu, grąžina tave atgal prie ribos. O siekdamas išsilaikyti ten, imi gintis. Tačiau bandydamas apginti savo poziciją, patiri stresą, o kaskart gindamas savo poziciją – silpnėji.

Eidami šiuo keliu, žmonės net žinias naudoja kaip gynybos priemonę prieš kritiką! Nesigink žiniomis. Jos yra tau tarsi skėtis – pastogė, tačiau ne ginklas. Žinoma, kartais „nesigink žiniomis” tampa pasiteisinimu negyventi pagal žinias.

Aš sakau: atmesk visas gynybos priemones. Kiekvienas gali padaryti klaidą – net ir tu! Negink savo klaidų, tiesiog priimk jas ir eik toliau. Kuomet visiškai nesigini, būtent tada esi stipriausias.

1999 m. vasario 18 d.

Bangaloro ašramas, Indija

193 – asis žinių lapelis

DIKŠA

Iniciacija (pradžia) vadinama „Dikša”. Sanskrito kalba „Di” reiškia intelektą. „Kša” reiškia horizontą arba pabaigą. „Dikša” reiškia priartėjimą prie inteleto ribų, intelekto peržengimą.

Mokymas vadinamas „Šikša”, disciplinos (drausmės) horizontas, reiškiantis visišką discipliną. Mokymui reikalinga disciplina. Meditacijai reikalinga „Dikša”.

Mokytojas duoda „Šikša”. Guru duoda „Dikša”. Guru veda anapus intelekto – į būties karalystę. Tai kelionė nuo proto link širdies.

„Dikša” – tai žydėjimas anapus intelekto. Jei neišaugsi intelekto, nesišypsosi ir nesijuoksi. Kai įvyksta „Dikša”, jautiesi laimingas, palaimintas ir patenkintas, o žinių troškulys numalšintas.

Disciplinos visuma – „Šikša”. Žinių visuma – „Dikša”.

1999 m. vasario 25 d.

Kalkuta, Indija

194 – asis žinių lapelis

MEILĖ IR GEISMAS

Abejonė negali patekti ten, kur jaučiamas artumas. Abejonei pasirodyti reikalingas atstumas. Niekada neabejojate tuo, kas jums yra brangu, kas yra arti jūsų.

Meilėje net ir objektas atgyja. Jums kalba akmenys, medžiai, saulė, mėnulis, o visos būtybės tampa gyvos, dieviškos. Geisme net ir gyvas padaras tampa paprasčiausiu objektu. Net ir žmones norite naudoti kaip daiktus.

Štai keli pagrindiniai meilės ir geismo požymiai. Jie tokie skirtingi, tačiau tokie panašūs! Jei jų rasite daugiau, sąrašą galite papildyti.

Geismas sukelia įtampą

Meilė suteikia atsipalaidavimą

Geismas dėmesį sutelkia į dalį

Meilė dėmesį sutelkia į visumą

Geismas sukelia smurtą

Meilė atneša pasiaukojimą

Esant geismui, norite pagriebti ir turėti

Meilėje norite duoti ir paklusti

Geismas sako – noriu, kad turėtum viską, ko aš noriu

Meilė sako – noriu, kad turėtum viską, ko tu nori

Esant geismui, dedamos pastangos

Meilė pastangų nereikalauja

Geismas sukelia karštligiškumą ir nusivylimą

Meilė sukelia ilgesį ir skausmą

Geismas įkalina ir žlugdo

Meilė išlaisvina ir išvaduoja

Geismas reikalauja

Meilė užsitarnauja

Geismas jus supainioja

Meilėje esate susikaupęs ir apsvaigęs!!

Geismas yra tik tamsus ir monotoniškas

Meilė turi daugybę būsenų ir atspalvių

Nutraukus žmogaus geismą, jis tampa piktas ir pradeda neapkęsti. Neapykanta šių dienų pasaulyje kyla ne iš meilės, o iš geismo.

Meilė yra žaismingumas, o geismas yra pilnas suktybės ir manipuliacijos. Šiva, nekaltumo ir meilės įsikūnijimas, meditavo. Jo meditaciją sutrikdė gėlių strėlė, kurią paleido geismo valdovas. Kai tik Šiva pabudo, jis atmerkė savo trečiąją akį, o geismo valdovas Manmatha (tas, kuris supykdo protą) pavirto į pelenus. Visi šventė, mėtydami vienas į kitą spalvas, supratę, kad gyvenimas yra spalvingas.

Mes gyvenime vaidiname daug vaidmenų. Jei visus vaidmenis sumaišytume, pasidarytų tamsu, taip kaip ir sumaišius visas spalvas. Išmintingieji kiekvieną vaidmenį vaidina atskirai, kaip ir spalvos, tvarkingai išdėstytos vaivorykštėje.

1999 m. kovo 4 d.

Rišikešas, Indija

195 – asis žinių lapelis

ABEJONĖ IR ARTUMAS

Abejonė negali įsibrauti ten, kur yra artimumo jausmas. Kad abejonė atsirastų, reikia atstumo. Niekada neabejoji tuo, kas brangu ir artima.

Tuo momentu, kai kuo nors suabejoji, tai nustoja būti brangu; atsiranda atstumas.

Tu gali abejoti savimi, tačiau neabejoji tuo, kas yra tavo.

Abejonės savimi rodo artimumo su pačiu savimi trūkumą. Priklausymas, artimumas ir intymumas yra priešnuodžiai abejonei.

 1999 m. kovo 11 d.

Rišikešas, Indija

196 – asis žinių lapelis

PROTAS

Pirmasis proto ženklas – nieko nepradėti! (Visiškai negimti!)

Praradus šį suvokimą, antrasis proto ženklas yra – jei kažką pradedi, turi tęsti tai iki galo.

Trumparegiai ieško trumpalaikės naudos. Toliaregiai ieško ilgalaikės naudos.

Nesvarbu, ar laikote save protingu, ar ne, nepabėgsite nuo Sevos (tarnystės), nes Seva teikia betarpišką pasitenkinimą ir ilgalaikius nuopelnus.

199 m. kovo 18 d.

Rišikešas, Indija

197 – asis žinių lapelis

ŽINIŲ APIE TIKRĄJĮ AŠ PASIEKIMAS

Troškimas, tikrojo Aš įsisąmoninimas ir veiksmas – tai tos pačios energijos, kuri ir yra tu, pasireiškimas.

Vienu metu dominuoja arba troškimas, arba veiksmas arba suvokimas. Kai turi daug troškimų, tu nesuvoki tikrojo Aš. Kai valdo troškimas, savo tikrojo Aš suvokimas bus žemiausias. Štai kodėl viso pasaulio filosofai skatino išsižadėti ir atmesti troškimus.

Dominuojant suvokimui, išaušta laimė. Kai vyrauja troškimas, seka įtampa ir liūdesys. Kai dominuoja veiksmas, apima nerimas ir ligos.

Kai tavo troškimai ir veiksmai nuoširdžiai skirti Dieviškajam arba visuomenės gerovei, tuomet sąmonė pakyla savaime, ir tikrojo Aš žinojimas tikrai bus pasiektas.

1999 m. kovo 26 d.

 Rišikešas, Indija

198 – asis žinių lapelis

TU IR TAVO LAIKAS

Kai atrodo, kad laiko yra per mažai, tu arba nerimsti, arba tavo suvokimas išsiplečia. O kai atrodo, kad laikas slenka lėtai, esi nelaimingas arba įžvalgus.

Kad ir ką darytum, jeigu esi laimingas ir mylintis, paprasčiausiai nejauti laiko. Panašiai ir miegodamas nejauti laiko.

Kuomet bėgi pirma laiko, jauti stabdymą ir nuobodulį, o kai laikas yra pirmiau tavęs, esi nustebintas ir sukrėstas. Tu negali suprasti įvykių.

Per gilią meditaciją tampi laiku, ir viskas vyksta tavyje. Įvykiai vyksta tavyje tarsi tie debesys, atplaukiantys ir nuplaukiantys dangumi.

Eidamas kartus su laiku, esi išmintingas ir ramus.

Narajana Šarma sako: „Gurudži, tu praleidi gerai laiką su mumis!” Kitą savaitę pamatysime, kaip valdyti laiką, arba kaip laikas valdo mus.

1999 m. balandžio 8 d.

Bangaloro ašramas, Indija

199 – asis žinių lapelis

MALDA

Neduok man troškulio, jei negali duoti vandens.

Neduok man alkio, jei negali duoti maisto.

Neduok man džiaugsmo, jei negaliu juo dalintis.

Neduok man įgūdžių, jei negaliu jų panaudoti geriems tikslams.

Neduok man proto, jei negaliu išeiti už jo ribų.

Neduok man žinių, jei negaliu jų suvokti.

Neduok man meilės, jei negaliu tarnauti.

Neduok man troškimų, jei jie neveda pas tave.

Neduok man kelio, kuris neparveda namo.

Neduok man maldų, jei nenorėsi jų girdėti. (Juokas)

Klausimas: Kai meldiesi, kam tu meldiesi?

Šri Šri: Tu meldiesi sau pačiam! Meldžiantis protas eina gilyn į savo ištakas, į tikrąjį Aš. Dievas, mokytojas, tikrasis Aš reiškia tą patį.

Dyn sako: Neduok man laiko, jei nežinau kaip jį tvarkyti.

Daniel sako: Gurudev sako, „Jums visiems baigėsi laikas…” (Juokas)

1999 m. balandžio 15 d.

Kauai sala, Havajai, JAV

200 – sis žinių lapelis

NESMURTO TRIUKŠMAS

Smurtas sukelia triukšmą, tuo tarpu nesmurtas vyksta tyloje. Siautėjantys žmonės siaubingai triukšmauja, jie praneša apie savo jėgą, o nenaudojantys jėgos žmonės yra tylūs. Tačiau atėjo laikas ramiems žmonėms kelti triukšmą, idant sumažėtų smurto. Nesmurtas turi būti skelbiamas garsiai ir aiškiai, kad apie jį išgirstų jauni.

Pyktis ir smurtas turi būti siejami su gėda. Jauniems žmonėms smurtas siejasi su piktu išdidumu ir jėga, o ne su gėdos jausmu. Žmonės didžiuojasi savo žiaurumu ar pykčiu. Jie mano, kad agresyvumas – tai presižo ar padėties požymis. Apie agresiją negalvojama kaip apie savybę, kurios reikėtų gėdytis. Tai reklamuoja agresiją ir žiaurumą visoje visuomenėje, ir kai agresija ir smurtas reklamuojami, menksta žmogiškosios vertybės. Kai kurie filmai ir šiuolaikinė muzika šlovina nusivylimą, pyktį ir kerštą ir padaro juos sektinu pavyzdžiu vaikams.

Mes turime reklamuoti žmogiškąsias vertybes, ypač meilę, atjautą ir priklausymą – garsiai ir aiškiai. Kalbėkite grupėms arba per savo vietinę žiniasklaidą ir televiziją ir surenkite kiek galima daugiau ART Excel ir Gyvenimo meno kursų savo vietoje.

David klausia: „Jei žmonėms gėda būti piktiems, ar jie nebus nenatūralūs, ir tai nesukurs pasipriešinimo juose, kuris vers atkakliai toliau tai daryti?”

Šri Šri: „Jei jiems ne gėda, jie jausis, kad gali laisvai pykti ir smurtauti. Kartais pasipriešinimas yra gerai (kaip pasipriešinimas ligai arba blogiems įpročiams).”

1999 m. balandžio 21 d.

Kalifornija, JAV

201 – asis žinių lapelis

GYVENIMAS YRA PER TRUMPAS, GYVENIMAS YRA AMŽINAS

Pabusk ir pažvelk, koks trumpas tavo gyvenimas. Suvokimas, kad gyvenimas yra trumpas, suteiks gyvenimui aktyvumo – atkris nereikalingi dalykai ir blaškymasis. Kai turi dirbti ar stengtis, prisimink, jog gyvenimas trumpas, o laikas išsenka.

Ką veiki su savo gyvenimu? Ar tavo gyvenimas yra naudingas tau ir aplinkiniams? Suvok – gyvenimas pernelyg trumpas. Kuomet supranti, kad gyvenimas trumpas, nustoji vilkinti.

Tačiau suvokęs, kad yra daug gyvenimų, suprasi, kad anksčiau ar vėliau tai gausi. Pabusk! Gyvenimas yra amžinas!

Kai nori džiaugtis veiksmo vaisiais, žinok, kad gyvenimas yra amžinas.

Kalbėdamas apie viltį, turėtumei žinoti, kad egzistuoja daug gyvenimų. Neišmanėlis elgiasi atvirkščiai – jis skuba siekti rezultatų ir yra nekantrus. Tačiau nekantrumas išnyksta žinant, kad gyvenimas yra amžinas. Tikėdamasis malonės už paslaugą arba laukdamas savo gero darbo rezultatų, nori to kuo greičiau. Tačiau laukiant rezultato, dažnai tenka nusivilti. Skubėdamas negali džiaugtis. Žinok – gyvenimas yra amžinas.

Jeigu kas nors tavimi pasinaudoja arba nepadėkoja tau, padėkok jiems, nes vėliau jie tau sumokės su kaupu. Nereikėtų gailėtis, kad tavimi pasinaudojo ar likai neįvertintas.

Kalbant apie gėrėjimąsi savo veiksmų rezultatais, gerus darbus ar palaiminimą, žinok, kad gyvenimas yra amžinas.

1998 m. balandžio 28 d.

Santa Barbara, Kalifornija, JAV

202 – asis žinių lapelis

GILUS POILSIS

Turėdamas padaryti tai, ko nepajėgi, negali pailsėti. Negali pailsėti ir tuomet, kai jauti, jog turi būti ne tas, kas esi. Iš tavęs nereikalaujama to, ko negali. Niekas iš tavęs neprašys daugiau negu gali duoti. Iš tavęs nesitikima, kad darytum tai, ko neįstengi. Seva apima tik tai, ką tu gali padaryti. Niekas nenori, kad būtum tuo, kuo nesi.

Tai suvokdamas gali giliai pailsėti. Tau gali neleisti ilsėtis ambicijos ir apatija – tiek viena, tiek kita yra priešinga geram poilsiui. Tinginio apimtas žmogus vartysis bei blaškysis per naktį ir nepailsės, o ambicijų kamuojamas žmogus – vis liepsnos viduje.

Gilus poilsis ugdo tavo talentus ir gabumus, artina prie tavo prigimties. Net nežymus pojūtis, kad Dieviškumas yra su tavimi, suteikia gilaus poilsio. Malda, meilė ir meditacija – tai yra gilaus poilsio aromatas.

1999 m. gegužės 6 d.

Bostonas, Masačusetso valstija, JAV

203 -asis žinių lapelis

PALAIMA

Paversk savo namus Dievo namais, ir tuomet juose bus šviesa, meilė ir gausa.

Paversk savo kūną Dievo buveine, ir tuomet ten bus ramybė ir palaima.

Pajausk, kad tavo protas yra Dievo žaisliukas, ir tu stebėsi bei džiaugsiesi jo žaidimais.

Išvysk pasaulį kaip žaidimą, kaip Paties Dievo pasireiškimą, tuomet tu ilsėsies nedualiame tikrajame Aš.

Palaima ateina daugeliu formų:

Jeigu esi dosnus, palaima ateis pas tave kaip perteklius.

Jeigu esi darbštus, palaima ateis pas tave kaip laimė.

Jeigu esi tingus, palaima ateis pas tave kaip sunkus darbas! (Juokas)

Jeigu mėgsti malonumus, palaima ateis pas tave kaip beaistriškumas.

Jeigu esi beaistris, palaima ateis pas tave kaip tikrojo Aš pažinimas.

1999 m. gegužės 13 d.

Bad Antogast, Vokietija

204 – asis žinių lapelis

KELIO TRUMPINIMAS

Jei manai, kad esi kvailas

Tuomet …… tu žinai, kas tu esi.

O jei žinai, kas esi ……

Tu esi nušvitęs!

Ir jei esi nušvitęs,

Tuomet …… tu tikrai nesi kvailas.

Jei manai, kad esi protingas,

Tuomet tu nežinai, kas esi.

O jei nežinai, kas esi …

Tuomet tu tikrai esi kvailas!

Geriau suprask savo kvailumą …. ir nušvisk !!!!!! (juokas)

1999 m. gegužės 20 d.

Bad Antogast, Vokietija

205 – asis žinių lapelis

TIKĖJIMAS: NEPADALYTOS SĄMONĖS KOKYBĖ

To, kuo tikite, nepaverskite išminties objektu. Tikėjimas – tai nepadalyto proto, nepadalytos sąmonės prigimtis. Mes tikime Dievu – nebandykite pažinti Dievo. Mes tikime Savimi – nebandykite pažinti Savęs. Tuo, ką padarome išminties objektu, tikėti negalime. Žinomas dalykas yra žinojimo objektas. Jūs jį pavertėte žinojimo objektu. Kai kuo nors tikite, neturite apie tai žinoti. To, kuo tikite, nepaverskite žinojimo objektu. Taip, kaip tikite Dievu, jo paversti žinojimo objektu negalite; kaip tikite savimi, taip Savęs negalite paversti žinojimo objektu.

Kl.: Ar įsitikinimas ir tikėjimas yra tas pats?

Gurudži: Įsitikinimas yra šiek tiek praskiestas, o tikėjimas yra stipresnis, konkretesnis. Mūsų įsitikinimai gali keistis, o tikėjimas – tvirtas. Tikėjimas yra jogurtas, o įsitikinimai – pasukos. (Juokas)

 Kai vaikas tiki savo motina, jis nepaverčia jos žinojimo objektu. Vaikas nebando sužinoti apie savo mamą, jis paprasčiausiai ja tiki. Kai tikite, kam reikia apie tai žinoti? Negalite paversti meilės žinojimo objektu; jei bandysite meilę paversti žinojimo objektu, jei bandysite apie ją sužinoti, ji dings.

 Tokiu pačiu būdu Savęs ar Dievo negalite paversti žinojimo objektu. Dievo, meilės, miego ir Savęs sužinoti neįmanoma. Jei bandysite analizuoti, aplankys abejonės, ir tikėjimas dings. Taigi, kad ir kuo tikėtumėte, nenorėkite to suprasti ar analizuoti. Tą akimirką, kai kažką paverčiate žinojimo objektu, prasideda analizė, o tuomet seka abejonės. Analizė sukuria atstumą, o sintezė suvienija. Tikėjimas yra sintezė, žinojimas – analizė.

 Barbara: Ar galima tikėti pačiam to nesuprantant?

 Gurudži: Taip. Jūs tikite. Sąmoningumas negali egzistuoti be tikėjimo. Tikėjimas yra atsipalaidavusi, stabili sąmonės būsena. Tai – kaip žvakės liepsna. Sąmoningumo prigimtis yra tikėjimas.

 Teologai analizuoja per daug. Jie mokosi 5-6 metus, o tada praranda savo tikėjimą.

 Štai tokia istorija: Jyoti kartą susitiko su pareigūnu, atsakingu už religinius reikalus. Ministras buvo stipriai įsitikinęs, kad niekam nepavyksta patirti nieko dvasiško. Ji trumpai jam papasakojo apie dvasiškumą ir savo kalbą užbaigė tardama: „Aš tikiu tuo, ką patiriu“. Jis pakomentavo taip: „Džiaugiuosi girdėdamas, kad esate ateistė!“ Neseniai atliktos kito teologo ANALIZĖS išvada buvo tokia, kad Jėzus niekada neegzistavo.

 Nikas: Ar Dievas mumis tiki?

 Gurudži: Iš kur aš galiu žinoti?!! (Juokas) Norint sužinoti, ar Dievas tiki, ar ne, reikia analizuoti. Jei paklaustumėte, ar Dievas tiki mumis, Dievui taip pat suteiktumėte protą, kas yra netiesa.

1999 m. gegužės 27 d.

Bad Antogast, Vokietija

206 – asis žinių lapelis

SĖKMĖ

Klausimas: Kokia buvo vakarykštė programa? Ar ji buvo sėkminga?

Gurudži: Jeigu netrokšti nieko gauti, klausimų apie sėkmę nekyla. Jeigu atėjai tik duoti ir tarnauti, nėra ką įgyti. Sėkmė nesuteikia pranašumo, ji sukuria galimybę patirti nesėkmę. Tikrąjį pranašumą liudijančių dalykų neįmanoma prarasti.

Pasisekė – reiškia, jog peržengei ribą. Tam, kad peržengtum ribą, privalai manyti, jog ją turi. Pripažindamas, kad esi ribotas, parodai, jog nepakankamai save vertini. Jei esi beribis, kas tau gali reikšti sėkmę? Juk nesakai, kad sėkmingai išgėrei stiklinę vandens, nes tu tai sugebi. Bet atlikęs ką nors, kas pranoksta įprastinius veiksmus bei gebėjimus, priskiri tai sėkmei.

Kai suvoki savo neribotumą, joks veiksmas neatrodo pasiekimas.

Kiekvienas, kas vaikosi sėkmės ar teigia, kad jam sekasi, tik atskleidžia savo ribotumą. Jaustis sėkmės lepūnėliu reiškia nuvertinti save. Kad ir kokie būtų tavo pasiekimai, jie negali būti mažesni už tave. Didžiuodamasis savo laimėjimais, save menkini.

Šeila: O kaip tuo atveju, jei jauti, kad tarnauji nesėkmingai?

Gurudži: Tarnaudamas kitiems gali jausti, kad padarei nepakankamai, bet niekada nejausi, kad tau nepasisekė. Tikrasis tarnavimas ir yra tada, kai jauti, jog padarei nepakankamai.

Kai: Tau nelabai sekasi! (You are not very successful!) (Juokas)

Gurudži: Aš tiesiog pilnas! (I am just full!)

1999 m. birželio 2 d.

Oslas, Norvegija

207 – asis žinių lapelis

ŽINIA

Klausimas: „Gurudži, kokia yra tavo žinia?”

Gurudži: Aš neturiu žinios. Tam, kad duočiau žinią, tu turi būti labai toli. Žiniai reikia atstumo. Žinia būna apie praeitį arba apie ateitį. Žinia yra beasmenė ir negyva. Žinojimas negali būti žinia. Išmintingas nepraneš jokios žinios, tačiau paprasčiausiai pažadins tave.

Dievas nesiųs tau jokios žinios. Tam, kad Dievas siųstų žinią, Jis turi būti labai toli nuo tavęs. Dievas yra daug arčiau negu tavo kvėpavimas. Kaip Jis tau gali siųsti žinią?

Išmintingam žinia nereikalinga ir jis jos nesiunčia. Neišmintingas siųs žinią ir taip pat norės ją gauti, bet vis tiek nesugebės jos panaudoti. Tas, kuriam reikia žinios, ja nepasinaudos. O tam, kuris gali žinia pasinaudoti, jos nereikės!

Džim klausia: „Koks skirtumas tarp žinių ir žinios?”

Tu gali vėl ir vėl skaityti apie buvimą šiame momente, tačiau tai tampa žinojimu tik tai patyrus. Tu gali perskaityti sudedamąsias patiekalo dalis, t.y. perskaityti žinią, tačiau tik paragavus patiekalą, informacija tampa žinojimu.

Džim sako: „Šie žinių lapai tikrai nukerta mūsų bendravimą.” (Juokas!)

1999 m. birželio 9 d.

Salvadoras Bahijos valstija, Brazilija

208 – asis žinių lapelis

PALAIMINTI, KURIEMS NUOBODU

Tiktai sąmoningas, nuovokus ir aktyvus žmogus gali pradėti nuobodžiauti. Bukas ir inertiškas žmogus nenuobodžiauja. Jeigu tau nuobodu, tai reiškia, kad esi gyvybingesnis ir žmogiškesnis. Tai yra tavo augimo ir vystymosi požymis.

Pavyzdžiui, gyvūnas daro tuos pačius dalykus. Tačiau jis niekada nenuobodžiauja. Karvės, arkliai, paukščiai visą gyvenimą vėl ir vėl daro tą patį.

Norėdami išvengti nuobodulio, žmonės valgo, žiūri televizorių, keičia darbus ir partnerius. Vėliau jie nusivilia, o šis nusivylimas grąžina juos atgal į inerciją ir nesąmoningumą.

Nuobodulio nebūna tik esant visiškai inercijai arba Dieviškai sąmonei. Jeigu tau nuobodu, tai reiškia, jog tu vystaisi. Nuobodulys verčia tave judėti.

Džimas: Nuobodulys neša tave link Dieviškojo.

Šri Šri: Taip. Didžiuokis savo nuoboduliu ir švęsk!!!

Arenalio vulkanas, Kosta Rika

1999 m. birželio 16 d.

209 – asis žinių lapelis

RELIGIJA IR POLITIKA

Religijos tikslas – paversti mus dorais ir mylinčiais. Politikos tikslas – rūpintis žmonėmis ir jų gerove. Kai religija ir politika nežengia koja kojon, atsiranda korumpuoti politikai ir pseudoreliginiai lyderiai.

Teisingas, mylintis ir religingas žmogus tikrai rūpinsis visų gyventojų gerove ir taps politiku. Visi avatarai ir pranašai rūpinosi žmonėmis, todėl įsitraukė į politiką. Ir jei tikras politikas yra doras ir mylintis, jis negali būti nereligingas.

Kai religija riboja garbinimo ir įvairių jo būdų laisvę, ji nekuria harmoningos visuomenės. Kuomet religija yra visaapimanti ir leidžia melstis bei garbinti įvairiais būdais – tokia religija augins žmonių dorumą, ramybę ir tiks visokiai visuomenei.

Žmonės galvoja, kad politika ir religija turi būti atskirtos, nes dauguma religijų nesuteikė garbinimo laisvės ir nesirūpino visais žmonėmis vienodai. Istorija parodė, kad dėl religijos kilo ir konfliktų. Tačiau nereliginga visuomenė, tokia kaip komunizmas, sukėlė chaosą ir korupciją.

Šiandien ir religijai, ir politikai reikia reformų. Politikai turi tapti religingesni ir dvasingesni. Religija turi tapti platesne ir dvasingesne, suteikiančia garbinimo laisvę ir apimančia viso pasaulio išmintį.

1999 m. birželio 23 d.

210 – žinių lapelis

MEILĖ IR ATSIŽADĖJIMAS

Tik tas, kuris atsižadėjo, gali iš tikrųjų mylėti. Tavo meilė siekia tiek, kiek esi atsižadėjęs. Dažnai žmonės galvoja, kad atsižadėję negali mylėti, o mylintys negali atsižadėti. Taip yra todėl, kad atsižadėję neatrodo įsimylėję, o vadinamieji įsimylėjėliai yra savininkiški ir reikalaujantys.

Tikra meilė nėra savininkiška – ji dovanoja laisvę, o atsižadėjimas yra ne kas kita, kaip laisvė. Tik laisva meilė gali visiškai sužydėti. Kai esi įsimylėjęs, sakai: „Man nieko nereikia – tik šito.” Atsižadėjimas yra, kai „man nieko nereikia. Aš esu laisvas.” Meilė neturi jokių kitų poreikių. Atsižadėti – tai neturėti poreikių. Nors atrodo, kad meilė ir atsižadėjimas yra dvi priešybės, tačiau tai yra dvi tos pačios monetos pusės.

McQueenas pridūrė: jie yra toje pačioje monetos pusėje. (juokas)

Tara paklausė: ar tai reiškia, kad mylimasis atsisako mylimosios?

Guruji atsakė: jūs atsisakote prisirišimo, savininkiškumo. Atsižadėjimas nesumažina meilės; tai ją sustiprina.

Tik atsižadėjimas palaiko meilę ir džiaugsmą. Be atsižadėjimo meilė pavirsta į kančią, savininkiškumą, pavydą ir pyktį. Neatsižadėjęs žmogus tampa nepatenkintas, nusiminęs, liūdnas, baikštus įtarus, analizuojantis. O tada prasideda visa muilo opera.

Vadinamieji atsiskyrėliai pabėga nuo gyvenimo nusiminę ir nusivylę. Tikrasis atsižadėjimas gimsta iš žinių ir išminties – žinių apie gyvenimą laiko ir erdvės fone bei šios didžiadvasiškos visatos kontekste.

1999 m. birželio 30 d.

Šiaurės Amerikos ašramas, Kvebekas, Kanada

211 – asis žinių lapelis

POKYČIAI IR MEILĖ

Vieniems žmonėms reikia pokyčių. Jausdami, kad viskas jų gyvenime yra sustingę, jie nori keisti partnerį, karjerą, būstą. O kiti bijo pokyčių. Jie jaučiasi saugiai ten, kur jie yra.

Kai kurie mato pokyčius, tačiau jų nepripažįsta iš baimės. Kiti nepastebi jokių pokyčių. Dar kiti nemano, kad reikėtų kažką keisti. O dar kiti supranta, jog viskas keičiasi, tačiau mato, kad kai kas nekinta. Tie, kurie supranta pastovumą ir pokyčius, yra išmintingiausi iš visų.

Klausimas: Ar ir meilė visuomet turi keistis?

Šri Šri: Meilė yra jūsų prigimtis. Jūsų prigimtis negali keistis. Tačiau meilės išraiška keičiasi. Kadangi meilė yra jūsų prigimtis, jūs negalite daryti nieko kito, tik mylėti. Motina besąlygiškai myli savo vaiką, tačiau kartais jinai jį maitina, o kartais su juo elgiasi griežtai, pavyzdžiui sakydama „Nagi, atsisėsk ir rašyk!“ Kartais ji pliaukšteli vaikui, bet tai ji daro iš meilės.

Visi šitie dalykai yra skirtingi meilės metodai. Taigi, meilės išraiška keičiasi, tačiau pati meilė – ne, nes meilė yra jūsų prigimtis.

1999 m. liepos 8 d.

Kanados ašramas

212 – žinių lapelis

DĖKOKITE PAVIRŠUTINIŠKAI

Šri Šri: Kas yra geriau, dėkoti giliai ar paviršutiniškai?

Visi sutartinai: Giliai!

Šri Šri: Ne, paviršutiniškai. (Visi susipainiojo.) Dėkoti kam nors reiškia atskyrimą. Dėkojimas reiškia, kad esama dviejų. Jeigu esi labai dėkingas, vadinasi, jautiesi labai atsiskyręs.

Giliai savyje nėra reikalo dėkoti, nes ten yra vienis. Tačiau gali dėkoti paviršutiniškai. Ačiū yra tarsi raibuliai vandens paviršiuje.

Sakydamas „ačiū”, ką nors baigi. Tu baigi sandorį, savitarpio santykius, procesą. „Ačiū” yra tarsi „viso gero”. Gali užbaigti visus sandorius paviršutiniame lygmenyje, tačiau giliai viduje yra tiktai vienis.

Dėkojimas visada egzistuoja tik esant ryšiui. Tu nedėkoji už nieką, o dėkoji už ką nors. tačiau šiuo atveju kas nors yra mažiau už nieką! Giliausiame lygmenyje dėkojimas neturi prasmės. Ar viena ranka dėkoja kitai? Eidamas gilyn pastebi, jog nėra „kito”, kuriam reikėtų dėkoti.

Džon: Todėl mums reikėtų dėkoti paviršutiniškai ir jausti giliai?

Šri Šri: Jautimas taip pat yra paviršutiniškas. Jei tu galvoji, kad jautimas yra gelmė, tada tu nepasiekei gelmės. Jautimas yra gilesnis nei galvojimas. Bet jausmai kinta. Kas yra giliausia, nekinta.

Todėl dėkok paviršutiniškai, ne iš gelmės. Didelis dėkojimas rodo didelį atskirtumą!

Styvas: Galbūt mums reikėtų sakyti: „Aš tau dėkoju nuo liežuvio galiuko”! (Juokas)

1999 m. liepos 14 d.

Sietlas, Vašingtono valstija, JAV

213 – asis žinių lapelis

SATYAM PARAM DHIMAHI

Satyam Param Dhimahi – aš įsisąmoninu tiesą ir transcendentalųjį Dieviškumą.

Intelektas dalija pasaulį, ir tas pats intelektas, pasinėręs į Dieviškumą, gali vienyti. Kai intelektas diskutuoja žemiškais klausimais, jis pradeda dalyti buvimą. Kai intelektas svarsto žinias, išmintį ir tiesą, tuomet jis vienija. Jis įkvepia viršijantį (transcendentalumą). Jis iš naujo atranda savo tikrąją nedualią (nedvejopą) prigimtį.

Ar skundiesi, ar kuri eilėraštį, ar skleidi žinias – esi srovės liudininkas. Kai kas nors skundžiasi ar teisia, paprasčiausiai spontaniškai (savaime) pasako šiuos dalykus. Lygiai taip pat, kai tu byloji žinias apie tikrąjį Aš ar spontaniškai sukuri eilėraštį, tai yra intelekto tėkmė.

Intelektas gali išplukdyti viską – atmatas arba išmintį – o tu esi tos tėkmės liudininkas. Viskas, ką tu gali daryti, tai melsti Dieviškojo: „Tegul išmintį, dieviškumą ir tiesą lieja šis intelektas.”

Pratimas – „Atsisakykite savo vardų”: suteikite tą patį vardą visiems satsango nariams visą mėnesį. Nesvarbu, kokį vardą sugalvosite. Galite pasirinkti vardą Krisas, Maiklas ar Krišna, kuris gali nurodyti bet kurį.

Klausimas: Koks šio pratimo tikslas?

Šri Šri: Tavo susitapatinimas su savo vardu yra labai giliai ir stipriai įsišaknijęs sąmonėje. Kai gali paleisti vardą, tu patiri laisvę.

1999 m. liepos 21 d.

Prie Tahou ežero, Kalifornija, JAV

214 – asis žinių lapelis

GURU YRA TIKSLAS

Guru yra ne kas kita kaip išmintis ir meilė. Jis yra išminties ir meilės principas, kuris pabunda kiekviename, įžengusiame į kelią. Jis taip pat yra tas žmogus, kurio gyvenimas, išmintis ir meilė yra viena.

Dažnai gali pastebėti, kad žmogus turi išminties, tačiau akivaizdu, kad tarp išminties ir jo gyvenimo žioji plyšys. Tapimo Guru mokiniu tikslas yra užtaisyti šį plyšį.

Buvimas su Guru reiškia spontanišką gyvenimo ir išminties susijungimą į visumą.

1999 m. liepos 28 d.

Prie Tahou ežero, Kalifornija, JAV

216 – asis žinių lapelis

KAIP NUGALĖTI ĮTARUMĄ AR PAVYDĄ

1. Žinok, kad žmogus, kuriam pavydi ar kurį įtarinėji, praeityje nuveikė gerų darbų, o dabar skina jų vaisius.

2. Tegul įtarumas ar pavydas paskatina tave įgyti nuopelną dabar.

3. Pajausk priklausymo jausmą tiems, kuriems pavydi. Suvok juos kaip dalį savęs.

4. Pagalvok apie viską, ką tu turi, o jie neturi, ir jauskis dėkingas.

5. Ananda sako: „Stebėk pojūčius.”

6. Veik išvien su jais kaip komanda.

7. Suvok, jog laiko tėkmėje viskas išnyks.

8. Pagalvok apie visus, kurie tau ko nors pavydi. Stefano pridėjo: „Ir matyk, kad tai, ko jie pavydi, nesuteikė tau džiaugsmo.”

9. Stefano: „Eik ir paklausk jų ‘ar esi laimingas?'” Karolina: „O jei jie atsakys ‘taip’? (Juokas!) Jei atsakymas „taip”, tuomet jie neabejotinai yra „Art of Living” bendruomenėje (Juokas!)

Ananda: „Ką daryti, jei kiti tau pavydi ar įtarinėja?”

1. Neprilygstamai juos girk.

2. Maloniais veiksmais sužadink jų priklausymo jausmą.

3. Žinok, kad jų jausmai yra laikini.

4. Geriausia – visai nepripažinti jų pavydo ar įtarumo. Jeigu jausmą priimi kaip tikrovę, tai tik augina tavo neišmanymą

5. Žinok, kad visi jausmai ir emocijos yra tik nuplaukiantys debesys.

6. Nesipuikuok savo talentais prieš juos.

7.  Žinok jie visi yra lėlės. Jie išnyks kaip obuoliai ir pomidorai – tiesiog ilgesnis tinkamumo vartoti laikas (Juokas!).

Jei niekas nepadeda, tiesiog eik miegoti. (Širlė: „Ir neužmiršk pasiimti pagalvės”).

1999 m. rugpjūčio 4 d.

Bad Antogast, Vokietija

217 – asis žinių lapelis

KANČIA

Protas gyvena norėdamas daugiau. Kančia prasideda nuo „daugiau ir daugiau“. Kančia padaro jus kvailais ir šiurkščiais. Asmenybė yra subtili. Ribą tarp šiurkštumo ir subtilumo skiria vos mažytis atomas. Jei norite nugalėti pasibjaurėjimą, neapykantą, pavydą, potraukį ar įsipainiojimą, turite pereiti prie atomo. Pereiti prie atomo reiškia priimti viso to mažytę dalį.

Gali būti sunku priimti tai, kas jums nepatinka, tačiau neabejotinai galite priimti to mažulytį atomą. Tą akimirką, kai priimsite tą vieną atomą, pamatysite, jog vyksta pokyčiai. Tai reikia padaryti esant meditacinės būsenos.

Tarkime, kad kažką mylite. To žmogaus norite vis labiau ir labiau. Tačiau vis nejaučiate pasitenkinimo. Anu Vrat (atomo įžaduose) paimate tik vieną to žmogaus atomą, ir to pakanka, kad jis jums atneštų pasitenkinimą.

Nors upė yra plati, mažytis gurkšnis numalšina jūsų troškulį. Nors žemėje yra tiek daug maisto, vos nedidelis kąsnelis patenkina jūsų alkį. Jums tereikia nedidelių kąsnelių. Priimkite po kąsnelį visko, ką siūlo gyvenimas, ir taip pajusite pasitenkinimą.

Stephano: O kaip dėl sunkumų?

Šri Šri Ravi Šankaras: Pasaulyje yra tiek daug sunkumų, kad galima priimti tik po mažytę jų dalelę. Šiąnakt gulkitės į lovą jausdamiesi patenkinti, su savimi pasiimdami nedidelę dieviškumo dalį.

Pasitenkinimas kyla iš subtilumo, o ne iš „daugiau ir daugiau“.

Klausimas: O kaip dėl davimo?

Šri Šri Ravi Šankaras: Jūs paimate mažytę dalelę, o visa kita atiduodate.

1999 m. rugpjūčio 11 d.

Bad Antogast, Vokietija

218 – asis žinių lapelis

ŽINIOS GALI BŪTI NAŠTA

Žinios yra našta, jei atima iš tavęs nekaltumą.

Žinios yra našta, jei jos nėra integruotos į gyvenimą.

Žinios yra našta, jei jos neteikia džiaugsmo.

Žinios yra našta, jei jos leidžia suvokti, kad esi išmintingas.

Žinios yra našta, jei jos neišlaisvina.

Žinios yra našta, jei jų dėka jautiesi esąs ypatingas.

1999 m. rugpjūčio 19 d.

Bangaloro ašramas, Indija

219 – asis žinių lapelis

APSAUGA IR TRANSFORMACIJA

Apsaugos reikia tik tam, kas yra laikina, menka ar mirtinga. Tuo tarpu pastoviems ir didžiuliams dalykams jos nereikia. Tavo kūnui reikia apsaugos, o sielai – ne. Tavo protui apsauga reikalinga, o tikrajam Aš – ne.

Apsauga paprasčiausiai reiškia tam tikrą užsitęsusią būseną. Taigi apsauga stabdo pokyčius. Transformacija negali įvykti, esant absoliučiai apsaugai.

Tuo pačiu be jos negali įvykti trokštami pokyčiai. Kad iš grūdo išaugtų augalas, jam reikia apsaugos; jos reikia ir tampant medžiu. Taigi per didelė apsauga arba trukdo, arba padeda transformacijai. Todėl sargas turėtų žinoti, kaip saugoti.

Kaši sako: malonė suteikia transformaciją ir apsaugą.

Tiesai nereikia jokios apsaugos. Ir apsauga, ir transformacija yra apribotos laiko ir erdvės. Idant peržengtum laiko ribas, turi gerbti šiuos įstatymus.

Mes esame apsaugoti ir tuo pačiu patiriame pokyčius. Tai yra Hari ir Hara. Hari – tas, kuris saugo, o Hara – tas, kuris transformuoja.

Apsaugą riboja Laikas ir nepastovūs dalykai. Kiek laiko gydytojas gali gydyti ar globoti žmogų? Amžinai? Ne.

Tiesai nereikalinga jokia apsauga. Jos nereikia ramybei ir laimei, nes tai nėra laikina.

1999 m. rugpjūčio 26 d.

Bangaloro ašramas, Indija

219 – asis žinių lapelis

(šis lapelis – 219, nes nuo 216 lapeliai buvo netinkamai sunumeruoti ir peršoko  į priekį per vieną numerį)

KAS LAIMI?

Daugelis žmonių nustoja užsiimti seva, nes savo įvaizdį, prestižą, pagarbą, komfortą ir patogumą jie iškelia aukščiau savo tikslo.

Žmonės vengia sevos grupėse, kai negauna tam tikros pareigybės, kai yra įžeidinėjami, kai jaučiasi iš to negavę to, ko tikėjosi, ir kai savo tikslą laiko vargu, o ne iššūkiu.

Todėl tik nedaugeliui žmonių pasaulyje pavyksta pasiekti savo tikslą.

O kas tau svarbiau?

1999 m. rugsėjo 1 d.

Bangaloro ašramas, Indija

220 – asis žinių lapelis

DU ANEKDOTAI

Kartą žmogus suklydo, o Šri Šri paklausė jo: „Kokią bausmę galėčiau tau skirti?”

Žmogus atsakė: „Nebausk manęs, Gurudži, aš daugiau šitos klaidos nebepadarysiu.”

Po kurio laiko Gurudži paklausė kito klaidą padariusio žmogaus: „O kokią bausmą galėčiau skirti tau?”

Su giedra šypsena šis atsakė: „Kokią tik nori, Gurudži”.

Tada Gurudži atsisuko į mus ir šypsodamasis pasakė: „Matote, jis taip pasitiki mano meile, kad nebijo jokios bausmės.”

Ten, kur yra meilė, nėra baimės. Nebijok būti nubaustas Dievo. Pasitikėk Jo meile tau.

—-

Atsidavėlių pora per savo sutuoktuvių jubiliejų padovanojo Šri Šri imantrią vėduoklę, sakydami: „Vėduoklė nuo dviejų dėkingų gerbėjų” (A fan from two grateful fans)

Į tai Šri Šri atsakė: „Atsidavusieji yra vėduoklė. Dievas yra oras. Oras yra visada, tačiau vėduoklės dėka galite jį pajausti. Dievas yra visada, tačiau atsidavėlių dėka jo buvimas jaučiamas!”

1999 m. rugsėjo 9 d.

Bangaloro ašramas, Indija

221 – asis žinių lapelis

ATJAUTA IR KARMA

Yra du atjautos tipai. Viena yra išmintingųjų atjauta, kita – neišmanėlių.

Neišmintingo žmogaus atjautos priežastimi yra veiksmo vaisiai, o išmintingo žmogaus – žinių stoka. Atjauta kenčiantiesiems rodo neišmanymą. Kančia atsiranda dėl karmos, o jei tikite karma, tai kur čia yra vieta atjautai? Žmogus skina savo veiksmų vaisius.

Jei teisėjas jaus gailestį visiems pažeidėjams, kalėjimai bus tušti. Tuo pačiu, ar teisėjai yra žiaurūs pažeidėjams? Ne! Teisėjų atjautą pažeidėjams sukelia ne nusikaltėlių kančios, o tai, kad pastarieji stokojo žinių, darydami nusikaltimą. Tai jų karma.

Dažnai žmonės mano, kad atjauta yra veikimas, veiksmas. Ne, atjauta yra jūsų prigimtis. Tai suvokę, pamatysite, kad karma ir atjauta neprieštarauja vienas kitam, bet papildo vienas kitą.

Tarkime, du žmonės atvyksta į ligoninę. Vienas kenčia nuo bado, kitas – nuo persivalgymo. Kokios tipo atjautą turėtų gydytojas jausti kiekvienam iš jų? Tai mįslė, kurią turite išspręsti!

1999 m. rugsėjo 15 d.

Bangaloro ašramas, Indija

222 – asis žinių lapelis

NEGATYVUMUI REIKALINGA PALAIKYMAS

Negatyvumas negali egzistuoti be palaikymo.

Pozityvumas, laimė gali būti be jokios priežasties.

Protas vis bando rasti atramą savo negatyvumui. Jis ieško kabliuko, ant kurio galėtų užmauti savo negatyvą – jei ne šis asmuo, tai tas daiktas ar tas žmogus ir pan.

Tai įamžina Mają!

Norėdamas augti, negatyvumas ieško atramos lyg vijoklis. Tačiau negatyvumas ar antipatija net vienam žmogui gali garantuoti vienpusį bilietą į pragarą – jums nieko daugiau nereikia!

Visas negatyvumas verčia judėti į savo centrą ir išplėsti sąmoningumą iki kosminio intelekto.

Užuot sutelkę dėmesį į paramą savo negatyvumui, pažvelkite į negatyvumo sėklą.

Meditacija, tyla, Krija išraus negatyvumo šaltinį su šaknimis.

1999 m. rugsėjo 21 d.

Bangaloro ašramas, Indija

223 – asis žinių lapelis

GYVENIMAS YRA KARAS

Gyvenimas yra karas.

Gydytojai kovoja su ligomis.

Įstatymų žinovai kovoja su neteisingumu.

Mokytojai kovoja su neišmanymu.

Kai prarandi norą kovoti, įsigali depresija. Ardžuna buvo apimtas depresijos, todėl nenorėjo kovoti. Lankas jam krito iš rankų, pirštai drebėjo, tačiau Krišna ragino jį pabusti ir kovoti. Ryžtas kovoti panaikina depresiją, kaip nutiko Ardžunai.

Barat sako: „Kovok, kol pasiduosi.”

Prašant sako: „Nepasiduok… nusileisk!” (juokas)

Net tavo kūnas yra mūšio laukas.

1999 m. spalio 6 d.

Bangaloro ašramas, Indija

224 – asis žinių lapelis

DVASINGUMAS IR ŠVENTIMAS

Dvasios prigimtis – švęsti.

Bet koks šventimas turi būti dvasingas.

Šventimas be dvasingumo neturi gelmės.

Tyla suteikia šventimui gelmę.

Vieni žmnės galvoja, kad dvasingumas yra tylėjimas. Daug medituojančių žmonių mano, kad juokas, dainos ir šokiai nėra dvasingi. Kiti žmonės galvoja, kad tik šventimas reiškia dvasingumą. Kai kuriose pasaulio šalyse, pavyzdžiui Indijos ar Afrikos kaimuose, šventimas reiškia garsią muziką.

 Ten visai nėra tylos. Tačiau dvasingumas yra harmoninga išorinės tylos ir vidinės šventės dermė, tokia pat, kaip tarp vidinės tylos ir išorinio šventimo.

1999 m. spalio 20 d.

Bangaloro ašramas, Indija

225 – asis žinių lapelis

TIKĖJIMAS GARSU

Tikėkite garsu ir judėkite į priekį, kol imsite tikėti tyla. Tikėkite garsu, kai jis malonus, o tyla tikėkite tada, kai garsas nemalonus.

Kai kas nors pasako ką nors blogo, jūs iškart tuo patikite, ir protas susidrumsčia. Tikėjimas nemaloniu garsu prote sukuria daugiau sąmyšio. Tokioje situacijoje savo tikėjimą pakeiskite tyla.

Tikėkite garsu, pavyzdžiui, giedodami mantras.

Atrodo, jog žmonės labiau tiki plepalais ir paskalomis nei giedojimu ir išmintimi. Tikėkite išmintimi, giedojimu ir tyla.

Anekdotas:

Vieną dieną, per pilnatį, Šri Šri lankėsi antikinėje Kollur šventykloje, aplink kurią buvo traukiamas įmantriai išpuoštas deivės iškilmių vežimas. Aiškindamas šio reginio prasmę, Šri Šri pasakė, kad kiekvienas iš mūsų yra tarsi vežimas, savyje vežiojantis Dievo galią. Mes esame tikrieji Dievybės vežimai. Mūsų kūnas yra vežimas, o siela – dievybė, kurią vežiojame po pasaulį, kad ją apvalytume.

1999 m. spalio 28 d.

Bangaloro ašramas, Indija

226 – asis žinių lapelis

VISADA?

Kaip visada būti laimingam?

Pamirškite „visada” ir būsite laimingi.

       Norėdamas visada jaustis patogiai, žmogus tampa tingus.

       Visada trokšdamas tobulumo, tu supyksti.

       Norėdamas visada būti turtingas, žmogus tampa godus.

Kai nesuvokiame, kad „visada” reiškia patį gyvenimą, tuomet ateina baimė.

Ši tikrojo Aš prigimties, kuri yra „visada“, projekcija į laikiną, kuris niekada negali būti „visada“, vadinama Maja.

Visi keliai (angl. All ways) neveda jūsų į priekį, veda tik vienas kelias (angl. one way).

Jei pašalinsite iš savo žodyno žodį „visada”, viskas bus gerai.

Pameskite „visada” (always) ir viskas bus (all will be) gerai – tai išmintis.

1999 m. lapkričio 9 d.

Bangaloro ašramas, Indija

227 – asis žinių lapelis

GURUDŽI MAMOS PAGERBIMAS

Gurudži mama, mylima AMMA, paliko savo fizinį kūną ramioje ir meditacinėje būsenoje 1999 m. lapkričio 9 d. 13 val., Bangalore, kaip tik tuo metu, kai GURUDŽI įkėlė koją į šventąjį Varanasio miestą – būtent taip, kaip JIS ir prognozavo prieš kelias dienas. Tie, kurie buvo šalia Gurudžio, galėjo patirti ne sielvartą, o nuostabią meilės gelmę! Tai buvo žinių šventė, iki tol niekada nepatirta! Net pasirodžius naujienoms, GURUDŽI toliau susitikinėjo su žmonėmis ir su tokia pat šypsena, kaip visada, pravedė didįjį Satsangą, parodydamas žmonėms, kad ne tik gyvenimas, bet ir mirtis gali būti šventė!

Visą savo gyvenimą AMMA tarnavo su meile, humoru, buvo dinamiška, dalino savo motinišką meilę visiems. Ji jautė neprilygstamą meilę GURUDŽI ir su JUO ją siejo nepakartojami santykiai – ne tik kaip su sūnumi, bet ir kaip mentoriumi. Šimtai žmonių atsisveikino su AMMA, dainuodami JAI JAI RADHA RAMAN. AMMA kūno pelenai buvo atgabenti į Delį, GURUDŽI sudėjo juos į urną ir panardino į Šventąją Gangą. Dalis jos pelenų taip pat buvo panardinta į Kaveri upėje, prie kurios krantų AMMA užaugo.

Lapkričio 9 d. GURUDŽI buvo pagrindinis svečias VIŠALAKŠI šventyklos Varanasyje pašventinimo ceremonijoje. Beje, šis kvietimas buvo gautas prieš du mėnesius. Toje pačioje šventykloje GURUDŽI senelis meldėsi prieš 70 metų, kai jo šeima susilaukė Ammos. Taigi kūrinys grįžo į savo šaltinį, kai GURUDŽI, tą pačią dieną, kai AMMA išvyko į dangiškąją buveinę, pašventino tą pačią senovinę dievybę, iš kurios gavo AMMA vardą.

Šis pavyzdys įkvepia ir suteikia pasitikėjimo žinių taikymu. Geriausias to įrodymas yra neblėstanti šypsena. Tikrasis Aš nežino nei liūdesio, nei mirties. Vis dėlto jame vyksta visi praeinantys įvykiai.

Lengva atsiriboti, kai nesi įsimylėjęs.

Būti visiškoje meilėje, tačiau nesijaudinti; rūpintis, bet nesivarginti; būti atkakliam, bet netrikdomam – tokie yra akivaizdūs Savasties spindėjimo požymiai!

1999 m. lapkričio 11 d.

Rišikešas, Indija

228 – asis žinių lapelis

MIRTIS IR DVASINGUMAS

Mirtis padeda suvokti gyvenimo realybę.

Mirtis atveria vakuumą, tuštumą, kuri yra puiki dirva dvasiai pasireikšti.

Visus talentus, išradimus ir kūrybiškumą įkvepia tuštuma. Kūryba linkusi kartkartėmis grįžti į tuštumą.

Barat sako: „Visos problemos kyla, kai tu vengi (avoid) tuštumos (void).” (Juokas)

Visų religijų garbinimo vietos susijusios su laidojimo ir kremavimo vietomis, nes tik mirties suvokimas sukelia beaistriškumą ir pagrindžia žinias.

Pagal indų mitologiją, Šiva gyvena ir Kailaso kalne, ir Smašane (kremavimo vietoje). Kailasa reiškia „ten, kur vien tik švenčiama”, o Smašane yra kremavimo vieta – „ten, kur yra vien tik tuštuma”.

Dieviškumas esti ir tuštumoje, ir šventime.

Tavyje yra tuštuma. Tavyje yra šventimas.

1999 m. lapkričio 18 d.

Rišikešas, Indija

229 – asis žinių lapelis

AGRESIJA KAIP PRIEMONĖ NUGALĖTI DEPRESIJĄ

Šiandien pagrindinė jaunų žmonių depresijos priežastis yra idealizmo stoka. Vaikams, kurie labai išsigandę konkuruojančio pasaulio arba įklampinti pernelyg didelio skatinimo, gyvenimas atrodo beprasmis. Jiems reikia įkvėpimo, o tas įkvėpimas yra dvasingumas, kuris laiko dvasią pakylėtą!

Agresija yra depresijos priešnuodis. Depresija įsigali, kai stokojama užsidegimo kovoti. Depresija reiškia energijos stygių, o pyktis ir agresija yra energijos žaibai.

Kai Ardžuna buvo apimtas depresijos, Krišna įkvėpė jį kovai ir grąžino gyvenimui. Jeigu tave apima depresija, nevartok „Prozac” – tiesiog dėl ko nors kovok!

Agresijai peržengus tam tikrą ribą, vėl įsigali depresija. Būtent taip nutiko karaliui Ašokai, kai šis, laimėjęs Kalingos karą, puolė į depresiją. Paguodos jam teko ieškoti pas Budą.

IŠMINTINGI YRA TIE, KURIE NEPUOLA NEI Į AGRESIJĄ, NEI Į DEPRESIJĄ.

Tai yra auksinė jogo taisyklė. Tiesiog pabusk ir suvok, kad esi jogas!

1999 m. lapkričio 26 d.

Indorė, Indija

230 – asis žinių lapelis

GALVOK ŠVIEŽIAI

Norint blaiviai mąstyti, reikia išsilaisvinti nuo visų įspūdžių. Tiesiog dabar paleisk visus įspūdžius ir būk tuščias ir kiauras. Kai išgirsti žodį, garsas akimirksniu perduoda reikšmę. Panašiai žinojimas, kad sėdi, stovi, kalbi nereikalauja nei patvirtinimo, nei įrodymo.

Vien tik ketinimas būti laisvam tučtuojau tave išlaisvina.

Suvokimas, kad laisvė yra pati tavo prigimtis, suteikia milžinišką energiją – šakti.

UŽMIRŠK ŠITĄ ŽINIŲ LAPELĮ IR BŪK ŠVIEŽIAS!!! (juokas)

1999 m. gruodžio 2 d.

Pandalamas, Kerala, Indija

231 – asis žinių lapelis

PENKIOS PASLAPTYS

Šioje kūrinijoje yra penkios paslaptys, kurios yra šventos ir jas saugo subtilios būtybės ir angelai. Jos yra:

Jananarahasya (gimimo paslaptis): Gimimas yra paslaptis. Kaip siela įgyja kūną, gimimo vietos pasirinkimo kriterijus, gimimo laikas, kūno rūšis, tėvai ir kt. – viskas yra paslaptis.

Maranarahasya (mirties paslaptis): Mirtis yra labai saugoma paslaptis. Mirtis išlieka paslaptimi. Dvasios atsiskyrimo nuo medžiagos ir jos kelionės nuo tos akimirkos procesas yra paslaptis.

Rajarahasya (karališka paslaptis, valdymo paslaptis): Valdymo principai, tvarkos kūrinijoje palaikymo principai yra paslaptis.

Prakritirahasya (gamtos paslaptis): Gamta yra paslaptis. Daugiau sužinant apie gamtą, paslaptis tik gilėja. Kuo daugiau mokslininkas žino, tuo labiau jaučia, kad reikia sužinoti daug daugiau. Mokslas, nors atrodytų išsprendžia paslaptis kūrinijoje, jas pagilina. Žinios apie daleles, bangų veikimą, juodąsias skyles, vakumo būseną kt. tik pagilino paslaptį.

Mantrarahasya (mantrų paslaptis): Mantros ir jų poveikis, įtaka, nuoseklumas ir veikimo būdas – viskas yra paslaptis. Mantros yra sąmonės, kuri pati yra slėpinys, impulsai arba ritmai.

Vakaruose įprasta, kad paslaptis yra gėdinga ir negarbinga. Bet Rytuose ji yra gerbiama ir laikoma šventa.

1999 m. gruodžio 9 d.

Bangaloro ašramas, Indija

232 – asis žinių lapelis

PASLAPČIŲ IŠMINTIS

Išmintingam žmogui nereikia jokių pastangų išlaikyti paslaptį, tačiau jis nededa pastangų ir paslaptį atskleisti. Pavyzdžiui, tu nepasakoji apie menstruacijas arba mirtį penkerių metų vaikui, tačiau jam paaugus, šie dalykai nėra nuo jo slepiami. Jie tampa savaime suprantami.

Nenušvitęs žmogus bando išsaugoti paslaptį arba atskleidžia ją netinkamu momentu, ne tam žmogui ar netinkamoje vietoje. Ir jis sukelia daug triukšmo dėl paslapties. Bandymas išsaugoti paslaptį sukelia nerimą ir diskomfortą.

Neišmanantis žmogus turėdamas paslaptį – atskleistą ar neatskleistą – jaučiasi nepatogiai, o išmintingas – jaučiasi patogiai turėdamas tiek atskleistą, tiek neatskleistą paslaptį!

1999 m. gruodžio 16 d.

Bangaloro ašramas, Indija

233 – asis žinių lapelis

KETINIMAS

Ketinimai išlaiko įtampą viduje.

Būti kiauru ir tuščiu reiškia palikti visus ketinimus.

Esant įtampai viduje, poilsis netampa gilus.

Atsidavimas ištirpdo ketinimus.

Ketinimas veda tave į ateitį, o palaima visada yra dabar. Suvokiantis šią tiesą yra išmintingas.

Jei būnant palaimoje atsiranda ketinimas, jis gali pasireikšti be pastangų.

Kuo daugiau turi ketinimų, tuo daugiau būsi įtampoje.

Sumažinti iki minimumo savo ketinimus gali būti tavo paskutinis ketinimas.

1999 m. gruodžio 23 d.

Bad Antogast, Vokietija

233 – asis žinių lapelis

PENKIŲ POJŪČIŲ PRIGIMTIS YRA ŽINIOS

Kiekviena kūno ląstelė turi visus penkis pojūčius.

Jūs galite matyti be akių, nes matymas yra sąmonės dalis. Štai kodėl sapnuose galite matyti be akių.

Jūs galite jaustis be odos. Štai kodėl žmonės be galūnių vis dar gali jausti niežulį toje dalyje.

Jūs galite užuosti be nosies, jausti skonį be liežuvio.

Sąmonėje yra visi 5 pojūčiai, taip pat gebėjimas mąstyti.  Taigi kiekviena kūno ląstelė turi potencialų gebėjimą atlikti visas pojūčių funkcijas.

Kai kas nors kalba, jūs visi esate ausys… jūs klausotės iš kiekvienos savo kūno ląstelės. Yra posakis „žiūrėti 1000 akių“; visos akys yra viena akis. Visos ląstelės yra pagamintos iš to paties audinio. . . kiekviena DNR turi visas kūno funkcijas.

Sąmonė yra neatskiriama nuo bet kurios ląstelės.

Kiekvienas jutiminis dirgiklis suteikia žinių, kurios yra sąmonės prigimtis. Žvilgsnis suteikia tam tikrų žinių – mėlyna, raudona, žalia. Žinojimas yra sąmonės prigimtis.

Vikas sako: kai kurie žmonės, praradę vieną pojūtį, pastebi, kad kiti sustiprėja.

Gurudži atsako: nereikia prarasti vieno, kad paryškintumėte kitus… galite sustiprinti juos visus gilioje tyloje.

Maikas klausia: kas nutinka, kai neturi nuovokos? (angl. no sense)

Gurudži atsako: tu tampi kaip Maikas !! (visi sprogsta iš juoko)

Užduotis:

Pajuskite, kad kiekviena ląstelė turi gebėjimą pamatyti ir išgirsti… visos akys ir ausys. Atsisėskite patogiai, lengvai, užmerkite akis… suvokite, kad jūs esate visos akys, visos ausys.

1999 m. gruodžio 30 d.

Karara, Italija

235 – asis žinių lapelis

PENKI VEIKSNIAI, VEIKIANTYS PROTĄ

Tai vieta, laikas, maistas, praeities įspūdžiai, draugija ir veiksmai

·             Įvairios vietos skirtingai veikia protą. Net savo namuose gali pastebėti, jog nevienodai jautiesi skirtinguose kambariuose. Vieta, kurioje buvo dainuojama, giedama ir medituojama, kitaip veikia protą nei ta, kurioje vyko ginčas ir maištas. Tarkime, tau patinka tam tikra vieta; truputį vėliau ta vieta nebebus tokia pati.

·             Laikas turi įtakos: skirtingos dienos ar metų laikas vis kitaip veikia protą.

·          Įvairus maistas, kurį valgai, veikia protą keletą dienų.

·             Praeities įspūdžiai – karma – skirtingai veikia protą. Sąmoningumas, budrumas, žinios ir meditacija padeda ištrinti praeities įspūdžius.

·             Draugija ir veiksmai arba žmonės ir įvykiai, su kuriais esi susijęs, turi įtakos tavo protui. Tam tikroje kompanijoje tavo protas elgiasi vienaip, o su kitais – kitaip.

Klausimas: Ar mums jaudintis dėl jų?

Atsakymas: Nereikia būti paranojišku dėl jų. Tiesiog žinok juos!

Nors šie penki veiksniai veikia gyvenimą ir protą, žinok, kad tikrasis Aš yra daug galingesnis. Augindamas žinojimą, paveiksi visus tuos veiksnius.

2000 m. sausio 6 d.

Milanas, Italija

236 – asis žinių lapelis

BUVIMAS SU GURU

Žmonės dėl įvairių priežasčių yra su Guru.

Jos gali būti suskirstytos į 5 skyrius.

Nori, kad tavo troškimai išsipildytų ir kad tai yra maloniau.

Ateini dėl komforto, nes visa kita tau skausmingiau.

Nori vystytis ir tapti nušvitęs, nori gauti aukštesnių žinių.

Turi tokią pat viziją ar tikslą kaip ir Guru ir į šį žiūri kaip į misionierių ar aiškiaregį, galintį padėti tą tikslą pasiekti.

Esi čia tiesiog tarnauti ir suteikti komfortą Guru.

Esi su Guru, nes priklausai Guru. Neturi kitos išeities.

2000 m. sausio 13 d.

Bad Antogast, Vokietijos ašramas

237 – asis žinių lapelis

EVOLIUCIJA: TAI NEBŪDINGA TIKRAJAM AŠ

Ar tu vystaisi? Jei vystaisi, vadinasi nesi tikrajame Aš. Tačiau nesi ir už Jo ribų, kadangi nieko nėra už tikrojo Aš. (juokas)

Yra šeši iškraipymai, kurių neturi tikrasis Aš.

Išsiplėtimas – Prasarana. Išsiplėtimas reiškia, kad yra tai, iki ko galima plėstis. Tas, kuris plečiasi, negali būti išsiplėtimo pagrindas.

Susitraukimas – Akunchana. Susitraukimas reiškia, kad tai mažėja nuo kažko kito. Tikrasis Aš nesitraukia ir nemažėja, taigi susitraukimas neegzistuoja tikrajame Aš.

Evoliucija – Vriddhi. Evoliucija yra procesas, kurio metu atsiranda tas, kuris dar neegzistuoja. Tikrasis Aš visuomet toks pat, taigi jis negali vystytis.

Nykimas – Kšaja. Tikrasis Aš nenyksta ir nepūva, nesensta ir nesusidėvi. Štai kodėl, kai esi tikrajame Aš, nejauti senėjimo.

Pradžia – Anaadi. Tikrasis Aš neturi pradžios. Jei Dievas turi pradžią – Jis nėra Dievas.

Trūkumas – Abhava. Tikrajam Aš nieko netrūksta. Tas, kuriam ko nors trūksta, nėra užbaigtas. Tikrajam Aš nieko netrūksta, jis yra užbaigtas. Trūkumas parodo, kad tai egzistuoja ne tikrajame Aš. Taigi jei jauti, jog visiškai neaugi, nesirūpink. Tu esi arti tikrojo Aš. (juokas)

Kai protas yra arti tikrojo Aš, nesirūpini evoliucija. Tik įstrigęs prote, galvoji apie vystymąsi. Protas yra materijos dalis, o materija vystosi ir nyksta.

Tai, ką patiri kaip išsiplėtimą ar susitraukimą, yra tik proto žaidimas. Protas plečiasi ir traukiasi, tačiau jam plečiantis, priartėja tiesa, kuri nesiplečia.

Ar vis dar vystaisi? Sėkmės!!

2000 m. sausio 20 d.

Bad Antogast, Vokietija

238 – asis žinių lapelis

DVASIOS ĮVAIROVĖ

Kodėl turėtum galvoti, kad Dievas yra tik vienas? Kodėl jo negali būti daug? Jeigu jis sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą, tai koks Jo atvaizdas? Afrikietis, mongolas, kaukazietis, japonas, filipinietis? Kodėl yra tiek daug žmonių tipų ir tokia daiktų įvairovė?

Nerasi tik vienos rūšies medžių, tokių pat gyvačių, debesų, vabzdžių ar daržovių. Nerasi nieko tik vienos rūšies. Tai kodėl Dievas turėtų būti tik vienas? Kaip ši sąmonė, pasireiškianti visuose kūriniuose ir mylinti įvairovę, galėtų būti tokia nuobodi? Dievui patinka įvairovė, todėl Jis pats turėtų būti be galo įvairus. Dievas gali pasirodyti daugybe vardų, formų, rūšių.

Tam tikros minties mokyklos neleidžia Dievui pasirodyti daugelyje savo formų. Jos nori įsprausti Jį į vieną uniformą! Tu keiti savo išvaizdą kiekviena kokia proga, tad kaip gali pagalvoti, kad Dvasia neturi įvairovės? Senovės žmonės žinojo tai, todėl pripažino begalę Dieviškumo savybių ir formų. Dvasia nėra niūri nei nuobodi. Kūrinijos esmė – Dvasia- yra dinamiška ir nuolatos kintanti. Dievas nėra vienintelis, Jo yra daug!!!

Kai priimsi Dieviškumo įvairovę, nebebūsi fundamentalistas ar fanatikas.

Tommy sako Dievas yra daug, Dievas yra Vienas, jis padarė tiek daug tiesiog, kad būtų linksma.

1999 m. sausio 27 d.

Dalasas, Teksaso valstija, JAV

239 – asis žinių lapelis

PROBLEMA

Gurudži sako: Nėra problemos, kurios nebūtų galima išspręsti!!!

Kažkas sako: Aš turiu kelias, galiu tau duoti. (Juokas)

Gurudži sako: Kai turi problemą ir galvoji, kad jos negalima išspręsti, tada tu ją priėmei. Ir tuomet tai jau ne problema, o faktas.

Tarkime, galvoji, kad vandenynas Norvegijoje yra per šaltas. Ir tai tampa problema. Akivaizdu, kad negali sušildyti vandenyno, taigi nieko negali pakeisti. Tu tai priimi ir keblumo nebelieka. Problema yra tuomet, kai ieškai sprendimo. Taigi nėra tokios painiavos, kurios negalima išnarplioti. (Juokas)

Tą akimirką, kai suvoki, kad nėra sprendimo, problema nustoja ja būti.

Sprendimas yra problemos uodega. Jis ateina tuomet, kai esi:

Ramus ir centruotas

Kai vadovaujiesi intelektu

Kai esi energingas, o ne mieguistas

Kai tvirtai tiki dieviškuoju dėsniu

Keit sako: Jei nenori jokių problemų, tu gali turėti Guru.

Šeila sako: Jei nori visų žmonių visų problemų, tapk Guru.

Tom sako: Susitelkęs vien į problemą, jos negali išspręsti. Tačiau, jei žengi žingsnį iki tikro savo poreikio, savo tikro tikslo, aukštesnio tikrojo Aš, surandi daug sprendimų.

2000 m. vasario 3 d.

Oslas, Norvegija

240 – asis žinių lapelis

GARBINIMAS

Negarbink ir nesudievink garbinimo. Tuščia garbinti ar dievinti be priklausymo jausmo. Dėl tokio garbinimo kyla baimė ir atsiranda atstumas. Kita vertus, pasitaiko paranojiškai trokštančių garbinimo. Tokie niršta matydami, kai garbinami kiti.

Skirtingose pasaulio šalyse skirtingai garbinama ar dievinama. Vieni garbina Popiežių, kiti pop žvaigždes. Kai kurie kraustosi iš proto dėl politikų. Pažiūrėkite į vaikus: jų herojai puikuojasi plakatuose ant visų sienų. Tačiau pats sau dievinimas paverčia tave gerbėju. Jausdamas priklausymą ir matydamas dieviškumą tuose, kuriuos dievini, tampi šventas.

Rahu: Turite omeny mes galime matyti Dieviškumą pop žvaigždėse ar politikuose?

Gurudži: Jei galite… tai Dieviškumas, kuris yra iškraipytas. (juokas) Tie, kurie garbina be priklausymo jausmo, ir tie, kurie yra nusistatę prieš garbinimą, plaukia vienoje valtyje. Jie visi yra baimės pančiuose.

Biblijoje pasakyta: „Aš esu tavo Dievas. Ir neturėk kitų dievų, tik mane.” Tas pats pasakyta senuosiuose Indų raštuose: „Tas, kuris garbina Dievą, atskirtą nuo „aš esu”, yra kvailas. O Poojo aur na deva – negarbink kitų dievų.”

Aukojimas, auka ir aukotojas yra Viena.

2000 m. vasario 10 d.

Bangaloro ašramas, Indija

241 – asis žinių lapelis

JAUSK GRAUŽATĮ

Atsidavėlis paprašė: „Prašau, atleisk man, jeigu suklydau.”

Šri Šri: Kodėl tau turi būti atleista? Kankiniesi ir nori būti nuo to laisvas, todėl prašai atleidimo, ar ne taip? Leisk graužačiai būti. Ji neleis klaidai pasikartoti. Atleidimas pašalina graužatį, ir tu toliau kartoji klaidą.

Klausimas: Kaip tu žinai, kad klaida yra klaida?

Šri Šri: Klaida yra tai, kas tave kankina. Būtent graužatis paliečia sąmonę, ir ji neleis pakartoti klaidos. Būk su graužatimi, tačiau ne su kalte. Tai labai gera pusiausvyra.

Klausimas: Koks skirtumas tarp kaltės ir graužaties?

Šri Šri: Kaltės jausmas kyla dėl tam tikro veiksmo, o graužatis atsiranda dėl tam tikro rezultato arba įvykio. Gali jausti kaltę tik dėl to, ką padarei, o ne dėl to, kas įvyko be tavo žinios. Tačiau kiekvienas įvykis, nesvarbu, ar dėl tavo, ar dėl kieno nors kito kaltės, gali sukelti tau graužatį.

Klausimas: Kaip mums peržengti kaltę?

Tom Gill: Tiesiog apkaltink bosą!!! (juokas)

Šri Šri: Kaltės jausmą išaugti padeda išmintis, kai pažįsti proto bei sąmonės prigimtį ir plačiau suvoki reiškinį.

Klausimas: Ar mes negalime mokytis iš savo klaidų, nejausdami graužaties?

Šri Šri: Mokymasis vyksta intelekto lygmenyje, o graužatis emociniame. Varomoji emocijų jėga yra žymiai stipresnė už tavo intelektą, todėl graužatis neleis klaidai pasikartoti.

Barat: Mes jaučiame kaltę ten, kur galime valdyti, t.y. intelekto lygyje; tuo tarpu graužatis yra emociniame lygyje, kur mes negalime kontroliuoti.

Klausimas: Todėl ar mums reikėtų išmesti intelektą?

Šri Šri: Tavęs negali varinėti emocijos, todėl intelektas veikia kaip jų stabdis.

Jausk graužatį! Graužatis padės suvokti, jog tai, kas įvyko, buvo už tavo galimybių ribų. Šis suvokimas atves prie atsidavimo, o pastarasis išlaisvins nuo kaltės jausmo.

Taigi evoliucijos žingsniai yra nuo graužaties prie suvokimo, atsidavimo ir laisvės.

2000 m. vasario 17 d.

Bangaloro ašramas, Indija

242 – asis žinių lapelis

ĮGŪDIS GIRTI

Dažnai girdamas lygini. Norėdami pagirti vieną žmogų, žeminame kitą, o norėdami nurodyti kieno nors klaidas, mes giriame kitą.

Vieni giria pernelyg dažnai, kiti apskritai drovisi girti. Kai kurie neįpratę girti ir tiesiog pamiršta tai daryti.  

Vieni giria motyvuodami, kiti tiesiog tam, kad pakylėtų dvasiškai. Dar kiti giria patys save, norėdami paslėpti menką savigarbą. Tačiau tikrąjį gyrimą įkvepia išsiskleidusi sąmonė.

Gyrimas, paskatintas pakylėtos sąmonės, paprasčiausiai ir yra jos prigimtis. Jis skiriasi nuo įprasto gyrimo, atsirandančio dėl troškimų ir pasididžiavimo. Aukštesnės sąmonės gyrimas visada atsiranda iš pasitenkinimo.

Gyrimas gali pakylėti sąmonę ir sužadinti entuziazmą bei energiją. Tačiau tuo pačiu jis gali paskatinti ir aroganciją (pasipūtimą). Gyrimas – tai menas.

Kuomet tave giria kiti, ar priimi tai nevengdamas? Priimti pagyrimus be drovumo jausmo – taip pat menas.

2000 m. vasario 24 d.

Bangaloras, Indija

243 – asis žinių lapelis

NAUJIENŲ SRAUTAS

Šią savaitę buvo tiek daug naujienų, kad mes siunčiame tiesiog naujienų srautą!

Tai buvo neįprastai karštligiška savaitė net pagal Šri Šri standartus. Praeitą penktadienį Šri Šri dalyvavo net trijuose satsanguose per vieną dieną. Jis pradėjo nuo kaimo satsango tarp tūkstančių neturtingų žmonių Inčiloje, po to trumpam sustojo susitikti su entuziastingais Belgaumo atsidavėliais, ir galiausiai su Goa miesto elitu. Mūsų badžanų garsas aidėjo visur.

Visas Ahmedabado miestas susivienijo, kai Šri Šri sugrįžo po dviejų metų pertraukos. Mokytojai iš viso Gudžarato dirbo kartu, kad įvyktų visų laikų didžiausias satsangas. Ryte daugiau kaip 25 tūkst. žmonių kvėpavo gyvai vedamą Sudaršan Kriją… Stiprūs patyrimai, stiprūs kvapai, vyko net pasikeitimas ore, kur trys ereliai suko ratus virš žmonių galvų, o prie jų prisijungė pulkas kitų paukščių. Kosminis ritmas buvo išjudintas. Daug žmonių dalijosi patirtimi, jie atviravo, kad po šio įvykio jie užgimė naujam gyvenimui. Toks stiprus buvo jų patyrimas. Po Krijos sekė rinktiniai pietūs dalyviams. Savanorių tinklas suorganizavimo 60 išdavimo punktų, kad visus juos pamaitintų!

Vakare buvo pertvarkytas kriketo stadionas: Gurudžiui atsisėsti buvo sukurtas didelis lotosas tribūnoje, visur aplink išdėstyti vaizdo ekranai. Tai buvo nepaprastas vaizdas, kai žmonių srautai pradėjo plaukti į vidų. Visi buvo susijaudinę ir laimingi, dar net neprasidėjus programai. Iš viso susirinko beveik 200 000 žmonių minia!

Po 27 minučių meditacijos visa minia atsistojusi dainavo ir šoko. Policijos inspektoriaus pavaduotojas pažymėjo, kad nors buvo disluokotos policijos pajėgos, jie neturėjo ką veikti, nes minia buvo labai palaiminga ir elgėsi tvarkingai. Policijos pareigūnai glėbesčiavosižmonėmis, ir prisipažino, kad tik jų uniformos sulaikė juos nuo prisijungimo prie šokio. Aukšto rango senovinio Dvarkos miesto (Krišnos sostinės) kunigai atkeliavo pakviesti Gurudži ir uždėjo jam ant galvos prašmatnų turbaną (jis buvo paimtas nuo dievybės šventovėje).

Kita diena buvo Gudžarato ašramo prie Mahi upės krantų pamatų klojimo ceremonija. Po trumpo satsango Vidjanagare, Gurudži kreipėsi į daugiau nei 3 tūkst. Art Excel vaikų. Tai buvo geriausia kada nors įvykusi klausimų ir atsakymų sesija, su sąmojingais trumpais klausimais-atsakymais tarp mažųjų ir Išminčiaus.

Entuziastingi atsidavėliai, lydimi gyvos muzikos, laukė Gurudži Žamnagare nuo 4 val. ryto. Gurudži aplankė senovės Krišnos sostinę Dvarkoje, kad atliktų Višnu Jagna senovės Dvarkadhyš šventykloje. Visas miestas šoko, kai Gurudži vežė arklio tempiamas vežimas per Dvarkos gatves. Tai buvo nenutrūkstamas šventimas. Tą vakarą, prieš sugrįžtant į Ahmedabadą, mes turėjome kitą Dieviškąjį satsangą Žamnagare. Laimingieji dabar yra Delyje ir vyksta į Rišikešą.

2000 m. kovo 2 d.

Naujasis Delis, Indija

244 – asis žinių lapelis

FORMA IR BEFORMIS, AGRESIJA IR INTUICIJA

A: Forma ir Beformis

Gyvenimas yra formų ir beformiškumo derinys. Jausmai neturi formos, tačiau jų išraiška ją turi. Tikrasis aš neturi formos, o jo buveinė turi.

Panašiai išmintis ir malonė neturi formos, tačiau išreiškiamos per ją.

Atmetęs tai, kas neturi formos, pasidarai inertiškas, tampi materialistu, ir apima paranoja.

Atmetęs formą, tampi svajotoju, paklydusiu atsiskyrėliu ar nesuderintų emocijų žmogumi!

B: Agresija ir intuicija

Agresyvumas ir kategoriškumas nustelbia intuiciją.

Dažnai jautrūs žmonės linkę į agresiją todėl, kad nori išvengti įskaudinimų, tačiau taip jie praranda ryšį su savo subtiliąja intuicija. Pastarajai reikia jautrumo, kuris dažnai yra skausmingas. Kad išvengtų skausmo, jie tampa agresyvūs ir kategoriški, tačiau praranda savo intuityvųjį gebėjimą.

Intuicija yra arti tiesos.

Dažnai agresyvumas ir užsispyrimas tarpsta ant teisingumo idėjos.

Agresyvūs žmonės yra įsitikinę savo pozicijos teisingumu.

Kad būtum teisingas, nereikia būti agresyviam ir kategoriškam.

2000 m. kovo 9 d.

Rišikešas, Indija

245 – asis žinių lapelis

VISŲ ATSAKYMŲ TIKSLAS

Į kai kuriuos klausimus galima atsakyti tik Tyloje. Tyla yra visų atsakymų tikslas. Jei atsakymas nenuramina proto, vadinasi tai ne tas atsakymas.

Mintys savaime nėra tikslas. Jų tikslas – Tyla. Kai užduodi klausimą „Kas aš esu?”, tu negauni atsakymo, stoja tyla. Tai yra tikrasis atsakymas. Nes tavo siela yra įsitvirtinusi tyloje. Ši tyla yra išmintis, tai žinios.

Paprastas būdas nuraminti mintis yra sužadinti jausmus. Nes per jausmus prasiskverbia tik ramybė, džiaugsmas ir meilė. Ir visa tai yra tavo prigimtis.

Vienintelis atsakymas į klausimą „Kas aš esu?” yra tyla. Turite atsisakyti visų atsakymų žodžiais, įskaitant „Aš esu niekas“ arba „Aš esu Kosminis Aš“ arba „Aš esu Aš“; tiesiog laikykitės klausimo „Kas aš esu?“. Visi kiti atsakymai yra tik mintys. Mintys niekada negali būti išbaigtos. Tik tyla yra išbaigta.

** Citatos **

„Jūs negalite kito išduoti, nebent įgyjate pasitikėjimą. Nedorėlis iš pradžių įgyja pasitikėjimą, o paskui išduoda. Net ir išmintingo žmogaus apgaulė suteiks tik aukščiausią gėrį.”

„Bijoti nedorėlių yra blogo tono ženklas, o bijoti daryti blogai – gero tono ženklas“.

2000 m. kovo 16 d.

Rišikešas, Indija

246 – asis žinių lapelis

PASIDAVIMAS

Labiausiai dvasiniu keliu einantiems ieškotojams kliudo tai, kad jie nori pasiduoti. Nesakyk, kad nori pasiduoti. Tiesiog žinok, kad jau pasidavei.

Noras pasiduoti tampa kliūtimi kelyje. Tai tarsi vaiko žodžiai motinai: „Aš noriu tave mylėti.” Nė vienas vaikas mamai to nesako; čia meilė yra akivaizdi.

Pasidavimas nėra veiksmas, tai – būsena. Pripažįsti tai ar ne, jis yra. Išmintingas pabunda ir suvokia tai. Neišmintingam reikia daugiau laiko.

Žinok, kad neturi pasirinkimo. Giliai viduje tu esi nuolankus.

2000 m. kovo 23 d.

Čandigaras, Indija

247 – asis žinių lapelis

KAIP SUSITVARKYTI SU KARŠTLIGIŠKUMU?

Kai jaučiatės karštligiškai dėl savo veiksmų rezultato, ką darote?

Tikėjimas: Tikėkite ir pasitikėkite tuo, kad rezultatas bus daug geresnis nei kada nors įsivaizdavote. Su tikėjimu atsikratysite veiksmo / pasiekimo karštligiškumo.

Karštligiškumas taip pat gali būti pagirios nuo veiklos. Tuomet miegokite, klausydamiesi fleitos skleidžiamos muzikos, maudykitės šaltame vandenyje ir panašiai – tai gali padėti.

Beaistriškumas: žinojimas, jog viskas baigsis vienu ar kitu būdu, todėl tai nėra svarbu.

Meditacija ir kvėpavimas jus gali nuraminti.

Meskite viską, ką darote, ir padarykite kažką visiškai priešingo, pvz., dekoruodami savo namus, skirkite laiko žolei nupjauti arba eikite apsipirkti! Kai darote kažką labai svarbaus, raskite minutėlę tam, kad nuveiktumėte kažką visiškai kitokio ir nesvarbaus. Taip padidinsite savo kūrybiškumą.

Svarbus veiksmas pririša jus prie veiksmo. Nesvarbus gyvenimą paverčia žaidimu!

2000 m. kovo 29 d.

Delis, Indija

248 – asis žinių lapelis

KAIP KYLA TROŠKIMAS

– Troškimas kyla, prisiminus malonius išgyvenimus ar praeities įspūdžius.

– Troškimas gali atsirasti klausantis.

– Troškimą gali sukelti asociacijos su tam tikrais žmonėmis ar vietomis.

– Kieno nors kito poreikis ar troškimas gali pasireikšti kaip tavo paties noras. Pvz, kai kas nors yra alkanas, tu gali norėti jį pamaitinti, arba, jeigu kam nors norisi su tavimi pasikalbėti, gali jausti spontanišką poreikį pasikalbėti su juo tuoj pat.

– Troškimą gali sukelti likimas ar įvykis, kuriame dalyvauji, o tu net nesuprasi savo veiksmų priežasčių. Pavyzdžiui, vienas ponas Kvebeke, Kanadoje, tiesė kelius ir trisdešimt metų ūkininkavo sodyboje, net nežinodamas kam. Šiai sodybai buvo lemta tapti Monrealio ašramu, o keliais, kuriuos jis nutiesė, dabar važinėjame mes.

2000 m. balandžio 6 d.

Dharamšala, Indija

249 – asis žinių lapelis

RAM NAVAMI

„Ra” sanskrito kalba reiškia tą, kuris spinduliuoja. „Ma” reiškia Aš pats.

Tas, kuris manyje šviečia, yra Rama. Tas, kuris spinduliuoja kiekvienoje būties dalelėje, yra Rama.

Rama gimė iš Dašarata ir Kaušalja.

„Dašarata” sanskrito kalba reiškia dešimt tų, kurie valdo karo vežimus. Tai reiškia penkis jutimo ir penkis veikimo organus.

 „Kaušalja” sanskrito kalba reiškia įgudusį. Įgudęs dešimties karo vežimų važnyčiotojas gali duoti gyvybę Ramai. Kai penki pojūčių ir veikimo organai panaudojami išmoningai, viduje gimsta spinduliavimas.

Rama gimė Ajodja, vietoje, kuri sanskrito kalba reiškia ten, kur negali vykti karas. Kai mūsų prote nėra sumaišties, atsiranda spinduliavimas.

Lakšmana, Rama brolis, gimė iš Sumitra, gerojo draugo. Kai dešimt jutimo ir veikimo organų su tavimi bendradarbiauja, gimsta žinojimas, o tu pradedi spinduliuoti. Dažnai mes bandome savyje surasti švytėjimą. Tiesiog suvok, kad esi spinduliuojantis.

Kartą, kai Gurudži buvo 5 ar 6 metų amžiaus, jis užsimerkė ir paklausė lankančio šventojo, „Svamidži, aš nematau jokios šviesos”. Šventasis atsakė: „Tu esi šviesa! Kaip tu gali matyti šviesą?”

2000 m. balandžio 13 d.

Bangaloro ašramas, Indija

250 – sis žinių lapelis

TROŠKIMAS PRAŽUDO DŽIAUGSMĄ, BET VISŲ TROŠKIMŲ TIKSLAS YRA DŽIAUGSMAS

Šį dvieilį reikia mąstyti vėl ir vėl; nes neužtenka viso gyvenimo suvirškinti šias žinias.

Kuomet gyvenime išnyksta laimė, pažvelk giliai į save, ir tu pamatysi, kad dėl to kaltas troškimas.

Tačiau viskas, ko mes trokštame, yra laimė! Dar negimė toks žmogus, gyvūnas ar būtybė, kuri to netrokštų. To nebuvo iki šiol, nebus ir ateityje.

Kai tavo mažasis protas pavargsta nuo bėgiojimo šen ir ten, nuo klajojimo visur, jis prieina išvados: „Mano troškimai pražudė laimę.”  Taigi asmuo, kuris nugalėjo savo troškimus yra vadinamas „mahavira”.

2000 m. balandžio 26 d.

Bangaloro ašramas, Indija

251 – asis žinių lapelis

TU ESI NIEKAS

Kiekviena patyrimas baigiasi. Baigtis veda į tuštumą arba į nieką. Gyvenimui judant į priekį, po kiekvieno pergyvento patyrimo tu sakysi: „Tai yra niekas.” Viska, kas baigiasi, praranda savo svarbą. Vadinasi, tai veda į tuštumą, ir tai yra niekas.

Intelekto požymis yra tai, kaip greitai tu įgyji šitą supratimą. Gyvenime viską ištirk ir sakyk: „Tai yra niekas”, o kas liks – tai meilė. Ir tai yra viskas. Jei iki „Tai yra niekas” prieini ne žinių keliu, tuomet prieisi kentėdamas. Arba žinių, arba kančios keliu ateini iki „Tai yra niekas.” Kelią į šį žinojimą tu pasirenki pats.

Jei supratai, tai tikrai yra NIEKAS, jei nesupratai, nieko tokio – tai yra niekas. (juokas)

2000 m. gegužės 4 d.

Bangaloro ašramas, Indija

252 – asis žinių lapelis

TIESOS TROŠKIMAS

Buda sakė, kad troškimas yra visų kančių priežastis. Jeigu troškimas neišsipildo, jis veda į nusivylimą ir sukelia kančią. O jeigu išsipildo – tai ištuština tave.

Vasišta sakė, kad troškimas sukelia pasitenkinimą. Taigi geidžiamas objektas ar žmogus suteikia tau malonumą. Jeigu negeidi objekto, jis nesuteikia tau malonumo. Kai karšta ir nori gerti, gurkšnelis šalto vandens tau malonus, tačiau nepatirsi jokio malonumo, jeigu nejauti troškulio. Viskas, kas suteikia tau malonumą, pririša tave, o priklausomybė yra kančia.

Aš sakau, kad visi troškimai atpuola, kuomet tu trokšti tiesos. Visada trokšti to, ko čia nėra. Tačiau tiesa – visada čia. Kai jos trokšti, išnyksta visi kiti troškimai – net ir tiesos; o tai, kas lieka, yra palaima.

2000 m. gegužės 11 d.

Bali, Indonezija

253 – asis žinių lapelis

IEŠKOJIMAI

Tu gali ieškoti tik tai, ką žinai, o kai tikrai žinai – tu jau tai turi, taigi nebereikia ieškoti. Tu negali ieškoti to, ko nežinai.

Kada ir kur ieškotum, visuomet ieškai tik Viena, o Viena yra Tai, kuo tu jau esi.

Taigi tu negali ieškoti to, ko nežinai, o kai sužinai, ko ieškai, pasirodo, kad tai jau turi. Kai ieškai pasaulio, tu kenti, o kai nori išsivaduoti iš vargo, atrandi Dieviškąjį.

Žmogus pametė centą ir pradėjo jo ieškoti krūmuose. Ieškodamas cento, surado didžiulį lobį. Jis ieškojo ne lobio, o tik savojo pamesto cento. Taigi, kai ko nors ieškai, gali gauti daugiau. Tai gali būti daug daugiau negu tai, ką pametei.

Tiesos ar tikrojo Aš negali ieškoti tiesiogiai.

Dyn sako: Daug žmonių ateina į Art of Living, ieškodami kokio nors kasdieniško dalyko ir randa kažką kita . . . (juokas)

2000 m. gegužės 17 d.

Taipėjus, Taivanas

254 – asis žinių lapelis

AR GURU YRA ATSAKINGAS?

Ar Guru yra atsakingas už tavo nušvitimą?

Jei taip, o tu nesi pabudęs – jį reikia apkaltinti.

Jei tu pasieki laisvę, tuomet tavo Guru irgi reikia apkaltinti, kad buvo šališkas tau.

Jei tavo Guru gali išlaisvinti tave, jis būtų galėjęs išlaisvinti visą pasaulį.

Taigi Guru neatsako už tavo pabudimą, tačiau beveik neįmanoma išsilaisvinti neturint Guru.

Taigi Guru yra atsakingas ir vis dėl to neatsakingas. Tai yra paslaptis.

2000 m. gegužės 25 d.

Bangaloro ašramas, Indija

255 – asis žinių lapelis

GYVENIMAS BE IŠMINTIES YRA NEIŠBAIGTAS

Išmintis, kuri nesukelia jausmų, yra neužbaigta.

Jausmas, kuris nevirsta veiksmu, yra neužbaigtas.

Veiksmas, kuris neteikia pasitenkinimo, yra neužbaigtas.

Pasitenkinimas – tai grįžimas į tikrąjį Aš.

2000 m. birželio 1 d.

Bangaloro ašramas, Indija

256 – asis žinių lapelis

ŠVIETIMAS

Švietimas turi penkis aspektus:

1. Informacija. Mes dažnai galvojame, kad informacija yra švietimas, tačiau tai tik vienas jo aspektų.

2. Koncepcijos. Jos yra visų tyrimų pagrindas. Norėdamas ką nors sukurti, turi tai įsivaizduoti (turi tam sukurti pavadinimą).

3. Požiūris. Neatskiriamas švietimo aspektas yra teisingų pažiūrų ugdymas. Tinkamas požiūris tinkamu metu ir tinkamoje vietoje nulemia tavo veiksmus ir elgesį.

4. Vaizduotė. Vaizduotė yra kūrybos ir meno esmė. Tačiau įstrigęs vaizduotėje gali net tapti pamišėliu.

5. Laisvė. Laisvė yra tavo tikroji prigimtis. Tik esant laisvei, išsiskleidžia džiaugsmas, kilnumas ir kitos žmogiškosios vertybės. Be laisvės vaizduotė sustabarėja, požiūriai dusina, koncepcijos slegia, o informacija netenka vertės.

2000 m. birželio 7 d.

Bangaloro ašramas, Indija

257 – asis žinių lapelis

TIESA

Tiesa yra tai, kas nesikeičia. Peržvelk savo gyvenimą ir visa, kas jame keitėsi, paženklink kaip „netiesą”. Pastebėsi, kad tave supa vien netiesa.

Suvokęs netiesą, išsilaisvinsi iš jos. Jos neidentifikavęs, negalėsi išsivaduoti. Tavo gyvenimo patirtis verčia tave suvokti savo paties netiesą.

Bręsdamas imi suvokti, kad netiesa yra viskas: įvykiai, situacijos, žmonės, emocijos, mintys, nuomonės, koncepcijos, kūnas – viskas yra netiesa. Ir tik vėliau iš tiesų „įvyksta” satsangas – tiesos draugija. Mama nemato savo vaiko kaip netiesos tol, kol šis neužauga. Kūdikiui nėra netiesa saldainis, kaip ir paaugliui – seksas.

Klausimas: Ar žinios taip pat netiesa?

Šri Šri: Žinios yra netiesa, jeigu jos yra tik žodžiai. Bet kaip gyvenimas, jos yra tiesa. Meilė kaip emocija yra netiesa, bet kaip gyvenimas – tiesa.

2000 m. birželio 15 d.Bad Antogast, Vokietija

258 – asis žinių lapelis

AŠ NESU NEI SĄŽININGAS, NEI KUKLUS!

Viena ponia išreiškė Šri Šri savo pageidavimą: „Norėčiau sąžiningo ir kuklaus vyro savo gyvenime.”

Šri Šri: Aš nesu nei sąžiningas, nei kuklus. (Visi sukrėsti)

Šri Šri: Negaliu visiems pasakyti, kad esu Dievas, nes ne kiekvienas tai supras. Taigi aš nesu sąžiningas. Aš nesu kuklus – kaip gali Dievas būti kuklus!

Jeigu aš esu kuklus, nesu sąžiningas.

Jeigu esu sąžiningas, negaliu būti kuklus. (Juokas)

Slėpk savo beaistriškumą ir rodyk meilę. Rodydamas beaistriškumą, leidi stiprėti savo ego. Rodydamas, kad esi beaistris, prarandi entuziazmą, o neišreikšdamas meilės – dūsti. Slėpk beaistriškumą širdyje, kaip medis slepia savo šaknis. Ir rodyk meilę, tarsi tai būtų prinokę vaisiai.

2000 m. birželio 22 d.

Halifaksas, Kanada

259 – asis žinių lapelis

KAIP ELGTIS, KAI ŽEMINA?

Žinok, kad pažeminimas tavęs nesusilpnina – tik sustiprina.

Kai jautiesi priklausąs, negali jaustis pažemintas. Kuo egoistiškesnis esi, tuo daugiau pažeminimo jauti. Kai esi nuoširdus kaip vaikas ir turi stipresnį artimumo jausmą, nesijauti pažemintas.

Lygiai taip pat, kai esi atsidavęs Tiesai, o ne savajam ego, tu nejauti pažeminimo.

Jeigu bijai pažeminimo, negali judėti į priekį nei materialiame, nei dvasiniame gyvenime. Kuomet esi aukščiau pažeminimo, priartėji prie tikrojo Aš – Dievo. Visiškai niekas negali tavęs pažeminti, jeigu pasineri į meilę gyvenimui, Dieviškajam.

Taigi kelias, vedantis iš pažeminimo – tapti pažemintam, būti nuoširdžiam kaip vaikas, būti beprotiškam, pasinerti į meilę Dieviškajam ir visiškai atsiduoti Tiesai, Žinioms.

2000 m. birželio 27 d.

Kvebeko ašramas, Kanada

260 – asis žinių lapelis

LEGENDOS

Įstabi yra meilė, kuri neužgęsta atstumta. Jos neužvaldys nei pyktis, nei ego.

Įstabus yra įsipareigojimas, kurio nesugniuždo pažeminimas. Jis visada bus nukreiptas į tikslą ir jį pasieks.

Įstabi yra išmintis, kurios neįveikia neramumai. Ji prigis gyvenime.

Įstabus yra tikėjimas, kuris atlaiko milijonus abejonių. Jis pasieks tobulybę (siddhis).

Įstabūs yra įvykiai, kurie pergyvena laiką. Jie taps moralu milijonams.

2000 m. liepos 5 d.

Kvebeko ašramas, Kanada

261 – asis žinių lapelis

GINČAI IR NETEISINGI VEIKSMAI

Žmogui, kuris ginčijasi, žinios neturėtų būti suteiktos. Įrodinėjantis protas nejautrus žinioms. Kai kas nors yra nusiteikęs ginčytis, tuomet tuščia duoti žinias ar patarimą. Ginčytis nusiteikęs žmogus mano, kad viską žino, todėl jis nėra pasiruošęs žinioms. Štai kodėl išmintingi žmonės neduoda patarimo ten, kur ginčijamasi.

Ginčai turi tikslą. Jie gali atskleisti tiesą, jei vyksta be emocijų ir be „aš” jausmo. Ginčai gali būti ir žalingi. Jie gali netiesą priversti atrodyti tiesa. Išmintingas žmogus ginčų rimtai nepriims. Jis tiesiog pasismagins jų metu. Išmintis yra anapus visų ginčų.

-/-/-/-

Tiek pasaulietis, tiek dvasingumo keliu einantis žmogus lieps nedaryti bloga, tačiau jų pateikiami argumentai yra visiškai skirtingi. Pasaulietis sakys nedaryti bloga, nes tai sukels jam skausmą. Dvasingas žmogus sakys nedaryti bloga, nes tai pakenks tau pačiam.

Pratimas

Pasirinkite kokią nors konkrečią dorybę ar gerą savybę, kurią norėtumėte turėti. Paprašykite to per Guru Purnima (pilnatis – liepos 15–16 d.) ir suvokite, kad ją turite.

2000 m. liepos 12 d.

Prie Taho ežero, Kalifornija, JAV

262 – asis žinių lapelis

DORYBĖS

Dorybių neįmanoma išsiauginti. Turite manyti, kad jos jau ten yra.

Bhagavatgitoje Krišna sakė Ardžunai: „Neliūdėk, Ardžuna, tu jau gimei su dorybėmis.“

Ieškotojas turėtų atminti, kad jis gimė su dorybėmis; kitaip jis nebūtų ieškotojas.

Jei galvojate, kad dorybių neturite ir todėl jas auginate, jums nepavyks.

Dažnai save lyginate su kitais pagal jų dorybes. Nelyginkite savęs su jais. Paprasčiausiai atpažinkite visas kituose vertinamas dorybes ir supraskite, kad jos jau yra pasėtos jumyse. Jums jas tereikia maitinti.

Jei galvojate, kad dorybių neturite, tuomet jaučiate trūkumą ar nepakankamumą.

Karolina: Oho! Štai kodėl mums nereikia teigiamų patvirtinimų!

Alisa: Patvirtinimai visvien neveikia.

Šri Šri Ravi Šankaras: Patvirtinimai neveikia todėl, kad galvojate, jog šių dorybių neturite, o gavę patvirtinimą stengiatės jų įgyti.

Taigi, Karolina patvirtina: Jūs esate visų dorybių namai. (Juokas)

2000 m. liepos 19 d.

Prie Taho ežero, Kalifornija, JAV

263 – asis žinių lapelis

VEIKSMAS IR REAGAVIMAS

Veiksmas kyla iš sąmoningo sprendimo. Reakcija kyla iš impulsyvumo.

Impulsyvumas sukuria karmos grandinę.

Ir atsakomasis veiksmas, ir neveikimas kuria karmą, tačiau sąmoningas veiksmas peržengia karmos ribas. Nors sąmoningas veiksmas nesukuria naujos karmos, neveikimas gali sukurti karmą.

Pavyzdžiui, kareivis, šaudantis per karą, nekuria karmos; policininkas, naudojantis ašarines dujas, nekuria karmos. Tačiau gydytojas, neduodantis būtinų vaistų pacientui, užsitraukia karmą.

Pasitelkęs žinias ir atsidavimą, perženk bet kokios karmos ribas ir būk laisvas!

2000 m. liepos 27 d.

Europos ašramas, Bad Antogast, Vokietija

264 – asis žinių lapelis

TECHNOLOGIJOS

Technologijos tikslas – pakinkyti gamtą ir žmonėms atnešti informacijos bei komforto. Kai dvasinių arba žmogiškųjų vertybių nepaisoma, technologija sukelia baimę ir pražūtį, o ne komfortą.

Technologija be žmogiškųjų vertybių gamtą matytų kaip mirusį daiktą. Mokslas duoda supratimo apie gamtos gyvenimą, o dvasingumas gamtą paverčia gyva.

Pavyzdžiui, vaikų akyse pasaulyje nėra nieko negyvo – gyvūnai, medžiai, saulė ir mėnulis – jie visi turi gyvybę, jie visi turi emocijas ir jausmus. Įsitempusio ir neišprususio žmogaus akyse net ir žmonės yra kaip robotai – objektai!

Technologija be dvasingumo yra destruktyvi. Dvasingumas yra sąmoningumo technologija, o visas pasaulis yra spektaklis bei sąmoningumo parodymas.

2000 m. rugpjūčio 3 d.

Europos ašramas, Bad Antogast, Vokietija

265 – asis žinių lapelis

MEILĖ! ATSAKYMAS Į KLAUSIMĄ

Per susibūrimą Šri Šri paklausė: „Kas iš jūsų jaučiatės stiprūs?” Daugelis žmonių pakėlė rankas.

Tuomet Šri Šri paklausė: „Kodėl?”

Jie atsakė: „Nes tu esi su mumis.”

Šri Šri: „Tik tie, kurie jaučiasi silpni, gali pasiduoti.”

Visi tie, kurie jautėsi stiprūs, buvo apstulbinti – staiga jie pasijuto silpni!

Mylėdamas jautiesi silpnas, nes meilė padaro tave silpną. Tačiau nėra jėgos, stipresnės už meilę. Meilė yra jėga. Meilė yra didžiausia galia žemėje. Jautiesi absoliučiai galingas, kai esi su Dieviškumu.

Klausimas: „Tačiau kodėl mes vis svyruojame tarp jėgos ir silpnumo?”

Šri Šri: „Tai yra gyvenimo svyravimas.”

Kai jautiesi silpnas – pasiduok.

Kai jautiesi stiprus – imkis seva.

2000 m. rugpjūčio 10 d.

Naujasis Delis, Indija

266 – asis žinių lapelis

KONFLIKTAS IR NEKALTUMAS

Kova gali vykti tik tarp lygių. Kai su žmogumi kovoji, prilygini jį sau. Tačiau iš tikrųjų nėra nei vieno, tau lygaus. Kai laikai žmones aukštesniais arba žemesniais už save, kova nevyksta.

Aukštesnius už save gerbi. Esančiuosius žemiau myli ir atjauti.

Nuolankumas arba atjauta gali greitai nutraukti kovą. Tai vertėtų prisiminti, kai esi pavargęs kovoti.

Tačiau kai esi gerai pailsėjęs – tiesiog kovok, – pasismagink.

Lygiai tas pats galioja ir protui. Kai jis yra įsivėlęs į jausmus arba mano esąs lygus, vyksta nuolatinis konfliktas. Tačiau kai protas yra menkesnis už jausmus, – pavyzdžiui, kaip žvėrių, – konflikto nėra. Jo nėra ir tuo atveju, kai protas suvokia, jog jis yra daugiau negu jausmai. Kuomet protas peržengia jutimų ribas, jis sugrįžta į savo tikrąją prigimtį – tyrumą, t.y. „ten, kur nėra jutimo” (which is innocence – in no sense.)

Ar tai turi prasmę? (Does this make sense?) (Juokas)

2000 m. rugpjūčio 18 d.

Bangaloro ašramas, 267 – asis žinių lapelis

PROBLEMOS? ŠTAI DAR VIENA

Geriausias problemos sprendimas yra neturėti problemos (Juokas).

Antras geriausias sprendimas yra mielai priimti problemą ir vertinti ją kaip iššūkį.

Trečias geriausias sprendimas – žinoti, kad problema yra tiesiog po lova tūnanti pabaisa – ji netikra.

Galutinis sprendimas yra suprasti, kad gamta parūpina sprendimą dar prieš pateikdama tau problemą. Pirmiausia sutikai mane, o paskui įgyjai problemą (Juokas). Kai sninga, nėra bakterijų, nes tuo metu neauga vaistažolės, galinčios tave išgydyti. Pavasarį pirmiausia suveši augalai, tik tada pasirodo vabzdžiai. Vasarą paunksnė atsiranda dar prieš saulei tampant kaitriai. Taigi gamta puikiai tavimi rūpinasi.

Sabja: O ką daryti, jei problema yra ilgesys?

Šri Šri: Ilgesys brandina tave. Neišspręsk visų savo problemų. Pasilik bent vieną. tau reikia nuolat ką nors žiaumoti, ir gyvenimas tęsiasi.

2000 m. rugpjūčio 24 d.

Europos ašramas, Bad Antogast, Vokietija

268 – asis žinių lapelis

NEDARYKITE KLAIDOS, NURODYDAMI KITIEMS JŲ KLAIDAS!

Pas Gurudži atėjo moteris ir pasakė, kad jos vyras jai melavo. Ji buvo labai nusiminusi. Gurudži paklausė: „Kodėl tavo vyras tau meluoja? Nes jis tave myli ir bijo prarasti tavo meilę ar įskaudinti. Jei tavęs nemylėtų, jis tau nemeluotų!”

Nesakykite žmogui klaidos, apie kurią jis žino. Kokia iš to nauda, jei žmogus žino ją padaręs? Taip elgdamiesi tik priversite juos jaustis dar kaltesniais, jie ims gintis ar piktintis, o tai tik sukurs didesnį atstumą.

Turėtumėte nurodyti klaidą tik tam žmogui, kuris jos nežino, bet nori sužinoti.  Nesakykite klaidos žmogui, kuris žino, bet nenori, kad jūs apie tai žinotumėte. Dažnai žmonės žino savo padarytas klaidas, bet nenori, kad jūs jiems pasakytumėt.

Pagalvokite apie savo pastabų naudą. Prieš nurodydami žmogaus klaidą, įvertinkite, ar jūsų pastaba kokiu nors būdu padės pagerinti situaciją, puoselėti meilę ar suteikti harmoniją. Didis žmogus neakcentuotų kitų klaidų ir neleistų jiems jaustis kaltais. Tačiau jie juos pataisytų su atjauta ir rūpesčiu, o ne žodžiais ir požiūriu.

2000 m. rugpjūčio 29 d.

Niujorkas, JAV

269 – asis žinių lapelis

IŠMINTINGI YRA TIE, KURIE VERČIA TAVE TROKŠTI DIEVO

Nelaimėliai yra tie, kurie geidžia pasaulio.

Laimingi yra tie, kurie trokšta Dievo.

Neprotingi yra tie, kurie verčia tave geisti pasaulio.

Išmintingi yra tie, kurie verčia tave trokšti Dievo.

Konflikto ištakos yra „mano” ir „tavo” sąvokos. Žinios išplečia riboto priklausymo jausmą ir išsprendžia šį konfliktą.

Nuostabiausia, kai tavyje prabunda žinios, visame pasaulyje nebelieka tau svetimo žmogaus! Ir tuo pat metu suvoki, kad labai mažai žinai net apie patį artimiausią asmenį.

Širiš Sučak: Kodėl mūsų artimiausi dažnai lieka nepažįstamaisiais?

Šri Šri: Negali nė vieno absoliučiai suprasti, nes gyvybė yra paslaptis!

Marsi: Bet Gurudži, tu supranti mus pilnai! (juokas)

Šri Šri: Atsibusk ir matyk: visi tie skirtingumai – „aš, mano, kiti” – paprasčiausiai ištirpsta.

2000 m. rugsėjo 8 d.

Montrealio Ašramas, Kanada

270 – asis žinių lapelis

AR TURI BŪTI DĖKINGAS IR JAUSTIS ĮSIPAREIGOJĘS?

Kai esi dvasiniame kelyje, niekam nesi dėkingas ar įsipareigojęs. „Bhagavadgytoje” Krišna sako: „Na abhinandati na dveshthi” – tas yra man brangus, kuris nei vaikšto dėkodamas žmonėms, nei ko nors nekenčia.

Dėkodamas ir jausdamasis įsipareigojęs, parodai, kad kažkieno kito buvimu tiki labiau negu Dieviškuoju, kuris viską valdo. Kai jautiesi įsipareigojęs, negerbi karmos principų arba Dieviškojo plano.

Brangink žmones už tai, kas jie yra, o ne dėkok jiems už tai, ką jie daro. Antraip, tavo dėkingumas yra susitelkęs į ego.

Būk kupinas dėkingumo, tačiau nebūk dėkingas už veiksmą. Esi dėkingas už tai, kas yra.

Kadangi kiekvienas individas tėra Vienio marionetė, dėkojimas ir jautimasis įsipareigojusiam paprasčiausiai rodo neišmanymą. Visa yra valdoma, kontroliuojama ir tvarkoma vieno Dieviškumo. Šis sąmoningumas turi šviesti iš kiekvieno tavo veiksmo. Tau nereikia kurti iš to būsenos.

Klausimas: „Gurudži, mes esame tau labai dėkingi. Taigi ką turėtume daryti?”

Šri Šri: Kai jauti visišką priklausymą, dėkingumas netampa įsipareigojimu. Tai dėkingumas vien tik Dieviškumui. Šis dėkingumas didina tavo jėgą.

2000 m. rugsėjo 16 d.

Agra, Indija

271 – asis žinių lapelis

DIEVIŠKOJI MEILĖ IR BESISKUNDŽIANTIS VEIDAS

Ar norėtumėte save matyti laimingą ir kunkuliuojantį entuziazmu, ar apatišką ir tokį, kuriam sunku įtikti?

Jums dažnai patinka būti pamalonintiems, nuramintiems ir pataikaujamiems. Tad jūs nutaisote užsispyrusį, nuliūdusį veidą ir elgiatės taip, kad jums būtų sunku įtikti. Jei žmogus turėtų visą laiką nuraminti ir pamaloninti dešimt žmonių, tai būtų varginantis užsiėmimas. Žmonės, kurie vaikšto ištįsusiais veidais ir tikisi, kad kiti jiems pataikaus ir juos ramins, verčia kitus nuo jų bėgti. Taip dažnai elgiasi įsimylėjėliai. Jie išeikvoja daug energijos pataikaudami, o tai sumažina džiaugsmą mėgautis esamu momentu.

 Kartais parodyti savo nusiminimą nėra nieko blogo, tačiau darant tai ištisai blogai ir jums, ir jūsų mylimiems žmonėms.

Jei esate nusiminę, patys save nuraminkite ir pamaloninkite. Jūsų noras, kad jus ramintų kiti, yra pasipūtimo ženklas. Tai – neišmanymo šaknis. Jei reikalaujate dėmesio, gaunate tik įtampą.

 Tapkite tuo, kurio entuziazmas niekada nemiršta, kad ir kas nutiktų.

 Dieviškosios meilės neįmanoma pasiekti nustačius nepatenkintą veidą. Nelaimingas veidas yra nežinančio proto ženklas. Jei norite skųstis, skųskitės Dievui arba savo Guru, nes abiejų jų ausys užkimštos. (Juokas)

2000 m. rugsėjo 21 d.

Bangaloro ašramas, Indija

272 – asis žinių lapelis

ATSIDAVĖLIS TAMPA DIEVU

Kai upė susilieja su vandenynu, upės nebelieka. Ji tampa vandenynu. Vandens lašas yra vandenyno dalis. Lygiai taip pat tą akimirką, kai atsidavėlis sutinka (pasiduoda) Dieviškajį, jis tampa DIEVU. Kai upė susitinka su vandenynu, ji atpažįsta, kad tai yra vandenynas nuo pradžios iki pabaigos. Panašiai individas ištirpsta VIENYJE (Dieviškume).

Klausimas: O kaip su užutekiais?

Šri Šri: Kartais vandenynas įplaukia į upę jos pasveikinti. Kartais atrodo, kad vandenynas stumia upę atgal. Panašiai, Dieviškasis individo prote sukelia daug klausimų ir abejonių arba suteikia nuostabią kelionės namo patirtį.

2000 m rugsėjo 28 d.

Bangaloro ašramas, indija

273 – asis žinių lapelis

PANIRIMAS Į PASLAPTĮ YRA ATSIDAVIMAS

Jeigu žmogaus didžiai nestebina šio pasaulio didingumas, jo akys dar neatsimerkė. Vos tik tavo akys atsimerkia, jos užsimerkia. Ir tai vadinama meditacija. (Juokas)

Pasakyk, kas šioje kūrinijoje nėra paslaptis? Gimimas yra paslaptis, mirtis yra paslaptis. Jeigu ir gimimas, ir mirtis yra paslaptys, tuomet ir gyvenimas neabejotinai yra dar didesnė paslaptis. Argi ne taip?

Visiškas pasinėrimas į gyvenimo paslaptį ir į šią kūriniją yra samadhi.

Tavo žinojimas ar įsitikinimas iš tikrųjų neturi nieko bendro su tuo, kas yra. Ši kūrinija yra nepaaiškinama paslaptis, ir jos slėpiniai tik gilėja.

Paskendimas paslaptyje yra atsidavimas. „Scena” yra paslaptis, „Žiūrovas” yra paslaptis. Pasaulio paslapties gilinimas yra mokslas. Tikrojo Aš paslapties gilinimas yra dvasingumas. Jiedu yra dvi vienos monetos pusės.

Jeigu nei mokslas, nei dvasingumas nesukelia tau nuostabos ir atsidavimo, giliai miegi.

2000 m spalio 7 d.

Bangaloro ašramas, Indija

274 – asis žinių lapelis

TOBULUMAS YRA NUŠVITUSIOJO PRIGIMTIS

Neišmanėliui yra būdingas netobulumas, o tobulumui pasiekti reikia pastangų.

Jei esi išminčius ar nušvitusysis, tobulumas tau yra priverstinis ir neišvengiamas, o būti netobulam reikia pastangų.

Tobulumas reiškia prisiimti absoliučią atsakomybę, o absoliuti atsakomybė reiškia suvokimą, kad esi vienintelis atsakingas žmogus visame pasaulyje. Kai manai, kad atsakingi yra kiti, tavo atsakomybės laipsnis sumažėja.

Kai tau yra būdinga visiška vairagja (beaistriškumas), tobulai rūpiniesi net įprastais ir nereikšmingais dalykais. Pavyzdžiui, per kiekvieną rytinę pudžą Šri Šri nepaprastai atidžiai puošia pudžos stalą, kasdien parinkdamas skirtingų spalvų gėlių derinius ir skirtingai juos sudėdamas, nors žino, kad papuošimas neišbus net ir dešimties minučių. Po pudžos jis nuima girliandas ir apipila žmones gėlėmis. Net ir būdamas gilios samadhi būsenos, jis be pastangų atsidavusiai puošia pudžos stalą kiekvieną dieną. Akivaizdu, kad neturi reikšmės, kaip gėlės sudėtos, – tobulai sąmoningas dėmesys tokiam nežymiam dalykui gali kilti tik iš absoliutaus beaistriškumo.

Tobulumas yra pati Nušvitusiojo prigimtis.

2000 m. spalio 12 d.

Bangaloro ašramas, Indija

275 – asis žinių lapelis

SAVO GALIMYBIŲ NEŽINOJIMAS GALI JUS IŠPLĖSTI

Visada žinokite, kad Dieviškasis niekada nesuteikia jums atsakomybės, kurios negalite prisiimti.

Niekas nesitiki, kad gydysite nebūdamas gydytoju.

Niekas neprašys jūsų sutvarkyti elektros laidų sistemos, jei nesate elektrikas.

Jūsų atsakomybė yra tik tiek, kiek galite padaryti.

Ir jūs nežinote, ką galite padaryti!

Visada sutikite, kad nežinote, ką galite padaryti.

Savo galimybių nežinojimas gali jus išplėsti!

Kai žinai, ką gali padaryti, gali progresuoti.

Bet kai nežinai, ką gali padaryti, gali augti šuoliais!

Kai žinai, ką gali padaryti, gali tai daryti.

Kai nežinai, ką gali padaryti, viską gali padaryti dar geriau!

2000 m. spalio 18 d.

Bangaloro ašramas, Indija

276 – asis žinių lapelis

MEILĖ YRA TIKROJO AŠ ŠEŠĖLIS

Ką nors mylėdamas patiri bendrumo su savo meilės objektu jausmą. Gali mylėti tik tuomet, kai tai tau priklauso. Jeigu tai nėra tavo, negali to mylėti. Meilė yra tikrojo Aš šešėlis.

Kuo didesnis tikrasis Aš, tuo didesnis šešėlis, ir tuo didesnė meilė.

Kuomet meilė aprėpia visą kūriniją – tu esi didysis Aš. Tai yra Viešpatavimas.

Kai tikrajame Aš išaušta Viešpatavimas – tai yra amžinas šventimas.

2000 m. spalio 26 d.

Bangaloro ašramas, Indija

277 – asis žinių lapelis

KAS TU ESI: TURISTAS AR PILIGRIMAS?

Koks yra skirtumas tarp turisto ir piligrimo?

Abu keliauja. Ten, kur turistas patenkina savo pojūčius, piligrimas ieško tiesos. Turistas pavargsta ir išsenka, tuo tarpu piligrimas trykšta entuziazmu. Kiekvienas piligrimo žingsnis yra kupinas šventumo ir dėkingumo, o turistas dažnai yra susirūpinęs ir sutrikęs.

Turistas savo kelionę lygina su kitais patyrimais ir vietovėmis, todėl jis nėra čia ir dabar. O piligrimas turi šventumo jausmą, todėl yra linkęs būti čia ir dabar.

Daugelis žmonių, patys to nesuvokdami, gyvenime yra tiesiog turistai. Tik nedaugelis savo gyvenimą paverčia piligrimyste. Turistai atvyksta, apsidairo, mintyse nufotografuoja, kad tik dar sugrįžtų. O piligrimai visur jaučiasi namie. Jie yra tuščiaviduriai ir tušti.

Kuomet savo gyvenimą laikai šventu, gamta tavęs laukia.

Kas esi: turistas ar piligrimas?

2000 m. lapkričio 3 d.

Džamshedpuras, Indija

278 – asis žinių lapelis

BODHI MEDIS

Buda nušvito sėdėdamas po Bodhi medžiu. Tada jis atsistojo ir žiūrėjo į medį iš tolo septynias dienas iš eilės. Jis žengė šešiolika žingsnių link medžio ir po kiekvieno žingsnio sužydėjo po lotuso žiedą. Taip sako legenda.

Bodhi medis simbolizuoja samsara (pasaulį) ir Darmą. Lotuso žiedas simbolizuoja aiškumą, beaistriškumą, meilę, grožį ir tyrumą.

Tik kai atitolstate nuo gyvenimo, galite žvelgti į samsarą ir visus jos žaidimus. Kai esate samsaros liudininku, kiekvienas jūsų žengiamas žingsnis yra geranoriškas ir nepriekaištingas. Kai po kiekvieno jūsų veiksmo seka patvirtinimas, tada kiekvienas žengiamas žingsnis šioje samsaroje tampa tobulu ir reikšmingu.

2000 m. lapkričio 9 d.

Bodhaja, Indija

279 – asis žinių lapelis

NIMIT – Dieviškumo instrumentas

Kai nesate nei sutrikę, nei aiškume, tik tuomet galite būti puikus Dievo instrumentas! Kaip instrumentas galėtų žinoti, kas ir kada nutiks? Kaip instrumentas gali būti sutrikęs ir kaip instrumentui gali būti aišku!

Ši būsena vadinama Nimit – tiesiog buvimas Dievo instrumentu. Būti aiškume reiškia užsiverti naujoms galimybėms, o tai gali privesti prie apribojimų. Neribotos galimybės yra atviros tiems, kas nėra nei sutrikęs, nei aiškume.

Jūsų protas svyruoja nuo aiškumo prie sutrikimo ir vėl grįžta prie aiškumo, tačiau būsena, kurioje nėra nei veikimo, nei inercijos, yra pati kūrybingiausia ir progresyviausia.

Šarmila: Ar tai neprives prie letargijos?

Šri Šri Ravi Šankaras: Ne. Aštrus instrumentas savo darbą atlieka idealiai, be pastangų.

Šarmila: O kaip dėl dėmesio sutelkimo?

Šri Šri Ravi Šankaras: Dėmesys dinaminiam sąmoningumui yra natūralus.

Sutrinkama tuomet, kai įplaukia nauja informacija ir prarandamas aiškumas. Tuomet sutrikimas vėl ieško aiškumo. Aiškumas suvaržo galimybę priimti naują informaciją. Sumišęs sąmoningumas ieško aiškumo, o kiekvienas sumišimas atsiskiria nuo aiškumo.

Jei egzistuoja tik sutrikimas, kyla nusivylimas. Jei egzistuoja tik aiškumas, atsiranda griežtumas.

Po prieštaringo pamokymo Krišna tarė Ardžunai: „Tiesiog būk Nimit!“ O norint būti instrumentu, būtina būti be proto įsimylėjusiam! Štai kodėl meilėje nėra nei sumišimo, nei aiškumo; arba egzistuoja abu – ir sumišimas, ir aiškumas!

Nazreen: Ar teisybė yra svarbesnė už meilę?

Šri Šri Ravi Šankaras: Aš sutrikęs! Ar aišku? (Juokas)

2000 m. lapkričio 15 d.

Naujasis Delis, Indija

280 – asis žinių lapelis

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Kai tik atsiranda problema, tu arba imi ją neigti, sakydamas, kad jokios problemos nėra, arba sėdi jos spręsti ir paverti ją dideliu reikalu. Nė vienas iš šių būdų negelbsti. Problema neišnyksta nei ją neigiant, nei sėdus jos spręsti.

Penki problemos sprendimo žingsniai:

1. Pripažinti, kad problema yra.

2. Išvysti ją kaip mažą ir nevadinti didele.

3. Jeigu ji susijusi su žmonėmis, palaikyti su jais gerus santykius, užuot jų vengus.

4. Mažiau kalbėti ir paskiliauti laiku.

5. Susiburti ir švęsti. Kuomet šventi ir atidedi problemą vėlesniam laikui, pamatai, kad su laiku ji išsisprendžia.

 Taigi išmintinga nesėsti problemos spręsti. Daugelis susitikimų, per kuriuos sprendžiamos problemos, baigiasi nemalonumais.

Jeigu neturi jokių problemų, jas sukursi arba pats tapsi problema! (juokas) Jeigu turi kišenėje nedidelę spręstiną problemėlę, tai padės tavo protui būti susitelkusiam.

Daug geriau turėti problemą nei ja būti.

2000 m. lapkričio 23 d.

Europos Ašramas, Vokietija

281 – asis žinių lapelis

ŠVENTUMAS IR TU

Per amžius visos kultūros tam tikras vietas, metų laikus, žmones ir simbolius laikė šventais. Kai vietą, laiką, žmogų, simbolį ar veiksmą laikai šventu, tavo dėmesys yra nedalomas ir vientisas. Eiliniai ir vis tie patys dalykai skatina tave nuslysti į inertiškumą ir nesąmoningumą. Bet vos tik į ką nors imi žiūrėti kaip į šventą, inertiškumas išnyksta, ir tu pagyvėji.

Niekas nesuteikia tiek pasitenkinimo kaip šventas veiksmas. Į jį tu sudedi savo širdį ir sielą. Kuomet kiekvienas tavo veiksmas pasidaro šventas, tampi viena su Dieviškumu. Tada kiekviena tavo gyvenimo minutė yra šventa, kiekviena tavo aplankyta vieta tampa šventa, kiekvienas tavo veiksmas yra šventas, ir kiekvienas sutiktas žmogus yra tik tavo atspindys.

Klausimas: „Kodėl kartojamas veiksmas praranda savo šventumą?”

Šri Šri: Taip atsitinka, kai tavo atmintis užgožia sąmoningumą, ir tu netenki jautrumo. Pavyzdžiui, Varanasyje gyvenantys žmonės nejaučia, kad ši vieta yra šventa. Jiems ji yra pernelyg gerai pažįstama, todėl jie prarado jautrumą šiai vietai.

Klausimas: „Kaip išsaugoti savo veiksmų šventumo jausmą?”

Šri Šri: Gyvenant čia ir dabar ir atliekant sadhana. Tavo sadhana neleis atminčiai užgožti sąmoningumo. Tuomet kartojimasis nėra kliūtis.

Amerikos čiabuviams ir kitiems genčių žmonėms žemė, saulė, mėnulis ir visos pasaulio kryptys yra šventa. Pagal senovės Indijos tradiciją, rišiai laikė šventais visas upes, kalnus ir net gyvūnus, medžius ir augalus. O kaipgi žmonės? Žinoma, jie yra šventi.

Įvairios kultūros gerbia tam tikrus žmones ir laiko juos šventais. Krikščionims kryžius, Jeruzalė, kalėdos ir Popiežius yra šventi. Musulmonams – pusmėnulis, Meka ir Ramadano mėnuo. Induizmo sekėjams šventa yra Gangos upė, Himalajai ir Svamiai.

Gera jausti, kad kokios nors vietos, laikas, žmonės ir simboliai yra šventi, nes tai tave pažadina ir pagyvina. Tačiau galiausiai turi tai peržengti ir pajausti, kad ištisa kūrinija ir visas tavo gyvenimas yra šventi. Nes Dievo žmogui visas pasaulis su visais simboliais, vietomis ir žmonėmis yra šventas visą laiką.

Būk Dievo žmogus!

2000 m. gruodžio 1 d.

Europos ašramas, Vokietija

282 – asis žinių lapelis

AŠ ESU DIEVAS

Buvo manoma, kad pasakyti „aš esu Dievas” – šventvagystė. Sakau tau, kad teigti „aš nesu Dievas” yra šventvagystė! Kai sakai „aš nesu Dievas”, paneigi Dievo buvimą visur.

Esi sukurtas iš meilės. Tad jei sakai „aš nesu Dievas”, paneigi, kad Dievas yra meilė. Jeigu esi meilė ir sakai „aš nesu Dievas” – sakai, kad Dievas nėra meilė, ir tai yra šventvagystė.

„Aš esu” yra tavo sąmonė. Jeigu sakai „aš nesu Dievas”, paneigi, kad Dievas yra žinantis, budrus ir pabudęs. Tu esi. Kai sakai „aš nesu Dievas”, nepriimi Dievo buvimo dalies, ir tai yra šventvagystė. Tu atmeti Šventąjį Raštą, kuriame pasakyta: „Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą.” Jeigu sakai „aš nesu Dievas” – Jį neigi.

Klausimas: „Jeigu Dievas yra visur esantis, kodėl pasaulyje yra neapykanta ir kentėjimas?”

Šri Šri: Taip, kaip filme nesvarbu, kas vaidinama – tragedija ar komedija, ar istorija su laiminga pabaiga. Absoliute nėra priešingybių. Visos priešingybės yra reliatyvios egzistencijos dalis.

Reliatyvi egzistencija nėra išsamus vaizdas. Geras ir blogas, teisingas ir klystantis – visa yra sąlygiška. Pieną gerti sveika, tačiau per daug pieno gali tave pražudyti. Nuodų lašas gali išgelbėti gyvybę, o dauguma vaistų, jeigu juos vartoji netinkamu kiekiu, yra nuodingi. Jie nėra nei absoliučiai geri, nei blogi. Jie tiesiog yra.

Tiesa peržengia dualumo ribas, o Dievas yra absoliuti ir vienintelė tiesa. Demonstruojant filmą, šviesai pereinančiai per juostą nesvarbu, koks filmas. Tragedija ar komedija, didvyris ar piktadarys, šviesa visada šviečia. Lygiai taip pat nesvarbu, kas vyksta tavo galvoje, – TU ESI DIEVAS!

2000 m. gruodžio 10 d.

283 – asis žinių lapelis

ATEIZMAS NĖRA TIKROVĖ

Sunku matyti Dievą kaip beformį ir sunku Dievą matyti kaip formą. Neapibrėžtumas yra toks abstraktus, kad Dievo forma atrodo per daug apribota. Taigi, kai kuriems žmonėms labiau priimtina būti ateistais.

Ateizmas nėra realybė; tai – tik patogumo klausimas. Kai turite ieškojimo dvasią arba ieškote tiesos, ateizmas sugriūna.

Su ieškojimo dvasia negalite atmesti kažko, ko nepaneigėte. Ateistas atmeta Dievą, jo nepaneigęs. Norėdami paneigti Dievo egzistavimą, privalome turėti didžiulę išmintį. O kai turime milžinišką išmintį, jo paneigti negalime! (Juokas) Kad galėtume pasakyti, kad kažkas neegzistuoja, turime žinoti apie visą visatą. Taigi, niekada negalite būti šimtu procentų ateistas. Ateistas – tai tik miegantis tikintysis!

Kai žmogus sako „Aš niekuo netikiu“, tai reiškia, kad jis privalo tikėti savimi; taigi, jis tiki savimi – tuo, apie kurį jis net nežino!

Ateistas niekada negali būti nuoširdus, nes nuoširdumui reikalingas gilumas, o ateistas atsisako pasinerti į savęs gilumą. Kadangi eidamas giliau, jis randa tuštumą, visų galimybių lauką – jis turi priimti tai, kad yra daugybė paslapčių, kurių jis nežino. Tada jam reikėtų pripažinti savo neišmanymą, o tai padaryti jis atsisako, nes tą akimirką, kai jis bus nuoširdus, jis pradės rimtai dvejoti savo ateizmu. Rasti ateistą be abejonės yra praktiškai neįmanoma! Taigi, niekada negalite būti nuoširdus, neabejojantis ateistas.

Ką daro ateistas, kai jis supranta savo neišmanymą? Kur jis eina? Ar jis eina pas Guru? Ką su juo daro Guru? (Palaukite kitos savaitės išminties!)

2000 m. gruodžio 15 d.

 Bangaloro ašramas, Indija

283 – asis žinių lapelis

ATEIZMAS

Ateizmas – tai, kai mes netikime nei vertybėmis, nei abstrakcijomis. Kas atsitinka ateistui atėjus pas Guru? Pradedate suprasti savo formą ir suprantate, kad iš tiesų esate beformis, tuščiaviduris ir tuščias. O ši abstrakti, beformė būsena jumyse tampa vis konkretesnė!!!

Guru abstrakciją padaro dar realesnę, o tai, kas, jūsų manymu, yra tikra, pasidaro dar nerealiau. Prabunda jautrumas ir subtilumas. Meilės, ne kaip emocijos, o kaip egzistavimo pagrindo, egzistavimas tampa akivaizdus. Beformė dvasia šviečia kiekvienoje sukurtoje formoje, o gyvenimo paslaptis pagilėja, ateizmą sudaužydama į šipulius. Tuomet prasideda kelionė, kurią sudaro keturi etapai.

Pirmasis etapas yra Saarupya (formoje matyti neapibrėžtumą) – Dievo matymas visose formose. Dažnai atrodo patogiau Dievą matyti kaip beformį, o ne kaip turintį formą, nes esant formai, jaučiamas atstumas, dualumas, atmetimo baimė ir kiti apribojimai. Gyvenime visos mūsų interakcijos yra su forma, išskyrus tuomet, kai giliai miegame arba esame Samadhi būsenoje. O jei nematote Dievo formoje, tuomet gyvenimo būdraujanti dalis išlieka be Dieviškumo. Visi tie, kurie priima Dievą kaip beformį, naudoja simbolius ir galbūt myli simbolius labiau nei patį Dievą! Jei Dievas ateitų ir pasakytų krikščioniui atsisakyti kryžiaus arba musulmonui pasakytų nusimesti pusmėnulį, tikriausiai jie negalėtų to padaryti! Pradėti mylėti neapibrėžtumą galima tik per formas.

Antrasis etapas yra Saamipya (artumas) – tuomet, kai jaučiamės esantys taip arti pasirinktos formos ir siekiame neapibrėžtumo. Tai veda prie intymumo su visu kūriniu pojūčio. Šiame etape nugalime atmetimo ir kitas baimes. Tačiau dar yra laiko ir erdvės apribojimas.

Trečiasis etapas yra Saanidhya – Dievybės buvimo jautimas, kuriuo galite peržengti laiko ir erdvės apribojimus.

Ir galų gale paskutinis etapas – Saayujya – kai tvirtai susijungiate su Dievybe. Tuomet suprantate, kad jūs ir Dievybė esate viena. Jūs visiškai susijungiate su Mylimuoju ir visas dualumas išnyksta.

TAI YRA ŠITAI IR ŠITAI YRA TAI.

Vinod Mathur: Ar tikintysis taip pat pereina šiuos etapus?

Šri Šri: Žinoma, nesvarbu, ar jis ateistas, ar tikintysis – jis pereina visus keturis etapus.

2000 m. gruodžio 15 d.

 Bangaloro ašramas, Indija

283 – asis žinių lapelis

SAKYTI „ATSIPRAŠAU” YRA GERA KLAIDA

Įrodinėdamas savo teisumą dažnai esi nejautrus kitų žmonių jausmams. Bergždžia ginčytis arba įrodinėti teisybę žmogui, kuris jaučiasi užgautas. Ištardamas paprasčiausią „apgailestauju” gali žmogų pakylėti ir sumažinti jo kartėlį. Daugeliu atveju pasakyti „atsiprašau” yra daug geriau nei įrodinėti savo teisumą. Taip galima išvengti daugybės nemalonumų.

Vienas nuoširdžiai ištartas „atsiprašau” gali įveikti pyktį, kaltę, neapykantą ir atstumą.

Daugelis girdėdami kitų jiems tariamą „atsiprašau” jaučia pasididžiavimą, nes tai glosto jų ego. Ištardamas „atsiprašau” išmintingam žmogui, sukeli jam atjautą dėl savo neišmanymo. O kai atsiprašysi savo guru, jis supyks ir pasakys: „Keliauk! Klausyk „Aštavakrą!” (Juokas) Tavo atsiprašymas liudija darytojišką nuostatą. Jautiesi tarsi tu būtum padaręs klaidą.

Klaida yra nesąmoningo proto dalis. Nesąmoningas protas negali veikti teisingai, o sąmoningas protas negali suklysti. Tas protas, kuris padaro klaidą, ir tas, kuris ją suvokia, sakydamas „atsiprašau”, yra visiškai skirtingi, ar ne? Protas, kuris sako „atsiprašau”, negali būti nesąmoningas. Taigi sakyti „atsiprašau” nuoširdžiai yra DIDELĖ KLAIDA!!!

Supratote ar susipainiojote? Jei nesupratote, neapgailestaukite arba galite apgailestauti!!! (Juokas)

Kaip keista – tiesa yra tokia paradoksali!

2000 m. gruodžio 28 d.

 Bad Antogast, Vokietija  

284 – asis žinių lapelis

SPIRK KAMUOLĮ IR BŪK VARTUOSE

Ar žinote, kodėl Žemė yra rutulio formos? (Tyla)

Tam, kad galėtumėte ją paspirti į ir ji nuriedėtų! (Juokas)

Nuo to momento, kai pabundate ryte, visada esate su žmonėmis, o jūsų mintis gaubia pasaulietiškos mintys. Taigi, kada nors dienos metu atsisėskite kelioms minutėms, panirkite į savo širdies gilumą, užmerkite akis ir numeskite pasaulį lyg kamuolį.

Bet kai tik atmerkiate akis, stipriai laikykite kamuolį, nes per kitą užsiėmimą vėl reikės jį numesti. (Juokas) Dienos metu būkite 100 procentų prisirišę prie savo darbo, nesistenkite nuo jo atsiriboti. Bet kai sėdate medituoti, visiškai atsiribokite. Tik tie, kurie gali visiškai atsiriboti, gali prisiimti pilną atsakomybę.

Galų gale galėsite būti prisirišę ir atsiriboję vienu metu. Spirkite kamuolį ir būkite vartuose! Tai gyvenimo menas, tai gyvenimo įgūdžiai.

2001 m. sausio 4 d.

 Monrealio ašramas, Kanada

287 – asis žinių lapelis

SVARBUS IR NESVARBU

Tiek daug žmonių yra įstrigę tame, kas yra „svarbu“. Kodėl visada turite daryti tik tai, kas yra svarbu? Dauguma žmonių nuolat galvoja apie tai.

Kad kažkas būtų svarbu, turi būti daugybė nesvarbių dalykų. Taigi, nesvarbių dalykų negalima pašalinti. Svarbu turėti nesvarbių dalykų, kad kažkas kitas pasidarytų svarbu. (Juokas)

Dalykai arba yra svarbūs savaime, arba kitus dalykus paverčia svarbiais. Taigi, tai reiškia, kad viskas yra svarbu ir viskas yra nesvarbu. Kai suprantate šį faktą, pasirinkimo nebelieka.

Kai sakote, kad kažkas yra svarbu, apribojate savo pasirinkimą.

Kartą žurnalistas manęs paklausė: „Kodėl yra svarbu kvėpuoti?“ „Kodėl taip svarbu būti laimingam?“ „Kodėl taip svarbu būti ramiam?“

Šie klausimai yra visiškai nereikšmingi. Kodėl visuomet turėtume ieškoti to, kas svarbu? Tai, kas yra nesvarbu, gali prisidėti prie ko nors svarbaus. O tai, kas yra svarbu ir nesvarbu, keičiasi bėgant laikui ir keičiantis erdvei. Maistas yra svarbus, kai esame alkani, tačiau jei esame sotūs, jis tampa nesvarbus.

Kai kažkas yra neišvengiama, to neskirstome į svarbius ar nesvarbius dalykus. Pasirinkimo nebelieka.

„Viskas yra svarbu“ – tai karma joga.

„Niekas nėra svarbu“ – tai gili meditacija.

 2001 m. sausio 11 d.

Kanados ašramas, Kanada

288 – asis žinių lapelis

GARBINIMAS YRA BRANDOS POŽYMIS

Liepsnai įsidegti reikia erdvės virš jos. Lygiai taip pat, kad žmogus savo gyvenime pakiltų, jam reikia idealo, reikia ką nors garbinti.

Garbinimas yra meilės ir pripažinimo kulminacija. Garbinimas apsaugo meilę nuo virtimo neapykanta ar pavydu, o pripažinimą nuo tapimo žema savigarba. Jeigu gyvenime nieko neaukštini, tave užplūs negatyvumas; jeigu žmogus neturi ko garbinti, jį neabejotinai užpuls depresija.

Garbinimo trūkumas yra daugelio emocinių, psichologinių ir socialinių visuomenės problemų priežastis. Jeigu neturi gyvenime ką aukštinti, savanaudiškumas, pasipūtimas ir smurtas neišvengiamai seks tau įkandin. Tarpusavio pagarba ir garbinimas išvaduoja visuomenę iš streso ir puoselėja atjautą bei meilę.

Praėjusiame amžiuje buvo mokoma, esą garbinimas yra necivilizuotumo ir neprotingumo požymis. Garbinimas buvo kildinamas iš vergiškos galvosenos. Tačiau yra atvirkščiai. Garbinimas gali kilti tik iš dėkingumo, ne iš pataikavimo.

Drauge su garbinimu eina meilė, garbė, pagarba ir priklausymo jausmas. Nejaučiant bendrumo, garbinimas arba idealizmas gali tapti žemos savigarbos priežastimi. Senovėje žmonės tai žinojo, todėl atkakliai tvirtino, jog būtina jaustis to, ką garbini dalimi. Jie skatino garbinti saulę, mėnulį, kalnus, upes, augalus, gyvūnus ir kitus žmones.

IŠ TIKRŲJŲ GARBINIMAS YRA BRANDUMO, O NE SILPNUMO POŽYMIS.

Klausimas: „Sakėte, kad garbinimas yra meilės kulminacija. Ar garbinimas irgi turi kulminaciją?”

Garbinimo kulminacija yra savęs pažinimas, samadhi.

 2001 m. sausio 18 d.

Bad Antogast, Vokietija

289 – asis žinių lapelis

KUMBH MELA

Kas 12 metų visi pranašai, šventieji ir dvasinių žinių siekėjai susirenka ties trijų šventų upių – Gango, Jamunos ir Sarasvati – santaka (sangam). Gangas yra Išminties ir Savęs tyrinėjimo simbolis. Ant Jamunos krantų buvo įamžinti meilės įvykiai. Kai susitinka Išmintis ir Meilė, kai galva susitinka su širdimi, iškyla Sarasvati – išminties ir meno simbolis.

Sprogus mažyčiam atomui, radiacija išlieka ilgą laiką… Protas yra dar subtilesnis, nei viena milijoninė dalis atomo. Sprogus protui, įvyksta Nušvitimas.

Šimtmečiais tūkstančiai išminčių, kurie meditavo, atgailavo ir pasiekė nušvitimą, atvyksta į Kumbh Mela ir nusikrato nuopelnų, įgytų per Sadhaną, naštos išsimaudydami šiose trijose upėse. Vanduo turi savybę sugerti jų spinduliuojamą energiją. Ieškotojai, atvykę iš visų pasaulio kampelių tam, kad pabūtų tarp pranašų ir šventųjų, tuos nuopelnus įgyja pasinėrę į upes.

Pačios erdvės nupirkti negalima, o molio gabalėlis nėra vertingas, tačiau kai erdvė apsupama moliu, ji įgyja vertės – tai yra Kumbh (puodas). Dvasia yra visoje Gamtoje, tačiau jai nusileidus į žmogaus kūną kaip pakylėtam sąmoningumo lygiui, tuomet ji tampa be galo vertinga. Įkūnyta ir pakylėta dvasia paprastai vadinama Kumbh. Todėl nušvitimo amžius dar vadinamas Vandenio amžiumi. Kumbh reiškia puodą, kuris yra pilnumo ir idealumo simbolis.

Kumbh Mela yra senovinė dvasinės Expo parodos versija.

 2001 m. sausio 26 d.

Prayag, Indija

290 – asis žinių lapelis

KITA DRAUGIŠKUMO PUSĖ

Sekretorės, policininkai, teisėjai, buhalteriai ir kitas svarbias pareigas užimantys žmonės neturi būti draugiški! Pagrindiniai draugiškumo trūkumai yra šie:

1. Tampate įsipareigoję.

2. Prarandate laisvę.

3. Negalite turėti laisvo ir teisingo suvokimo. Jūsų mintys ir veiksmai gali būti nešališki.

4. Jūsų dėmesys, atsidavimas, kūrybiškumas ir, svarbiausia, jūsų laikas bus iššvaistyti.

5. Jūs lengvai imsitės blogų įpročių ir būsite blogos nuotaikos.

Norint būti laisvam nuo įsipareigojimo naštos, reikalinga didesnė išmintis bei sugebėjimas nebūti įtakojamiems draugų nuomonių ir jausmų.

Daugeliu atvejų geriau būti ne draugiškam nei draugiškam. Būti ne draugišku nereiškia, kad turite būti agresyvus ir priešiškas. Geriausios sekretorės, asmeniniai asistentai, apsaugos personalas ir teisėjai turi būti nedraugiški.

Tie, kurie yra nuošaliai ir elgiasi abejingai, greičiau susikaupia nei tie, kurie yra pernelyg draugiški. Tam tikras laipsnis nuošalumo kiekvienuose santykiuose sustiprins jūsų asmenybę ir sujungs jus su jūsų ištakomis.

Vinod Sethi: Būti abejingu arba labai draugišku lengva. Tačiau būti draugišku ir abejingu – tai Sadhana.

Harišas: Būk ne draugiškas draugas!!

 2001 m. sausio 31 d.

Pakeliui į Ciuricho oro uostą iš Davoso, Šveicarija

291 – asis žinių lapelis

PATS ILGESYS YRA DIEVIŠKUMAS

Ilgesys pats savaime yra Dieviškumas.

Žemiškų dalykų ilgesys padaro tave inertišku.

Begalybės ilgesys pripildo tave gyvybės.Mirus ilgesiui, įsigali inercija. Tačiau ilgesys suteikia ir skausmo. Kad jo išvengtum, nustumi ilgesį į šalį . Meistriškumas yra pakelti ilgesio skausmą ir eiti toliau. Nebandyk rasti trumpiausią kelią pasprukti nuo ilgesio. Nepadaryk ilgesio trumpalaikio – ne veltui jis vadinamas „iiiilgesiu”.

Tikras ilgesys pats savaime subrandina palaimos akimirkas. Būtent todėl senovėje ilgesiui palaikyti būdavo dainuojama ir klausoma kathas – pasakojimų.

Kai ilgesys peržengia tarpusavio santykių ribas, baigiasi vertinimai, pavydas ir visi neigiami jausmai. Tik pasitelkęs išmintį ir pažindamas save gali peržengti santykių ribas. Dažnai žmonės mano, kad išmintis neturi ilgesio, – netiesa! Tokia išmintis – sausa. Ilgesys, einantis drauge su tikra išmintimi, padaro gyvenimą sultingesniu. Dieviškumas yra neabejotinai sultingas!

Ilgesys suteikia tau galią laiminti. Laimink visą visatą, nes tavyje gyvenantis ilgesys yra Dievas.

 2001 m. sausio 31 d.

Bangaloro ašramas, Indija

292 – asis žinių lapelis

ATGAL Į ERDVĘ

Kartkartėmis žemė dreba, ir jos drebėjimas pažadina snaudžiantį žmogų. Žmogų, kuris ne tik alina gamtą, bet ir sudeda savo tikėjimą į plytas ir cementą. Tikrąjį saugumą suteikia Tikrasis Aš, ne plytos ir cementas. Galimas daiktas, būtent tai gamta nori tau pranešti.

Žemės drebėjimai, potvyniai ir vulkanai – visa tai grąžina prie tiesos, bylojančios, kad nieko nėra pastovaus, ir saugumo negali suteikti tai, kas laikina. Stichinės nelaimės užgriūna kaip sukrėtimas ir pažadina tave.

Kai tokios katastrofos nutinka, mėginame suvokti jų priežastį, kad galėtume ką nors apkaltinti. Keista, bet radęs, kam suversti kaltę, pasijunti gerai. Tačiau dėl stichinių nelaimių negali nieko apkaltinti. Jos tave ištinka kaip smūgis. Kai esi išmintingas, sukrėtimai gali paskatinti greitą tavo augimą. Be išminties sukrėtimas išprovokuoja tik negatyvą ir depresiją.

Klausimas: Kodėl gamta naikina mažus nekaltus kūdikius?

Atsakymas: Gamta tiesiog atlieka savo darbą. Ji neskirsto į jaunus ir senus. Nejau manai, kad visi tie, kas valgo bambukų ūglius ir kiaušinius ar skina gėlių pumpurus, nėra verti atjautos? Galbūt, galbūt ne! (juokas)

Užuot klausinėję gamtos, atsibuskime ir išvyskime progą imtis tarnavimo, seva. Pažiūrėkime, kas dabar vyksta Gudžarate. Šimtai tūkstančių žmonių yra įsitraukę į tarnavimo darbus. To nebūtų darę, jei ne žemės drebėjimas. Jei ne jis, nebūtų imtasi Gudžarato pertvarkos. Griūčių dėka regione, kuris nuolatos kentėdavo nuo sausros, atsirado tyro vandens šaltinis.

Išmintinga į žemę žiūrėti kaip į savo mylimąją, Valentiną. Nesvarbu, purto ar laužo, ji vis tiek yra tau brangi. Visuomet matyk, kas gero iš jos ateina.

Kartais keturi elementai, skirtingi negu erdvė, sukelia neramumų. Jeigu priklausai nuo jų malonės, jie supurtys tave ir sugrąžins atgal į erdvę.

Atrask saugumą vidinėje erdvėje. Tai yra dvasingumas.

 2001 m. vasario 14 d.

Bangaloro ašramas, Indija

293 – asis žinių lapelis

AISTRA IR PASITIKĖJIMAS SAVIMI

Aistra padaro tave silpną. Beaistriškumas yra jėga.

Kad patenkintum savo aistrą, turi priklausyti nuo daugelio dalykų. Aistra ir pasitikėjimas savimi nevaikšto drauge. Jeigu esi aistringas, tenka pamiršti apie pasitikėjimą savimi. Jeigu nori būti pasitikintis savimi, turi atsisakyti savo aistros.

Šiuos du visiškai skirtingus asmenybės aspektus sutaiko tavo dvasia. Ta pati dvasia, kuri nori pasitikėti savimi, yra ir aistringa. Tik dvasingumo valdose aistra ir beaistriškumas gali gyventi kartu. Tai rečiausiai pasitaikantis derinys.

Būdamas beaistris turi jėgą, o jėga yra pasitikėjimas savimi. Tikrasis pasitikėjimas savimi yra suvokimas, kad niekas nėra atskirta nuo tikrojo aš. O kai suvoki, kad viskas yra Tikrojo Aš dalis, gali jausti aistrą kam tik nori. Kad ją patenkintum, tau tereikia pasikliauti tikruoju aš – jis vienintelis tėra nekintantis.

Iš tikrųjų nėra nei pasitikėjimo, nei aistros. Paprastai esi arba aistringas, arba pasitikintis savimi. Tačiau pasiekęs aukštesnę sąmonės būseną, gali nebūti nei toks, nei anoks arba būti ir vienoks, ir kitoks.

 2001 m. vasario 22 d.

Bangaloro ašramas, Indija

294 – asis žinių lapelis

KITA BAIMĖS PUSĖ

Baimės nauda

Gamta „įmontavo” šiek tiek baimės į visas gyvas būtybes. Šios baimės dėka gyvybė save gina, apsaugo. Panašiai kaip druska maiste, truputis baimės yra būtinas, kad žmonės būtų dori.

Baimė ką nors įskaudinti daro tave sąmoningesniu.

Nesėkmės baimė verčia būti energingesniu ir veiklesniu.

Iš baimės atsižadi neatidumo ir tampi rūpestingas.

Baimės pastūmėtas iš abejingo tampi jautrus.

Baimės dėka, apsnūdimą pakeičia budrumas.

Visiškas baimės nebuvimas gali atvesti prie žalingų polinkių – iškreiptas ego nežino baimės. Jos nežino ir tas, kurio sąmonė yra išsiplėtusi! Ego atmeta baimę ir veikia griaunančiai, o išmintingas žmogus baimę pripažįsta ir randa priglobstį Dieviškume.

Baimės nėra, kai myli, kai esi pasidavęs. Ir ego nežino baimės. Tačiau šios dvi bebaimiškumo būsenos skiriasi tarsi dangus ir žemė.

Baimė padaro tave doru; baimė ragina pasiduoti; baimė išlaiko tave kelyje; baimė sutvardo tavo polinkį naikinti. Taikos ir įstatymų pasaulyje laikomasi iš baimės.

Naujagimiui kūdikiui nepažįstama baimė – jis visiškai pasikliauja savo mama. Kai vaikas, kačiukas ar paukštis tampa savarankiškesni, juos apima baimė – ji sugrąžina juos pas motinas. Pati gamta tuo pasirūpino, kad palaikytų gyvybę.

Taigi baimės tikslas yra sugrąžinti tave prie ištakų!!

 2001 m. kovo 1 d.

Jag Mandir, Indija

295 – asis žinių lapelis

KITA EGO PUSĖ

Ego yra kliūtis lyderiui, išminčiui, pirkliui ar tarnui, tačiau jis yra būtinas kariui, varžovui.

Karys yra tas žmogus, kuris priima iššūkius, įsipareigoja ir to laikosi.

Ego aukojasi dėl motyvo. Ego suteikia stiprybės ir drąsos, suteikia narsos, kuri reikalinga, norint įveikti iššūkius su ištverme ir atkaklumu. Stiprus ego nugalės depresiją.

Dažnai manoma, kad ego yra savanaudiškas, tačiau tai yra didžiausias skatinamasis faktorius kūrybiškumui ir dosnumui. Ego išjudina žmogų žengti rizikingą žingsnį į nežinią.

Yra 3 tipų ego – satvinis, radžasinis ir tamasinis.

 Tamasinis ego yra šiurkštus ir aklas bei yra linkęs į savęs sunaikinimą.

Radžasinis ego yra egocentriškas ir sukelia vargo sau ir kitiems.

Satvinis ego yra kūrybingas ir yra linkęs į globėjiškumą.

Jei negalite pasiduoti, bent jau turėkite satvinį ego, nes satvinis ego visuomet yra pasiruošęs aukai.

   Bhanu: Tai labai gerai! Daugelis žmonių gali atsikvėpti. (Juokas)

 2001 m. kovo 8 d.

Rišikešas, Indija

296 – asis žinių lapelis

AUKOS PARADOKSAS

Visi pasaulio šventieji raštai šlovina auką. Tačiau kas yra auka?

Tai atsisakymas ko nors tokio, ką vertini. Gali paaukoti tik tai, ką norėtum pasilikti sau, kas tau teikia malonumą ir džiaugsmą. Negali paaukoti to, ko nemėgsti ar nepripažįsti.

Auka visuomet yra susijusi su aukštesne priežastimi vardan didesnio gėrio. Ir tuo pat metu, jeigu tavo meilė didesniam gėriui yra tokia stipri, visa kita netenka vertės. Tokiu atveju auka tampa nereikšminga, nes tik meilė yra tavo stipriausia varomoji jėga. Kai yra tiek daug meilės, negali būti aukos, ir kai nėra meilės, nėra ir aukos.

Jeigu mama suplanavo pažiūrėti filmą, tačiau suvokia, kad jos vaikas serga, ji nesako, kad paaukojo filmą dėl vaiko. Ji paprasčiausiai nenorėjo eiti į kiną. Niekas kita taip neužburia motinos, kaip buvimas su savo kūdikiu.

Tu nieko neaukoji dėl to, ką myli. Auka parodo, kad tavo malonumas yra brangesnis už priežastį, dėl kurios aukojiesi. Kuomet meilė yra drungna, tada auka įgyja prasmę. Vis dėl to auka grynina žmogaus protą ir pristabdo savanaudiškas tendencijas. Taip pat ji gali sukelti išdidumą, pasipūtimą, savęs gailėjimąsi, o kartais net depresiją.

Gali paaukoti tik tai, ką vertini. Išmintingam žmogui nėra nieko brangesnio už tiesą, žmogiškąsias vertybes ir Dieviškumą, todėl jis niekuomet jų nepaaukos. Dievas yra didingiausia, ir jeigu kas nors brangina didingiausią, kaip jis galėtų paaukoti Dievą? Tai yra aukos paradoksas.

 2001 m. kovo 15 d.

Rišikešas, Indija

297 – asis žinių lapelis

DIEVIŠKASIS FORMOJE IR BEFORMIS

Dieviškumas nėra pasireiškęs, tačiau žmogus turi įgimtą troškimą įžvelgti Dievą regimame pasaulyje aplink save. Jis kuria stabus, įkvepia sau tikėjimą jais ir prašo Dievo kuriam laikui įsikurti juose, kad galėtų garbinti, išreikšti savo meilę, žaisti su Juo. Garbinimo ritualo pabaigoje žmogus prašo Dievybės sugrįžti atgal į jo širdį – ten, iš kur ji apsireiškė. Taip yra visose pudžos praktikose.

Iš tikrųjų žmonės garbina ne stabus. Jie garbina nepasireiškusį Dieviškumą, turintį visas Dievo savybes. Taigi rytiečiai stabų garbintojai netapatintini su aprašytaisiais Biblijoje, kadangi jie garbina ne įvairius dievus ir įvairius stabus. Jie garbina vieną Dieviškumą daugelyje skirtingų formų.

Pagonybė, satanizmas ir gyvūnų garbinimas neturi vieno Dieviškumo suvokties, ir tuo labai skiriasi nuo vieno Dieviškumo matymo visose regimos visatos formose. Rytų tradicijoje dievai ir deivės yra vieno Dieviškumo dalys – tarsi skirtingos spalvos, sudarančios baltą saulės šviesą. Tuo tarpu graikų tradicijoje dievai ir deivės yra pačios savaime skirtingos ir unikalios esybės.

Šėtono ir įvairių esybių garbinimas yra visiškai nepanašus į Dieviškumo skirtingose formose garbinimą. Kiekviena forma priklauso Dievui. Garbindamas formą, tu garbini už jos esantį Dieviškumą.

Tai suvokiant, pats garbinimo aktas, kuris yra labiau vidinis reiškinys, įgauna spalvingesnę ir gyvesnę išraišką, liudijančią, kad ir forma, ir beformiškumas, visa yra Dievas.

2001 m. kovo 22 d.

Rišikešas, Indija

297 – asis žinių lapelis

STIPRYBĖ IR PAVALDUMAS

Daug žmonių nenori dirbti kieno nors vadovaujami – ar tai būtų profesinė sritis, ar bendrovė, ar net savanorystė. Manoma, jeigu esi kam nors pavaldus, prarandi laisvę ir esi atsakingas už savo darbą.

Taigi daug kas, norėdami būti patys sau šeimininkai, renkasi savo verslą. Tačiau turėdamas savo verslą, esi atskaitingas aibei žmonių. Jeigu negali būti atskaitingas net vienam, kaip gali būti daugeliui? Tai paradoksas. Iš tikrųjų savas verslas susaisto kur kas labiau negu šeimininkas!

Atsisakymas dirbti kam nors vadovaujant yra silpnumo, o ne stiprumo požymis. Stiprus žmogus geria jaučiasi dirbdamas bet kam, nes žino savo jėgą. Tie, kas nenori dirbti pavaldiniais, yra dvasiškai silpni ir skurdūs, nes jie nesuvokia savo stiprumo. Jie negali patirti sėkmės nei versle, nei kokioje nors profesinėje srityje. Net būdami pavaldūs išmintingam žmogui, baikštūs ir silpnadvasiai jausis nepatogiai. O žinantieji savo stiprumą vaisingai dirba ir kvailiui vadovaujant!

Tas pats taikytina ir savanoriams. Dažnai jie nenori dirbti kieno nors vadovaujami, tačiau tai paprasčiausiai rodo jų silpnumą. Laikydamiesi tokio požiūrio, jie nedaug pasiekia.

Nitjanand: „Kaip elgtis su nusivylimu, kurį patiri būdamas pavaldus kvailiui?”

Šri Šri: Žinodamas savo jėgą, pasitelkęs meistriškumą ir sumanumą, gali kiekvieną kliūtį paversti privalumu. Kvailys gali atskleisti geriausius tavo komunikacinius sugebėjimus! (juokas)

Atidžiai stebėk! Jeigu pavaldumas kam nors verčia tave jaustis nepatogiai, tai aiškiai parodo, kad turi sustiprinti save. Troškimas išsivaduoti iš aplinkybių, situacijų ar žmonių nė neprimena laisvės. Žinojimas, kad niekas negali atimti tavo laisvės, yra jėga. O suvokęs, kad tavo jėga yra nepalaužiama, sugebėsi dirbti bet kam vadovaujant.

 2001 m. kovo 30 d.

Rišikešas, Indija

298 – asis žinių lapelis

ĮSIPAREIGOJIMAS IR PATOGUMAS

Įsipareigojimas galimas tik tada, kai tai pranoksta patogumą. To, kas patogu, įsipareigojimu nepavadinsi. Jei žiūrite tik savo patogumo, jūsų įsipareigojimas žlugs ir sukels daugiau nepatogumų! Jei ir toliau atsisakote įsipareigoti, nes tai nepatogu, ar galite jaustis patogiai?

Dažnai tai, kas patogu, teikia ne komfortą, o jo iliuziją. Be to, jei esate per daug prisiėmę įsipareigojimų ir dėl to būna per dažnai nepatogu, negalėsite įvykdyti savo įsipareigojimų ir tai tik sukels nusivylimą. Išmintis yra rasti pusiausvyrą tarp patogumo ir įsipareigojimo, nes abu suteikia komforto kūnui, protui ir dvasiai.

Žinių ieškantis žmogus turėtų pamiršti patogumą, kaip ir kariai, valdovai, studentai, turto ieškotojai ir visi būtiniausių paslaugų teikėjai. Tie, kurie nori būti kūrybingi ir trokštantys nuotykių, peržengia patogumą. Tiems, kurie yra ambicingi ir turi aistrą tikslui, nesirūpina patogumu. Išmintingiesiems jų įsipareigojimas yra jų paguoda. Kai sukrečiamas jų įsipareigojimas, sukrečiamas ir jų komfortas. Tinginiui įsipareigojimas yra kankynė, nors tai yra geriausia priemonė.

Įsipareigojimas visada suteiks komforto ilgoje perspektyvoje.

Klausimas: Ar yra kokių nors įsipareigojimų, kurių galima atsisakyti?

Atsakymas: Taip.

Kartais, kai esi įsipareigojęs be vizijos, jautiesi užgniaužtas, kai tavo regėjimas plečiasi. Tokių trumparegiškai prisiimtų įsipareigojimų galima atsisakyti.

Mažesnio mažiau svarbaus įsipareigojimo galima atsisakyti dėl didesnio įsipareigojimo.

Įsipareigojimo priemonėms gali būti atsisakyta dėl įsipareigojimo tikslui.

Kai jūsų įsipareigojimas daugeliui ilgainiui sukelia kančias, jo galite atsisakyti.

 2001 m. balandžio 5 d.

Bali, Indonezija

299 – asis žinių lapelis

KAIP ELGTIS SU KALTINIMU IR PRIEKAIŠTAIS?

Kai kas nors tave kaltina, jauti sunkią naštą, o tau apie tai prabilus, visus aplinkinius apninka nemalonus jausmas. Tą akimirką atsibusk ir suvok – esi Būtis, ir niekas negali tavęs paliesti. Visa tėra drama, kurią pats sukūrei. Esi ją išgyvenęs daugybę kartų. Visi kaltinimai, su kuriais gyvenime susiduri, tėra tavo paties kūryba. Žinodamas tai, jausiesi laisvas ir lengvas.

Prisiimdamas atsakomybę už visas savo gyvenimo patirtis, tapsi stiprus ir padarysi galą skundams, norui atsigriebti, pasiaiškinimams ir daugybei kitų neigiamų tendencijų. Prisiimdamas visišką atsakomybę, tampi laisvas.

Ką darai, kai kas nors tiesiogiai ar netiesiogiai tave kaltina?

Įrašai tai į savo protą ir nusimeni?

Išmeti tai iš galvos, nieko nepasimokydamas?

Kalbi tai su žmonėmis, švaistydamas visų laiką?

Gailiesi savęs ir kaltini savo trūkumus?

Apkaltini kitą žmogų?

Jeigu reaguoji šitaip, negyveni pagal žinias. Tau reikia bent šešetą kartų išklausyti Gyvenimo meno įvadinį kursą ir perskaityti visus savaitinis pranešimus.

Tačiau, jeigu kaltinamas tu:

Juokiesi ir nekreipi į tai jokio dėmesio,

Nežiūri į tai kaip į įvykį, kaip į ką nors, apie ką vertėtų kalbėti ar dėl ko imtis veiksmų,

Nuomones ir kaltinimus laikai praplaukiančiais debesimis ir savotiška pramoga,

Neleidi sau apsistoti ties nemaloniais ir neigiamais momentais,

Išlieki savo meilės erdvėje nedrumsčiamas vertinimų ir nesutrikdomas,

Tiek išoriškai, tiek viduje išlieki centruotas, ramus ir nesipuikuoji savo augimu ir išmintimi,

Tada esi savo auklėtojo, dvasinio mokytojo, pasididžiavimas.

Tu negali prisiimti garbės, kad myli Gurudži ar kitą išmintingą žmogų, nes tu neturi kito pasirinkimo. Tai nutinka, nepaisant visų skirtumų!

Mylėti tą, kuris tau patinka – nereikšminga.

Mylėti ką nors už tai, kad myli tave – nesvarbu.

Mylėti tą, kuris tau nepatinka – tai reiškia, kad išmokai gyvenimo pamoką.

Mylėti tą, kuris be priežasties tave kaltina – akivaizdu, kad išmokai gyvenimo meno.

2001 m. balandžio 12 d.
Singapūras

301 – asis žinių lapelis

PASITIKĖJIMAS SAVIMI IR SIEKIMAS

Siekimas rodo pasitikėjimo savimi trūkumą! Kai tu žinai, kad gali lengvai kažką pasiekti, tu to netrokšti. Tu esi paprasčiausiai užtikrintas. Tavo siekimas rodo sunkumus ir netikrumą, kuris yra priešingas pasitikėjimui savimi. Todėl tas, kuris pasitiki savimi, negali būti trokštantis!!

Tuo pat metu asmuo, kuriam trūksta visiško pasitikėjimo savimi, negali trokšti!!! Kad būtų siekimas, asmuo turi turėti truputį pasitikėjimo ir visiškai nesuvokti tikrojo Aš. Visiškai neįmanoma turėti pilno pasitikėjimo be žinių apie tikrąjį Aš. Kai yra žinios apie tikrąjį Aš, nebelieka nieko sektino, nes visa būties prigimtis yra vien tik savo paties sąmonės žaidimas ir pasireiškimas.

Žmonės didžiuojasi, turėdami siekimą. Išmintingas žmogus tik šypsosi jiems. Siekimas niekada negali būti dėl to, kas yra lengvai pasiekiama. Tu gali siekti tik to, dėl ko tau reikia įdėti pastangų, kas kelia iššūkį ir dėl kurio tu net nesi užtikrintas, ar sugebėsi pasiekti. Dar daugiau, tai atima akimirkos džiaugsmą.

Turint žinias apie tikrąjį Aš, niekas tau netampa iššūkiu, nei tau reikia įdėti kokių nors pastangų. Gamta pasiruošusi išpildyti tavo norus net prieš jiems kylant, nesuteikdama progos reikalauti ar trokšti. Gamta neleidžia išminčiui turėti troškimą, o neišmintingajam išpildyti troškimą ar jo atsikratyti.

Ar tu vis dar nori siekti?? Ar tavo vienas siekis yra atsikratyti siekiais?!! (Juokas)

 2001 m. balandžio 17 d.

Havajai, JAV

301 – asis žinių lapelis

PRIKLAUSYMO PAVOJAI IR ĮSIPAREIGOJIMO PRANAŠUMAI

Bendrumo jausmas gali išprovokuoti visokių neigiamų dalykų: reikalavimus, pavydą, supratingumo stoką, nedėkingumą. Tiesiog pažvelk į savo gyvenimą: svetimiems esi malonesnis, dėkingesnis ir kur kas dėmesingesnis negu žmonėms, kurie tau „priklauso”. Priklausymo jausmas sumažina dėkingumą, sąmoningumą ir leidžia įsigalėti reikalavimas, kurie sunaikina meilę. Tai yra didžiausia santykių problema. Su priklausymo jausmu ateina neatsakingumas ir abejingumas.

Pažiūrėk: priklausymas gali tave padaryti nejautrų ir nuobodų, jis gali sunaikinti gyvenimo žavesį. Tačiau kas ir kam šiame gyvenime priklauso? Esi čia atvykėlis, ir visi tau yra svetimi. Palaiminti tie, kas jaučiasi esą atvykėliai.

Nepažįstamam žmogui jautiesi labiau įsipareigojęs negu artimam. Įsipareigojimas yra labai naudingas kontroliuoti savo ego; jis padaro tave kuklų. Nėra didesnio priešnuodžio prieš ego nei nuolankumas – pastarasis yra visų gerųjų savybių pradžia.

Žmonės visaip priešinasi įsipareigojimams. Jie nesuvokia, kad įsipareigoja nuolat – nesvarbu, duoda jie ar ima. Ne nuovokūs žmonės mano, kad įsipareigoja tik imdami. Išmintingi žino, kad ir duodami įsipareigoja, nes kitas priėmė, ką tu davei. Taigi visais atvejais, duodamas ar imdamas, susisaistai įsipareigojimais. Ir net jei kas nors nei duoda, nei ima, jis vis tiek įsipareigoja, nes išlaisvina tave nuo matomų įsipareigojimų. Tu esi įsipareigojęs net ir tiems, kurie tavęs neįpareigoja.

Gyvybė (tu) nuolat atsinaujina, tapdama pašaliečiu šiame sename ir gerai pažįstamame pasaulyje. Kiekvieną akimirką jame esi tiesiog perkrautas į(si)pareigojimų ir visiškai svetimas.

 2001 m. balandžio 25 d.

San Paulas, Brazilija

302 – asis žinių lapelis

PRESTIŽAS IR GERAS VARDAS, TAVO AUKSINIS NARVAS

Geras vardas sumažina laisvę. Tavo reputacija, geras vardas ir dorybės gali apriboti tavo laisvę.

Niekas nesitiki klaidos iš gero žmogaus. Taigi, kuo geresnis esi, tuo daugiau žmonės iš tavęs tikisi. Būtent taip netenki savo laisvės.

Tavo dorybės ir geri darbai yra tarsi auksinis narvas. Per savo gerus darbus patenki į spąstus, nes visi iš gero žmogaus tikisi daug daugiau. Niekas nieko nesitiki iš blogo.

Daugelis žmonių yra įstrigę prestižo ir gero vardo narve. Jie negali šypsotis. Jie nuolat nerimauja, kaip išlaikyti savo įvaizdį ir gerą vardą. Tai tampa svarbiau už jų pačių gyvenimą.

Būti geram arba daryti gera, tik siekiant išsaugoti prestižą ir gerą vardą, yra nieko verta. Prestižas ir geras vardas gyvenime gali atnešti daugiau kančių negu skurdas.

Daugelis trokšta garbės, tačiau nedaugelis žino, kad ieško narvo.

Būti vertam pagarbos ir kartu nedusti nuo jos yra menas. Tik išmintingieji tai supranta. Išmintingam žmogui yra normalu būti gerbiamam, tačiau net tai praradęs, jis nesijaudina. Nepaisydamas garbės ar prestižo jis gyvens taip, tarsi jų neturėtų. Išmintingas žmogus gali susitvarkyti su bet kokia garbe, neuždusdamas nuo jos, nes jis yra taip pat išprotėjęs!

Darydamas visuomenei gera, gali įgyti prestižą, o mėgaudamasis juo ir geru vardu, prarandi savo laisvę.

Klausimas: Taigi, kaip jūs išlaikote savo laisvę?

Atsakymas: Būdamas tarsi vaikas ir pasaulį suvokdamas kaip naštą, pokštą arba sapną.

 2001 m. gegužės 3 d.

Panama

302 – asis žinių lapelis

GYVENIMAS YRA SAPNAS, NAŠTA ARBA POKŠTAS

Dažnai, kai esi laimingas, manai, jog gyvenimas yra sapnas, nes netiki, kad tai yra tikra. O kai patiri kančią, gyvenimas tau atrodo našta. Beje, kartais kankiniesi dėl to, kad nereikšmingus dalykus priimi pernelyg rimtai. Tačiau jeigu iš tiesų išgyvenai malonumą, tu suvoki, kad malonumas yra našta, ir jeigu tikrai patyrei kančią, suvoki, kad gyvenimas yra sapnas. Kai supranti, kad kiekvienoje sunkioje situacijoje buvai palaikomas, tau tampa aišku, kad gyvenimas yra sapnas. O tarp malonumo ir skausmo – gyvenimas tėra pokštas.

Gyvenimas yra labai nepatikimas. Iki kol jis tave išmes, suvok jį kaip sapną, kaip naštą arba kaip pokštą.

Kažkas paklausė: Kaip suprasti gyvenimą kaip pokštą?

Atsakymas: Tu juk neklausinėji pokšto. Jei pateiki klausimus pokštui, tai jau nebe pokštas. Neklausinėji ir naštos. Laiko švaistymas yra pateikinėti klausimus gyvenimui ir jo įvykiams.

Našta verčia tave eiti gilyn ir atveda prie tavo esmės. Suvokimas, kad sapnuoji, tave pažadina, o išvydęs gyvenimą kaip pokštą tampi lengvas.

Vienintelis neabejotinas faktas yra tai, kad gyvenimas yra sapnas, našta arba pokštas, ir tik tai suvokęs gali būti centruotas.

 2001 m. gegužės 10 d.
Monrealio ašramas, Kanada

305 – asis žinių lapelis

SUPRATIMAS IR ŽINOJIMAS

Supratimas yra sukimasis tame, kas žinoma. Tikėjimas yra judėjimas nepažintame.

Supratimas yra kartojimas. Tikėjimas yra tyrinėjimas.

Supratimas yra formalumas. Tikėjimas yra nuotykis.

Jie yra visiškai priešingi, tačiau sudėtinė gyvenimo dalis.

Neturėti tikėjimo savaime yra nelaimė; tikėjimas iš karto suteikia komfortą. Tuo tarpu, kai priežastingumas išlaiko tave sveiko proto ir įsižeminusį, joks stebuklas negali įvykti be tikėjimo.

Tikėjimas nuveda tave už apribojimų. Tikėjime tu gali peržengti gamtos dėsnius, bet jis turi būti tyras.

Tikėjimas yra anapus supratimo, tačiau tau reikia tikėti savo paties protavimu! Tikėjimas ir protas negali egzistuoti vienas be kito. Kiekviena priežastis remiasi kokiu nors tikėjimu. Kai priežastingumas ar tikėjimas sugriūna, vyrauja sumišimas ir chaosas, kurie dažnai yra žingsnis augimui.

Yra dvi tikėjimo rūšys. Tikėjimas iš baimės, godumo ir nesaugumo; ir tikėjimas, gimęs iš meilės, kaip tikėjimas tarp mamos ir vaiko, Meistro ir mokinio. Tikėjimas iš meilės negali būti sulaužytas, tuo tarpu tikėjimas iš baimės ir godumo svyruoja.

Ateisto pagrindas yra supratimas, o tikinčiojo – tikėjimas. Tikintysis naudoja Dievą kaip draudimą! Jis galvoja, kad yra ypatingas. Dievo akyse nėra „mano” ir „kitų”, visi yra vienodi. Ateistas viskam randa priežastį, kad jo akys išliktų užsimerkę tikrovei. Mirtis sudrebina juos abu! Kai kas nors artimas miršta, ateisto akys atsimerkia, ir tikinčiojo tikėjimas palūžta. Tik Jogas – išminčius – išlieka tvirtas. Nes tas asmuo peržengė ir supratimą, ir tikėjimą.

Tau reikia pusiausvyros tarp tikėjimo ir priežasties.

 2001 m. gegužės 16 d.

Europos ašramas, Vokietija

306 – asis žinių lapelis

DARYTI NEREIKŠMINGUS DALYKUS

Ką galėtum padaryti amžinybės vardan? Žinoma, negali padaryti nieko didelio ar didingo, nes tam reikia stengtis, o pastangos tave nuvargina. Taigi ko nors didelio darymas yra laikina būsena. Jei gali galvoti apie vieną dalyką, kuris yra daug menkesnis už tavo galimybes, ir sutinki tai daryti dėl amžinybės, tai tampa pudža.

Sąmoningas pasiryžimas atlikti nereikšmingus dalykus vardan amžinybės suvienija tave su Ja. Tai yra ego priešnuodis. Ego visada yra ambicingas ir siekia nuveikti didžiausią darbą, pavyzdžiui, įkopti į Everestą. Paprasti veiksmai, tokie kaip žiūrėjimas į drugelį, sodo laistymas, dangaus stebėjimas, gali padėti visiškai atsipalaiduoti, o atsipalaidavimas susieja tave su ištakomis.

Tai nereiškia, kad visą gyvenimą turėtum daryti nereikšmingus dalykus, tačiau sąmoningas sutikimas atlikti nežymius veiksmus vardan amžinybės atveria naują išmatavimą ir atneša begalinę ramybę ir poilsį.

Norėdamas aktyviai pailsėti, pasirink veiklą, kuri yra daug žemiau tavo galimybių ribos, ir sutik jos imtis amžinybės vardan. Atlikimas darbo, kuris yra daug žemiau tavo galimybių ribos, ir pasitenkinimas tuo vėliau įgalina atlikti darbą, gerokai pranokstantį tavo galimybes.

Žinok, kad visis veiksmai atsiranda iš amžinybės, o tai, kas gimsta iš amžinybės, gali tave į ją nuvesti.

 2001 m. gegužės 24 d.

Bangaloro ašramas, Indija

307 – asis žinių lapelis

DŽIAUGSMAS IR LIŪDESYS

Inercija yra nesugebėjimas patirti džiaugsmą ir liūdesį.

Džiaugsmo ir liūdesio patyrimas yra sąmonės bruožas.

Džiaugtis tik dėl savo džiaugsmo ir liūdėti tik dėl savo liūdesio būdinga gyvūnams.

Būti laimingam, kai kitas džiaugiasi, ir nusiminti, kai kitam liūdna, – žmonių savybė.

Jeigu tave liūdina kito širdgėla, tavęs niekada neaplankys sielvartas.

Jeigu esi laimingas dėl kito žmogaus džiaugsmo, džiaugsmas tavęs niekada nepaliks.

Suvokti, kad bet koks sąlygiškas džiaugsmas yra drauge ir kančia, – beaistriškumo požymis.

Abu – džiaugsmą ir liūdesį – suvokti tik kaip metodą būdinga išminčiui.

Į liūdesį žiūrėti kaip į gryną iliuziją yra dieviškumas.

Žengti anapus džiaugsmo ir liūdesio ir įsitvirtinti Tikrajame Aš yra tobulumas.

Kaip sakė velionis Svamis Šaranananda: „Maldaukite stiprybės tarnauti, klestint džiaugsmui ir aukotis, ištikus sielvartui.”

 2001 m. gegužės 31 d.

Bangaloro ašramas, Indija

307 – asis žinių lapelis

GILUS POILSIS IR PALAIMA

Gilus poilsis yra palaima, o palaima yra suvokimas, kad egzistuoja tik Dievas. Žinojimas, kad egzistuoja vien tik Dievas, yra giliausias įmanomas poilsis.

Šis įsitikinimas arba patyrimas – „egzistuoja tik Dievas” – yra samadhi. Samadhi yra visų talentų, stiprumo ir dorybių motina. Samadhi reikalinga ir pačiam didžiausiam materialistui, nes jis nori įgyti jėgos ir dorybių. Kad būtum samadhi, tau nereikia jokių pastangų ar talentų, stiprumo ar dorybių.

Bet kokios fizinės arba protinės veiklos atsisakymas yra poilsis. Jis įtaisytas į mūsų sistemą miego pavidalu, o miegas yra geriausias aktyvumo draugas.

Samadhi yra sąmoningas poilsis. Samadhi yra geriausias gyvenimo draugas. Kad gyventum visu savo pajėgumu, samadhi yra privaloma.

Neramumas trukdo samadhi. Kas yra neramumas ir kokių yra vaistų nuo jo? Atsakymas sekantį kartą..

 2001 m. birželio 7 d.

Bad Antogast, Vokietija

309 – asis žinių lapelis

PENKIŲ RŪŠIŲ NERAMUMAS

Neramumas būna penkių rūšių.

Pirmosios rūšies neramumą sukelia tam tikra vieta. Kai išvyksti iš tos vietos, gatvės ar namo, iškart pasijauti geriau. Šį atmosferos neramumą gali pakeisti giedojimas, dainavimas, juokas ir vaikų žaidimas. Žmonėms giedant arba dainuojant vietovės vibracijos keičiasi.

Antrosios rūšies neramumas atsiranda kūne. Jeigu valgai netinkamą maistą ar vata apsunkinantį maistą, valgai netinkamu metu, nesimankštini ir persidirbi, visa tai gali sukelti fizinį neramumą. Tada padeda mankšta, įpročio dirbti suvaldymas ir perėjimas prie daržovių ar vaisių dietos vienai dviems dienoms.

Trečiosios rūšies neramumas yra proto. Jį sukelia troškimas, stiprios mintys, simpatijos ir antipatijos. Tik žinios gali panaikinti šį neramumą, kai išvysti gyvenimą iš platesnės perspektyvos, turi supratimą apie tikrąjį Aš ir įsisąmonini, kad viskas, kas tave supa, yra laikina. Kas iš to, kad viską pasieksi? Pasiekęs mirsi. Mirties ir gyvenimo pažinimas, pasitikėjimas Tikruoju Aš ir Dieviškumu nuramina proto neramumą.

Tada yra emocinis neramumas. Joks žinių kiekis čia nepadės. Tik Krija padeda! Kvėpuojant Kriją visas emocinis neramumas dingsta. Buvimas guru, išmintingo žmogaus arba šventojo draugijoje taip pat padeda nuraminti emocinį neramumą.

Penktosios rūšies neramumas retai sutinkamas. Tai – sielos nerimas. Jeigu viskas atrodo tuščia ir beprasmiška, žinok, kad tau labai pasisekė. Šis ilgesys ir nerimas yra sielos nerimas. Nemėgink jo atsikratyti. Priimk ir pasveikink jį! Ir ko tik žmonės nedaro, kad jo atsikratytų: keičia vietas, darbus, partnerius, daro tą ir aną. Tai kurį laiką gelbsti, bet neilgai.

Tik šis sielos nerimas gali sukelti tikrą maldą. Jis atneša tobulumą, sidhis ir stebuklus gyvenime. Labai vertinga turėti šį giliausiai slypintį Dieviškumo ilgesį. Satsangas ir buvimas su nušvitusiuoju sušvelnina  sielos neramumą .

 2001 m. birželio 14 d.

Bad Antogast, Vokietija

309 – asis žinių lapelis

POLINKIAI IR POVEIKIAI

Gyvenimą veikia dualūs (du) veiksniai: vidiniai polinkiai ir išoriniai poveikiai.

Vidiniai polinkiai formuoja jūsų požiūrį ir elgesį, o išorinės įtakos daro stiprų įspūdį jūsų mintyse. Dažnai jūsų polinkiai sukuria išorines situacijas. Aplinkinės situacijos taip pat gali formuoti jūsų vidinius polinkius. Tai vadinama karma. Abu šie veiksniai – polinkiai iš vidaus ir įtakos iš išorės – gali būti naudingi arba žalingi.

Sąmoningumas filtruoja neigiamus išorės poveikius ir ištaiso bei panaikina nesveikus vidinius polinkius. Šis suvokimas vadinamas Gyana. Žinių tikslas yra ugdyti šį suvokimą, kad galėtumėte atskirti polinkius ir įtakas.

Atsispirti išorės poveikiams ir vidiniams polinkiams, nepakeliant sąmoningumo, praktiškai neįmanoma. Tai gali būti laipsniška arba staigu. Štai tokiu būdu žmogus turi tiek laisvą valią, tiek yra priklausomas nuo likimo.

Laisvė yra tada, kai suvokiate ir atskiriate savo polinkius ir įtakas. Ir tik sąmoningumas ir nepriekaištingas atsidavimas gali suteikti šią laisvę.

 2001 m. birželio 20 d.

Stokholmas, Švedija

311 – asis žinių lapelis

AUTENTIŠKUMAS IR MEISTRIŠKUMAS

Autentiškumas ir meistriškumas atrodo nesuderinami, tačiau iš tikrųjų jie papildo vienas kitą. Tavo ketinimai turi būti autentiški, o veiksmai – meistriški. Kuo tikresnis ketinimas, tuo meistriškesnis bus veiksmas. Tikras ketinimas ir meistriškas veiksmas padaro tave nepalaužiamu.

Meistriškumo reikia tik tada, kai autentiškumas negali pasireikšti. Tačiau jei nesi autentiškas, įgūdžiai veda į paviršutiniškumą. Negali autentiškai veikti ir meistriškai ketinti. Jei bandai būti autentiškas savo veiksmais, tačiau tavo protas nusiteikęs manipuliuoti, tai gimdo klaidas.

Jonas: „Ar įmanoma, kad autentiškas būtų toks ketinimas kaip, pavyzdžiui, godumas?”

Šri Šri: Ketinimas, nuspalvintas tokių emocijų, kaip godumas arba perdėtas ambicingumas, nėra tikras. Nedori ketinimai graužia tavo sąžinę, todėl jie negali būti autentiškai. Autentiški ketinimai yra laisvi nuo neigiamų emocijų. Veiksmas, jei jis nėra meistriškas, veda prie neigiamų emocijų, o ketinimas, jei jis nėra autentiškas, užslepia neigiamas emocijas.

Klausimas: „Kaip geriausia elgtis su ketinimais?”

Gajatri: Jei mūsų ketinimas yra autentiškas, ir vis dar mūsų veiksmai nėra įgudę, ką mums daryti?

Šri Šri : Nešiokis nosinę (juokas).

Klausimas:  „Kaip geriausia elgtis su ketinimais?”

Šri Šri: Nelaikyk jokių sankalpas (ketinimų) sau. Pasiūlyk juos Dieviškumui.

Veiksmai negali būti tobuli, tačiau ketinimai – gali. Veiksmus visuomet galima tobulinti. Veiksmas reiškia augimą ir judėjimą, o tam reikia erdvės.

Tavyje slypinti gelmė ir laisvė atskleidžia visą tavo meistriškumą. Krišna buvo pats sumaniausias, kadangi jo tyla buvo tokia gili.

 2001 m. birželio 27 d.

Vašingtonas, JAV

313 – asis žinių lapelis

KLAIDOS

Klaidos vis kartojasi. Neretai dėl jų susierzinate ir norite jas pataisyti. Kiek jų galite pataisyti? Yra dvi situacijos, kai taisote kitų klaidas:

1. Ištaisote kažkieno klaidą, nes tai jus trikdo. Bet net jei tai ištaisysite, tai neveiks.

2. Ištaisote kažkieno klaidą ne todėl, kad tai jus vargina, o suklydusiojo labui, kad jis galėtų augti.

Norint ištaisyti klaidas, reikia autoriteto ir meilės. Atrodo, kad valdžia ir meilė prieštarauja vienas kitam, bet iš tikrųjų taip nėra. Valdžia be meilės užgniaužia ir neveikia. Meilė be autoriteto yra lėkšta. Draugas turi turėti ir autoritetą, ir meilę, bet tai turi būti tinkamai suderinta. Taip gali nutikti, jei esate pilnai beaistriškas ir susikaupęs.

Kai paliekate vietos klaidoms, galite būti ir autoritetingi, ir mieli. Štai koks yra Dieviškumas – tinkama abiejų pusiausvyra. Krišna ir Jėzus turėjo abu. Žmonės, kai yra įsimylėję, valdo vienas kitą. Autoritetas ir meilė egzistuoja visuose santykiuose.

Abhay sako: „Vyras tiesiog myli, o žmona turi valdžią“.

Mikey klausia: „Ar tai klaida?”

Gurudži sako: „Aš nenoriu to taisyti!” (juokas)

 2001 m. liepos 12 d.

Prie Taho ežero, JAV

313 – asis žinių lapelis

NERIMAS IR JAUSMAI

Galva nerimauja, o širdis jaučia. Vienu metu negali funkcionuoti abu: kai dominuoja jausmai, nerimas išnyksta.

Jeigu daug nerimauji, tavo jausmai miršta, o tu lieki įstrigęs galvoje. Nerimavimas tavo protą ir širdį padaro inertiškus ir atbukusius. Nerimavimas yra tarsi akmuo galvoje. Nerimas tave supainioja ir įvilioja į narvą. Kai jauti, tavęs nekamuoja nerimas.

Jausmai yra kaip gėlės. Jos sudygsta, pražysta ir nuvysta. Jausmai sukyla, atslūgsta ir išnyksta. Kai išreiški jausmus, jauti palengvėjimą. Supyksti, išreiški savo pyktį ir netrukus jautiesi gerai. Arba jei esi prislėgtas, išsiverki ir atsigauni. Jausmai trunka trumpai, o paskui nunyksta. Nerimas graužia kur kas ilgiau ir galiausiai tave suėda.

Jausmai padaro tave spontanišką. Vaikai jaučia, todėl jie yra spontaniški. Suaugusieji nuslopina savo jausmus ir pradeda nerimauti. Nerimas blokuoja veiksmą, o jausmai jį išjudina. Jaudintis dėl neigiamų jausmų yra išganinga, nes tai juos pažaboja, neleidžia, kad jų apimtas veiktum. Dėl teigiamų jausmų mes paprastai nesijaudiname. Nerimas yra netikrumas. Nerimas vagia tavo energiją ir neleidžia blaiviai mąstyti.

Paaukodamas savo rūpesčius, meldiesi, o malda tave atveda prie jausmų. Tiesa, būna, kad dėl jų imi nerimauti, – jei galvoji, kad esi pernelyg jausmingas. Nesijaudinkime apie tai ir jauskime savo maistą!

 2001 m. liepos 26 d.

Kanados ašramas, Kvebekas, Kanada

316 – asis žinių lapelis

KAS KAM TURI ĮTIKTI?

Dievas sukūrė žmogų ir visą pasaulį su tiek daug įvairių ir gerų dalykų. Dievas sukūrė įvairių rūšių daržoves, kvapiąsias medžiagas, gėles ir erškėčius, drakonus ir siaubus, kad įtiktų žmogui ir jį linksmintų. Tačiau tai žmogų vis labiau slėgė.

Tuomet Dievas pasielgė griežtai, ir nuo šiol žmogus turėjo Jam įtikti. Taigi, žmogus buvo užimtas tuo, kad patiktų Dievui, ir tokiu būdu tapo laimingesnis, nes neturėjo laiko nerimauti ar jautis prislėgtu.

Taigi, kai nori kam nors įtikti, tai verčia tave būti aktyviu ir jautiesi laimingesnis. Bet jei visas tavo tikslas yra tik įtikti sau, susirgsi depresija.

Malonumai tiesiog pagimdo dar daugiau troškimų. Tačiau problema yra ta, kad mes stengiamės pasitenkinti per malonumus. Tikras pasitenkinimas gali atsirasti tik tarnaujant.

 2001 m. rugpjūčio 2 d.

Europos ašramas, Bad Antogast, Vokietija

Kasdieninės žinutės nuo Šri Šri Ravi Šankaro

317 – asis žinių lapelis

GURU DVIEM POŽIŪRIAIS

Rytuose turėti mokytoją laikoma pasididžiavimo vertu dalyku. Mokytojas yra saugumo, meilės simbolis ir didelių turtų požymis. Būti su mokytoju – tai tarsi būti su aukštesniuoju Aš. Į neturintįjį mokytojo buvo žiūrima iš aukšto, tai buvo laikoma nesėkmės ženklu. Žodis „anata” sanskrito kalba reiškia asmenį be meistro. Našlaičiai buvo ne tie, kas neturėjo tėvų. Našlaičiais buvo laikomi neturintieji mokytojo.

Vakarų šalyse turėti mokytoją laikoma gėdingu dalyku ir silpnumo požymiu. Manoma, kad mokytojai pavergia žmones. Rytuose žmonės didžiuojasi turėdami guru kiekvienam gyvenimo aspekTui: religinį guru – darmaguru, šeimos guru – kulaguru, karalystės guru – radžguru, konkrečios disciplinos guru – vidjaguru ir dvasinį guru – satguru.

Rytuose mokytojai mokiniams suteikia galimybę pasijausti galingiems, o Vakaruose manoma, kad mokytojai padaro žmones silpnus. Vakaruose laikomasi nuomonės, kad mokytojas skatina ir provokuoja konkurenciją. Rytuose mokytojai sukteikia žmonėms gilų priklausymo jausmą, įgalinantį juos ribotą savo tapatybę ištirpdyti begalybėje.

2001 m. rugpjūčio 9 d.

Europos ašramas, Bad Antogast, Voiketija

318 – asis žinių lapelis

MEILĖ IR VALDŽIA

Kuo šiurkštesnis sąmoningumas, tuo labiau pasireiškia valdžia. Kuo rafinuotesnis ir subtilesnis sąmoningumas, tuo mažiau noro demonstruoti valdžią.

Kai elgiatės šiurkščiai, reikalaujate valdžios, o kai reikalaujate valdžios, meilė atsitraukia. Valdžios įrodinėjimas rodo pasitikėjimo ir meilės stygių.

Kuo akivaizdesnė valdžia, tuo ji efektyvesnė ir ne tokia jautri. Jautrus žmogus niekados nereikalautų valdžios… tačiau ją prisiimtų. (Juokas)

Efektyviausi vadovai neprivers jūsų jaustis jų pavaldžiais, nes valdžia niekada neatneša įkvėpimo. Jūsų nuoširdus tarnautojas turi daugiau valdžios, nei jūsų bosas, ar ne?

Kūdikis visiškai vadovauja savo motinai. Panašiai ir pamaldus žmogus turi visą valdžią prieš Dievą, nors jis niekada ja nesinaudoja.

Taigi, kuo subtilesniais tampate, tuo daugiau valdžios įgaunate.

Kuo didesnė meilė, tuo subtilesnė valdžia. Kuo mažiau meilės, tuo labiau pasireiškia valdžia.

2001 m. rugpjūčio 16 d.

Bangaloro ašramas, Indija

319 – asis žinių lapelis

GANEŠA

Ganeša yra beformis Dieviškumas sutrauktas į puikią formą atsidavėlio naudai.

Gan reiškia grupę. Visata yra atomų ir skirtingų energijų grupė. Ši visata būtų chaose, jei nebūtų aukščiausio dėsnio, valdančio šias skirtingas esybių grupes.

Visų šių atomų ir energijų grupių viešpats yra Ganeša.

Ganeša yra ta pati energija, kuri yra šios visatos priežastis. Tai yra energija, iš kurios viskas pasireiškia, ir į kurią viskas ištirps.

Jis yra aukščiausia sąmonė, kuri apima viską ir atneša tvarką į šią visatą.

2001 m. rugpjūčio 23 d.

Bangaloro ašramas, Indija

319 – asis žinių lapelis

VALDŽIOS TROŠKIMAS

Kodėl žmonės trokšta valdžios?

Žmonės trokšta valdžios, nes nori dėmesio ir pripažinimo.

Valdžia yra priemonė, panašiai kaip pinigai. Jų aistringai trokštama, siekiant tam tikro tikslo. Žmonės, kuriems valdžia arba pinigai yra savaime tikslas, ne gyvena – jie paprasčiausiai egzistuoja.

Jei nesuvoki, kad PATS ESI GALIA – kad esi nušvitęs, tuomet trokšti valdžios.

Tu trokšti dėmesio ir pripažinimo, jei:

1. stokoji talentų;

2. neturi meilės ar aistros;

2. nesi tyras ir nuoširdus kaip vaikas.

Jei nepasižymi gabumais ir neteiki visuomenei jokios esmingos naudos kaip menininkas, mokslininkas, The Art of Living mokytojas ar savanoris – alksi valdžios.

Jei neturi meilės arba užsidegimo padėti visuomenei keistis, trokši valdžios.

Jeigu nesi tyras ir nekaltas kaip vaikas, jei neturi bendrumo su visu pasauliu jausmo, alksi valdžios.

Tie, kurie neturi vieno iš šių keturių, visai kaip kai kurie politikai, geisi valdžios. Tikroji jėga yra dvasios jėga.

Tikrasis pasitikėjimas, stiprybė ir laimė kyla iš dvasios. Žmogus, kuris tai žino ir turi, visai netrokšta valdžios.

2001 m. rugpjūčio 30 d.

Bangaloro ašramas, Indija

321 – asis žinių lapelis

SANTYKIS SU NUOSAVYBE

Žmogus turi polinkį turėti daiktus. Kai jam priklauso kažkas mažo, jo protas lieka mažas, jo gyvenimas užgniaužiamas ir visa jo sąmonė panardinama į namus, automobilį, sutuoktinį, vaikus ir panašiai.

Atsiskyrėlis palieka savo namus ir išvyksta toli. Ten jam taip pat priklauso daiktai – jis turi savo asaną, rožinį, knygas, koncepcijas ir žinias.

 Savininkiškumas tiesiog perėjo nuo daiktų ir žmonių prie idėjų ir praktikų. Tačiau išmintingas žmogus suvokia, kad jam priklauso saulė, mėnulis, žvaigždės, oras, visa erdvė ir visas Dieviškumas. Kai jums priklauso kažkas didelio, tada jūsų sąmonė taip pat plečiasi, o kai jums priklauso kažkas mažo, tada pradeda kilti įvairios mažos neigiamos emocijos, tokios kaip pyktis, godumas ir pan.

Įdomu, kodėl žmonės nejaučia ryšio su saule? Pats gyvybės egzistavimas priklauso nuo saulės. Galbūt dėl sąmoningumo stokos žmogus atsisako pripažinti ir turėti savo ryšį su makrokosmosu.

Senovės Indijos rišiai, indėnai ir aborigenai tvirtino, kad galite jausti ryšį su saule, mėnuliu.

Kai tau priklauso kažkas didingo, tavo sąmonė taip pat tampa didinga.

2001 m. rugsėjo 13 d.

Šimla, Indija

322 – asis žinių lapelis

PAGARBA IR NUOSAVYBĖ

Visa, kam jauti didelę pagarbą, kad ir kas tai būtų, praauga tave.

Kai visi tavo santykiai yra kupini pagarbumo, tavo sąmonė plečiasi. Tada net maži dalykai tau tampa dideli ir reikšmingi, kiekviena mažiausia būtybė verta pagarbos. Būtent pagarbumas išsaugo santykius.

Jausdamas didelę pagarbą visai visatai, esi harmonijoje su ja. Tuomet tau nereikia nieko atmesti ar atsižadėti.

Dažnai nejauti pagarbos tam, kas tau priklauso. Šiuo atveju pagarbumą prarandi nesąmoningai. Pagarbumas nuosavybės atžvilgiu išvaduoja nuo godumo, pavydo ir geismo. Lavink įgūdį jausti pagarbą kiekvieną savo gyvenimo akimirką.

2001 m. rugsėjo 20 d.

Indija

323 – asis žinių lapelis

KARAS: BLOGIAUSIAS PRIEŽASTIES VEIKSMAS

Blogiausias argumentas yra karas.

Kiekvienas karas turi priežastį, ir ši jį pateisina. Įsitraukusieji į karą jį motyvuoja. Tačiau argumentai yra riboti.  Jie pasikeičia, ir pa(si)teisinimas subyra.

Visi kiekvieno karo motyvai kai kuriems ribotiems protams ribotą laiko tarpą atrodo pateisinami. Vadinasi, karas šioje planetoje tampa neišvengiamas.

Kariauja tik žmonės. Jokios kitos kūrinijos rūšys nesigriebia karo ar masinio naikinimo, nes neturi tam priežasčių. Gyvūnai pagauna savo grobį ir daugiau nieko neliečia, leidžia būti. O žmonija įsitraukia į karą nuo neatmenamų laikų, kadangi žmogus savo veiksmus grindžia argumentais. Jis randa, kuo motyvuoti ir pateisinti kiekvieną veiksmą. Tačiau argumentams pasikeitus, jo pasiteisinimų statinys subyra.

Žmogus turi peržengti proto ribas, tik tuomet jis pajėgs suvokti Dieviškumą ir nepradės kariauti. Tik žmonėms tapus sveiko proto ir aukštesnės sąmonės, tik jiems pakilus virš neapykantos, karai gali liautis.

2001 rugsėjo 24 d.

Indija

323 – asis žinių lapelis

TERORIZMAS: PRIEŽASTYS IR VAISTAI

Veiksmas, kuris tik naikina ir sukelia kančią tiek patiems veikėjams, tiek kitiems, yra terorizmas. Siekiant tikslo tokiu veiksmu, žmogiškosios vertybės yra prarandamos.

Keletas terorizmo veiksnių:

– Nusivylimas ir neviltis pasiekti tikslą

– Susipainioję jausmai

– Trumparegiškumas ir impulsyvus veikimas

– Neįrodoma rojaus ir nuopelnų idėja; vaikiška Dievo samprata, pagal kurią vieniems Dievas yra palankus, o ant kitų pyksta, Dieviškumo absoliutaus žinojimo ir visagalybės sumenkinimas.

Terorizmas visiems sukelia baimės psichozę, didina skurdą, kančią ir gyvybių praradimą be regimos naudos.

Užuot rinkęsis gyvenimą remiančius sprendimus, teroristas atsako naikinimu.  Jeigu kritikuoji nepasiūlydamas sprendimo, žinok, kad tai kyla iš terorizmo sėklos! Nors teroristai ir turi savybių, kurios gali atrodyti patrauklios, pavyzdžiui:

– Bebaimiškumas

– Atsidavimas tikslui

– Aukojimasis

Privalu iš teroristų pasimokyti, ko niekuomet nederėtų daryti:

– Labiau už gyvybę vertinti idėjas ir bendrą supratimą.

– Ribotai suvokti gyvenimo idėjas ir įvykius ir negerbti gyvybės įvairovės.

Vaistai nuo terorizmo yra:

– Diegti platesnę gyvenimo perspektyvą.

– Gyvybę vertinti labiau už rasę, religiją ir tautybę.

– Plėtoti švietimą apie žmogiškąsias vertybes: draugiškumą, atjautą, bendradarbiavimą ir pakylėjimą.

– Mokyti būdų paleisti stresus ir įtampas.

– Ugdyti pasitikėjimą kilnių tikslų siekimu taikiais ir nesmurtiniais būdais.

– Šalinti naikinančius polinkius per dvasinį pakylėjimą.

Klausimas: Ar gali terorizmas būti daugiau negu tik fizinis smurtas, – pavyzdžiui kultūrinis ar ekonominis terorizmas?

Šri Šri: Taip.

Atsakas ekonominiam terorizmui būtų: „Mąstyk globaliai, pirk vietoje.”

Atsakas kultūriniam smurtui: „Išplėsk savo matymą, pagilink savo šaknis.”

Klausimas: Kaip susitvarkyti su terorizmo padariniais?

Šri Šri: Tikėjimu ir malda. Kai atsitinka nelaimė, pyktis neišvengiamas. Kad nesureaguotum netinkamai, imkis atsargumo priemonių. Tam reikia išminties be emocinių protrūkių. Vienos klaidos neištaisysi padarydamas kitą. Svarbu skatinti daugiakultūrį ir daugiareliginį auklėjimą, puoselėti dvasingumą kiekviename Žemės rutulio kampelyje. Pasaulyje nebus saugu, net jei jame liks vos saujelė neišmanančių žmonių.

2001 m. rugsėjo 28 d.

Bad Antogast, Vokietija

325 – asis žinių lapelis

KAIP ELGTIS SU NERIMU?

Šiais laikais daugeliui kelią susirūpinimą neišmanymas, kaip elgtis su savo nerimu!

Štai keletas būdų, kurie gali tau padėti su juo susidoroti:

Dainuok, šok ir švęsk. Jau vien ketinimas švęsti dovanos tau darnesnę būseną.

Užuot galvojęs apie save, pamąstyk, ką galėtum nuveikti kitų labui. Suteik sau energijos tarnaudamas.

Praktikuok jogą, kvėpavimo pratimus ir meditaciją.

Atpažink pasaulio laikinumą.

Tikėk Dieviškumu ir pasiduok jam. Žinok, kad yra aukščiausia jėga, kuri tave myli, palaiko ir absoliučiai priima. Saugumo jausmas ateina drauge su priklausymo jausmu.

Būk drąsus ir pažadink savyje liūtą.

Būk nusistatęs aukotis.

Primink sau, kad esi pasišventęs aukštesniam tikslui.

Kurį laiką būk nenuspėjamas. Nerimas visuomet yra susijęs su kokiu nors jau numatytu veiksmu, todėl padaryk ką nors visiškai netikėto ir nenuspėjamo.

Būk pasiruošęs patirti blogiausia. Tai suteiks protui stabilumo.

Prisimink panašią situaciją iš praeities, kai pajėgei įveikti savo nerimą.

Čanakja: Jei niekas iš paminėtų neveikia, tiesiog ateik ir būk šalia mokytojo. (Juokas)

2001 m. spalio 4 d.

Kanados ašramas, Kanada

326 – asis žinių lapelis

AR KARAS YRA SMURTAS AR NESMURTAS?

Smurtas ir ne smurtas priklauso ne nuo veiksmo, o nuo jį sukeliančio ketinimo. Smurto pagrindas yra pyktis, geismas, neapykanta, pavydas, godumas, nusivylimas ir agresija. Chirurgas perpjauna žmogui pilvą; tą patį padaro nusikaltėlis. Veiksmas yra panašus, tačiau chirurgo ketinimas yra išgelbėti, o nusikaltėlio sunaikinti.

Smurtą ir ne smurtą lemia požiūris, o ne veiksmas. Net ir karas gali būti nesmurtinis, jeigu jis yra be pykčio, neapykantos, pavydo ar godumo ir jei jo tikslas yra auklėti tuos, kurie negali būti išauklėti jokiu kitu būdu.

Net ir labdara gali būti smurto aktas, jeigu ji atima savigarbą ir primeta vergiją. Karas gali būti atjautos veiksmas, jeigu jis padeda įsigalėti deramai ateities formai. Keista, bet tiesa!

2001 m. spalio 11 d.

Bangaloro ašramas, Indija

327 – asis žinių lapelis

MEDUS

Tegu vėjo dvelksmas būna švelnus.

Tegu vandenynas banguoja medumi.

Tegu visų žolelių ir augalų karalystė būna mums palanki.

Tegu naktys ir dienos būna malonios.

Tegu šios planetos dulkės būna mums mielos.

Tegu dangus ir protėviai būna mums draugiški.

Tegu visi medžiai būna apsunkę nuo medaus.

Tegu Saulė būna mums maloni  (tegu visas spinduliavimas bus palankus mums).

Tegu visi gyvūnai būna meilūs mums.

Tegu maistas būna mums tinkamas.

Tegu visos mūsų mintys ir kalba būna saldžios it medus.

Tegu mūsų gyvenimas būna tyras ir dieviškas.

Tegu jis būna saldus nelyginant medus.

2001 m. spalio 18 d.

Bangaloro ašramas, Indija

328 – asis žinių lapelis

ATSISAKYKITE SAVO KETINIMŲ

Stiprus polinkis nuolat ką nors daryti, nesvarbu, ar tai reikšminga, ar ne, tampa kliūtimi medituoti. Veikimas pirmiausia prasideda nuo ketinimo, o tada virsta veiksmais. Nors ketinimas kyla iš Esybės, tačiau kai jis virsta darymu, tai neleidžia nusiraminti. Kad meditacija įvyktų, reikia atsisakyti visų ketinimų – gerų ar blogų, nereikšmingų ar svarbių.

Vidžai: Bet ar visų ketinimų atsisakymas nėra ketinimas?

Šri Šri: Taip, bet tas ketinimas yra paskutinis ir būtinas. Ketinimų atsisakymas nėra veiksmas – ketinimas atsisakyti ketinimų tarnauja tikslui. Nors vienai akimirkai atsisakius visų ketinimų, susijungsite su savo tikruoju Aš – tuomet akimirksniu įvyksta meditacija.

Sėsdami medituoti, turite leisti pasauliui būti tokiam, koks jis yra. Nuolatinė meditacija įpratina mūsų sistemą sustoti ir leisti jai veikti natūraliai. Gebėjimas tai daryti sąmoningai yra labai brangus įgūdis.

2001 m. spalio 29 d.

Bangaloro ašramas, Indija

329 – asis žinių lapelis

AIŠVARIJA IR MADHURIJA

Pasaulyje dažniausiai yra taip, jog ten, kur yra Aišvarija (Viešpatavimas), nėra Madhurijos (Švelnumo), o kur yra Madhurija, nėra Aišvarijos.

Kuomet gyvenimas pilnai klesti, yra ir Aišvarija, ir Madhurija.

Aišvarija reiškia dieviškumą – viešpatavimą, kas YRA. Gerovė taip pat priskiriama Aišvarijai, nes gerovė turi tam tikros valdžios.

Ar meilė ir valdžia gali egzistuoti kartu? Viešpatavimas ir Švelnumas esti tik pilnai išsiskleidusioje Būtyje.

Šri Rama turėjo Aišvariją, tačiau Madhurija buvo vos įžiūrima. Paršuramo gyvenimas buvo vien tik Viešpatavimas, tačiau jame nebuvo Madhurijos.

Budoje pasireiškė daugiau Madhurijos – švelnumo, bet mažiau valdžios. Tačiau Krišna įkūnijo ir Aišvariją, ir Madhuriją. Taip pat ir Jėzus.

Jiems ištarus „Aš esu kelias!“, pasireiškė Viešpatavimas.

2001 m. spalio 31 d.

Bangaloro ašramas, Indija

329 – asis žinių lapelis

SAVANORIS

Kas yra savanoris? Savanoris yra tas, kuris ateina padėti neprašytas. Motyvacijos ir įkvėpimo turintis žmogus tampa savanoriu.

Nusivylimas savanorį įkvepiantį stimulą gali susilpninti. Paprastai savanorystės nuostata kyla labiau iš poreikio negu iš nuolankumo, o tai sumenkina tarnavimo kokybę.

Kitas savanorių tingumo pasiteisinimas, dėl kurio jie išsisukinėja nuo įsipareigojimų, manymas, kad nėra „viršininko” – „jeigu man patiks, aš tai darysiu, jei nepatiks, nedarysiu!” Tai tarsi mašinos vairavimas: jeigu visi ratai aiškintų, esą jiems nereikia, kad juos valdytų, mašina negalėtų judėti sklandžiai. Norint pastatyti statinį, reikia pripažinti statybos inžinieriaus autoritetą.

Visas šias problemas galima išspręsti tik labiau įsitvirtinus dvasinėse žiniose. Neturintis dvasingumo savanoris yra visiškai silpnas.

Savanoris turi išlikti ištikimas savo įsipareigojimui.

Savanorio vientisumas kyla iš dvasinių praktikų.

Savanoris turi pripažinti projekto lyderį.

Savanorio stiprumas kyla iš pasirengimo noriai priimti iššūkius.

Savanoris eina kiaurai sienas, kai pamato savo gebėjimą padaryti daug daugiau dalykų, negu kada nors manė galįs.

Tikras savanoris nelaukia įvertinimo arba atlygio.

Savanoris labai džiaugiasi – pats tas džiaugsmas yra kaip atlyginimas.

Jei savanoris galvoja, kad daro kam nors paslaugą, iš esmės klysta. Jis „savanoriauja”, nes jam tai teikia labai daug džiaugsmo.

Džiaugsmas ateina nedelsiant. Jis neišmokamas kiekvieno mėnesio pirmąją dieną atlyginimo pavidalu! Kai savanoris tai suvokia, jį apima dėkingumas. Kai savanoris nuoširdžiai atsisako reikalavimų, jo atrama yra žinios ir tikri draugai.

2001 m. lapkričio 1 d.

Taipėjus, Taivanas

331 – asis žinių lapelis

AUKŠTINIMAS

Aukštinimas veikiau parodo didžiadvasiškumą to, kuris aukština, nei to, kuris yra aukštinamas. Aukštinimas liudija, kad ego tapo skaidrus; geriausias ego priešnuodis yra aukštinimas.

Aukštinimas veikia trejopai:

1. Egoistiškam žmogui aukštinti ką nors kitą yra nepriimtina.

2. Jeigu liauspsės skirtos tau, tai augina tavo ego.

3. Tačiau jeigu aukštini kitą, tai ištirpdo tavo ego ir padaro tave didžiadvasį.

Visi sutartinai: Kai Gurudži liaupsinamas, K I E K V I E N A S dievina tai! (juokas)

Aukštinimas rodo didžiadvasiškumą asmens, kuris dievina. Ir to, kuris yra didelis, nepaveikia liaupsinimas. Todėl asmens kilnumo išbandymas yra toks, ar jo nesudrebina neribotas liaupsinimas.

Troškimas, kad tave liaupsintų, yra nebrandumo požymis.

Nusistatymas prieš aukštinimą rodo siauraprotiškumą.

Garbinimo stygius gyvenimą daro sausą ir nuobodų.

Sveikas protas visuomet mėgsta garbinti ir pakylėti kitus. Nesveikas protas mėgsta viską pažeminti.

Aukštinimas liudija pasitikėjimą, entuziazmą ir kultūros turtingumą. Vengimas aukštinti rodo visuomenę esant egoistišką, smulkmenišką, kupiną baimės ir kultūriškai skurdžią.

Aukštinimas neužkliudo to, kuris yra didis. Tai, kad jokios liaupsės, kad ir kiek jų būtų, žmogaus nepaveikia, įrodo jo didingumą. Išmintingas žmogus yra abejingas bet kokioms liaupsėms savo adresu ir didžiadvasiškai dalija jas kitiems!

2001 m. lapkričio 15 d.

Bangaloro ašramas, Indija

332 – asis žinių lapelis

TARNYSTĖ

Yra penkios tarnystės (seva) rūšys:

Pirmoji yra tokia seva, kurios nė nenutuoki atliekąs. To nelaikai tarnavimu, nes tai yra pati tavo prigimtis. Tiesiog negali to nedaryti!

Antrosios rūšies seva atlieki, nes to reikia atitinkamai susiklosčius aplinkybėms.

Trečiosios rūšies seva imiesi, nes ji suteikia tau džiaugsmo.

Ketvirtosios rūšies seva kyla iš tavo troškimo kaupti nuopelnus. Atlieki seva tikėdamasis kokios nors naudos ateityje.

Ir penktoji seva rūšis yra kuomet tarnauji norėdamas pasirodyti, pagerinti savo įvaizdį ir pelnyti socialinį ar politinį pripažinimą. Tokia seva yra tiesiog alinanti, o štai pirmoji – visiškai nenuvargina!

Norėdamas pagerinti savo seva kokybę, nekreipk dėmesio į tai, nuo ko pradėjai, tiesiog kilk į aukštesnius lygmenis.

2001 m. lapkričio 23 d.

Bangaloro ašramas, Indija

333 – asis žinių lapelis

PASITIKĖJIMAS IR NUOLANKUMAS: REČIAUSIAS DERINYS

Vienas iš rečiausiai pasitaikančių derinių žmogaus asmenybėje yra pasitikėjimo ir nuolankumo sambūvis. Dažnai savimi pasitikintys žmonės nėra nuolankūs, o nuolankūs žmonės nepasitiki savimi.

Pasitikėjimas, suderintas su nuolankumu, yra labiausiai vertinamas kitų.

Klausimas: Kaip nuolankiam žmogui įgyti pasitikėjimo, o pasitikinčiam išvystyti savyje nuolankumo jausmą?

Šri Šri Ravi Šankaras:

1. Kai į savo gyvenimą pažvelgiate platesniame laiko ir erdvės kontekste, tuomet suprantate, kad jūsų gyvenimas yra niekas.

2. Būdami nuolankūs, turite pamatyti, kad esate unikalus ir brangus Dievui, ir tai suteikia pasitikėjimo; o kai suprantate, kad esate nereikšmingas, tai suteikia nuolankumo.

3. Kai turite Guru, negalite būti pasipūtę.

Jūsų Guru jums suteikia pasitikėjimo, tačiau taip pat įneša ir nuolankumo. Iš nuolankumo pašalinamas silpnumas, o iš pasitikėjimo – pasipūtimas. Jums belieka pasitikėjimas ir nuolankumas!

2001 m. lapkričio 29 d.

Rišikešas, Indija

334 – asis žinių lapelis

SVAJOTI APIE NEĮMANOMA

Klausimas: Gurudži, kaip mes galime valdyti svajones?

Šri Šri: Sapnuokite naktimis! (Juokas)

Kas yra svajonė? Svajonė yra paprasčiausias troškimas, kurio dėl tikėjimo stokos tu nesitiki įgyvendinti.

Gali valdyti svajones, turėdamas aiškų tikslą ir juo tikėdamas. Panašiai kaip mokslininkas, kuris norėjo nuskristi į mėnulį ir svajojo apie tai. Jam tai buvo gyvenimo tikslas, o kitiems tai tebuvo svajonė.

Arba atsisakyk minties, kad tavo svajonė išsipildys, arba tikėk, kad tai įvyks!

Nežinodamas savęs, savo tikrųjų galimybių, neturi tikėjimo arba pasitikėjimo savo svajonėmis.

Kai tik patiki ir pasitiki savo svajonėmis, jos nustoja būti svajonėmis!

2001 m. gruodžio 7 d.

Rišikešas, Indija

335 – asis žinių lapelis

PAGARBA IR EGO

Yra du pagarbos tipai.

1. Pagarba, kylanti dėl jūsų užimamos padėties, reputacijos ar turto. Tokio tipo pagarba yra laikina. Ją galima prarasti, praradus savo turtą ar socialinę padėtį.

2. Pagarba, kylanti dėl jūsų dorybių, pavyzdžiui, sąžiningumo, gerumo, atsidavimo, kantrybės ir jūsų šypsenos. Tokios pagarbos niekas negali atimti.

Kuo mažiau esate prisirišę prie savo dorybių, tuo daugiau turėsite savigarbos. Jei prisirišite prie savo dorybių, į visus kitus žiūrėsite iš aukšto, o šios dorybės pradės mažėti. Neprisirišimas prie dorybių atneša didžiausią savigarbą.

Dažnai ego painiojamas su savigarba. Ego nori būti su kažkuo palyginamas. Savigarba yra tiesiog pasitikėjimas savimi. Pavyzdžiui, ponas teigia, kad jis puikiai nusimano matematikoje ar geografijoje – tai savigarba. Tačiau sakyti, kad aš išmanau geriau už tave – tai ego.

Ego paprasčiausiai trūksta pagarbos Sau.

Ego labai dažnai jus nuliūdina. Savigarba yra atspari, kad nuliūstų dėl išorinių faktorių. Esant savigarbai, viskas yra žaidimas – nesvarbu, ar jis laimės, ar pralaimės. Kiekvienas žingsnis yra džiaugsmas, o kiekvienas judesys yra šventė.

2001 m. gruodžio 16 d.

Bangaloro ašramas, Indija

336 – asis žinių lapelis

MAJA

Kas yra maja?

Maja yra tai, kas gali būti išmatuota. Visas pasaulis gali būti išmatuotas, todėl jis yra Maja. Visi penki elementai – žemė, vanduo, ugnis, oras ir eteris – gali būti išmatuoti.

Klausimas: „Ar galima išmatuoti erdvę?”

Šri Šri: Tik erdvėje viskas gali būti matuojama. Erdvė yra pirmasis matavimo aspektas.

Išmatavimas visada yra reliatyvus ir neabsoliutus. Pavyzdžiui, jeigu žemėje kas nors sveria šešis svarus, mėnulyje tai svers tik vieną svarą. Žvaigždės šviesa, kurią šiandien matai, iš tikrųjų nėra šiandieninė šviesa. Prireikė mažiausiai ketverių metų, kad ji tave pasiektų! Ir apimtis, ir svoris ore, vandenyje ir žemėje yra skirtingi. Todėl „išmatuoti” yra apgaulinga ir nepatikima. Tavo kaulai, oda, kūnas, terpė ir penki elementai gali būti išmatuoti; galite juos įvertinti, suskaičiuoti. Todėl visas pasaulis yra Maja!

Visi išmatavimai suteikia tik santykinį supratimą. Einšteino reliatyvumo teorija siejasi su Advaita (nedualumo) filosofija.

Tačiau kas nėra Maja? Visa, ko negalima pamatuoti, nėra Maja. Negali pasakyti: viena uncija meilės, dvi uncijos ramybės, 5 kilogramai laimės. Ar galima išmatuoti tave? Tai neįmanoma. Tavo kūnas turi svorį, tačiau ne tu. Tiesa negali būti išmatuota, ananda, džiaugsmas negali būti išmatuoti, ir grožio nepamatuosi. Visi jie yra sąmonės arba Yšvara (Dieviškumo) dalis ir vadinami MAJI.

2001 m. gruodžio 21 d.

Bangaloro ašramas, Indija

337 – asis žinių lapelis

KONTROLĖS PALEIDIMAS

Daugeliui žmonių sunku atsisakyti kontroliuoti, ir tai sukelia rūpesčių, nerimą, apkartina santykius.

Pabusk ir išvysk – ar iš tikro kada nors ką nors kontroliuoji? Ką? Galbūt mažytę savo nemiegančios būsenos dalelę!

Miegodamas ar sapnuodamas nekontroliuoji. Nekontroliuoji tau kylančių minčių ir emocijų. Gali tik pasirinkti, išreikšti jas arba ne, tačiau jos ateina iš anksto neatsiklausdamos tavęs! Daugelis kūno funkcijų nepaklūsta tavo kontrolei, taip pat tavo gyvenimas ir visa visata. Manai, kad gali kontroliuoti visus savo gyvenimo, pasaulio ar visatos įvykius? Tai bent pokštas!

Kai žvelgi į viską tokiu kampu, netenka baimintis prarasti kontrolę, nes tau nėra ką prarasti! Nepriklausomai nuo to, suvoki tai ar ne, tik paleidęs kontrolės jausmą, tikrai atsipalaiduoji. Susitapatinimas su buvimu kuo nors neleidžia tau visiškai atsipalaiduoti ir apriboja tavo veiklos sritis.

2001 m. gruodžio 27 d.

Bad Antogast, Vokietija

338 – asis žinių lapelis

ATMINTIS – KLIŪTIS IR PALAIMA

Atmintis – kliūtis kelyje į palaimą. Žmogaus prigimties užmaršumas yra pagrindinė visų problemų ir pasaulio kančių priežastis. Pats prisiminimas apie savo prigimtį, kuri yra dievobaimingumas, į gyvenimą atneša laisvę. Čia atmintis yra jūsų geriausias draugas.

Išminties tikslas yra priminti jums apie jūsų tikrąją prigimtį. Bhagavadgitoje Ardžuna pasakė Krišnai „Grįžtu atgal į savo atmintį. Dabar supratau ir darysiu taip, kaip tu sakai.“

Atmintis yra palaima ir jūsų geriausia draugė, tačiau tik tuomet, kai ji patenka į jūsų tikrąją prigimtį. Atmintis yra kliūtis tuomet, kai ji neleidžia jums paleisti malonių ar nemalonių įvykių.

Malonūs įvykiai sukuria troškimus ir varžybas prote, bei neįsileidžia naujų patyrimų, tuo tarpu nemalonūs įvykiai sukelia šališką supratimą ir sukuria paranoją.

Taigi, atmintis yra ir palaima, ir kliūtis, priklausomai nuo to, ar prisimenate savo prigimtį, ar esate įstrigę įvykiuose laike ir erdvėje.

2002 m. sausio 4 d.

Bad Antogast, Vokietija

339 – asis žinių lapelis

NEBŪK SUTRIKDYTAS KVAILUMO

Kas iš tikrųjų tave trikdo? Iš visų pusių tave supantis kvailumas?

Kvaila jaudintis dėl kvailumo. Kvailumas negali nustelbti ar sunaikinti išminties, o ir gyvuoja jis labai neilgai. Kai nesi užtikrintai išmintingas, kvailumas tave trikdo, išmuša iš pusiausvyros. Tačiau jei paliksi kvailumui erdvės, jam nepavyks tavęs sutrikdyti, – nusijuoksi ir eisi toliau. Priešingu atveju, kvaili veiksmai tau kels neapykantą, pyktį ar stresą.

Kai žinai, jog tiesa yra amžina ir neįveikiama, priimi kvailumą kaip pokštą ir lieki jam abejingas. Nusistačiusieji prieš kvailumą, ir tie, kuriuos jis suerzina, yra kvailių klubo nariai.

Saugokis! Nepasirašyk.

2002 m. sausio 11 d.

Ostinas, Teksasas, JAV

339 – asis žinių lapelis

NEBŪK SUTRIKDYTAS KVAILUMO

Kas iš tikrųjų tave trikdo? Iš visų pusių tave supantis kvailumas?

Kvaila jaudintis dėl kvailumo. Kvailumas negali nustelbti ar sunaikinti išminties, o ir gyvuoja jis labai neilgai. Kai nesi užtikrintai išmintingas, kvailumas tave trikdo, išmuša iš pusiausvyros. Tačiau jei paliksi kvailumui erdvės, jam nepavyks tavęs sutrikdyti, – nusijuoksi ir eisi toliau. Priešingu atveju, kvaili veiksmai tau kels neapykantą, pyktį ar stresą.

Kai žinai, jog tiesa yra amžina ir neįveikiama, priimi kvailumą kaip pokštą ir lieki jam abejingas. Nusistačiusieji prieš kvailumą, ir tie, kuriuos jis suerzina, yra kvailių klubo nariai.

Saugokis! Nepasirašyk.

2002 m. sausio 11 d.

Ostinas, Teksasas, JAV

340 – asis žinių lapelis

ŠLOVĖ (VAIBHAV) IR BEAISTRIŠKUMAS (VAIRAG)

Dažnai manoma, kad šlovė ir beaistriškumas yra nesuderinami ir negali gyvuoti drauge. Šlovė ir prabanga be beaistriškumo yra bjauri pompastika ir puikavimasis. Tokia šlovė niekam neatneša pasitenkinimo. Ji paviršutiniška. Kita vertus, beaistriškumas, kuris baidosi šlovės, yra silpnas. Tikrasis beaistriškumas nekreipia dėmesio į šlovę.

Šlovė, kuri eina drauge su beaistriškumu, yra tikra, nuolatinė ir nuoširdi. Kai žmogus vaikosi šlovės, jis yra paviršutiniškas. Kino žvaigždės, politikai ir religiniai lyderiai, bandantys išlaikyti savo statusą ir šlovę, neabejotinai tai praras. Jeigu vaikaisi šlovės, pelnai tik kančią. Kai esi beaistris, šlovė ateina pas tave.

Jei bijai šlovės, tai rodo, kad tavo beaistriškumas nėra tvirtas. Indijoje sadhus bėga nuo šlovės. Jie mano, kad neteks savo beaistriškumo, įsipainios į pasaulio voratinklį, papuls į balaganą. Beaistriškumas yra toks palaimingas, kad sadhus prisirišo prie jo. (Juokas)

Jie bijo prarasti beaistriškumą ir nuo jo neatsiejamą centruotumą bei palaimą. Tai yra silpnas beaistriškumas. Beaistriškumas yra Esaties būsena ir šlovė nutinka aplink ją. Tikrasis beaistriškumas negali būti prarastas ar nustelbtas šlovės.

Tikrasis beaistriškumas yra šlovingas!

Tikroji šlovė yra tikrasis beaistriškumas!

2002 m. sausio 16 d.

Cascade, Kolorado valstija, JAV

340 – asis žinių lapelis

KADA BEAISTRIŠKUMAS YRA ŽALINGAS!

Kartik: Ar yra kažkas, dėl ko mes neturėtume būti beaistriais?

Gurudži: Savo atžvilgiu! (Juokas)

Neužgesink ilgesio ugnies Dieviškumui arba Satsangui beaistriškumu.

Tavyje yra nedidelė ugnis, kuri stumia tave pirmyn link Žinių, Sadanos, Atsidavimo ir Tarnystės. Kartais tu naudoji Žinias, kad užgesintum šią ugnį. Taip vadinami beaistriai žmonės dažnai yra niūrūs ir neentuziastingi. Daug kartų tu girdi žmones sakant: „O, nesvarbu, Dievas yra visur, Gurudži yra mano širdyje, tu gali daryti satsangą visur. Mano Seva yra mano Sadana, todėl nėra reikalo medituoti, bet kuriuo atveju aš darau Sadaną dvidešimt keturias valandas. Kai Dievas panorės, jis vėl pakvies mane į satsangą ir prailgntą kursą!” Tokie atsiprašymai neturėtų būti pateisinami kaip beaistriškumas.

Kai tu nori padaryti kokią nors sevą, protas sako: „O, visa tai yra Maja, bet kuriuo atveju viskas yra iliuzija. Viskas tiesiog vyksta. Dalykai nutiks, kai ateis laikas!” Taip Žinios naudojamos klaidingai ir cituojamos be turinio, kad patenkintų patogumą ar tingumą.

Beaistriškumo vardu neprarask tos entuziazmo ar domėjimosi kibirkšties. Taip naudodamas Žinias tu daug prarandi. Išlaikyk ilgesio Dieviškajam ir tarnystės visuomenei ugnį gyvą. Čia beaistriškumas būtų žalingas.

2002 m. sausio 24 d.

Kanados ašramas, Kanada

342 – asis žinių lapelis

VERSLAS IR DVASINGUMAS

Dažnai dvasingumo keliu einantys žmonės į verslą žiūri iš aukšto, o verslininkai dvasingumą atmeta kaip ne praktišką.

Dvasingumas – tai širdis, verslas – tai kojos, taip sugalvojo senovės žmonės. Asmuo ar visuomenė yra nepilnavertė be abiejų šių aspektų. Verslas suteikia materialinį komfortą, o dvasingumas – protinį ir emocinį komfortą. Dvasingumas suteikia verslui etikos ir sąžiningumo elementą. Atimti bet kurį komfortą iš kūno / proto komplekso reiškia atimti abu patogumus. Negalite kalbėti apie dvasingumą su vargingiausiais žmonėmis, nepasirūpinę pagrindiniais jų poreikiais. Juos reikia remti materialiai. Pasaulyje nėra dvasingumo, kuriam nereikėtų tarnauti, ir tarnystė negali įvykti, jei nepaisoma materialinių poreikių. Tarnavimas negali vykti tik lūpomis. Tarnystei reikia kojų.

Kiekviena sistema turi savo trūkumų. Kapitalizmas išnaudoja vargšus, socializmas slopina individualų kūrybiškumą ir verslumo dvasią. Dvasingumas yra tiltas tarp socializmo ir kapitalizmo. Dvasingumas pasitelkia širdį tarnauti kapitalistams ir dvasią siekti naujovių socialistams.

2002 m. vasario 2 d.

Niujorkas, JAV

343 – asis žinių lapelis

SUBTILI TIESA APIE DORYBES

Jei stebėtum savo elgesį, pamatytum, kad atidėlioji gerus darbus, tačiau skubi, kai pasitaiko nuveikti ką nors blogo. Pavyzdžiui, kai esi supykęs, nori tai išreikšti tučtuojau.

Ar žinai kodėl? Gerosios savybės yra pati tavo prigimtis, kuri niekada niekur neišnyks, o štai ydos tau iš prigimties nebūdingos ir todėl tave paliks.

Neigiamos tendencijos yra trumpalaikės ir jeigu jų apimtas nesuskubsi veikti, jos greitai praeis. Nusivylimas ir pasipiktinimas negali ilgai užsibūti, juolab vienodai intensyvūs. Taigi veikiausiai esi susirūpinęs dėl to, kad tavo trūkumai tave paliks, jeigu jų nepalaikysi veikdamas.

Išmintinga atidėti veiksmus, kylančius iš ydų, nes jos neužsibus, ir neatidėliojant daryti ką nors gero, – antraip tęsi šį vilkinimą dar kelis ateinančius gyvenimus. (Juokas!!!)

2002 m. vasario 8 d.

Bangaloro ašramas, Indija

344 – asis žinių lapelis

HUMORAS IR PAŽEMINIMAS

Humoras yra amortizatorius, kuris saugo tave nuo pažeminimo. Jei turi gerą humoro jausmą, niekuomet nebūsi pažemintas, o jeigu atsisakai būti pažemintas – tampi neįveikiamas.

Humoras suartina žmones, o pažeminimas juos suskaldo. Pažeminimo ir įžeidimų visuomenėje humoras yra gaivaus oro gurkšnis. Geras humoro jausmas išvaduoja tave iš baimės ir nerimo.

Humoras turėtų eiti drauge su atidumu ir rūpinimusi. Vien humoras, be atidos ir rūpesčio arba be atitinkamo veiksmo, gali suerzinti tuos, kurie atėjo pas tave turėdami rimtų problemų.

Humoras gali pakylėti dvasią, tačiau jei persistengi, jis palieka žmonių širdyse nuosėdų.

Humoras be išminties yra paviršutiniškas.

Humoras ir išmintis drauge sukuria šventės atmosferą.

Be jautrumo humoras tampa satyra ir sugrįžta problemomis.

Išmintingas žmogus pasitelkia humorą, kad įneštų išminties ir šviesos į kiekvieną situaciją.

Protingas žmogus pasinaudoja humoru kaip skydu nuo pažeminimo.

Žiaurus humorą naudoja kaip kardą, kuriuo užgauna kitą.

Neatsakingam žmogui humoras yra būdas išvengti atsakomybės.

Kvailys priima humorą pernelyg rimtai!

Humoras gimsta spontaniškai – nėra prasmės stengtis būti juokingam.

Klausimas: Kaip galima išsiugdyti humoro jausmą?

Šri Šri: Humoras nėra vien žodžiai – tai yra tavo Būties lengvumas. Savo humoro jausmą gali ugdytis daugeliu būdų.

Širdingumas ir nerūpestingumas skatina pasireikšti tikrą humorą, o sąmojų skaitymas ir perpasakojimas – ne.

Nežiūrėk į gyvenimą pernelyg rimtai, kadangi niekad neišeisi iš jo gyvas! (Juokas)

Jausk bendrumą su visais, įskaitant ir tuos, kurie nėra draugiški.

Praktikuok jogą ir meditaciją.

Tvirtai tikėk Dievu ir karmos dėsniais.

Bendrauk su linksmais, žiniomis gyvenančiais žmonėmis.

Būk pasiruošęs tapti klounu.

2002 m. vasario 15 d.

Bangaloro ašramas, Indija

345 – asis žinių lapelis

MEILĖ IR TIESA

Kodėl žmonės meluoja savo artimiesiems arba mylimiesiems?

Šito dažnai klausia įsimylėjėliai. Meilė negali pakelti netiesos, dėl to nutrūksta santykiai. Atsakymas slypi meilės ir tiesos paradokse.

Žmonės meluoja tik norėdami apsaugoti ir išlaikyti meilę. Melas yra baimės, kad tiesa gali pakenkti vyro ir žmonos, vaikino ir merginos, tėvų ir vaikų meilei, rezultatas.

Mylėdamas jautiesi silpnas, o tiesa suteikia stiprumo. Tad kodėl žmonės teikia pirmenybę meilei, o ne tiesai, t.y. silpnumui, o ne jėgai?

Niekas nenori paaukoti meilės. Taigi žmonės yra pasiryžę atsisakyti tiesos vardan savo meilės. Meilė sugriauna tiesos šlovę. Kartais tiesa gali apkartinti meilę; nors įsimylėjus net melas gali atrodyti mielas, kaip, pavyzdžiui, Krišnos melas Jašodai.

Tiesa, kuri nepuoselėja meilės, neturi prasmės, o meilė, kuri negali atlaikyti tiesos, nėra tikra meilė. Kuomet esi įsitikinęs, jog tavo meilė yra tokia stipri, kad tiesa jos negali nei sunaikinti, nei apkartinti, – įsiviešpatauja tiesa ir šviečia meilė.

Drauge su tiesa eina nuosprendžiai, tačiau tikra meilė yra anapus teisimo. Taigi, tikra meilė padaro tave silpną, tačiau ji yra didžiausia jėga.

2002 m. vasario 22 d.

Bangaloro ašramas, Indija

346 – asis žinių lapelis

NEPATOGI PADĖTIS

Kodėl jautiesi nepatogiai ir kaip įveikti šį pojūtį?

Gali pasijusti nesavas, jei visuomet būdavai dėmesio centre, o staiga tapai pašalinis. Lygiai taip pat gali patirti nerimą, jeigu nuolat būdavai nuošalėje, o staiga tave išstūmė į scenos vidurį.

Paprastai labai užimtas žmogus, neturėdamas ką veikti, arba atsipalaidavęs asmuo, „ištiktas” pareigų, taip pat gali sunerimti. Jeigu esi įpratęs nurodinėti kitiems, o staiga turi vykdyti kitų įsakymus arba jei paprastai vykdai kitų paliepimus, o tampi priverstas įsakinėti pats, gali pasijusti ne savo vietoje. Tas nepatogumo jausmas gali aptemdyti protą ir iškreipti logiką.

Jeigu situacija, į kurią patenki, yra neišvengiama, ištverk tai. Jei gali jos išvengti, taip ir padaryk. O jeigu jauti, kad ji gali išplėsti tavo galimybes, nusišypsok jai. Kiekviena nepatogi situacija praplečia tavo komforto zoną. Kiekviena nepatogi situacija yra tau testas pasitikrinti, kiek giliai esi žiniose.

Papuolęs į nepatogią padėtį, ką nors joje pamėk. Tai padidins tavo komforto zoną. O kai ši prasiplės, niekas nepajėgs spaudinėti tavo mygtukų, ir tu tapsi centruotas bei nepažeidžiamas.

2002 m. kovo 4 d.

Naujasis Delis, Indija

347 – asis žinių lapelis

TIKROJI JAGJA

Įniršis neturi nei ausų, nei regėjimo.

Jis tik sužadina reakciją.

O reakcija atveda prie apgailestavimo.

Apgailestavimas sukelia nusivylimą.

Nusivylimas aptemdo protą.

Nepagrįsti veiksmai išprovokuoja įniršį, – taip prasideda užburtas ratas.

Tik tikrojo Aš pažinimas ir atsidavimas gali išvaduoti tave iš to užburto rato. Žinių liepsnoje, paaukojus įniršį ir kerštą, nepriekaištingo tikrojo Aš šiluma spinduliuoja į tolį. Tai yra tikroji Jagja.

2002 m. kovo 6 d.

Rišikešas, Indija

348 – asis žinių lapelis

TAVO PRIGIMTIS YRA ŠIVA

Ramybė yra tavo prigimtis, tačiau tu esi neramus.

Laisvė yra tavo prigimtis, tačiau tu renkiesi vergiją.

Laimė yra tavo prigimtis, tačiau dėl tam tikrų priežasčių tampi nelaimingas.

Pasitenkinimas yra tavo prigimtis, tačiau tu ir toliau trokšti.

Geranoriškumas yra tavo prigimtis, tačiau tu neištiesi rankos.

Eiti link savo prigimties yra Sadhana.

Sadhana yra tapti tuo, kuo tu iš tikrųjų esi!

Tavo tikroji prigimtis yra Šiva.

O Šiva yra ramybė, begalybė, grožis ir nedualus Vienis.

Ratri reiškia „rasti prieglobstį“. Šivaratri reiškia rasti prieglobstį Šivoje.

2002 m. kovo 17 d.

Rišikešas, Indija

349 – asis žinių lapelis

GIRKITE KVAILIUS!

Girti kvailį naudinga visuomenei!

Kvailys, būdamas patenkintas, gali nustoti daryti žalą ir pradėti daryti gerus darbus. Šia prasme protinga pagirti kvailį, nes jam reikia motyvacijos. Taigi jo pagyrimas šiuo atžvilgiu yra prasmingas!

Išmintingas žmogus iš prigimties ir toliau atliks gerus darbus. Jo požiūris nepriklauso nuo kažkieno pagyrimų ar priekaištų. Taigi, nėra jokios prasmės girti išmintingą žmogų, nes tavo pagyrimas negali jo paveikti.

Yra trijų tipų žmonės – išmintingi, kvaili ir nesubrendę.

Net jei išmintingas žmogus yra baramas ar giriamas, jis ir toliau daro gerus darbus.

Kvailius reikia pagirti, kad imtųsi gerų darbų.

O nesubrendusius reikia karts nuo karto ir pagirti, ir pabarti.

2002 m. kovo 22 d.

Rišikešas, Indija

350 – asis žinių lapelis

KAS PADARO ATOSTOGAS TIKROMIS?

Ramybė ir laimė padaro atostogas tikromis. Dažnai žmonės vyksta atostogauti, o sugrįžta pavargę ir persikaitinę – jiems reikia dar keleto dienų atsigauti! Tikros atostogos suteikia energijos ir neišsekina. Niekas nesuteikia tiek energijos kaip žinios, todėl atmink:

– Abejonės ir skundai trukdo ilsėtis.

– Tą akimirką, kai susiruošei atostogų, žinok, kad jos prasidėjo. Dažnai žmonės tikisi atrasti laimės viršūnę. Mėgaukis kiekvienu kelionės momentu tarsi vaikas – nelauk, kol atvyksi.

– Jeigu negali būti laimingas vienoje vietoje, nebūsi laimingas jokioje.

– Jeigu nemoki irkluoti vienos valties, nesugebėsi irkluoti ir bet kurios kitos.

– Turi nuveikti ką nors kūrybingo ir įsitraukti į seva, jei nori, kad atostogos suteiktų maksimalų pasitenkinimą.

– Niekada nepamiršk meditacijos ir maldos, kaip savo atostogų sudedamosios dalies.

Jeigu tavo dienos yra šventos, tuomet kiekviena diena yra šventadienis!

2002 m. kovo 31 d.

Naujasis Delis, Indija

351 – asis žinių lapelis

ATSIBUSK IR SULĖTINK TEMPĄ?

Dažnai gyvenime skubi. Skubėdamas negali tinkamai suvokti. Tai atima iš tavęs gyvenimo žavesį, jaudulį ir grožį. Skubėdamas niekad nepriartėsi prie tiesos, nes išsikreipė tavo suvokimas, stebėjimas ir išraiška.

Skubėjimas pasimėgauti atima iš gyvenimo džiaugsmą ir nepripažįsta čia ir dabar esančios laimės ir laisvės.

Dažnai nė nenutuoki, kodėl skubi. Tai tampa beveik biologiniu reiškiniu. Atsibusk ir suvok tą skubėjimą savyje!

Anne Farrow sako: Atsibusk ir sulėtink tempą! (Juokas!)

Absurdiška skubėti mažinti greitį. Tiesiog suvok skubėjimą, ir tai savaime susitvarkys. Sulėtinimas nereiškia vilkinimo ar apsnūdimo, nors ir lengva įpulti į kraštutinumus – skubėjimą arba mieguistumą.

Skubėjimą sukelia karštligiškumas, o pastarasis atsiranda dėl stygiaus, iš poreikio įgyti. Dinamiškumas yra pasitenkinimo  jausmo išraiška.

Auksinė taisyklė yra būti budriam, o kai esi budrus – negali nebūti dinamiškas.

Šią akimirką suvok, kad esi pabudęs.

2002 m. balandžio 7 d.

Gangtokas, Indija

352 – asis žinių lapelis

KOMUNIZMAS IR DVASINGUMAS

Komunizmas turi tris tikslus:

1. Kontroliuoti feodalinės ir kapitalistinės visuomenės godumą.

2. Sustabdyti religinių bendruomenių fanatizmą ir fundamentalizmą.

3. Rūpintis skurstančiaisiais ir dalintis su jais ištekliais.

Tik dvasingumas įgyvendina komunizmą.

Tik dvasingumas gali suvaldyti godumą ir atverti turtingųjų širdis padėti vargstantiems.

Tik dvasingumas gali suvaldyti religinių grupių fanatizmą ir fundamentalizmą bei sukurti priklausymo jausmą visame pasaulyje.

Tik dvasingumas išugdo polinkį rūpintis ir dalytis savo gyvenimu.

Tik dvasingumas gali pakurstyti atvirą mąstymą ir progresyvų požiūrį.

Komunizmas negali pasiekti savo tikslų be dvasingumo. Tai neįmanoma, ir laikas tai įrodė. Dvasingumas maitina komunizmą.

Žinioms įsisavinti reikia laiko!

Klausimas: Jei turite Guru, ar jums reikia sėkmės?

Šri Šri: Norint turėti Guru, reikia sėkmės! (Juokas)

2002 m. balandžio 16 d.

Bangaloro ašramas, Indija

353 – asis žinių lapelis

AR BUDA BUVO ATEISTAS?

Neįmanoma rasti gryno ateisto. Ateistas yra tas, kuris tiki tik tuo, kas materialu ir apčiuopiama, tačiau gyvenime ir šioje visatoje ne viskas yra materialu ir apčiuopiama. Kad ir kas tai būtų – verslas, mokslas ar menas, – visam tam būdinga spėlionės, prielaidos, vaizduotė, intuicija.

Visų sričių kai kurie aspektai savo prigimtimi yra abstraktūs ir neapčiuopiami. Vos tik ateistas pripažįsta, kad ir labai nežymiai, ką nors, kas yra nepaaiškinama, jis nustoja būti ateistu.

Protingas žmogus negali atmesti visų gyvenimo ir visatos paslapčių, vadinasi, negali sąžiningai būti ateistas. Galbūt vadinamieji ateistai tik demaskuoja kai kurias koncepcijas apie Dievą.

Klausimas: Ar Buda buvo ateistas?

Šri Šri: Viena vertus – ne, nes jis išpažino tuštumą, kurią ateistui yra labai sunku priimti. Kita vertus – taip, nes jis neišpažino Dievo idėjos.

Džimas: Ateistas tiki tik tuo, ką mato, o Buda sakė, jog viskas, ką matai, yra netikra.

Šri Šri: O, kad tik visi šiuolaikiniai ateistai būtų Budos!

2002 m. balandžio 17 d.

Bangaloro ašramas, Indija

354 – asis žinių lapelis

PASIŠVENTIMO STIPRUMAS

Klausimas: „Kodėl kai kuriems iš mūsų lengviau pasišvęsti savo pačių gerovei negu kitų labui?”

Šri Šri: Iš nežinojimo, jog tai, kam pasišventi, suteikia tau jėgos. Jei esi pasišventęs savo šeimai, šeima tave palaiko. Jei esi pasišventęs visuomenei, mėgausies visuomenės parama. Jei esi pasišventęs Dievui, Dievas suteikia tau galios. Jei esi pasišventęs tiesai, tiesa padaro tave stipriu.

Dažnai žmonės to nesuvokia, ir būtent todėl nesiryžta pasišvęsti didesniam reikalui. Dar jie bijo, kad pasišventimas silpnina ar atima laisvę. Tačiau pasišventimas kokiam nors reikalui galų gale būtinai sukuria komfortą.

Pasišventimas neabejotinai pastūmės tave didesnio dalyko link. Kuo tauresnis pasišventimas, tuo daugiau gėrio jis visiems atneša.

Noah: Kodėl mes nedarome jokių įžadų Art of Living?

Šri Šri: Kuomet tavo kelias yra žavingas, pasišventimui nereikia pastangų – tuomet tai tavo prigimties dalis.

Mikey: Art of Living mes nedarome įžadų (vows), mes turime nustebimus (wows)! (Juokas)

2002 m. balandžio 27 d.

Bostonas, JAV

355 – asis žinių lapelis

DVI ŽINIŲ RŪŠYS

Žinios būna dviejų rūšių. Pirmosios rūšies žinios yra teorinės, o antrosios – taikomosios. Taikomosios žinios padeda tučtuojau ir tiesiogiai, o teorinės žinios atneša naudos netiesiogiai ir su laiku.

Jeigu ką nors studijavai ar sužinojai, tačiau negali to pritaikyti, – nenusimink. Jei įgytų žinių neatsisakysi kaip nepraktiškų, kada nors ateityje jos tau atneš naudos.

Dažnai žmonės atmeta teorines žinias dėl negalėjimo jų tuoj pat pritaikyti. Iš tikrųjų, abi žinių rūšys papildo viena kitą. Taikomosios žinios be teorinių lieka silpnos, o teorinės žinios be pritaikymo lieka neįgyvendintos. Neatsisakyk ir nenurašyk žinių kaip nepraktiškų ir neklijuok sau silpno ar nieko verto žmogaus etiketės dėl to, kad negali pritaikyti žinių savo kasdieniame gyvenime.

Kada nors, kai būsi vienas gamtoje, tyloje, kai vaikštinėsi, žiūrėsi į pajūrio smėlį, paukštį danguje ar medituosi, žinios staiga išplauks, ir tu suvoksi, kad tavo gyvenime prabunda žinojimas.

2002 m. gegužės 11 d.

Palo Alto, Kalifornija, JAV

356 – asis žinių lapelis

DRAUGYSTĖS PRIEŽASTIS

Patyrinėk, kuo pagrįstos tavo draugystės. Štai priežastys, dėl kurių žmonės susidraugauja:

– Turi bendrus priešus. Baimė ar grėsmė gyvybei suartina.

– Turi bendrų problemų. Kalba apie savo problemas, pavyzdžiui, ligą arba nepasitenkinimą darbu, ir taip tampa draugais.

– Juos sieja bendras darbas arba profesiniai interesai, pavyzdžiui verslo ar profesiniai (gydytojai, architektai, socialiniai darbuotojai, kt.);

– Sutampa jų skonis ir pomėgiai, pavyzdžiui, sportas, filmai, pramogos, muzika, hobis, kt.

– Juos sieja atjauta ir tarnavimas. Iš atjautos ar gailesčio kažkam žmonės tampa draugais su jais.

– Tampa draugais tik dėl ilgai trunkančios pažinties.

Drąsūs yra tie, kas puoselėja draugystę dėl pačios draugystės. Tokia draugystė niekuomet nemirs ir neapkars, nes ji gimė iš tavo draugiškos prigimties, o tik išminties dėka gali būti draugiškas iš prigimties.

2002 m. gegužės 23 d.

Džakarta, Indonezija

357 – asis žinių lapelis

BEAISTRIŠKUMO TIPAI

Yra keli beaistriškumo tipai:

1. Esate beaistris, nes suvokiate pasaulio kančias. (Jūs bijote kančios.) Įvykiai gyvenime – skausmas, patiriama ar matoma kančia – atneša beaistriškumą.

2. Antras beaistriškumo tipas gimsta iš troškimo siekti kažko aukščiau. Kai kuriems beaistriškumas yra kelias į nušvitimą. Jei čia ko nors atsisakysite, kažką gausite ten. Tie, kurie siekia nušvitimo, užsiima asketizmu ir duoda įžadus, kad gautų geresnę vietą rojuje.

3. Trečiojo tipo beaistriškumas kyla iš išminties ir žinojimo.

Plačiau supratę trumpalaikę daiktų prigimtį, nebeprisirišame prie jokių įvykių, objektų, žmonių ar situacijų, ir taip išliekame ramūs bei nesutrikę. Dieviškoji meilė neleidžia pasireikšti beaistriškumui. Meilės įgijimas atneša tokią palaimą ir tokį apsvaigimą, kad jis ne tik atima jūsų aistrą, bet ir beaistriškumą.

Tokią problemą turime su „Art of Living“ nariais. Daugelis jų jaučia, kad pasiekė tai, kas aukščiausia, ir lieka transo būsenoje! (Juokas)

2002 m. gegužės 26 d.

Džakarta, Indonezija

 358 – asis žinių lapelis

TIKĖJIMAS IR BUDRUMAS

Tikėjimo ir budrumo prigimtis yra visiškai priešinga. Kai esate budrūs, paprastai tikėjimo nėra, tad nesijaučiate ramūs ir saugūs. Kai tikėjimas yra, protas yra saugus ir pailsėjęs, o jūs nesate budrūs.

Tikėjimas gali būti trijų rūšių:

1. Tamasinis tikėjimas, kuris atsiranda iš nuobodulio. Pavyzdžiui, kai nenorite prisiimti atsakomybės už savo veiksmus ir sakote: „Tai visai nesvarbu, šiaip ar taip Dievas pasirūpins visais šiais dalykais!“ (Juokas)

2. Radžasinis tikėjimas, kuris išauga iš stipraus potraukio geismui ir ambicijai. Ambicijos dėka tikėjimas lieka gyvas.

3. Satvinis tikėjimas yra nekaltas ir gimsta iš sąmonės pilnatvės.

Tikėjimas ir budrumas, nors jų prigimtis ir yra visiškai priešinga, iš tiesų papildo vienas kitą. Nesant tikėjimui, negali būti augimo, o be budrumo teisingas supratimas negali egzistuoti. Tikėjimas jus gali nuraminti. Budrumas jus priverčia įsitempti.

Jei nėra tikėjimo, kyla baimė. Tuo tarpu, kai nėra budrumo, žmogui nepavyksta teisingai suvokti ar pasireikšti. Abiejų šių savybių derinys yra būtinas.

Gyanoje (išminties būsenoje) egzistuoja budrumas be įtampos ir tikėjimas be nusiraminimo. Švietimo tikslas turėtų būti iš tikėjimo pašalinti nuobodumo elementą, o iš budrumo – baimės prieskonį. Tai – unikalus ir retas derinys. Jei tikite ir esate budrūs vienu metu, tapsite tikru Gyani (išmintinguoju)!

2002 m. birželio 17 d.

Bangaloras, Indija

359 – asis žinių lapelis

ENTUZIAZMAS IR BEAISTRIŠKUMAS

Kas yra entuziazmas? Entuziazmas reiškia susijungti su Dievu iš vidaus. Kai susiliejate su savo šaltiniu, galite būti tik pilni entuziazmo.

Apatija – tai metas, kai esate atitrūkę nuo gyvenimo šaltinio. Negalite būti pilni entuziazmo, kai protas yra visiškai pasinėręs į dabartinį momentą.

Turėtumėte žinoti, kad beaistriškumas nėra apatija. Tai – paprasčiausiai platesnė realybės perspektyva.

Beaistriškumas – tai judėjimas link šaltinio. Beaistriškumas paprasčiausiai reiškia kelią atgal namo. Tai – kelias link šaltinio, kuris yra entuziazmo rezervuaras.

Kai beaistriškumas ir entuziazmas egzistuoja greta, tai yra amžino entuziazmo ir gilaus beaistriškumo paslaptis. Nors atrodo, kad šios savybės priešingos, iš tiesų jos papildo viena kitą.

2002 m. liepos 1 d.

Vašingtonas DC, JAV

359 – asis žinių lapelis

GURU PATARIMAI

Ką turėtum daryti, jeigu tai, kam pasišventei, yra nuobodu?

Pasišventimas turi vertę tada, kai tai, kam pasišventei, nėra labai žavinga. Atsiduoti tam, kas įdomu, nereikia pasišventimo. Niekada nesakai, kad esi pasišventęs daryti ką nors tokio, kas labai įdomu ar žavu.

Mokytis yra neišvengiama. Mokaisi elgdamasis teisingai, mokaisi ir klysdamas. Iš kiekvienos situacijos, iš kiekvieno žmogaus tu mokaisi ką daryti arba ko nedaryti. Mokaisi tiek darydamas klaidas, tiek veikdamas teisingai. Mokytis yra neišvengiama.

Nesimokai tik miegodamas. Jeigu gyveni miegodamas, nėra nei skausmo, nei malonumo, nei mokymosi. Dauguma žmonių yra apimti gilaus miego. Būtent todėl daugelis nė nesistengia atsikratyti savo skausmo.

Klausimas: Kaip pagerinti kantrybę?

Šri Šri: Ar galiu pasakyti tau kitais metais? (Juokas)

Klausimas: Kaip pagerinti atmintį?

Šri Šri: Užduok šį klausimą vėliau. (Juokas)

2002 m. liepos 2 d.

Vašingtonas DC, JAV

361 – asis žinių lapelis

NIGRA, AGRA, SATYAGRA IR DURAGRA

Nigra reiškia kontrolę.

Agraha reiškia atkaklumą.

Satyagraha reiškia nepalaužiamą ryžtingumą.

Duragraha reiškia aklą kietumą, beatodairišką užsispyrimą.

Jeigu šį ketvertą praktikuoji tam tikrą ribotą laiko tarpą, tai leidžia tau vystytis ir pasiekti ribotų – teigiamų arba neigiamų – rezultatų. Tačiau jei šį ketvertą praktikuoji ilgai – jis sugrauš gyvenimo potencialą. Norėdamas pasiekti ramybę, turi išaugti visą šį ketvertą.

Laisvė ateina, kai peržengi visų keturių – kontrolės, atkaklumo, ryžtingumo ir kietumo – ribas. Kad gyvenimas turėtų kryptį, jie yra neišvengiami, tačiau turi juos išaugti, jeigu nori būti laisvas. Pateikite savo pavyzdžius ir aptarkite nigra, agra, satyagra ir duragra.

2002 m. liepos 3 d.

Vašingtonas DC, JAV

362 – asis žinių lapelis

PABUSK IR PERŽENK RIBAS

Kvailys naudoja dvasinę galią materialiniam komfortui pasiekti.  

Protingas žmogus naudojasi materialiu pasauliu, kad pakeltų savo dvasią.

Peržengęs intelektą, leidiesi vedamas dvasios.

Prabudęs žmogus nieko nenaudoja ir nieko nepraranda.

Tapk protingu, perženk ir pabusk.

2002 m. liepos 11 d.

JAV

363 – asis žinių lapelis

KŪRYBIŠKUMAS

Kūrybiškumas „laikui” suteikia naują pradžią. Kai esi kūrybingas, suplėšai laiko monotoniją. Visa tampa nauja ir gyva.

Kūrybiškumas atsineša su savim naują entuziazmo dozę. Ir kūrybos, ir dauginimosi impulsai gamtoje yra susiję su entuziazmu. Kuomet esi entuziastingas, priartėji prie kūrybinio egzistencijos principo.

Kūrybiškumo motina yra gili tyla. Joks kūrybiškumas neims trykšti iš žmogaus, kuris yra pernelyg užsiėmęs, susirūpinęs, perdėtai ambicingas ar apsnūdęs. Subalansuota veikla, poilsis ir joga gali įžiebti tavyje meistriškumą ir kūrybiškumą.

2002 m. rugpjūčio 6 d.

Bad Antogast, Vokietija

364 – asis žinių lapelis

ŽINOK SAVO GRUPĖS TIPĄ

Pasaulyje įprasta, kad susiburia panašius polinkius turintys žmonės – susiburia protingi, susiburia kvaili, susiburia laimingi, susiburia ambicingi ir nepatenkinti žmonės susiburia, kad galėtų aukštinti savo problemas.

Susiburę nepatenkinti žmonės skundžiasi ir tempia vienas kitą žemyn. Nusivylusieji negali būti su laimingaisiais, nes pastarieji nešoka pagal jų dūdelę. Komfortiškai gali jaustis tik su tuo žmogumi, kuris tau pritaria.

Protingi žmonės nesijaučia patogiai su kvailiais. Kvailiams atrodo, kad protingi žmonės yra ne humaniški. Išmintingi žmonės jaučiasi lygiai taip pat gerai ir su nepatenkintais, ir su laimingais, ir su kvailiais, ir su protingais. O visas šias tendencijas turintys žmonės puikiai jaučiasi šalia išmintingojo.

Tiesiog apsidairyk ir pažiūrėk, kas vyksta tavo grupėje – esate dėkingi ar bambate? Prisiimk atsakomybę pakylėti tave supančius žmones. Tai yra satsangas – ne vien padainuoti ir išeiti.

Išmintingas žmogus yra nelyginant dangus, kuriame skraido visi paukščiai.

2002 m. liepos 17 d.

Šiaurės Amerikos ašramas, Monrealis, Kanada

365 – asis žinių lapelis (paskutinis)

LAISVA VALIA IR LIKIMAS

Kai žmonės praeitį laiko laisva valia, jie yra kupini sąžinės graužaties ir apgailestavimo.

Ateitį laikant likimu, atsiranda letargija ir inercija.

Išmintingas žmogus praeitį priskiria likimui, o ateitį – laisvai valiai.

Kai praeitį laikote likimu, nebekyla klausimų, ir protas yra ramus.

O kai ateitį laikote laisva valia, esate kupini entuziazmo ir dinamiškumo.

Žinoma, bus tam tikro netikrumo, kai ateitį laikysite laisva valia, ir nerimo, tačiau tai taip pat gali suteikti budrumo ir kūrybiškumo.

Laikykite praeitį likimu, ateitį – laisva valia, o dabartį – dieviškumu.

Klausimas: Kaip panaikinti nerimą?

Atsakymas: Tikint Dieviškumu ir darant sadhana.

2002 m. rugsėjo 5 d.

Naujasis Delis, Indija

Scroll to Top